0

TRỌN BỘ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

73 277 0
  • TRỌN BỘ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2020, 22:35

CHỦ ĐỀ 1: EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TUẦN 1: HÌNH DÁNG BÊN NGỒI CỦA EM VÀ CỦA BẠN A SINH HOẠT DƯỚI CỜ B SINH HOẠT CHỦ ĐỀ I Mục tiêu: Năng lực: - Mô tả đặc điểm hình dáng bên ngồi bạn - Thể thân thiện làm việc với bạn - Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động thân Phẩm chất: - Thể tự tin, yêu quý thân tôn trọng bạn bè - Trung thực tự đánh giá thân đánh giá bạn bè II Chuẩn bị: Giáo viên: - Hình ảnh, máy chiếu Học sinh: - Sách giáo khoa - Bút chì - Bộ thẻ cảm xúc III Hoạt động dạy học: Thời gian 3p Bước Hoạt động GV Khởi động - GV tổ chức trò chơi Chuyền hoa để học sinh làm quen với Cả lớp đứng thành vòng tròn GV bắt nhịp hát quen thuộc, lớp hát theo chuyền hoa Khi hát kết thúc, hoa chuyền đến bạn bạn dó giới thiệu tên cho lớp nghe Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi thực nhiệm vụ + GV hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm đơi quan sát gương gợi ý câu hỏi như: Em thấy hình dáng nào? Mái tóc, khn mặt, màu da, mũi, miệng, nụ cười,… trông sao? + Sau HS soi gương, GV hướng dẫn HS nhóm mơ tả hình dáng cho người ngược lại 9p 10p Khám phá - HS quan sát gương - HS nhóm mơ tả hình dáng cho người + GV yêu cầu HS vẽ lại khuôn mặt kèm mái ngược lại tóc em vào Vở tập - HS vẽ theo yêu cầu + GV kết hợp mời vài HS lên bảng giới thiệu sản phẩm mơ tả hình dáng bên ngồi - HS giới thiệu sản phẩm mơ tả hình dáng bên ngồi Luyện a Quan sát mơ tả hình dáng bên ngồi tập bạn lớp - GV hướng dẫn lớp tham gia trò chơi kết - HS tham gia bạn HV nói: Kết bạn, kết bạn HS trả lời trị chơi Kết mấy? Kết mấy? Lúc GV yêu cầu HS kết hai để tạo thành nhóm đơi - GV hướng dẫn HS quan sát kĩ bạn - HS làm việc nhóm đơi theo nhóm đơi - GV hướng dẫn HS thảo luận góp ý cho + HS ý để chuẩn bị phần trình bày lắng nghe - GV mời vài cặp HS để trình bày trước - HS trình bày lớp b Hình dáng em bạn có điểm giống khác nhau? - HS đánh dấu x vào đặc điểm khác em bạn - GV tổ chức làm nhóm đơi đánh dấu x vào đặc điểm khác em bạn để giúp HS nhận khác nhau, giống hình dáng bên em Mở rộng 10p để giúp HS nhận khác nhau, giống hình dáng bên ngồi em - GV hướng dẫn HS thử làm MC nhí - HS thử làm vấn bạn lớp việc thể MC yêu quý thân tôn trọng bạn - GV gợi ý cho HS lại lớp trả - HS trình bày lời vấn việc thân thể yêu quý thân tôn trọng bạn GV hướng dẫn nội dung phần tự đánh - HS giá để học sinh làm quen với việc đánh giá 3p Đánh giá 1p * Kết nối: thực - GV cho HS xem đoạn clip ngắn phim - HS lắng nghe Doraemon yêu cầu HS nhà tìm hiểu xem nhiệm vụ bạn Nobita Doraemon có sở thích gì? TUẦN 2: SỞ THÍCH CỦA EM VÀ CỦA BẠN A SINH HOẠT DƯỚI CỜ B SINH HOẠT CHỦ ĐỀ I Mục tiêu: Năng lực: - Nêu sở thích biết sở thích bạn - Thể thân thiện làm việc với bạn - Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động thân Phẩm chất: - Thể yêu quý thân tôn trọng bạn bè - Trung thực tự đánh giá thân đánh giá bạn bè II Chuẩn bị: Giáo viên: - Hình ảnh, máy chiếu, bơng hoa, rổ đựng hoa Học sinh: - Sách giáo khoa - Bút chì - Bộ thẻ cảm xúc III Hoạt động dạy học: Thời gian 3p 9p 10p Bước Hoạt động GV - GV tổ chức trò chơi Ơ cửa bí mật để giới thiệu Khởi động số sở thích học sinh + GV thiết kế slide có tranh SGK thể nhóm sở thích + GV u cầu HS đánh dấu x vào sở thích ứng với tranh SGK Khám phá + GV kết hợp mời vài HS lên bảng chọn trực tiếp sở thích + GV đưa thêm vài hình ảnh, clip để giới thiệu thêm vài sở thích khác Luyện tập - GV hướng dẫn HS thảo luận chia sẻ sở thích nhóm - GV mời số HS trình bày sở thích cá nhân giới thiệu sở thích vài bạn nhóm Hoạt động HS - HS tham gia trò chơi + HS quan sát tranh + HS đánh dấu x vào sở thích ứng với tranh SGK + HS lên bảng trả lời + HS ý quan sát - HS thảo luận nhóm + HS trình bày 10p Mở rộng 3p Đánh giá 1p * Kết nối: - GV yêu cầu HS chọn bơng hoa mà thích rổ tạo thành nhóm theo màu bơng hoa chọn - GV đặt câu hỏi: Em thấy ấn tượng với sở thích bạn nhóm - GV mời HS bạn chia sẻ nêu cảm xúc GV hướng dẫn nội dung phần tự đánh giá để học sinh làm quen với việc đánh giá - GV yêu cầu HS tự quan sát gương - HS chọn bơng hoa mà thích rổ di chuyển qua nhóm - HS trình bày - HS trình bày - HS lắng nghe nhiệm vụ TUẦN 3: BỨC CHÂN DUNG ĐÁNG YÊU CỦA EM A SINH HOẠT DƯỚI CỜ B SINH HOẠT CHỦ ĐỀ I Mục tiêu: Năng lực: - Nhận nêu số điểm khác biệt bạn bè - Thể thân thiện làm việc với bạn - Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động thân - Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau làm Phẩm chất: - Thể yêu quý thân tôn trọng bạn bè - Trung thực tự đánh giá thân đánh giá bạn bè - Nâng cao trách nhiệm qua việc thu dọn II Chuẩn bị: Giáo viên: - Hình ảnh, máy chiếu - Bức chân dung mẫu - Một số vật liệu dùng để trang trí: cây, que tre, giấy bìa, giấy báo,… Học sinh: - Sách giáo khoa - Bút chì - Bộ thẻ cảm xúc III Hoạt động dạy học: Thời gian 3p 6p 14p Bước Hoạt động GV - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đơi - GV u cầu nhóm lấy hình chân dung chuẩn bị trước: Quan sát chân dung Khởi động điểm khác hai bạn (mái tóc, hình dáng bên ngồi,…) - GV dẫn dắt vào học - GV giới thiệu cho HS 2-3 chân dung tự làm nêu yêu cầu: Quan sát chân dung cho biết để thực chân dung, cần chuẩn Khám phá bị gì? - GV giới thiệu số vật liệu chuẩn bị trước (lá cây, que tre, giấy bìa, giấy báo,…) gợi ý cho HS trang trí - GV phát cho HS vật liệu khuyến khích em thực hành: Làm chân dung Luyện tập - GV hỗ trợ HS thực hành – lưu ý em cẩn thận thực hành giữ vệ sinh Hoạt động HS - HS thực hành theo hướng dẫn GV - HS lắng nghe yêu cầu trả lời - HS quan sát - HS thực hành 8p Mở rộng 3p Đánh giá 1p * Kết nối: - GV treo sản phẩm HS tổ chức triễn lãm - Hướng dẫn HS quan sát đặt câu hỏi: + Em ấn