0

Giáo án tự chọn Ngữ văn 9

130 654 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2015, 17:50

Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Ngày soạn. Ngày giảng. Tiết: 1 Giới thiệu chơng trình Ngữ Văn 9 A. Yêu cầu : Giúp HS nắm đợc: - Khái quát chơng trình Ngữ Văn 9 và yêu cầu riêng đối với từng phân môn - Biết cách tổng hợp kiến thức B. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Hệ thống câu hỏi và bài soạn - HS : Tìm hiểu trớc ND chơng trình C. Các hoạt động dạy và học I. ổ n định TC II. KT bài cũ III. Bài mới Hoat động của gv và hs Nội dung ?- Môn NV 9 gồm có bao nhiêu tiết ? Mỗi phân môn đợc sắp xếp ntn ? Nội dung chính của từng phân môn ? - Phần Văn cần hớng tới một số yêu cầu về kiến thức sau : Vb là của ai ? viết về cái gì ? nội dung chính ? ca ngợi hay phê phán điều gì ? vb đó thuộc thể loại gì ? ph- ơng thức biểu đạt chính ? yếu tố nghệ thuật nổi bật ? - Rèn kỹ năng kết hợp các phơng thức biểu đạt trong 1 văn bản, phân tích và tổng hợp, củng cố các kỹ năng đã học qua việc thực hành viết, tóm tắt tp tự sự,thảo 1 số văn bản hành chính công vụ nh: biên bản hợp đồng, th điện chúc mừng và thăm hỏi ? Trong chơng trình NV 9 em đã đoc em thích nhất VB nào? Vì sao ? - HS tự nêu cảm nhận ban đâù của mình về VB GVNX bổ sung 1.Phần Văn - Truyện trung đại :Truyện văn xuôi và truyện thơ nôm - Truyện hiện đại :Một số tp văn xuôi tiêu biểu sau 1945 và một số tp trích đoan vh nớc ngoài. - Thơ hiện đại : Một số bài thơ tiêu biểu sau năm 1945 và thơ hiện đại nớc ngoài - Văn nghị luận : Một số tp về văn nghị luẫn xh và nghị luận vh - Kịch hiện đại - Văn bản nhật dụng : Tập trung vào một số chủ đề lớn 2. Phần tiếng Việt : - Cung cấp một số kiến thức mới và tổng kết ôn tập về từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt của cả 4 năm THCS 3. Phần TLV - Giới thiệu về văn thuyết minh với nội dung phát triển cao hơn kết hợp với biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả. - Văn bản tự sự với nd phát triển cao hơn so với các lớp dới kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm, đối thoại độc thoại và độc thoại nội tâm - Văn nghị luận : Bao gồm nghị luận xã hội, nghị luận văn học 1 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 IV. Củng cố: - GV hệ thống bài giảng V.H ớng dẫn học bài - HS về nhà xem lại toàn bộ nội dung chơng trình - Chuẩn bị bài mới. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn. Ngày giảng. Tiết: 2 Củng cố kiến thức văn bản Phong cách Hồ Chí Minh A. Yêu cầu : Giúp HS - Thấy đợc vẻ đẹp trong phong cách HCM là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và hiện đại - Từ lòng kính yêu, tự hào về Bác, HS có ý tức tu dỡng, học tập, rên luyện theo gơng Bác. B. Chuẩn bị của GV và HS - GV: Hệ thống câu hỏi - HS : Bài soạn C. Các hoạt động dạy và học I. ổ n định TC II. Kiểm tra bài cũ: KT Sự chuẩn bị của HS III. Bài mới. Hoạt động của GV và HS Nội dung ? - VB Phong cách HCM thuộc kiểu vb nào? Trong chơng trình ngữ Văn THCS em đã học vb Đức tính giản dị của Bác Hồ , hãy so sánh? ?- VB gồm mấy luận điểm? Đó là những luận điểm nào? -Thuyết minh - So sánh: + VB Phong cách HCM chủ yếu nói về phong cách làm việc, cách sống của HCM.Cốt lõi của phong cách HCM là vẻ đẹp văn hoá với sự kết hợp hài hoà giữa tinh hoa văn hoá DT và tinh hoa vă hoá nhân loại +Đức tính giản dị của Bác Hồ Chỉ nói về cách sống của Ngời. - VB gồm có 2 luận điểm: +Tầm sâu rộng vốn tri thức văn hoá của HCM 1.Nắm vững phơng tiện giao tiếp là ngôn ngữ 2.Qua công việc và LĐ mà học hỏi 3. Học hỏi, tìm hiểu đến mức sâu sắc 4. Không chịu ảnh hởng một cách 2 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 ?