0

Thiết kế hoạt động dạy học các bài thơ mới theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

109 39 0
  • Thiết kế hoạt động dạy học các bài thơ mới theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ CHÂU THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC BÀI THƠ MỚI THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Minh Diệu HÀ NỘI – 2014 i Lời cảm ơn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Minh Diệu tận tình hướng dẫn tơi q trình học tập thực luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn tới thầy giáo, gia đình, bạn bè, trường thực nghiệm giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Tác giả Phạm Thị Châu i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CCGD Cải cách giáo dục CT Chương trình CNTT Cơng nghệ thơng tin GD-ĐT Giáo dục - đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh KHXH Khoa học xã hội KN Kỹ KT Kiến thức NXB Nhà xuất PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa THPT Trung học phổ thông ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng, sơ đồ v MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC TÁC PHẨM THƠ MỚI Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Cơ sở lí luận văn học lịch sử văn học 1.1.2 Cơ sở tâm lí - giáo dục 26 1.2 Cơ sở thực tiến 33 1.2.1 Thơ CT SGK Ngữ văn THPT 33 1.2.2 Thực trạng dạy học Thơ số trường THPT .35 Tiểu kết Chương 44 Chương 2: THIẾT KẾ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC TÁC PHẨM THƠ MỚI 45 2.1 Nguyên tắc đề xuất quy trình hoạt động dạy học 45 2.1.1 Bám sát mục đích, yêu cầu CT dạy học Thơ trường Trung học phổ thông 45 2.1.2 Bám sát đặc trưng Thơ 45 2.1.3 Tăng cường hoạt động HS 45 2.1.4 Tăng cường hoạt động thực hành, ứng dụng 45 2.1.5 Kết nối HS với gia đình xã hội 45 2.2 Đề xuất quy trình hoạt động dạy học tác phẩm Thơ 46 2.2.1 Quy trình tổng quan (cấu trúc chương trình) 46 2.2.2 Quy trình hoạt động cho khái quát Thơ 46 2.2.3 Quy trình hoạt động cho học tác phẩm cụ thể 52 2.3 Những điểm lưu ý ứng dụng 63 2.3.1 Những điểm đề xuất quy trình 63 iii 2.3.2 Một số lưu ý sử dụng quy trình 64 Tiểu kết Chương 64 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 65 3.1 Mục đích, đối tượng, nội dung địa bàn thực nghiệm 65 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 65 3.1.2 Đối tượng, địa bàn thực nghiệm 65 3.1.3 Nội dung thực nghiệm 66 3.2 Cách thức thực nghiệm 66 3.2.1 Thiết kế giáo án thực nghiệm 66 3.2.2 Cách đánh giá thực nghiệm 83 3.3 Kết thực nghiệm 86 3.3.1 Thống kê kết trả lời câu hỏi đánh giá 86 3.3.2 Thống kê đánh giá HS phương diện nhận thức 87 3.3.3 Đối chứng kết đánh giá HS lớp thực nghiệm với lớp đối chứng 88 Tiểu kết Chương 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 89 Kết luận 89 Khuyến nghị 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 93 iv DANH MỤC CÁC BẢNG , SƠ ĐỒ Số tên bảng Trang Bảng 1.1: Địa điểm, số lượng GV THPT tham gia vấn 39 Bảng 1.2: Địa điểm, số lượng HS THPT tham gia điều tra- đánh giá 39 Bảng 1.3: Kết điều tra GV quy trình dạy học Thơ 40 Bảng 1.4: Kết điều tra GV phương pháp dạy học Thơ 41 Bảng 1.5: Kết vấn GV chất lượng học tập Thơ học sinh 42 Bảng 1.6: Đánh giá KQHT HS THPT Thơ 43 Bảng 3.1: Tổng quan đối tượng, địa bàn thực nghiệm 65 Bảng 3.2: Ma trận đề kiểm tra đánh giá 84 Bảng 3.3: Tổng quan kết trả lời câu hỏi HS 86 Bảng 3.4 Kết đánh giá HS phương diện nhận thức 87 Bảng 3.5: Kết đánh giá HS phương diện nhận thức 88 Sơ đồ 1.1: Các thành phần cấu trúc lực 29 v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Thơ phận quan trọng thơ ca Việt Nam kỉ XX nói riêng tiến trình văn học Việt Nam nói chung Thơ đưa vào CT Ngữ văn THPT từ năm 1980, ngày nhấn mạnh nội dung quan trọng CT Ngữ văn THPT Để dạy học thành công tác phẩm Thơ mới, cần có hiểu biết, khả cảm thụ sâu sắc, tinh tế, cần tới quy trình dạy học hợp lí, khoa học, cho kích thích say mê tìm hiểu hứng thú cảm thụ HS Đã có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu Thơ PPDH Thơ mới, chưa có cơng trình bàn việc thiết kế hoạt động dạy học tác phẩm Thơ theo định hướng phát triển lực, học Thơ CT phổ thông 1.2 Trong thực tế, dạy học Thơ mới, có thành cơng ghi nhận, cịn nhiều khó khăn khơng trường hợp khơng thành cơng, điều khơng hiểu biết người dạy nội dung Thơ cịn hạn chế mà cịn chưa có phương pháp dạy học phù hợp hiệu 1.3 Nghị 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị TW khóa XI “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa - đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” khẳng định: “Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội” (mục B.I.3) Nghị 29 liên quan trực tiếp đến việc đổi mục đích, nội dung phương pháp dạy học nói chung, có dạy học Thơ Mơn Ngữ văn nói chung Đọc hiểu Thơ nói riêng cần đặt nhiệm vụ thiết kế học theo hướng tạo điều kiện tốt để HS hình thành kĩ năng, lực cần thiết cho học tập cho sống em 1.4 Vì lý trên, chọn vấn đề:“Thiết kế hoạt động dạy học Thơ theo định hướng phát triển lực cho HS THPT ” Lịch sử vấn đề 2.1 Trước CCGD (1985), Thơ chưa đưa vào dạy học CT THPT Lí do: Nội dung tác phẩm Thơ chứa đựng giới quan nhân sinh quan giai cấp tư sản tiểu tư sản không thuộc tầng lớp công nông binh Từ CCGD (Ở cấp THPT từ 1985), CT Văn học đưa số tác phẩm tiêu biểu cho phong trào Thơ với tất giá trị Về sau, yêu cầu giảm tải, số tác giả, tác phẩm bị chuyển sang đọc thêm lược bớt CT Ngữ văn hành (từ 2000 đến nay), nội dung Thơ khơng có thay đổi 2.2 Về cơng trình nghiên cứu, có nhiều tác giả, tác phẩm giới thiệu, nghiên cứu Thơ mới, kể từ trước 1945 Đáng ý công trình: Thi nhân Việt Nam Hồi Thanh Hồi Chân (1940), Thơ vấn đề thơ Việt Nam đại Hà Minh Đức (1978), tuyển tập thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử… Các cơng trình cho thấy giá trị, đặc điểm, đặc trưng thi pháp tác phẩm Thơ nói chung phong cách nhà Thơ nói riêng, phân tích rõ giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Trào lưu văn học hình thành, phát triển tồn qua tác giả, tác phẩm cụ thể Tác giả tiêu biểu, tác phẩm đỉnh cao kết tinh cách bật thành tựu phong trào, trào lưu văn học Cuốn sách Thơ - tác giả, tác phẩm Lưu Khánh Thơ biên soạn tuyển chọn (2006) tập hợp viết nhà thơ lãng mạn hàng đầu, thơ tiêu biểu phong trào Thơ Thông qua việc tuyển chọn tập thơ tiêu biểu người đọc hình dung phong cách nhà thơ Tất yếu, nhà thơ có cá tính, phong cách độc đáo riêng Trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa xuất lúc hồn thơ rộng mở Thế Lữ, mơ màng Lưu Trọng Lư, hùng tráng Huy Thông, sáng Nguyễn Nhược Pháp, quê mùa Nguyễn Bính, kì dị Chế Lan Viên thiết tha, rạo rực, băn khoăn Xuân Diệu Cuốn sách khơng có viết đánh giá đặc trưng, phong cách tác giả tiếng thơ như: Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, chế Lan Viên, Tế Hanh, Anh Thơ…mà cịn phân tích, bình giảng số thơ tiêu biểu tác giả đưa nhiều cách hiểu, bình luận, tạo phong phú, đa dạng cách tiếp nhận tác phẩm Trong Văn học Việt Nam (1900 - 1945) nhóm tác giả Phan Cự Đệ, Phan Đình Hượu, Nguyễn Hồnh Khung, Hà Minh Đức (2005) nói đời, phát triển Thơ Đặc biệt sách đề cập đến nét đặc trưng Thơ mới, giúp cho người đọc nhận thấy khác biệt nét Thơ so với thơ văn trung đại đề tài, thể thơ, phương pháp, ngôn ngữ Điều tạo bước đột phá cho thơ ca Việt Nam Vì lần văn học Việt Nam cá nhân thể cách rõ nét Cái nhà thơ tự bộc lộ tình cảm, cảm xúc riêng tư cá nhân Ngôn ngữ thơ tự do, thoát khỏi hệ thống quy phạm thơ văn xưa, khơng thơ thất ngơn, lục bát, thơ đường luật Ngôn ngữ Thơ đa dạng, có từ 3-5 chữ có 11-13 chữ Hình ảnh thơ phong phú: thơ văn xưa tập trung miêu tả hình ảnh ước lệ, hình ảnh trang trọng Thơ lại vào hình ảnh giản dị đời thường Tóm lại, đến Thơ mới, thơ ca Việt Nam cởi trói mặt, thơ ca thực tiếng nói tâm hồn Nghiên cứu Thơ ta khơng thể khơng kể đến cơng trình Phan Cự Đệ với Phong trào Thơ lãng mạn 1932 - 1945, xuất năm 1966 Nó cơng trình phê bình nghiên cứu ơng Khác với Hồi Thanh, người tiếp cận Thơ phương pháp phê bình ấn tượng, Phan Cự Đệ vận dụng phê bình Mác-xít để nghiên cứu “trào lưu thơ lãng mạn” Ông khảo sát phương diện lý luận chủ nghĩa lãng mạn theo quan điểm Mác-xít, đặc trưng thẩm mỹ phương pháp sáng tác lãng mạn chủ nghĩa, quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ nhà thơ phong trào Thơ mới, yếu tố chi phối đến sáng tác nhà thơ trào lưu Ông đặt Thơ mối quan hệ với đời sống xã hội năm trước Cách mạng tháng Tám để lý giải “thoát ly” nhà thơ với thời “bế tắc” chủ nghĩa cá nhân, từ sàng lọc, ghi nhận đóng góp Phan Cự Đệ đánh giá cao tinh thần dân tộc đổi hình thức Thơ lịch sử thi ca đại Việt Nam Đóng góp Thơ hai phương diện nội dung hình thức nghệ thuật Bùi Quang Tuyến với “Giới thuyết Thơ mới”, khẳng định: “Thơ tượng bật văn học Việt Nam nói chung thơ ca nói riêng kỷ XX Nó vừa đời nhanh chóng khẳng định vị trí xứng đáng văn học dân tộc với hoàng tử thơ: Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử v v ” Phần tiếp theo, tác giả Bùi Quang Tuyến đưa ý kiến xác định phạm vi thời gian không gian cụ thể việc hình thành Thơ Phổ biến ý kiến cho khởi điểm Thơ 1932 kết thúc 1945 Ý kiến vào tượng văn học đời năm 1932, có Tự lực văn đồn thơ Tình già Phan Khơi, kiện Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 Để chứng minh cho ý kiến tác giả đưa cách giải thích thỏa đáng Phần cuối viết tác giả khẳng định vị vai trò Thơ văn học Việt nam Nó có phạm vi lịch sử cụ thể Trong phạm vi lịch d Tất ý Câu (1,5 điểm): Đâu đặc sắc nghệ thuật chủ đạo Tràng giang a Tính đại b Màu sắc cổ điển c Kết hợp cổ điển đại d Cả ý Câu 6: (2,5 điểm) Đặc điểm thơ thể đoạn thơ sau: “Hơn loài hoa rụng cành Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh Những luồn run rẩy rung rinh Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh” (Đây mùa thu tới Xuân Diệu) Câu (2,5 điểm) Sau học xong Thơ Theo em Thơ thể điều gì? Em có liên hệ với thân? Đáp án: Câu 1: 1- b; 2- a; 3- a Câu 2: 1- d; 2- d; Câu 3: a Đặc sắc Thơ thể chỗ: - Ngơn ngữ thơ: + “Hơn lồi” hoa rụng cành mà khơng nói “nhiều lồi” hoa rụng cành Cách nói lạ độc đáo có Xuân Diệu + sử dụng từ “ Rũa” nói lên lấn dần, ăn mòn dần màu vàng, màu đỏ với màu xanh cỏ - Cách sử dụng từ láy: run rẩy, rung rinh - Đặc biệt câu thơ cuối miêu tả nét phác họa tranh thủy mặc 85 b Tình yêu thiên nhiên; tình yêu sống; thái độ trân trọng giá trị người; biết giữ gìn tình cảm sáng, đẹp đẽ, lãng mạn…) Sau học xong Thơ em có nhìn sống, người, thiên nhiên Đặc biệt biết trân trọng giá trị tốt đẹp sống, thấy yêu sống 3.3 Kết thực nghiệm 3.3.1 Thống kê kết trả lời câu hỏi đánh giá Bảng 3.3: Tổng quan kết trả lời câu hỏi HS T Câu hỏi Ph SL 46 39 41 37 35 30 24 Nhận xét: - Nhìn vào bảng kết HS trả lời câu hỏi ta thấy: + Câu có số HS đạt cao câu Vì dạng câu hỏi dễ đòi hỏi mức độ thấp tư suy nghĩ nên HS dễ dàng trả lời + Câu có số HS đạt kết thấp câu Vì dạng câu hỏi khó địi hỏi tư nên có nhiều HS trả lời sai trả lời chưa đầy đủ ý đề + Đối với câu hỏi mức độ thấp câu nhằm kiểm tra trí nhớ HS tỷ lệ HS lớp đối chứng trả lời đạt yêu cầu cao tỷ lệ HS lớp thực nghiệm Nhưng câu hỏi vận dụng, nâng cao câu HS lớp thực nghiệm lại trả lời tốt hơn, tỷ lệ số HS trả lời đạt yêu cầu cao lớp đối chứng 86 Từ kết nhận thấy đề tài có tính khả thi cao, hồn tồn vận dụng vào dạy học cho HSTHPT 3.3.2 Thống kê đánh giá HS phương diện nhận thức (Bảng 3.3) Bảng 3.4 Kết đánh giá HS phương diện nhận thức Trường (3) Trường PTPH Phạm Văn Nghị Trường PTPH Ý Yên Trường PTPH Nguyễn Khuyến Nhận xét: - Nhìn vào bảng thống kê kết đánh giá HS phương diện nhận thức ta thấy: + Câu có số HS đạt cao câu hỏi nhận biết chiếm (80 - 92%) dạng câu hỏi kiểm tra trí nhớ, dạng tái KT, HS tư nên em dễ dàng trả lời + Câu hỏi có số HS đạt thấp câu hỏi vận dụng cao câu hỏi địi hỏi tư sâu sắc trả lời nên số HS trả lời thấp Như khẳng định đề tài mang tính khả thi đánh giá khách quan nhận thức HS đối tượng phương diện 87 3.3.3 Đối chứng kết đánh giá HS lớp thực nghiệm với lớp đối chứng Lấy tổng số HS lớp thực nghiệm so với tổng số HS lớp đối chứng, ta có bảng 3.5 Bảng 3.5: Kết đánh giá HS phương diện nhận thức Trường (3) Trường PTPH Phạm Văn Nghị Trường PTPH Ý Yên Trường PTPH Nguyễn Khuyến Nhận xét: Nhìn vào bảng nhận xét kết đánh giá lớp thực nhiệm lớp đối chứng ta nhận thấy: + Cả lớp thực nghiệm đối chứng câu hỏi nhận biết chiếm tỷ lệ cao Ngược lại câu chiếm tỷ lệ câu vận dụng cao + Một điều đáng ý dạng câu hỏi tái tất HS lớp đối chứng trường cao lớp thực nghiệm Nhưng với câu hỏi vận dụng cao HS lớp thực nghiệm tất trường cao lớp đối chứng Điều chứng tỏ việc vận dụng dạy học Thơ theo hướng phát triển lực cho HS hồn tồn mang tính khả thi đưa vào áp dụng trương THPT Tiểu kết Chương Trong chương 3, luận văn tiến hành thực nghiệm trường THPT với 300 HS tham gia Kết cho thấy, yêu cầu CT dạy học Thơ theo định hướng phát triển lực đáp ứng; đặc biệt, số kĩ năng, lực hành động cho kết tốt Kết lớp thực nghiệm có kết học tập tốt lớp đối chứng mặt thực hành ứng dụng 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Luận văn sâu nghiên cứu sở lý luận thực tiễn để thiết kế quy trình hoạt động cho dạy học Thơ THPT Theo đó, luận văn thiết kế thành cơng quy trình dạy học Thơ mới, gồm quy trình tổng quan (cấu trúc chương trình), quy trình dạy học khái quát, quy trình dạy thơ cụ thể có tính minh họa Đáng nhấn mạnh quy trình dạy học học cụ thể gồm bước: A: Hoạt động khởi động B:Hoạt động hình thành kiến thức C: Hoạt động thực hành D: Hoạt động ứng dụng E: Hoạt động bổ sung Ưu điểm quy trình tạo chế để HS tự hoạt động, giảm thiểu hoạt động giảng giải, áp đặt GV; khuyến khích tính tự chủ, tự tin hình thành lực khác như: hợp tác, sáng tạo, giải vấn đề,… Ngoài việc thiết kế bước cho học, chúng tơi cịn quan tâm đến loại hoạt động sau đây: 1) Hoạt động cá nhân; 2) Hoạt động nhóm; 3) Hoạt động chung lớp; 4) Hoạt động với cộng đồng (gia đình, xã hội) Các hoạt động thiết kế cách phù hợp với nhiệm vụ/ tập nhằm rèn luyện cho HS lực hợp tác, làm việc độc lập vận dụng sáng tạo,… Những thiết kế luận văn dạy học thử nghiệm trường THPT Kết ban đầu khẳng định tính khả thi tính hiệu quy trình thiết kế 89 Riêng với Thơ mới, luận văn đề xuất thiết kế dạy học Khái quát chung Thơ mới, nhằm hình thành cho HS kiến thức tổng quát, làm sở hình thành lực đọc hiểu tác phẩm Thơ Khuyến nghị Đây đề tài khó, cần có thời gian để tiếp tục nghiên cứu Tuy nhiên kết nghiên cứu luận văn góp phần vào việc xây dựng nội dung, phương pháp dạy học Thơ thời gian tới Cần tiếp tục nghiên cứu quy trình để vận dụng vào dạy học Thơ theo hướng đổi hội nhập giáo dục, phục vụ CT Ngữ văn THPT giai đoạn sau 2015 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (1999), Đổi học tác phẩm văn chương trường trung học phổ thông Nxb Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Ngữ văn lớp 11, tập Nxb Giáo dục, Hà Nội Biê-lin-xki (1979), Nhà nghiên cứu, nhà văn nước bàn tư hình tượng Nxb khoa học xã hội, Trung Quốc Nguyễn Viết Chữ (2009), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường Nxb Giáo dục Việt Nam Phạm Minh Diệu (chủ biên) (2007), Để học tốt Ngữ văn lớp 11 tập nâng cao Nxb Hà Nội Phan Cự Đệ, Nguyễn Toàn Thắng (2003), Hàn Mặc Tử tác gia tác phẩm Nxb Giáo dục, Hà Nội Hà Minh Đức (chủ biên) (2003), Lí luận văn học Nxb Giáo dục, Hà Nội Hà Minh Đức (1998), Văn học Việt Nam đại Nxb Hà Nội Nguyễn Văn Đường (chủ biên) (2007), Thiết kế giảng Ngữ văn 11 tập Nxb Hà Nội 10 Đỗ Đức Hiểu (1993), Đổi phê bình văn học Nxb Khoa học Xã hội 11 Lê Đình Kỵ (1989), Thơ bước thăng trầm Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 12 Phan Trọng Luận (2008), Phương pháp dạy học văn, tập Nxb Đại học Sư phạm 13 Phan Trọng Luận (chủ biên) (2009), Sách GV, tập Nxb Giáo dục, Hà Nội 14 Nhiều tác giả (1961), Giải thích lý luận văn nghệ cổ điển tập Nxb văn học nhân dân (Tiếng Trung) 15 Nhiều tác giả (1961), Giải thích lý luận văn nghệ cổ điển Nxb văn học nhân dân (Tiếng Trung) 16 Nhiều tác giả (1979), tây phương luận tuyển, hạ Nxb dịch văn Thượng Hải (Tiếng Trung) 91 17 Nhiều tác giả (1979), Tuyển tập văn lịch đại Trung Quốc, tập Nxb cổ tịch, Thượng Hải (Tiếng Trung) 18 Nhiều tác giả (1979), Văn nghệ luận tập Nxb văn học nhân dân (Tiếng Trung) 19 Nhiều tác giả (1980), Người yêu thơ bàn thơ Nxb văn học nhân dân (Tiếng Trung) 20 Nhiều tác giả (1982), Tam liên thương Nxb cổ tịch, Thượng Hải (Tiếng Trung) 21 Vũ Quần Phương (2009), 30 tác giả văn chương Nxb Giáo dục 22 Chu Văn Sơn (2003), Ba đỉnh cao Thơ Nxb Giáo dục 23 Trần Đình Sử (1996), Lý luận phê bình văn học Nxb Hội Nhà văn 24 Hoài Thanh – Hoài Chân (2005), Thi nhân Việt Nam Nxb Văn học 25 Lưu Khánh Thơ (2005), Xuân Diệu tác gia tác phẩm Nxb Giáo dục 26 Lưu Khánh Thơ (2006), Thơ tác giả tác phẩm Nxb Đại học Sư phạm 92 PHỤ LỤC I- (Mẫu) Phiếu trắc nghiệm số (Dành cho GV THPT) TÌM HIỂU THỰC TẾ DẠY HỌC THƠ MỚI Ở THPT (Phục vụ đề tài: Thiết kế hoạt động dạy học Thơ cho THPT) Kính gửi: ………………………………… Trường THPT ………………………… Để phục vụ đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học Thơ Trung học phổ thông (THPT), xin thầy (cô) vui lịng cho biết ý kiến cách thực số câu hỏi trắc nghiệm Những ý kiến thầy (cô) tôn trọng bảo mật, khơng tùy tiện trích dẫn khơng đồng ý thầy (cô) Xin trân trọng cám ơn! PHẦN CÂU HỎI: Xin thầy(cơ) khoanh trịn chữ đầu câu trả lời đúng: Câu 1: Theo thầy (cô) tỷ lệ thời gian lý thuyết thực hành dạy học Thơ cân xứng/ đạt yêu cầu chưa? a Đạt b Chưa đạt Câu 2: Theo thầy (cô) việc xác định hệ thống KN phần thực hành/ luyện tập dạy học thơ đạt yêu cầu chưa? a Đạt b Chưa đạt Câu 3: Theo thầy (cô) hoạt động ứng dụng dạy học thơ đạt yêu cầu chưa? a Đạt b Chưa đạt Câu 4: Theo thầy (cô) việc cần mở rộng biên soạn KT dạy học Thơ đạt yêu cầu chưa? 93 a Đạt b Chưa đạt Câu 5: Thầy (cô) cho biết phương pháp thuyết trình sử dụng nào? a Sử dụng nhiều b Sử dụng c Không sử dụng Câu 6: Thầy (cô) cho biết phương pháp vấn đáp sử dụng nào? a Sử dụng nhiều b Sử dụng c Khơng sử dụng Câu 7: Thầy (cô) cho biết phương pháp tổ chức hoạt động sử dụng nào? a Sử dụng nhiều b.Sử dụng c Khơng sử dụng Câu 8: Thầy (cô) cho biết phương pháp thực hành sử dụng nào? a Sử dụng nhiều b Sử dụng c Khơng sử dụng Sau dạy học Thơ thầy cô đánh chất lượng HS sau học Thơ Câu 9: Thầy (cô) đánh trí nhớ HS học Thơ a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu 94 Câu 10: Thầy cô đánh KN bình giảng, phân tích HS học Thơ a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu Câu 11: Thầy cô đánh khả tự học thơ loại HS học Thơ a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu Câu 12: Thầy cô đánh KN liên hệ thực tế rút học cho thân HS học Thơ a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu Câu 13: Thầy đánh hứng thú học Thơ học sinh a Khá b Trung bình c Yếu Câu 14: Thầy cô đánh thông hiểu HS học Thơ a Tốt b Khá c Trung bình d Yếu 95 (Mẫu) Phiếu trắc nghiệm số (Dành cho HS lớp 11, 12 THPT) TÌM HIỂU THỰC TẾ DẠY HỌC THƠ MỚI Ở THPT (Phục vụ đề tài: Thiết kế hoạt động dạy học Thơ THPT) Họ tên học sinh: ………………… ………………………………… Lớp……… Trường THPT …………………………………………… Để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Thơ Trung học phổ thông (THPT), anh (chị) cho biết ý kiến cách thực số câu hỏi trắc nghiệm đây: Câu 1: Trong thơ “Tràng giang” Huy Cận có câu: Lớp lớp mây cao… núi bạc Em chọn từ xác điền vào chỗ chấm: a ùn b đùn c thành d Câu 2: Trong thơ “Vội vàng” xuân Diệu có câu: ….gió xinh thào gió biếc a Con b Cơn c Làn d Ngọn a Cảm nhận niềm khao khát sống quan niệm nhân sinh mẻ b Cảm nhận niềm khao khát sống c Quan niệm tình yêu, tuổi trẻ, hạnh phúc d Quan niệm tình u lứa đơi Câu 4: Theo em câu thơ sau đặc sắc từ ngữ nào? 96 “ Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng q nhìn khơng ra” a Mơ b Khách đường xa, khách đường xa c Khách d Trắng Câu 5: Theo em câu thơ sau đặc sắc từ ngữ nào? “Tôi sung sướng Nhưng vội vàng nửa a Sung sướng b Vội vàng nửa c Chờ d Tơi Câu 6: Ngồi thơ Đây thơn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử em đọc tập thơ Hàn mặc Tử? a Gái quê b Thơ điên c Duyên kỳ ngộ d Xuân ý Câu 7: Ngoài thơ Vội vàng, em đọc tập thơ Xuân Diệu? a Thơ thơ b Gửi hương cho gió c Riêng chung d Hai đợt sóng Câu 8: Theo em học Thơ rút cho học gì? a Bài học tình yêu nước b Bài học tình thiên nhiên c Bài học tình yêu đẹp 97 d Bài học tình nam nữ Câu 9: Ghi mức độ hứng thú em thơ sau (Ghi chú: Mức A: cao nhất; Mức D: Thấp nhất) Câu 9: Khoanh tròn chữ ghi mức độ hứng thú em thơ sau (Ghi chú: Mức A: cao nhất; Mức D: thấp nhất) a Đây thôn Vĩ Dạ: A- B- C- D b Vội vàng: A- B- C- D c Tràng giang: A- B- C- D d Tương tư: A- B- C- D 98 ... trình hoạt động dạy học tác phẩm Thơ theo định hướng phát triển lực cho học sinh trung học phổ thông Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC... dạy theo định hướng phát triển lực cho HS Dạy học Thơ theo định hướng phát triển lực phải “lấy HS làm trung tâm”, tích cực hố hoạt động học tập HS mặt, khâu trình dạy học; tìm cách phát huy lực. .. nghiên cứu Thơ PPDH Thơ mới, chưa có cơng trình bàn việc thiết kế hoạt động dạy học tác phẩm Thơ theo định hướng phát triển lực, học Thơ CT phổ thông 1.2 Trong thực tế, dạy học Thơ mới, có thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hoạt động dạy học các bài thơ mới theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông ,

Từ khóa liên quan