tượng với chân dung nào? + Em học điều với bạn? GV hướng dẫn nội dung phần tự đánh giá để học sinh làm quen với việc đánh giá - GV yêu cầu HS tập giới thiệu - HS tham gia triễn lãm quan sát - HS trả lời câu hỏi - HS sử dụng thẻ cảm xúc để tự đánh giá - HS lắng nghe nhiệm vụ CHỦ ĐỀ 1: EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TUẦN 4: TỰ GIỚI THIỆU VỀ EM A SINH HOẠT DƯỚI CỜ B SINH HOẠT CHỦ ĐỀ I Mục tiêu: Năng lực: - Biết cách giới thiệu thân trước bạn bè, thầy cô người thân - Thể thân thiện làm việc với bạn - Thể hành vi phù hợp nghe bạn nói, trình bày Phẩm chất: - Thể yêu quý thân tôn trọng bạn bè - Trung thực tự đánh giá thân đánh giá bạn bè II Chuẩn bị: Giáo viên: - Đoạn clip HS tự giới thiệu thân, máy chiếu Học sinh: - Sách giáo khoa & Sách tập - Bút chì - Bộ thẻ cảm xúc III Hoạt động dạy học: Thời gian 3p 9-10p Bước Hoạt động GV Hoạt động HS - GV tổ chức trị chơi Tơi mến để HS - HS tham gia trị chơi nói suy nghĩ thân người bạn lớp + GV HS đứng thành vòng tròn GV hướng dẫn HS giới thiệu tên, sở thích đức tính bạn kế bên VD: GV làm mẫu 1-2 lần để HS biết cách Khởi chơi: GV đọc to: “Tôi mến” => động lớp đồng thanh: “Mến ai, Mến ai”=> Mến A, em A thích…, em A vui vẻ.” GV nói ý thể ánh mắt cử chỉ: mắt nhìn phía HS A, tay hướng HS A + Sau kết thúc, GV khen em HS em đã: hồn thành tốt trị chơi, tham gia tích cực quan tâm đến bạn bè xung quanh Khám - GV hướng dẫn HS điều cần - HS lắng nghe câu hỏi phá nói giới thiệu thân với trả lời GV người xung quanh hình thức: hỏi đáp; đưa câu hỏi lựa chọn, yêu cầu HS đưa thẻ mặt vui mặt buồn để thể đồng tình hay khơng đồng tình Một số câu hỏi: + Khi giới thiệu thân, nói gì? (* GV lưu ý trình tự việc giới thiệu: lời chào, nói họ tên, sở thích, lời cám ơn) + Khi giới thiệu thân, nên nói nào? + Khi giới thiệu thân, nên đứng nào? - GV cho HS xem clip HS lớp giới thiệu thân GV nhắc lại nội dung vừa nêu phần hỏi đáp 10-15p 10-15p - HS quan sát cử chỉ, lời nói HS clip - HS lắng nghe GV nhắc lại điều cần làm tự giới thiệu thân - HS thực hành theo - GV chia HS thành nhóm nhỏ, nhóm nhỏ yêu cầu HS thực hành giới thiệu thân với bạn nhóm HS sử dụng tranh chân dung (được vẽ tuần 3) để làm hình minh họa giới thiệu thân - GV làm mẫu cách giới thiệu - HS lắng nghe quan thân trước đám đông sát - GV gợi ý cho HS nội dung giới thiệu gồm: họ tên, biệt danh, sở - HS suy nghĩ thích, ước mơ, sở trường…Sau đó, phút GV để HS suy nghĩ nội dung giới Luyện thiệu thân tập - GV mời vài em lên giới thiệu thân trước lớp Trước thực hiện, GV yêu cầu HS - HS thực theo khác thể lời nói khích lệ cho hướng dận GV bạn: Hay hay quá! sau phần thuyết trình Mở - GV cho HS xem hình ảnh - HS xem trả lời câu rộng minh họa cho người khán giả đáng hỏi từ GV yêu (file trình chiếu/ hình ảnh tr.16 –SGK) hỏi HS cách thể lắng nghe người khác thuyết trình - HS xem clip nói - GV cho HS xem clip minh họa điều thấy (bằng tiếng Anh) hỏi HS: em clip thấy bạn clip ngồi nghe bạn giới thiệu nào? https://www.youtube.com/watch? v=U1_KnBNQPDU - GV HS làm động tác để trở thành người khán giả đáng yêu Sau đó, GV mời số HS lên sắm vai người thuyết trình khán giả, - 4-5 HS lên để thực việc sắm vai, HS khác ngồi xem nhận xét 3p Đánh giá 1p * Kết nối: em lại quan sát nhận xét phần sắm vai bạn GV hướng dẫn nội dung HS sử dụng thẻ cảm xúc phần tự đánh giá để học sinh làm hay chọn vào hình bơng quen với việc đánh giá hoa có khn mặt tương ứng với mức “Tốt, đạt, cần cố gắng” - GV yêu cầu HS nhà thực hành - HS thực nhiệm vụ nội dung học tuần 4: quay nhà đoạn clip tự giới thiệu (nhờ giúp đỡ người gia đình) HS tự giới thiệu thân trước người gia đình - GV đề nghị phụ huynh phối hợp để đánh giá phần thể cá nhân em cách điền vào phần Ý kiến phụ huynh (tr.12 SBT) CHỦ ĐỀ 2: MỘT NGÀY CỦA EM TUẦN 1: NHỮNG VIỆC EM THƯỜNG LÀM Ở NHÀ A SINH HOẠT DƯỚI CỜ B SINH HOẠT CHỦ ĐỀ I Mục tiêu Năng lực: - Về lực tự quản, tự phục vụ: Làm việc, Nhận biết làm việc thường ngày nhà có ích cho thân Biết chọn lọc việc cần làm Biết chăm sóc thân -Về lực ngôn ngữ, giao tiếp lưc hợp tác: Phát triển lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý tình liên quan đến sống nhà + Tình 2: Mẹ nói với em “Chúng ta quê thăm ông bà biển chơi” Hãy đóng vai thể cảm xúc em + Tình Em chơi lớp vào chơi, nhiên bạn em chạy vào, nhìn thấy em nói: “Cậu để bút tớ đâu rồi? Tại cậu lấy bút tớ?” Nhưng em không lấy bút bạn Hãy đóng vai thể cảm xúc em - Giáo viên sáng tạo thêm tình khác để học sinh trải nghiệm - Thời gian thảo luận nhóm đến phút Kết thúc thảo luận , giáo viên nhóm lên đóng vai thể cảm xúc Các nhóm khác quan sát, góp ý phần đóng vai bạn - Giáo viên nhận xét, động viên, khen ngợi học sinh tổng kết hoạt động VII TỔNG KẾT: - HS nêu lại sơ kết hoạt động trọng tâm nhiệm vụ cần thực hoạt động THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP MỘT CHỦ ĐỀ 7: EM VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH TUẦN 2: Những người sống quanh em I Mục tiêu Năng lực: - Nhận biết số đặc điểm người hàng xóm nơi sinh sống - Nhận biết thực số hành vi thể quan tâm lịch người xung quanh Phẩm chất: - Ham học hỏi trải nghiệm giúp trang bị kĩ sống cần thiết sống - Quan tâm mực đến thay đổi người, sống xung quanh - Trung thực đánh giá thân, nhóm, lớp, người II Chuẩn bị Giáo viên: giảng PP, hình vẽ SGK Học sinh: sách giáo khoa, bút III Hoạt động dạy học Thời gian phút Bước Khởi động Hoạt động GV HD Trò chơi “Người ai?” Hoạt động HS HS đoán - Cách chơi: GV viết dấu chấm hỏi lên bảng gợi ý diểm bật người HS mà HS đốn: Hay giúp đỡ bạn bè; u thích bóng đá; Thích vẽ vẽ đẹp; Chăm giỏi làm tốn Đó em, người ai? - Lượt chơi thứ hai HS người điều khiển HS điều khiển: tóc ngắn, thích vẽ, bơi lội viết chữ đẹp 10 phút Khám phá Giới thiệu bài: Những người sống quanh em - Chia sẻ cho HS nghe người hàng xóm về: tên, tuổi, nghề nghiệp - Chia nhóm cách đếm số Nêu nhiệm vụ: - Hãy kể: tên, tuổi, nghề nghiệp người hàng xóm em cho bạn nhóm - Lắng nghe đặt - Gọi HS lớp lần câu hỏi có lượt chia sẻ - Đếm từ 1-5 di - Có thể hỏi thêm HS*: em có thường hay nói chuyện với người chuyển nhóm hàng xóm khơng? Em có kỉ HS kể thể niệm với họ khơng? dùng hình ảnh chuẩn bị có Chia sẻ kết hợp voesi hình ảnh có 10 phút Luyện tập - Cho HS chọn ngẫu nhiên người bạn kết thành nhóm đơi - Tự tìm người bạn nêu yêu cầu: mà thích để kết + Hãy kể việc làm tốt đơi người hàng xóm mà em biết (GV - Kể cho bạn nghe giải thích thêm: Việc làm việc làm tốt tốt đói với em người hàng xóm mà người khác) em biết - Mời ngẫu nhiên – nhóm đơi - Trình bày trước lớp chia sẻ trước lớp - Nhận xét - Chia sẻ trải nghiệm thân: kể việc làm tốt người hàng xóm - Chốt: Học tập việc làm tốt người hàng xóm em cần nhân rộng, giới thiệu việc làm tốt họ cho người khác 10 phút Mở rộng - Yêu cầu HS mở tập - Mở tập mời HS mô tả lại nội mơ tả nội dung dung hình hình - Nêu yêu cầu: + Hãy sắm vai thể thân - Thực theo yêu thiện em với người hàng xóm cầu qua việc làm hình + HS thích việc làm hình nhóm, hình nhóm, hình nhóm, hình nhóm Lưu ý: GV để HS tự chọn việc làm mà em thích, HS chọn việc làm ngồi gợi ý tập em muốn - Mở rộng: Người Việt Nam quý trọng tình hàng xóm, sống tình nghĩa, giúp lúc hoạn nạn “bán anh em xa, mua láng giềng gần” phút Đánh giá Yêu cầu HS mở tập Thực hành theo thực việc đánh giá sau hướng dẫn GV tiết học HD ý: Dùng bút màu để tô/ + Em kể việc tốt đánh dấu,… người hàng xóm + Em thể cử thân thiện với người hàng xóm phút * Kết nối Kể việc làm tốt người hàng xóm mà em bạn chia sẻ cho ba mẹ nghe THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP MỘT CHỦ ĐỀ 7: EM VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH TUẦN 3: Ứng xử lịch thân thiện I Mục tiêu Năng lực: - Nhận biết thực số hành vi thể quan tâm lịch người xung quanh Phẩm chất: - Ham học hỏi trải nghiệm giúp trang bị kĩ sống cần thiết sống - Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp hành động lịch sự, văn minh - Trung thực đánh giá thân, nhóm, lớp, người II Chuẩn bị Giáo viên: giảng PP, hát Con chim vành khuyên hình vẽ Học sinh: sách giáo khoa, bút III Hoạt động dạy học Thời gian phút Bước Khởi động Hoạt động GV Hoạt động HS HD HS Hát gõ nhịp hát: Hát gõ nhịp theo Con chim vành khuyên Hoàng Vân - Tổ chức cho HS hát gõ nhịp tập thể hát: Con chim vành khuyên Hồng Vân - Hoặc GV mở video hát để HS hát gõ nhịp theo 10 phút Khám phá Giới thiệu bài: Ứng xử lịch thân thiện - Tổ chức cho HS làm việc nhóm đơi kết hợp với tập – GV hướng dẫn hình, dành thời gian cho HS suy nghĩ, trao đổi với chọn đáp án - Trao đổi với người bạn bên cành để chọn đáp án cách đánh dấu vào ô vuông - Chốt: Việc chào hỏi tùy - Trình bày trước lớp thuộc vào văn hóa vùng miền, quốc gia Không - HS nhận xét thế, hành vi chào hỏi cho lịch cịn phải tính đến tính chất quan hệ, gắn bó, khoảng cách mối quan hệ em với người mà em chào hỏi Tùy vào mức độ, em chọn cho cách chào hỏi cho lịch văn minh 10 phút Luyện tập - Treo hình sau lên bảng lớp giới thiệu hình: Cụ ơng khoảng 70 tuổi; Bác gái khoảng 45 tuổi; Một cô gái khoảng 30 tuổi; HS nam học lớp 12 (có thể kết hợp với tập, tập 2) Sắm vai để chào hỏi nhóm 3, HS thuyết trình giải thích nhóm em chọn cách chào hỏi (nếu nhóm chọn khơng sắm vai - Nêu u cầu: Hãy nói lời chào dùng lời diễn đạt) hỏi cho phù hợp với người em gặp hình vẽ Trình bày kết quả: sắm vai cách chào hỏi theo hình dựa vào hình trả lời - Chốt: Cách chào hỏi mang tính tơn ti, thứ bậc, dựa vào tuổi tác Tùy thuộc vào tuổi tác, thứ bậc người em chào hỏi, em dùng lời xưng hô cử để thể lời chào hỏi cho lịch văn minh 10 phút Mở rộng - Nếu người lạ muốn nói chuyện Chia sẻ với bạn ngồi với em, em làm gì? bên cạnh cách mở tập thực - Kết hợp với tập (bài tập hành tập 3) giao nhiệm vụ: Hãy chia sẻ ý kiến em cho người bạn ngồi bên cạnh - Yêu cầu HS: Tích cực phản hồi ý kiến cho bạn - Chốt: Em nhớ lại học chủ đề, người lạ muốn nói chuyện với em, em phải lịch nói lời chào từ chối sau nhanh chóng di chuyển đến chỗ đơng người chỗ có người lớn để hỗ trợ em người lạ có ý đồ xấu phút Đánh giá Yêu cầu HS mở tập Thực hành theo thực việc đánh giá sau hướng dẫn GV tiết học HD ý: Dùng bút màu để tô/ + Em thực cách chào đánh dấu,… hỏi thông thường + Em biết cách chào hỏi lịch sự, thân thiện sống ngày phút * Kết nối Thực chào hỏi ông bà cha mẹ, anh chị em ngày học THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP MỘT CHỦ ĐỀ 7: EM VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH TUẦN 4: Văn minh nơi công cộng I Mục tiêu Năng lực: - Vân dụng thực hành hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng Phẩm chất: - Ham học hỏi trải nghiệm giúp trang bị kĩ sống cần thiết sống - Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp hành động lịch sự, văn minh - Trung thực đánh giá thân, nhóm, lớp, người II Chuẩn bị Giáo viên: giảng PP, số hình ảnh SGK tình khác Học sinh: sách giáo khoa, bút III Hoạt động dạy học Thời gian phút Bước Khởi động Hoạt động GV HD trị chơi: Tơi bảo - Cách chơi: Hoạt động HS HS điều khiển trò chơi + Người điều khiển: Tôi bảo, bảo + Người chơi: bảo gì, bảo gì? + Người điều khiển: bảo bạn chào A chào ông cụ 70 tuổi + HS A: khoanh tay cúi người “con chào ông ạ.” + HS A: bảo, bảo + Người chơi: bảo gì, bảo gì? + HS A: tơi bảo bạn B chị học lớp 10 … Cứ trò chơi tiếp diễn 10 phút Khám phá Giới thiệu bài: Văn minh nơi công cộng - Chia nhóm ngẫu nhiên theo màu sắc HS có màu - GV treo hình ảnh sách nhóm: xanh, giáo khoa lên bảng lớp yêu cầu vàng, đỏ tím hồng HS mơ tả nội dung hình (GV kết hợp với tập tập) - GV nêu yêu cầu: Hành động Thảo luận trả lời thể văn minh nơi cơng cộng? (GV giải thích khái niệm văn minh cho HS) - GV yêu cầu HS giải thích sao? VD: khơng chen lấn mà phải xếp hàng? Tại thư viện phải giữ trật tự? Tại cần bỏ rác nơi quy định? - Mở rộng: Ý thức người quan trọng Em cần tập thói quen xếp hàng; ý thức giữ gìn vệ sinh cơng cộng; nói nhỏ vừa đủ nghe, trật tự chỗ cơng cộng; giờ… Ứng xử văn hóa nơi cơng cộng khơng giúp xã hội ngày văn minh, đại tốt đẹp mà cịn góp phần hình thành nhân cách đẹp hoàn thiện, phát triển người 10 phút Luyện tập - Chia nhóm theo ý thích – nhóm Bắt cặp nhóm thực nhiệm vụ Thảo luận tập thể văn minh nơi công cộng - Treo sách giáo khoa Nhóm mơ tả (có thể kết hợp với tập) lời/ sắm vai - Nêu yêu cầu: Mô tả lời được, tùy theo sắm vai hành động văn lực nhóm minh - Khi lớp, ba mẹ người Chia sẻ cá nhân thân vào lần khám bệnh, chơi công viên, tham quan nơi di tích lịch sử hay tham gia lễ hội đó, em ứng xử văn minh - GV chia sẻ kinh nghiệm thân cho HS nghe - Việc ứng xử văn hóa nơi cơng cộng ln xem hành vi văn minh, biểu thị hiểu biết ý thức trách nhiệm người dân cộng đồng Vì thế, em cần phải luyện tập ngày 10 phút Mở rộng - Treo hai hình giới thiệu: Phát biểu cá nhân: coi hành động văn Một anh niên minh nơi công cộng vào cửa hàng trước, anh mở cửa nhìn - Nêu u cầu: Em mơ tả hành thấy phía sau có động chị chuẩn bị - Việc anh niên giữ cửa vào cửa hàng, anh bước vào trước để người theo sau niên đứng giữ bước vào thể nét đẹp cửa để chị bước sống vào chị cám ơn anh niên Thực hành Em có muốn thực hành tình Cả lớp nhận xét không? Chọn HS ngẫu diễn lại em thấy làm tốt nhiên u cầu thực hành - Nêu cảm nhận sau thực hành tình - Em có cảm nhận sau thực hành tình trên? phút Đánh giá Yêu cầu HS mở tập Thực hành theo thực việc đánh giá sau hướng dẫn GV tiết học Em nêu thực hành việc Dùng bút màu để tô/ nên làm để thể văn minh nơi đánh dấu,… công cộng phút * Kết nối Thực hành đánh giá chủ đề nhờ ba mẹ góp ý THIẾT KẾ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ 8: QUÊ HƯƠNG CỦA EM 0-TUẦN 2: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CHO QUÊ HƯƠNG A SINH HOẠT DƯỚI CỜ B SINH HOẠT CHỦ ĐỀ I Mục tiêu Năng lực: - Phân biệt môi trường đẹp, chưa đẹp - Giới thiệu với bạn bè, người thân vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên nơi sinh sống - Đề thực hành số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, mơi trường nơi sinh sống - Bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên nơi sinh sống Phẩm chất: - Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên quê hương nơi sinh sống - Tích cực tham gia hoạt động xây dựng, bảo vệ mơi trường - Có ý thức trách nhiêm công việc giao - Trung thực đánh giá thân, nhóm, bạn bè II Chuẩn bị Giáo viên: - SGK, tranh ảnh việc làm bảo vệ quê hương xanh, sạch, đẹp - Một số băng reo cho nhóm - Sân trường, bàn ghế ngồi theo nhóm Học sinh: - SGK, giấy vẽ, bút chì màu Bộ thẻ mặt cảm xúc III Hoạt động dạy học Thời gian phút Bước Khởi động Hoạt động GV Hoạt động HS - Cho HS đứng vòng tròn đọc thơ - HS đọc thơ “Quê hương” (sáng tác Đỗ Trung Quân) - Cho hs sắm vai phóng viên đặt câu hỏi với bạn cảnh đẹp tình cảm đv quê hương qua thơ -Các bạn trả lời theo câu hỏi phóng viên => GV chốt: Qua thơ ta thấy đất nước ta vơ đẹp bình, để ln gìn giữ diều cần phải bảo vệ để quê hương không bị ô nhiễm môi trường xanh, bảo vệ, xây dựng cách tìm hiểu qua học hơm “Những việc cần làm cho quê hương” phút Khám phá Nêu việc em người - HS xem tranh kể cần làm cho quê hương xanh, sạch, việc làm đẹp tranh - Cho HS quan sát tranh SGK, - Đặt câu hỏi: tranh vẽ gì? Kể tên việc làm tranh -HS nêu bạn nhận xét -Yêu cầu nêu việc vừa sức để người làm cho quê hương xanh, sạch, đẹp - GV chốt Nhận xét 10 phút Luyện tập Vẽ tranh tuyên truyền giữ gìn quê hương sạch, đẹp - GV chia nhóm - HS di chuyển - GV cho HS làm việc nhóm : yêu cầu vẽ tranh việc làm giúp quê hương (nơi ở, nơi học tập sinh hoạt, công cộng) xanh, sạch, đẹp nhóm - Đại diện nhóm trình bày nội dung tranh - GV chốt: em dùng lời nói, hành -HS lắng nghe động, việc làm cụ thể để góp phần bảo vệ mơi trường gia đình, địa phương, nơi em đến (lưu ý: vừa sức cần ý an tồn vệ sinh thực việc trên) 10 phút Mở rộng a Bảo vệ môi trường quê hương - GV cho HS xếp hàng theo nhóm có - HS thực theo nhóm trưởng vịng quanh sân nhóm di chuyển trường quan sát cối, cảnh quan quan sát, thảo luận sân trường GV nêu yêu cầu: xanh nào, vệ sinh nơi sân trường, thùng rác ? - Đại diện nhóm báo cáo - Mỗi nhóm thực băng reo (GV dã chuẩn bị sẵn) mang tính kêu gọi, hưởng ứng việc bảo vệ môi trường b Thực hành kêu gọi bảo vệ mơi trường gia đình phút Đánh giá - GV nêu câu hỏi cho HS trả lời Kể việc làm cho môi trường sống xung quanh gia đình, khu phố nơi sống trở nên đẹp -HS kể: không xả rác, không thả rông gia súc, ngày chủ nhật xanh khu phố, nhắc nhở người thân giữ gìn bảo vệ mơi trường - Các nhóm đánh giá hoạt động nhóm báo cáo cho GV - HS thực đánh giá - Yêu cầu HS thực đánh giá thân thẻ mặt cảm xúc phút * Kết nối - Dặn dị em ln giữ gìn bảo vệ mơi trường xanh, sạch, đẹp thơng qua việc làm ngày - Chuẩn bị tuyên truyền bảo vệ môi trường C SINH HOẠT LỚP - HS nhà chuẩn bị ... thân tôn trọng bạn bè - Trung thực tự đánh giá thân đánh giá bạn bè II Chuẩn bị: Giáo viên: - Đoạn clip HS tự giới thiệu thân, máy chiếu Học sinh: - Sách giáo khoa & Sách tập - Bút chì - Bộ thẻ... thấy nào? - GV giáo dục: bàn ăn xếp đẹp mắt tạo ngon miệng bữa ăn mang lại bầu khơng khí vui vẻ cho gia đình phút Đánh giá - GV đánh giá hướng dẫn HS tự đánh giá theo mẫu - HS tự đánh giá 1 phút... sát chân dung Khởi động điểm khác hai bạn (mái tóc, hình dáng bên ngoài,…) - GV dẫn dắt vào học - GV giới thiệu cho HS 2-3 chân dung tự làm nêu yêu cầu: Quan sát chân dung cho biết để thực chân
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN BỘ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, TRỌN BỘ GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Từ khóa liên quan