0

Giao an tu chon Ngu van 8 2013-2014

95 761 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 02:00

Ngy son: 18/8/2013 Ngy ging: 21/8/2013 Chuyờn 1 vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ tiếng việt qua thực hành phân tích tác phẩm văn học Tiết 1 ôn tập về các biện pháp tu từ tiếng việt I. Mục tiêu cần đạt Giúp học sinh: 1. Kiến thức - Hệ thống các biện pháp tu từ Tiếng Việt đã học, hiểu biết thêm về các biện pháp tu từ Tiếng Việt thông dụng khác. 2.Kĩ năng: - Nâng cao kĩ năng phân tích vai trò, tác dụngcủa một số biện pháp tu từ thờng gặp trong Tiếng Việt. 3.Thái độ: - Có ý thức chuẩn bị bài và tích cực tham gia các hoạt động trên lớp II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh - GV:Soạn bài, bảng phụ - Ôn tập về các biện pháp tu từ đã học III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Hớng dẫn học sinh ôn tập về cácbiện pháp tu từ đã học - ở chơng trình ngữ văn 6, 7 em đã đợc học những biện pháp tu từ nào? HS trình bày khái niệm từng biện pháp tu từ và cho ví dụ GV?Thế nào là so sánh?Lấy ví dụ minh hoạ. HS:So sánh là sự đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác, có nét tơng đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. I . Các biện pháp tu từ Tiếng Việ T -So sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, liệt kê, chơi chữ VD: Thân em nh trái bần trôi Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu =>Thân phận ngời phụ nữ trong XH cũ. 1 GV?Nhân hoá là gì?Ví dụ? HS:Nhân hoá là gọi hoặc tả con vật,cây cối bằng những từ ngữ vốn đ- ợc dùng để gọi hoặc tả con ngời, làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con ngời, biểu thị đợc những tình cảm, suy nghĩ của con ngời GV?Thế nào là ẩn dụ?Phân tích ví dụ sau:(Bên cạnh) HS:Trả lời và phân tích ví dụ ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tợng này bằng tên sự vật, hiện tợng khác có nét tơng đồng với nó làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. GV?Hoán dụ là gì?Lấy ví dụ minh hoạ. HS: Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện t- ợng, khái niệm bằng tên một sự vật, hiện tợng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt GV?Liệt kê là gì?phân tích ví dụ HS:Liệt kê là cách sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả đợc đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khácc nhau của thực tế hay t tớng tình cảm. GV?Thế nào là điệp ngữ?Lấy ví dụ. HS:Điệp ngữ: Khi nói hoặc viết ngời ta có thể lặp đi lặp lại từ ngữ hoặc cả một câu đẻ làm nổi bật ý, gây cảm súc mạnh. Cách lặp nh vậy gọi là phép điệp ngữ. Từ ngữ đợc lặp lại gọi là điệp ngữ. CHơi chữ là gì?Phân tích ví dụ. HS: Chơi chữ là lợi dụng dặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hớc, làm câu văn hấp - Núi cao chi lắm núi ơi Núi che mặt trời chẳng thấy ngời thơng. (Ca dao) =>Trò chuyện, xng hô với vật nh với ngời - Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ => Mặt trời (2) dùng để nói về Bác -Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức ngời sỏi đá cũng thành cơm (Ca dao) - Tre, nứa, mai, vầu mấy chục loại khác nhau, nhng cùng một mầm măng non mọc thẳng. (Thép Mới) - Cháu chiến đấu hôm nay Vì lòng yêu tổ quốc Vì xóm làng thân thuộc Bà ơi, cũng vì bà Vì tếng gà cục tác ổ trứng hồng tuổi thơ. (Xuân Quỳnh) -Bà già đi chợ cầu đông Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng? Thầy bói xem quẻ nói rằng: Lợi thì có lợi nhng răng chhẳng còn. 2 dẫn và thú vị. Gv: Nhận xét, kết luận HĐ2: H ớng dẫn HS luyện tập - HS đọc đoạn văn "Sài Gòn vẫn trẻ trong vắt lại nh thuỷ tinh"( bảng phụ) - Trong đoạn văn đó, Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? - HS chọn một trong các biện pháp tu từ trên để phân tích. - HS đọc bài " Vai trò, tác dụng của một số biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học" - Bài văn nói tới những biện pháp tu từ đã học nào? có những biện pháp nào em cha đợc học? - Theo em, biện pháp tu từ nào đợc sử dụng nhiều nhất trong văn bản nghệ thuật? -Khi phân tích một tác phẩm văn học có sử dụng các biện pháp tu từ, em cần làm nh thế nào? (Ca dao) II. Luyện tập Bài tập 1 Các biện pháp tu từ sử dụng trong bài: + So sánh + Nhân hoá + Điệp ngữ Bài tập 2 - Các biện pháp tu từ cha học: ớc lệ tợng tr- ng, sử dụng điển cố, hoà hợp, tơng phản, đảo ngữ, *Khi phân tích một tác phẩm văn học, cần phát hiện đợc các biện pháp tu từ. Quan trọng hơn là ngời viết phân tích rõ tác dụng của biện pháp tu từ đó. 3. Củng cố - Hệ thống các biện pháp tu từ từ vựng đã học - Tác dụng của các biện pháp tu từ trong tác phẩm văn học 4. H ớng dẫn học ở nhà - Học bài - Tập viết đoạn văn có sử dụng các biện pháp tu từ từ vựng Tiếng Vịêt + Ôn tập các biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá theo SGK ngữ văn 6 kì II. + Lu ý các ví dụ trong SGK và lấy thêm ví dụ để phân tích. Ngy son: 18/8/2013 3 Ngy ging: 28/8/2013 Tiết 2 vai trò, tác dụng của biện pháp tu từ so sánh- nhân hoá I. Mục tiêu cần đạt Giúp HS: 1.Kiến thức - Hiểu rõ vai trò, tác dụng của biện pháp tu từ so sánh và nhân hoá trong các tác phẩm văn học. 2.Kĩ năng : - Vận dụng để phân tích một đoạn văn, đoạn thơ, một tác phẩm văn học 3.Thái độ: -Có ýthức ôn luyện theo sự hớng dẫn của GV II.Chuẩn bị của GV- HS -GV: Soạn bài, bảng phụ -HS : Ôn về các biện pháp tu từ III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Củng cố kiến thức về cấu tạo của phép so sánh - GV treo bảng phụ có ghi ví dụ Yêu cầu HS phân tích cấu tạo của phép so sánh trên GV?Từ VD trên, hãy vẽ mô hình của phép so sánh? HS: GV?Trong 4 yếu tố trên, thì yếu tố nào không thể vắng mặt trong phép so sánh? vì sao? HS:Vế A và vế B. Vì nếu vắng yếu tố A thì đó lại là phép tu từ ẩn dụ. I . So sánh 1. Cấu tạo của phép so sán h *VD: Cô giáo em hiền nh cô Tấm. A PDSS TSS B 4 GV? Theo em nếu vắng đi phơng diện so sánh và từ so sánh thì phép só sánh đó có mất đi giá trị không? HS:Không. GV: Khi vắng đi phơng diện so sánh ngời ta gọi là so sánh chìm. Tạo sự liên tởng rộng rãi hơn, kích thích trí tuệ và tình cảm ngời đọc nhiều hơn. VD: "Thầy thuốc nh mẹ hiền ." phơng diện so sánh có thể hiểu: dịu dàng, ân cần, chăm sóc chu đáo, thơng yêu bệnh nhân ? Hãy tìm một VD nh thế và phân tích? HS:Lấy VD và phân tích. HĐ2.Ôn về tác dụng của so sánh GV? Sử dụng phép so sánh có tác dụng gì? Phân tích ví dụ sau: VD: Những ngôi sao sáng ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời (Trần Quốc Minh) HS: =>Hình ảnh những ngôi sao tình cảm của ngời con đối với mẹ HĐ3 Tìm hiểu tác dụng của nhân hoá GV:Cho VD vàYêu càu HS phân tích tác dụng của phép nhân hoá: Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta HS:Con ngời trò truyện với trâu nh một con ngời GV:Kết luận HĐ4. H ớng dẫn luyện tập - GV treo bảng phụ ghi các câu ca dao: Cổ tay em trắng 2. Tác dụng của so sánh -So sánh vừa có tác dụng gợi hình,giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc đợc cụ thể ,sinh động, vừa có tác dụng biểu hiện t tởng, tình cảm sâu sắc. II Nhân hoá. *Tác dụng: Câu văn cụ thể, sinh động, gợi cảm, làm cho thé giới loài vật,cây cối, đồ vật trở nên gần gũi với con ngời , biểu thị đợc những suy nghĩ, tình cảm của con ngời. III. Luyện tập Bài tập1: Tìm các từ ngữ thích hợp để hoàn thiện phép so sánh trong các câu ca dao: 5 Đôi mắt em biếc dao cau Miệng cời hoa ngâu Cái khăn đội đầu hoa sen. - GV đọc câu: " Trẻ em nh búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan" -GV?Phép so sánh này bị lợc yếu tố nào? HS: Yếu tố bị lợc có thể thay bằng các từ nào trong các từ sau: Tơi non, quyến rũ, đầy hứa hẹn, đáng trân trọng, chứa chan hi vọng, yếu ớt đáng thơng, nhỏ nhắn. GV? Vậy lợc bớt phơng diện so sánh trong VD này có tác dụng gì? HS:Gợi sự liên tởng rộng rãi. Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng biện pháp so sánh. nhân hoá, phân tích tác dụng của phép so sánh. - HS thực hành viết, trình bày, nhận xét. - GV nhận xét, rút kinh nghiệm. Cổ tay em trắng nh ngà Đôi mắt em biếc nh là dao cau Miệng cời nh thể hoa ngâu Cái khăn đội đầu nh thể hoa sen. Bài tập 2: - Lợc phơng diện so sánh - Có thể thay các từ: Tơi non, đầy hứa hẹn, chứa chan hi vọng Bài tập 3 : Viết đoạn văn 3. Củng cố - Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh? nhân hoá? 4. H ớng dẫn học ở nhà : - Học bài - Ôn tập về ẩn dụ, hoán dụ Ngy son: 01/92013 6 Ngy ging: 04/9/2013 Tit 3 Vai trò tác dụng của phép ẩn dụ- hoán dụ I. Mục tiêu cần đạt : Giúp HS: 1. Kiến thức: - Củng cố kiến thức về phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ - Nhận diện các biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ sử dụng trong văn bản và phân tích tác dụng của việc sử dụng ẩn dụ, hoán dụ đó. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết đoạn văn có sử dụng phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ 3. Thái độ: Có ý thức rèn luyện kĩ năng sử dụng các biện pháp tu từ trên vào vphân tích và viết văn II. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Soạn bài, bảng phụ - HS: Ôn tập về ẩn dụ, hoán dụ III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: ô n tập về phép tu từ ẩn dụ GV? Em đã đợc tìm hiểu các kiểu ẩn dụ nào? kể tên? ví dụ? HS kể tên và nêu VD GV khái quát bằng bảng phụ: *ẩn dụ hình tợng: VD: Ngời cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm * ẩn dụ cách thức VD: Về thăm quê Bác làng sen Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng *ẩn dụ phẩm chất VD: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài *ẩn dụ chuyển đổi cảm giác VD: Mới đợc nghe giọng hờn dịu ngọt Huế giải phóng mà anh lại muộn về.) I. ẩn dụ 1. Các kiểu ẩn dụ - ẩn dụ hình tợng: - ẩn dụ cách thức - ẩn dụ phẩm chất - ẩn dụ chuyển đổi cảm giác 7 Hoạt động2: Tìm hiểu tác dụng của ẩn dụ -GV?Nêu tác dụng của ẩn dụ? HS:Nhắc lại GV? Phân tích tác dụng của ẩn dụ trong câu thơ:"Ngời cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm" HS:Ngời cha: Bác Hồ.Ngời quan tâm chăm sóc cho các chiến sĩ nh con mình Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng của hoán dụ GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm hoán dụ. HS: Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tợng, khái niệm bằng tên một sự vật, hiện tợng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt GV? Có những kiểu hoán dụ thờng gặp nào?Lấy VD minh hoạ. HS: - Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức ngời sỏi đá cũng thành cơm. - Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. -Ngày Huế đổ máu Chú Hà Nội về Tình cờ chú cháu Gặp nhau Hàng Bè. -áo nâu liền với áo xanh Nông thôn cùng với thị thành đứng lên GV: Hớng kết luận. Hoạt động4: H ớng dẫn luỵên tập - GV đa bảng phụ ghi VD: a) "Ngời cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm" b) Bây giờ mận mới hỏi đào Vờn hồng đã có ai vào hay cha? c) Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng Đèn ra trớc gió còn chăng hỡi đèn? d) Này lắng nghe em khúc nhạc thơm. 2. Tác dụng của ẩn dụ - Làm cho câu văn thêm giàu hình ảnhvà mang tính hàm súc. II. Hoán dụ 1. Tác dụng: Gợi hình , gợi cảm. 