0

ngân hàng câu hỏi và đáp án NHỮNG vấn đề cơ bản quản lý hành chính nhà nước thi hết môn

13 330 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 22:07

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢNVỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1.Phân tích các nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đai? . Nguyên tắc quản lý nhà nước về đất đaia. Bảo đảm quản lý đúng thẩm quyền pháp lýb. Bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước về đất đaic. Bảo đảm quản lý nhà nướ về đất đai đúng quy hoạch, kế hoạch được phê duyệtd. Bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa các lợi íche. Sử dụng đát tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổ hại đên lợi ích chính đáng của người sử dụng (SGK tr143) ... hội Những vấn đề, yếu bất cập nêu giáo dục giải khắc phục giải pháp cục bộ, đơn lẻ, bề mặt thời, thi u chiến lược tầm nhìn dài hạn, thi u tính đồng hệ thống, chưa đạt tới chiều sâu chất vấn đề. .. dân không hợp lý, thi u đồng bộ, chưa liên thông, cân đối – Quản lý nhà nước giáo dục nhiều yếu kém, bất cập, chậm đổi mới, nguyên nhân chủ yếu nhiều nguyên nhân khác; chế quản lý giáo dục chậm... trình độ mặt cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán lãnh đạo quản lý nghiệp vụ quan quản lý văn hóa Củng cố, kiện toàn tổ chức máy cán quan quản lý văn hóa; trường, khoa đào tạo văn hóa Bốn là, nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng câu hỏi và đáp án NHỮNG vấn đề cơ bản quản lý hành chính nhà nước thi hết môn,

Từ khóa liên quan