0

giáo án toán lớp 5 tuần 5

18 160 0
  • giáo án toán lớp 5 tuần 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2017, 09:33

giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5giáo án toán lớp 5 tuần 5 Lớp: 5D Năm học: 2016 – 2017 TUẦN Thứ ba ngày 04 tháng 10 năm 2016 Ngày soạn:01/10/2016 Ngày giảng: 04/10/2016 Chiều Tiết 1-Toán: ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG I Mục tiêu: - Nhớ tên gọi, ký hiệu quan hệ đơn vị đo khối lượng thông dụng - Biết chuyển đổi đơn vị đo độ dài giải toán với số khối lượng II Chuẩn bị: - SGK, VBT III Lên lớp: Kiểm tra cũ: Học sinh lên bảng làm tập tập Giáo viên chữa nhận xét Bài mới: * Giới thiệu bài: Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu tập - Giúp học sinh nhắc lại quan hệ đơn vị đo khối lượng - Học sinh làm vào Giáo viên chữa Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu toán Thực Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu tập Điền dấu >;
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán lớp 5 tuần 5, giáo án toán lớp 5 tuần 5,