0

Tuần 5 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

48 2,959 29
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 16:33

Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TUẦN 5: Thứ hai ngày 25 tháng năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CHIẾC BÚT MỰC I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hiểu ý nội dung: Cô giáo khen ngợi bạn Mai cô bé chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn (Trả lời câu hỏi 2, 3, 4, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4)) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: hồi hộp, buồn, bút chì, bút mực, loay hoay Thái độ: Giáo dục học sinh biết giúp đỡ bạn học tập *GDKNS: Phải biết thể thông cảm với người II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đôi, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Đọc trả lời câu hỏi, bài: “Trên bè” - Giáo viên nhận xét - Giới thiệu tựa bài: “Chiếc bút mực” - Học sinh thực - học sinh đọc trả lời câu hỏi - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: hồi hộp, buồn, bút chì, bút mực, loay hoay - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ *Cách tiến hành: a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: - Học sinh lắng nghe, theo dõi + Người dẫn chuyện: thong thả, chậm rãi Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 + Giọng Lan: buồn + Giọng Mai: dứt khoát có chút nuối tiếc + Giọng cô giáo: dịu dàng, thân mật b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: hồi hộp, buồn, bút chì, bút - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, mực, loay hoay lớp) Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: hồi hộp, loay hoay, ngạc nhiên đoạn kết hợp giải nghĩa - Luyện câu: từ luyện đọc câu khó + Ở lớp 1A,/ học sinh/ bắt đầu viết bút mực,/ Mai Lan/ phải viết bút chì.// + Thế lớp/ em/ viết bút chì.// d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo cặp, Lưu ý: Quan sát hoạt động Hoàng, Nguyễn luân phiên đọc đoạn An, Hoàng Minh, e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc toàn - Yêu cầu học sinh đọc - học sinh nối tiếp đọc lại toàn tập đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cô giáo khen ngợi bạn Mai cô bé chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn *Cách tiến hành: - Đoạn 1: - học sinh đọc đọc thầm trả lời câu hỏi: + Trong lớp bạn phải viết bút chì? + Bạn Lan Mai - Đoạn 2: - học sinh đọc to, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi: + Những từ ngữ cho biết Mai mong + Thấy Lan cô gọi lên bàn cô lấy viết bút mực? (M3, M4) mực Mai hồi hộp nhìn cô, buồn + Thế lớp bạn phải + Một Mai Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 viết bút chì? - Đoạn 3: + Chuyện xảy với Lan? - Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi: + Lan quên bút nhà gục đầu xuống bàn khóc +Vì Mai loay hoay với hộp + Vì nửa muốn cho bạn mượn nửa lại bút? không muốn + Cuối Mai làm gì? + Đưa bút cho Lan mượn + Khi biết viết bút + Mai thấy tiết, Mai nói: mực, Mai nghĩ nói nào? “Cứ để bạn Lan viết trước” + Vì giáo khen Mai? + Vì Mai biết giúp đỡ bạn => Câu chuyện nói điều gì? - Câu chuyện kể Mai cô bé chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn Kết luận: Mai cô bé chăm ngoan, - Lắng nghe, ghi nhớ biết giúp đỡ bạn Chúng ta phải học tập Mai thể thông cảm với người (KNS) HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn cách đọc: - Học sinh lắng nghe + Người dẫn chuyện: thong thả, chậm rãi + Giọng Lan: buồn + Giọng Mai: dứt khoát có chút nuối tiếc + Giọng cô giáo: dịu dàng, thân mật - Cho nhóm (4 em) tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại bài - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: Thanh, Hoàng, Bảo, - Đọc hay: Bảo An, Thái Lâm, Linh, HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời +Em thích nhân vật bài? Vì - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân sao? +Qua câu chuyện em học điều - Học sinh trả lời: Chúng ta phải học tập gì? Mai: chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn bè thể thông cảm với người - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: - Lắng nghe Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Phải chăm ngoan, giúp đỡ bạn bè học tập biết thể thông cảm với người (KNS) - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: “Mục lục sách” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: 38 + 25 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 38 + 25 - Biết giải toán có đơn vị dm - Biết thực phép tính cộng với số để so sánh hai số Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải toán phép cộng số đo có đơn vị dm Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *BT cần làm: Bài (cột 1,2,3); Bài 3; Bài II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Que tính, bảng gài, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, que tính Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Cho học sinh hát - Học sinh hát - Giáo viên gọi học sinh lên bảng thực - Học sinh thực yêu cầu Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 yêu cầu sau: + Học sinh đặt tính tính: 48+5, 29+8 + Học sinh giải toán: Có 28 bi, thêm bi Hỏi tất có bi? - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 38 + 25 *Cách tiến hành: Việc 1: - Nêu toán: Có 38 que tính, thêm 25 que tính - Học sinh nghe phân tích đề Hỏi tất có que tính? toán - Để biết tất có que tính ta làm - Thực phép cộng: 38 + 25 nào? Việc 2: Tìm kết - Thao tác que tính - Quan sát - Có tất que tính? - Có 63 que tính - Vậy 38 cộng với 25 bao nhiêu? - Bằng 63 Việc 3: Đặt tính thực phép tính - Yêu cầu học sinh lên bảng đặt tính, học - Học sinh thực theo yêu sinh khác làm nháp cầu - Hỏi: Em đặt tính nào? - Viết 38 viết 25 38 sau cho thẳng cột với 8, thẳng cột với Viết dấu cộng kẻ vạch ngang - Nêu cách thực phép tính? - Tính từ phải sang trái cộng 13, viết nhớ cộng thêm Vậy 38 cộng 25 63 - Yêu cầu học sinh khác nhắc lại cách đặt tính, - học sinh nhắc lại thực phép tính 38 + 25  Nhận xét, tuyên dương - Lắng nghe, ghi nhớ Kết luận: Khi thực đặt tính, cần lưu ý đặt thẳng cột, cột đơn vị thẳng cột đơn vị, cột chục thẳng cột chục thực tính từ phải sang trái Lưu ý giúp đỡ: Dương, Yến Nhi B, Nguyên, HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 38 + 25 Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Biết giải toán có đơn vị dm - Biết thực phép tính cộng với số để so sánh hai số *Cách tiến hành: Bài (cột 1,2,3): - Học sinh nêu yêu cầu bài: Tính - Yêu cầu học sinh tự làm vào bảng Gọi - Học sinh làm học sinh lên bảng làm - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn - Học sinh nhận xét bảng - Giáo viên nhận xét, sửa - Học sinh quan sát Bài 3: - Học sinh đọc toán - Hướng dẫn học sinh làm - Học sinh làm vở: Bài giải Con kiến phải hết đoạn đường dài là: 28 + 34 = 62( dm) Đáp số: 62 dm - Giáo viên chấm, chữa Bài 4: - Học sinh nêu yêu cầu bài: >, 9+6 18+9 = 19+8 9+8 = 8+9 19+10 > 10+18 - Giáo viên nhận xét, sửa bài: 8+4 < 8+5 18+8 < 19+9 9+7 > 9+6 18+9 = 19+8 9+8 = 8+9 19+10 > 10+18 Giúp đỡ để học sinh hoàn thành tập: Sơn Lâm, Nguyên, Dương, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: “Luyện tập” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 ĐẠO ĐỨC GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi - Nêu lợi ích việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi - Yêu mến, đồng tình với bạn sống gọn gàng, ngăn nắp Kỹ năng: Rèn cho học sinh thực lối sống gọn gàng, ngăn nắp Thái độ: Biết lợi ích việc gọn gàng, ngăn nắp Từ có ý thức sống gọn gàng, ngăn nắp *GDTấm gương đạo đức HCM (Bộ phận): Bác Hồ gương gọn gàng, ngăn nắp Giáo dục học sinh đức tính gọn gàng, ngăn nắp theo gương Bác Hồ *GDBVMT (Liên hệ): Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho khuôn viên, nhà cửa thêm gọn gàng, ngăn nắp, sẽ, góp phần làm đẹp môi trường, bảo vệ môi trường *GD Kĩ sống: - Kĩ giải vấn đề để thực gọn gàng, ngăn nắp - Kĩ quản lí thời gian để thực gọn gàng, ngăn nắp II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu thảo luận, thẻ biểu thị thái độ, đồ dùng cho học sinh sắm vai - Học sinh: Vở tập Đạo đức Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát - Kiểm tra cũ: Biết nhận lỗi sửa lỗi + Biết nhận lỗi sửa lỗi giúp em điều gì? Hoạt động học - Hát + Mau tiến người quý mến + Hãy kể lại tình em mắc lỗi, biết + Học sinh nêu nhận lỗi sửa lỗi - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh - Lắng nghe có hành vi - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Nêu lợi ích việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi - Yêu mến, đồng tình với bạn sống gọn gàng, ngăn nắp - Giúp học sinh nhận thấy lợi ích việc sống gọn gàng, ngăn nắp - Giúp học sinh biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp chưa gọn gàng, ngăn nắp - Giúp học sinh biết đề nghị, biết bày tỏ ý kiến *Cách tiến hành: Việc 1: Hoạt cảnh đồ dùng để đâu? - Kịch bản: (Xem sách giáo viên trang 28) - Các nhóm thảo luận chuẩn bị + Giáo viên chia nhóm giao kịch để đóng vai nhóm chuẩn bị - Đại diện nhóm chuẩn bị lên diễn - Câu hỏi thảo luận nhóm: - Thảo luận sau xem hoạt +Vì bạn Dương lại không tìm thấy cặp cảnh (nhóm đôi) sách vở? - Học sinh nêu + Qua hoạt cảnh em rút điều gì? - Kết luận: Tính bừa bãi bạn Dương khiến - Học sinh theo dõi nhà cửa lộn xộn, thời gian tìm kiếm Các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp sinh hoạt (KNS) Việc 2: - Yêu cầu học sinh quan sát tranh - Học sinh quan sát tranh thảo tập nhận xét việc làm bạn tranh luận - Yêu cầu nhóm trình bày kết thảo luận - Đại diện lên trình bày - Cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét, bổ sung - Giáo viên nhận xét, chốt lại: Em nên - Lắng nghe, ghi nhớ người giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi *Liên hệ GDBVMT: Cách sống gọn gàng ngăn nắp tạo cho môi trường xung quanh ngăn nắp, Việc 3: Bày tỏ ý kiến - Giáo viên nêu tình huống: Bố mẹ cho Nga - Học sinh nghe thảo luận ý kiến góc học tập riêng người nhà thường để đồ dùng lên bàn học Nga Theo em Nga cần làm góc học tập gọn gàng, ngăn nắp - Yêu cầu học sinh bày tỏ ý kiến (KNS: Tạo cho - Học sinh trình bày: Nga nên nói học sinh mạnh dạn, tự tin phát biểu) với người để đồ dùng nơi qui định - Cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét, bổ sung - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe, ghi nhớ Kết luận + GDTGĐĐHCM: Học tập theo ngăn nắp Bác Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Hoàng, Sơn Lâm, Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Việt Anh, Bảo, Nguyên HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Sống gọn gàng, ngăn nắp có lợi ích gì? - Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho khuôn viên, nhà cửa thêm gọn gàng, ngăn nắp, sẽ, góp phần làm đẹp môi trường, bảo vệ môi trường - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: Học - Lắng nghe tập, sinh hoạt gọn gàng, ngăn nắp góp phần giảm chi phí không cần thiết cho việc giữ vệ sinh Bác Hồ gương gọn gàng, ngăn nắp Chúng ta cần học tập đức tính gọn gàng, ngăn nắp theo gương Bác - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị “Tiết - Lắng nghe thực 2” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 26 tháng năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng cộng với số - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 28+5; 38+25 - Biết giải toán theo tóm tắt với phép cộng Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải toán theo tóm tắt với phép cộng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: Bài tập 1, tập 2, tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát - Gọi học sinh lên bảng thực cột tính: 8+5= 8+9= 18 + = 28 + = - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét tuyên dương - Giới thiệu ghi đầu lên bảng - Học sinh hát - học sinh lên bảng làm, lớp làm bảng - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng cộng với số - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 28+5; 38+25 - Biết giải toán theo tóm tắt với phép cộng *Cách tiến hành: Bài 1: - Nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Tính nhẩm - Tổ chức cho học sinh thi đọc kết - Học sinh nối tiếp thi đọc kết - Giáo viên nhận xét, chốt kết quả: - Theo dõi, lắng nghe 8+2=10 8+3=11 8+4=12 8+5=13 8+6=14 8+7=15 8+8=16 8+9=17 18+6=24 18+7=25 18+8=26 18+9=27 Bài 2: - Cho học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Đặt tính tính - Yêu cầu học sinh làm vào bảng - Học sinh làm bài: 38 + 15 = 53 48 + 24 =72 68 + 13 = 81 78 + = 87 58 + 26 = 84 - Cho học sinh đọc kết làm yêu cầu - Học sinh đọc kết học sinh khác nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên chốt kết quả, nhận xét chung - Lắng nghe Bài 3: Đàm Ngân Thám 10 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Tuấn truyện “Bím tóc đuôi sam” để nói lời xin lỗi bạn Hà - học sinh đóng vai Lan truyện “Chiếc bút mực” để nói lời cảm ơn bạn Mai - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Dựa vào tranh vẽ, trả lời câu hỏi rõ ràng, ý, bước đầu biết tổ chức câu thành đặt tên cho - Biết đọc mục lục tuần 6, ghi (hoặc nói) tên tập đọc tuần *Cách tiến hành: Bài tập 1: Dựa vào tranh để kể thành câu chuyện - Giáo viên treo tranh hỏi: - Học sinh quan sát, trả lời: + Bức tranh 1: Bạn trai vẽ đâu? + Bạn vẽ ngựa tường trường học + Bức tranh 2: Bạn trai nói với bạn gái? + Mình vẽ có đẹp không? + Bức tranh 3: Bạn gái nhận xét nào? + Vẽ lên tường làm xấu bẩn trường lớp + Bức tranh 4: Hai bạn làm gì? + Quét vôi lại - Vì không nên vẽ bậy? - Vì vẽ bậy làm bẩn tường, xấu môi trường xung quanh - Giáo viên: Bây em ghép nội dung - học sinh trình bày nối tiếp tranh thành câu chuyện tranh - Giáo viên gợi ý: - Học sinh theo dõi Một bạn trai vẽ hình hươu đen lên tường trắng nhà trường Một bạn gái qua, bạn trai liền hỏi: “Mình vẽ có đẹp không?” Bạn gái ngắm nghía lát lắc đầu nói: “Bạn vẽ đẹp vẽ lên tường làm xấu trường lớp lắm” Nghe bạn gái nói vậy, bạn trai hiểu hai bạn lấy xô, chổi quét vôi lại tường - Gọi nghe học sinh trình bày - học sinh kể lại toàn câu chuyện - Gọi học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Chỉnh sửa cho học sinh - Lắng nghe - Tuyên dương em kể tốt Bài tập 2: Đặt tên cho câu chuyện Đàm Ngân Thám 34 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh nói tên truyện đặt - Giáo viên nhận xét, sửa Bài tập 3: (Hs biết dựa theo mục lục sách, nói tên tập đọc tuần 6) (KNS) - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh mở mục lục tuần 6, sách TV tập - Cho học sinh đọc thầm mục lục tuần - Yêu cầu học sinh đọc tên tập đọc tuần - Cho học sinh tự viết tên tập đọc tuần vào - Yêu cầu học sinh đọc kết - Theo dõi, uốn nắn học sinh làm - Nhận xét Khuyến khích học sinh trả lời: Lâm, Nguyên, Dương, HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Câu chuyện Bức vẽ tường khuyên điều gì? - Giáo viên giáo dục học sinh: không nên vẽ bậy lên tường làm xấu môi trường công cộng - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe tập soạn mục lục Chuẩn bị sau: “Khẳng định, phủ định - Luyện tập mục lục sách” Năm học 2017 - 2018 - Học sinh đọc - Học sinh trả lời: + Không nên vẽ bậy + Bức vẽ làm hỏng tường + Đẹp mà không đẹp - học sinh đọc - Học sinh thực theo yêu cầu - Đọc thầm - Học sinh nối tiếp đọc tên tập đọc tuần - Học sinh làm - Đọc làm - Học sinh phát biểu: Không nên vẽ bậy lên tường - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: Đàm Ngân Thám 35 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Gấp máy bay đuôi rời đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp - Với học sinh khéo tay: Gấp máy bay đuôi rời đồ chơi tự chọn Sản phẩm sử dụng Kỹ năng: Rèn cho học sinh đôi bàn tay khéo léo Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú yêu thích gấp hình II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Một máy bay đuôi rời gấp giấy thủ công khổ to + Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công - Học sinh: Giấy thủ công, bút màu Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo quy trình gấp máy bay đuôi rời *Cách tiến hành: - Giới thiệu máy bay đuôi rời hỏi: - Quan sát, trả lời câu hỏi: + Trên tay cô cầm vật gì? + Máy bay đuôi rời + Máy bay gồm phận nào? + Gồm đầu, thân, cánh đuôi máy bay + Máy bay gì, gấp hình gì? + Được gấp giấy Từ hình chữ nhật sau gấp tạo hình vuông HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Gấp máy bay đuôi rời Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng *Cách tiến hành: - Giáo viên treo quy trình gấp - Quan sát, lắng nghe theo dõi Bước 1: cách làm - Gấp chéo tờ giấy hình chữ nhật theo đường dấu Gấp H1a cho cạnh ngắn trùng với canh dài H1b Đàm Ngân Thám 36 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Gấp đường dấu H1b (chú ý miết mạnh để tạo nếp gấp) Sau mở tờ giấy cắt theo đường nếp gấp hình vuông, hình chữ nhật Bước 2: Gấp đầu cánh máy bay: - Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo hình tam giác (H3a) Gấp đôi theo đường dấu gấp H3a để lấy đường dấu mở H3b - Gấp theo đường dấu gấp H3 cho đỉnh B trùng với đỉnh A (H4) - Lật mặt sau gấp mặt trước chođỉnh C trùng với đỉnh A H5 - Lồng hai ngón tay vào lòng tờ giấy hình vuông gấp kéo sang hai bên H6 - Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đường dấu H7 Gấp theo đường dấu gấp (Nằm phần gấp lên) vào đường dấu H8 - Dùng ngón tay trỏ ngón tay luồn vào hai góc hình vuông hai bên ép vào theo nếp gấp máy bay hình Gấp theo đườngdấu H9 bvề phía sau đầu cánh máy bay H10 Bước 3: Làm thân đuôi máy bay - Dùng phần giấy hình chữ nhật để làm đuôi máy bay - Gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều dài, gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy đánh dấu khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay (H11) Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo H12 Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh sử dụng - Mở phần máy bay cho thân máy bay vào (H14) Gấp lại cũ máy bay hoàn chỉnh (H14) Gấp đôi máy bay theo chiều dài miết theo đường vừa gấp (H15) - Yêu cầu học sinh nhắc lại bước - Học sinh nhắc lại bước - Yêu cầu lớp gấp giấy nháp - Học sinh thực giấy Lưu ý: nháp Quan sát, theo dõi giúp đỡ học sinh để hoàn thành sản phẩm: Hoàng, Nguyên, Dương, HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Nhắc lại nội dung tiết học Đàm Ngân Thám - Học sinh trả lời 37 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị giấy thủ công cho sau: “Gấp máy bay đuôi rời (Tiết 2)” Năm học 2017 - 2018 - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: LUÔN ĐÚNG GIỜ Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết giải trình bày toán nhiều tình khác Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ giải toán nhiều tình khác - Rèn kĩ vẽ đoạn thẳng theo yêu cầu Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: Bài tập 1, tập 2, tập II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Đàm Ngân Thám 38 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách làm toán nhiều - Giáo viên đưa ví dụ, đố học sinh nêu nhanh kết - Yêu cầu học sinh khác nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng - Hát - Học sinh thực theo yêu cầu giáo viên - Học sinh trả lời nhanh câu hỏi - Học sinh nhận xét, sửa - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết giải trình bày toán nhiều tình khác - Biết vẽ đoạn thẳng theo yêu cầu *Cách tiến hành: Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề - Học sinh đọc - Gọi học sinh lên bảng ghi tóm tắt - Học sinh thực yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bảng - Học sinh làm - Cho học sinh khác nhận xét - Nhận xét, sửa sai (nếu có) - Giáo viên nhận xét, sửa Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc phần tóm tắt - Học sinh đọc tóm tắt - Yêu cầu học sinh nhìn vào tóm tắt, đọc đề - Học sinh đọc đề toán toán - Yêu cầu học sinh tự làm Bài giải: Số bưu ảnh Bình có: 11 + = 14 (bưu ảnh) - Giáo viên nhận xét Đáp số: 14 bưu ảnh Bài 4: - Gọi học sinh đọc đề câu a - Học sinh đọc - Gọi học sinh nêu phần tóm tắt, giáo viên viết - Học sinh nêu: lên bảng Tóm tắt: AB dài : 10 cm CD dài AB: cm CD dài :… cm ? - Yêu cầu học sinh làm bảng lớp, lớp làm - Học sinh trình bày giải vào Giải: Đoạn thẳng CD dài là: 10 + = 12 (cm) Đáp số:12 cm - Gọi học sinh nhận xét bảng - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung (Giáo viên quan sát học sinh làm chấm Đàm Ngân Thám 39 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 nhanh làm vài học sinh Giúp đỡ để học sinh hoàn thành tập: Sơn, Việt Anh, Yến Nhi B, ) HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Lớp 3B có 30 học sinh, lớp 3A có nhiều lớp 3B học sinh Hỏi lớp 3A có học sinh? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa sai Xem trước bài: “7 cộng với số, 7+5” - Học sinh lắng nghe - Lớp 3A có 34 học sinh - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe – viết xác, trình bày khổ thơ đầu Cái trống trường em - Làm BT phần a BT phần a Kỹ năng: Giúp học sinh phân biệt l/n Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt (Giáo viên nhắc học sinh đọc thơ Cái trống trường em (Sách giáo khoa) trước viết tả.) II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, phấn màu, câu hỏi nội dung đoạn viết, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đàm Ngân Thám 40 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Hát - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Viết bảng: Tia nắng, đêm khuya, mía, - học sinh viết bảng lớp, lớp xẻng, đèm điện, khen, e thẹn viết bảng - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Hai khổ thơ nói gì? + Về trống trường lúc bạn học sinh nghỉ hè + Trong khổ thơ có dấu câu? Đó + dấu câu: dấu chấm dấu dấu câu nào? chấm hỏi - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, buồn, hay viết sai tiếng - Có chữ phải viết hoa? - Chữ - Vì sao? - Chữ đầu dòng thơ - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, HS từ khó: Trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, buồn, viết bảng lớp tiếng - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: Vinh, Nguyên, Hoàng, HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác bài: “Cái trống trường em” - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Đàm Ngân Thám 41 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: - Tư ngồi: Nguyễn An, Dương, - Cách cầm bút: Văn Lâm, Duy, - Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm nhanh - - Lắng nghe - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: *Cách tiến hành: Bài 2a: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm - Cho học sinh trình bày kết - Giáo viên nhận xét, sửa Bài 3a: - Cho học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên nêu luật chơi: trò chơi tiếp sức bạn dãy Dưới lớp quan sát, cổ vũ làm ban giám khảo - Nhận xét, tổng kết trò chơi chốt lại HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học Đàm Ngân Thám 42 - Học sinh nêu yêu cầu - Học sinh làm phiếu nhóm - Các nhóm trình bày kết thảo luận a) long lanh, nước, non - Lắng nghe - Học sinh đọc yêu cầu 3a - bạn dãy chơi tiếp sức - Dưới lớp nhận xét, bình chọn nhóm nhanh đúng: a) nón, non, nối, nói, lưng , lợn, lửa, lên, - Lắng nghe - Học sinh nêu - Lắng nghe Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: “Mẩu giấy vụn” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ : I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: Đàm Ngân Thám 43 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Lớp văn nghệ - múa hát tập thể TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: CƠ QUAN TIÊU HÓA (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu tên vị trí phận quan tiêu hóa tranh vẽ mô hình Kỹ năng: Học sinh phân biệt ống tiêu hóa tuyến tiêu hóa Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Mô hình (hoặc tranh vẽ) ống tiêu hóa, bút - Học sinh: Sách giáo khoa Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Học sinh hát - Giáo viên hỏi: - Muốn xương phát triển tốt chúng + Muốn xương phát triển tốt ta phải ăn uống đủ chất đạm, tinh bột, phải ăn uống nào? vitamin, thịt, trứng, cơm, rau,… Đàm Ngân Thám 44 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 + Nên làm để xương phát triển - Để xương phát triển tốt cần đi, tốt? đứng, ngồi tư để tránh cong vẹo cột sống Làm việc vừa sức, - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Nhận xét phần kiểm tra cũ - Lắng nghe Trò chơi: Chế biến thức ăn - Giáo viên hướng dẫn trò chơi: Trò chơi - Lắng nghe gồm động tác: cô nói nhập đưa tay phải lên miệng (như động tác đưa thức ăn vào miệng) “vận chuyển” tay trái để cổ kéo xuống ngực (thể đường thức ăn) Chế biến bàn tay để trước bụng nhào trộn (thể thức ăn chế