2.Các kiểu hoán dụ - Lấy một bộ phận để gọi toàn thể. -Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng. -Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật. -Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tợng. III. Luyện tập Bài tập 1: Xác định kiểu ẩn dụ a, b) ẩn dụ hình tợng c) ẩn dụ phẩm chất 8 - Yêu cầu HS thảo luận nhóm(5 ' ) phân tích tác dụng của các ẩn dụ trên: Nhóm1: ý a Nhóm2: ý b Nhóm3: ý c Nhóm4: ý d HS: Hoạt động nhóm, cử đại diện trình bày, nhận xét chéo. - GV nhận xét, kết luận GV? Trong sinh hoạt hàng ngày, ta thờng hay sử dụng ẩn dụ để trao đổi thông tinvà bộc lộ tình cảm. Em hãy kể một ẩn dụ nh thế? HS: GV: yêu cầu HS đọc đoạn thơ - HS đọc đoạn thơ: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ Mặt trời chân lý chói qua tim Hồn tôi là một vờn hoa lá Rất đậm hơng và rộn tiếng chim" -GV?Tìm các phép so sánh, ẩn dụ trong bài thơ. - HS tìm những câu thơ có sử dụng hoán dụ và phân tích. (- "Đứng lên thân cỏ, thân rơm Búa liềmkhông sợ súng gơm bạo tàn" - " Đây suối Lê- nin, kia núi Mác Hai tay gây dựng một sơn hà") d) ẩn dụ chuyển đổi cảm giác * Phân tích tác dụng Bài tập 2: - Thấy lạnh, nghe mệt, giọng khê nồng Bài tập 3: * ẩn dụ: Mặt trời chân lý: lí tởng của Đảng cộng sản -So sánh:Hồn tôi là một vờn hoa lá ->tâm hồn tràn đầy niềm tin, niềm vui vô bờ vào lí tởng của Đảng Bài tập 4 Tìm những câu thơ có sử dụng hoán dụ: - "Đứng lên thân cỏ, thân rơm Búa liềm không sợ súng g ơm bạo tàn " - " Đây suối Lê- nin, kia núi Mác Hai tay gây dựng một sơn hà" *Phân tích tác dụng 3. Củng cố: - ẩn dụ là gì? Hoán dụ là gì? 9 - Tác dụng của ẩn dụ, hoán dụ? 4. Hớng dẫn học ở nhà - Học bài - Ôn tập về phép tu từ chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê. Ngy son: 01/9/2013 Ngy ging: 11/9/2013 Tit 4 vai trò tác dụng của phép chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê I. Mục tiêu cần đạt Giúp HS: 1.Kiến thức: - Củng cố kiến thức về chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê 2.Kĩ năng: -Rèn kĩ năng sử dụng các biện pháp tu từ chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê. 3.Thái độ: - Cảm thụ đợc cái hay, cái đẹp của phép chơi chữ, tác dụng của điệp ngữ và liệt kê. II. Chuẩn bị của GV và HS -GV: Soạn bài, bảng phụ -HS: Ôn về các biện pháp chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê III. Các hoạt động dạy học *. Tổ chức: 8A 8B 1. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ 2. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Củng cố khái niệm chơi chữ GV? Thế nào là chơi chữ? ví dụ? HS: Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hớc, làm câu văn hấp dẫn và thú vị. VD: Trời ma đất thịt trơn nh mỡ, dò đến hàng nem chả muốn ăn. HĐ2: Các lối chơi chữ Gv yêu cầ HS nhắc lại các kiểu chơi chữ I. Chơi chữ Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hớc, làm câu văn hấp dẫn và thú vị. 1. Các lối chơi chữ - Nói trại âm - Điệp âm - Nói lái 10 . Ngy son: 18/ 8/2013 Ngy ging: 21 /8/ 2013 Chuyờn 1 vai trò và tác dụng của một số biện pháp tu từ tiếng việt qua thực hành phân tích tác phẩm văn học Tiết 1 ôn tập về các biện pháp tu từ tiếng. biện pháp tu từ. Quan trọng hơn là ngời viết phân tích rõ tác dụng của biện pháp tu từ đó. 3. Củng cố - Hệ thống các biện pháp tu từ từ vựng đã học - Tác dụng của các biện pháp tu từ trong. tu từ từ vựng Tiếng Vịêt + Ôn tập các biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá theo SGK ngữ văn 6 kì II. + Lu ý các ví dụ trong SGK và lấy thêm ví dụ để phân tích. Ngy son: 18/ 8/2013 3 Ngy ging: 28/ 8/2013 Tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an tu chon Ngu van 8 2013-2014, Giao an tu chon Ngu van 8 2013-2014,