0

Giáo án tự chọn Ngữ văn 9

49 4,610 65

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2013, 01:25

Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn Giáo án tự chọn ngữ văn 9 chủ đề 1 (6tiết) . Những sáng tạo của nguyễn du trong truyện kiều A-Mục tiêu cần đạt : Qua bài học , học sinh nắm đợc các kiến thức và kỹ năng sau : -Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du -Những sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Du trong Truyện Kiều . -Cảm nhận và phân tích đợc giá trị nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều . B-Thời gian : (6tiết ). C-Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học . 1.Sĩ số : 9A : 9B: 9C: 2.Kiểm tra bài cũ Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nhắc lại những yếu tố cuộc đời và con ngời của Nguyễn Du có ảnh h- ởng đến thơ văn của ông ? -Thời đại Nguyễn Du có nhiều biến động dữ dội (chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng trầm trọng , khởi nghĩa nông dân đỉnh cao là khởi nghĩa Tây Sơn) -Sinh ra trong một gia đình đại quí tộc , có truyền thống về văn học . -Mồ côi cha năm 9 tuổi , mồ côi mẹ năm 12 tuổi , ông sớm phải bơ vơ sống cuộc đời nghèo khổ , chịu đói rách , phu bạt khắp nơi , chứng kiến nhiều cảnh đời éo le. Vì vậy , có nhiều tác động lớn đến tình cảm cảm xúc của nhà thơ . -Những năm làm quan cho triều Nguyễn , công việc đi sứ nhà Thanh đã tác động không nhỏ tới t tởng và tình cảm của ông . Tiết 1 : Nội dung bài học . -1- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn 3. Những sáng tạo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều . -So sánh Truyện Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân và Truyện Kiều của Nguyễn Du , em thấy gì sáng tạo ? Em hãy phân ra các nhân vật chính diện và phản diện trong Truyện Kiều -Em có nhận xét nh thế nào khi ngòi bút tác giả miêu tả nhân vật chính diện ? Biện pháp ngt chính khi miêu tả các nhân vật này ? +Hãy lấy dẫn chứng trong Truyện Kiều để minh hoạ ? (+So sánh các miêu tả TK trong Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và trong Truyện Kiều của Nguyễn Du ) I.Những sáng tạo về nghệ thuật 1.Thể loại . -Những sáng tạo về thể loại của Nguyễn Du thể hiện ở chỗ Truyện Kiều của TT Tài Nhân (TQ) viết bằng văn xuôi tiểu thuyết chơng hồi còn Truyện Kiều của Nguyễn Du viết bằng truyện thơ (3254 câu thơ lục bát ) vấn đề mà tác giả quan tâm chính là vấn đề vận mệnh của một con ngời trong xã hội phong kíên (sô phận bi thảm của nhân vật Thuý Kiều . 2.Về nghệ thuật . a)Nghệ thuật miêu tả nhân vật . +Nhân vật chính diện : Thuý Kiều , Thuý Vân , Vơng Quan , Kim Trọng , Từ Hải , Vãi Giác Duyên . +Nhân vật phản diện : bà, Bạc bà , Bạc Hạnh , Hoạn Th , Mã Giám Sinh , Sở Khanh . *Tác giả đã sử dụng biện pháp ớc lệ (vẻ đẹp của con ngời thờng gắn với vẽ đẹp khẻo mạnh , thanh tao của các hình t- ợng tự nhiên ) . Cái đẹp phải đợc miêu tả hoàn thiện hoàn mỹ bằng biện pháp lý tởng hoá (Đẹp thì phải tuyệt thế giai nhân, tài thì mời phân vẹn mời ) *Trong Truyện Kiều , nội dung miêu tả Thuý Kiều sắc đành đòi một, tài đành hoạ hai . Để làm nổi bật vẻ đẹp của Truyện Kiều , tác giả miêu tả cái đẹp hoàn thiện hoàn mĩ của Thuý Vân trớc , làm đòn bảy cho tài săc của Thuý Kiều (Trong TK của Thanh Tâm Tài Nhân : Tác giả miêu tả Thuý Kiều trớc , Thuý Vân sau ). Khi miêu tả Thuý Vân , cho phép ngời ta tởng tợng một cô gái trẻ trung , đẹp một cách phúc hậu, đoan trang , có -2- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn -Đọc những câu thơ miêu tả Kim Trọng ? Em có nhận xét nh thế nào về cách miêu tả nhân vật này ? -Từ Hải cũng là một nhân vật chính diện . Em thấy Nguyễn Du miêu tả nhân vật Từ Hải có gì đặc biệt ? phần quí phái . Vẻ đẹp của Thuý Vân là vẻ đẹp tạo hoá nhờng nhịn .Còn vẻ đẹp của Thuý Kiều là cái đẹp sắc xảo mặn mà , vẻ đẹp mà Hao ghen, liễu hờn . Miêu tả vẻ đẹp nhân vật , Nguyễn Du đã ngầm dự cảm hoá nhân vật . Cái đẹp mây thua , tuyết nhờng dự cảm một cuộc đời có lẽ suôn sẻ , bình yên còn cái đẹp Hoa ghen, liễu hờn là dự cảm một số phận lênh đênh , trôi dạt, bất trắc . +Cái tài của Thuý Kiều cũng đợc miểu tả , bằng cách số phận hoá nhân vật Thuý Kiều nh một định mệnh . Cái tài của Thuý Kiều đợc thể hiện rõ trong toàn bộ câu chuyện (Đánh đàn cho Kim Trọng , cho Mã Giám Sinh , cho Thúc Sinh , Hoạn Th , Hồ Tôn Hiến ) . Khi miêu tả cái tài của nhân vật Thuý Kiều , Nguyễn Du chủ yếu nói đến tâm hồn đa sầu đa cảm của ngời nghệ sĩ . Cái tài của Kiều chính là cái tình : Tài tình chi lắm cho trời đất ghen *Nhân vật Kim Trọng cũng đợc miêu tả một cách lý tởng hoá : từ cách xuất hiện đến diện mạo Nhạc vàng đâu đã thấy nghe gần gần Trông chừng thấy một văn nhân Lỏng buông tay khấu bớc lần dạm băng Rồi Kim Trọng Một vàng nh thể cây quỳnh cành dao với dáng dấp và tính cách : Phong t tài mạo tót vời . Vào trong phong nhã , ra ngoài hào hoa . *Nhân vật Từ Hải , từ cách xuất hiện hết sức bất ngờ , gây thiện cảm từ hình dáng đến tính cách . Lần thâu gió mát trăng thanh Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi Râu hùm hàm ém mây ngài . Vai năm tấc rộng thân mời thớc cao Đờng đờng đấng anh hào -3- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn -Các nhân vật phản diện đợc tác giả dùng biện pháp ngt gì ? Hãy lấy dẫn chứng minh hoạ ? (Miêu tả nhân vật Mã Thúc Sinh , bà , Sở Khanh, Hoạn Th , Hồ Tôn Hiến ) Côn quyền hơn sức lợc thao gồm tài +Các nhân vật phản diện thờng đợc tác giả dùng biện pháp hiện thực . Tức là các nhân vật tự phơi bày tính cách của mình . -Mã Giám Sinh : Bản chất con buôn dần dần đợc hiện ra từ lúc mới xuất hiện : Trớc thầy sau tớ xôn xao đến các cử chỉ , lời nói , hoạt động đều rất thô lỗ : Hỏi tên , rằng : Mã Giám Sinh Hỏi quê , rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gần Rồi ghế trên ngồi tót sỗ sàng và ép cung cầm nguyệt thứ bài quạt chơn đến Cò kè bớt một thêm hai -Tú bà :Thoắt trông nhờn nhợt mầu da ăn gì to béo đẫy đà làm sao . Nhờn nhợt gợi mầu da mai mái của những ngời chuyên kinh doanh thể xác phụ nữ . Ngời ăn cơm , ăn thịt . ở đây tác giả hỏi ăn gì là một hàm ý rất sâu sắc. Tiết 2 : Nội dung bài học. Sĩ số : 9A : 9B: 9C: Trong Truyện Kiều ngt miêu tả tâm lý nhân vật cũng hết sức điêu luyện . Hãy lấy một vài dẫn chứng để minh hoạ b)Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật . Nguyễn Du rất hiểu tâm lý nhân vật . Mỗi nhân vật từ chính diện , phản diện -4- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn . -Em có nhận xét nh thế nào về nghệ thuật miêu tả tấm lý nhân vật của Nguyễn Du qua đoạn Thuý Kiều báo ân báo oán ? (và cả các nhân vật trung gian nh Thúc sinh, các nhân vật mờ nhạt nh Thuý Vân , Vơng Quan) tất cả đều có tính cách . +Thuý Kiều ở lầu Ngng Bích : Trong muôn vàn nỗi nhớ , đầu tiên Thuý Kiều nhớ đến Kim Trọng Tởng ngời dới nguyệt chén đồng Tin sơng luống những dày trông mai chờ Điều đó chứng tỏ, nàng không giấu nổi tình cảm . +Đoạn Thuý Kiều báo ân , báo oán . Sau khi báo ân xong , ngời đầu tiên Thuý Kiều báo oán là Hoạn Th . Trớc hết vì Thuý Kiều cũng là đàn bà nên đã trả thù Hoạn Th trớc (vì dù sao đó đàn bà cũng có một chút gì đó nhỏ nhen chẳng hạn lời Kiều rất mát mẻ : Tiểu th giờ cũng đến đây Đàn bà dễ có mấy tay Đời xa mấy mặt , đời này mấy gan Dễ dàng là thói hồng nhan Càng cay nghiệt lắm , càng oan trái nhiều . Nguyễn Du đã bố trí cho Thuý Kiều tha Hoạn Th và rất nhiều lần Thúc Sinh ra quan âm các sụt sùi cùng Thuý Kiều . Hoạn Th biết nhng lờ đi . Khi trốn khỏi nhà Hoạn Th biết nhng không đuổi theo . Vả lại Hoạn Th là một đối th không vừa : Rằng tôi chút phận đàn bà Ghen tuông thì cũng ngời ta thờng tình Nghĩ cho khi gác viết kinh Vớt khi khỏi cử dứt tình chẳng theo Lòng riêng riêng những kính yêu Chồng chung cha dễ ai chiều cho ai Trót lòng gây việc trông gai Còn nhờ lợng bể thơng bài nào chăng . Hoạn Th rất khôn khéo . Hoạn kéo ng- ời xử tội vào đồng loại (cùng phận đàn -5- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn -Việc xây dựng nhân vật Hoạn Th cho thấy những mâu thuẫn trong miêu tả của Nguyễn Du nh thế nào ? (Nguyễn Du rất trung thành với chế độ phong kiến ) bà ghen tuông là bình thờng ) 6 câu tiếp , Hoạn Th cũng không nhận tội mà còn kể tội Kiều . Trót : vừa nh nhận tội vừa nh xin lỗi và câu cuối Còn nhờ lợng bể thơng bài nào chăng thì Hoạn Th ca ngợi Kiều rộng lợng . Hoạn Th đã đánh trúng tâm lý nàng Kiều . Và vì vậy, Thuý Kiều không thể không tha thứ cho Hoạn Th . Khen cho thật đã nên rằng Khôn ngoan đến mực , nói năng phải lời Tha ra thì cũng may đời Làm ra mang tiếng con ngời nhỏ nhen Tiết 3 : Nội dung bài học. Sĩ số : 9A : 9B: 9C: -Trong Truyện Kiều ngt tả cảnh ngụ tình của Nguyễn Du cũng hết sức tài tình . Em hãy chứng minh điều đó ? c)Nghệ thuệt tả cảnh ngụ tình . Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Ngời buồn cảnh có vui đâu bao giờ Cảnh trong Truyện Kiều đều đợc tác giả khắc hoạ chỉ bằng vài nét nhng trong nó bộc lộ rất nhiều cảm xúc của nhân vật . -6- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn Em hãy lấy dẫn chứng minh hoạ trong mối cảnh của Thuý Kiều đều gửi gắm một tình cảm nào đó . Tình trong cảnh , cảnh trong tình , rất gắn bó và hết sức điêu luyện ? Chẳng hạn khi chị em Thuý Kiều đi chơi xuân khi mà tà tà bóng ngả về tây , chị em thơ thẩn dan tay đi về , để miêu tả cảnh lu luyến với cảnh ngày xuân đẹp đẽ, tác giả tả cảnh dòng suối : Nao nao dòng nớc uốn quanh Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang - Cũng vẫn dòng suối này , khi Kim Trọng trở lại tìm Kiều , Nguyễn Du viết : Một vùng cỏ mọc xanh rì Nớc ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu +Đoạn Kiều ở lầu Ngng Bích cũng là một trong những đoạn tả cảnh ngụ tình hay nhất trong Truyện Kiều +Điệp ngữ buồn trông gợi nỗi nhớ buồn liên tiếp dai dẳng Thuyền đi thấp thoáng Con thuyền gợi hình ảnh quê nhà . Thuý Kiều trông ra biển , thấy những con thuyền nhớ về quê , về cha mẹ , nhng con thuyền Thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện , vậy trông về quê nhà lại là vô định , không biết đời mình đi đâu về đâu . Ngọn nớc mới sa hoa trôi man mác -> gợi cuộc đời hoa trôi bèo dạt của nàng . Ngọn cỏ dầu dầu gợi cuộc đời tàn úa của nàng . Gió cuốn mặt duềnh với ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi gợi tai hoạ dình rập , có thể giáng xuống đầu nàng lúc nào không biết Tiết 4: Phần thực hành -7- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn Sĩ số : 9A : 9B: 9C: Những sáng tạo của Nguyễn Du thể hiện nh thế nào qua Truyện Kiều Theo em , cái tiến bộ về t tởng của Nguyễn Du thể hiện ở những mặt nào ? Em hiểu nh thế nào về quan niệm về chữ hiếu trong xã hội phong kiến ? -Vậy trong Truyện Kiều , chữ hiếu đợc hiểu giống nh quan niệm chữ hiếu trong chế độ phong kiến không ? Dẫn chứng ? 3.Tái tạo một tác phẩm khác với Thanh Tâm Tài Nhân . (Thanh Tâm Tài Nhân chủ yếu phơi bày hiện thực qua tiểu thuyết nặng về về cảm ứng nhân đạo: Đó là phê phán bênh vực . Một tiểu thuyết bằng thơ rất giàu chất trữ tình : Truyện Kiều phản ánh ớc mơ , khát vọng của con ngời trong xã hội phong kiến . a)Nhu cầu đòi giải phóng tình cảm . +Quan niệm về chữ trung trong Truyện Kiều trong TK , Nguyễn Du đã dựng lên hai triều đình : (Một của Hồ Tôn Hiến , một của Từ Hải. Rõ ràng về một phơng diện nào đó, ông đã phủ định TĐ chính thống mà khẳng định TĐ của Từ Hải và coi Từ Hải là đấng anh hùng (Trong Kim Vân Kiều truyện thì Từ Hải là một thảo tặc chuyên cớp bóc và những toan tính rất bình thờng) . Xây dựng nhân vật Từ Hải , nhân vật muốn thể hiện khát khao tự do , công lý . Nhng trong t tởng của ông rất mâu thuẫn . Ông để cho Hồ Tôn Hiến giết Từ Hải -> rất lúng túng trong quan niệm chữ trung (hoàn cảnh lịch sử) . +Quan niệm chữ : hiếu Trong XH phong kiến chỉ có quan hệ một chiều . Đó là đạo làm con phải có hiếu với cha mẹ . Trong Truyện Kiều Vơng ông , Vơng bà là một ông bố , bà mẹ rất từ tâm khi Kiều bán mình chuộc cha . Ng- ời đau đớn nhất là Vơng ông và Vơng bà . Vơng ông đã định đập đầu vào tờng vôi để chết . Và ông nghĩ đằng nào ông -8- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn Quan niệm hôn nhân và tình yêu của Nguyễn Du có gì tiến bộ ? (So với quan niệm hôn nhân trong xã hội phong kiến ) Em hãy so sánh 2 cảnh , cảnh chị em Thuý Kiều viếng mộ Đạm Tiên và cảnh Kim Trọng xuất hiện ? Cảnh ở đây thay đổi nh thế nào ? cũng chết một lần , ông chết đi để cứu con . Biết T-Y-K-K tan vẽ , hai ông bà vô cùng xót xa . Ngời nói ra điều xót xa ấy cũng là ông bà : Kiều nhi phận mỏng nh tờ Một lời đã lỡ tóc tơ với chàng . và hai ông bà đã khóc than kể mọi điều . Nói với Thuý Vân thay Thuý Kiều cũng là 2 ông bà : Trót lời nặng với lang quân Mợn con em nó Thuý Vân thay lời Gọi là trả chút nghĩa ngời Nỗi đau mất con đã trở thành vết thơng suốt cuộc đời họ . Nh vậy , quan niệm chữ hiếu của Nguyễn Du cũng trái với quan niệm của lễ giáo phong kiến . b)Câu chuyện tình yêu trong Truyện Kiều : Dẫu cho bầu trời nho giáo luôn là những đám may xám thì tình yêu Kim Kiều vẫn có khoảng sáng khoảng vui . Đó là mối tình trong sáng Kim-Kiều yêu nhau bởi sự xúc động , đến với nhau tự nguyện . Một mối tình tha thiết nồng thắm . Thuý Kiều gặp Kim Trọng trong tết thanh minh . sau khi ba chị em Thuý Kiều đã viếng xong mộ Đạm Tiên . Cảnh sắc mang âm sắc chết chóc , nặng nề . ở đây âm khí nặng nề Bóng chiều đã ngả , đờng về còn xa Lúc đó Kim Trọng xuất hiện : Trong chừng thấy một văn nhân Lỏng buông tay khấu , bớc lần dặm băng . Hài văn lần bớc dặm xanh Một vùng nh thể cây quỳnh cành dao Đó là bớc chân của T.Y. Cảnh sắc sáng tơi trẻ trở lại . +Đó là một tình yêu cao đẹp , bất chấp và cũng độ lợng . Một mối tình tự do , tự nguyện . Trong cái giàng buộc của -9- Chủ đề tự chọn Văn 9/Trờng THCS Lơng Sơn Em có nhận xét và cảm tởng nh thế nào khi mặt trời đã đứng ngay nóc nhà ? chế độ phong kiến Nam nữ thụ thụ bất thân thì Thuý Kiều đã xăm xăm băng lối vờn khuya một minh : còn Kim Trọng lúc đó cũng đang mơ về Thuý Kiều . Suốt 15 năm lu lạc bất chấp , thời gian , năm tháng , dãi dầu , mối tình của Kim Kiều vẫn hết sức thuỷ chung . Kim Trọng đã trở thành ngời tình lý tởng cho các cô gái trẻ cả xa và ngày nay . Chàng đã lặn lội treo ấn từ quan để đi tìm tình yêu đích thực của mình . Ráp treo quan ấn từ quan Mấy sông cũng lội , mấy ngàn cũng qua +Tuy nhiên , câu chuyện tình đó , dù trong sáng đẹp đẽ nhng Nguyễn Du đã dự cảm một điều gì đó bấp bênh nhng mà chiêm bao : Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao hay Ngời đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không Trong Truyện Kiều , duy nhất có hình ảnh mặt trời nhng: Dùng dằng cha muốn rời tay Vừng đông nay đã đứng ngay nóc nhà Đứng ngay nóc nhà -> một l 2 định mệnh nh chắn ngang tình yêu đôi lứa . Ngày đã sang chiều . Một cái gì đó bấp bênh , sóng gió , gập ghềnh Tiết 5 : Nội dung bài học Sĩ số : 9A : 9B: 9C: -10- [...]... hiểu kỹ đặc điểm của văn bản tự sự -27- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn chủ đề 3 :lập luận trong văn bản tự sự (Thời gian : 4 tiết) A.Mục tiêu cần đạt -Nắm đợc tính chất , ý nghĩa , cách thể hiện lập luận trong văn bản tự sự -Biết cách tạo lập một văn bản tự sự kết hợp với lập luận B.Chuẩn bị : Đọc tài liệu , nghiên cứu bài soạn Hoạt động 1: Khởi động 1.Sĩ số : 9A: 9B: 9C: 2.Bài cũ : kiểm... Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn Nhắc lại những sáng tạo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều Trả lời : +Sáng tạo thể loại : Truyện thơ +Sáng tạo ngôn ngữ: gọt giũa và dòng chính xác có gía trị biểu cảm cao +Sáng tạo trong ngt tả ngời , tả cảnh ngụ tình +Sáng tạo, táo bạo trong t tởng khát vọng tự do công lý 3 Giới thiệu bài : Giúp các em nắm chắc đặc điểm của văn thuyết minh cách làm bài văn thuyết... xen lập luận vào văn áp ngời kể , tình tiết vì dễ khô khan suy -28- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn bản tự sự ? lý II-Cách thể hiện lập luận trong văn tự sự : -Ta thờng làm cách nào để thể hiện lập -Thông qua nhân vật đó luận trong văn tự sự ? -Tác giả phát biểu trực tiếp ý nghĩ và ý tởng của mình Trờng hợp này gọi là câu văn , đoạn văn chữ tình ngoại đề Hãy nêu ví dụ đoạn văn có lập luận... cách vận dụng của các em về văn bản tự sự xen lập luận -Rèn kỹ năng tạo lập văn bản tự sự kết hợp với lập luận B Chuẩn bị : -Ra đề , đáp án chấm bài C Tiến trình tổ chức kiểm tra Hoạt động 1: Khởi động 1 Sĩ số : 9A : 9B: 9C: 2.Kiểm tra sự chuẩn bị của Học sinh -35- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn 3.Giới thiệu (giờ kiểm tra toàn bộ chuyên đề) Hoạt động 2: Ra đề đáp án I-Trắc nghiệm 1-Khoanh... phong kiến trong đó có sự kết hợp giữa bút pháp tự sự và bút pháp trữ tình Từ một tiểu thuyết chơng hồi rất tầm thờng Kim Vân Kiều truyện Nguyễn Du đã tái tạo thành một kiệt tác văn chơng có giá trị không chỉ trong nền văn học dân tộc mà còn là một kiệt tác văn học của cả nhân loại Tiết 6 : kiểm tra 1 tiết Sĩ số : 9A : 9B: 9C: -13- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn A.Mục tiêu cần đạt -Kiểm tra... bật cho sự việc va con ngời -34- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn -Cách nhận diện những dấu hiệu và đặc điểm nghị luận trong văn bản tự sự +Nghị luận thực chất là đối thoại (với -Làm thế nào để nhận diện những dâu ngời khác hoặc với chính mình ) trong hiệu và đặc điểm của nghị luận trong đó ngời viết thờng nêu lên các nhận văn bản tự sự ? xét , phán đoán , các lý lẽ nhằm thuyết phục ngời nghe... đó ) c.Kết bài : +Sách tự hào đã lu trữ đợc nguồn tri thức lịch sử phong phú +Nhắn gửi các bạn học sinh chịu khó đọc sách , chịu khó trau dồi kiến thức lịch sử -21- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn Tiết 10: IV.Thuyết minh kết hợp với miêu tả Sĩ số : 9A : 9B: 9C: -Đọc lại văn bản câu chuối trong đ/s IV.Thuyết minh kết hợp với miêu tả VN của Nguyễn Trọng Đạo (SGK T2) 1 .Văn Bản Cây chuối trong... với lập luận giải thích Tiết 8: Phần nội dung bài học Sĩ số : 9A : 9B: 9C: Đọc văn bản 2 .Văn bản thuyết minh kết hợp với lập Đất tổ : Huyền thoại và lịch sử của luận gia s Trần Quốc Vơng -> Đây là một văn bản thuyết minh có -Cho biết đây là kiểu văn bản nào ? sự giới thiệu thuyết minh về vùng đất tổ -17- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn có sự phát triển , giải thích và chứng minh huyền thoại... thuần b )Văn bản thuyết minh những vấn đề , sự vật mang tính khoa học , trìu tợng thì ngời viết phải dùng các pháp luận giải thích phát triển , chứng minh để làm cho vấn đề , sự vật sáng tỏ giàu sức thuyết phục c)Lập luận phải chặt chẽ , lý lẽ phải sắc bén , dẫn chứng phải xác thực và chọn lọc , đợc sắp xếp hợp lý thì bài thuyết minh mới có giá trị - 19- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn Tiết 9: ... tình vừa có lý , đánh trúng tâm lý và lòng nhân hậu của Kiều , nên nghe -33- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn xong , Kiều đã phải khen rằng Không ngoan đến mực nói năng phải lời rồi cao thợng tha lỏng cho tiểu th họ Hoạn : Truyền quân lệnh xuống trớng tiền tha ngay Tiết 14 : Nội dung bài học Vận dụng kiến thức đã học , hãy viết một đoạn văn tự sự có xen lập luận ? (chủ đề tự chọn) -Các nhóm . Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn Giáo án tự chọn ngữ văn 9 chủ đề 1 (6tiết) . Những sáng tạo của nguyễn du trong truyện. có thể giáng xuống đầu nàng lúc nào không biết Tiết 4: Phần thực hành -7- Chủ đề tự chọn Văn 9/ Trờng THCS Lơng Sơn Sĩ số : 9A : 9B: 9C: Những sáng tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn 9, Giáo án tự chọn Ngữ văn 9, , Những sáng tạo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Học sinh : Suy nghĩ chuẩn bị bài trớc khi kiểm tra. C. Tiến trình kiểm tra, Mở bài Thân bài : Kết bài :, Văn bản mẵu. -Quê Bác Tôm: Mỹ Hoa Hng, Mục tiêu cần đạt ., Mục tiêu cần thiết Chuẩn bị Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học .