biến dày, ruột non) - Tổ chức học sinh chơi: Lần đầu hô - Học sinh tham gia chơi chậm, sau nhanh dần đảo thứ tự vừa hô vừa làm động tác không làm động tác, sai phạt - Qua trò chơi, biết đường - Lắng nghe thức ăn - Giáo viên giới thiệu ghi tựa lên - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc bảng lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nhận biết vị trí nói tên phận ống tiêu hóa *Cách tiến hành: Việc 1: Nêu đường thức ăn sơ đồ ống tiêu hóa Mục tiêu: Học sinh nhận biết vị trí nói tên phận ống tiêu hóa Cách tiến hành: - Làm việc theo cặp: - Từng cặp học sinh thảo luận + Cho học sinh quan sát hình 1, thảo luận: “Thức ăn sau vào miệng nhai, nuốt đâu ?” - Làm việc lớp: treo hình phóng to - Học sinh thi đua Cả lớp theo dõi nhận lên bảng cho học sinh thi đua gắn tên xét quan tiêu hóa - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe Kết luận: Thức ăn vào miệng xuống thực quản, dày, ruột non chế biến thành chất bổ dưỡng thắm vào máu nuôi thể chất bả đưa xuống ruột già Đàm Ngân Thám 45 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần thải - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 2: Nhận xét quan tiêu hóa sơ đồ Mục tiêu: Nhận biết sơ đồ nói tên quan tiêu hóa Cách tiến hành: - Giáo viên vừa nói, vừa vào sơ đồ: Thức ăn vào miệng xuống thực quản, dày, ruột non thành chất bổ dưỡng nuôi thể Quá trình tiêu hóa thức ăn cần có tham gia dịch tiêu hóa Ví dụ: Nước bọt tuyến nước bọt tiết ra, mật gan tiết ra, dịch tụy tụy tiết Ngoài có dịch tiêu hóa khác Nhìn sơ đồ ta thấy có gan, túi mật (chứa mật tụy) - Yêu cầu học sinh quan sát hình tuyến nước bọt, gan, tụy, túi mật kể tên quan tiêu hóa Kết luận: Cơ quan tiêu hóa gồm miệng thực quản, dày, ruột non, ruột già tuyến tiêu hóa tuyến nước bọt, gan, tụy - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 3: Trò chơi ghép chữ vào hình Mục tiêu: Nhận biết nhớ vị trí quan tiêu hóa Cách tiến hành: - Phát nhóm tranh câm hình quan tiêu hóa phiếu rời ghi tên quan tiêu hóa - Yêu cầu học sinh gắn chữ vào cạnh quan tiêu hóa tương ứng với tên trình bày sản phẩm nhóm lên bảng - Giáo viên theo dõi, nhận xét Kết luận: Cơ quan tiêu hóa gồm miệng thực quản, dày, ruột non, ruột già, hậu môn tuyến tiêu hóa tuyến nước bọt, gan, tụy - Cho học sinh nhắc lại HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy, hỏi: Đàm Ngân Thám 46 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nhắc lại - Học sinh lắng nghe - Học sinh quan sát, bảng kể tên - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhắc lại - Học sinh nhận tranh - Nhóm hoạt động - Học sinh nhắc lại - Học sinh trả lời câu hỏi Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 + Thức ăn sau vào miệng nhai, nuốt đâu? + Thức ăn vào miệng xuống thực quản, dày, ruột non chế biến thành chất bổ dưỡng thắm vào máu nuôi thể chất bả đưa xuống ruột già thải + Cơ quan tiêu hóa gồm có phận + Cơ quan tiêu hóa gồm miệng thực nào? quản, dày, ruột non, ruột già, hậu môn tuyến tiêu hóa tuyến nước bọt, gan, tụy - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học - Lắng nghe thực lớp Xem trước bài: “Tiêu hóa thức ăn” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Thám 47 Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Đàm Ngân Thám Tuần 48 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học Hoàng Hoa ... Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 yêu cầu sau: + Học sinh đặt tính tính: 48 +5, 29 +8 + Học sinh giải toán: Có 28 bi, thêm bi Hỏi tất có bi? - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học. .. 8+7= 15 8+8=16 8+9=17 18+6 =24 18+7= 25 18+8 =26 18+9 =27 Bài 2: - Cho học sinh nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Đặt tính tính - Yêu cầu học sinh làm vào bảng - Học sinh làm bài: 38 + 15 = 53 ... dùng dạy học: Đàm Ngân Thám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 - Giáo viên: Sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 5 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 5 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 5 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan