0

Tuần 21 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 4,368 118

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2017, 14:58

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 TUẦN 21 Thứ hai ngày 22 tháng năm 2018 Tập đọc TRÍ DŨNG SONG TỒN I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song tồn, bảo vệ danh dự, quyền lợi đất nước ( Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm văn, đọc phân biệt giọng nhân vật 3.Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức tự hào dân tộc * KNS: Kĩ tự nhận thức ; Kĩ tư sáng tạo II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ , bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Gọi Hs đọc trả lời câu hỏi - HS đọc "Nhà tài trợ đặc biệt cách mạng." - Giáo viên nhận xét - HS nghe - Giới thiệu bài- ghi bảng - HS ghi Hoạt động luyện đọc: (12phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó (Lưu ý tốc độ đọc củanhóm HS (M1,2)) * Cách tiến hành: - Cho HS đọc toàn - HS đọc - Cho HS chia đoạn - HS chia đoạn - Đ 1:Từ đầu….cho lẽ Đ2 :Tiếp… để đền mạng Liễu Thăng - Đ3:Tiếp…sai người ám hại - Đ4: Còn lại - GV kết luận chia đoạn: đoạn - HS nghe - Đọc nối tiếp đoạn - HS đọc nối tiếp văn lần kết hợp luyện đọc từ ngữ khó: thảm thiết, cúng giỗ, ngạo mạn - HS nối tiếp đọc lần kết hợp giải Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Đọc theo cặp LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 nghĩa từ - HS luyện đọc theo cặp em đọc đoạn, sau đổi lại - HS đọc lại trước lớp - HS theo dõi - Học sinh đọc - GV đọc mẫu Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song tồn, bảo vệ danh dự, quyền lợi đất nước ( Trả lời câu hỏi SGK) (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 trả lời câu hỏi theo yêu cầu) * Cách tiến hành: HĐ nhóm - Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu - HS thảo luận hỏi sau báo cáo chia sẻ kết quả: - Sứ thần Giang Văn Minh làm cách - Ông vờ khóc than khơng có mặt để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời vua Liễm Thăng? Minh bị mắc mưu phải bỏ lệ nước ta góp giỗ Liễu Thăng - Giang văn Minh khơn khéo - Ơng khơn khéo đẩy nhà vua vào tình đẩy nhà vua vào tình thế thừa nhận vơ lý bắy góp giỗ Liễu phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng? Thăng - Nhắc lại nội dung đối đáp - 2HS nhắc lại đối đáp Giang văn Minh với đại thần nhà Minh? - Vì vua nhà Minh sai người ám - Vì vua Minh mắc mưu ơng phải bỏ lệ hại ơng Giang Văn Minh? góp giỗ Liễu Thăng Vua Minh căm ghét ơng ơng dám lấy việc quân đội ba triều đại Nam Hán, Tống Nguyên thảm bại sông Bạch Đằng để đối lại - Vì nói ơng Giang Văn - Vì ơng vừa mưu trí vừa bất khuất Minh người trí dũng song tồn? Giữa triều đình nhà Minh, ông biết dùng mưu để buộc nhà Minh phải bỏ lệ góp giỗ Liều Thăng Ơng khơng sợ chết, dám đối lại vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc - Nội dung gì? - Bài văn ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song tồn, bảo vệ quyền lợi danh dự đất nước - GV nhận xét, kết luận sứ nước Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm văn, đọc phân biệt giọng nhân vật (Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt) * Cách tiến hành: - Cho nhóm đọc phân vai - HS đọc phân vai: người dẫn chuyện, Giang Văn Minh, vua nhà Minh, đại thần nhà Minh, vua Lê Thần Tông - GV đưa bảng phụ ghi sẵn đoạn - HS đọc theo hướng dẫn GV Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 cần luyện hướng dẫn HS đọc - Cho HS thi đọc - HS thi đọc phân vai Hoạt động tiếp nối: (3phút) - Nhận xét học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Tốn LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Tính diện tích số hình cấu tạo từ hình học - HS làm 2.Kĩ năng: Củng cố lại kĩ tính diện tích số hình học 3.Thái độ: HS u thích phần hình học mơn tốn II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ, SGK - Học sinh: Vở, SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Yêu cầu HS nêu cơng thức tính - HS lên bảng: diện tích số hình học: Diện Shcn = a x b Stam giác = a x h : tích hình tam giác, hình thang, hình vng, hình chữ nhật S vng = a x a S thang = (a + b ) x h : - Gọi HS nhận xét (Các số đo phải đơn vị ) - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Tính diện tích số hình cấu tạo từ hình học (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: HĐ nhóm Hướng dẫn học sinh thực hành tính diện tích số hình thực tế - GV treo bảng phụ có vẽ sẵn hình - HS quan sát minh hoạ ví dụ SGK (trang Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 103) - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS thảo luận tìm cách tính diện tích hình - HS thảo luận theo câu hỏi: + Có thể áp dụng cơng thức tính để tính diện tích mảnh đất cho chưa? + Muốn tính diện tích mảnh đất ta làm nào? NĂM HỌC 2017- 2018 - HS đọc - HS thảo luận - Chưa có cơng thức để tính diện tích mảnh đất - Ta phải chia hình thành phần nhỏ hình có cơng thức tính diện tích - HS nghe - HS nhắc lại - GV nhận xét, kết luận - Yêu cầu HS nhắc lại HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: HS làm tập (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hồn thành tập theo yêu cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề Xem hình vẽ - HS thực yêu cầu - Yêu cầu HS làm - HS làm vào vở, chia sẻ kết - GV nhận xét, chữa Bài giải Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCI FGDE Chiều dài hình chữ nhật ABDI là: 3,5 + 3,5 + 4,2 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật ABDI là: 3,5 x 11,2 = 39,2 (m2) Diện tích hình chữ nhật FGDE là: 4,2 x 6,5 = 27,3 (m2) Diện tích khu đất là: 39,2 + 27,3 = 66,5 (m2) Đáp số: 66,5m2 Bài tập PTNL học sinh Bài 2: HĐ cá nhân - Cho HS tự làm vào - HS đọc - GV hướng dẫn HS: - HS làm + Có thể chia khu đất thành hình chữ nhật tính diện tích hình, sau cộng kết với Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 -Luyện viết BÀI SỐ 33 -Lịch sử NƯỚC NHÀ BỊ CHIA CẮT I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết đôi nét tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ- ne- vơ năm 1954: + Miền Bắc giải phóng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội + Mĩ-Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát nhân dân miền Nam, nhân dân ta phải cầm vũ khí đứng lên chống Mĩ -Diệm; thực sách “tố cộng”, “diệt cộng”, thẳng tay giết hại chiến sĩ cách mạng người dân vô tội Kĩ năng: Chỉ giới tuyến quân tạm thời đồ 3.Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức biết ơn anh hùng, liệt sĩ II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bản đồ hành Việt Nam - Phiếu học tập HS Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Định hướng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học: Vấn đáp, gợi mở; thực hành, thảo luận nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm ta chuẩn bị học sinh - HS thực - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: : Biết đơi nét tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ- ne- vơ năm 1954 Chỉ giới tuyến quân tạm thời đồ (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Nội dung hiệp định Giơ - ne- vơ - GV yêu cầu HS đọc SGK tìm hiểu - HS đọc SGK câu hỏi + Tìm hiểu khái niệm: hiệp thương, + Hiệp thương: tổ chức hội nghị đại hiệp định, tổng tuyển cử, tố cộng, diệt biểu miền Bắc Nam để bàn việc cộng, thảm sát thống đất nước + Hiệp định: Văn ghi lại nội dung bên liên quan kí Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 + Tổng tuyển cử: Tổ chức bầu cử nước + Tố cộng: Tố cáo bôi nhọ người cộng sản, + Diệt cộng: tiêu diệt người Việt cộng + Thảm sát: Giết hại hàng loạt chiến sĩ cách mạng đồng bào + Tại có hiệp định Giơ - ne- vơ? - Hiệp định Giơ-ne-vơ hiệp định Pháp phải kí với ta sau chúng thất bại nặng nề Điện Biên Phủ Hiệp định kí ngày 21- 7- 1954 + Nội dung hiệp định Giơ - - Hiệp định công nhận chấm dứt chiến ne - vơ gì? tranh, lập lại hồ bình Việt Nam Theo hiệp định, sông Bến Hải làm giới tuyến phân chia tạm thời hai miền Nam Bắc Quân Pháp rút khỏi miền Bắc, chuyển vào Nam + Hiệp định thể mong ước - Hiệp định thể mong muốn độc nhân dân ta? lập tự thống đất nước dân tộc ta - GV tổ chức cho HS trình bày ý kiến - HS trả lời vấn đề nêu Hoạt động 2: Vì nước ta bị chia cắt thành miền Nam - Bắc - Gv tổ chức cho HS làm việc theo - HS thảo luận nhóm câu hỏi nhóm + Mĩ có âm mưu gì? - Mĩ âm mưu thay chân Pháp xâm lược miền Nam VN - Lập quyền tay sai Ngơ Đình Diệm - Ra sức chống phá lực lượng cách mạng - Khủng bố dã man người đòi hiệp thương, tổng tuyển cử thống đất nước - Thực chíng sách “tố cộng” “diệt cộng” + Những việc làm đế quốc Mĩ - Đồng bào ta bị tàn sát, đất nước ta bị gây hậu cho dân tộc? chia cắt lâu dài + Muốn xoá bỏ nỗi đau chia cắt, dân - Chúng ta lại tiếp tục đứng lên cầm tộc ta phải làm gì? súng chống đế quốc Mĩ tay sai - GV tổ chức HS báo cáo kết - HS báo cáo kết - GV nhận xét, kết luận 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày 23 tháng năm 2018 Chính tả TRÍ DŨNG SONG TỒN (Nghe- viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Viết tả, trình bày hình thức văn xi - Làm tập 2a, 3a Kĩ năng: Rèn kĩ phân biệt d/r/gi 3.Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bút bảng nhóm - Học sinh: Vở viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS thi viết từ ngữ có - HS thi viết âm đầu r/d/gi - HS nghe - GV nhận xét - HS chuẩn bị - Giới thiệu - Ghi bảng 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm M1,2 nắm nội dung viết) *Cách tiến hành: - GV đọc tả - Cả lớp theo dõi SGK - Đoạn tả kể điều gì? - Kể việc ơng Giang Văn Minh khảng khái khiến vua nhà Minh tức giận, sai người ám hại ông Vua Lê Thần Tông thương tiếc, ca ngợi ông - Cho HS đọc lại đoạn tả - HS đọc thầm Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả, trình bày hình thức văn xi (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm học sinh(M1,2)) *Cách tiến hành: - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV - GV đọc lần - HS sốt lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) * Mục tiêu: Làm tập 2a, 3a (Giúp đỡ nhóm HS (M1,2) hồn thành tập theo yêu cầu ) * Cách tiến hành: Bài 2a: HĐ nhóm - Cho HS đọc yêu cầu BT - HS đọc yêu cầu - GV giao việc - HS nghe - Cho HS làm - HS làm vào bảng nhóm - Cho HS trình bày kết làm - HS trình bày kết + Giữ lại để dùng sau : để dành, dành dụm, dành tiền + Biết rõ, thành thạo: rành, rành rẽ, rành mạch + Đồ đựng đan tre, nứa, đáy phẳng, thành cao: rổ, giành Bài 3: HĐ trò chơi a) Cho HS đọc yêu cầu đọc - HS đọc to, lớp đọc thầm theo thơ - HS làm theo nhóm Mỗi nhóm HS - Cho HS làm GV hướng dẫn cho lên điền âm đầu vào chỗ trống HS làm theo hình thức thi tiếp thích hợp sức + nghe rì rầm - GV nhận xét kết chốt lại ý + dạo nhạc + Quạt dịu trưa ve sầu + Cõng nước làm mưa rào + Gió chẳng mệt! + Hình dáng gió Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 -Toán LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (tiếp theo) I MỤC TIÊU Kiến thức: -Tính diện tích số hình cấu tạo từ hình học - HS làm Kĩ năng: Củng cố lại kĩ tính diện tích số hình học Thái độ: HS u thích phần hình học mơn tốn II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Bảng phụ ghi số liệu SGK (trang 104 - 105) - HS: SGK, Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Hãy bước tính diện tích - HS nêu số hình cấu tạo từ hình học ? - GVnhận xét - HS nghe - HS ghi - Giới thiệu - Ghi bảng 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Tính diện tích số hình cấu tạo từ hình học (Lưu ý nhắc nhở HS (M1,2) nắm nội dung bài) *Cách tiến hành: * Cách tính diện tích hình thực tế - GV gắn hình giới thiệu - HS quan sát - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ nêu + Để tình diện tích hình - Chia mảnh đất thành hình cần làm gì? - Yêu cầu HS nêu cách chia + Mảnh đất chia thành - Chia mảnh đất thành hình thang hình hình nào? tam giác Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 - GV vẽ nối vào hình cho theo câu - Nối điểm A với điểm D ta có: Hình trả lời HS thang ABCD hình tam giác ADE B C N A D M E + Muốn tính diện tích - Phải tiến hành đo đạc hình đó, bước ta phải làm gì? + Ta cần đo đạc khoảng cách - Muốn tính diện tích hình thang ta phải biết chiều cao, độ dài hai cạnh nào? đáy Nên phải tiến hành đo chiều cao hai cạnh đáy hình thang tương tự, phải đo chiều cao đáy tam giác - Tính diện tích hình thang ABCD - u cầu HS thực tính hình tam giác ADE: Từ tính diện tích mảnh đất - HS làm - Yêu cầu HS nhận xét HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: HS làm (Lưu ý: Nhắc nhở nhóm HS M1,2 hồn thành tập theo u cầu) *Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - HS đọc yêu cầu - HS đọc - Yêu cầu HS làm - HS làm B - GV nhận xét, kết luận - HS chia sẻ Bài giải Độ dài đoạn thẳng BG là: E A 63 + 28 = 91(m) Diện tích hình tam giác BCG là: 91 x 30 ; = 1365(m2) Diện tích hình thang ABGD là: ( 63 + 91) x 84 : = 6468(m2) C Diện tích mảnh đất là: D G 1365 + 6468 = 7833(m2) Đáp số: 7833(m2) 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS tự làm vào - GV nhận xét chữa Yêu cầu HS nêu lại cách tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật Bài tập PTNL học sinh Bài 2: HĐ cá nhân - Cho HS tự làm vào - Cho HS chia sẻ kết trước lớp - GV nhận xét, kết luận NĂM HỌC 2017- 2018 - HS đọc - HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp Giải Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật ( 5+ 4) x x = 54(dm ) Diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật 54 +2 x (4 x5 ) = 949(dm ) Đáp số: Sxq: 54m Stp :949m - HS tự làm vào - HS chia sẻ kết Bài giải Diện tích xung quanh hình tơn là: (6 + 4) x2 x = 180(dm2) Diện tích đáy thùng tơn là: x = 24(dm2) Thùng tơn khơng có nắp nên diện tích tơn để làm thùng là: 180 + 24 = 204(dm2) Đáp số: 204 dm2 Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Nhận xét tiết học dặn HS chuẩn - HS nghe thực bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo đức ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) EM ( tiết 1) I.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu biết vai trò quan trọng Uỷ ban nhân dân ( UBND) xã (phường) cộng đồng - Biết trách nhiệm người dân phải tôn trọng UBND xã (phường) Kĩ năng: Kể số công việc UBND xã (phường) trẻ em địa phương Thái độ: Có ý thức tơn trọng UBND xã (phường) II CHUẨN BỊ : Đồ dùng dạy học: 30 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 - SGK, VBT - Phiếu học tập cá nhân Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, đàm thoại - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động học - HS hát - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Bước đầu biết vai trò quan trọng Uỷ ban nhân dân ( UBND) xã (phường) cộng đồng - Biết trách nhiệm người dân phải tôn trọng UBND xã (phường) - Kể số công việc UBND xã (phường) trẻ em địa phương (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP HĐ 1: Tìm hiểu truyện “ Đến uỷ ban nhân dân phường” Bố dẫn Nga đến UBND phường để làm gì? Ngồi việc cấp giấy khai sinh, UBND phường, xã làm việc gì? Theo em, UBND phường, xã có vai trò nào? sao? ( GV gợi ý HS không trả lời được: công việc UBND phường, xã mang lại lợi ích cho sống người dân) Mọi người cần có thái độ UBND phường, xã - GV giới thiệu sơ qua UBND xã Sơn Thủy HĐ : Tìm hiểu hoạt động UBND qua BT số - GV đọc ý tập để HS bày tỏ ý kiến Tổ chức cho HS góp ý, bổ sung để đạt câu trả lời xác HĐ : Thế tôn trọng UBND phường, xã - Gọi HS đọc hành động, việc làm có người dân đến UBND xã, phường Nói chuyện to phòng làm việc Chào hỏi gặp cán phường , xã Đòi hỏi phải giải cơng việc Biết đợi đến lượt để trình bày yêu cầu Mang đầy đủ giấy tờ yêu cầu Không muốn đến UBND phường giải cơng việc sợ rắc rối, tốn 32 Giáo viên: NĂM HỌC 2017- 2018 - HS đọc cho lớp nghe, lớp đọc thầm theo dõi bạn đọc - HS thảo luận trả lời câu hỏi : Bố dẫn Nga đến UBND phường để làm giấy khai sinh Ngoài việc cấp giấy khai sinh, UBND phường, xã làm nhiều việc: xác nhận chỗ ở, quản lý việc xây dựng trường học, điểm vui chơi cho trẻ em UBND phường, xã có vai trò vơ quan trọng UBND phường, xã quan quyền, đại diện cho nhà nước pháp luật bảo vệ quyền lợi người dân địa phương Mọi người cần có thái độ tơn trọng có trách nhiệm tạo điều kiện, giúp đỡ để UBND phường, xã hoàn thành nhiệm vụ - HS đọc BT1 - HS lắng nghe, giơ thẻ: mặt cười đồng ý việc cần đến UBND phường, xã để giải Mặt mếu việc không cần phải đến UBND để giải quyết, HS góp ý kiến trao đổi để đến kết - HS nhắc lại ý : b, c , d, đ, e, h, i - Đọc phần ghi nhớ - HS làm việc cặp đôi, thảo luận xếp hành động, việc làm sau thành nhóm: hành vi phù hợp hành vi khơng phù hợp Phù hợp Không phù hợp Các câu 2, 4, 5, 7, Các câu 1, 3, 8, 9, 10 + HS nhắc lại câu cột phù hợp + HS nhắc lại câu cột không phù hợp Nêu lí do, chẳng hạn: cản trở cơng việc, hoạt động UBND phường, xã Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 thời gian Tuân theo hướng dẫn trình tự thực công việc Chào hỏi xin phép bảo vệ yêu cầu Xếp hàng theo thứ tự giải công việc 10 Không cộng tác với cán UBND để giải công việc 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - HS nhà tìm hiểu ghi chép lại - HS nghe thực kết việc sau: Gia đình em đến UBND phường, xã để làm gì? Để làm việc cần đến gặp ai? Liệt kê hoạt động mà UBND phường, xã làm cho trẻ em - Nhận xét học,giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI I MỤC TIÊU Kiến thức: Nêu ví dụ việc sử dụng lượng mặt trời đời sống sản xuất: chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khơ, phát điện,… Kĩ năng: Biết cách tìm tòi, xử lí, trình bày thơng tin việc sử dụng lượng mặt trời Thái độ: Có ý thức quan sát biết tận dụng nguồn lượng mặt trời II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - GV: Bảng phụ, hình minh hoạ SGK - HS : SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Giáo viên: Hoạt động học Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Khi ăn có cần tới lượng - Cần lượng để thực động không ? tác ăn như: cầm bát, đưa thức ăn lên miệng, nhai - GV nhận xét đánh giá - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Nêu ví dụ việc sử dụng lượng mặt trời đời sống sản xuất: chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khơ, phát điện,… (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động1: Tác dụng - HS thảo luận lượng mặt trời tự nhiên - GV viết nội dung thảo luận bảng - HS thảo luận đến kết thống phụ: + Mặt trời cung cấp lượng cho - Mặt Trời cung cấp cho Trái Đất Trái đất dạng nào? lượng dạng ánh sáng nguồn nhiệt + Nêu vai trò Mặt trời - Con người sử dụng lượng mặt sống người? trời để học tập vui chơi, lao động + Nêu vai trò lượng mặt trời - Năng lượng mặt trời giúp người thời tiết khí hậu? ta khoẻ mạnh Nguồn nhiệt mặt trời cung cấp cho thiếu sống người + Năng lượng mặt trời có vai trò đối - Nếu khơng có lượng mặt trời, với thực vật, động vật? thời tiết khí hậu có thay đổi lớn + khơng có gió + Khơng có mưa + Nước ngừng chảy đóng băng + Giúp xanh quang hợp Hoạt động2 : Sử dụng lượng sống - GV Yêu cầu HS quan sát thảo luận - Đại diện nhóm lên trình bày - Sau phút thảo luận nhóm cử đại hình nêu tên hoạt động, diện nhóm có ý kiến loại máy móc minh hoạ - Các nhóm khác nhận xét bổ sung + Tranh vẽ người tắm biển - GV kết luận + Tranh vẽ người phơi cà phê, lượng mặt trời dùng để sấy khô + ảnh chụp pin mặt trời tàu vũ trụ + ảnh chụp cánh đồng muối nhờ có lượng mặt trời mà nước bốc tạo muối 34 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Hoạt động 3: Vai trò lượng mặt trời - Cho HS nêu lại vai trò lượng mặt trời qua trò chơi: - Hai đội tham gia (mỗi đội khoảng HS) - GV vẽ hình mặt trời lên bảng - Hai nhóm lên ghi vai trò, ứng … Chiếu sáng dụng mặt trời sống Trái Đất người … Sưởi ấm - GV nhận xét, tuyên dương 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CHẤT ĐỐT (Tiết1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Kể tên số loại chất đốt - Nêu ví dụ việc sử dụng lượng chất đốt đời sống sản xuất: Sử dụng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt nấu ăn, thắp sáng, chạy máy, Kĩ năng: Nêu số biện pháp phòng chống cháy, bỏng, ô nhiễm sử dụng lượng chất đốt Thái độ: Thực tiết kiệm lượng chất đốt * Lồng ghép GDKNS : - Kĩ biết cách tìm tòi, xử lí, trình bày thơng tin việc sử dụng chất đốt - Kĩ bình luận, đánh giá quan điểm khác khai thác sử dụng chất đốt II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - GV: Bảng phụ, hình minh hoạ SGK - HS : Nến, diêm, tơ chạy pin có đèn còi đủ cho nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Giáo viên: Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS trả lời câu hỏi sau: - Vì mặt trời nguồn lượng - HS trả lời chủ yếu sống trái đất? - Năng lượng mặt trời dùng để làm gì? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Kể tên số loại chất đốt - Nêu ví dụ việc sử dụng lượng chất đốt đời sống sản xuất: Sử dụng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt nấu ăn, thắp sáng, chạy máy, (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: *Hoạt động 1: Một số loại chất đốt + Em biết loại chất đốt nào? - HS nối tiếp trả lời + Những loại chất đốt như: than, củi, tre, rơm, rạ, dầu, ga… + Em phân loại chất đốt theo - Thể rắn: Than, củi, tre, rơm rạ… loại: thể rắn, thể lỏng, thể khí + thể lỏng: Dầu + Thể khí: ga + Quan sát hình minh hoạ 1, 2, trang - HS quan sát tranh trả lời 86 cho biết: Chất đốt sử dụng? Chất đốt thuộc thể gì? * Hoạt động 2: Công dụng than đá việc khai thác than đá - GV nêu: Than đá loại chất đốt dùng nhiều đời sống người công ngiệp… - Yêu cầu HS làm việc cặp đôi, trao đổi - HS bạn trao đổi thảo luận trả lời câu hỏi SGK trang 86 - Than đá sử dụng vào việc gì? - Ở nước ta, than đá khai thác đâu? - Ngồi than đá có loại than khác khơng? - GV vào tranh giải thích cách khai thác * Hoạt động 3: Công dụng dầu mỏ việc khai thác dầu mỏ - GV yêu cầu HS đọc thông tin trang 87 SGK thảo luận trả lời câu hỏi 36 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP sau - Dầu mỏ có đâu? - Người ta khai thác dầu mỏ nào? - Những chất lấy từ dầu mỏ? - Xăng sử dụng vào việc gì? - Nước ta, dầu mỏ khai thác đâu? NĂM HỌC 2017- 2018 - Có tự nhiên, nằm sâu lòng đất - Người ta dựng tháp khoan nơi có chứa dầu mỏ Dầu mỏ lấy lên theo lỗ khoan giếng - …xăng, dầu hoả, dầu đi- ê- ren, dầu nhờn, nước hoa tơ sợi nhân tạo, nhiều loại chất dẻo - …chạy loại động Dầu sử dụng để chạy máy, loại động cơ, làm chất đốt thắp sáng - Dầu mỏ khai thác chủ yếu Biển Đông - GV kết luận * Hoạt động 4: Công dụng chất đốt thể khí việc khai thác - GV tổ chức HS đọc thông tin SGK tìm hiểu việc khai thác loại khí đốt, thảo luận trả lời - Có loại khí đốt nào? - Có hai loại khí đốt khí tự nhiên khí sinh học - Khí đốt tự nhiên lấy từ đâu? - …có sẵn tự nhiên, người - Người ta làm để tạo khí lấy từ mỏ sinh học? - Người ta ủ chất thải, phân súc vật, mùn rác vào bể chứa Các - GV dùng tranh minh hoạ7, để giải chất phân huỷ tạo khí sinh học thích cho HS hiểu cách tạo khí sinh học hay gọi khí bi- ô- ga + GV kết luận tác dụng loại khí đốt nấu ăn, thắp sáng, chạy máy… 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật VỆ SINH PHÒNG BỆNH CHO GÀ I MỤC TIÊU Giáo viên: Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Kiến thức: Nêu mục đích, tác dụng số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà Kĩ năng: Biết liên hệ thực tế để nêu số cách phòng bệnh cho gà gia đình địa phương Thái độ: Giáo dục Hs có ý thức bảo vệ, chăm sóc vật ni II CHN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não, - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học - Giáo viên:SGK, phiếu - Học sinh: Sách giáo khoa, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng Hoạt động học - HS hát - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nêu mục đích, tác dụng số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà - Biết liên hệ thực tế để nêu số cách phòng bệnh cho gà gia đình địa phương (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: HĐ1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng việc vệ sinh phòng bệnh cho gà - Cho HS đọc nội dung mục 1(SGK) - Một số em trả lời theo cách hiểu đặt câu hỏi để HS kể tên công việc Lớp nhận xét, bổ sung vệ sinh phòng bệnh cho gà - KL: VS phòng bệnh cho gà gồm cơng việc làm giữ gìn vệ sinh dung cụ ăn uống, chuồng nuôi; tiêm, nhỏ thuốc phòng bệnh cho gà - H: Vậy, vệ sinh phòng - Thảo luận trình bày kết Lớp bệnh phải vệ sinh phòng nhận xét bệnh cho gà? - KL: Những công việc thực nhằm giữ cho dụng cụ ăn uống, nơi ở, thân thể vật nuôi giúp cho vật ni có sức chống - HS đọc nội dung mục 2a (SGK) 38 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP bệnh tốt, gọi chung vệ sinh phòng bệnh - Cho thảo luận nhóm: nêu mục đích, tác dụng vệ sinh phòng bệnh ni gà KL: Vệ sinh phòng bệnh nhằm tiêu diệt vi trùng gây bệnh, làm cho khơng khí chuồng ni giúp thể gà tăng sức chống bệnh Nhờ đó, gà khoẻ mạnh, bị bệnh đường ruột, bệnh đường hô hấp bệnh dịch bệnh cúm gà, bệnh Niu-cát-xơn, bệnh tụ huyết trùng,… HĐ 2: TH cách vệ sinh phòng bệnh cho gà a)Vệ sinh dụng cụ cho gà ăn, uống - Yêu cầu HS kể tên dụng cụ cho gà ăn, uống nêu cách vệ sinh dụng cụ ăn, uống cho gà - Nhận xét, giải thích - Tóm tắt: Hằng ngày phải thay nước uống máng cọ rửa máng để nước máng sạch; Sau ngày, thức ăn gà máng, cần vét thức ăn vào Không để thức ăn lâu ngày máng b) Vệ sinh chuồng nuôi - Gọi HS nhắc lại tác dụng chuồng nuôi gà - Nêu vấn đề: Nếu không thường xuyên làm vệ sinh chuồng ni khơng khí chuồng ni nào? - Cho HS so sánh cách vệ sinh chuồng ni gia đình địa phương với cách vệ sinh chuồng nuôi nêu SGK - Nhận xét nêu tóm tắt tác dụng, cách vệ sinh chuồng nuôi gà theo nội dung SGK c) Tiêm, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà - GV giải thích: Dịch bệnh bệnh vi sinh vật gây có khả lây lan nhanh Gà bị dịch bệnh Giáo viên: NĂM HỌC 2017- 2018 HS kể tên dụng cụ cho gà ăn, uống nêu cách vệ sinh dụng cụ ăn, uống cho gà - HS phát biểu Lớp nhận xét - HS liên hệ thực tế trả lời câu hỏi - HS liên hệ so sánh, nêu ý kiến - Thảo luận theo cặp trả lời câu hỏi - HS đối chiếu kết làm tập với đáp án để tự đánh gía kết học tập Trường Tiểu học 39 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 thừơng bị chết nhiều (ví dụ bệnh Niucát-xơn, bệnh cúm gia cầm H5N1) - Yêu cầu HS đọc nội dung mục 2c quan sát hình (SGK) để nêu tác dụng việc tiêm, nhỏ thuốc phòng dịch bệnh cho gà trả lời câu hỏi SGK - GV nhận xét tóm tắt tác dụng việc nhỏ thuốc, tiêm phòng bệnh cho gà Hoạt động 3: Đánh giá kết học tập - GV nêu đáp án tập - HS nhà thực hành học - Cho HS báo cáo kết tự đánh giá - GV nhận xét, đánh giá kết học tập HS 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) + Vệ sinh phòng bệnh cho gà có tác - HS trả lời dụng gì? - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục TUNG VÀ BẮT BÓNG, NHẢY DÂY BẬT CAO I MỤC TIÊU - Thực động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng tay, hai tay bắt bóng hai tay) - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bước đầu biết cách thực động tác bật cao chỗ - Chơi trò chơi"Bóng chuyền sáu" YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an toàn -GV chuẩn bi còi, bóng, em 1dây nhảy III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - khởi động xoay khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối 40 Giáo viên: Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Thực động tác chao dây bật nhảy chỗ nhẹ nhàng - Chơi trò chơi"Kết bạn" II.Cơ bản: - Ơn tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người Các tổ tập luyện theo khu vực qui định, hướng dẫn tổ trưởng * Lần cuối tập cho tổ thi đua với lần GV biểu dương tổ có nhiều đơi làm - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau Phương pháp tổ chức tập luyện - Làm quen nhảy bật cao GV làm mẫu gingr giải ngắn gọn, sau cho HS bật thử lần hai chân - Chơi trò chơi"Bóng chuyền sáu" GV HS nhắc lại cách chơi, quy định chơi, sau cho HS chơi III.Kết thúc: - Đứng chỗ thả lỏng tích cực, sau cúi gập người, rung hai vai hít thở sâu - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết học - Về nhà ôn động tác tung bắt bóng NĂM HỌC 2017- 2018 1-2p  2p 5-7p XXXXXXXX XXXXXXXX 6-8p  5-7p X X 5-7p 2-3p X X X O O X X X X X XXXXXXXX XXXXXXXX 2p  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục NHẢY DÂY- BẬT CAO, TRÒ CHƠI"TRỒNG NỤ TRỒNG HOA" I MỤC TIÊU - Thực động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng tay, hai tay bắt bóng hai tay) - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Bước đầu biết cách thực động tác bật cao chỗ - Làm quen trò chơi"Trồng nụ trồng hoa" YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bi còi, bóng, em 1dây nhảy III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC NỘI DUNG Giáo viên: Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức Trường Tiểu học 41 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Lớp chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân tập - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối - Chơi trò chơi"Mèo đuổi chuột" NĂM HỌC 2017- 2018 1-2p 100 m 1p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  II.Cơ bản: - Ơn tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người 5-7p XXXXXXXX Các tổ tập theo khu vực qui định, XXXXXXXX huy tổ trưởng  GV lại quan sát sửa sai, giúp đỡ HS thực chưa * Ôn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau 5-7p Phương pháp tổ chức tập luyện tương tự X X - Tiếp tục làm quen nhảy bật cao chỗ 6-8p X X GV làm mẫu cách nhún lấy đà bật nhảy, sau X O O X cho HS bật nhảy số lần hai chân, X X rơi xuống làm động tác hoãn xung X X - Làm quen trò chơi"Trồng nụ trồng hoa" 5-7p  GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi qui định chơi Chia lớp thành đội chơi cho nhảy thử vài lần chơi thức III.Kết thúc: - Chạy chậm thả lỏng hít thở sâu tích cực 2-3p XXXXXXXX - GV HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá 2p XXXXXXXX kết học  - Về nhà nhảy dây kiểu chân trước, chân sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 20 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 22 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung 42 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 22 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Giáo viên: Trường Tiểu học 43 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : -Xuân Trúc, ngày 22 tháng năm 2018 Kí duyệt 44 Giáo viên: Trường Tiểu học ... hành: - Bốn học sinh đọc nối tiếp văn - Cả lớp theo dõi - Giáo viên HD lớp đọc diễn cảm - HS theo dõi đoạn văn tiêu biểu để đọc diễn cảm - Luyện đọc theo cặp - Học sinh luyện đọc diễn cảm theo cặp... theo hướng dẫn GV Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 cần luyện hướng dẫn HS đọc - Cho HS thi đọc - HS thi đọc phân vai Hoạt động tiếp nối: (3phút) - Nhận xét học. .. đọc thầm Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC 2017- 2018 HĐ viết tả ( 15 phút) *Mục tiêu: Viết tả, trình bày hình thức văn xuôi (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm học sinh( M1,2))
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 21 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan