0

TIỂU LUẬN TRIẾT học tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT học của HÊRACLIT GIÁ TRỊ và hạn CHẾ

26 1,213 25
  • TIỂU LUẬN TRIẾT học    tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT học của HÊRACLIT   GIÁ TRỊ và hạn CHẾ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2016, 18:26

Khởi điểm từ thời cổ đại, đến nay, phép biện chứng đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, gắn liền với sự phát triển của khoa học và thực tiễn. Tuy nhiên, để đạt đến trình độ rực rỡ, toàn diện, hoàn thiện như phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác Lênin thì không thể không kể đến sự hình thành manh nha của phép biện chứng mộc mạc, chất phác thời cổ đại. Điều này được thể hiện rõ nét trong triết học Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại và đặc biệt là trong triết học Hy Lạp La Mã cổ đại. 3 MỞ ĐẦU Khởi điểm từ thời cổ đại, đến nay, phép biện chứng trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, gắn liền với phát triển khoa học thực tiễn Tuy nhiên, để đạt đến trình độ rực rỡ, toàn diện, hoàn thiện phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác - Lênin không kể đến hình thành manh nha phép biện chứng mộc mạc, chất phác thời cổ đại Điều thể rõ nét triết học Ấn Độ cổ đại, Trung Quốc cổ đại đặc biệt triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại Triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại, dòng chảy xuyên suốt lịch sử tư tưởng nhân loại, khẳng định với đặc trưng riêng so với trường phái triết học khác lịch sử xét nhiều phương diện Trong đó, phép biện chứng nói chung, tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít nói riêng mang dấu ấn riêng thời đại, trở thành sở tiền đề quan trọng mà C.Mác, Ph.Ăngghen kế thừa, phát triển để xây dựng nên phép biện chứng vật triết học Mác Nghiên cứu phép biện chứng triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại nói chung, tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít nói riêng có ý nghĩa quan trọng nhận thức hoạt động thực tiễn, đặc biệt giáo dục đào tạo Nó sở khoa học cho việc xem xét vật, tượng thực tồn tại, mối liên hệ với nhau, trọng trạng thái động khuynh hướng chung phát triển   NỘI DUNG I ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI VÀ TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC HÊRACLÍT 1.1 Điều kiện kinh tế - xã hội hình thành tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít Hy Lạp cổ đại vùng đất rộng lớn bao gồm miền Nam bán đảo Ban Căng thuộc Châu Âu, nhiều đảo biển Êgiê miền ven biển bán đảo Tiểu Điều kiện địa lý thuận lợi từ sớm ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp Hy Lạp cổ đại phát triển Từ kỷ XV đến kỷ IX trước công nguyên, chế độ cộng sản nguyên thuỷ Hy Lạp cổ đại tan rã hình thành chế độ chiếm hữu nô lệ Thời kỳ xảy biến động lớn kinh tế thiết chế xã hội Quá trình lịch sử gắn liền với hình thành phát triển kinh tế xã hội tư tưởng triết học Hy Lạp thời kỳ cổ đại Sự phát triển sản xuất dẫn đến quan hệ tổ chức xã hội cũ bị đảo lộn Nếu trước tổ chức xã hội cũ tộc, lạc mang tính cộng đồng cao Triết học Hy lạp cổ đại phát triển vào kỷ thứ VI tr.CN Cơ sở kinh tế triết học quyền sở hữu chủ nô tư liệu sản xuất người nô lệ Nếu xã hội cộng sản nguyên thuỷ, sống người “hoà tan” vào sống cộng đồng, xuất chế độ tư hữu tư liệu cải, buộc người cần phải ý thức thân mình, cần phải có quan điểm sống phù hợp với hoàn cảnh Nhu cầu đòi hỏi triết học đời Xôcrát nhận thấy điều ông coi triết học tự ý thức người thân Xã hội phân chia thành giai cấp, có phân công lao động trí thức lao động chân tay, dẫn tới hình thành phận nhà trí thức chuyên nghiên cứu triết học khoa học, làm phá vỡ ý thức hệ thần thoại tôn giáo nguyên thuỷ thống trị thời từ đời tư tưởng triết học mang tính giai cấp sâu sắc Các giới quan giai cấp chủ nô, trí thức triết học trở thành nhà tư tưởng thống trị xã hội nô lệ Tuy nhiên tất điều thể tư tưởng triết học thời cổ cách tự phát, chúng không nhà triết học cổ đại ý thức cách tự giác Dưới mắt họ triết học đời từ nhu cầu hiểu biết người Lúc đầu họ ngạc nhiên điều trực tiếp làm họ băn khoăn, sau họ đặt vấn đề hơn, chẳng hạn thay đổi vị trí mặt trăng, mặt trời nguồn gốc vũ trụ Quan niệm thể hình thức ngây thơ, phù hợp với nhận thức người thời cổ, đề cập khía cạnh sâu sắc sở nhận thức luận việc hình thành triết học cổ đaị Hy Lạp Nhu cầu thực tiễn sản xuất thủ công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hàng hải Hy lạp cổ đại định phát sinh phát triển tri thức thiên văn, khí tượng, toán học vật lý học Chính xuất tri thức khoa học sơ khai (phát lịch, phát kiến toán học Talet, Pitago Hình học Ơclit; vật lý học Acsimet) tạo điều kiện lớn hình thành triết học - tự nhiên Khoa học lúc chưa phân nghành, nhà triết học đồng thời nhà toán học, vật lý học, thiên văn học Như từ đời triết học Hy Lạp cổ đại gắn với nhu cầu thực tiễn gắn liền với khoa học Chúng làm cho quan niệm thần thoại truyền thống tôn giáo nguyên thuỷ vào kỷ VI - V tr.CN không đáp ứng lý giải vấn đề thuộc giới quan Những khám phá khoa học người cổ đại cho thấy giả dối tranh vũ trụ nhân sinh quan tôn giáo thần thoại, đòi hỏi người phải có cách lý giải giới xung quanh sống mình, quan sát tượng tự nhiên cách trực tiếp khối lòng mong muốn giải thích chúng cách khoa học góp phần quy định làm phát triển giới quan vật tự phát biện chứng sơ khai triết học Hy lạp cổ đại Hêraclit (khoảng 540-475 tr.CN) xuất thân từ nhà nước thị thành Ephèse thuộc vùng Tiểu Á Hy Lạp - mộ trung tâm triết học lớn Milet Ông sống thời kỳ lịch sử căng thẳng nhà nước thị thành Hy Lạp, mà dân thường dành thắng lợi đấu tranh gay gắt với tầng lớp quý tộc dòng dõi Ông trưởng thành nghiệp sáng tác ông rơi vào giai đoạn đầu chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư nổ ra, thời điểm trọng đại lịch sử Plada cổ đại Sinh thời Hêraclít nhà đại quý tộc thuộc dòng dõi Côđơriđốp Theo luật, ông trai đầu nên thừa kế chức Badin, ông nhường đặc quyền cho em trai để du lịch khắp nơi dành thời gian nghiên cứu triết học Như vậy, Hêraclít vốn người có nguồn gốc đại quý tộc ông tự tách ra, lựa chọn đường riêng biệt Tuy nhiên, ông không thuộc giai cấp lên Tư tưởng triết học ông thể tiến chỗ có phản ánh phong trào nhân dân, có nội dung nhân dân thông qua mâu thuẫn chia rẽ giai cấp quý tộc Ông trưởng thành nghiệp sáng tạo ông rơi vào giai đoạn đầu chiến tranh Hy Lạp - Ba Tư nổ ra, thời điểm trọng đại lịch sử Elada cổ đại Để bảo vệ nềm độc lập tự mình, nhà nước thị thành Hy Lạp nhỏ bé tiến hành chiến tranh giải phóng chống lại đế quốc Ba Tư Ông người tích cực ủng hộ cho kháng chiến chống lại người Ba Tư, chủ quyền nhà nước - thị thành Hy Lạp Và điều giúp ông có nguồn cảm hứng để ca ngợi chết vinh quang nơi chiến trường, ca ngợi tự chiến tranh mà có nói lên lòng căm thù chế độ nô lệ Hêraclit say mê nghiên cứu khoa học, tính ông trầm lặng, người trung thực, ghét giả tạo không thực chất Theo ông, người thông minh phải người nắm bắt chất tính tất yếu vật, hiểu Logos - tức quy luật giới Ông viết nhiều, có nhiều phát biểu tới người ta không tìm thấy tác phẩm nguyên vẹn mà sưu tầm, ghi chép 130 đoạn Bởi sau phái chủ nô dân chủ thắng thế, Hêraclit từ chối tham gia hoạt động nhà nước, sống đơn độc Trong thời kỳ này, ông nhờ đền thờ Di-an, bảo quản toàn tác phẩm người ta không giữ để truyền lại cho hệ sau Đó đoạn viết triết học tự nhiên quan niệm chất khó hiểu Vì thế, người đương thời gọi ông nhà triết học tối nghĩa Thực ra, lời phát biểu ông có chứa đựng tư tưởng lớn phép biện chứng mà mắt trực quan người ta hiểu nhiều lại thống nhất, vừa lại lại nó, vật vừa tốt lại vừa không tốt, vừa đẹp lại vừa xấu Nghĩa tất vừa tồn vừa không tồn Những tư tưởng biện chứng sơ khai Hêraclit nhà biện chứng cổ điển Đức kế thừa nhà sáng lập triết học macxit đánh giá cao Như vậy, với xuất thân từ tầng lớp quý tộc óc thông minh niềm say mê giúp Hêraclit tập trung vào việc nghiên cứu khoa học, đặc biệt triết học mà bật tư tưởng biện chứng sơ khai 1.2 Tiền đề lý luận hình thành tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít Trong giai đoạn cộng sản nguyên thủy, Hy Lạp cổ đại, chưa có triết học có mầm mống tư tưởng triết học thể văn học dân gian, thần thoại, tín ngưỡng diễn phân công lao động trí óc lao động chân tay Triết học đời phải có điều kiện tất yếu mặt xã hội mặt tư Xã hội chiếm hữu nô lệ hình thành điều kiện khách quan cần thiết cho đời triết học Với tư cách hệ thống quan điểm người giới, thực dời vào khoảng kỷ VI tr.CN chế độ chiếm hữu nô lệ xác lập ổn định, tức lúc mà tiền đề kinh tế, xã hội, nhận thức cần thiết cho chín muồi Nhu cầu thực tiễn sản xuất thủ côn nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp hàng hải Hy Lạp cổ đại định phát sinh phát triển tri thức thiên văn, khí tượng, toán học, vật lý học Những tri thức trạng thái sơ khai trình bày hệ thống triết học tự nhiên nhà triết học cổ đại Các nhà triết học đồng thời nhà toán học, vật lý học, thiên văn học… Sự xuất phát triển triết học Hy lạp cổ đại có liên hệ mật thiết chịu ảnh hưởng triết học Phương Đông cổ đại Có thể nói, triết học Phương Đông tiền đề triết học Hy Lạp cổ đại Vào lúc khoa học phát sinh Hy Lạp Phương Đông tích lũy tri thức đáng kể thiên văn học, hình học, đại số, y học Các nhà bác học lớn Hy Lạp phần nhiều tới số nước phương Đông nghiên cứu học tập Vào thời kỳ đó, Ai Cập có văn hóa gắn liền với yêu cầu giải phóng vấn đề đời sống xã hội đặt Nền kinh tế Ai Cập cổ đại đòi hỏi phải phát triển khoa học Sự cần thiết phải chống lụt nước sông Nin gây làm xuất thiên văn học Lần đầu tiên, người Ai Cập tính lịch: năm có 12 tháng, tháng có 30 ngày ngày phụ thành 365 ngày Mỗi nước phù sa sông Nin phủ kín bờ ruộng xá nhòa ranh giới đồng ruộng phát sinh mô hình học (géométrie, theo nghĩa nguyên thủy khoa học đất) Những tri thức khoa học Ai Cập nhà triết học Hy Lạp cổ đại tiếp thu có ảnh hưởng tích cực tới văn hóa Hy Lạp đương thời Ở Babilon, Ai Cập thời kì đó, tri thức thiên văn học, toán học có thành tựu đáng kể Hệ thống số Babilon tiền thân hệ thống số Ả Rập sử dụng phổ biến ngày toàn giới Cũng Ai Cập cổ đại, triết học Babilon hình thành phát triển từ quan niệm vật vô thần Như vậy, triết học Ai Cập Babilon có ảnh hưởng tích cực tới phát triển triết học khoa học Hy Lạp cổ đại Quá trình hình thành phát triển triết học Hy Lạp cổ đại phản ánh đấu tranh tri thức khoa học mê tín, chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm tôn giáo Đó đấu tranh giai cấp lĩnh vực tinh thần, tư tưởng xã hội chiếm hữu nô lệ Hy lạp, đấu tranh gay gắt lĩnh vực đấu tranh trường kỳ hai phái: chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm Cuộc đấu tranh phản ánh trung thực đấu tranh tầng lớp giai cấp chủ nô: phái chủ nô qúy tộc gồm người chủ nô chủ ruộng đất - đại biểu cho xu hướng phản tiến bộ, phản động, bảo vệ mê tín, muốn trì thiết lập chế độ độc tài chuyên chế xã hội Hy lạp cổ đại phái dân chủ chủ nô gồm chủ nô công thương, đại biểu cho xu hướng tiến lịch sử, sức xây dựng chế độ cộng hòa dân chủ (tất nhiên dân chủ cho chủ nô) có tác động tích cực tới việc phát triển lực lượng sản xuất Vì nói: Trong lịch sử triết học Hy Lạp cổ đại, chủ nghĩa vật hệ thống quan niệm triết học phái dân chủ chủ nô, chủ nghĩa tâm thường quan niệm triết học phái chủ nô quý tộc phản động Như vậy, triết học Hy Lạp cổ đại ngày từ đời gắn liền với thực tiễn, gắn liền với khoa học tự nhiên nhu cầu phát triển tự nhiên Xuất điều kiện tri thức khoa học sơ khai, triết học Hy Lạp cổ đại có mầm mống tất kiểu giới quan sau Và điều kiện hạn chế đó, nhà triết học có xu hướng tiến Hy Lạp có đóng góp định lịch sử triết học có tư tưởng biện chứng sơ khai nhà triết học Hêraclít II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC HÊRACLÍT - GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ 2.1 Nội dung tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít Hêraclít người có công đóng góp giá trị to lớn phép biện chứng Hy lạp cổ đại Ông đại biểu điển hình chủ nghĩa vật phép biện chứng giai đoạn đầu triết học Cống hiến lớn 10 tiếng ông triết học vật với nhiều yếu tố biện chứng có giá trị, ông chưa trình bày dạng hệ thống luận điểm khoa học sau này, biện chứng sơ khai chứa đựng tư tưởng có giá trị vận động phát triển không ngừng giới vật chất, tồn phổ biến mâu thuẩn, thống đấu tranh mặt đối lập Những giá trị to lớn nhà triết học cổ điển Đức sau kế thừa nhà triết học mácxít đánh giá cao 2.1.1 Tư tưởng biện chứng nguyên giới Đứng vững lập trường vật cổ giải vấn đề nguyên giới, Hêraclít cho rằng, nguyên giới lửa, giới vật chất không thần người tạo tức thần thánh hay người sáng tạo mà vật chất sinh ra, giới tự nhiên bắt nguồn từ thân tự nhiên Theo ông, dạng vật chất sinh dạng vật chất khác, sở phổ biến tất vật, tượng tự nhiên lửa Hêraclít lấy lửa để giải thích vật, tượng tự nhiên, ông cho rằng: “Bất vật nào, hàng hóa biến thành vàng vàng biến thành hàng hóa nào”1 Như vậy, trao đổi hàng hóa Hy Lạp vào thời kỳ giúp cho Hêraclít có để so sánh Theo ông dạng vật chất, phần lớn đất sinh từ lửa Dưới tác động lửa, đất trở thành nước, nước trở thành không khí ngược lại Như từ lửa tác động lửa mà vật chất chuyển hóa thành thể hơi, thể lỏng, thể rắn dạng vật chất lại chuyển hóa theo đường ngược lại, quay với lửa Theo Hêraclít, tùy thuộc theo nhiệt độ lửa mà vật chuyển hóa từ trạng thái sang trạng thái khác theo hai cấp độ, gọi theo hai đường: “Con đường xuống” (chính phát sinh vũ trụ từ lửa) đồng thời “sự thiếu hụt lửa” chuyển hóa theo trật tự: thể (không PTS Đinh Ngọc Thạch, Triết học Hy Lạp cổ đại, Nxb CTQG, Hà Nội, 1999, tr 37 11 khí) - thể lỏng (nước) - thể rắn (đất) Nhưng “con đường đường xuống” phải bù đắp “con đường lên” (chính trình vũ trụ biến thành lửa đám cháy quy mô toàn vũ trụ) chuyển hóa theo trật tự: lửa - thể rắn (đất) - thể lỏng (nước) - thể (không khí) Lửa chất vật, trạng thái vật chất, lửa tác động vào chuyển hóa vật chát từ trạng thái sang trại thái khác theo hai đường nói Lửa Hêraclít tượng tự nhiên, tự phát xa lạ vói logos, không tuân thủ độ nào, lực lượng không điều hành đó, sáng tạo Toàn giới theo cách gọi Hêraclít vũ trụ, tồn ý thức người, sản phẩm biến đổi lửa Vũ trụ lực lượng siêu nhân thần bí sáng tạo ra, mà “mãi đã, lửa vĩnh viễn không ngừng bùng cháy tàn lụi” hay vũ trụ tồn, không thần nào, người tạo dựng, mà mãi, lửa sống vĩnh cửu, bốc cháy tắt theo “độ” Như vậy, vũ trụ theo ông không sáng tạo ra, mà lửa sống động vĩnh cửu, bùng cháy tắt theo quy luật Lửa bao trùm thiêu đốt vạn vạn, phán xét tất Đám cháy vũ trụ phán xét vũ trụ, tượng vật lý đồng thời tượng đạo lý Như vậy, lửa theo quan niệm Hêraclít lửa theo nghĩa thong thường mà lửa vũ trụ, sản sinh không vật vật chất mà tượng tinh thần, kể linh hồn người 2.1.2 Tư tưởng biện chứng vận động vĩnh viễn vật chất Trong tư tưởng biện chứng Hêraclít, quan niệm vận động vĩnh viễn vật chất coi giá trị bật Với ông, lửa, không khí nguyên nhân sinh vật mà lửa gốc thay đổi Tùy theo nhiệt độ lửa mà vật chất chuyển từ trạng thái sang trạng thái khác Ông nói: Nước sinh từ chết đất, không khí sinh 12 từ chết nước, lửa sinh từ chết không khí ngược lại Dựa vào nghiên cứu tự nhiên, quan sát trực tiếp vào kinh nghiệm cảm tính, Hêraclít khái quát thành kết luận tiếng vật chất vận động: Mọi vật trôi đi, chảy đi, đứng nguyên chỗ, tất vận động tồn lại cố định Theo Hêraclít vận động đứng im thống mặt đối lập, vừa đấu tranh, vừa hài hòa với nhau, thiếu thể thông qua Dưới mắt Hêraclít, vật giới thay đổi, vận động, phát triển không ngừng Ông cho “Chúng ta tắm hai lần dòng sông, nước sông không ngừng chảy” Như vậy, có nghĩa dòng sông dòng sông (chúng ta tắm dòng sông đó) đồng thời dòng sông (do nên dường không tắm dòng sông đó) Đương nhiên dòng sông luôn chảy, song điều không hoàn toàn có nghĩa ổn định, bất biến loại trừ thân chảy biến đổi Với luận điểm Hêraclít, Hêghen nhận xét: “Khi nói trôi đi, Hêraclít coi sinh thành phạm trù tồn tại”2 Bên cạnh quan niệm dòng sông đổi thường xuyên liên tục Hêraclít khẳng định mặt trời ngày Theo ông, vạn vật vũ trụ ổn định bất biến dòng sông chảy mặt trời chiếu sáng Tức đứng im tính biến đổi dòng sông, nhờ đứng im mà dòng sông ổn định, xác định bất biến Điều nói, vận động mà nhờ mà dòng sông không xác định, biến đổi bất ổn định, đứng im tính bất ổn dòng sông, không loại trừ vận động (hay dừng chảy) dòng sông Với Hêraclít, biến đổi, đứng im (nghỉ ngơi), ngược lại “nó đứng im (nghỉ ngơi), biến đổi” Hình ảnh Các nhà vật Hy Lạp cổ đại, Nxb Tư tưởng, Mátxcơva, 1955, tr.48 14 quy luật vận động khách quan thé giới coi tiêu chuẩn đánh giá hoạt động, suy nghĩ người Xuất phát từ quan điểm tư vốn có người, người có khả nhận thức thân suy xét Ông cho vận động, phát triển không ngừng giới quy luật khách quan (mà ông gọi logos) quy định Cả hai logos - logos khách quan logos chủ quan cấu thành nguyên lý hợp lý chi phối thứ, giống logos vũ trụ, logos tâm hồn vũ trụ Và theo ông logos người tốt nhất, người mà tâm hồn có yếu tố lửa (“ánh sáng khô”) chiếm ưu yếu tố ẩm ướt, logos lửa giới vật khác biệt chất Nếu logos tâm hồn người logos giới vật giống nhau, trùng hợp nhau, logos chủ quan người tốt cách đồng với logos khách quan vật từ suy đường tự nhận thức “tôi nghiên cứu thân mình” Bằng nỗ lực thân tạo thành phẩm, công lao (asete) cá nhân nhận thức logos giới bên Việc tự nhận thức đưa người từ giới nội tâm giới bên từ tâm hồn người ngày phong phú, mở rộng Logos tự phát triển vốn có tâm hồn Mặt khác, sau có quan hệ với giới bên ngoài, người hít vào logos thần thánh trở nên có “lý tính” Vì logos tâm hồn người (chủ quan) logos giới (khách quan) đồng khác biệt, tạo nê thống bên bên mà hai phương thức (bằng đường tự nhận thức hít vào logos giới) khiến trở nên lý tính không loại trừ mà phụ thuộc giả định lẫn Trong quan niệm logos chủ quan, Hêraclít coi gọi sinh động phát triển nội có mối liên hệ khăng khít với logos khách quan, cách đứng im nghĩa logos giới người (logos chủ quan) phải phù hợp với logos giới (logos khách quan), 15 phù hợp diễn thường xuyên, liên tục biểu người khác Từ đó, đánh giá biểu logic khách quan người nhận thấy: “Người tiếp cận với logos khách quan thông thái nhiêu”, tức nhờ tính tích cực người có lối thoát khỏi giới vật bên Khi cảm thấy có logos sáng tạo (“tự phát triển”, “tự nhân lên”) thông qua logos người nhận logos giới Logos phổ biến, vốn có vật nằm bên chúng, siêu thoát khỏi chúng giống nghĩa câu nói nằm từ, lại từ nằm riêng biệt Nghĩa câu toàn vẹn, không tách biệt Và giới với tư cách vũ trụ - chỉnh thể hài hòa Tính cân đối hài hòa giới quy định logos thần thánh thống trị chiếm ưu vật Như nhận thấy, thống nhất, mâu thuẫn logos đa dạng vật, biện chứng đơn số nhiều nói chung “Hêraclít vạch cách độc đáo” 2.1.4 Tư tưởng biện chứng thống (hài hòa) đấu tranh mặt đối lập Nếu Hy Lạp cổ đại nhà triết học thuộc trường phái Milê đặc biệt Anaximenđrơ có công đầu việc xây dựng tư tưởng sơ khai thống đấu tranh mặt đối lập, phân đôi thống mặt đối lập, Hêraclít là người nói đến thống đấu tranh mặt đối lập nhiều Ở Hêraclít quan điểm ông thống (hài hòa) đấu tranh mặt đối lập thể rõ điểm sau Thứ nhất, thống có nghĩa đồng đa dạng, hài hòa mặt đối lập “bất đồng với nhau” Đồng ý với quan điểm hầu hết nhà triết học Hy Lạp cổ đại cho giới chỉnh thể “tuyệt đẹp” bao gồm vật đa dạng phong 16 phú, Hêraclít nhìn nhận thống đồng đa dạng Tuy nhiên, Hêraclít khác với phần đông nhà triết học Hy Lạp cổ đại cho thống không đơn giản đồng đa dạng mà thống bao hàm mặt đối lập “bất đồng” với Theo Hêraclít có thật hiển nhiên, rõ ràng mà biết ngày đêm, thiện ác; hòa bình đấu tranh… song giống đối lập khác chúng tạo thành chỉnh thể lại điều biết Như vậy, Hêraclít nêu ví dụ từ thực sống để so sánh, minh hoạ mặt đối lập thống mặt đối lập Còn khái niệm: mặt đối lập, khái niệm đồng nhất, khái niệm mâu thuẫn ông chưa tới rõ ràng Không cho mặt đối lập tồn khách quan vật, tượng, Hêraclít thấy rằng, thống mặt đối lập, mặt đối lập có mối quan hệ giả định lẫn có thiếu Chúng điều kiện cho tồn tại, tồn mặt phải lấy tồn mặt làm tiền đề, chúng tồn thông qua Hêraclít cho mặt đối lập giả định lẫn có thiếu Ông đưa ví dụ minh họa: quý sức khỏe mặt đối lập bệnh tật “bệnh tật làm cho sức khỏe trở nên quý giá ngào, đói - no, mệt mỏi - nghỉ ngơi” Hêraclít cho vũ trụ bao hàm đa dạng vật tính tương đối thuộc tính vật cần phải xét mối quan hệ Các thuộc tính vật trực tiếp đối lập với tùy thuộc vào công việc chúng có quan hệ với chất nào, vật Ông nói: “Con vượn đẹp xấu xí so với loài người Con người sáng suốt vượn so với thượng đế xét anh minh, sắc đẹp thứ khác” 17 Thứ hai, vật, tượng trình biến đổi trải qua trạng thái đối lập chuyển thành mặt đối lập với Vẫn lối văn phong giàu hình ảnh, ông làm rõ quan điểm ví dụ: sống trở thành chết; thức trở thành ngủ; trẻ trở thành già… nói ngược lại rằng: chết thành sống; ngủ thành thức; già trở thành trẻ Ông nói: “cùng thứ ta sống chết; thức ngủ; già trẻ sau biến đổi trở thành kia, ngược lại” Thứ ba, đấu tranh mặt đối lập liên hệ thống mặt đối lập Đấu tranh phổ biến, điều kiện tồn Sự hoàn hảo, tính hài hoà vũ trụ theo quan niệm Hêraclít, thống nội tại, hoà hợp, cân mặt đối lập cấu thành chỉnh thể Chính hoàn hảo hài hoà đem lại cho vật, tượng vũ trụ tính xác định, tính vững tính ổn định: âm hài hoà thiếu kết hợp thống âm cao âm thấp chỉnh thể hài hoà thống vũ trụ, thiếu phận khác nhau, ngược lại phận bên vũ trụ thống nhất… Những kết hợp hình thành từ tất tất cả, giống khác nhau, hoà nhịp không hoà nhịp, thống xuất từ tất tất từ thống nhất” Trái với quan điểm đương thời xem đấu tranh tượng hoàn toàn tiêu cực, xung đột lực lượng mù quáng bất đồng mang tính chất phá huỷ Hêraclít lại cho đấu tranh vốn có chất vật, quy luật phổ biến tồn chúng Đấu tranh nguồn gốc sống chân lý, lẽ phải sống Ông có câu nói hay: người không cảm thấy tốt ý nguyện trở thành thực Tư tưởng Hêraclít hoàn toàn khác biệt đối lập với quan niệm liên minh Pitago Khi Pitago liên minh Pitago thừa nhận giới bao 18 gồm số mặt đối lập, thừa nhận thống cuả mặt đối lập Tuy nhiên thống mặt đối lập, hài hoà hoàn toàn loại trừ đấu tranh, theo hài hoà bất biến không đổi Họ cho đấu tranh tạo hài hoà mà thiếu hụt mặt đối lập tạo hài hoà,vũ trụ hoà bình, hoà hợp Hêraclít khẳng định: đâu khác biệt thống nhất, bất hoà phải hoà hợp Trên quan điểm thống (hài hoà) đấu tranh mặt đối lập, Hêraclít có quan điểm người, xã hội Con người theo Hêraclít thực thể gồm phần thể xác linh hồn Trong phần linh hồn người cấu thành từ yếu tố lửa (năng động), linh hồn có phần “ẩm ướt” phần “khô ráo” “Ẩm ướt” “khô ráo” hai mặt đối lập thống linh hồn người Nếu linh hồn người yếu tố “khô ráo” chiếm ưu người có trí tuệ thông minh, dễ dàng hiểu Logos - quy luật giới Xã hội quan niệm Hêraclít chứa đựng mặt đối lập, mặt trái ngược xã hội vận động theo xu đấu tranh, trừ mặt đối lập Ông cho xã hội người không cảm thấy tốt ý nguyện trở thành thực Cũng quan điểm Hêraclít diễn đạt tư tưởng ông “chiến tranh”; “chiến tranh cha đẻ thứ, hoàng đế thứ Chiến tranh biến số người thành thần thánh, số khác người, biến số người thành nô lệ, số khác người tự do” Chiến tranh tạo trật tự hài hoà Có thể nói tư tưởng Hêraclít thống (hài hoà) mặt đối lập, ông làm rõ quan điểm sau: thống hoà hợp bất đồng mặt đối lập; trình biến đổi vật trải qua trạng thái đối lập chuyển hoá thành mặt đối lập Đấu tranh mặt phổ biến, điều kiện tồn Với Hêraclít giới 19 hài hoà mặt đối lập, thống (hài hoà) đấu tranh mặt đối lập quy luật phổ biến giới, nhận thức giới nhận thức quy luật đó, nhận thức phân đôi nội quy luật 2.2.5 Tư tưởng biện chứng quan điểm nhận thức Hêraclít thừa nhận với tư cách người sáng lập phép biện chứng quan niệm vũ trụ, tính thống vũ trụ, vận động phổ biến, tính thống đấu tranh mặt đối lập mà quan niệm độc đáo ông nhận thức Theo Hêraclít, người ta nhận biết chung, phổ biến tìm biểu đa dạng, cụ thể vật, tượng đơn nhất, cá biệt cách so sánh, đối chiếu vật, tượng đơn cá biệt với chung, phổ biến Nhiều nhà triết học có tên tuổi có nhà sáng lập chủ nghĩa Mác coi phương pháp “đằng sau nhận thấy rừng” - đằng sau tượng nhận thấy chất, đằng sau chất nhận thấy tượng Ông có câu châm ngôn tiếng: “biết nhiều thứ chưa làm cho người ta thông minh, người thông minh phải người nắm chất tính tất yếu vật, hiểu logos vũ trụ” Theo quan điểm ông, người biết nhiều thứ, đa tri thức người mà không hiểu logos vũ trụ nhiều coi người hiểu biết chưa phải người thông minh, chưa phải nhà thông thái Biết nhiều thứ đa tri thức, theo ông mánh lới nhận thức, mà mánh lới nhận thức có, “mọi người có khả nhận thức” Người thông minh, nhà thông thái không người biết nhiều, đa tri thức mà phải nắm Logos vũ trụ, nắm quy luật tất yếu vũ trụ Theo Hêraclít, Êể nắm mối quan hệ biện chứng vật, tượng, nắm chất quy luật phổ biến giới, nắm logos vũ trụ, chủ thể nhận thức trước hết phải có lực quan sát 20 sáng suốt trí tuệ Sự sáng suốt trí tuệ thần bí mà logos vốn có người, lực nhận thức độc lập người chất vật, tượng mà họ quan sát chiêm nghiệm Sự sáng suốt trí tuệ có khả nhận thức tính thống vũ trụ, nhận thức thống mặt đối lập, nhận thức logos vũ trụ Với quan niệm đó, Hêraclít coi sáng suốt trí tuệ, logos chủ quan, thông thái người đối tượng nhận thức lý tính Hêraclít đặc trưng logos chủ quan là: tính khách quan, tính vĩnh hằng, quy luật bất biến, linh hồn vốn có tự phát triển Chính tính chất khách quan, phổ biến nên có người nhận thức, người nhận thức người trở nên thông thái Nét độc đáo quan niệm Hêraclít coi logos chủ quan đối tượng nhận thức, người Song khác biệt Hêraclít so với nhà triết học đương thời chỗ ông coi tự nhiên đối tượng nhận thức, nhận thức giới phải nhận thức Logos khách quan Ưu điểm lớn trí tuệ nói lên chân lý hành động theo tự nhiên, nghe theo tiếng nói tự nhiên Song nhận thức giới tự nhiên, nhận thức Logos khách quan giới, lẽ “tự nhiên yêu thích ẩn dấu mình” Chỉ có người có trí tuệ “sáng sủa” nhất, có “linh hồn khô ráo” nhận thức Logos khách quan tự nhiên Và để có nhận thức đắn nhận thức người kể người có trí tuệ anh minh phải nhận thức cảm tính, “bởi mắt tai người thầy tốt nhất” Song mắt tai lại nhân chứng tồi người người có linh hồn “ẩm ướt” Điều có nghĩa là, để nhận thức 21 Logos khách quan tự nhiên người phải từ trực quan cảm tính đến trực giác trí tuệ, từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính Đây quan điểm tiến Hêraclít Sau nhà sáng lập chủ nghĩa Mác khẳng định: đường nhận thức từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng trở lại với thực tiễn Từ trình bày nói thấy Hêraclít có quan điểm biện chứng nhận thức, đặc biệt ông xây dựng nguyên lý thống Logos khách quan Logos chủ quan, mối quan hệ nhận thức giới khả nhận thức giới người, biện chứng chung đơn Mặc dù tư tưởng chưa thật rõ ràng tư tưởng biện chứng có ý nghĩa cho việc phát triển phép biện chứng sau 2.2 Giá trị hạn chế tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít Mặt dù chất phác, thô sơ tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít đắn, phù hợp với quy luật khách quan Ông đưa triết học vật Hy lạp cổ đại phát triển lên bước mới, góp phần đấu tranh chống quan điểm tâm, siêu hình nhà tâm thời kỳ cổ đại Dưới góc độ phép biện chứng nhìn chung giá trị triết học Hy lạp thời kỳ cổ đại có ý nghĩa to lớn, phải nói đến Hêraclít, triết học ông nhiều yếu tố biện chứng có giá trị nhà triết học mácxít đánh giá cao Các nhà triết học Hy Lạp cổ đại nghiên cứu phép biện chứng cốt nâng cao nghệ thuật tranh luận, nghệ thuật hùng biện để bảo vệ luận điểm triết học để tìm chân lý Kết trình nghiên cứu nhiều nhà triết học nhận thức phát nhiều yếu tố phép biện chứng mối liên hệ tượng vật, vận động vĩnh viễn vật chất; tính thống mặt đối lập vật… Những yếu tố biện chứng đoán thiên tài 22 nguyên lý quy luật phép biện chứng mà C.Mác, Ph.Ănghen gọi phép biện chứng tự phát, ngây thơ Có thể nhận xét chung rằng, giai đoạn lịch sử nhân loại với cách nhìn biện chứng giới phương diện giới quan, nhà triết học Hy Lạp cổ đại nói chung, tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít vượt bỏ ảnh hưởng giới quan thần thoại tôn giáo, đem lại cho loài người phương pháp tư - tư triết học Tư tưởng biện chứng triết học ông mở đầu cho phát triển tư tưởng biện chứng phương Tây, viên đá tảng tạo tiền đề cho phát triển tư tưởng biện chứng triết học sau Mặc khác, với phương pháp tư độc đáo mình, với cách nhìn biện chứng, mà hình thức nhìn nhận giới thống nhất, Hêraclít truy tìm nguồn gốc giới, tính thống giới từ dạng vật chất cụ thể Hêraclít người trình bày quy luật thống (hài hòa) đấu tranh mặt đối lập Trong đó, ông cho giới chỉnh thể thống tuyệt đẹp bao gồm mặt đối lập Hơn nữa, ông khẳng định đấu tranh mặt đối lập quy luật phổ biến giới, điều kiện để tồn Nhận thức giới nhận thức quy luật thống ( hài hòa) đấu tranh mặt đối lập Trong “Bút ký triết học”, V.I.Lênin đánh giá rằng, tư tưởng ông khiến nhà triết học lỗi lạc Hy Lạp cổ đại Arixtốt phải nát óc “đấu tranh” lại Ông người đưa khái niệm logos chủ quan logos khách quan, theo đó, logos chủ quan người có mối quan hệ biện chứng với logos khách quan giới Nhận thức người trình từ logos chủ quan đến logos khách quan hay nói cách khác nhận thức trình từ nhận thức cảm tính đến tư trí tuệ Bản chất nhận thức giới nhận thức logos khách quan Trong học thuyết dòng chảy phổ biến, Hêraclít đưa tư tưởng biện chứng Một câu nói nối tiếng 23 ông là: “Không tắm hai lần dòng sông” Điều khẳng định vận động, biến đổi phổ biến, vĩnh cửu Tuy nhiên, ông khẳng định vận động đứng im thống mâu thuẫn mặt đối lập Tư tưởng vận động ông Ph.Bêcơn kế thừa phát triển triết học Có thể thấy rằng, tư tưởng biện chứng Hêraclít triết học ông có vai trò định triết học nói chung lịch sử phát triển phép biện chứng nói riêng Qua thời gian, giá trị tư tưởng biện chứng triết học ông khẳng định ông nhắc đến nhiều Bên cạnh đóng góp lịch sử phát triển phép biện chứng tư tưởng biện chứng Hêraclít hạn chế định Ở Hêraclít, thống quan niệm nguồn gốc chung vật mà chưa thấy thống vật mối liên hệ cụ thể, hay vận động vận động vòng khép kín Vận động quan niệm ông đơn giản, chưa đến quan niệm vận động tạo nên đa dạng phong phú vật tượng, vận động phát triển vật, tượng theo nấc thang lên Mặc khác, tư tưởng biện chứng Hêraclít hầu hết thể qua câu văn giàu hình ảnh, châm ngôn nhiều ẩn dụ, đa nghĩa Điều tạo nên tính không quán tư tưởng, quan điểm, luận điểm ông   24 KẾT LUẬN Nghiên cứu tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít kết luận ông nhà triết học vật có nhiều yếu tố biện chứng ngây thơ, chất phát có giá trị lớn lịch sử triết học nhân loại Tư tưởng biện chứng ông hình thức lịch sử phép biện chứng, đưa nhiều quan niệm có tính trực quan biện chứng chất phát vận động phát triển vạn vật Mặc dù chưa đạt tới mức hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù phép biện chứng đoán tính biện chứng Hêraclít giữ vai trò người đặt tảng cho lý luận biện chứng Khi nói giá trị tư tưởng biện chứng ông, Ph.Ăngghen coi ông đại biểu xuất sắc phép biện chứng Hy Lạp cổ đại Ph.Ăngghen viết: “Quan niệm giới cách nguyên thủy, ngây thơ ấy, quan niệm nhà triết học Hy Lạp thời cổ, người diễn đạt rõ ràng quan niệm Hê-ra-clít: vật tồn tại, đồng thời lại không tồn tại, vật trôi đi, vật không ngừng thay đổi, vật luôn trình xuất biến đi”3 Lịch sử tư tưởng thực tiễn cách mạng nước ta chứng minh rằng, nhận thức nắm vững phép biện chứng lịch sử phát triển biết cách vận dụng cách sáng tạo, phù hợp điều kiện hoàn cảnh cụ thể Hồ Chí Minh nói: “Dĩ bất biến, ứng vạn bất biến” người hoàn thiện thân, cải tạo tự nhiên, biến đổi xã hội theo hướng có lợi cho Muốn làm điều đòi hỏi phải nắm rõ chất vấn đề áp dụng vào thực tiễn Do đó, cần phải tích cực học tập, rèn luyện nghiên cứu từ ngồi ghế nhà trường Có vậy, xứng đáng hệ trẻ Ph.Ăngghen, Chống Đuy rinh, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971, tr.33 25 đầu việc xây dựng đất nước ngày giàu mạnh, xứng đáng với bè ban “Năm châu” lời Bác Hồ dạy Bản thân học viên chuyên ngành triết học học tập, nghiên cứu trình độ thạc sỹ, nghiên cứu lịch sử triết học, cần có quan điểm nhận thức đắn vấn đề Thấy cống hiến, đóng góp nhà triết học lịch sử, giá trị hạn chế họ Có quan điểm đánh giá thẩm định phù hợp Đặc biệt phải biết vận dụng điểm tích cực, tiến quan điểm triết học lịch sử để cắt nghĩa vấn đề triết học Mác, chứng minh triết học Mác kế thừa giá trị tinh hoa dòng chảy phát triển triết học nhân loại Với triết học Hêraclit phải thấy trường phái triết học tiến lịch sử triết học phương Tây cổ đại, với đóng góp giá trị tư tưởng biện chứng Trong nghiên cứu triết học Mác, phải thấy tư biện chứng vật mácxít có trình hình thành phát triển tuân theo quy luật phát triển tư triết học nhân loại, nghĩa phép biện chứng vật Mác đỉnh cao tư triết học nhân loại Trong phát triển, có kế thừa, chọn lọc tinh hoa tư triết học nhân loại Là người giảng viên phải có nhận thức đắn, đánh giá trường phái, nhà triết học sát với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế - trị - xã hội đương thời mà họ sống có cống hiến cho nhân loại, thật bảo đảm nguyên tắc khách quan, toàn diện, lịch sử cụ thể phát triển Tránh đánh giá cách chung chung, hời hợt, phiến diện chiều dẫn đến phê phán thiếu sơ khoa học Tư người làm công tác sư phạm đòi hỏi có mô phạm cách khái quát, xác đánh giá cách công giai đoạn lịch sử, tạo sức hút cho người học sau Nghiên cứu triết học Hêraclit nói chung, tư tưởng biện chứng nói riêng phải thấy vai trò tư tưởng biện chứng phát triển tư sư 26 phạm Trong giảng dạy học tập muốn có phán đoán đúng, kết luận xác phải tìm đủ cứ, thông tin tài liệu, liệu khoa học có khả khái quát tình hình thực tiễn tốt, phải đặt vấn đề nhận thức mối quan hệ thống với thực Người giảng viên sau muốn tư phải có phương pháp tư khoa học, tư biện chứng, tư lôgíc Làm điều người học phải tăng cường tích luỹ tri thức, kinh nghiệm, có khả phán đoán cao, khả tưu trừu tượng lớn, có cách nhìn, cách tổng hợp, khái quát hoá gắn lý luận vào thực tiễn sinh động Chính từ ý nghĩa người học, người làm công tác giảng dạy sau để có khả tư khoa học, tư biện chứng cao phải có trình tích luỹ kiến thức, thông qua giai đoạn nhận thức, chống tư tưởng nóng vội đốt cháy giai đoạn, tăng cường học hỏi, tích luỹ kiến thức khoa học nhận loại, tính luỹ kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy đường đắn để cố, hoàn thiện phương pháp tư khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy sau    27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007 Nguyễn Tiến Dũng, Lịch sử triết học phương Tây, Nxb Tổng hợp,Thành phố Hồ Chí Minh, 2005 Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình triết học Mác Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014 Bùi Thanh Quất, Lịch sử triết học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1999 GS, TS Nguyễn Ngọc Long - GS, TS Nguyễn Văn Vui (đồng chủ biên), Giáo trình triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2006 Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội, Khoa Triết học, Tập giảng triết học Mác - Lênin, tập I, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000 Ngô Đức Thịnh, Giáo trình triết học Mác - Lênin, NXB Chính trị Hành chính, H., 2009 10 Nguyễn Đăng Thục, Lịch sử triết học Phương Đông, tập I, Nxb Tp Hồ Chí Minh, 1991 PGS, TS Đoàn Quang Thọ (chủ biên), Giáo trình triết học, Nxb Lý luận Chính trị, H., 2006 Đặng Hữu Toàn, “Quan niệm Hêraclít hài hoà đấu tranh mặt đối lập”, Tạp chí Triết học, số (131), 2002 10 Đặng Hữu Toàn, “Khái niệm “Logos triết học Hêraclít” Tạp chí Triết học, số (146), 2002 11 Đặng Hữu Toàn, “Học thuyết nhận thức triết học Hêraclít”, Tạp chí Triết học, số (146), 2003 12 Tổng cục Chính trị, Giáo trình lịch sử triết học, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2014 13 Tổng cục Chính trị, Lịch sử triết học, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003 28 14 Viện triết học (1998), Lịch sử phép biện chứng, tập I, phép biện chứng cổ đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Nguyễn Hữu Vui (2007), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội ... sử triết học có tư tưởng biện chứng sơ khai nhà triết học Hêraclít II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC HÊRACLÍT - GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ 2.1 Nội dung tư tưởng biện chứng triết. .. giới người, biện chứng chung đơn Mặc dù tư tưởng chưa thật rõ ràng tư tưởng biện chứng có ý nghĩa cho việc phát triển phép biện chứng sau 2.2 Giá trị hạn chế tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít... quán tư tưởng, quan điểm, luận điểm ông   24 KẾT LUẬN Nghiên cứu tư tưởng biện chứng triết học Hêraclít kết luận ông nhà triết học vật có nhiều yếu tố biện chứng ngây thơ, chất phát có giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT học tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT học của HÊRACLIT GIÁ TRỊ và hạn CHẾ, TIỂU LUẬN TRIẾT học tư TƯỞNG BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT học của HÊRACLIT GIÁ TRỊ và hạn CHẾ,

Từ khóa liên quan