SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non

24 804 2
SKKN một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: "Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non" Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Trường mầm non nơi công tác, thời gian năm học 2015 - 2016 Tác giả: Họ tên: Bùi Thị Khường Ngày Tháng/ năm sinh: 16/3/1973 Trình độ chun mơn: Đại học sư phạm - Chuyên ngành mầm non Chức vụ, đơn vị công tác: Hiệu trưởng - Trường mầm non Hưng Thái Điện thoại: 0972.251.476 Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường mầm non Hưng Thái Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Đội ngũ giáo viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với phụ huynh học sinh nhân dân địa phương Nhiệt tình với cơng việc có khả hồn thành tốt nhiệm vụ Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Sáng kiến áp dụng năm học 2015 -2016 HỌ TÊN TÁC GIẢ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Bùi Thị Khường XÁC NHẬN CỦA PHỊNG GD&ĐT TĨM TẮT SÁNG KIẾN 1 Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến Như biết, giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng cơng việc đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách người, tảng ngành Giáo dục & Đào tạo, lời bác Hồ kính yêu nói: " Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt" Có thể nói nhân cách người tương lai phụ thuộc lớn vào giáo dục trẻ Trường mầm non Trong hoạt động trường mầm non hoạt động lĩnh vực chun mơn hoạt động mũi nhọn giữ vai trò quan trọng Hoạt động chun mơn nhà trường có chất lượng hay không, vấn đề phụ thuộc nhiều vào việc sinh hoạt chuyên môn tổ Nó góp phần đưa hoạt động chun mơn nhà trường lên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, đáp ứng yêu cầu trình đổi giáo dục Vì vậy, tổ chức sinh hoạt chun mơn tổ cho có hiệu quả, chất lượng Đây vấn đề quan trọng, vấn đề nóng bỏng mà tất nhà trường phải quan tâm Trong năm trước đây, hoạt động tổ chuyên môn chưa vào thực chất để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục mà nặng thành tích, thi đua , họp tổ chun mơn chưa đặn, mang tính hình thức Trước tình hình thực tế trước đòi hỏi bách phải nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu trình đổi thực tốt vận động hai không Bộ Giáo dục đào tạo Là Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, thân trăn trở suy nghĩ phải làm gì? Làm nào? để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chun mơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Xác định rõ tầm quan trọng tổ chuyên môn, mạnh dạn lựa chọn đề tài "Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Mầm non" để nghiên cứu Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến - Điều kiện: Đội ngũ giáo viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ vững vàng có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh nhân dân địa phương, nhiệt tình cơng việc có khả hồn thành tốt nhiệm vụ - Cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ - Thời gian: Trong năm học 2015 - 2016 - Đối tượng áp dụng sáng kiến: Đội ngũ giáo viên trường mầm non nơi công tác Nội dung sáng kiến 3.1 Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến Qua trình nghiên cứu đề tài "Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Mầm non" tự đúc rút số điểm sau: - Nâng cao nhận thức cho giáo viên cần thiết hoạt động sinh hoạt chuyên môn - Tổ trưởng chuyên môn chủ động việc xây dựng tổ chức thực kế hoạch tổ - Các buổi sinh hoạt đổi chất lượng nâng cao - Nâng cao lực quản lý điều hành, tổ chức hoạt động tổ cho tổ trưởng chuyên môn 3.2 Khả áp dụng sáng kiến Với biện pháp đạo như: Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ Xây dựng tiêu chí thi đua tổ Xây dựng quy chế chuyên môn tổ Lựa chọn nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn Sắp xếp, phân công công việc cho giáo viên tổ nâng cao hiệu công tác Xây dựng mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí chân thành, tình đồn kết thành viên tổ Bản thân người tổ trưởng phải gương mẫu, đầu công việc không ngừng học hỏi, phấn đấu vươn lên; áp dụng thực tế vào nhà trường nơi công tác Tôi mong với sáng kiến trường mầm non huyện tham khảo áp dụng vào trường cơng tác, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn nhà trường phong trào giáo dục huyện nhà 3.3 Lợi ích thiết thực sáng kiến Sáng kiến giúp cho giáo viên nói chung, tổ trưởng chun mơn nói riêng xác định rõ vai trò, trách nhiệm hoạt động sinh hoạt tổ chun mơn Đồng thời tổ trưởng chuyên môn phát huy tốt vai trò người "Thợ cả", nâng cao lực quản lý phương pháp tổ chức hoạt động tổ chuyên môn Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tố chuyên mơn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Khẳng định giá trị, kết đạt sáng kiến Qua thực tế áp dụng biện pháp trên, kết khẳng định rõ biện pháp có tính khả thi hoàn toàn đắn đem lại hiệu cao việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Các tổ chuyên môn có kế hoạch sinh hoạt cụ thể, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu chung tổ, tạo thuận lợi cho thành viên tổ tham gia sinh hoạt ; tạo nên phong trào thi đua lành mạnh, rộng khắp, nội thành viên tổ đoàn kết, biết chia sẻ, giúp đỡ lẫn Đề xuất kiến nghị để thực áp dụng mở rộng sáng kiến Để thực áp dụng sáng kiến Nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ chun mơn vững vàng, yêu nghề mến trẻ, có phẩm chất đạo đức sáng Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Cơ sở vật chất vật chất nhà trường đảm bảo, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ Thường xuyên cho giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn cấp tổ chức Tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, học hỏi trường bạn tỉnh MƠ TẢ SÁNG KIẾN Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến: Như biết, giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng việc đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách người Trong đội ngũ giáo viên yếu tố hàng đầu định đến chất lượng giáo dục, gióa dục Mầm Non điều quan trọng cấp học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Trong bối cảnh cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão, đất nước bước vào thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đặt yêu cầu ngày cao Chính giáo viên khơng đóng vai trò người truyền đạt tri thức mà phải người tổ chức, hướng lái, gợi mở cho hoạt động tìm tòi, khám phá trải nghiệm, giúp trẻ tự chiếm lĩnh kiến thức Hơn nữa, xã hội phát triển nhanh, người giáo viên phải có ý thức, có nhu cầu, có tiềm khơng ngừng hồn thiện nhân cách, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phát huy tinh thần chủ động, độc lập, sáng tạo hoạt động sư phạm, có lực giải vấn đề nảy sinh thực tiễn giáo dục đường tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy sáng kiến, thực nghiệm sư phạm, biết phối hợp với tập thể sư phạm nhà trường việc thực mục tiêu giáo dục Và tập thể tổ chuyên môn tập hợp cá thể môi trường giáo dục Tổ chuyên mơn đóng vai trò quan trọng nhà trường nơi trực tiếp triển khai, thự thi hoạt động chuyên môn Hoạt động tổ chuyên môn ln có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy học nhà trường, nút thông tin quan trọng hệ thống thông tin trường học, nơi tổ chức hoạt động giáo dục, đồng thời nơi tổ chức quản lý chuyên môn, phối hợp với tổ chức nhà trường, chuyên mơn giáo viên nhằm mục đích để xây dựng, tổ chức thực kế hoạch kiểm tra đôn đốc đánh giá kết đạt bồi dưỡng, rút kinh nghiệm chun mơn, khắc phục thiếu sót kịp thời hoạt động giáo dục Sinh hoạt tổ chuyên môn hoạt động nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lực sư phạm cho giáo viên, góp phần tháo gỡ khó khăn q trình giảng dạy thực nhiệm vụ Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn vấn đề thực nhiệm vụ giảng dạy giáo dục học sinh, thực văn đạo, thực thi nhiệm vụ năm học yêu cầu mang tính thực tiễn mang thảo luận, phân tích nhiều góc độ rút kết luận sư phạm, biện pháp khả thi vận dụng vào thực tiễn, từ nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ giáo viên Công tác sinh hoạt chun mơn trường nói chung tổ chun mơn nói riêng năm qua có bước tiến bộ, Song chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn chưa cao Thực tế năm học qua tổ chuyên môn bộc lộ khó khăn, vướng mắc cách thức sinh hoạt, cơng tác quản lý, đạo hoạt động tổ đặc biệt hiệu buổi sinh hoạt hạn chế Nội dung kế hoạch, sổ ghi biên nặng hình thức, ghi chép chung chung, thảo luận đổi phương pháp chưa vào chiều sâu, góp ý dạy chưa vào mục tiêu yêu cầu nội dung, số tiết dạy xếp loại khá, giỏi chưa thực chất Một số tổ xây dựng kế hoạch hoạt động chun mơn mang tính hình thức, chưa vào chất lượng thực tế tổ để xác định chuyên đề cần sinh hoạt, hoạt động như: Thao giảng chuyên đề dự góp ý, mang tính đại khái, hình thức có dự khơng góp ý xếp loại cách nghiêm túc mà nòn nể nang, sinh hoạt tổ thơng qua văn hướng dẫn chuyên môn sinh hoạt hàng tuần Vai trò tổ trưởng chưa thể chất lượng đạo chuyên môn mà chủ yếu báo cáo nhà trường yêu cầu; chưa mạnh dạn đề xuất hoạt động tổ mà chủ yếu dựa vào kế hoạch chung nhà trường Hoạt động tổ chuyên môn đặc biệt vấn đề trao đổi nhóm chun mơn hiệu chưa cao, đơi nặng tính hình thức Trước thực trạng thân hiệu trưởng nhiều năm qua tơi ln trăn trở tìm biện pháp để đạo tổ chuyên môn mà trực tiếp tổ trưởng chuyên môn để tổ chức buổi sinh hoạt tổ cách có hiệu xây dựng tổ chun mơn trở nên vững mạnh Và tơi mạnh dạn lựa chọn đề tài: " Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non" để nghiên cứu 2.Thực trạng vấn đề: Điều tra thực tế công việc quan trọng, cần thiết thiếu được, giúp tơi nắm thực tế thấy ưu điểm tồn vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu Từ giúp tơi định hướng vấn đề cần làm tìm biện pháp khắc phục cụ thể để thực có hiệu 2.1 Thuận lợi: Nhìn chung, đội ngũ giáo viên nhà trường ổn định, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh nhân dân địa phương, nhiệt tình cơng việc có khả hồn thành tốt nhiệm vụ Hoạt động chuyên môn nhà trường nhiều năm có nếp, chất lượng dạy học nâng lên qua năm học Năm học 2015 - 2016, trường tơi có tổ chun mơn tổ văn phòng Nhà trường vào lực giáo viên để phân công, xếp công việc cho phù hợp Ban giám hiệu nhà trường đồng quan điểm tạo điều kiện đầu tư sở vật chất, chun mơn, kinh phí hoạt động kịp thời Ban giám hiệu thường xuyên tâm kiểm tra đơn đốc xây dựng mang tính tồn diện để thúc đẩy chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Bản thân tơi khỏe mạnh nhiệt tình, u nghề, mến trẻ, có lực trình độ chun mơn cao, biết lắng nghe ý kiến tất người đóng góp, học hỏi kinh nghiệm từ phía đồng nghiệp để kịp thời điều chỉnh thân Đội ngũ giáo viên nhà trường đoàn kết thống tích cực chịu khó học hỏi để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Trẻ học theo độ tuổi, khơng có nhóm lớp ghép, trẻ khỏe mạnh tích cực hoạt động học chuyên chăm 2.2 Khó khăn: Tuy vậy, thực tế trường tơi nói riêng nhiều trường bạn nói chung, số thành viên tổ khơng đồng có tổ nhiều thành viên, có tổ thành viên phụ thuộc vào số lượng học sinh độ tuổi; thành viên tổ thường không cố định mà thay đổi hàng năm chuyên môn giáo viên có phần hạn chế, vấn đề sinh hoạt tổ chun mơn bộc lộ số nhược điểm sau: Hầu tổ không thực đầy đủ, cắt xén thời gian, không đảm bảo thời lượng dẫn đến nội dung sinh hoạt không đảm bảo, giáo viên gặp khó khăn khơng giúp đỡ kịp thời; văn đạo không tìm hiểu kĩ dẫn đến thực khơng tốt, ảnh hưởng đến kết giảng dạy giáo viên kết trẻ qua đợt kiểm tra, khảo sát đạt chưa cao Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò mình, thường có tâm lí coi giáo viên bình thường khác, lo hồ sơ đầy đủ, đẹp; chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo yêu cầu, nhiệm vụ; đặc biệt chưa chủ động xây dựng tốt kế hoạch chưa mạnh dạn việc đề xuất ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn Việc đánh giá chun mơn chưa tạo khơng khí thoải mái cán , giáo viên Thiếu kỹ lập kế hoạch, chưa mạnh dạn đề xuất hoạt động tổ, chủ yếu dựa vào kế hoạch chung nhà trường Nội dung sinh hoạt tổ chuyên mơn chưa phong phú, hình thức đơn điệu, gò bó, chưa sâu vào vấn đề trọng tâm đổi phương pháp dạy học tháo gỡ khó khăn cho giáo viên tổ Trong buổi sinh hoạt, khơng khí thường trầm lắng, giáo viên phát biểu ý kiến; vấn đề khó mang bàn bạc, thảo luận Đội ngũ giáo viên trình độ đạt 85% chuẩn đào tạo theo hệ chức từ xa, thành viên tổ thường không cố định mà thay đổi hàng năm nên bỡ ngỡ với chương trình, với phương pháp Bài soạn đưa mục đích u cầu chung chung hệ thống câu hỏi đóng, thiếu tính gợi mở, hình thức tổ chức bị khơ cứng, xử lý tình sư phạm chưa thật linh hoạt Điều thể trình độ chun mơn giáo viên hạn chế, bị ảnh hưởng lối làm việc hay chớ, thiếu đầu tư suy nghĩ tìm tòi Phong trào làm đồ dùng đồ chơi thiếu tính sáng tạo có làm mang tính cách hình thức chống đối đủ đồ dùng để dạy Còn số giáo viên chậm tiến bảo thủ, tư tưởng xuôi chiều dậm chân chỗ, chưa thực tâm huyết với nghề ý thức chưa cao việc xây dựng tập thể tổ vững mạnh Phụ huynh học sinh đa phần làm nông nghiệp công ty may nên đưa đến sớm, đón lại muộn chưa thật quan tâm đến cái, phó thác cho giáo nên việc phối hợp với giáo khơng thường xun làm ảnh hưởng lớn dến thời gian cô giáo Kết khảo sát thực trạng chất lượng giảng dạy giáo viên chất lượng học tập trẻ trước thực nghiệm: * Chất lượng giảng dạy giáo viên: Năm Số lượng giáo học viên 2014- Kết xếp loại dạy Tổng số Giỏi Khá TB dạy 285 19 2015 129=45% 86=30% Kết hội thi Cấp Cấp 70=25% trường huyện 13 *Chất lượng học tập học sinh qua đợt khảo sát đánh giá: Năm học 20142015 Tổng số Giỏi % Khá % TB % Yếu % 159 50 96 30 63 20 0 HS 318 Qua điều tra thực trạng nhận thấy kết dự giáo viên xếp loại trung bình nhiều, chất lượng trẻ thấp, tỷ lệ trẻ đạt khá, giỏi chưa cao Đứng trước khó khăn nhà trường thân tơi ln trăn trở suy nghĩ phải tìm cách đưa biện pháp để đẩy mạnh chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, gặt hái nhiều kết cao đóng góp vào phong trào giáo dục địa phương bậc học Để làm điều thân tơi hiệu trưởng, tơi mạnh dạn tìm biện pháp sau để sớm khắc phục tồn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn chưa đồng cho đồng chí giáo viên nhà trường Các giải pháp, biện pháp thực hiện: Từ thuận lợi khó khăn đây, đề số biện pháp cụ thể sau: 3.1 Biện pháp 1: Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động tổ Việc xây dựng kế hoạch tổ việc làm thiếu tổ trưởng xây dựng kế hoạch giúp cho người tổ trưởng đạo sát với tình hình thực tế tổ Khi xây dựng kế hoạch tổ, tổ trưởng cần vào kế hoạch nhà trường để xây dựng kế hoạch chun mơn Tơi xin ý kiến tổ viên, xây dựng dự thảo họp tổ chuyên môn để thành viên tổ trao đổi, bàn bạc đến thống kế hoạch hoạt động tổ năm học Kế hoạch phải cụ thể rõ ràng, nêu rõ phương hướng nhiệm vụ tiêu mặt, biện pháp thực kế hoạch Kế hoạch hàng tuần phải nêu rõ công việc làm ngày, người thực hiện, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, địa điểm, biện pháp, kết Thống nề nếp sinh hoạt tổ quy định chung tổ, thiết lập hồ nơ theo quy định Sau yêu cầu giáo viên dựa vào kế hoạch tổ để xây dựng kế hoạch cho lớp theo tình hình thực tế lớp 3.2 Biện pháp 2: Xây dựng tiêu chí thi đua tổ Vào đầu năm học hàng năm nhà trường triển khai nhiệm vụ năm học thông qua tiêu chí thi đua để thành viên nhà trường nắm đồng chí xây dựng kế hoạch cơng việc, biện pháp cho riêng hồn thành tốt công việc giao Tôi thiết nghĩ, cá nhân với công việc giao khỏe người thắng, tơi tin đồng chí giáo viên trẻ gặt hái kết cao Xuất phát từ lý đồng thời dựa vào tiêu chí thi đua nhà trường mặt cụ thể hóa để xây dựng tiêu chí thi đua cho tổ, nhằm giúp đỡ lẫn để thúc đẩy chuyên môn nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Trước thơng qua tiêu chí thi đua tổ đồng chí tổ trưởng in gửi đồng chí xem xét cho ý kiến trực tiếp vào thu tập hợp ý kiến xây dựng hoàn hảo họp tổ chun mơn để tổ viên bàn bạc góp ý cho thấu tình đạt lý 10 S Các T tiêu T chí Thực chương trình Kết Tốt Điểm Khá Điểm ĐYC - Thực 10 dạy CT thời gian biểu quy định cân đối hoạt động môn học Hồ sơ Đầy đủ hệ 9-10 sổ sách thống HSSS trình bày khoa học nội dung đạt chất lượng tốt - Thực 7-8,5 dạy CT thời gian biểu quy định đạt 7089% - Thực Đầy đủ hệ 7-8,5 thống HSSS trình bày khoa học Đầy đủ hệ Đồ Có đầy đủ 9-10 dùng ĐDĐC phục đồ chơi vụ cho môn học hoạt động Trang trí nhóm lớp quy cách xếp khoa học, rõ chủ đề, XD tốt góc tuyên truyền Có đầy đủ 7-8,5 ĐDĐC phục vụ cho môn học hoạt động Trang trí nhóm lớp quy cách xếp khoa học, rõ chủ đề,XD góc tuyên truyền tương đối đẹp 11 Điểm 5-6,5 dạy chưa triệt để từ 5069% 5-6,5 thống HSSS trình bày nội dung cụ thể quy định Có đầy đủ ĐDĐC phục vụ cho môn học hoạt động Trang trí nhóm lớp quy định, XD góc tuyên truyền 5-6,5 Thực chuyên đề Thực 9-10 đầy đủ chuyên đề nhà trường quy định chất lượng tốt hiệu cao Nề nếp Trẻ có nề 9-10 chất nếp tốt chất lượng lượng môn học hoạt động đạt( 90 - 95%) Sức khỏe trẻ Tiết dạy Trẻ nhanh 9-10 nhẹn khỏe mạnh có sức khỏe tốt Cân nặng BT đạt 98,5% Chiều cao BT đạt 98% Thực đầy đủ chuyên đề nhà trường quy định chất lượng tốt 7-8,5 Thực 5-6,5 đầy đủ chuyên đề nhà trường quy định Trẻ có nề 7-8,5 nếp tương đối tốt chất lượng môn học hoạt động đạt (80-89%) Trẻ nhanh 7-8,5 nhẹn khỏe mạnh có sức khỏe tốt Cân nặng BT đạt 97% Chiều cao BT đạt 96% 8,5 Trẻ có nề 6,5 nếp chất lượng môn học hoạt động không đạt ( 70- 79%) Trẻ nhanh 5-6,5 nhẹn khỏe mạnh có sức khỏe tốt Cân nặng BT đạt 95% Chiều cao BT đạt 93% 5-6,5 Thực hành 9-10 tiết dạy theo biểu điểm + Các tiêu chí đánh giá theo thang bậc điểm sau: Xếp loại tốt từ: 63 - 70 điểm Xếp loại khá: 50 - 55 điểm Xếp loại TB: 35 - 45 điểm Xếp loại yếu: 30 điểm 12 Từ tiêu chí thi đua tổ giáo viên tăng thêm khả phấn đấu công việc hàng ngày giao, giúp cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn có nhiều thuận lợi 3.3 Biện pháp 3: Xây dựng quy chế chuyên môn tổ Các thành viên tổ phải nắm nội dung, cấu trúc nội quy buổi sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ: Sinh hoạt tổ chuyên môn thường kỳ tháng hai lần vào tuần thứ hai tuần thứ tư tháng, tất giáo viên tổ lĩnh hội nội dung kế hoạch tháng nhà trường, cơng đồn, chun mơn trường, đoàn thể báo cáo tổng kết kế hoạch tháng trước Như phần giáo viên hình dung hết kế hoạch tháng cho thân Để chuẩn bị cho họp tổ chuyên môn đạt kết tốt, trước họp tổ trưởng chun mơn có nhiệm vụ tổng kết hoạt động công tác tổ tháng qua cách cụ thể rút mặt mạnh, nhược điểm, có học kinh nghiệm cần khắc phục, công tác thường xuyên, đột xuất Sau tổ trưởng chun mơn đề dự thảo kế hoạch hoạt động tháng dựa kế hoạch hoạt động tháng nhà trường, chuyên môn đoàn thể vừa đề họp hội đồng Khi tổ trưởng trình bày, tổ viên ý lắng nghe, ghi chép vào sổ hội họp Khi tổ trưởng trình bày xong tổ trưởng yêu cầu giáo viên phát biểu ý kiến Thông thường họp có số giáo viên ý lắng nghe, ghi chép, phát biểu, đồng nghiệp phát biểu nói chuyện riêng nói chen vào, phát biểu hùa vào, có giáo viên lại khơng phát biểu "Nhất ì nhì làm thinh", trí 100% thơng suốt làm hiệu thấp Đề quy định tổ: Giáo viên tham gia hội họp phải trật tự, ghi chép nội dung, phải lắng nghe ý kiến phát biểu đồng nghiệp đặc biệt phải suy nghĩ tổ để có thêm ý kiến hay bổ sung vào kế hoạch, có cơng tác trơi chảy, thực dân chủ hóa hội họp, cơng tác Nếu giáo viên khơng làm tự trừ điểm thi đua tham gia xếp loại Sau thành viên tổ góp ý, tổ trưởng tóm tắt lại, lấy ý kiến thống bổ sung vào biên tổ nghị tổ, thành viên 13 tổ phải có nhiệm vụ thực Tránh tình trạng họp tổ, tổ trưởng đưa ý kiến buộc thành viên phải thực hiện, quát nạt giáo viên vi phạm, khen hợp với mình, khơng tơn trọng ngun tắc tập trung dân chủ Trong buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ thế, tổ trưởng chuyên môn chia buổi sinh hoạt tổ chuyên môn làm phần Phần đầu đánh giá công tác cũ triển khai công tác Phần sinh hoạt chun mơn: tổ trưởng thành viên tổ trao đổi, thảo luận để đưa giải pháp, cách làm vấn đề, công việc nêu * Phần Đánh giá công tác cũ triển khai công tác Tổ trưởng thông qua nội dung họp tổ Các thành viên đánh giá, phản ánh tổ nghe, tổ trưởng đánh giá chung Tổ trưởng triển khai công tác * Phần Tổ trưởng + giáo viên đưa giải pháp vấn đề đưa Tổ trưởng điều hành để giáo viên đưa giải pháp nhằm thực nhiệm vụ đề ( nêu rõ khó khăn, vướng mắc đề xuất kiến nghị) Sau thành viên tổ góp ý, tổ trưởng tóm tắt lại, lấy ý kiến thống bổ sung vào biên tổ nghị tổ, thành viên tổ phải có nhiệm vụ thực 3.4 Biện pháp 4: Lựa chọn nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 3.4.1 Công tác chung: Thảo luận đóng góp xây dựng kế hoạch hoạt động tổ theo tuần, tháng, năm nhằm thực cụ thể hóa chương trình, kế hoạch giáo dục hoạt động giáo dục khác nhà trường, tham gia xây dựng tiêu chí thi đua tổ Rút kinh nghiệm việc thực chương trình, việc soạn giảng hoạt động khác: tiến độ, thuận lợi, khó khăn Thông qua việc thăm lớp, dự giờ, hay tổ chức chuyên đề ( trọng việc sử dụng đồ dùng dạy học tiết học, hoạt động việc đổi phương pháp dạy học ) thực tế thực Đưa ưu, khuyết điểm điểm biện pháp khắc phục Tham gia bình bầu xếp loại thi đua giáo viên hàng tháng đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên vào cuối năm học Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kết thúc năm học 14 3.4.2 Thống việc soạn giảng: Thống chủ đề chính, chủ đề nhánh, thời gian thực Thống mục tiêu, mạng nội dung, mạng hoạt động chủ đề, với tuổi cần lựa chọn số chuẩn phát triển trẻ tuổi để đưa vào chủ đề cho phù hợp Thống cách thức dạy môn học hoạt động trường mầm non Thực đổi phương pháp dạy học, sử dụng hiệu đồ dùng dạy học Thống động tác thể dục buổi sáng, nội dung khó số mơn học hay hát mới, vận động khó Giải vấn đề nảy sinh soạn giảng 3.4.3 Bồi dưỡng chuyên môn: Khi lịch phân công hội giảng chuyên đề nhà trường giao, tổ trưởng chuyên môn cần phải tiến hành: Họp tổ chuyên môn, phân cơng giáo viên có lực lên kế hoạch lựa chọn đề tài Tập thể thành viên tổ trưởng chuyên môn tham gia giúp đỡ giáo viên phân công dạy mẫu, xây dựng tiết dạy, chuẩn bị đò dùng theo u cầu tiết dạy Sau tổ trưởng Ban Giám Hiệu dự góp ý nhằm xây dựng tiết dạy đạt yêu cầu từ khá, giỏi Khi tổ chức chuyên đề, nhắc nhở giáo viên dự đồng nghiệp tránh tư tưởng vụn vặt, cầu tồn đóng góp, nên tập trung sâu vào phương pháp, kiến thức chuyên môn, kỹ phong cách dạy tinh thần tôn trọng, giúp đổi mới, mang lại hiệu tiết dạy tránh định kiến, cá nhân, phê bình đóng góp vấn đề thiếu sót vụn vặt, mà không thấy cố gắng tốt, hiệu thiết thực, tiết dạy phương pháp mà giáo viên vận dụng truyền đạt, tìm kinh nghiệm tốt để điển hình học tập nhân rộng Nhưng khơng nên ngồi lì đồng ý khơng đưa ý kiến phát biểu góp ý tham gia cho tiết dạy tượng có tổ nhiều giáo viên không chịu học hỏi, không chịu đưa ý kiến trao đổi mà dựa vào ý kiến giáo viên có kinh nghiệm tán thành đồng ý Khi dự phải tinh thần phải tôn trọng đồng nghiệp, gương mẫu 15 nghiêm túc, không làm việc riêng, lắng nghe thẳng thắn góp ý chân tình với đồng nghiệp, biết học hỏi vấn đề để vận dụng thực tiễn vào cơng tác thân, tìm kinh nghiệm tốt Ngồi buổi sinh hoạt chun mơn định kỳ, tổ trưởng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề nội dung: Về cách phòng tránh xử lý số tai nạn thường gặp trẻ trường Mầm Non; phát hiện, sửa sai tự sửa sai lỗi phát âm lệch chuẩn L - N qua việc "viết - đọc nhanh chuẩn"; hay tháo gỡ vướng mắc, khó khăn giáo viên tổ chưa hiểu cách lồng ghép nội dung thích hợp giáo dục tài nguyên - môi trường biển đảo Việt Nam hay chuyên đề "Giáo dục ứng phó với biến đổi thời tiết khí hậu", chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động trường mầm non" vào chủ đề cho phù hợp v.v Tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm tiết thao giảng, hội giảng, tiết dạy tốt cách tỉ mỉ, cụ thể kiến thức truyền thụ, phương pháp hình thức tổ chức, sử dụng trang thiết bị dạy học hiệu dạy; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học đặc biệt tổ chức đánh giá mức độ nắm kiến thức, kĩ trẻ sau chủ đề qua phiếu đánh giá cuối chủ đề, phiếu đánh giá phát triển trẻ theo chuẩn phát triển sau chủ đề v.v Qua đợt kiểm tra định kì, tổ trưởng chun mơn giáo viên giáo viên rút hạn chế trẻ, đánh giá hiệu kế hoạch đề chung tổ nhóm lớp tìm biện pháp thực cho tốt 3.5 Biện pháp 5: Sắp xếp, phân công công việc cho giáo viên tổ nâng cao hiệu công tác Sắp xếp phân công việc tổ: khâu quan trọng, biết phân công hợp lý tạo điều kiện cho người phát huy tài năng, nâng cao chát lượng hiệu giáo dục Qua phân công công việc người tổ trưởng chuyên môn nắm bắt mặt mạnh, mặt yếu thành viên tổ từ phân cơng hợp lý kết hợp bồi dưỡng lâu dài Để làm tốt điều tổ trưởng chuyên môn cần phải sâu nghiên cứu, thường xuyên quan sát, trao đổi, thăm lớp dự giáo viên tổ, xem xét lực chuyên môn, sở trường, nắm bắt tâm tư nguyện vọng hồn cảnh họ để có kế hoạch bồi dưỡng cho tổ viên tổ Bên 16 cạnh bàn bạc thảo luận lắng nghe ý kiến đồng chí ban giám hiệu nhà trường đến thống chung để bố trí, xếp công việc cho tổ viên phù hợp để khơi dậy lòng nhiệt tình, khích lệ, động viên tổ viên để hồn thành nhiệm vụ Phân cơng đồng chí giáo viên trẻ có lực tốt giúp đồng chí giáo viên chun mơn kinh nghiệm hạn chế Rồi mức theo thứ hạng mặt mạnh giáo viên phân công giúp đỡ 3.6 Biện pháp 6: Xây dựng mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí chân thành, tình đồn kết thành viên tổ Ngồi tổ chun mơn hoạt động có hiệu trước hết tổ trưởng phải làm vai trò trung tâm, xây dựng tốt mối đồn kết, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, làm chỗ dựa tinh thần, chuyên môn, biết lắng nghe chia sẻ niềm vui nỗi buồn, khó khăn đồng nghiệp tổ, khơng than phiền, có khuyết điểm góp ý thẳng thắn, liệt, nhẹ nhàng, khơng để bụng, nhìn thấy tiến lên biết khen, chê lúc, biết động viên kịp thời, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn đồng nghiệp gặp phải, biết khuyết điểm đồng nghiệp mắc phải hồn cảnh để phê bình hay chia sẻ có hiệu Mặt khác cần khơi dậy giáo viên tổ lòng yêu nước, yêu mến tôn trọng đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh, quan tâm lo lắng việc chung tổ, trường, trách nhiệm với xã hội, ý thức tổ chức, tôn trọng lãnh đạo Tổ trưởng giáo viên tổ phải thực đoàn kết, đấu tranh phê tự phê bình Thực vơ tư, cơng xử sự, tạo tin yêu bạn bè, đồng nghiệp; biết lắng nghe, phân tích dư luận quần chúng, giải kịp thời mâu thuẫn thắc mắc, tạo hòa hợp thống nhất, gắn bó thành viên tổ Tạo điều kiện cho thành viên tổ tham gia vào cơng việc chung tích cực đóng góp xây dựng cho tập thể vững mạnh 3.7 Biện pháp 7: Bản thân người tổ trưởng phải gương mẫu, đầu công việc không ngừng học hỏi, phấn đấu vươn lên Vào đầu năm học bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn Ban Giám Hiệu lựa chọn, tổ trưởng tổ chuyên mơn phải người có trình độ chun mơn tốt, có lực sư phạm, linh hoạt sáng tạo cơng việc ln gương mẫu, có phẩm chất trị, đạo đức lối sống tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có khả nắm bắt nhanh tình hình tổ, bao quát 17 việc, sẵn sàng chia sẻ khó khăn đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất vấn đề liên quan đến tổ, tổ chức trì mối đồn kết nội xây dựng tập thể vững mạnh Tổ trưởng tổ chuyên môn phải người nhiệt tình, kiên quyết, dám đốn, chịu trách nhiệm với công việc, am hiểu công việc Để thực tốt vai trò đầu tàu mình, người tổ trưởng phải: Là người công minh, cầm cân nảy mực, gương cho tổ viên, đầu tàu hoạt động cho thành viên tổ noi theo Khi đồng nghiệp tổ vi phạm tổ trưởng phải người cương nhẹ nhàng, phân tích xác cho đồng nghiệp hiểu rõ đúng, sai để giáo viên tự nhận thấy tâm sửa Kết đạt được: Năm học 2015 - 2016 nhờ áp dụng biện pháp nên phong trào nhà trường có chuyển biến rõ rệt 4.1 Về tổ trưởng giáo viên Khi thực sinh hoạt tổ chun mơn vai trò tổ trưởng phát huy Tổ trưởng chủ động việc xây dựng thực kế hoạch, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng giáo viên tổ Trong vấn đề chun mơn, kịp thời nắm bắt dự đốn khó khăn giáo viên q trình thực nhiệm vụ để xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho giáo viên rõ ràng , dễ thực hiện; đạo, tổ chức hoạt động tổ khoa học, linh hoạt sáng tạo Giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ hào hứng, thực tốt nhiệm vụ tổ trưởng phân cơng Khơng khí buổi sinh hoạt chun mơn thể tính dân chủ, cởi mở Các thành viên chủ động, tích cực phát biểu ý kiến đóng góp cho nội dung sinh hoạt Mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó hơn, đồn kết Các tổ chun mơn hoạt động có nề nếp, chất lượng chuyên môn giáo viên không ngừng nâng lên, kết đạt qua hội thi: Đã có 16 giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 80% Có giáo viên dạy giỏi cấp huyện Có tổ trưởng chuyên môn đạt giải ba cấp huyện hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi Qua hội thi "Đồ dùng, đồ chơi tự làm", "Triển lãm sản phẩm tạo hình bé" tập thể nhà trường cá nhân đạt giải cao 18 4.2 Về dạy học: Giáo viên có đầu tư cho thiết bị dạy, có ý vận dụng việc đổi phương pháp q trình soạn giảng, xác định xác mục tiêu, kiến thức kĩ năng, trọng tâm dạy, truyền thụ đầy đủ, có hệ thống kiến thức phối hợp linh hoạt phương pháp hình thức dạy học, tổ chức hoạt động học tập cho trẻ, giúp trẻ rèn luyện kĩ cách chủ động, phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ Đa số trẻ tham gia vào hoạt động học cách hăng hái, biết hỗ trợ hồn thành cơng việc chung Trẻ tham gia vào hoạt động cách chủ động, tích cực tự giác Giờ học hoạt động diễn nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn, hiệu Đội ngũ giáo viên nâng cao chuyên môn, đồng thời giáo viên không ngừng tiếp thu khắc phục tồn cấp lãnh đạo, đồng nghiệp đóng góp ý kiến nhằm cầu thị tiến để nâng cao chất lượng chuyên môn chăm sóc giáo dục trẻ ngày tốt để đóng góp phần nhỏ bé vào thành tích chung nhà trường ngành giáo dục huyện nhà ngày vững bước lên * Kết điều tra chất lượng giảng dạy giáo viên: Năm học Số lượng giáo viên Tháng 3/2016 19 Kết xếp loại dạy Tổng số Giỏi Khá TB dạy 189 123=65% 51=27% Kết hội thi Cấp Cấp trường huyện 17 15=8% * Chất lượng học tập học sinh qua đợt khảo sát đánh giá trẻ: Tổng Năm học số Giỏi % Khá % TB % Yếu % 2014-2015 HS 318 159 50 96 30 63 20 0 315 189 60 95 30 31 10 0 Kỳ I/20152016 19 Có kết đạt nhờ đạo sát Ban Giám Hiệu nhà trường tổ chức buổi sinh hoạt tổ chuyên môn cho giáo viên thảo luận, tìm phương pháp, điều cần lưu ý tổ chức tiết học hoạt động trẻ ngày, tuần, chủ đề mà chất lượng giảng dạy, học tập trường tiến Điều khẳng định chất lượng giáo dục nhả trường ngày phát triển lên Điều kiện để sáng kiến nhân rộng Để sáng kiến thực thi có hiệu nhân rộng Ban giám hiệu tổ trưởng chuyên môn nhà trường cần phải quan tâm đến yếu tố, điều kiện cần thiết hỗ trợ cho sáng kiến phát triển Một điều kiện thiếu lực lượng quan trọng định thành công sáng kiến đội ngũ giáo viên tổ Đội ngũ giáo viên , nhân viên phải có đủ số lượng theo điều lệ trường mầm non Ngoài phải đảm bảo chất lượng có: Trình độ chun mơn, có lực sư phạm, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, tận tâm với nghề nghiệp ln có ý thức học hỏi, phấn đấu vươn lên Có đội ngũ giáo viên tốt tận tâm với nghề chất lượng giáo dục nhà trường nâng lên bước phát triển Tổ chuyên môn hoạt động tốt, làm việc có hiệu quả, có kế hoạch, đồn kết thống cao, thành viên tổ có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực chắn hiệu giáo dục đạt kết tốt 20 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: Giáo dục Mầm Non có vị trí quan trọng , mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân, trường Mầm non nơi đặt móng vun trồng mầm non tương lai đất nước Với mục tiêu giúp trẻ em phát triển tồn diện mặt, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị tâm tốt cho trẻ bước vào lớp Qua thực tiễn cho thấy nhân cách nỗ lực người giáo viên thực định đến chất lượng giảng dạy giáo dục Đúng K.D.u-sin-xki nói: " Khơng nghi ngờ gì, kỉ cương nhà trường có vai trò to lớn Nhưng điều chủ yếu nhân cách người giáo viên trực tiếp với học sinh Nhân cách nhà giáo dục có sức mạnh to lớn học sinh đến mức thay sách giáo khoa, lời khuyên bảo đạo đức, hệ thống khen thưởng, kỷ luật cả." Nhân cách người giáo viên thực định chất lượng giảng dạy giáo dục Một tập thể tốt thành viên tốt nhiều thành viên tốt xây dựng tập thể vững mạnh Tập thể vững mạnh hoạt động tổ đạt hiệu cao Việc sinh hoạt tổ chun mơn đóng vai trò quan trọng phải đổi nội dung sinh hoạt cho phù hợp với thời điểm kế hoạch năm học mà trường đề Có chất lượng giáo dục ngày tiến xa Và nâng cao chất lượng, hiệu sinh hoạt tổ chuyên môn có kết thời gian ngắn, muốn thành cơng đòi hỏi có hợp tác thành viên tổ, tâm tự học tự rèn Tổ chuyên môn hoạt động tốt, làm việc có hiệu quả, có kế hoạch, đồn kết thống cao, thành viên tổ có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực chắn hiệu giáo dục đạt kết tốt Qua việc thực biện pháp nêu khắc phục hạn chế yếu thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường Tổ trưởng có tinh thần trách nhiệm hơn, nổ, nhiệt tình, có lực chun mơn cao, ln mẫu mực, gương cho chị em tổ học tập, noi theo; xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Đội ngũ giáo viên tổ tốt tư tưởng trị, mạnh dạn chuyên môn, kỹ sư phạm nâng lên, tinh thần trách nhiệm với công việc tăng cường, 21 chất lượng hiệu dạy nâng lên, nhờ mà chất lượng giáo dục nhà trường có chuyển biến rõ nét qua năm học ngày nhận tin yêu, ủng hộ phụ huynh cấp lãnh đạo Kết nghiên cứu sở lý luận khảo sát thực tiễn sáng kiến đắn Qua nhận thực người công tác giáo dục trường mầm non nâng lên Kết điều tra nhà trường khách quan, xác định rõ thực trạng công tác sinh hoạt tổ biện pháp đại bồi dưỡng chuyên môn nhà trường Kết đạt khẳng định tính đắn khoa học giải pháp trình bày mang tính khả thi có hiệu cao Để làm tốt công tác năm học năm học BGH đồng chí tổ trưởng tổ chức thực tốt để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, để tổ chuyên môn đạt tổ vững mạnh, xuất sắc, từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nơi cơng tác Khuyến nghị: Sau điều tra thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn trực tiếp vận dụng biện pháp nêu vào sinh hoạt tổ chuyên mơn đạt kết đáng khích lệ, thân tự nhận thấy: 2.1 Đối với tổ trưởng: Để làm tốt công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non, người tổ trưởng phải người có trình độ lực mặt, phải gương mẫu mực, ln người bạn, người đồng chí chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người, đóng góp tích cực để xây dựng tập thể vững mạnh 2.2 Đối với giáo viên: Tích cực tham gia xây dựng thực tốt quy định nề nếp dạy học nhà trường, chủ động đề xuất sáng kiến hay sinh hoạt tổ chuyên môn 2.3 Đối với nhà trường: Đối với Ban Giám hiệu nhà trường: Thực tốt quy chế dân chủ quan, đơn vị Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động phận nhà trường rõ ràng để tổ trưởng nắm phạm vi, giới hạn, trách nhiệm vấn đề quản lí, đạo tổ chức thực kế hoạch 22 năm học nhà trường , tổ chuyên môn Mặt sáng suốt lựa chọn người tổ trưởng phải người có lực quản lý, có tay nghề vững vàng, có uy tín với tập thể, đặc biệt phải có tính đốn song phải biết tơn trọng lắng nghe ý kiến thành viên tổ Thường xuyên tham gia sinh hoạt với tổ để giải thắc mắc tổ đạo kịp thời Thường xuyên tổ chức chuyên đề để tổ chuyên môn nghiên cứu, trao đổi , giao lưu với đồng nghiệp nhằm tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tinh thần tập thể góp phần xây dựng nhà trường ngày vững mạnh tiến lên theo phát triển không ngừng xã hội Trên số biện pháp mà thân thực việc triển khai, đạo nâng cao sinh hoạt tổ chun mơn Trong q trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện Góp phần giáo viên trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 năm học để đóng góp phần nhỏ đưa nghiệp giáo dục nhà trường ngày tiến Tôi xin chân thành cảm ơn! 23 2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 MỤC LỤC Nội dung Trang Thông tin chung sáng kiến Tóm tắt sáng kiến MƠ TẢ SÁNG KIẾN Hồn cảnh nảy sinh sáng kiến Thực trạng vấn đề Thuận lợi Khó khăn Các giải pháp, biện pháp thực hiện: Biện pháp 1: Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch 10 hoạt động tổ Biện pháp 2: Xây dựng tiêu chí thi đua tổ 10 Biện pháp 3: Xây dựng quy chế chuyên môn tổ 13 Biện pháp 4: Lựa chọn nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 14 Biện pháp 5: Sắp xếp, phân công công việc cho giáo viên 16 tổ nâng cao hiệu công tác Biện pháp : Xây dựng mối quan hệ tình bạn, tình đồng chí 17 chân thành, tình đồn kết thành viên tổ Biện pháp : Bản thân người tổ trưởng phải gương 17 mẫu đầu công việc không ngừng học hỏi, phấn đấu vươn lên Kết đạt 18 Điều kiện để sáng kiến nhân rộng 20 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 21 Kết luận 21 Khuyến nghị 22 24 ... "Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường Mầm non" tự đúc rút số điểm sau: - Nâng cao nhận thức cho giáo viên cần thiết hoạt động sinh hoạt chuyên môn - Tổ trưởng chuyên. .. để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chun mơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Xác định rõ tầm quan trọng tổ chuyên môn, mạnh dạn lựa chọn đề tài "Một số biện pháp đạo nâng cao chất. .. hiệu cao việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Các tổ chuyên mơn có kế hoạch sinh hoạt cụ thể, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu chung tổ, tạo thuận lợi cho thành viên tổ tham

Ngày đăng: 08/11/2017, 01:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan