0

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

8 131 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:20

TèNH HèNH CHUNG CA CễNG TY I.Tổng quan về Công ty Đầu t Xây lắp và Th ơng mại 36. 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Đầu t Xây lắp và Thơng mại 36. - Căn cứ Nghị định số 63/2001/ NĐ - CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 và Nghị định số 145/2005/ NĐ - CP ngày 21 tháng 11 năm 2005 của Thủ tớng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nớc, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Xét đề nghị của Bộ Tổng Tham mu tại công văn 229/TM ngày 27 tháng 02 năm 2006 đã quyết định : + Chuyển Xí nghiệp xây dựng công trình 36 thuộc Tổng Công ty Thành An/ Tổng cục Hậu cần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nớc một thành viên Đầu t xây lắp và Thơng mại 36. + Tên gọi đầy đủ : Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nớc một thành viên Đầu t xây lắp và Thơng mại 36. + Tên viết tắt : Công ty Đầu t xây lắp và Thơng mại 36. + Tên giao dịch bằng tiếng Anh: INVESTMENTS CONSTRUCTION AND TRADING LIMITED COMPANY No.36. + Tên viết tắt bằng tiếng Anh : INCOTRA Co.,Ltd. + Trụ sở :Số 141 Hồ Đắc Di - Phờng Nam Đồng - Quận Đống Đa- Hà Nội. + Điện thoại : 043.532471 Fax: 043.5332472 + Lng vc kinh doanh : Xõy dng dõn dng, cụng trỡnh thy li, thng mi. + Mó s thu : 0100108663001 + Vn iu l : 30.000.000.000 ng ( 30 t ng) Với số vốn điều lệ này: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nớc một thành viên Đầu t xây lắp và Thơng mại 36 là doanh nghiệp 100% vốn nhà nớc do Chủ sở hữu đầu t, có con dấu riêng, đựơc mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Từ khi chuyển tên và thành lập Công ty cho đến nay Công ty Đầu t xây lắp và Thơng mại 36 là một doanh nghiệp Nhà nớc do Bộ Quốc Phòng quản lý đã thực hiện thi công xây lắp và quản lý các Công trình đặc biệt của Nhà nớc và Quân đội. Các công trình do Công ty thi công đều đợc Chủ đầu t đánh giá cao về chất lợng, tiến độ, kỹ mỹ thuật, giá thành hợp lý. - Công ty đã đợc nhà nớc tặng thởng Huân chơng lao động Hạng III vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thi công công trình Đập thuỷ lợi Môn Sơn Nghệ An (2003) , Hội trờng lớn khu B SCH cơ quan Bộ Quốc Phòng (2005) , Nhà làm việc của các ban Đảng (2006). . . 2. Kết quả tình hình hoạt động của Công ty. _ Nhng ch tiờu phn ỏnh kinh t quan trng m cụng ty ó t c trong nhng nm gn õy (2006_2007). Đơn vị tính : Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 1 Tổng tài sản 200.969 259.054 2 Doanh thu thuần 247.756 295.362 3 Giá trị sản xuất 301.007 350.000 4 Vốn lu động 14.460 16.682 5 Lợi nhuận thực hiện 2.052 3.718 6 Lợi nhuận trứơc thuế 2.073 3.912 7 Lợi nhuận sau thuế 1.518 2.817 8 Nộp NSNN và cấp trên 12.452 18.545 9 Thu nhập của ngời LĐ (BQ ng/ tháng) 1,83 2,38 10 Thu nợ thờng xuyên 240.947 295.696 11 Thu nợ khó đòi 2.136 9.415 12 Thu nợ cá nhân 599 353 _ Qua nhng ch tiờu kinh t trờn cho ta thy cụng ty ang trờn phỏt trin tt, cụng ty luụn hch toỏn kinh doanh ly thu bự chi ụnr nh m bo cú lói. Vi tỡnh hỡnh hot ng phỏt trin tt nh vy ó ly c nim tin ni khỏch hang, ngi lao ng thỡ yờn tõm lm vic hn, ngy cng phỏt trin cụng ty. Vi quy mụ ngy cng m rng trờn khp cỏc ni trong nc s ngy cng cú nhiu uy tớn trong cụng vic. II. C CU T CHC B MY QUN Lí CA DOANH NGHIP 1. c im t chc b mỏy ca cụng tyhình biên chế tổ chức công Ty đầu t xây lắp và thơng mại 3 * Gii thớch s _ Do chủ sở hữu trực tiếp Công ty Đầu t xây lắp và Thơng mại 36 là Bộ Quốc Phòng, đại diện chủ sở hữu là Tổng công ty Thành An nên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty bao gồm các cấp quản lý sau. _ Giám đốc công ty: là ngời đại diện pháp nhân của công ty để ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp tác liên doanh, trực tiếp lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Giúp việc cho giám đốc có các phó giám đốc. _ Phó giám đốc chính trị : Do Công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng cho nên mọi hoạt động luôn đợc Phó giám đốc theo sát, hỗ trợ Phó giám đốc Kế Hoạch- Tổng hợp để trực tiếp chỉ đạo theo đờng lối chính trị của Đảng và nhà nớc. GIM C CễNG TY PHể GIM C CH NH TR PHể GIM C K HO CH - T NG H P V N PHềNG PHềNG TR NH TR PHềNG D N U T PHềNG KH T NG H P PHềNG THI T B V T T PHềNG T CH C LAO NG PHềNG TI CH NG K TON TR M TR N BT TH NG PH M I THI CễNG C GI I XN XY D NG H T NG 63 XN C KH L P T THI T B I XY L P S 1 I 20 I XY L P S 3 I XY L P S 18 I XY L P S 2 _Phó giám đốc Kê Hoạch Tổng Hợp : trực tiếp chỉ đạo công tác hợp đồng mua, bán, quản lý vật t kinh doanh, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ tổng hợp. Phụ trách toàn bộ công tác kỹ thuật, chất lợng, bảo hộ lao động, khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trờng. _Kế toán trởng : (Kiêm trởng phòng kế toán tài vụ của công ty) phụ trách chung phòng tài vụ , trực tiếp theo dõi khâu tài chính bao gồm việc lập kế hoạch tài chính hàng năm để cân đối tình hình thu chi. Cháp hành chế độ chính sách về tài chính, pháp lệnh thống kê kế toán trong công ty, cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan. _Các phòng ban chức năng: là cơ quan giup việc cho Ban giám đốc, các phòng ban thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban giám đốc. _Các xí nghiệp trực thuộc Công ty: chịu trách nhiệm thực hiện và thi công các dự án của Công ty. 2. S quy trỡnh cụng ngh sn xut kinh doanh. S Quy Trỡnh Cụng Ngh u Thu Ký hp ng vi bờn ch u t (Bờn A) T chc thi cụng Nghim thu k thut v tin thi cụng vi bờn B Bn giao thanh toỏn v quyt toỏn cụng trỡnh * Gii thớch s d _ Sau khi bờn k hoch ca cụng ty ng ra u thu, Sau khi ký hp ng vi bờn ch u t cựng cú li. Tip n t chc thi cụng cụng trỡnh. Sau khi ó thi cụng hon thnh thỡ cụng ty s nghim thu k thut v tin thi cụng vớ bờn A. Cui cuựng cụng ty bn giao thanh toỏn quyt toỏn vi bờn A. II. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty Đầu t xây lắp và Th ơng mại 36. 1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức bộ máy kế toán K TON TR NG KT CHUYấN QU N KT TI S N KT T NG H P KT NGN HNG V TH QU K TON THU K TON CễNG N KT I 5 KT I THANG MY KT XN 62 KT XN 63 KT I 1 KT I 2 KT 3 KT I 4 * Gii thớch s _ Bộ máy của công ty gồm có 13 ngời đợc tổ chức theo hình thức tập trung, xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý phù hợp vơí yêu cầu quản lý và trình độ kế toán tại Công ty. _ Mọi công việc kế toán đều đợc thực hiện ở bộ phận kế toán của Công ty từ việc thu thập chứng từ , lập chứng từ ghi sổ, ghi sổ chi tiết đến lập báo cáo kế toán. Kế toán ở các tổ, đội sản xuất chỉ tập hợp các chi phí thực tế phát sinh, trên cơ sở các chứng từ gốc đợc công ty phê duyệt, không có tổ chức hạch toán riêng. Chính nhờ sự tập trung của công tác kế toán này mà Công ty nắm đợc toàn bộ thông tin từ đó có thể kiểm tra, đánh giá chỉ đạo kịp thời. Phơng thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty có đặc trng là mọi nhân viên kế toán đều đợc điều hành từ một ngời lãnh đạo là kế toán trởng. _ Với chức năng nắm bắt toàn bộ tài chính, kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty, kế toán đã là một công cụ thực sự quan trọng trong công ty. Hình thành tổ chức kế toán tài chính của Công ty Đầu t xây lắp và Thơng mại 36 gồm có: + Một kế toán trởng : Phụ trách nắm bắt, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của phòng kế toán, là ngời soát xét mọi chứng từ sau cùng khi các kế toán chuyên quản chuyển chứng từ sang. + Kế toán tổng hợp: là ngời vào máy tất cả các chứng từ và kiểm tra chứng từ sau cung khi kế toán chuyên quản đã ký kế toán trởng và chuyển sang, ngoài ra còn có trách nhiệm thanh lý hợp đồng sau khi các hợp đồng hoàn thành, bàn giao đa vào sử dụng. + Kế toán tài sản: ghi chép tổng hợp và chi tiết tài sản cố định, công cụ dụng cụ tồn kho, theo dõi và tính khấu hao tài sản cố định , lập báo cáo về tăng giảm tài sản cố định, báo cao nguyên vật liệu tồn kho theo hàng tháng, quý. + Kế toán công nợ và kế toán thuế : có trách nhiệm hang tháng phải đôn đốc đơn vị, bên A thanh toán nợ phải thu, đôn đốc việc nộp chứng từ của các đơn vị để làm kế toán vốn, duyệt vốn và có kế hoạch nộp thuê đầy đủ đúng hạn với cơ quan nhà nớc. + Kế toán ngân hàng và thủ quỹ: kế toán ngân hàng sẽ lên bảng kê tổng hợp, trình phê duyệt kế toán trởng và giám đốc duyệt vốn. Ngoài ra còn làm uỷ nhiệm chi, khế ớc và hợp đồng vay vốn và đi vay. + Kế toán chuyên quản : theo dõi các công việc chung của cả phòng, báo cáo và giúp kế toán trởng nắm bắt tình hình để có kế hoạch và biện pháp cụ thể. 2. Chính sách kế toan áp dụng tại Công ty. _ Vi quy mụ, c im kinh doanh v trỡnh nhõn viờn qun lý cụng ty ó chn hỡnh thc k toỏn l chng t ghi s. Sơ đồ kế toán chứng từ ghi sổ Chng t k toỏn Chng t ghi s S Cỏi Bng cõn i s phỏt sinh Bng tng hp k toỏn * Ghi chỳ : : Ghi hng ngy : Ghi cui thỏng : i chiu kim tra * Trỡnh t v phng phỏp ghi s _ Hng ngy cn c vỏo chng t k toỏn hoc bng tng hp chng t k toỏn cựng loi ó c kim tra c dung lm cn c ghi s, k toỏn lp chng t ghi s, sau ú c dung ghi vo s cỏi. Cỏc chng t k toỏn sau khi lm cn c lp chng t ghi s c dung ghi vo s, th k toỏn chi tit cú liờn quan. _ Cui thỏng khúa s tớnh ra tng s tin ca cỏc nghip v kinh t ti chớnh phỏt sinh trong thỏng trờn s ng ký chng t ghi s tớnh ra tng s phỏt sinh n, tng s phỏt sinh cú v s d ca tng ti khon trờn s cỏi. Cn c vo s cỏi lp bng cõn i phỏt sinh. _ Sau khi i chiu khp ỳng, s liu ghi trờn s cỏi v bng tng hp chi tit c dựng lm bỏo cỏo ti chớnh. B ng t ng h p chi ti t S ng ký ch ng t ghi s S , Th k toỏn chi ti t Bỏo cỏo t i chớnh S Qu _ Quan h i chiu, kim tra phi m bo tng s phỏt sinh n s phỏt sinh cú cu tt c cỏc ti khon trờn bng cõn i s phỏt sinh phi bng nhau v tng s tin trờn s ng ký chng t ghi s. 3. ĐáNH GIá ƯU NHƯợC ĐIểM Về CÔNG TáC HạCH TOáN Kế TOáN TạI CÔNG TY 3.1. Ưu điểm: Có đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, năng động sáng tạo có môi trờng làm việc chuyên nghiệp áp dụng công nghệ thông tin vào trong qua trình làm việc, giúp quá trình làm việc nhanh chính xác. Bộ máy kế toán nhanh gọn không cồng kềnh Hình thức chứng từ ghi sổ phù hợp với quá trình SXKD của công ty - Công ty đã hạch toán chi tiết về các khoản trích theo lơng và các khoản liên quan khac cho ngời lao động trong công ty. Tính toán phân bổ chính xác, đúng đối tợng chi phí. _ Hình thức trả lơng hiện đang áp dụng ở công ty đã gắn với kết quả lao động sản xuất của chính họ và kết qủa sản xuất kinh doanh của công ty. Hình thức trả l- ơng này có tác dụng khuyến khích ngời lao động đi làm đầy đủ và họ phải có trách nhiệm cùng phấn đấu để tăng quỹ lơng chung cho toàn công ty, đồng thời nó khuyến khích ngời lao động nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề. Bên cạnh đó công ty lại có một đội ngũ kế toán có hình thức trình độ, nghiệp vụ vững vàng với sự phân công, công việc một cách hợp lý để tạo đợc sự nhịp nhàng trong quản lý, đem lại hiệu quả cao trong công việc. 3.2.Nhợc điểm ; _ Kế toán công ty là kế toán kiêm nghiệm nhiều phần hành kế toán nên khối lợng công việc nhiều chịu áp lực công việc cao _ Về vấn đề tiền lơng: công ty cha thực hiện trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân sản xuất _ Trong việc quản lý lao động ở công ty thực hiện hầu nh là ở phòng tổ chức, các chứng từ, sổ sách về biến động số lợng lao động đều đợc cán bộ ở phòng tổ chức công ty lập và quản lý. Nh vậy thì việc quản lý khá vất vả và hiệu quả không cao, do không trực tiếp đi sâu , đi sát tình hình biến động lao động, đồng thời cũng gây khó khăn cho ngời lao động trong việc thay đổi công tác của mình. Do vậy cán bộ quản lý cần bố trị lại công việc này. . Tổng công ty Thành An nên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty bao gồm các cấp quản lý sau. _ Giám đốc công ty: là ngời đại diện pháp nhân của công ty để. xuất kinh doanh trong công ty, kế toán đã là một công cụ thực sự quan trọng trong công ty. Hình thành tổ chức kế toán tài chính của Công ty Đầu t xây lắp và
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY,

Hình ảnh liên quan

mô hình biên chế tổ chức công Ty đầu t xây lắp và thơng mại 3 - TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

m.

ô hình biên chế tổ chức công Ty đầu t xây lắp và thơng mại 3 Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán - TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY

1..

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan