0

MỘT số BIỆN PHÁP tạo ĐỘNG lực CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN tại TRƯỜNG mẫu GIÁO TUỔI THƠ BA ĐÌNH hà nội

35 314 5
 • MỘT số BIỆN PHÁP tạo ĐỘNG lực CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN tại TRƯỜNG mẫu GIÁO TUỔI THƠ BA ĐÌNH hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2020, 06:53

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ- BA ĐÌNHHÀ NỘI Họ tên Cấp Trường Lĩnh Vực : Nguyễn Thị Ánh Nguyệt : Mầm Non : Mẫu giáo Tuổi Thơ : Quản lý giáo dục Năm học 2019 - 2020 MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Bước sang kỷ XXI loài người chuyển sang giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày cao chất lượng số lượng nguồn nhân lực tất lĩnh vực đời sống Kinh tế - Xã hội Con người khao khát hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao đáng kể chất lượng sống cho người kết hợp hài hoà điều kiện vật chất tinh thần, mức sống cao nếp sống đẹp, vừa an toàn, vừa bền vững cho tất người Đảng Nhà nước ta quan tâm coi trọng công tác giáo dục đào tạo GD&ĐT coi Quốc sách hàng đầu, chìa khố mở cửa đưa đất nước hướng vào tương lai Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển toàn diện mặt thể chất tinh thần Chuẩn bị tốt tâm cho trẻ vào lớp Nguồn lực người nguồn lực quý giá quốc gia giáo dục, mang ý nghĩa định phát triển quốc gia Giáo dục muốn phát triển lên phải sử dụng triệt để nguồn lực người Đặc biệt xu tồn cầu hóa hội nhập diễn mạnh mẽ nay, việc xây dựng cho nguồn nhân lực chất lượng cao, trì tốt đội giáo viên, nhân viên (GV,NV) trung thành, tạo động lực cho họ đóng vai trị đặc biệt quan trọng chương trình chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non (MN) Với phương châm: Để có đội ngũ GV, NV có tâm huyết với nghề, đảm bảo chất lượng công tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục (CSND,GD) trẻ Vậy để giúp đội ngũ GV, NV tốt quy định, nhiệm vụ đề theo quy chế ngành cần có biện pháp tạo động lực góp phần kích thích đội họ nhiệt tình cống hiến hết khả cho cơng tác chăm sóc trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho nhà trường Vì vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “ Một số biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba ĐìnhHà Nội” đề tài góp phần thực nhiệm vụ chiến lược xây dựng động lực cho đội ngũ GV,NV nhằm góp phần động viên, kích thích họ nhiệt tình cơng tác để nâng cao chất lượng CSND,GD trẻ MN tốt Đồng thời phát huy sức mạnh tập thể tạo tập thể vững mạnh, cách sử dụng sách cụ thể để thắt chặt sợi dây liên kết, gắn bó đội ngũ GV,NV nhà trường Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn tạo động lực cho đội ngũ GV, NV Đề tài xây dựng biện pháp tạo động lực thúc đẩy đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội, nhiệt tình cơng tác CSND, GD trẻ nhà trường Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Đội ngũ GV,NV Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp tạo động lực làm việc cho đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội Nhiệm vụ nghiên cứu: 4.1 Nghiên cứu sở lý luận tạo động lực làm việc đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội 4.2 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội 4.3 Đề xuất biện pháp để tạo động lực cho đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu đề xuất biện pháp tạo động lực thúc đẩy đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội nhiệt tình công tác CSND trẻ - Giai đoạn nhiên cứu năm 2018- 2019 ứng dụng giải pháp từ năm 2019- 2020 Cấu trúc sáng kiến kinh nghiệm: Phần I: Phần mở đầu Phần II: Nội dung Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực cho đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội Chương 3: Các biện pháp tạo động lực cho đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội Phần III: Kết luận- khuyến nghị PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN Chất lượng, hiệu việc quản lí nhà trường cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ Bằng biện pháp này, nhà quản lí giáo dục phần đáp ứng tốt nhu cầu thứ bậc cao nhu cầu xã hội, nhu cầu kính trọng, nhu cầu đãi ngộ, nhu cầu ghi nhận, nhu cầu tự khẳng định Đây vấn đề nghiên cứu, áp dụng rộng rãi Bởi lẽ, sống đại, người lao động nhu cầu vật chất mà mơi trường làm việc yếu tố định, giữ chân GV,NV Để đảm bảo sống người quản lý cần phải giúp cho người tập thể sư phạm nhận thấy giá trị công việc làm, phải tạo cho họ ln u nghề, mến trẻ, cảm thấy hạnh phúc tự hào làm Nếu bạn người biết tạo môi trường làm việc, thúc đẩy động lực cho GV, NV phát triển cách tồn diện, cố gắng làm việc để họ cống hiến Hãy biết cách tạo ấn tượng đẹp mắt đồng nghiệp, có mối quan hệ tốt nơi công sở giúp bạn giải tỏa stress nhu cầu quan tâm, đáp ứng góp phần quan trọng việc tạo động lực làm việc cho đội ngũ GV,NV Động lực quan trọng người Nó động cơ, sức mạnh thúc đẩy người hoạt động Có động lực người làm việc cách kiên trì, bền bỉ, giúp hồn thành tốt công việc giao đạt hiệu cao.Trong môi trường giáo dục mầm non nay, việc tạo động lực làm việc cho tập thể sư phạm nhà trường việc làm cần thiết, có động lực lao động giúp cho tập thể sư phạm có thêm sức mạnh để trì cơng việcmột cách bền bỉ để tạo hiệu chăm sóc giáo dục trẻ theo mục tiêu bậc học mục tiêu thân Mỗi khơng khác trình độ chun mơn, khả hoạt động mà cịn khác ý chí hành động điều phụ thuộc sức mạnh động người Động xác định nhu cầu, ý muốn, nghị lực thơi thúc cá nhân có động có hướng tới mục đích Nếu động yếu tố bên định động lực yếu tố biểu bên nhằm thực động Chăm lo cho đội ngũ GV, NV ổn định sống, n tâm cơng tác, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ điều cần thiết Đó động lực để kích thích họ nhiệt tình cơng tác CSND, GD trẻ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo hệ trẻ MN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI THƠ – BA ĐÌNH - HÀ NỘI Đặc điểm tình hình Trường MG Tuổi Thơ cải tạo xây dựng hoàn thành năm học: 2016- 2017 Là trường chuẩn quốc gia cấp độ đăng tiến tới đạt chuẩn cấp độ II, Diện tích trường 4158,2 m2 Tổng diện tích sử dụng là: 7116 m2, diện tích sân chơi: 2847m2 Hiện trường có 20 lớp/ 649 trẻ (MG: 566 trẻ, NT: 83 trẻ) +Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên : 67 Biên chế : 63; Hợp đồng : 04 +Thạc sĩ: 02; Đại học: 32; Cao đẳng: 05; Trung cấp: 24; KĐT: + Trình độ giáo viên: Đạt chuẩn 10/45 (22%); Trên chuẩn 35/45 ( 78%) + Cơng tác chăm sóc bán trú trẻ đạt 100% Thuận lợi, khó khăn Trong cơng tác quản lý đạo trường MG Tuổi Thơ có thuận lợi khó khăn sau đây: 2.1: Thuận lợi: Trường MG Tuổi Thơ nhận được quan tâm, đạo sát cấp quyền, ban ngành, đoàn thể mặt Chất lượng giáo dục nhà trường ngày nâng lên vào thực chất Chất lượng mũi nhọn nhà trường nâng lên rõ rệt Bên cạnh đầu tư sở vật chất, tài Mặc dù điều kiện kinh tế cịn khó khăn nhà trường thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, huy động lực lượng tham gia vào giáo dục, đóng góp cơng sức, tâm huyết phụ huynh, xây dựng sở vật chất, đáp ứng tốt điều kiện làm việc cho đội ngũ GV, NV tạo tâm lý yên tâm thoải mái đến trường Trường xây dựng khang trang, đại, mĩ quan nhà trường quan tâm tạo nên môi trường đẹp an toàn nhiều năm liền trường làm điểm công tác CSND trẻ cho PGD Quận Ba Đình Đội ngũ CBQL nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao, có kiến thức quản lí Đều đào tạo qua lớp quản lí giáo dục, có kiến thức tâm lí học quản lí tích cực học hỏi đồng nghiệp trước đồng thời thể lực quản lí nhà trường tốt, biết động viên, khích lệ đội ngũ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giao Đội ngũ GV,NV nhà trường chủ yếu giáo viên có kinh nghiệm có tinh thần trách nhiệm cơng tác CSND, GD trẻ MN Hội Cha mẹ học sinh trường quan tâm, chăm lo đến việc học tập em mình, tích cực tham gia vào hoạt động 2.2: Khó khăn: Nghề giáo viên mầm non từ trước tới bị đánh giá ngành nghề nhiều áp lực gị bó thời gian, vất có mức thu nhập thấp không tương xứng Mức lương, thưởng thấp so với mức lương ngành nghề khác Nhà trường cịn thiếu tiêu GV, NV khó tuyển dụng họ khơng tâm huyết mặn mà vào làm trường cơng Tinh thần đội ngũ GV, NV có thời điểm họ chưa thực an tâm với công việc làm, có người phải tranh thủ làm thêm nghề khác để có thêm thu nhập góp phần đảm bảo sống gia đình Đối với trường MG Tuổi Thơ, tạo động lực cho đội ngũ GV, NV Ban giám hiệu nhà trường quan tâm Tuy nhiên thời gian nhiều hạn chế, chưa thực hiệu quả, chưa kích thích, thu hút khai thác tiềm sức sáng tạo cho nhân viên Do số khó khăn kinh tế nên CBQL nhà trường chưa thể tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên học tập, nâng cao trình độ mặt Bản thân số GV,NV nhà trường ̣ có tư tưởng bình quân chủ nghĩa, ngại thay đổi, chậm đổi mới, thiếu trách nhiệm Một nguyên nhân quan trọng thân GV, NV, có người khơng hài lịng với sách nhà nước, nhà trường Do họ địi hỏi 10 q nhiều, có người lực làm việc nhiều hạn chế, thiếu khoa học dẫn đến hiệu làm việc thấp sinh chán nản giảm động lực làm việc - Khảo sát thống kê đầu năm: Bảng 1: Bảng khảo sát điều kiện làm việc Số người trả lời Số lượng người % Hài lịng 32 50 Bình thường 23 36 Chưa hài lịng 14 Tổng 64 100 Nhìn lên bảng khảo sát ta thấy Đa số giáo viên cảm thấy hài lòng với Phương án trả lời điều kiện làm việc hỏi Hài lòng 50%, 36% cảm thấy bình thường họ chấp nhận điều kiện làm việc Tuy nhiên cịn 14 % GV, NV cho điều kiện làm việc chưa đủ Chính nhà trường cần xem xét điểm chưa đủ để khắc phục, bổ sung tạo điều kiện làm việc tốt cho GV, NV, động lực thúc đẩy họ công việc Bảng Mức độ thỏa mãn đội ngũ GV,NV nhu cầu thu nhập Số người trả lời Số lượng người % Hài lịng 33 51 Bình thường 19 30 Chưa hài lòng 12 19 Tổng 64 100 Qua bảng ta thấy 19% giáo viên chưa hài lòng tiền Phương án trả lời lương, thưởng loại thu nhập khác, 30% giáo viên cảm thấy bình thường, có 51% hài lịng với mức thu nhập Phần ảnh hưởng tới động lực làm việc họ Từ việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng nhu cầu GV, NV thực trình bày nêu thấy, ý kiến đánh giá chung đối tượng khảo sát đếu cho trường ý thực công việc nhằm góp phần tạo động lực làm việc choGV, NV Các biện pháp phần đem lại hiệu định Tuy nhiên, 21 Để thực tốt biện pháp tất thành viên nhà trường phải có ý thức xây dựng môi trường, bảo vệ CSVC nhà trường Đầu tư kinh phí cho việc tạo dựng, giữ gìn bảo vệ mơi trường văn hóa, khn viên xanh- sạch- đẹp Biện pháp 4: Tăng cường chia sẻ thông tin quyền lợi nhiều đội ngũ GVNV Từ việc thể tôn trọng giáo viên như: Tham khảo ý kiến giáo viên, cung cấp thông tin minh bạch cho giáo viên, bàn bạc vấn đề quan trọng nhà trường với giáo viên đội ngũ giáo viên, nhân viên trường MG Tuổi Thơ thấy hầu hết đội ngũ GVNV mong muốn nhận chia sẻ, tin tưởng từ đội ngũ cán quản lý họ Từ yếu tố đó, với mong muốn tạo động lực cho GVNV thời gian tới biện pháp góp phần giải tồn 22 Biện pháp thực nhằm giúp thành viên nhà trường định hướng, thấy rõ nhiệm vụ, vai trị trách nhiệm thân, hướng vào chuẩn mực tốt hoàn thành công việc theo yêu cầu, kế hoạch đề Là động lực thúc đẩy hoạt động, kích thích sáng tạo, đổi thành viên, tổ chức đồn thể Ngồi biện pháp cịn khuyến khích tinh thần tập thể, phát huy lực cá nhân dám làm, dám chịu trước tập thể Chia sẻ cách thể vai trò, thể lực quản lý yêu cầu người lãnh đạo phải tự hoàn thiện thân Sự tham gia GVNV vào cơng tác quản lý khơng phát huy trí tuệ tập thể mà cịn thể tin tưởng, tơn trọng, đánh giá cao cấp dưới, sở quan trọng để tạo động lực cho đội ngũ GVNV Một số nội dung biện pháp thực cụ thể: Đưa GVNV vào thành phần ban đạo phong trào thi đua nhà trường ( Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thầy giáo gương đạo đức, tự học tập sáng tạo….), kiện toàn lại Ban chấp hành Cơng đồn, Đồn niên, Tổ chun môn, Ban tra nhân dân Trên sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định điều lệ trường quy định nhà trường Hiệu trưởng tổ chức quán triệt phân công nhiệm vụ tổ chức, đạo, điều khiển hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường đến thành viên có liên quan, thực phân cấp, phân quyền chặt chễ, tạo chủ động phát huy tính sáng tạo tổ chức, quản lý hoạt động Tổ chức lấy ý kiến GVNV để đưa định hướng, thống kế hoạch nhà trường Giao nhiệm vụ cho thành viên, tạo điều kiện cho họ nêu cao tinh thần tự giác cá nhân, đoàn thể Tổ chức họp đánh giá thực trạng nhà trường với tiêu chí cần đạt phong trào thi đua cách khách quan để thấy 23 điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục thiếu sót cần bổ sung Tổ chức hội họp, sinh hoạt cho tiết kiệm thời gian mà có hiệu cao Tạo điều kiện cho thành viên tham gia, trao đổi ý kiến, góp ý đưa định cho vấn đề họp, sinh hoạt Trong trình thực có tập thể, cá nhân làm chưa tốt, chí vi phạm quy định việc nhắc nhở có biện pháp xử lý điều đương nhiên, nhiên lãnh đạo cần nêu cao quan điểm tôn trọng khác biệt người Ảnh: Trao đổi sinh hoạt chuyên mơn nhà trường Khơng ngừng hồn thiện hệ thống quy chế, quy định, đưa hoạt động quản lý nói chung, hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường nói riêng thành nề nếp, thống hoạt động nhà trường Cùng với càn thường 24 xuyên quan tâm, chủ động xay dựng mối quan hệ tốt đẹp nhà trường Xây dựng thiết chế, động viên tính tích cực lao động thành viên thông qua biện pháp động viên tinh thần vật chất Ảnh: Tham dự hội thảo truyền cảm hứng cho Giáo viên Để thực tốt biện pháp người Cán quản lý phải thật gương, phải nhận thức đắn vai trò cần thiết thể tôn trọng Qua hành động việc làm người Hiệu trưởng có tác động lớn đến động lực đội ngũ GV, Nv nhà trường Mối liên hệ biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Ba Đình, Hà Nội Trong tất biện pháp mà tác giả nêu trên, biện pháp có tác dụng định việc tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non nói chung cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ nói riêng Mỗi biện pháp đề xuất có ưu nhược điểm riêng, cần phải biết phát huy ưu điểm hạn chế nhược điểm để biện pháp phát huy hết hiệu Chúng góp phần động viên, khích lệ kích thích đội ngũ cán bộ, GV, NV hăng hái, 25 nhiệt tình cơng tác CSND giáo dục học sinh Tuy nhiên, để tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên CBQL nhà trường cấp quản lí giáo dục cần thấy rõ tác dụng biện pháp mối liên hệ qua lại biện pháp đă đề xuất Tác giả xin nêu số tác dụng biện pháp đề xuất sau: Trước hết, biện pháp nâng cao đời sống vật chất vị trí quan trọng đời sống đội ngũ GVNV nhà trường Nó động lực thúc đẩy đội ngũ có đóng góp đáng kể việc nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Đảng nhà nước ta quan tâm đến sách đội ngũ nhà giáo, có sách lương Thực tế cho thấy việc trả lương cho giáo viên theo sách Nhà nước trường mầm non nói chung trường Mẫu giao Tuổi Thơ nói riêng tạo động lực không nhỏ cho đội ngũ GV, NV việc nâng cao chất lượng CSND GD trẻ Biện pháp truyền động lực làm việc thuận lợi để GV, NV n tâm cơng tác cống hiên hêt Truyền động lực làm việc hiệu cho GVNV biện pháp quan trọng để đảm bảo công việc họ làm vô quan trọng cơng việc chăm sóc, giao dục trẻ mầm non, hệ tương lai đât nước Đội ngũ nhà trường cảm thấy có động lực làm việc cho tổ chức hướng đến mục đích chung lớn lao nhằm thúc đẩy hoạt động GV, NV vào thực chất Biện pháp tạo mơi trường động lực làm việc góp phần xây dựng mơi trường sư phạm cho nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên biết đoàn kết, đồng thuận, tương trợ giúp đỡ lẫn sống công việc sở để thúc đẩy giáo viên tích cực giảng dạy để khẳng định vị trí nhà trường, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Mặt khác, mơi trường làm việc lành mạnh làm phong phú thêm đời sống tinh thần đội ngũ GV, NV nhà trường.Cán quản lý nhà trường biết quan tâm xây dựng môi 26 trường sư phạm lành mạnh công tác giúp cá nhân xác định mục tiêu, nhiệm vụ mình, từ giúp họ có thái độ tự tin suy nghĩ tích cực trước thực nhiệm vụ; hạn chế tối đa suy nghĩ, thái độ thiếu tích cực làm việc biện pháp khoa học nhằm tạo cho họ tự tin có nhu cầu cống hiến, làm việc Biện pháp Tăng cường chia sẻ thông tin quyền lợi nhiều giúp thành viên nhà trường định hướng, thấy rõ nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm thân, hướng vào chuẩn mực tốt Là động lực thúc đẩy hoạt động, kích thích sáng tạo, đổi giáo viên, đoàn thể trường hoàn thành nhiệm vụ hiệu Chia sẻ thông tin, quyền lực trách nhiệm với giáo viên huy động tham gia cấp mà phát huy trí tuệ tập thể, thể tin tưởng, tôn trọng, đánh giá cao cấp Đây sở quan trọng để tạo động lực cho giáo viên Các biện pháp chúng có mối quan hệ mật thiết với góp phần tích cực vào việc động viên, khích lệ đội ngũ GV, NV nhà trường thực tốt nhiệm vụ, thắng lợi năm học Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Các biện pháp đề xuất có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy nhau, biện pháp sở, tiền đề cho biện pháp 27 Mỗi biện pháp có vai trị, ảnh hưởng khác đến công tác tạo động lực cho đội ngũ GVNV nhà trường Để cho biện pháp phát huy hết tác dụng việc tạo động lực cơng tác cho đội ngũ GVNV nhà trường cần phải sử dụng phối kết hợp biện pháp nhằm phát huy tối đa điểm mạnh đồng thời hạn chế đến mức thấp hạn chế biện pháp Với việc thực đồng biện pháp tin tưởng hiệu công tác tạo động lực làm việc cho GV, NV cao hơn, góp phần nâng cao hiệu quản lý nhà trường Hiệu 6.1 Khảo sát thống kê cuối năm So sánh kêt năm trước thực sau năm áp dụng Để khẳng định giá trị, tính cần thiết, tính khả thi biện pháp pháp tạo động lực cho đội ngũ GV, NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Ba Đình- Hà Nội Bảng 3: Bảng khảo sát điều kiện làm việc Phương án trả lời Số người trả lời Số lượng người % Hài lịng 46 72 Bình thường 14 28 Chưa hài lòng 0,6 Tổng 64 100 Nhìn lên bảng khảo sát ta thấy Đa số giáo viên cảm thấy hài lòng với điều kiện làm việc hỏi ( Hài lòng 72%, 28% cảm thấy bình thường họ chấp nhận điều kiện làm việc Tuy nhiên cịn 06 % GV, NV cho điều kiện làm việc chưa đủ Chính nhà trường cần tiếp tục điểm chưa đủ để khắc phục, bổ sung tạo điều kiện làm việc tốt cho GV, NV, động lực thúc đẩy họ công việc 28 Bảng 4: Mức độ thỏa mãn đội ngũ GV,NV nhu cầu thu nhập Số người trả lời Số lượng người % Hài lịng 43 67 Bình thường 15 24 Chưa hài lòng 09 Tổng 64 100 Qua bảng ta thấy 9% giáo viên chưa hài lòng tiền lương, thưởng loại thu nhập khác, 24% giáo viên cảm thấy bình thường, có 67% hài lịng với mức thu nhập Phần ảnh hưởng tới động lực làm việc họ 6.2 Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết, mức độ khả thi Phương án trả lời biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Ba Đình, Hà Nội 6.2.1 Các bước khảo nghiệm Để khẳng định giá trị, tính cần thiết, tính khả thi biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Ba Đình, Hà Nội tác giả lập phiếu điều tra xin ý kiến CBQL Giáo viên trường MG Tuổi Thơ Bước 1: Lập phiếu điều tra, xin ý kiến Đề tài đánh giá biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Ba Đình, Hà Nội theo tiêu chí: Tính cần thiết tính khả thi Tính cần thiết theo mức độ: Chưa cần thiết, bình thường cần thiết Tính khả thi theo mức độ: Chưa khả thi, bình thường khả thi Bước 2: Lựa chọn khách thể điều tra 01 người hiệu trưởng, 02 người hiệu phó,03 người tổ trưởng tổ 58 giáo viên, nhân viên trường MG Tuổi Thơ Tổng cộng ý kiến là: 64 Bước 3: Phát phiếu điều tra Bước 4: Thu phiếu điều tra định hướng kết nghiên cứu 29 * Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết - Kết khảo sát mức độ cần thiết cho biện pháp để tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trường MG Tuổi Thơ, Ba Đình, Hà Nội sau: Bảng Kết đánh giá mức độ tính cần thiết biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên TT Các biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Rất cần thiết SL % 38 59,3 32 50 20 31 22 34 Cần thiết SL % 26 31,7 26 41 34 53 40 63 Không cần thiết SL % 0 0,9 10 16 Với số liệu thống kê nêu trên, nhận thấy mức độ cần thiết cần thiết tác động biện pháp có tần suất cao, có số cho khơng cần thiết Trong bốn biện pháp đề xuất, biện pháp đánh giá cần thiết là: “Biện pháp nâng cao đời sống vật chất cho giáo viên” ( Số người cho cần thiết 59,3%) Số khảo sát cho tiền lương có vai trị quan trọng việc trì, kích thích nỗ lực làm việc ngườiGV, NV, hài lòng tiền lương giáo viên có ảnh hưởng đến gắn bó họ với nhà trường Những biện pháp cịn lại cần thiết, tất đánh giá mức độ cần thiết cao Điều chứng tỏ đồng tình, chí cao, cần áp dụng vào quản lý tạo động lực làm việc cho GV, NV trường mầm non * Kết khảo nghiệm mức độ cần thiết Với số liệu thống kê nêu trên, nhận thấy mức độ cần thiết cần thiết tác động biện pháp có tần suất cao, có số cho khơng cần thiết Trong bốn biện pháp đề xuất, biện pháp đánh giá cần thiết là: “Biện pháp nâng cao đời sống vật chất cho đội ngũ giáo viên, nhân viên” ( Số người cho cần thiết 59,3%) Số cán giáo viên khảo sát 30 cho tiền lương có vai trị quan trọng việc trì, kích thích nỗ lực làm việc người giáo viên, hài lòng tiền lương GV, NV có ảnh hưởng đến gắn bó họ với nhà trường Những biện pháp cịn lại cần thiết, tất đánh giá mức độ cần thiết cao.Điều chứng tỏ đồng tình, chí cao, cần áp dụng vào quản lý tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non 6.2.2: Kết khảo nghiệm mức độ khả thi Trên sở lấy ý kiến tính cần thiết biện pháp, tác giả tiến hành khảo nghiệm tính khả thi cách xin ý kiến qua phiếu điều tra vấn trực tiếp Cán giáo viên, nhân viên trường MG Tuổi Thơ thu kết sau: Bảng Kết đánh giá mức độ khả thi biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường MG Tuổi Thơ TT Các biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Rất khả thi SL % 16 25 15 23 12 19 10 16 Khả thi SL % 39 61 40 60 39 61 38 59 Không khả thi SL % 14 14 13 20 15 25 Với bảng tổng hợp phiếu tham khảo ý kiến trên, tác giả thấy mức độ khả thi khả thi tác động biện pháp đề xuất có tần suất cao Tuy nhiên cịn có biện pháp mà cán quản lý GVNV cho tính khả thi thấp Biện pháp Qua hai bảng thống kê nêu cho ta thấy tần suất ý kiến mức độ cần thiết cần thiết; mức độ khả thi khả thi biện pháp đề xuất tương đối cao Hi vọng biện pháp tạo động lực cho đội ngũ GVNV trường MG Tuổi Thơ khơng áp dụng có hiệu trường mà cịn áp dụng trường mầm non khác ngồi Quận Ba Đình 31 6.2.3 Kết khảo nghiệm mức độ khả thi Với bảng tổng hợp phiếu tham khảo ý kiến trên, tác giả thấy mức độ khả thi khả thi tác động biện pháp đề xuất có tần suất cao Tuy nhiên cịn có biện pháp mà cán quản lý giáo viên cho tính khả thi chưa cao Biện pháp Qua hai bảng thống kê nêu cho ta thấy tần suất ý kiến mức độ cần thiết cần thiết; mức độ khả thi khả thi biện pháp đề xuất tương đối cao Hi vọng biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trường MG Tuổi Thơ không áp dụng có hiệu trường mà cịn áp dụng trường mầm non khác ngồi Quận Ba Đình 32 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Các biện pháp tạo động lực cho đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi thơ có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường, địi hỏi tất yếu tác động trực tiếp tới phát triển ngành giáo dục Động lực quan trọng người Nó động cơ, sức mạnh thúc đẩy người hoạt động Có động lực người làm việc cách kiên trì, bền bỉ, giúp hồn thành tốt cơng việc giao đạt hiệu cao.Trong môi trường giáo dục mầm non nay, việc tạo động lực làm việc cho tập thể sư phạm nhà trường việc làm cần thiết, có độnglực lao động giúp cho tập thể sư phạm có thêm sức mạnh để trì cơng việcmột cách bền bỉ để tạo hiệu chăm sóc giáo dục trẻ theo mục tiêu đề Động lực lao động người giáo viên khao khát tự nguyện thân nhằm phát huy nỗ lực để đạt mục tiêu cá nhân mục tiêu nhà trường Để tạo động lực cho giáo viên cần vận dụng hệ thống sách, biện pháp, cách thức quản lí tác động tới người giáo viên nhằm làm cho họ có động lực cơng việc, thúc đẩy họ hài lịng với cơng việc mong muốn đóng góp cho nhà trường Chính vậy, để tạo động lực làm việc chotập thể sư phạm nhà trường trước hết với vai trị cán quản lý nhà trường,bản thân phải tạo động lực làm việc cho trước, khơng tự tạo động lực làm việc khó cho việc trì thực cơng việc với chất lượng tốt tảng để tơi tạo nên động lực thúc đẩy tập thể sư phạm nhà trường vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm chămsóc giáo dục trẻ nhà trường Việc nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên trường Mẫu giáo Tuổi thơ việc làm phát 33 triển chung nhà trường người lao động Công tác tạo động lực cho giáo viên thực tốt giúp họ hăng say làm việc Tăng cường quan tâm động viên lãnh đạo, hỗ trợ tổ chức, đoàn thể nhà trường, khai thác điều kiện, tiềm cán giáo viên lợi ích lâu dài cá nhân nói riêng nhà trường nói chung Khuyến nghị 2.1.Đối với phịng GD&ĐT quận Ba Đình Tiếp tục phối hợp, tham mưu với Sở GD – ĐT Hà Nội, Cơng đồn ngành giáo dục, UBND quận Ba Đình tạo điều kiện tốt đội ngũ cán quản lí, giáo viên, nhân viên trường mầm non học tập, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ; tạo hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ để động viên, khích lệ họ liên tục cố gắng công việc giao Tăng cường hoạt động tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm biện pháp có tính chất kinh tế để tạo động lực cho đội ngũ GV NV 2.2 Đối với CBQL trường MG Tuổi thơ Tiếp tục tăng cường giao quyền chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho giáo viên, nhân viên nhà trường Tham mưu với lãnh đạo, ban nghành đầu tư kinh phí, xây dựng CSVC nhằm bước hồn thiện điều kiện cảnh quan, môi trường sư phạm, tạo môi trường làm việc thuận tiện, thân thiện, an toàn cho GV, NV học sinh Xác định mục tiêu, nhiệm vụ cá nhân, từ giúp họ có thái độ tự tin suy nghĩ tích cực trước thực nhiệm vụ Hạn chế tối đa suy nghĩ, thái độ thiếu tích cực làm việc Tạo điều kiện để đội ngũ GV, NV thẳng thắn trao đổi với đồng nghiệp vấn đề có liên quan đến cơng việc đồng thời trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp dù nhỏ 34 Tuyên truyền, tạo mối quan hệ gắn bó chặt chẽ Nhà trường – gia đình - xã hội, tạo ủng hộ cao phụ huynh học sinh với hoạt động nhà trường Thường xuyên học hỏi để nâng cao kỹ lãnh đạo, quản lý, kĩ để tạo động lực thành công Tổ chức thi đua sôi nổi, đảm bảo công bằng, khách quan ghi nhận mức cơng sức hay đóng góp giáo viên để tạo bầu khơng khí tâm lí - xã hội tốt nhà trường Tạo hội học tập, sáng tạo, phát triển tốt cho đội ngũ GV, NV nhà trường LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan sang kiến cá nhân Các số liệu kết nghiên cứu nêu sánh kiến trung thực Tác giả Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường mầm non; luật giáo dục Kỹ tổ chức điều hành dành cho CBQL nghành học MN Website bảo Việt: Chính sách giải pháp phát triển nguồn nhân lực Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quản lý nhà nước khoa họccông nghệ, Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục Đào tạo ( 2014), “ Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non” Đảng Cộng sản Việt Nam, Kết luận Hội nghị TW khóa IX tiếp tục thực Nghị Trung ương khóa VIII, Phương hướng phát triển giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ Tài liệu bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Quốc hội, Luật số 22/2008/QH12, Luật cán công chức Trịnh Dỗn Chính, Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 10.Giáo dục 24h, Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, Nguồn Bộ Giáo dục đào tạo 11 Trần Khánh Đức, Đại học quốc gia Hà Nội, Chínhsách quốc gia giáo dục phát triển nguồn nhân lực Việt nam trình đổi hội nhập quốc tế 12 Viện khoa học giáo dục Việt Nam,Những vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực Việt Nam ... hệ biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Ba Đình, Hà Nội Trong tất biện pháp mà tác giả nêu trên, biện pháp có tác dụng định việc tạo động lực cho đội. .. giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội 4.2 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho đội ngũ GV,NV trường Mẫu giáo Tuổi Thơ- Ba Đình- Hà Nội 4.3 Đề xuất biện pháp để tạo động lực cho đội ngũ GV,NV trường. .. cho biện pháp để tạo động lực cho đội ngũ giáo viên trường MG Tuổi Thơ, Ba Đình, Hà Nội sau: Bảng Kết đánh giá mức độ tính cần thiết biện pháp tạo động lực cho đội ngũ giáo viên TT Các biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số BIỆN PHÁP tạo ĐỘNG lực CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN tại TRƯỜNG mẫu GIÁO TUỔI THƠ BA ĐÌNH hà nội ,

Hình ảnh liên quan

Xây dựng bảng các tiêu chí đánh giá công việc của từng bộ phận vừa tạo động lực để GV, NV phấn đấu, vừa đảm bảo tăng thu nhập: - MỘT số BIỆN PHÁP tạo ĐỘNG lực CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN tại TRƯỜNG mẫu GIÁO TUỔI THƠ BA ĐÌNH hà nội

y.

dựng bảng các tiêu chí đánh giá công việc của từng bộ phận vừa tạo động lực để GV, NV phấn đấu, vừa đảm bảo tăng thu nhập: Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình ảnh cuộc họp “ Hội đồng nhà trường” - MỘT số BIỆN PHÁP tạo ĐỘNG lực CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN tại TRƯỜNG mẫu GIÁO TUỔI THƠ BA ĐÌNH hà nội

nh.

ảnh cuộc họp “ Hội đồng nhà trường” Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình ảnh phụ huynh và CBGVNV nhà trường cùng tham gia vẽ sơn tường và trồng cây xanh. - MỘT số BIỆN PHÁP tạo ĐỘNG lực CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN tại TRƯỜNG mẫu GIÁO TUỔI THƠ BA ĐÌNH hà nội

nh.

ảnh phụ huynh và CBGVNV nhà trường cùng tham gia vẽ sơn tường và trồng cây xanh Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3: Bảng khảo sát về các điều kiện làm việc. Phương án trả lời Số người trả lời - MỘT số BIỆN PHÁP tạo ĐỘNG lực CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN tại TRƯỜNG mẫu GIÁO TUỔI THƠ BA ĐÌNH hà nội

Bảng 3.

Bảng khảo sát về các điều kiện làm việc. Phương án trả lời Số người trả lời Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 6. Kết quả đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp tạo độnglực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường MG Tuổi Thơ. - MỘT số BIỆN PHÁP tạo ĐỘNG lực CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN tại TRƯỜNG mẫu GIÁO TUỔI THƠ BA ĐÌNH hà nội

Bảng 6..

Kết quả đánh giá mức độ khả thi của các biện pháp tạo độnglực cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trường MG Tuổi Thơ Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm