0

Tuần 26 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 4,267 130

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2018, 20:59

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 TUẦN 26 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc NGHĨA THẦY TRÒ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo nhân dân ta, nhắc nhở người cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó.(Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn với giọng ca ngợi, tơn kính gương cụ giáo Chu Thái độ: Giáo dục em lòng quý trọng biết ơn thầy cô giáo II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh minh hoạ đọc, bảng phụ ghi phần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Gọi HS đọc thuộc lòng Cửa sơng trả lời câu hỏi nội dung - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động luyện đọc: (12phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó (Lưu ý tốc độ đọc nhóm HS (M1,2)) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc toàn - HS đọc to, lớp theo dõi - Bài chia làm đoạn? - HS chia đoạn: đoạn + Đ1:Từ đầu nặng + Đ2: tiếp đến tạ ơn thày + Đ3: lại - Đọc nối tiếp đoạn nhóm, - HS nối tiếp đọc lần 1, kết tìm từ khó, luyện đọc từ khó hợp luyện đọc từ khó - HS nối tiếp đọc lần 2, kết hợp giải nghĩa từ, luyện đọc câu khó - Cho HS luyện đọc theo cặp, thi đọc - HS đọc theo cặp, thi đọc đoạn trước đoạn trước lớp lớp - HS đọc - 1HS đọc - GV đọc diễn cảm văn - HS theo dõi Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo nhân dân ta, nhắc nhở người cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó.(Trả lời câu hỏi SGK) (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 trả lời câu hỏi theo yêu cầu) * Cách tiến hành: - Cho HS điều khiển trả lời câu - HS trả lời câu hỏi hỏi: + Các môn sinh cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì? + Các mơn sinh đến để mừng thọ thầy, thể lòng u q, kính trọng thầy + Chi tiết: Từ sáng sớm tề tựu trước sân nhà thầy… dâng biếu thầy sách quý - Tình cảm cụ giáo Chu + Thầy giáo Chu tơn kính cụ đồ người thầy dạy dỗ cho cụ từ thuở vỡ dạy thầy từ thuở vỡ lòng Thầy chắp lòng nào? Tìm chi tiết tay cung kính vái cụ đồ biểu tình cảm đó? - GV giảng thêm: Thầy giáo Chu yêu quý kính trọng người thầy dạy từ hồi vỡ lòng, người thầy đời cụ - Những câu thành ngữ, tục ngữ - Tiên học lễ, hậu học văn: Muốn học tri nói lên học mà mơm sinh thức phải lễ nghĩa, kỉ luật nhận ngày mừng thọ cụ giáo Chu? - GV nhận xét giải thích cho HS HS giải thích khơng - GV: Truyền thống tơn sư trọng đạo hệ người Việt Nam giữ gìn, bồi đắp nâng cao Người thầy giáo nghề dạy học tôn vinh xã hội - Nêu nội dung bài? - HS nêu +Bài văn ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo nhân dân ta, nhắc nhở người cần giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm văn với giọng ca ngợi, tơn kính gương cụ giáo Chu (Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt) * Cách tiến hành: - Gọi HS nối tiếp đọc diễn cảm - HS tự phát cách ngắt nghỉ cách đoạn nhấn giọng đoạn - Yêu cầu HS nêu cách đọc - vài HS đọc trước lớp - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn: - HS đọc diễn cảm nhóm Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 Từ sáng ran - GV đọc mẫu - HS theo dõi - Cho HS luyện đọc diễn cảm theo cặp - HS thi đọc - HS đưa ý kiến nhận xét bình chọn bạn đọc tốt Hoạt động tiếp nối: (3phút) - Nhận xét học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết thực phép nhân số đo thời gian với số Kĩ năng: Vận dụng để giải số tốn có nội dung thực tế - HS làm Thái độ: Giáo dục lòng say mê, u thích mơn Tốn II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, Bảng nhóm - Học sinh: Vở, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" - HS chơi trò chơi nêu đơn vị đo thời gian học - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép nhân số đo thời gian với số (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: Hướng dẫn nhân số đo thời gian với số tự nhiên Ví dụ : - GV nêu toán - HS đọc to, lớp đọc thầm - Trung bình người thợ làm xong - HS nêu : 1giờ 10 phút Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 sản phẩm hết bao nhiêu? - Muốn biết sản phẩm hết - Ta thực tính nhân 1giờ 10 phút với lâu ta làm tính gì? - u cầu HS thảo luận tự tìm - HS suy nghĩ , thực phép tính cách làm - Cho HS nêu cách tính - 1- HS nêu - GV nhận xét, hướng dẫn cách làm 10 phút (như SGK) x 3 30 phút - Cho HS nhắc lại cách đặt tính - HS nêu lại cách nhân - Khi thực phép nhân số đo thời - Ta thực phép nhân số đo theo gian có nhiều đơn vị với số ta đơn vị đo với số thực phép nhân nào? Ví dụ 2: - Cho HS đọc tóm tắt tốn, sau - HS đọc to, lớp đọc thầm , chia sẻ cách chia sẻ nội dung tóm tắt - Cho HS thảo luận cặp đôi: + Muốn biết tuần lễ Hạnh học - Ta thực phép nhân trường hết thời gian ta thực 3giờ 15 phút x phép tính gì? - HS đặt tính thực phép tính, 3giờ 15 phút 1HS lên bảng chia sẻ cách đặt tính x 15 75 phút - Bạn có nhận xét số đo kết - 75 phút đổi phút nào?(cho HS đổi) - 75 phút = 1giờ 15 phút - GV nhận xét chốt lại cách làm 15 75 phút = 16 15 phút - Khi nhân số đo thời gian có đơn - Khi nhân số đo thời gian có đơn vị vị phút, giây phần số đo phút, giây phần số đo lớn lớn 60 ta làm gì? 60 ta thực chuyển đổi sang đơn vị lớn liền trước HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Vận dụng để giải số tốn có nội dung thực tế - HS làm (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hồn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Cho HS nêu yêu cầu tập - HS đọc to, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS tự làm chia sẻ - HS hoàn thành bài, HS lên bảng chữa cách làm bài,chia sẻ trước lớp: 23 phút - GV nhận xét củng cố cách nhân số x đo thời gian với số tự nhiên 16 92 phút = 17 32 phút 12 phút 25 giây × Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP x LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 12 phút 25 giây 60 phút125 giây (125giây = 2phút 5giây) Vậy : 12phút 25giây × = 62phút 5giây Bài tập PTNL HS: Bài 2: HĐ cá nhân - Cho HS đọc bài, tóm tắt giải sau - HS đọc bài, tóm tắt giải sau chia chia sẻ trước lớp sẻ trước lớp - GV nhận xét, kết luận Bài giải Thời gian bé Lan ngồi đu quay là: phút 25 giây x = phút 15 giây Đáp sô: phút 15 giây Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện viết BÀI 38, 39 -Lịch sử CHIẾN THẮNG “ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cuối năm 1972, Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội thành phố lớn miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta - Quân dân ta lập nên chiến thắng oanh liệt “Điện Biên Phủ không” Kĩ năng: Kể lại trận chiến đấu đêm ngày 26- 12 –1972 bầu trời Hà Nội Thái độ: GD HS lòng tự hào truyền thống dân tộc II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Ảnh tư liệu, hình minh hoạ SGK Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS thi thuật lại công - HS thi vào sứ quán Mĩ quân giải phóng miền Nam dịp Tết Mậu Thân Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 1968? - GV nhận xét - HS bình chọn bạn thuật lại hay - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Biết cuối năm 1972, Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội thành phố lớn miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta - Quân dân ta lập nên chiến thắng oanh liệt “Điện Biên Phủ khơng” (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Âm mưu đế quốc Mĩ việc dùng B52 bắn phá Hà Nội - Yêu cầu HS đọc SGK phần trả lời - HS đọc SGK nêu kết câu hỏi : + Nêu tình ta mặt trận chống + Ta tiếp tục giành nhiều thắng lợi Mĩ quyền sài Gòn sau chiến trường miền Nam đế quốc Tổng tiến cơng dậy Tết Mậu Mĩ buộc phải kí hiệp định để chấm dứt Thân 1968? chiến tranh + Đế quốc Mĩ âm mưu việc - Mĩ ném bom vào Hà Nội tức ném dùng máy bay B52? bom vào trung tâm đầu não ta + Em có suy nghĩ việc máy bay - HS thảo luận theo cặp trả lời Mĩ ném bom huỷ diệt trường học, bệnh viện - GVnhận xét, cho HS quan sát hình SGK nói việc máy bay B.52 Mĩ tàn phá Hà Nội Hoạt động2: Hà Nội 12 ngày đêm chiến - HS đọc SGK thảo luận trả lời câu - HS thảo luận theo nhóm trình hỏi: bày trước lớp + Hãy kể lại trận chiến đấu đêm ngày + Địch tập trung 105 lần máy 26- 12 –1972 bầu trời Hà Nội bay B52 lớn nhất, ném bom 100 địa điểm Hà Nội - Đại diện nhóm báo cáo - HS báo cáo - GV nhận xét, thuật lại tóm tắt trận - HS nghe đánh - Kết chiến đấu 12 ngày - Cuộc tập kích máy bay B52 đêm chống máy bay Mĩ phá hoại Mĩ bị đập tan 81 máy bay bị bắn rơi quân dân Hà Nội? Đây thất bại nặng nề lịch sử không quân Mĩ Do tầm vóc vĩ đại chiến thắng oanh liệt dư luận giới gọi chiến thắng “Điện Biên Phủ không” - GVnhận xét, cho HS quan sát hình SGK nói việc máy bay B.52 Mĩ tàn phá Hà Nội Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 Hoạt động 3: Ý nghĩa chiến thắng - HS thảo luận theo cặp đôi trả lời 12 ngày đêm chống máy bay Mĩ phá câu hỏi hoại + Ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên - Vì chiến thắng mang lại kết to lớn cho ta, Mĩ bị thiệt hại nặng nề Phủ không”? Pháp trận Điện Biên Phủ năm 1954 - Mĩ buộc phải thừa nhận thất bại ngồi vào bàn đàm phán hội nghị Pari bàn việc chấm dứt chiến tranh, lập lại Hồ Bình Việt Nam - GV tổng kết lại ý kết - 2-3 HS đọc học ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ không” 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày tháng năm 2018 Chính tả LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (Nghe- viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nghe - viết tả, trình bày hình thức văn Kĩ năng: Tìm tên riêng theo yêu cầu BT2 nắm vững quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài, tên ngày lễ Kĩ năng: Giáo dục rèn cho HS ý thức viết đẹp II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bút dạ, bảng nhóm, bảng phụ - Học sinh: Vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Gọi đội lên thi viết lên bảng - HS lên bảng thi viết tên: Sác –lơ, tên riêng người nước ngoài, địa Đác –uyn, A - đam, Pa- xtơ, Nữ Oa, Ấn danh nước Độ - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS mở Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm M1,2 nắm nội dung viết) *Cách tiến hành: Tìm hiểu nội dung đoạn văn - Gọi HS đọc đoạn văn - HS đọc, lớp đọc thầm - Nội dung văn gì? - Bài văn giải thích lịch sử đời Ngày Quốc tế lao động Hướng dẫn viết từ khó - u cầu HS tìm từ khó dễ lẫn - HS tìm nêu từ : Chi–ca – gơ, Mĩ, Ban – ti- mo, Pít – s bơ -nơ - Yêu cầu HS đọc viết số từ - HS đọc viết khó - Nêu quy tắc viết hoa tên người, tên - HS nối tiếp trả lời, lớp nhận xét địa lí nớc ngoài? bổ sung - GV nhận xét, nhắc HS ghi nhớ cách viết hoa tên riêng, tên địa lí nước ngồi + Lưu ý HS: Ngày Quốc tế lao động tên riêng ngày lễ nên ta viết hoa HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Nghe - viết tả, trình bày hình thức văn (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm học sinh(M1,2)) *Cách tiến hành: - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV - GV đọc lần - HS sốt lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) * Mục tiêu: Tìm tên riêng theo yêu cầu BT2 nắm vững quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài, tên ngày lễ (Giúp đỡ nhóm HS (M1,2) hồn thành tập theo yêu cầu ) * Cách tiến hành: Bài 2: HĐ cặp đôi - Gọi HS đọc yêu cầu mẩu chuyện - HS đọc to, lớp đọc thầm Tác giả Quốc tế ca - Yêu cầu HS làm theo cặp Nhắc - HS làm theo cặp dùng bút chì gạch HS dùng bút chì gạch tên chân tên riêng giải thích cách riêng tìm giải thích viết hoa tên riêng đó: VD: Ơ- gien Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 cho nghe cách viết tên Pô- chi - ê; Pa - ri; Pi- e Đơ- gây- tê riêng tên người nước viết hoa -1 HS làm bảng phụ, HS khác chữ đầu phận, nhận xét tiếng phận ngăn - GV chốt lại ý nói thêm cách dấu gạch để HS hiểu + Công xã Pa- ri: Tên cách mạng Viết hoa chữ đầu + Quốc tế ca: tên tác phẩm, viết hoa chữ đầu - Em nêu nội dung văn ? - Lịch sử đời hát, giới thiệu tác giả Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết thực phép chia số đo thời gian cho số Kĩ năng: - Vận dụng để giải số tốn có nội dung thực tế - HS làm Thái độ: Giáo dục lòng u thích mơn Tốn II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Vở, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Điền đúng, - HS chơi trò chơi điền nhanh" 2giờ 34 phút x 5 45 phút x 2,5 phút x 23 phút x - HS nghe - GV nhận xét Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Giới thiệu - Ghi bảng LỚP -HS ghi NĂM HỌC: 2017 - 2108 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép chia số đo thời gian cho số (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: Ví dụ 1: - GV cho HS nêu tốn - HS đọc to, lớp đọc thầm - Muốn biết ván cờ Hải thi đấu - Ta thực phép chia : hết thời gian ta làm 42 phút 30 giây :3 nào? - GV nêu phép chia số đo thời - HS thảo luận theo cặp trình bày cách gian cho số Hãy thảo luận làm trước lớp thực cách chia - GV nhận xét cách HS đưa - HS quan sát thảo luận giới thiệu cách chia SGK 42 phút 30 giây:3 =14 phút 10 giây - Khi thực chia số đo thời gian - Ta thực chia số đo theo cho số thực đơn vị cho số chia nào? - HS theo dõi - GV hướng dẫn HS cách đặt tính Ví dụ - GVcho HS đọc tốn tóm tắt -1 HS đọc tóm tắt - Muốn biết vệ tinh nhân tạo quay - Ta thực phép chia 40 phút : vòng quanh trái đất hết ta làm nào? 40 phút - Yêu cầu HS đặt tính thực = 180 phút 55 phút phép chia 220 phút 20 phút - GV nhận xét giảng lại cách làm - HS nhắc lại cách làm - GV chốt cách làm: HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Vận dụng để giải số toán có nội dung thực tế - HS làm (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hồn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Cho HS nêu yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm chia sẻ - HS làm vào vở, chia sẻ trước lớp lớp - GV nhận xét củng cố cách chia số đo thời gian với số tự nhiên a) 24 phút 12 giây: 24phút 12giây 12giây phút giây 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 Nhận xét chung kết viết - HS lắng nghe + Những ưu điểm chính: - HS xác định trọng tâm đề - Bố cục: (đầy đủ, hợp lí), - Diễn đạt câu, ý - Cách dùng từ, dùng hình ảnh để miêu tả hình dáng, cơng dụng đồ vật - Hình thức trình bày: + Những thiếu sót, hạn chế: - Một số bố cục chưa rõ ràng Nội dung phần thân chưa phân đoạn rõ ràng - Diễn đạt lủng củng, câu ý viết sai, câu văn mang tính liệt kê chưa gợi tả, gợi cảm - Một số chưa biết cách sử dụng dấu câu, chưa biết sử dụng biện pháp nghệ thuật (so sánh, nhân hoá) Hướng dẫn HS chữa - GV trả cho HS - Hướng dẫn HS chữa lỗi chung - Một số HS lên bảng chữa, lớp + GV viết số lỗi dùng từ, chữa vào tả, câu để HS chữa Tổ chức cho HS học tập số đoạn văn hay bạn - HS tự viết đoạn văn, vài em đại diện - Y/c HS tham khảo viết lại đoạn đọc đoạn văn văn cho hay 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học, biểu dương - HS nghe em làm tốt, chữa tốt - Y/c em nhà viết lại văn tả người chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán VẬN TỐC I MỤC TIÊU Kiến thức: Có khái niệm ban đầu vận tốc, đơn vị đo vận tốc Kĩ năng: - Biết tính vận tốc chuyển động - HS làm 1, Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, u thích mơn học 26 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, chuẩn bị mô SGK - Học sinh: Vở, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" nêu - HS chơi trò chơi kết tính thể tích hình lập phương có độ dài cạnh : 2cm;3cm; 4cm; 5cm; 6cm - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu vận tốc, đơn vị đo vận tốc (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: Giới thiệu khái niệm vận tốc Bài toán 1: - Cho HS nêu toán SGK, thảo luận theo câu hỏi: - HS đọc đề cho lớp nghe + Để tính số ki-lơ-mét trung bình + Ta thực phép chia 170 : ô tô ta làm nào? - HS vẽ lại sơ đồ - HS làm nháp, HS lên bảng trình bày - HS làm Bài giải Trung bình ô tô là: 170 : = 42,5 (km) Đáp số: 42,5 km + Vậy trung bình tơ + Trung bình ô tô 42,5km km? - GV giảng: Trung bình tơ - HS lắng nghe đợc 42,5 km Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc ô tô 42,4 km giờ: viết tắt 42,5 km/giờ - GV cần nhấn mạnh đơn vị toán là: km/giờ - Qua toán y/c HS nêu cách tính - HS nêu vận tốc - GV giới thiệu quy tắc công thức - HS nêu: V = S : t tính vận tốc Giáo viên: Trường Tiểu học 27 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 Bài toán 2: - Yêu cầu HS đọc tự làm - Vài HS nêu cách tính - Cho HS chữa - Gv chốt lại cách giải HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết tính vận tốc chuyển động - HS làm 1, (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hồn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Yêu cầu HS làm việc cá nhân, vận - HS áp dụng quy tắc tự làm bài, HS dụng trực tiếp cơng thức để tính lên bảng chữa bài, chia sẻ cách làm - GV nhận xét chữa Bài giải Vận tốc người xe máy là: 105 : = 35 (km/giờ) Đáp số: 35 km/giờ Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - HS đọc yêu cầu - Cho HS phân tích đề - HS phân tích đề - Yêu cầu HS làm - HS làm - GV nhận xét chữa Bài giải Vận tốc máy bay là: 1800 : 2,5 = 720 (km/giờ) Đáp số: 720 km/giờ Bài tập PTNL HS: Bài 3: HĐ cá nhân - Cho HS đọc bài, tóm tắt giải sau - HS đọc bài, tóm tắt giải sau chia chia sẻ trước lớp sẻ trước lớp - GV nhận xét, kết luận Bài giải phút 20 giây = 80 giây Vận tốc chạy người 400 : 80 = (m/giây) Đáp số: m/giây Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tính - HS nghe thực vận tốc - GV nhận xét chung tiết học - Dặn HS ôn Xem trước sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -28 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 Đạo đức EM U HỊA BÌNH ( TIẾT 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu điều tốt đẹp mà hòa bình mang lại cho trẻ em Kĩ năng: Nêu biểu hòa bình sống hàng ngày Thái độ: Yêu hòa bình, tích cực tham gia hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả nhà trường, địa phương tổ chức II CHUẨN BỊ : - ĐD : SGK đạo đức - PP : thảo luận, quan sát, đàm thoại III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát hát "Em u hòa - HS hát bình" - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nêu điều tốt đẹp mà hòa bình mang lại cho trẻ em - Nêu biểu hòa bình sống hàng ngày (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: HĐ1:Tìm hiểu thông tin(sgk trang 37): - HS quan sát tranh ảnh sống nhân dân trẻ em vùng có chiến tranh tàn phá chiến tranh hỏi: - HS hoạt động theo nhóm trả lời - Em thấy tranh ảnh đó? - Các nhóm thảo luận - HS đọc sgk trang 37,38 thảo luận nhóm theo câu hỏi sgk - Các nhóm thảo luận. > Đại diện nhóm trả lời - GV kết luận: Chiến tranh gây đổ nát ,đau thương, chết chóc, đói nghèo…Vì phải bảo vệ hồ bình, chống chiến tranh - Đại diện nhóm trả lời - HS lắng nghe HĐ2:Bày tỏ thái độ(BT1,sgk) - Cho HS thảo luận nhóm: - Nhóm trưởng đọc ý kiến tập Giáo viên: - HS thực Trường Tiểu học 29 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 - HS bày tỏ thái độ cách giơ tay - HS giơ tay bày tỏ thái độ - Mời HS giải thích lí - GV kết luận: Các ý kiến a, d đúng.Các ý kiến b,c sai.Trẻ em có quyền sống hồ bình có trách nhiệm tham gia bảo vệ hồ bình - Một số HS giải thích lí HĐ3:Làm tập 2: - HS làm BT cá nhân - HS trao đổi với bạn - Cho HS trình bày trước lớp - GV kết luận - HS làm - HS trình bày - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trả lời - HS lắng nghe HĐ4:Làm tập - HS làm việc theo nhóm  Đại diện nhóm trình bày - HS trình bày - GV kết luận, khuyến khích HS tham gia hoạt động bảo vệ hồ bình Ghi nhớ: HS đọc phần ghi nhớ SGK - HS đọc 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ thuật LẮP XE BEN (Tiết 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS cần phải chọn đủ chi tiết để lắp xe ben Kĩ năng: Biết cách lắp lắp xe ben theo mẫu Xe lắp tương đối chắn, chuyển động Thái độ: Rèn tính cẩn thận thực hành II CHUẨN BỊ: - ĐD : - Mẫu xe ben lắp sẵn - Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật - PP : quan sát, đàm thoại, thảo luận III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) 30 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 - Cho HS hát - HS hát - Gọi HS nêu lại bước lắp xe ben - HS nêu - GV nhận xét - HS nhận xét - GV giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - HS cần phải chọn đủ chi tiết để lắp xe ben - Biết cách lắp lắp xe ben theo mẫu Xe lắp tương đối chắn, chuyển động (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: * Hoạt động 4: HS thực hành lắp ráp xe ben - HS thực hành nhóm - Yêu cầu nhóm chọn chi tiết - GV kiểm tra chọn chi tiết - Gọi HS đọc phần ghi nhớ Yêu cầu HS đọc, quan sát kĩ hình trước thực hành - Cho HS thực hành - GV theo dõi uốn nắn HS nhóm lắp sai lúng túng - GV nhắc HS lắp xong cần kiểm tra nâng lên, hạ xuống thùng xe * Hoạt động 5: Đánh giá sản phẩm - GV nêu lại tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục II SGK - GV cử – HS dựa vào tiêu chuẩn - Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm để đánh giá sản phẩm bạn - GV nhận xét tuyên dương - Nhắc HS tháo chi tiết xếp - HS tháo chi tiết xếp vào vị trí ngăn hộp vào vị trí ngăn hộp 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết học: Nhận xét tinh - HS nghe thần thái độ, kĩ lắp ghép xe ben - Chuẩn bị tiết sau: Lắp máy bay trực - HS nghe thực thăng ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA I MỤC TIÊU Kiến thức: Nhận biết hoa quan sinh sản thực vật có hoa Giáo viên: Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 Kĩ năng: Chỉ nói tên phận hoa nhị nhụy tranh vẽ hoa thật Thái độ: Yêu thích khám phá thiên nhiên II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - GV: Hình vẽ trang 104, 105 SGK - HS : SGK Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" - HS chơi trò chơi kể số tượng biến đổi hóa học? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nhận biết hoa quan sinh sản thực vật có hoa - Chỉ nói tên phận hoa nhị nhụy tranh vẽ hoa thật (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Quan sát - GV yêu cầu HS quan sát hình 1, - HS quan sát nối tiếp trả lời trang 104 SGK, trả lời câu hỏi: H1: Cây dong riềng + Nêu tên cây? H2: Cây phượng + Cơ quan sinh sản dong riềng + Cơ quan sinh sản gì? phượng hoa + Cây phượng dong riềng có đặc + Cùng thực vật có hoa Cơ quan sinh sản hoa điểm chung? + Cơ quan sinh sản có hoa + Hoa quan sinh sản có hoa gì? + Trên loại cây, hoa gọi + Trên loại có hoa đực hoa tên loại nào? - HS quan sát hình 3, trang 104 - GV yêu cầu HS quan sát hình SGK - GV dán tranh hoa sen hoa râm bụt - HS thảo luận theo cặp lên bảng - Gọi HS lên bảng cho lớp thấy - HS tiếp nối lên thao tác với hoa thật đánh dấu vào hình vẽ nhị nhụy loại hoa bảng - GV nhận xét kết luận lời giải Hoạt động 2: Thực hành với vật thật - GV cho HS làm việc theo nhóm bàn 32 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 - GV yêu cầu nhóm quan sát - Các nhóm làm việc theo hướng dẫn hoa mà thành viên mang GV đến lớp, xem đâu nhị, đâu nhụy phân loại hoa nhóm thành loại: hoa có nhị nhụy, hoa có nhị nhụy - GV giúp đỡ nhóm - Trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết - GV nhận xét chốt lời giải Hoạt động 3: Tìm hiểu hoa lưỡng tính - GV yêu cầu HS quan sát hình trang - HS quan sát 105 để biết phận hoa lưỡng tính - GV vẽ sơ đồ nhị nhụy hoa lưỡng - Vẽ sơ đồ nhị nhụy hoa lưỡng tính tính lên bảng vào vở, HS lên làm bảng lớp - GV gọi HS nhận xét phần trình bày - HS nhận xét bạn 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết hoa thụ phấn nhờ trùng, gió Kĩ năng: Kể tên số hoa thụ phấn nhờ trùng, hoa thụ phấn nhờ gió Thái độ: Yêu thiên nhiên, thích khám phá thiên nhiên, bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - GV: Thơng tin hình số SGK trang 106 - HS: Tranh ảnh, sưu tầm hoa thật Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Sử dụng phương pháp : BTNB HĐ: Tìm hiểu sinh sản thực vật có hoa ( thụ phấn, thụ tinh, hình thành hạt quả) - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) Giáo viên: Hoạt động học Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 - Cho HS hát - HS hát - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên", trả - HS chơi trò chơi lời câu hỏi: + Nêu phận hoa + Nêu ý nghĩa hoa trình sinh sản - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Kể tên số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Tìm hiểu sinh sản thực vật có hoa( thụ phấn, thụ tinh, hình thành hạt quả) *Tiến trình đề xuất Tình xuất phát nêu vấn đề: * Sau kiểm tra cũ GV nêu vấn đề Các em biết hoa quan sinh sản thực vật có hoa, em biết sinh sản thực vật có hoa Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu HS - GV yêu cầu HS mô tả lời hiểu biết ban đầu sinh sản thực vật có hoa vào ghi chép khoa học, sau thảo luận nhóm để thống ý kiến ghi vào bảng nhóm - GV u cầu HS trình bày quan điểm em vấn đề Đề xuất câu hỏi( dự đoán/ giả thiết) phương án tìm tòi - Từ việc suy đốn của HS nhóm đề xuất, GV tập hợp thành nhóm biểu tượng ban đầu hướng dẫn HS so sánh giống khác ý kiến ban đầu - Tổ chức cho HS đề xuất câu hỏi liên quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về sinh sản thực vật có hoa 34 Giáo viên: - HS ghi lại hiểu biết ban đầu vào ghi chép khoa học sinh sản thực vật có hoa, sau thảo luận nhóm để thống ý kiến ghi vào bảng nhóm - Các nhóm đính bảng phụ lên bảng lớp cử đại diện nhóm trình bày - HS so sánh giống khác ý kiến -Ví dụ HS nêu: + Có phải hoa sinh khơng ? +Mỗi hoa sinh quả? +Quá trình hoa sinh diễn nào? +Vì sau sinh quả, hoa lại héo rụng? +Vì sinh ra, Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 nhỏ? +Mỗi sinh quả? +Nhị nhụy hoa dùng để làm gì? + Vì có loại hoa có nhị nhụy, có loại hoa có nhị nhụy? - GV tổng hợp câu hỏi - HS theo dõi nhóm, chỉnh sửa nhóm câu hỏi phù hợp với nội dung tìm hiểu sinh sản thực vật có hoa ghi lên bảng + Sự sinh sản thực vật có hoa diễn nào? Thực phương án tìm tòi: - HS thảo luận - GV tổ chức cho HS thảo luận, đề xuất phương án tìm tòi để tìm hiểu trình sinh sản thực vật có hoa GV chọn cách nghiên cứu tài liệu - HS viết câu hỏi; dự đoán vào - GV yêu cầu HS viết câu hỏi dự đoán Câu hỏi Dự đoán Cách tiến hành Kết luận vào Ghi chép khoa học trước tiến hành nghiên cứu tài liệu - HS nghiên cứu theo nhóm để tìm câu trả - GV phát cho nhóm tờ tranh lời cho câu hỏi: Sự sinh sản thực vật có hình SGK để em nghiên cứu hoa diễn nào? điền thông tin vào mục lại ghi chép khoa học sau nghiên cứu 5.Kết luận, kiến thức: - Tổ chức cho nhóm báo cáo kết sau tiến hành nghiên cứu tài liệu kết hợp vào hình để biết sinh sản thực vật có hoa - GV hướng dẫn HS so sánh lại với ý kiến ban đầu bước để khắc sâu kiến thức Hoạt động : Trò chơi Ghép hình vào chữ - GV đưa sơ đồ thụ phấn hoa lưỡng tính thẻ chữ - Cho nhóm thi đua gắn thẻ chữ vào hình cho phù hợp, nhóm làm nhanh, nhóm thắng - Cho nhóm giới thiệu sơ đồ Giáo viên: - HS nhóm báo cáo kết quả: - HS hoạt động nhóm hoàn thành sơ đồ thụ phấn hoa lưỡng tính - HS chơi trò chơi - Đại diện nhóm giới thiệu - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 - GV nhận xét, kết luận Hoạt động : Thảo luận : - Hoa thụ phấn nhờ côn trùng: dong riềng, - Kể tên số hoa thụ phấn nhờ gió, phượng, bưởi, cam … số hoa thụ phấn nhờ côn trùng mà + Hoa thụ phấn nhờ gió: cỏ, lúa ngơ … bạn biết - Hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có - Bạn có nhận xét hương thơm, màu sắc rực rỡ, hương thơm màu sắc hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoa thụ phấn nhờ gió? - HS nêu, lớp nhận xét - Yêu cầu HS quan sát tranh loại hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoa thụ phấn nhờ gió - GV chốt lại đáp án 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - HS nghe - Nhận xét tiết học - Về nhà học mục bạn cần biết - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TC"CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC" I MỤC TIÊU - Thực động tác tâng cầu đùi, chuyền cầu mu bàn chân,(hoạc phận nao) -Thực ném bóng 150g trúng đích cố định (chưa cần trúng đích,chỉ cần tư ném bóng đi) tung bóng tay, bắt bóng hai tay; vặn chuyển bóng từ tay sang tay - Học trò chơi"Chuyền bắt bóng tiếp sức".YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ: - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hơng, vai 1p XXXXXXXX - Ơn động tác thể dục phát triển chung 2lx8nh  - Trò chơi"Chạy ngược chiều theo tín hiệu" 1p II.Cơ bản: - Đá cầu + Ôn tâng cầu đùi 14-16p XXXXXXXX GV nêu tên động tác, cho HS giỏi làm mẫu,giải 4-5p XXXXXXXX thích động tác; chia tổ cho HS tự quản tập luyện; 36 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108  GV giúp đỡ tổ ổn định tổ chức sau kiểm tra, sửa sai cho HS + Ôn chuyền cầu mu bàn chân 9-11p X X GV nêu tên động tác cho nhóm làm mẫu X X - Ném bóng 14-16p X O O X + Ơn tung bóng tay, bắt bóng hai tay 2-3p X X Nêu tên động tác, làm mẫu, Cho HS tập đồng loạt X X theo hàngdo GV điều khiển  + Ơn ném bóng trúng đích 11-13p Nêu tên động tác, làm mẫu nhắc lại yêu XXX  cầu động tác; Cho HS tập theo lệnh XXX  thống nhất"Chuẩn bị ném!", xen kẽ có nhận xét sửa XXX  sai 5-6p - Trò chơi"Chuyền bắt bóng tiếp sức"  Nêu tên trò chơi, cho HS làm mẫu, GV giải thích cho HS chơi thử, sau chơi thức III.Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p XXXXXXXX - GV nhận xét học, nhà ơn tập đá cầu, ném 2p  bóng trúng đích ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TC"CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC" I MỤC TIÊU - Thực động tác tâng cầu đùi, chuyền cầu mu bàn chân,(hoạc phận nao) -Thực ném bóng 150g trúng đích cố định (chưa cần trúng đích,chỉ cần tư ném bóng đi) tung bóng tay, bắt bóng hai tay; vặn chuyển bóng từ tay sang tay II SÂN TẬP, DỤNG CỤ: - Sân tập sẽ, an toàn - GV chuẩn bị còi, cầu, bóng III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên 150m XXXXXXXX - Ôn động tác thể dục phát triển chung 2lx8nh  - Trò chơi"Chạy ngược chiều theo tín hiệu" 1p Giáo viên: Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 II.Cơ bản: - Đá cầu 14-16p XXXXXXXX + Ôn tâng cầu đùi 4-5p XXXXXXXX GV nêu tên động tác, cho HS giỏi làm mẫu,giải  thích động tác; chia tổ cho HS tự quản tập luyện; GV giúp đỡ tổ ổn định tổ chức sau kiểm tra, sửa sai cho HS 9-11p X X + Ôn chuyền cầu mu bàn chân X X GV nêu tên động tác cho nhóm làm mẫu 14-16p X O O X - Ném bóng 2-3p X X + Ơn tung bóng tay, bắt bóng hai tay X X Nêu tên động tác, làm mẫu, Cho HS tập đồng loạt  theo hàngdo GV điều khiển 11-13p + Ơn ném bóng trúng đích XXX  Nêu tên động tác, làm mẫu nhắc lại yêu XXX  cầu động tác; Cho HS tập theo lệnh XXX  thống nhất"Chuẩn bị ném!", xen kẽ có nhận xét sửa 5-6p sai  - Trò chơi"Chuyền bắt bóng tiếp sức" Nêu tên trò chơi, cho HS làm mẫu, GV giải thích cho HS chơi thử, sau chơi thức III.Kết thúc: - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p XXXXXXXX - GV nhận xét học, nhà ôn tập đá cầu, ném 2p  bóng trúng đích Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 26 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 27 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban 38 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 27 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: 39 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : 40 Giáo viên: Trường Tiểu học ... phút 12 phút 25 giây × Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP x LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 12 phút 25 giây 60 phút1 25 giây (125giây = 2phút 5giây) Vậy : 12phút 25giây × = 62phút 5giây Bài tập... gian - Giáo viên học sinh nhận xét chữa a) (3 40 phút + 25 phút) x = phút x = 18 15 phút b) 40 phút + 25 phút x = 40 phút + 15 phút = 10 55 phút Bài 3: HĐ nhóm - Học sinh nêu yêu cầu đầu toán -... Bảng phụ, SGK - Học sinh: Vở, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 16 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2108 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 26 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

Từ khóa liên quan