0

Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

46 2,938 45

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2017, 16:08

Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 10: Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Sáng kiến bé Hà tổ chức ngày lễ ông, bà thể lòng kính yêu, quan tâm tới ông, bà - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: sáng kiến, ngạc nhiên, suy nghĩ, hiếu thảo, điểm 10 Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học *THGDBVMT: Giáo dục ý thức quan tâm đến ông bà người thân gia đình II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Đố học sinh trả lời câu hỏi tên ngày - Học sinh trả lời - 6; 1- 5; - 3; 20 -11, - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Sáng kiến bé - Học sinh nhắc lại tên mở Hà sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: sáng kiến, ngạc nhiên, suy nghĩ, hiếu thảo, điểm 10 - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: sáng kiến, lập đông, chúc thọ *Cách tiến hành: a Giáo viên đọc mẫu toàn - Đọc mẫu diễn cảm toàn - Học sinh lắng nghe đọc mẫu - Đọc giọng kể cảm động nhấn giọng - Chú ý đọc đoạn từ ngữ thể vai truyện giáo viên lưu ý Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 - Gọi học sinh đọc lại b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Một em đọc lại - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: sáng kiến, ngạc nhiên, suy - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, nghĩ, hiếu thảo, điểm 10 lớp) Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: sáng kiến, lập đông, chúc đoạn kết hợp giải nghĩa thọ từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Bố ơi,/ ngày ông bà,/ bố nhỉ?// + Hai bố bàn nhau/ lấy ngày lập đông hàng năm/ làm ngày “ông bà”,/ trời bắt đầu rét,/ người cần chăm lo sức khỏe/ cho cụ già.// + Món quà ông thích hôm nay/ chùm điểm mười cháu đấy.// d Học sinh đọc đoạn -Yêu cầu học sinh tiếp nối đọc đoạn trước - Từng em nối tiếp đọc đoạn lớp trước lớp - học sinh đọc đoạn - Lắng nghe chỉnh sửa cho học sinh - Yêu cầu học sinh đọc đoạn nhóm - Đọc đoạn nhóm (3 em) - Hướng dẫn em nhận xét bạn đọc - Các em khác lắng nghe nhận xét bạn đọc Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc toàn - Yêu cầu học sinh đọc - học sinh nối tiếp đọc lại toàn tập đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Sáng kiến bé Hà tổ chức ngày lễ ông, Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 bà thể lòng kính yêu, quan tâm tới ông, bà *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Đoạn 1: - học sinh đọc to, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi: + Bé Hà có sáng kiến gì? + Chọn ngày làm ngày lễ cho ông bà + Hai bố bé Hà định chọn + Ngày lập đông Vì trời bắt đầu rét ngày làm ngày lễ ông bà? Vì người cần ý chăm lo cho sức sao? khỏe cụ già + Sáng kiến bé Hà cho thấy, bé + Bé Hà yêu quí kính trọng ông bà Hà có tình cảm ông bà? - Chuyện khiến bé Hà băn khoăn - Học sinh nghe Chúng ta tìm hiểu tiếp - Đoạn 2, đọan 3: - học sinh đọc to, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi: + Bé Hà băn khoăn điều gì? + Bé băn khoăn tặng ông bà + Nếu em , em tặng ông bà gì? + Trả lời theo suy nghĩ + Bé Hà tặng ông bà gì? + Bé tặng ông bà chùm điểm mười + Ông bà nghĩ quà bé + Ông bà thích quà Hà Hà? *THGDBVMT: Muốn cho ông bà vui + Cần chăm học, chăm ngoan, lời lòng em nên làm gì? ông bà, cha mẹ, HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm (5 em) tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại bài - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Em thích nhân vật nhất? Vì sao? - Học sinh trả lời - Em có muốn chọn ngày cho ông - Phát biểu theo suy nghĩ thân bà không? Đó ngày nào? - Liên hệ thực tiễn, giáo dục học sinh: - Lắng nghe Cần chăm học, chăm ngoan, lời ông bà, cha mẹ để ông bà, cha mẹ Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 vui lòng - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Bưu thiếp ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết tìm x tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b số có không hai chữ số) - Biết giải toán có phép trừ Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải toán có phép trừ Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1, tập (cột 1, 2), tập 4, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Trò chơi Ai nhanh đúng: Số hạng 14 13 16 Số hạng 34 28 29 Tổng 45 65 48 62 + Giáo viên phổ biến luật chơi, cách chơi: Trò + Lắng nghe chơi gồm đội, đội em Lần lượt em đội nối tiếp suy nghĩ thật nhanh tìm đáp án để ghi kết với phép tính tương ứng Mỗi phép tính thưởng hoa Đội có Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 nhiều hoa đội thắng + Tổ chức cho học sinh tham gia chơi + Học sinh tham gia chơi, lớp cổ vũ - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội - Lắng nghe thắng - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, trình Luyện tập bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết tìm x tập dạng: x + a = b; a + x = b (với a, b số có không hai chữ số) - Biết giải toán có phép trừ *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân - lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu tập - Gọi học sinh lên bảng giải - học sinh giải bảng lớp: a) x +8=10 c)30+=5 x =10-8 x b) x +7=10 x =10-7 x =58-30 =2 x =3 x =28 - Cả lớp làm vào - Nhận xét học sinh bảng - Học sinh làm - Gọi học sinh nêu cách tính - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, chữa - Học sinh nêu Bài (cột 1, 2): Làm việc cá nhân - cặp đôi - Học sinh quan sát - Cho học sinh tính nhẩm ghi kết vào - Học sinh đọc đề bài - Học sinh làm xong đổi chéo - Nếu biết 9+1=10 ta ghi kết với để kiểm tra 10-9 10-1 không? Vì sao? - Nếu biết 9+1=10 ta ghi kết 10-9 10-1 số hạng phép cộng 9+1=10 Lấy tổng trừ số hạng ta số hạng Bài 4: Làm việc cá nhân - lớp - Cho học sinh đọc toán - học sinh đọc toán, lớp đọc thầm - Bài toán cho biết gì? - Cam quýt có 45 quả, có 25 cam - Bài toán hỏi gì? - Bài toán hỏi có cam - Gọi học sinh lên bảng giải, lớp làm - Học sinh thực theo yêu cầu vào Bài giải: - Chấm nhanh làm số em Có số quýt là: 45 – 25 = 20 (quả) Đáp số: 20 - Tổ chức cho học sinh nhận xét làm - Học sinh nhận xét, sửa sai Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 bạn bảng - Giáo viên nhận xét chung, chữa Bài 5: HĐ lớp (TC: Đoán nhanh đáp số) Khoanh vào chữ đặt trước kết - Cho HS đoán nhanh kết quả, kèm theo giải thích - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT µBài tập PTNL: Bài tập (cột 3) (M3, M4) :Yêu cầu học sinh ghi kết phép tính vào Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe - học sinh đọc yêu cầu - HS thực hiện, nêu cách tìm - Học sinh nhận xét - C x = - Học sinh tự làm vào vở, báo cáo kết với giáo viên: 3+7=10 10-3=7 10-7=3 Bài tập (M4): Yêu cầu học sinh ghi kết - Học sinh tự làm vào vở, báo cáo kết với giáo viên: phép tính vào 10-1-2=7 10-3-4=3 19-3-5=11 10-3=7 10-7=3 19-8=11 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh lắng nghe tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học, tuyên dương - Lắng nghe học sinh tích cực - Dặn học sinh xem lại học lớp - Lắng nghe thực Xem trước bài: Số tròn chục trừ số ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu số biểu chăm học tập - Biết lợi ích việc chăm học tâp - Biết chăm học tập nhiệm vụ học sinh Kỹ năng: Thực học bài, làm đầy đủ, đảm bảo thời gian tự học trường, nhà Thái độ: Có thái độ tự giác học tập Thực chăm học tập ngày, biết nhắc bạn bè chăm học tập ngày Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 *KNS: Kỹ quản lí thời gian học tập thân II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu học tập - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát Đi học - Học sinh hát - Đàm thoại: + Nội dung hát nói điều gì? - Học sinh trả lời + Đến trường em học tập gì? + Em chăm học tập chưa? Hãy kể việc làm cụ thể em? - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh có - Lắng nghe hành vi - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: - Quan sát lắng nghe Chăm học tập (Tiết 2) HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Nêu số biểu chăm học tập - Biết lợi ích việc chăm học tập - Biết chăm học tập nhiệm vụ học sinh - Thực chăm học tập ngày - Biết nhắc bạn bè chăm học tập ngày *Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc lớp Trò chơi : Tìm nguyên nhân, kết hành động - Chia lớp thành đội - Lớp chia dãy dãy đội - Đưa câu nguyên nhân hay kết - Các đội cử đội trưởng để điều hành động khiển đội làm việc - Yêu cầu đội thảo luận tìm nguyên nhân - Lần lượt số em nêu hay kết hành động Sau tìm cách nguyên nhân kết khắc phục hành động trước lớp - Giáo viên làm giám khảo cho hai đội chơi, đội trả lời nhanh nhiều câu hỏi đội chiến thắng - Mời học sinh lên chơi mẫu - Tổ chức cho đội thi: Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 + Nam không thuộc bị cô giáo cho điểm + Nam chưa học bài; Nam mải chơi quên không làm + Nga bị cô phê bình đến lớp muộn + Nga ngủ quên; Nga la cà đường + Bài tập toán Hải bị cô cho điểm thấp + Hải không học bài; Hải chưa làm + Hoa cô giáo khen đạt học sinh + Vì Hoa chăm học; Hoa giỏi thuộc + Bắc mải xem phim nên quên làm tập + Bắc bị cô phê bình cho điểm thấp + Hiệp Toàn nói chuyện riêng lớp + Hai bạn xẽ không nghe lời cô giảng bài, kết làm bị điểm - Giáo viên khen nhóm có cách xử lí hay - Lớp lắng nghe nhận xét Việc 2: Làm việc cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp Xử lý tình đóng vai - Yêu cầu lớp thảo luận theo cặp đôi đưa - Lớp chia cặp thảo luận cách xử lí cách đóng vai theo tình giáo viên đưa - Mời số em lên đóng vai xử lí tình - Lần lượt số em lên nêu cách xử lí trước lớp + Tình 1: Sáng bị sốt cao, + Mẹ bạn Hải không cho bạn trời mưa Hải đòi học sợ ảnh hưởng đến sức mẹ đưa học Bạn Hải làm có phải khoẻ Bạn Hải hăm học không? Nếu em Hải em làm chăm học tập gì? + Tình 2: Giờ chơi Mai ngồi làm hết + Mai làm không đúng, tập nhà để có thời xem phim chăm học tập ti vi Em có đồng ý với cách làm bạn Mai Vì chơi thời gian để Mai giải không? Vì sao? trí sau học tập căng thẳng - Giáo viên nhận xét - Lớp lắng nghe nhận xét xem bạn đưa cách xử lí hợp lí chưa Kết luận: Không phải học học - Học sinh nghe tập chăm Phải học tập nghỉ ngơi lúc đạt kết mong muốn Việc 3: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ trước lớp Tự liên hệ thân - Yêu cầu số em lên kể việc học tập - Một số đại diện lên nói việc trường nhà em học tập thân - Giáo viên nhận xét - Lớp lắng nghe nhận xét xem - Khen em chăm học tập nhắc bạn thực chăm học nhớ em chưa chăm tập chưa góp ý cho bạn để có cách thực học tập chăm Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Kết luận: Chăm học tập đức tính tốt mà em cần phải học tập rèn luyện Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Sơn Lâm, Nguyên, Dương, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: Chăm học tập đức tính tốt mà em cần phải học tập rèn luyện Không phải học học tập chăm Phải học tập nghỉ ngơi lúc đạt kết mong muốn - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm tập Năm học 2017 - 2018 - Nhiều học sinh nhắc lại ghi nhớ - Lắng nghe, áp dụng học vào sống hàng ngày - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017 TOÁN: SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100 – trường hợp số bị trừ số tròn chục, số bị trừ số có chữ số - Biết giải toán có phép trừ (số tròn chục trừ số) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải toán có phép trừ (dạng số tròn chục trừ số) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Họ tên GV: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Trò chơi: Đoán nhanh đáp số (GV đọc phép tính: 10 trừ số) - HS tham gia chơi - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương HS tích cực + Các số bị trừ phép trừ vừa - Đều 10 tìm kết có đặc điểm gì? - GV giới thiệu số tròn chục - Ghi đầu lên bảng: Số tròn chục trừ - Học sinh mở sách giáo khoa, số trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100 – trường hợp số bị trừ số tròn chục, số trừ số có chữ số *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - lớp Việc 1: Giới thiệu phép trừ 40 – 8: *Nêu vấn đề: - Nêu toán: có 40 que tính, bớt que tính, lại que tính? - Học sinh ý lắng nghe - Muốn biết lại que tính ta làm nào? - Học sinh trả lời - Viết 40-8 * Đi tìm kết quả: - Hướng dẫn học sinh thực thao tác que tính để tìm kết - Học sinh thao tác que tính - Gọi học sinh nêu cách làm trả lời có: 32 que tính - Theo dõi học sinh thực hiện, hướng dẫn lại - Học sinh nêu cách bớt - Vậy 40 trừ bao nhiêu? - Viết 40-8 = 32 - Học sinh trả lời: 40 – = 32 *Đặt tính tính: Việc 2: Giới thiệu phép trừ 40 - 18 - Hướng dẫn học sinh tương tự để rút cách trừ Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100 – trường hợp số bị trừ số tròn chục, số trừ số có chữ số - Biết giải toán có phép trừ (số tròn chục trừ số) *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc lớp - Nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Tính Họ tên GV: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 - Điểm số 1-2, 1-2,… theo đội hình vòng tròn Yêu cầu điểm số, rõ ràng - Học trò chơi Bỏ khăn Yêu cầu biết cách chơi tham gia chơi mức độ ban đầu Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi, khăn III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU 4p Đội Hình - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu * * * * * * * * cầu học * * * * * * * * - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát * * * * * * * * Giậm chân ….giậm Đứng lại …….đứng * * * * * * * * - Khởi động GV - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: 26p Việc 1: Điểm số 1-2, 1-2 theo hang ngang 7p Đội Hình *Lần 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện lần * * * * * * * * tập * * * * * * * * - Giáo viên nhận xét * * * * * * * * *Lần 2: Các tổ thi đua điểm số * * * * * * * * - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh GV (Chú ý theo dõi: Thái Lâm, Linh, Nhật Minh, ) Việc 2: Điểm số 1-2, 1-2 theo hang dọc 10p Đội Hình - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh 2-3 lần * * * * * * * * điểm số * * * * * * * * - Giáo viên nhận xét thao tác học sinh * * * * * * * * (Chú ý thao tác Văn Minh, Nguyên, Yến * * * * * * * * Nhi B,…) GV Việc 3: Trò chơi Bỏ khan 9p - Giáo viên hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi - Giáo viên nhận xét Họ tên GV: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 (Khích lệ tham gia tích cực: Hoàng, Vinh, Dương,…) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại học - Yêu cầu nội dung nhà ôn lại động tác thể dục học 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: KỂ VỀ NGƯỜI THÂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết kể ông bà người thân, dựa theo câu hỏi gợi ý (BT1) - Viết đoạn văn ngắn từ đến câu ông, bà người thân (BT2) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết văn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học *THGDBVMT: Giáo dục tình cảm đẹp đẽ sống xã hội II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ ghi câu hỏi tập - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) Họ tên GV: 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 - Trò chơi: Phóng viên - HS tham gia chơi Nội dung vấn: Kể tên người có gia đình - Giới thiệu - ghi lên bảng: Kể - Học sinh mở sách giáo khoa người thân tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết kể ông bà người thân, dựa theo câu hỏi gợi ý (BT1) - Viết đoạn văn ngắn từ đến câu ông, bà người thân (BT2) *Cách tiến hành: Bài tập (miệng): Làm việc cá nhân -> cặp đôi -> chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - học sinh đọc yêu cầu - Lưu ý học sinh câu hỏi tập - Lắng nghe gợi ý Yêu cầu tập kể trả lời câu hỏi - Yêu cầu lớp suy nghĩ, chọn đối tượng kể - số học sinh nói trước lớp chọn kể - Giáo viên khơi gợi tình cảm với ông bà, người - học sinh kể mẫu thân học sinh - Cả lớp giáo viên nhận xét - Yêu cầu học sinh kể nhóm - Kể nhóm - Tổ chức thi kể - Đại diện nhóm lên thi kể - Bình chọn cá nhân kể tốt Bài tập (viết): Làm việc cá nhân - chia sẻ - học sinh đọc yêu cầu trước lớp - Lắng nghe - Nhắc học sinh ý: + Bài tập yêu cầu em viết lại vừa nói tập + Cần viết rõ ràng, dùng từ đặt câu Viết xong đọc lại bài, phát sửa chỗ sai - Cho học sinh viết - Thực hành viết vào - Gọi nhiều học sinh đọc lại viết - Nhiều học sinh đọc viết - Tuyên dương số em có viết tốt - Lắng nghe (Giáo viên kết hợp giáo dục tình cảm đẹp đẽ sống xã hội cho học sinh) Khuyến khích học sinh trả lời: Lâm, Nguyên, Dương,… HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Vừa em học gì? - Học sinh phát biểu - Giáo viên nhận xét tiết học tuyên dương học - Lắng nghe sinh tích cực - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau: Chia - Lắng nghe thực Họ tên GV: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 buồn, an ủi ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui - Gấp thuyền phẳng đáy có mui Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng - Với học sinh khéo tay: Gấp thuyền phẳng đáy có mui Hai mui thuyền cân đối Các nếp gấp phẳng thẳng Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú yêu thích gấp hình *THGDSDTKNL&HQ: Khi di chuyển thuyền ta dùng sức gió gắn thêm mái chèo Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Một thuyền phẳng đáy có mui giấy thủ công khổ to + Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui, giấy thủ công - Học sinh: Giấy thủ công, bút màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Học sinh gấp thuyền phẳng đáy có mui Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng *Cách tiến hành: HĐ lớp Họ tên GV: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 - Yêu cầu học sinh nhắc lại bước Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nhắc lại bước: + Bước 1: Gấp tạo mui thuyền + Bước 2: Gấp nếp gấp cách + Bước 3: Gấp tạo thân mũi thuyền - Gọi học sinh lên thực thao tác gấp thuyền + Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui - Học sinh xung phong lên thực lại thao tác gấp thuyền - Cả lớp thực hành theo nhóm, - Tổ chức thực hành theo nhóm làm xong nhóm trình bày Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 sản phẩm bảng để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt, có sáng tạo - Giáo dục học sinh biết cách sử dụng tiết kiệm - Lắng nghe, ghi nhớ lượng - Nhắc lại nội dung tiết học - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe thực giấy thủ công cho sau: Ôn tập chủ đề gấp hình ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: CẢM THÔNG CHIA SẺ VỚI NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN Họ tên GV: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2017 TOÁN: 51 - 15 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 51 – 15 - Vẽ hình tam giác theo mẫu (vẽ giấy kẻ ô li) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 51 – 15, rèn kĩ vẽ hình theo mẫu Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập (cột 1, 2, 3), tập (phần a, b), tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Đoán nhanh đáp số - Học sinh tham gia chơi 71- 6, 41-5, 91- + x = 51, x +7 =51, x + 7=81, 6+ x =91 - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi - Lắng nghe tuyên dương đội thắng - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, trình 51 - 15 bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 51 – 15 *Cách tiến hành: Làm việc lớp - cá nhân Việc 1: Nêu toán: Có 51 que tính bớt - Quan sát lắng nghe giáo viên 15 que tính Còn lại que tính? phân tích đề toán - Muốn biết có que tính ta làm - Thực phép tính trừ 51 - 15 nào? - Viết lên bảng 51 - Việc 2: Tìm kết quả: - Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết - Thao tác que tính nêu - Lấy bó que tính que tính rời, suy 36 que tính nghĩ tìm cách bớt 15 que tính, yêu cầu trả lời xem que tính Họ tên GV: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 - Yêu cầu học sinh nêu cách bớt *Hướng dẫn cách bớt hợp lí - Có que tính tất cả? Năm học 2017 - 2018 - Trả lời cách làm - Có 51 que tính (gồm bó que rời) - Chúng ta phải bớt que tính? - Phải bớt 15 que tính - 15 que gồm chục que tính? - Gồm 1chục que rời - Đầu tiên ta bớt que rời trước Chúng ta - Bớt que Vì + = phải bớt que tính nữa? Vì sao? - Để bớt que tính ta tháo bó thành 10 que tính rời Bớt que lại que với bó nguyên 36 que tính - Còn 36 que tính -Vậy 51 que tính bớt 15 que que - 51 trừ 15 36 tính? - Vậy 51 trừ 15 mấy? - Viết lên bảng 51 - 15 = 36 - Học sinh nêu: Việc 3: Đặt tính thực phép tính 51 - Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tính sau 15 nêu lại cách làm 36 (1 không trừ lấy 11 trừ 6, viết 6, nhớ 1 thêm 2, trừ 3, viết 3) - Mời em khác nhận xét - Học sinh nhận xét - Yêu cầu nhiều em nhắc lại cách trừ - Nhiều học sinh nhắc lại  Nhận xét, tuyên dương học sinh Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép trừ có nhớ phạm vi 100, dạng 51 – 15 - Vẽ hình tam giác theo mẫu (vẽ giấy kẻ ô li) *Cách tiến hành: Bài (cột 1, 2, 3): Làm việc cá nhân - cặp đôi - Học sinh đọc - Yêu cầu học sinh đọc đề - Học sinh tự làm vào vở: - Yêu cầu lớp tự làm vào 81 31 51 46 17 19 35 14 32 41 71 61 12 26 34 29 45 27 - Yêu cầu kiểm tra chéo - HS cặp kiểm tra lẫn - Báo cáo kết với GV Bài (phần a, b): Cá nhân - lớp - Gọi em nêu yêu cầu đề - học sinh đọc - Muốn tìm hiệu ta làm nào? - Lấy số bị trừ trừ số trừ Họ tên GV: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu tự làm vào - Lớp thực vào - Gọi học sinh lên bảng làm, em làm - học sinh lên bảng thực hiện: ý a) 81 b) 51 44 25 37 26 - Yêu cầu học sinh lên bảng nêu rõ cách - Học sinh nêu đặt tính thực tính phép tính - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét bảng - Giáo viên nhận xét Bài 4: Làm việc cá nhân - cặp đôi - lớp - Gọi học sinh đọc đề - Học sinh đọc - Mẫu vẽ hình gì? - Vẽ hình tam giác - Muốn vẽ hình tam giác ta phải nối - Nối điểm với điểm với nhau? - Yêu cầu học sinh tự vẽ vào vở, em lên - Học sinh làm bài: bảng làm - Yêu cầu nhận xét bạn - Giáo viên nhận xét, đánh giá Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành BT µBài tập PTNL: Bài tập (cột 4, 5) (M3, M4): Bài tập (M4): - Một em khác nhận xét bạn - Học sinh nhận xét - Học sinh tự làm báo cáo kết với giáo viên: 71 61 38 25 33 36 91 81 49 55 42 26 - Học sinh tự làm báo cáo kết quả: a) x +16=41 b) x +34=81 c)19+ x =61 x =41-16 x =81-34 x =61-19 x =25 x =47 x = 42 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần - Học sinh lắng nghe tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp - Lắng nghe thực Sửa sai Xem trước bài: Luyện tập Họ tên GV: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) ÔNG VÀ CHÁU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác, trình bày khổ thơ Ông cháu - Làm tập 2, tập (phần a) Kỹ năng: Giúp học sinh rèn kĩ phân biệt c/k, l/n Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn nội dung tập - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét trình rèn chữ HS, khen - Lắng nghe Hs có nhiều tiến - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: HĐ lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Có cậu bé thơ thắng + Ông nhường cháu, giả vờ thua Họ tên GV: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 ông không? cho cháu vui + Bài thơ có khổ thơ? + khổ thơ + Mỗi câu thơ có chữ? + chữ + Vậy viết em nên trình bày + Thụt vào lề đỏ ô viết cho đẹp? - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Học sinh quan sát - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó sinh viết bảng lớp - Nhận xét viết bảng học sinh - Giáo viên đọc lần - Lắng nghe HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác khổ thơ bài: Ông cháu - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào - Cho học sinh viết (viết câu theo hiệu lệnh giáo viên) Lưu ý: - Tư ngồi: Hoàng, Nguyễn An, - Cách cầm bút: Văn Lâm, Sơn Lâm, - Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo chấm cho - Giáo viên chấm nhanh - - Lắng nghe - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Rèn kĩ phân biệt c/k, l/n *Cách tiến hành: Bài 2: HĐ lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Tìm chữ bắt đầu c, chữ bắt đầu k Họ tên GV: 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 - Cho học sinh lên thi đua tìm - học sinh đại diện lên làm thi đua (c: ca, cô, cỏ, cáo, cong,…; k: kẹo, kể, kính, kiện,…) - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh làm - Lắng nghe tốt Bài (phần a): HĐ cá nhân - lớp - Cho học sinh đọc yêu cầu - Học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh lên bảng làm - học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở: Lên non biết non cao Nuôi biết công lao mẹ thầy - Giáo viên nhận xét chung HĐ tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Bà cháu - Lắng nghe - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Khắc sâu kiến thức hoạt động quan vận động, tiêu hóa - Biết cần thiết hình thành thói quen ăn uống - Nêu tác dụng để thể khỏe mạnh chóng lớn Họ tên GV: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa sách giáo khoa, phiếu tập - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên tổ chức trò chơi “Thi nói - Học sinh tham gia chơi nhanh”: Giáo viên yêu cầu học sinh nói lại tên học chủ đề người sức khỏe Bài học hôm cô hướng dẫn em học bài: “Ôn tập: - Lắng nghe Con người sức khỏe” - Giáo viên ghi tựa lên bảng - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: *Cách tiến hành: Việc 1: HĐ cá nhân - Nhóm - lớp Trò chơi xem cử động, nói tên xương khớp xương Mục tiêu: Học sinh xem tranh nói tên xương khớp xương Cách tiến hành: *Hoạt động theo nhóm: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Con voi” - Giáo viên yêu cầu học sinh hát làm - Học sinh vừa hát vừa múa minh họa theo lời hát: “Trông đằng xa có chi to ghê Vuông vuông giống xe lăn lăn bánh xe chơi À voi mà nghĩ ngợi hoài Đằng sau có đuôi đuôi đầu” *Thi đua nhóm thực trò - Đại diện nhóm lên thực chơi “Xem cử động nói tên số động tác, lớp theo dõi xương khớp xương” Họ tên GV: 43 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 - Giáo viên theo dõi nhận xét sau lần học sinh chơi xong Sau tổng kết phát thưởng Việc 2: HĐ nhóm - lớp Trò chơi “Thi hùng biện” Mục tiêu: Học sinh nói quan tiêu hóa vận động, Cách tiến hành: *Giáo viên chuẩn bị sẵn số thăm ghi câu hỏi - Các nhóm cử đại diện lên bốc thăm lúc - Câu hỏi đưa nhóm để chuẩn bị, sau nhóm cử bạn lên trình bày *Các học sinh cử lên trình bày lên ngồi trước lớp - Mỗi nhóm cử đại diện vào ban giám khảo để chấm xem trả lời hay - Giáo viên làm trọng tài để đưa nhận xét cuối cùng, nhóm có nhiều lần thắng khen thưởng Câu hỏi gợi ý: - Chúng ta cần ăn uống vận động để khỏe mạnh chóng lớn? - Tại phải ăn uống sẽ? - Làm để phòng bệnh giun? Kết luận: - Giáo viên hỏi lại kiến thức học chương sức khỏe người HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Gia đình Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe phổ biến luật chơi - Học sinh thi hùng biện - Học sinh trả lời - Học sinh nêu - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Họ tên GV: 44 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 2017 - 2018 SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Họ tên GV: 45 Tiểu học Giáo án lớp 2D Họ tên GV: Tuần 10 46 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học ... tên GV: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 20 17 - 20 18 - Gọi học sinh lên bảng làm Cả lớp làm - học sinh làm bảng lớp; vào lớp làm vào 60 50 90 51 45 88 80 30 80 17 11 54 63 14 26 - Tổ.. .Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 20 17 - 20 18 - Gọi học sinh đọc lại b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Một em đọc lại - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện... bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Quan sát Họ tên GV: 12 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 10 Năm học 20 17 - 20 18 - Học sinh nêu điểm (âm, vần) hay viết - Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

- Ghi đầu bài lên bảng: Số tròn chục trừ đi một số - Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

hi.

đầu bài lên bảng: Số tròn chục trừ đi một số Xem tại trang 10 của tài liệu.
-Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách  làm của mình. - Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

u.

cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình Xem tại trang 27 của tài liệu.
-Yêu cầu 3 em lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của từng phép tính. - Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

u.

cầu 3 em lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của từng phép tính Xem tại trang 28 của tài liệu.
- Điểm số 1-2, 1-2,… theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng. - Học trò chơi Bỏ khăn  - Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ểm số 1-2, 1-2,… theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm đúng số, rõ ràng. - Học trò chơi Bỏ khăn Xem tại trang 32 của tài liệu.
-Yêu cầu 1 học sinh lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách  làm của mình. - Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

u.

cầu 1 học sinh lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình Xem tại trang 38 của tài liệu.
- Gọi 2 học sinh lên bảng làm, mỗi em làm một ý. - Tuần 10 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

2 học sinh lên bảng làm, mỗi em làm một ý Xem tại trang 39 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan