0

Giáo án 10 cơ bản

80 716 2
  • Giáo án 10 cơ bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2013, 01:26

Ngày 14/01/2008 CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN Tiết 37 §. Bài 21: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Biết được: - Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn. - Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm. - Cấu hình electron n/c của các nguyên tố halogen tương tự nhau. Tính chất hh bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hoá mạnh. - Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất trong nhóm halogen. 2. Kĩ năng: - Viết cấu hình electron lớp n/c của nguyên tử F, Cl, Br, I - Dựa vào cấu hình electron lớp n/c và một số tín h chất khác của các nguyên tử, dự đoán tính chất hoá học bản của các nguyên tố halogen là tính oxi hoá mạnh. - Viết được các phương trình hoá học chứng minh tính chất oxi hoá mạnh của các nguyên tố halogen, quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm. - Tính thể tích hoặc khối lượng dung dịch chất tham gia hoặc tạo thành sau phản ứng. II. CHUẨN BỊ : Giáo viên: - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dạng bảng dài) - Bảng 11-SGK III. PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 37 1. Ổn định lớp 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG I. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn Hoạt động 1: - Gv chỉ vào bảng tuần hoàn giới thiệu + Nhóm halogen gồm các nguyên tố: Flo, Clo, Brom, iot, atati. +Hỏi: chúng thuộc nhóm nào, ở vị trí nào trong các chu kì? + Atati không gặp trong tự nhiên, nó được điều chế nhân tạo nên xét chủ yếu trong nhóm các I. Vị Trí Của Nhóm Halogen Trong Bảng Tuần Hoàn: - Gồm: Flo(F), Clo(Cl), Brom(Br), Iot(I), Atati(At) - Thuộc nhóm VIIA, ở cuối chu kì Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 1 nguyên tố phóng xạ. II. Cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tử Hoạt động 2: - GV yêu cầu HS: viết cấu hình electron lớp n/c của các nguyên tử: F, Cl, Br, I. - Yêu cầu rút ra nhận xét: + Cấu hình e n/c chung cho nhóm halogen? + Khuynh hướng đặc trưng? + Tính chất hoá học bản? II. Cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tử - cấu hình e n/c: 9 F: 2s 2 2p 5 17 Cl: 3s 2 3p 5 35 Br: 4s 2 4p 5 53 I: 5s 2 5p 5  cấu hình e n/c chung: ns 2 np 5  khuynh hướng đặc trưng: dễ nhận 1e X + 1e  X - ns 2 np 5 ns 2 np 6 (khí hiếm)  tính oxi hoá mạnh Hoạt động 3 : - Gv nêu vấn đề: vì sao các nguyên tử của nguyên tố halogen không đứng riêng rẽ mà hai nguyên tử liên kết với nhau tạo thành phân tử X 2 ? - Gợi ý: vì 7e lớp n/c, còn thiếu 1e để đạt cấu hình e bền như khí hiếm nên ở trạng thái tự do, hai nguyên tử halogen góp chung một đôi e để tạo ra phân tử liên kết CHT không phân cực. - Hãy biếu diễn liên kết đó? - sự tạo thành phân tử X 2 ; : X. + .X:  :X:X: Hay X – X hoặc X 2 III. Sự biến đổi tính chất Hoạt động 4: - Gv sử dụng bảng 11/sgk, yêu cầu hs nhận xét sự biến đổi: + tính chất vật lí + bán kính nguyên tử + độ âm điện đi từ flo đến iot? - Yêu cầu hs giải thích: + vì sao trong các hợp chất, flo chỉ số oxi hoá -1, các nguyên tố còn lại, ngoài số oxi hoá -1 còn các số oxi hoá +1, +3, +5, +7?  vì flo độ âm điện lớn nhất chỉ hút e nên chỉ số oxi hoá -1, các nguyên tố còn lại thể tạo thành 1, 3, 5, 7 e độc thân ở trạng thái bị kích thích nên thể nhường 1, 3, 5, 7 e nên ngoài số oxi hoá -1 còn thêm số oxi hoá +1, +3, +5, +7 + Dựa vào cấu hình e lớp n/c giải thích vì sao các halogen giống nhau về tính chất hoá học cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất do chúng tạo thành? III. Sự biến đổi tính chất 1. Sự biến đổi tính chất vật lí của các đơn chất: Đi từ flo đến iot: - trạng thái tập hợp: khí lỏng  rắn - Màu sắc: đậm dần - T 0 s , t 0 nc : tăng dần 2. Sự biến đổi độ âm điện - Đi từ flo đến iot độ âm điện giảm dần - Flo độ âm điện lớn nhất  Flo chỉ số oxi hoá -1 trong hợp chất  Cl, Br, I số oxi hoá -1, +1, +3, +5, +7 trong hợp chất 3. Sự biến đổi tính chất hoá học của các đơn chất - Các halogen giống nhau về tính chất hoá học cũng như thành phần và tính chất của các Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 2  vì cấu hình electron lớp n/c tương tự nhau + Dựa vào bán kính nguyên tử, giải thích vì sao đi từ F đến I, tính oxi hoá giảm dần?  Từ F đến I, bán kính nguyên tử tăng khả năng hút e giảm tính oxi hoá giảm hợp chất do chúng tạo thành - Từ flo đến iot, tính oxi hoá giảm dần - tính chất hoá học bản của halogen: (SGK) Hoạt động 5: củng cố bài: - Nguyên nhân: + tính oxi hoá mạnh của các halogen là dễ nhận 1e + tính oxi hoá giảm dần từ F đến I + sự giống nhau về tính chất hoá học cũng như thành phần và tính chất của các hợp chất của chúng 3. Dặn dò: - BTVN: + làm tất cả BT trong SGK VI. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày 14/01/2008 Tiết 38 §. Bài 22: CLO I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết được: tính chất vật lí, trạng thái vật lí, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. - hiểu đượcL tính chất hoá học bản của clo là tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử. 2. Kĩ năng: - Quan sát, dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học bản của clo - Viết ptpư minh hoạ tính chất hoá học và điều chế clo. - Tính thể tích khí clo ở đktc tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng II. CHUẨN BỊ : Giáo viên: điều chế sẵn hai bình khí clo, dây sắt, dây đồng, bật quẹt, đèn cồn III. PHƯƠNG PHÁP: Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 3 - Gv đặt vấn đề - Kết hợp sách giáo khoa và hình ảnh trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thức. IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 38 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: 2hs lên bảng làm, các hs còn lại làm vào vở bài tập Hs1: 1) Cân bằng phản ứng oxi hoá - khử sau theo phương pháp thăng bằng e, xác định vai trò của các chất tham gia phản ứng: Cl 2 + NaOH  NaCl + NaClO + H 2 O 2) BT5/SGK/trang 96 Hs2: 1) Câu hỏi tương tự trên: HCl + MnO 2  MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O 2) BT6 /SGK/trang 96 3. Bài mới: Clo là nguyên tố halogen tiêu biểu và quan trọng nhất.Vậy clo tính chất vật lí và tính chất hoá học gì? Clo những ứng dụng gì và điều chế bằng cách nào? HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG I. Tính chất vật lí Hoạt động 1: -Gv: cho hs quan sát lọ đựng khí clo, kết hợp với SGK cho biết các tính chất vật lí tiêu biểu của clo? I. Tính chất vật lí - khí màu vàng lục, mùi xốc, rất độc - nặng hơn không khí 2,5 lần - tan trong nước tạo thành nước clo màu vàng nhạt II. Tính chất hoá học Hoạt động 2: tính chất hoá học chung của clo - Gv: trong hợp chất với F, O thì Cl thể hiện số oxi hoá bao nhiêu và trong hợp chất với các nguyên tố khác Cl số oxi hoá là bao nhiêu. Giải thích? - - Gv: Cl 2 thể những tính chất hoá học gì? Vì sao? - Chúng ta sẽ đi chứng minh cho kết luận đó II. Tính chất hoá học Độ âm điện: Cl(3,16)< O(3,44) < F(3,98)  trong hợp chất với F,O thì Cl thể hiện số oxi hóa: +1, +3, +5, +7. Còn trong hợp chất với các nguyên tố khác Cl thể hiện số oxi hoá -1  clo vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử nhưng tính oxi hoá đặc trưng hơn Hoạt động 3: Clo tác dụng kim loại và hiđro - GV yêu cầu HS: Đọc SGK để tìm hiểu và cho biết khi tác dụng với kim loại clo thể hiện vai trò gì? - khi tác dụng với clo, kim loại thể hiện số oxi hoá cao nhất - Gv: để nhận biết CuCl 2 , FeCl 3 tạo thành người ta làm như thế nào?  sau khi làm thí nghiệm đốt đồng trong clo, cho thêm một ít nước cất thì dung dịch CuCl 2 màu xanh. Còn FeCl 3 tạo thành trong phản ứng tạo thành đám khói màu nâu đỏ. - chú ý: các phản ứng với kim loại xảy ra ở nhiệt độ không cao lắm, tốc độ nhanh, toả nhiều nhiệt. 1. Tác dụng với kim loại 2M + nCl 2  2MCl n (n là hoá trị cao nhất của kim loại M) 0 0 +1 -1 2Na + Cl 2  2NaCl c.k c.o natri clorua 0 0 +2 -1 Cu + Cl 2  CuCl 2 c.k c.o đồng(II) clorua 0 0 +3 -1 Fe + Cl 2  FeCl 3 c.k c.o sắt(III) clorua 2. Tác dụng với hiđro H 2 + Cl 2  2HCl (k)  dung dịch HCl (Hiđro clorua) (axit clohiđric) Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 4 Ho tan trong Hà 2 O - Gv: biểu diễn thí nghiệm đốt Cu, Fe trong clo nCl 2 : nH 2 = 1: 1  hỗn hợp nổ  vậy trong phản ứng với kim loại và hiđro thì clo thể hiện tính oxi hoá mạnh Hoạt động 4 : Clo tác dụng với nước - Gv: viết phương trình phản ứng, y/c hs xác định số oxi hoá của clo, từ đó suy ra vai trò clo trong phản ứng trên. - Gv: axit HClO là axit rất yếu (yếu hơn cả axit cacbonic)nhưng tính oxi hoá mạnh. Giải thích vì sao phản ứng là thuận nghịch? - Gv: vì sao clo ẩm tính tẩy màu còn clo khô thì không? 3. Tác dụng với nước 0 -1 +1 Cl 2 + H 2 O HCl + HClO Axit clohiđric A.hipoclorơ 0 -1 +1 Cl 2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H 2 O nước Javel Cl 2 vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá HClO, NaClO là chất oxi hoá mạnh clo ẩm, nước Javel tính tẩy màu III. Trạng thái tự nhiên Hoạt động 5: - Gv: nhắc lại thế nào là đồng vị?Clo mấy đồng vị bền? - Gv: vì sao trong tự nhiên clo chỉ tồn tại ở dạng hợp chất và chủ yếu là ở dạng hợp chất nào? III. Trạng thái tự nhiên - Clo 2 đồng vị bền: 35 Cl, 37 Cl, M = 35,5 - Clo phổ biến trong nước biển, trong chất khoáng cacnalit KCl.MgCl 2 .6H 2 O IV. Ứng dụng Hoạt động 6 - Gv: cho biết clo những ứng dụng gì? IV. Ứng dụng: (SGK) V. Điều chế Hoạt động 7: - Gv: nêu nguyên tắc điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu hs viết các phản ứng minh họa - Gv: diễn giải quy trình thí nghiệm theo hình 5.3 - Gv: nêu phương pháp sản xuất clo trong công nghiệp. - Lưu ý: nếu không màng ngăn thì Cl 2 tác dụng với NaOH tạo thành nước Javel V. Điều chế: 1. Trong phòng thí nghiệm Nguyên tắc: HCl + chất oxi hoá mạnh(MnO 2 , KMnO 4 , KClO 3 , PbO 2 …)  Cl 2 Ví dụ: HCl + MnO 2  HCl + KMnO 4  VN: HCl + KClO 3  HCl + PbO 2  2. Trong công nghiệp: 2NaCl + 2H 2 O 2NaOH + Cl 2 + H 2 Hoạt động 7: củng cố bằng BT 1,2/sgk/trang 101 4. Dặn dò: Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 5 Đpdd màng ngăn - BTVN: + làm tất cả BT còn lại trong SGK VI. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày 14 /01/2008 Tiết 39 §. Bài 23: HIĐRO CLORUA – AXIT CLOHIDRIC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: a) Hs biết: - Hiđro clorua là chất khí tan nhiều trong nước và một số tính chất riêng, không giống với axit clohiđric (không làm đổi màu quỳ tím, không tác dụng với đá vôi). - Phương pháp điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. b) Hs hiểu: Ngoài tính chất chung của axit, axit clohiđric còn tính chất riêng là tính khử do nguyên tố clo trong phân tử HCl số oxi hoá thấp nhất là -1 2. Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm (điều chế hiđro clorua và thử tính tan). - Viết PTPƯ của phản ứng giữa axit clohiđric với kim loại hoạt động, oxit bazơ, bazơ, muối. II. CHUẨN BỊ : - Hoá chất: NaCl tt , H 2 SO 4 đặc , giấy quỳ tím, nước cất - Dụng cụ: Bình cầu, nút cao su ống vuốt nhọn, đèn cồn, giá ống nghiệm, cốc thuỷ tinh lớn, thìa thuỷ tinh, ống hút. III. PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv - Kết hợp sách giáo khoa và hình ảnh trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thức. IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 39 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Hs1: BT5/SGK/trang 101 Hs2: BT 7/SGK/trang101 3. Bài mới: Hiđro clorua và axit clohiđric gì giống và khác nhau? Axit clohiđric tính chất hoá học gì giống và khác so với các axit khác? HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG I. Hiđro clorua 1. Cấu tạo phân tử Hoạt động 1: -Gv: hãy viết CT e, CTCT và giải thích sự phân cực của ptư HCl? I.Hiđro clorua 1. Cấu tạo phân tử 2. Tính chất Hoạt động 2: 2. Tính chất - chất khí, không màu, mùi xốc Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 6 - Gv: điều chế khí HCl - Hs: quan sát, nhận xét màu, mùi, tính tỉ khối của nó so với không khí. - nặng hơn không khí (d ≈ 1,6) Hoạt động 3: - Gv: biểu diễn thí nghiệm nghiên cứu độ tan của hiđro clorua trong nước - GV yêu cầu HS: quan sát, nêu hiện tượng, giải thích: + Vì sao nước lại phun vào bình? + Vì sao dung dịch thu được làm quỳ tím hoá đỏ? - khí HCl tan rất nhiều trong nước giải thích? II. Axit clohiđric 1. Tính chất vật lí Hoạt động 4 : - cho hs quan sát dung dịch axit clohiđric vừa điều chế (loãng) và lọ đựng dung dịch HCl đặc, mở nút để thấy sự “bốc khói” - Gv: giải thích vì sao hiện tượng “bốc khói”? II. Axit clohidrric 1. Tính chất vật lí - chất lỏng, không màu,mùi xốc - dung dịch đậm đặc nhất là 37%, “bốc khói” trong không khí  giải thích? 2. Tính chất hoá học a. Tính axit mạnh Hoạt động 5: - Gv: axit những tính chất chung gì? hs nêu các tính chất kèm theo điều kiện (nếu có) - Gv: Hãy hoàn thành các phản ứng sau đây? 2. Tính chất hoá học a. Tính axit mạnh HCl + Mg  ……… ………………… HCl + FeO …………………………. HCl + Fe(OH) 3 .……………………. HCl + CaSO 3  ……+ SO 2 +… … Hoạt động 6: -Gv: nhắc lại các số oxi hoá của clo? từ đó kết luận tính chất của axit HCl. - Gv: nhắc lại nguyên tắc điều chế clo trong phòng thí nghiệm? Nêu ví dụ? Xác định số oxi hoá của các nguyên tố, chất oxi hoá chất khử? b. Tính khử Ví dụ: +4 -1 +2 0 PbO 2 + 4HCl  PbCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O c.o c.k 3. Điều chế Hoạt động 7: - Gv: nêu các thí nghiệm điều chế HCl trong phòng thí nghiệm. - Gv: hãy giải thích vì sao dùng NaCl tt và H 2 SO 4 đặc ?  để thu được khí HCl vì khí HCl tan rất nhiều trong nước. - lưu ý: ở các nhiệt độ khác nhau sản phẩm 3. Điều chế a. Trong phòng thí nghiệm (phương pháp sunfat): NaCl tt + H 2 SO 4đặc HCl (HCl) + NaHSO 4 2NaCl tt +H 2 SO 4đặc 2HCl (HCl) + Na 2 SO 4 Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 7 <250 0 >400 0 tạo thành cũng khác nhau -Gv: cho hs quan sát hình 5.7, gv trình bày quy trình sản xuất HCl trong công nghiệp. b. Trong công nghiệp: - Lấy Cl 2 , H 2 từ quá trình điện phân dung dịch NaCl màng ngăn H 2 + Cl 2 2HCl - Phương pháp sunfat: 2NaCl tt +H 2 SO 4đặc 2HCl (HCl) + Na 2 SO 4 - Từ quá trình clo hoá các hợp chất hữa (chủ yếu là hiđrocacbon) Hoạt động 8: Lấy các ví dụ chứng minh tính axit, tính khử của axit HCl? 4. Dặn dò: - BTVN: + làm BT1, 3, 4,5 trong SGK/ trang 106 VI. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày 14 /01/2008 Tiết 40 §. Bài 23 (tiếp): MUỐI CLORUA - LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: biết cách nhận biết ion clorua 2. Kĩ năng: - quan sát thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm - giải các bài tập liên quan II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên: -chuẩn bị một số bài tâp liên quan để học sinh luyện tập - Hoá chất: dung dịch AgNO 3 , dung dịch NaCl, dung dịch HCl - Dụng cụ: giá ống nghiệm, ống hút, kẹp gỗ 2. Học sinh: học bài và làm các bài tập về nhà III. PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv - Kết hợp sách giáo khoa để HS tự chiếm lĩnh kiến thức. IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 40 1. Ổn định lớp Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 8 t 0 >400 0 2. Kiểm tra bài cũ: Hs1: BT5/SGK/trang 106 Hs2: BT1/SGK/trang106 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG III. Muối clorua và nhận biết ion clorua 1. Một số muối clorua Hoạt động 1: - Gv: + nêu tính tan của muối clorua? + ứng dụng của muối NaCl và một số muối clorua khác? III. Muối clorua và nhận biết ion clorua 1. Một số muối clorua - đa số các muối clorua tan nhiều trong nước, trừ AgCl không tan, ít tan:CuCl, PbCl 2 - ứng dụng: (SGK) 2.Nhận biết ion clorua Hoạt động 2: - Gv: cho hs làm thí nghiệm nhận biết ion Cl - trong dung dịch HCl, NaCl và viết PTPƯ - Gv: kết luận cách nhận biết ion clorua 2.Nhận biết ion clorua - dùng dung dịch AgNO 3 để nhận biết Cl - NaCl + AgNO 3  NaNO 3 + AgCl↓ (trắng) HCl + AgNO 3  HNO 3 + AgCl↓ (trắng) IV. Luyện tập: Hs thảo luận theo nhóm các BT sau và gv chỉ định một hs bất kì của nhóm trình bày đáp án, lấy điểm cho cả nhóm Hoạt động 3: BT 5.11/SBT/37 BT 5.11/trang37/SBT: Đáp án: a) V HCl = 0,8 lit b) %V HCl = 80% %V Cl2 =20% Hoạt động 4 : - làm BT 5.13 BT 5.13/ trang 37/SBT a) VCl 2 = 1,12 lit b) VCl 2 = 1,4 lit Hoạt động 5: - BT 5.15, 5.16, 5.17, 5.18/SBT/trang 37,38 5.15 D 5.16 D 5.17 B 5.18 A Hoạt động 6: - BT 5.19/SBT/trang 39 - Hoà tan vào nướclọc bỏ CaSO 4 ít tan - cho vào nước lọc một lượng dư dung dịch BaCl 2 BaCl 2 + CaSO 4  BaSO 4 ↓ + CaCl 2 BaCl 2 + Na 2 SO 4  BaSO 4 ↓ + 2NaCl lọc bỏ kết tủa BaSO 4 , nước lọc chứa CaCl 2 , MgCl 2 , NaCl, BaCl 2 dư - thêm vào nước lọc một lượng dung dịch Na 2 CO 3 lấy dư Na 2 CO 3 + CaCl 2  CaCO 3 ↓ + 2NaCl Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 9 Na 2 CO 3 + MgCl 2  MgCO 3 ↓ + 2NaCl Na 2 CO 3 + BaCl 2  BaCO 3 ↓+ 2NaCl - Lọc bỏ kết tủa, nước lọc chỉ chứa NaCl và Na 2 CO 3 dư, cho tác dụng với dung dịch HCl dư Na 2 CO 3 + 2HCl  2NaCl + CO 2 + H 2 O Khi cạn, HCl dư bay hơi hết, thu được NaCl tinh khiết Hoạt động 7: - BT 5.22/SBT/trang 39 a) m Cu = 6,4 gam b) m hh =12,4 gam 4. Dặn dò: - BTVN: + làm BT 6,7/ SGK/trang 106 và 5.12, 5.14, 5.20/SBT/trang37, 38 VI. RÚT KINH NGHIỆM: Ngày /0 /2008 Tiết 41: §. Bài thực hành số 2: TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KHÍ CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Cách điều chế khí clo và thử tính tẩy màu của clo ẩm. - Điều chế dung dịch HCl và thử tính chất của dung dịch HCl - Phân biệt các dung dịch HCl, HNO 3 , NaCl 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng lắp 1 bộ dụng cụ thí nghiệm đơn giản, các thao tác làm thí nghiệm an toàn, hiệu quả và quan sát, giải thích hiện tượng thí nghiệm. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên:chuẩn bị dụng cụ và hoá chất theo vở thực hành, kiểm tra trước độ kín của các nút cao su và ống dẫn khí 2. Học sinh: ôn tập các kiến thức liên quan đến các thí nghiệm trong tiết thực hành. Xem trước các thí nghiệm, dự đoán hiện tượng, viết các phương trình phản ứng thể có. III. PHƯƠNG PHÁP: - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv IV. NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 41 1. Ổn định lớp Hoạt động 1: 2. Kiểm tra bài cũ: Hs1: nêu nguyên tắc điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm? Trong thí nghiệm 1, hoá chất cần dùng là gì? thể thay KMnO 4 bằng KClO 3 không? Vì sao nên thay KMnO 4 bằng KClO 3 ?  thể thay được vì KClO 3 cũng là một chất oxi hoá mạnh và lượng KClO 3 cần dùng ít hơn. Hs2: Clo ẩm khả năng tẩy màu, vì sao? Hs3: Nguyên tắc điều chế khí HCl trong phòng thí nghiệm? Để nhận biết gốc clorua, người ta làm dùng thuốc thử gì? 3. Bài mới: Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 10 [...]... PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv - Kết hợp sách giáo khoa IV NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 42 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ: Hs1: BT 5.13 /SBT/trang 37 Hs2: BT 7 /SGK/trang 106 3 Bài mới:\ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ GHI BẢNG I NƯỚC GIA-VEN II CLORUA VÔI Hoạt động 1: 1 Tính chất vật lý, 1 Tính chất vật lý, thành phần, thành... 2, Cl2, Br2, I2 và so sánh khả năng hoạt động hoá học của chúng II CHUẨN BỊ : - Mẫu chất brom và iot Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 14 III PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề - Kết hợp sách giáo khoa và hình ảnh trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thức IV NỘI DUNG TIẾT HỌC: Tiết 43, 44 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ: Hs1: BT3/SGK/trang 108 Hs2: BT4/SGK/trang 108 Xác định số oxi hoá,... kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô và hữu cơ) ; Ứng dụng của oxi 2 Kĩ năng: - Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận về tính chất hoá học của oxi, ozon - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về tính chất và điều chế - Viết ptpư minh hoạ tính chất và điều chế oxi 3 Thái độ: - ý thức bảo vệ môi trường, tham gia trồng và bảo vệ cây xanh II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên: - Hoá chất: O2( 4 bình... 70 phiếu học tập, 12 bảng trong, 12 bút dạ, máy chiếu hoặc máy chiếu vật thể, que chỉ, phấn màu - Bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận (nếu mất điện) - Bảng tuần hoàn 2 Học sinh: ôn tập kiến thức về bài oxi ở lớp 8 III PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn đề Gi¸o viªn: Đồng Đức Thiện – Trường THPT Sơn Động số 3 25 - Hs hợp tác nhóm nhỏ tự giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của gv Kết hợp sách giáo khoa và hình ảnh... đang hít thở bằng oxi, được bảo vệ khỏi tia cực tím bằng tầng ozon Bài học sẽ được thiết kế theo mô hình: Vị trí  cấu tạo  dự đoán tính chất chứng minh  ứng dụng điều chế HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG A OXI Hoạt động 1: I Vị trí và cấu tạo: - Hs : + dùng bảng tuần hoàn xác định vị trí - Vị trí: ô 8, chu kì 2, nhóm VIA của nguyên tố oxi (ô, nhóm, chu kì) - Cấu hình electron: 1s22s22p4... nguyên tố tiếp theo trong nhóm VIA, đó là nguyên tố lưu huỳnh, để so sánh xem trong cùng nhóm với nhau thì O và S những tính chất gì giống và khác nhau? Chúng ta cũng tiến hành nghiên cứu theo thứ tự như trong bài oxi đã nêu HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Hoạt động 1: GHI BẢNG I Vị trí , cấu hình electron nguyên tử - Gv: dùng bảng TH để xác định vị trí của - Vị trí: ô 16, nhóm VIA, chu kì 3 lưu... bình đựng brom brom độc - Hs dựa vào sgk, cho biết tính chất vật lí - Hợp chất: NaBr trong nước biển… và trạng thái tự nhiên củabrom 2 Tính chất hoá học Hoạt động 5: -Gv: brom tính chất hoá học bản gì? So sánh với flo và clo, nêu các phản ứng minh hoạ? lấy ví dụ với Al, H2, H2O 2 Tính chất hoá học - Brom tính oxi hoá kém flo và clo nhưng vẫn là chất oxi hoá mạnh * oxi hoá được nhiều kim loại Ví... iotua 2 Tính chất hoá học Hoạt động 8: 2 Tính chất hoá học - Iot tính oxi hoá yếu hơn flo, clo, brom * oxi hoá được nhiều kim loại nhưng phản Gv: iot tính chất hoá học bản gì? ứng chỉ xảy ra khi đun nóng hoặc chất So sánh với flo, clo và brom, nêu các phản xúc tác ứng minh hoạ? lấy ví dụ với Al, H2 Ví dụ: 0 0 xúc tác H2O +3 -1 - Gv: nêu thí nghiệm Al+I2 3I2 + 2Al  2AlI3 * chỉ oxi hoá được... nước -Gv: BT 9: khi điện phân muối KF trong hỗn hợp với HF ở thể lỏng, phải tránh sự mặt của nước vì flo vừa tạo ra lại bốc cháy trong nước - Gv: BT 13: dẫn hỗn hợp khí oxi và clo đi qua dung dịch NaOH, chỉ clo phản ứng: Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO +H2O Khí ra khỏi hỗn hợp là oxi Hoạt động 3: thảo luận BT5, viết đáp án vào bảng trong, gv chiếu kết quả của 1 nhóm, các nhóm khác nhận xét, gv chiếu cách... /03//2008 Tiết 50 § Bài 30: LƯU HUỲNH I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 Kiến thức: a) Hs biết: - Vị trí của lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn và cấu hình electron của nguyên tử - Hai dạng thù hình của lưu huỳnh; Cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của lưu huỳnh biến đổi theo nhiệt độ - Tính chất hoá học bản của lưu huỳnh là vừa tính oxi hoá vừa tính khử Trong các hợp chất, lưu huỳnh số oxi hoá là -2, +4, . hoặc tạo thành sau phản ứng. II. CHUẨN BỊ : Giáo viên: - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (dạng bảng dài) - Bảng 11-SGK III. PHƯƠNG PHÁP: - Gv đặt vấn. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GHI BẢNG I. Vị trí của nhóm halogen trong bảng tuần hoàn Hoạt động 1: - Gv chỉ vào bảng tuần hoàn giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 10 cơ bản, Giáo án 10 cơ bản, Giáo án 10 cơ bản