- Nhận xét cách lập luận của tg ? ?- Em hãy nêu một vài hiểu biết của em về HCM? - HS tự nêu- GVNX ?- Theo em nếp sống giản dị có những u điểm gì? thụ động 5. Tiếp thu cái hay và phê phán cái tiêu cực 6. Trên nên tảng VH DT mà tiếp thu những ảnh hởng quốc tế +Lối sống bình dị rất phơng Đông, rất VN 1. Nơi ở, nơi làm việc đơn sơ 2. Trang phục giản dị 3. Ăn uống đạm bạc Đây là lối sống giản dị nhng thanh cao. - Cách lập luận chặt chẽ, nêu lên những luận cứ xác thực, chọn lọc trình bày khúc triết với tất cả tấm l.òng ng- ỡng mộ ca ngợi - Làm cho con ngời luôn luôn thoải mái, tiết kiệm đợc tiền của trong cuộc sống, con ngời thăng bằng, đạo đức trong sáng, dễ tiếp xúc gần gũi với mọi ngời IV. Củng cố: ?- Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về cách sống giản dị của Bác? - HS tự phát biểu- GVNX. V. H ớng dẫn học bài - HS học kỹ bài - Chuẩn bị bài mới. Rút kinh nghiệm: Tuần: 1 Ngày thángnăm 2010 Đỗ Hải Quỳ Ngày soạn. Ngày giảng. Tiết: 3 Củng cố kiến thức Tiếng Việt : Các phơng châm hội thoại Tập làm văn: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh-Luyện tập A- Yêu cầu : Giúp HS nắm đợc - Phơng châm hội thoại là t tởng chỉ đạo hđ hội thoại - Biết cách sử dụng một số bp nt vào vb thuyết minh 3 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 - Biết cách tổng hợp kiến thức B- Chuẩn bị của GV và HS - GV: Hệ thống câu hỏi và bài soạn - HS : Nội dung bài học va bài tập C- Các hoạt động dạy và học I.ổn định TC II. KT bài cũ ?Hội thoại là gì? Lắy ví dụ? III. Bài mới. Hoạt động của GV và HS Nội dung ?- Thế nào là phơng châm về lợng? Phơng châm về chất? - Lấy ví dụ? ?- Các trờng hợp sau đây phê phán ngời nói vi phạm phơng châm hội thoại nào? Nói ba hoa thiên tớng; Có một thốt ra mời; Nói mò mói mẫm; Nói thêm nói thắt; Nói một tấc lên trời. ?- Văn bản thuyết minh là gì? Đặc điểm chủ yếu của văn bản thuyết minh? Các phơng pháp thuyết minh ? Lấy ví dụ về các văn bản hoặc phần văn bản thuyết minh có sử dụng biện pháp nghệ thuật theo yêu cầu sau: - Một ví dụ về văn bản thuyết minh có dùng hình thức tự thuật, đối thoại - Một ví dụ về văn bản thuyết minh có dùng hình ảnh ẩn dụ nhân hoá? * Học sinh làm bài Giáo viên nhận xét bổ sung A- Các ph ơng châm hội thoại 1- phơng châm về lợng: Trong giao tiếp, cần cung cấp cho ngời tham gia hội thoại lợng thông tin đúng nh đòi hỏi của mục đích cuộc thoại, không đ- ợc nói thiếu hoặc nói thừa 2- Phơng châm về chất: Trong giao tiếp, không nói những điều mà mình không tin là đúng. Khi nói những điều không đúng sẽ không có lợi đối với ng- ời đối thoại 3- Bài tập: Vi phạm phơng châm về chất B- Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh- Luyện tập 1- Văn bản thuyết minh là cung cấp tri thức giới thiệu đặc điểm, tính chất phơng pháp 2- Đặc điểm: tri thức phải khách quan, phổ thông 3- Phơng pháp thuyết minh: Phơng pháp nêu định nghĩa, phân loại, nêu ví dụ, liệt kê, số liệu, so sánh 4- Luyện tập - Nên chọn những văn bản ngắn nh- ng tiêu biểu. Có thể tìm trong các bài thuyết minh về danh lam thắng cảnh hoặc loài vật trên các tài liệu: Sách, báo, tạp chí ( kèm theo chú thích tên văn bản, tên tác giả, tên tài liệu ) IV- Củng cố: ?- Đặt câu có các thành ngữ liên quan đến các phơng châm về lợng và ph- ơng châm về chất trong hội thoại? Mẫu phơng châm về lợng: Cậu ấy nói đồng quang sang đồng rậm Phơng châm về chất: Anh đừng nói thêm nói thắt V- H ớng dẫn học bài - Học sinh học kỹ bài - Chuẩn bị bài mới 4 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 *Rút kinh nghiệm Ngày soạn. Ngày giảng. Tiết: 4 Củng cố kiến thức văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình G.Mac- két A- Yêu cầu : Giúp HS - Hiểu đợc nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe doạ toàn bộ sự sống trên trái đất; Nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hoà bình - Thấy đợc nghệ thuật nghị luận của tác giả: Chứng cứ cụ thể xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ. B- Chuẩn bị của GV và HS - GV: Hệ thống câu hỏi - HS : Bài soạn C- Các hoạt động dạy và học VI. ổ n định TC VII. Kiểm tra bài cũ: KT Sự chuẩn bị của HS VIII. Bài mới. Hoạt động của GV và HS Nội dung ?- Để làm sáng tỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân, lập luận của nhà văn đ- ợc thể hiện nh thế nào? ?- Ngoài việc cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân, thái độ của tác giả đối với các thế lực đang chạy đua vũ trang còn đợc thể hiện nh thế nào? ?- Là một học sinh em hãy thử viết một bức th kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân hãy cam kết không chạy đua vũ trang và huỷ bỏ vũ khí hạt nhân? 1- Tác giả nêu số liệu và phân tích số liệu, dùng so sánh đối chiếu để làm rõ những tác hại của việc chạy đua vũ trang đối với đời sống nhân loại, đặt giả thuyết để tăng sức thuyết phục đối với mọi ngời. Theo đó em có thể nêu dẫn chứng cụ thể 2- Thái độ của tác giả: lên án tính chất tàn bạo của vũ khí hạt nhân- Không đồng tình với việc chạy đua vũ trang- Lên án chạy đua vũ trang gây hậu quả là không giảm đợc đói nghèo và lạc hậu 3- Vũ khí hạt nhân có sức huỷ diệt cả trái đất. Nếu nó nằm trong tay các thế lực phản đông hiếu chiến hoặc vì một lý do nào đó lại rơi vào tay những kẻ khủng bố thì hậu quả sẽ khôn lờng - Sản xuất vũ khí hạt nhân làm thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế thế giới. - Ngày nay sự đối đầu đang đợc thay thế dần sang đối thoại, loài ngời đang sống ngày một văn minh hơn, có văn hoá hơn, không còn cơ sở cho sự tồn tại của vũ khí hạt nhân. - Con đờng duy nhất để thế giới có HB là từ bỏ chạy đua vũ trang, phá huỷ vũ khí giết ngời hàng loạt, tập trung các 5 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 ?- Em hãy viết một văn bản nhật dụng, trình bày nguy cơ của bệnh dịch AIDS? thành tựu khoa học phục vụ cho đời sống con ngời 4- Em có thể làm dựa vào cách lập luận của các bài: Ôn dịch, thuốc lá; Đấu tranh cho một thế giới HB IV- Củng cố: - Giáo viên hệ thống bài giảng V- H ớng dẫn học bài - Học sinh viết lời th phải hùng hồn, tha thiết, tạo đợc sự truyền cảm. - Chuẩn bị bài mới Rút kinh nghiệm: Tuần: 2 Ngày thángnăm 2010 Đỗ Hải Quỳ Ngày soạn. Ngày giảng. Tiết: 5 Củng cố kiến thức Tiếng Việt: Các phơng châm hội thoại( tiếp ) Tập làm văn: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh- Luyện tập A- Yêu cầu : Giúp HS - Nắm đợc nội dung phơng châm quan hệ, phơng châm cách thức và ph- ơng châm lịch sự. Biết vận dụng những phơng châm này trong giao tiếp - Văn bản thuyết minh có khi phải kết hợp yếu tố miêu tả thì VB mới hay. B- Chuẩn bị của GV và HS - GV: Hệ thống câu hỏi, bài tập - HS : Bài soạn C- Các hoạt động dạy và học I, ổ n định TC II. Kiểm tra bài cũ: KT Sự chuẩn bị của HS 6 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 III. Bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh ?Thế nào là phơng châm quan hệ? Ph- ơng châm các thức, phơng châm lịch sự? Lấy VD? ? Vận dụng phơng châm hội thoại để PT lỗi và chữa lại cho đúng? - Thấy Hà đến chậm, Hoa liền nói:- Cậu có họ với rùa phải không? ?Trong giao tiếp, từ ngữ nào thờng đợc sử dụng để thể hiện phơng câm lịch sự? ? Vì sao trong VB thuyết minh lại đa yếu tố miêu tả vào? -Trong thuyết minh, những câu văn có ý nghĩa miêu tả nên đợc sử dụng đan xen với những câu văn có ý nghĩa lý giảI, ý nghĩa minh hoạ. ? Sử dụng yếu tố miêu tả kết hợp với các phơng pháp thuyết minh để hoàn thành một doạn văn thuyết minh trên cơ sở triển khai câu chủ đề sau: Cây tre đợc sử dụng nhiều trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của ngời Việt Nam. - HS tự làm bài- NX bài làm của bạn - GV nhận xét BS. Nội dung A. Ph ơng châm hội thoại 1. Ph ơng châm quan hệ: Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài, tránh nói lạc đề 2. Ph ơng châm cách thức: Khi giao tiếp, phải chú ý nói ngắn gọn, rõ ràng, tránh cách nói mơ hồ làm giảm hiệu quả giao tiếp 3. Ph ơng châm lịch sự: Khi giao tiếp, cần chú ý đến sự tế nhị, khiêm tốn và tôn trọng ngời khác 4. Bài tập a. Vi phạm phơng châm lịch sự Chữa: Nhanh lên cậu, muộn lắm rồi. b .Xin lỗi, xin phép , xin mạn phép,à , ạ, nhé B. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh- Luyện tập 1- Để thuyết minh cho cụ thể sinh động, hấp dẫn bài thuyết minh cần kết hợp sử dụng với yếu tố miêu tả để đối tợng thuyết minh đợc nổi bật gây ấn tợng. 2- Luyện tập IV.Củng cố: - Miêu tả trong VB TM chỉ dừng lại ở việc tái hiện lại hình ảnh, đối tợng ở một chừng mực nhất định tránh tình trạng lạm dụng, làm hạn chế tính khoa học, chân thực của nội dung thuyết minh. V. H ớng dẫn học bài. - Học sinh làm hoàn chỉnh bài tập luyện tập. - Chuẩn bị cho bài mới. Rút kinh nghiệm . 7 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Ngày soạn. Ngày giảng Tiết: 6 Củng cố kiến thức Văn bản: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, Quyền đợc bảo vệ và phát triển của trẻ em A- Yêu cầu: Giúp HS: - Thấy đợc phần nào thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ chăm sóc trẻ em. - Hiểu đợc sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em. B- Chuẩn bị của GV và HS - GV: Hệ thống câu hỏi và bài soạn - HS: Đọc lại ND VB đã học. C- Các hoạt động dạy và học I- ổ n định tổ chức II- Kiểm tra bài cũ: KT vở soạn của HS III- Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung ? Bản tuyên bố đợc trích lục ở đây gồm có bao nhiêu điều? đợc phân bố ở các phần ra sao? ? Em hãy nhận xét cấu trúc của vb? - Tính pháp lí, tính cộng đồng, tính nhân đạo bao trùm VB này. ? Mở đầu tuyên bố có nêu rõ quan điểm: Tuôỉ chúng ta phải đợc sống trong vui tơi, thanh bình, đợc chơi, đợc học và phát triển. Quan điểm đó đã chi phối cách nhìn nhận, đánh giá những thách thức, cơ hội cũng nh định hớng hành động của các nhà lãnh đạo trên thế giới. Em hãy tìm những dẫn chứng cụ thể trong văn bản để minh họa. 1.Bản tuyên bố gồm có 17 điều - Điều 1và 2 là lời kêu gọi - Điều 3-7 : sự thách thức - Điều 8-9: cơ hội - Những điều còn lại: nhiệm vụ 2. Cấu trúc VB rất chặt chẽ và hợp lí. Lời kêu gọi hớng về đối tợng nào mà ra lời tuyên bố. Sự thách thức nói lên thực trạng của trẻ em TG. Điều cơ hội hoàn cảnh XH và LS thuận lợi. Phần nhiệm vụ là ND chính của bản tuyên bố. 3. Có hai cách: a, Cách một: Căn cứ vao nhận định để xác định các ý chính: Chẳng hạn nh: Nhận định trên đây gồm các ý chính: - ( Trẻ em ) phải đợc sống trong vui tơi, thanh bình ( có môi trờng) - ( Trẻ em ) phải đợc chơi, đợc học, đ- ợc phát triển ( về trí tuệ, về thể lực, ) b, Cách hai: Dựa vào bố cục văn bản để lần lợt làm rõ quan điểm (Ví dụ: Quan điểm trên đã chi phối cách đánh giá thách thức và cơ hội nh thế nào? Những nhiệm vụ nào thể hiện rõ quan điểm ấy?) 4. Bài tập đòi hỏi vận dụng kiến thức thực tế. Cần tách hai yêu cầu để giảI 8 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 ? Vận dụng nội dung văn bảnTuyên bố vào thực tế nớc ta, em hãy cho biết việc bảo vệ quyền lợi và chăm lo đến sợ phát triển của trẻ em Việt Nam hiện nay đang gặp những thách thức và cơ hội nào. Tìm một số dẫn chứng minh hoạ cho nhữnh hành động thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi, chăm lo sự phát triển của trẻ em trong những năm qua Trên cơ sở gợi ý trên em tự tìm dẫn chứng Ví dụ: Thách thức: bệnh tật, đói nghèo, tình trạng ly hôn của nhung ngời làm bố mẹ đang có nguy cơ tăng. Ví dụ: Sự quan tâm của gia đình và xã hội dành cho trẻ em nhân các ngày lễ ( Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, ngay rằm Trung thu, ngày khai trờng,) ; những u tiên dàn cho trẻ em trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ đáp: - yêu cầu 1: Nêu thách thức cơ hội ( trên cơ sở nội dung bản tuyên bố để vận dụng vào thực tế Việt Nam). Cơ hội sự quan tâm của Đảng, Nhà n- ớc, cộnh đồng xã hội; điều kiện cuộc sống đang ngày càng đợc cải thiện; những vấn đề liên quan đến quyền lợi của trẻ em đang trở thành vấn đề chung của toàn cầu - Yêu cầu 2: Nêu dẫn chứng minh hoạ ( có thể căn cứ vào nguồn tài liệu, sách báo, tạp chí, chơng trình phát thanh truyền hình hoặc thực tiễn ở địa phơng em ) IV- Củng cố: ? Qua các phơng tiện thông tin đại chúng, em biết nhân loại đã tìm cách nào để hạn chế chạy đua chiến tranh hạt nhân? V- H ớng dẫn học bài: - Liên hệ về bản thân thêo lời kêu gọi của Mác- két: tham gia vào bản đồng ca của nhữnh ngơi đòi hỏi một TG không có vũ khí và một cuộc sống HB, công bằng * Rút kinh nghiệm Tuần: 3 Ngày thángnăm 2010 Tổ trởng Đỗ Hải Quỳ Ngày soạn. Ngày giảng Tiết: 7 Củng cố kiến thức Tiếng Việt: Các phơng châm hội thoại Văn bản : Chuyện ngời con gái Nam Xơng 9 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 A- Mục tiêu bài học: Giúp HS: Nắm đợc mối quan hệ chặt chẽ giữa phơng châm hhội thoại và tình huống giao tiếp Cảm nhận đợc vẻ đẹp truyền thống trong tâm hồn của ngơi phụ nữ VN qua nhân vật Vũ Nơng và số phận oan trái của họ dới chế độ PK. Tìm hiểu những thành công về mặt nghệ thuật của TP B- Chuẩn bị của GV và HS - GV: Hệ thống câu hỏi và bài soạn - HS: Đọc lại ND VB đã học. C- Các hoạt động dạy và học I- ổ n định tổ chức: KT sĩ số 9A 9B II- Kiểm tra bài cũ: KT vở soạn của HS III- Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung - Nói với ai? Nói về vấn đề gì, chuyện gì?Nói nhằm mục đích gì? Nói ở đâu? nói khi nào? Nói trong bao lâu? VD: truyện ngắn Lời nói dối chân thật VD: - Cháu có biết nhà cô giáo Loan ở đâu không? - Cháu nghe nói ở xóm 5, bác đến đó rồi hỏi tiếp. Ngời nói vi phạm phơng châm về lợng nhng đảm bảo phơng châm về chất VD: Chiến tranh là chiến tranh Một khách mua hàng hỏi ngời bán: - Hàng này có tốt không anh? - Mốt mới đấy! Mua đi! Dùng rồi sẽ biết anh ạ! ? Chỉ rõ yếu tố dân gian và yếu tố lịch sử trong câu chuyện để làm nổi bật đặc trng của truyện truyền kỳ? ? So sánh 2 truyện Tấm Cám và truyện Chuyện ngời con gái Nam Xơng về các A. Các ph ơng châm hội thoại 1.Quan hệ giữa ph ơng châm hội với tình huống giao tiếp: Để tuân thủ các phơng châm hội thoại, ngời nói cần phải nắm đợc các đặc điểm cuả tình huống giao tiếp 2. Những tr ờng hợp không tuân thủ ph - ơng châm hội thoại - Ngời nói vụng về, vô ý, thiếu văn hoá giao tiếp - Ngời nói phải u tiên cho một phơng châm hội thoại hoặc 1 yêu cầu khác quan trọng hơn -Ngời nói muốn gây sự chú ý, muốn ngơi nghe hiểu câu nói theo 1 nghĩa hàm ẩn nào đó 3.Bài tập - ngời bán hàng vi phạm phơng châm cách thức. Đây là cách nói nửa vời, mục đích của anh ta là để bán hàng B.Văn bản: Chuyện ng ời con gái Nam X ơng 1. Yếu tố dân gian: Kiểu nhân vật chính, các chi tiết ki lạ hoang đờng, các nhân vật thần kì , triết lí dân gian ở cách kết thúc câu chuyện - Yếu tố lịch sử: Chiến tranh xảy ra, chàng Trơng đi lính; chiến tranh kết thúc, chàng Trơng trở về 2. HS lần lợt so sánh sự giống và khác nhau giữa 2 chuyện ở các khía cạnh VD: Kết cấu giống nhau( đều có 2 phần; cách kết thúc có sự khác nhau ( Tấm sau nhiều lần hoá thân lại trở lại làm ngời; Vũ Nơng đợc rửa oan nhng 10 Trờng THCS Thanh Hà [...]... để làm tăng vốn từ ?Tìm nghĩa của các từ : đánh, chín, 2.Bài tập gánh, nắm trong các trờng hợp sau: a BT này giúp các em ôn lại kiến thức - Đánh cho mấy đòn, đánh đàn, đánh về nghĩa của từ và từ nhiều nghĩa Trớc phấn, đánh con dao cái cuốc, đánh hết phải tìm nghĩa gốc, sau đó tìm 27 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 luống, đánh nhịp, đánh chuối, đánh nghĩa chuyển theo phơng thức chuyển hàng... hãy viết một bài văn xuôi miêu tả sắc đẹp của hai chị em Kiều?( Cần chú ý mieu tả trong thơ khác với miêu tả trong văn xuôi) - chuẩn bị bài mới * Rút kinh nghiệm Tuần: 6 Ngày thángnăm 2010 Tổ phó 19 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Ngô Cẩm Lệ Ngày soạn: 28 -9 Ngày giảng Văn bản: Tiếng Việt: Tiết: 13 Củng cố kiến thức Cảnh ngày xuân (Trích: Truyện Kiều) - Nguyễn Du- Thuật ngữ A- Mục tiêu... nghiệm 12 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Tuần: 4 Ngày thángnăm 2010 Tổ trởng: Đỗ Hải Quỳ Ngày soạn:14 -9 Ngày giảng Tập làm văn: Tiếng Việt: Tiết: 9 Củng cố kiến thức Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự Sự phát triển của từ vựng A- Mục tiêu bài học: Giúp HS: - Ôn lại mục đích cách thức tóm tắt VB tự sự, rèn luyện cách tóm tắt - Nắm đợc từ vựng của 1 ngôn ngữ không ngừng phát triển theo... phong phú vì vậy ngời giao tiếp phải biết dựa vào ngữ cảnh để lựa Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 giáo - Xng hô với cháu họ đã nhiều tuổi chọn từ ngữ xng hô cho thích hợp 2 Việc sử dụng từ ngữ xng hô trong hội thoại Căn cứ vào tình huống giao tiếp khác nhau, mqh khác nhau của mỗi ngời giao tiếp để lựa chọn từ ngữ xng hô thích hợp để đạt hiệu quả giao tiếp 3.Bài tập VD: Cai lệ gọi anh Dậu là:... phát huy ?Thuật ngữ là gì? choVD? - Toán học: đạo hàm, bội số, ớc số -VH: Hình tợng , điển hình, nhân vật, tính cách - Sinh vật: Di truyền, nhiễm sắc thể, 20 B Thuật ngữ 20 1 Khái niệm: Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị KN khoa học, công nghệ, thờng đợc dùng trong các VB KH công nghệ khác nhau Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 đột biến, đơn bào ? Em hãy nêu đặc điểm của thuật ngữ? 2.Đặc điểm... thoải mái tự nhiên, vừa rất chân thực , Tỷ mỉ lại vừa tràn đầy cảm xúc Đan xen tự sự với miêu tả kèm lời bình ngắn gọn sâu sắc, giầu chất trữ tình, thể hiện những cảm xúc tự nhiên V- Hớng dẫn học bài: - học kỹ lý thuyết , vận dụng làm BT - chuẩn bị bài mới * Rút kinh nghiệm Tuần: 5 Ngày thángnăm 2010 Tổ trởng: Đỗ Hải Quỳ Ngày soạn: 22 -9 16 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Ngày giảng Văn bản:... nghiệm Tuần: 10 Ngày thángnăm 2011 Tổ phó: Ngô Cẩm Lệ 34 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Ngày soạn: 26-10 Ngày giảng Tiếng Việt: Tập làm văn: Tiết: 21 Củng cố kiến thức Tổng kết về từ vựng Nghị luận trong văn tự sự A- Mục tiêu bài học: Giúp HS: - Nắm vững hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựngđã học từ lớp 6 đến lớp 9 - Hiểu thế nào là nghị luận trong VB tự sự, vai trò và ý nghĩa... biểu thị khái niệm KH, công nghệ,thờng đợc ? Vì sao phải phát triển từ vựng? Cho VD? ? Thế nào là từ mợn? ? Từ Hán- Việt là gì? Lấy VD ? ? Thế nào là thuật ngữ? Thế nào là biệt ngữ XH ? VD ? 35 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 dùng trong VB KH công nghệ - Biệt ngữ XH: Là ngững từ ngữ chỉ dùng trong một tầng lớp XH nhất định ? Vì sao phải trau dồi vốn từ? 5 Trau dồi vốn từ: Muốn sử dụng tốt... nào? + Miêu tả nhân vật + miêu tả cảnh thiên nhiên 23 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 ? Bổ sung những từ ngữ, hình ảnh, câu văn miêu tả để viết lại đoạn văn tự sứau đây sao cho cách diễn đạt trở nên hấp dẫn sinh động? - Một buổi sáng CN, chúng tôi đến nhà Hải để học nhóm Sau mấy ngày ma đờng làng nh đợc láng một lớp bùn loãng, rất trơn Cả bọn tay xách dép, quần xắn cao, nối nhau đi men... thơ sang văn xuôi ( diễn xuôi đoạn trích ) - Chuẩn bị bài mới * Rút kinh nghiệm Tuần: 8 Ngày thángnăm 2011 Tổ trởng: Đỗ Hải Quỳ 26 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Ngày soạn: 13-10 Ngày giảng Tiếng Việt: Tập làm văn: Tiết: 17 Củng cố kiến thức Trau dồi vốn từ Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự A- Mục tiêu bài học: Giúp HS: - Hiểu đợc tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ Muốn trau . Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Ngày soạn. Ngày giảng. Tiết: 1 Giới thiệu chơng trình Ngữ Văn 9 A. Yêu cầu : Giúp HS nắm đợc: - Khái quát chơng trình Ngữ Văn 9 và yêu cầu riêng. Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 Tuần: 4 Ngày thángnăm 2010 Tổ trởng: Đỗ Hải Quỳ Ngày soạn:14 -9 Ngày giảng Tiết: 9 Củng cố kiến thức Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự Tiếng. Thanh. 3. KN Văn sử bất phân: TP có sự kết hợp hài hoà giữa tính nghệ thuật và tính 17 Trờng THCS Thanh Hà Giáo án tự chọn ngữ văn 9 mang nét đặc thù của văn học Việt Nam thời kì mà quan niệm văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn Ngữ văn 9, Giáo án tự chọn Ngữ văn 9, , Con dù lớn... lòng mẹ vẫn theo con, A. Mục tiêu bài học