tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án và thang điểm

108 4.4K 11
tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 có đáp án và thang điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYỂN CHỌN 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ (có đáp án thang điểm) Tp Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2016 SỞ GD & ĐT TỈNH PHÚ THỌ KÌ THI CHỌN HSG LỚP – NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu (2.0 điểm) Bằng kiến thức học làm rõ thắng lợi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc châu Á, châu Phi khu vực Mĩ la tinh năm 1945, 1949, 1959, 1960 Câu (2.0 điểm) Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển nào? Phân tích nguyên nhân thúc đẩy phát triển Câu (3.0 điểm) Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có điểm khác biệt so với phong trào cách mạng trước đó? Câu (3.0 điểm) Đảng Cộng sản Đông Dương đề nhiệm vụ “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình” hoàn cảnh lịch sử nào? Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………;Số báo danh:……………… HƯỚNG DẪN CHẤM HSG LỚP THCS NĂM HỌC 2013 – 2014 MÔN: LỊCH SỬ (HDC gồm có 03 trang) I LƯU Ý CHUNG Đáp án nội dung mà thí sinh phải đề cập tới, thi cho điểm tối đa đủ ý, trình bày khoa học, lôgíc II ĐÁP ÁN Câu Đáp án Điể m Bằng kiến thức học làm rõ thắng lợi phong trào đấu tranh giải 2.0 phóng dân tộc châu Á, châu Phi khu vực Mĩ la tinh năm 1945, 1949, 1959, 1960 a Thắng lợi năm 1945 Tháng – 1945, phát xít Nhật đầu hàng, dân tộc Đông Nam Á dậy giành 0.5 quyền, lật đổ ách thống trị thực dân Tiêu biểu thắng lợi nhân Inđônêxia (17 – – 1945) đưa tới thành lập nước Cộng hòa Inđônêxia; ngày 19 – – 1945, nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tháng – 1945, nhân dân Lào dậy ngày 12 – 10 – 1945, tuyên bố Lào vương quốc độc lập có chủ quyền b Thắng lợi năm 1949 Từ năm 1946 đến năm 1949, Trung Quốc diễn nội chiến Quốc dân đảng 0.5 Đảng Cộng sản Trung Quốc Đến cuối năm 1949, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thua trận phải rút chạy Đài Loan Ngày – 10 – 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đời Mao Trạch Đông làm chủ tịch Đây thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn Trung Quốc giới c Thắng lợi năm 1959 Tháng – 1952, chế độ độc tài Batixta thiết lập Cu ba xóa bỏ Hiến pháp tiến bộ, 0.5 cấm đảng phái trị hoạt động, bắt giam hàng chục vạn người yêu nước Nhân dân Cu ba đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Batixta, mở đầu công vào pháo đài Môncađa (26 – – 1953) Ngày – – 1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, cách mạng nhân dân Cu ba giành thắng lợi Đây thắng lợi to lớn nhân dân Cu ba, có ảnh hưởng sâu sắc tới nước khu vực Mĩ la tinh giới d Thắng lợi năm 1960 Sau chiến tranh giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc 0.5 lập diễn sôi châu Phi Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập lịch sử ghi nhận “Năm châu Phi” Thắng lợi nhân dân châu Phi đấu tranh giành độc lập dân tộc góp phần làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân cũ lục địa giới Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển 2.0 nào? Phân tích nguyên nhân thúc đẩy phát triển a Sự phát triển kinh tế Mĩ khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai + Trong năm 1945 – 1950, nước Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn 0.25 giới (56,4% năm 1948) + Sản lượng nông nghiệp Mĩ gấp lần sản lượng nông nghiệp năm nước Anh, 0.25 Pháp, Tây Đức, Italia Nhật Bản cộng lại + Nắm tay ¾ dự trữ vàng giới (24,6 tỉ USD), chủ nợ giới Mĩ chiếm 50% tàu bè lại biển Mĩ có lực lượng mạnh TG TB độc quyền vũ khí nguyên tử + Trong khoảng 20 năm đầu sau chiến tranh giới thứ hai, Mĩ trung tâm kinh tế - tài giới b Nguyên nhân thúc đẩy phát triển + Nước Mĩ không bị chiến tranh tàn phá, hai đại dương Thái Bình Dương Đại Tây Dương bao bọc, lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú… + Nước Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi từ buôn bán vũ khí phương tiện chiến tranh (114 tỉ USD) + Nước Mĩ áp dụng thành tự khoa học – kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao suốt, hạ giá thành sản phẩm + Nền kinh tế Mĩ có cạnh tranh cao, có hiệu nước; sách biện pháp nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có điểm khác biệt so với phong trào cách mạng trước đó? a Diễn biến phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh - Tháng – 1930, nổ bãi công 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng Tiếp đó, tháng – 1930 bãi công 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, 400 công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh)… Phong trào đấu tranh nông dân diễn nhiều địa phương như: Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… - Tháng – 1930, nhiều đấu tranh nổ mạnh mẽ Nhân ngày Quốc tế Lao động (1 – – 1930), lần công nhân tầng lớp nhân dân Đông Dương tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động Các đấu tranh công nhân nổ xí nghiệp Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định… Các đấu tranh nông dân nổ nhiều nơi như: Thái Bình, Hà Nam, Nghệ An… - Nghệ - Tĩnh nơi phong trào phát triển mạnh mẽ Tháng – 1930, phong trào công – nông phát triển tới đỉnh cao Các đấu tranh có vũ tranh tự vệ thô sơ công vào quan quyền địch địa phương diễn mạnh mẽ, làm tan rã tê liệt máy quyền thực dân phong kiến tay sai - Tiêu biểu biểu tình nông dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12 – – 1930 với hiệu “đả đảo chủ nghĩa đế quốc”, “đả đảo Nam triều”… Để ngăn cản phong trào đấu tranh quần chúng, thực dân Pháp tiến hành khủng bố dã man, chúng cho máy bay ném bom bào đoàn người biểu tình làm chết hàng trăm người b Điểm khác biệt phong trào cách mạng 1930 – 1931 với phong trào cách mạng trước - Là phong trào cách mạng có lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong giai cấp vô sản Việt Nam, với nhiệm vụ chống đế quốc phong kiến tay sai xác định rõ ràng - Lần giai cấp công nhân nông dân liên minh chặt chẽ với đấu tranh Đây phong trào cách mạng diễn phạm vi nước đạt tới đỉnh cao đấu tranh – thành lập quyền Xô Viết xã thuộc huyện hai tỉnh Nghệ Tĩnh Đảng Cộng sản Đông Dương đề nhiệm vụ “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo hòa bình” hoàn cảnh lịch sử nào? a Tình hình giới + Cuộc khủng hoảng kinh tế giới (1929 – 1933) làm cho mâu thuẫn xã hội nước tư chủ nghĩa thêm sâu sắc Giai cấp tư lũng đoạn nhiều nước tìm lối thoát khỏi khủng hoảng cách thiết lập chế độ độc tài phát xít - chế độ tàn bạo bọn tư tài Chúng thủ tiêu quyền tự do, dân chủ nhân dân 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 3.0 0.5 nước, riết chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh + Tháng – 1935, Đại hội VII Quốc tế Cộng sản họp xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt nhân dân giới chủ nghĩa phát xít, mục tiêu đấu tranh giành dân chủ, bảo vệ hòa bình, đề chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân nước + Năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt thắng cử lên cầm quyền, thi hành số sách tiến cho nước thuộc địa thả số tù trị b Tình hình nước + Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) tác động sâu sắc đến đời sống giai cấp tầng lớp xã hội Việt Nam + Bọn thực dân Pháp phản động Đông Dương không chịu thi hành sách tiến Mặt trận Nhân dân Pháp, tiếp tục thi hành sách bóc lột, vơ vét, khủng bố đàn áp phong trào đấu tranh nhân dân - Trước thay đổi tình hình giới nước, Đảng Cộng sản Đông Dương nhạy bén nắm bắt đề chủ trương đấu tranh cho phù hợp với thay đổi tình hình Điều chứng tỏ Đảng ngày trưởng thành trình lãnh đạo cách mạng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Lịch sử - THCS - LỚP 09 (Đề thi gồm có: 01 trang) Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề ) Ngày thi: 21/02/2014 Phần lịch sử giới: ( điểm) Câu 1: ( 1,5 điểm) Tại nói: "Từ năm 90 kỉ XX, chương mở lịch sửcác nước Đông Nam Á"? Câu 2: ( 2,0 điểm) Trình bày liên kết khu vực nước Tây Âu? Trình bày hiểu biết em phát triển EU Câu 3: ( 2,5 điểm) Trình bày diễn biến khởi nghĩa giành quyền Cu-ba? Trình bày mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cu-ba Phần lịch sử Việt Nam: ( 14 điểm) Câu 1: ( 3,5 điểm) a) Tại nói: Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám "nghìn cân treo sợi tóc"? b) Nêu hoàn cảnh, nội dung kí kết Tạm ước Việt - Pháp (14-9-1946) Câu 2: ( 4,5 điểm) Vì nói "Quá trình 1885-1884 trình triều đình Huế từ đầu hàng bước đến đầu hàng hoàn toàn trước thự dân Pháp xâm lược" ? Câu 3: ( 2,5 điểm) Chứng minh phong trào Cách mạng 1930 – 1931 diễn quy mô rộng khắp với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh? Câu 4: ( 3,5 điểm) a) Trình bày diển biến cao trào kháng Nhật cứu nước 1945 b) Phân tích nguyên nhân thắng lợi cách mạng tháng Tám - 1945 Hết -Họ tên thí sinh Số báo danh Họ tên giám thị 1: Chữ ký Họ tên giám thị .Chữ ký UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS NĂM HỌC 2013 - 2014 MÔN LỊCH SỬ Thời gian: 150 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1( điểm) Tại năm 1929 nước ta lại diễn đấu tranh xung quanh vấn đề thành lập đảng cộng sản? Cho biết kết ý nghĩa đấu tranh đó? Câu 2( điểm) Sau thành lập quyễn Xô viết Nghệ -Tĩnh thực sách để đem lại lợi ích cho quần chúng nhân dân? Câu (4 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc từ năm 1941 đến năm 1945 , làm sáng tỏ vai trò Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1045 Câu 4( điểm) Đảng phủ cách mạng thực chủ trương sách lược quân Trung Hoa Dân quốc tay sai chúng phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám 1945? Câu 5( điểm).Vì vào nửa sau năm 60m kỉ XX nước Đông Nam Á lại tìm kiếm liên kết với nhau? Hiệp ước Bali (1976) có ý nghĩa phát triển tổ chức ASEAN? Nêu trình phát triển từ “ASEAN 6” thành “ASEAN 10” ………………………Hết ………………………………… Họ tên thí sinh…………………………….Số báo danh…………………… SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP CẤP THCS NĂM HỌC: 2013-2014 Đề thức Môn thi : LỊCH SỬ - BẢNG A Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1: ( điểm) “… Tới năm 50, phần lớn dân tộc Châu Á giành độc lập, … sau đó, gần suốt nửa sau kỉ XX, tình hình Châu Á lại không ổn định …” ( sách giáo khoa lịch sử lớp 9, trang 15 NXB Giáo dục Việt Nam năm 2011) Từ kiến thức lịch sử giới đại học, làm sáng tỏ ý kiến Câu 2: ( điểm) Trong thời gian Trung Quốc ( 1924-1925), Nguyễn Ái Quốc có hoạt động gì? Điều có tác động tới việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 1930? Câu 3: ( điểm) Khởi nghĩa Bắc Sơn ( 9/1940) khởi nghĩa Nam Kì ( 11/1940): - Tóm tắt diễn biến, kết quả? - Nêu số ý kiến em bùng nổ khởi nghĩa Câu 4: ( điểm) Vì Nhật đảo Pháp? Trước tình hình đó, Đảng ta có chủ trương ? …….Hết…… SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu (2,5 điểm) Trình bày đời, hoạt động ý nghĩa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Câu (2,0 điểm) Vì phát xít Nhật đảo Pháp Đông Dương vào ngày 9/3/1945? Trước kiện này, Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương gì? Câu (2,5 điểm) Thắng lợi quân quân dân ta kháng chiến chống Pháp (1946-1954) làm phá sản bước đầu Kế hoạch Na-va Pháp-Mĩ? Trình bày chủ trương ta diễn biến thắng lợi Câu (3,0 điểm) Nêu giai đoạn phát triển phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 số kiện lịch sử tiêu biểu giai đoạn .Hết Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………Số báo danh: ………………… SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HSG LỚP NĂM HỌC 2013-2014 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: LỊCH SỬ ( Hướng dẫn chấm có: 03 trang) Câu Nội dung Điểm Trình bày đời, hoạt động ý nghĩa Hội Việt Nam Cách mạng 2,5 Thanh niên Sự đời - Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu (Trung Quốc), Người tiếp xúc với nhà cách mạng Việt Nam số niên từ nước sang… - Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt Hoạt động - Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện trị để đào tạo số niên Việt Nam trở thành cán cách mạng… - Năm 1925, xuất Báo Thanh niên làm quan tuyên truyền Hội - Đầu năm 1927, xuất tác phẩm Đường Kách mệnh Tác phẩm vạch phương hướng cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam… - Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có chủ trương “vô sản hóa”- đưa hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, đồn điền sống lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tổ chức lãnh đạo công nhân đấu tranh - Đến năm 1929, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân phong trào yêu nước, chi cộng sản thành lập Hà Nội (3-1929) Sau Đại hội lần thứ nhất, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa thành hai tổ chức Đông Dương Cộng sản đảng (6-1929) An Nam Cộng sản đảng (8-1929) Ý nghĩa - Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đời mốc quan trọng đánh dấu phát triển cách mạng Việt Nam, nhờ hoạt động Hội, chủ nghĩa MácLênin truyền bá rộng rãi vào nước ta, thúc đẩy phong trào dân tộc dân chủ phát triển… - Là bước chuẩn bị tổ chức cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam Hội tổ chức tiền thân Đảng Cộng sản Việt Nam Vì phát xít Nhật đảo Pháp Đông Dương vào ngày 9/3/1945? 2,0 Trước kiện này, Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương ? Phát xít Nhật đảo Pháp Đông Dương vào ngày 9/3/1945 vì: - Về chất: Đế quốc phát xít Pháp - Nhật chung miếng mồi béo bở Đông Dương Chúng cấu kết với thực tế lại mâu thuẫn gay gắt - Trên thực tế: + Vào đầu năm 1945, Chiến tranh giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc Nước Pháp giải phóng, Chính phủ kháng chiến Đờ Gôn Pa- ri… + Ở Mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn trước đòn công dồn dập Anh-Mĩ trên mặt biển + Ở Đông Dương, thực dân Pháp nhân hội riết hoạt động, đợi quân Đồng minh kéo vào đánh Nhật dậy hưởng ứng để giành lại địa vị thống trị cũ + Ý nghĩa: - Pháp phải thừa nhận Việt Nam quốc gia tự do…, sở để ta tiếp tục đấu tranh với Pháp - Ta đẩy 20 vạn quân Tưởng bọn tay sai khỏi nước, tránh chiến đấu bất lợi cho ta Tranh thủ thời gian củng cố quyền, xây dựng lực lượng cho kháng chiến sau - Thể thiện chí hoà bình, đáp ứng mong muốn nhân dân ta nhân dân yêu chuộng hoà bình giới * Kí Tạm ước 14/9/1946 - Sau kí Hiệp định sơ bộ, thực dân Pháp tiếp tục gây xung đột vũ trang nhiều nơi Cuộc đàm phán thức hai phủ tổ chức Pháp bị thất bại Mối quan hệ Việt - Pháp ngày căng thẳng có nguy xảy chiến tranh - Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với Chính phủ Pháp Tạm ước ngày 14/9/1946, tiếp tục nhượng cho Pháp thêm số quyền lợi kinh tế, văn hóa Việt Nam -> Việc kí Hiệp định Sơ 6/3/1946 Tạm ước 14/9/1946 thể rõ thiện chí hoà bình nhân nhượng ta, đồng thời ta có thêm thời gian để xây dựng củng cố lực lượng chuẩn bị cho chiến đấu lâu dài với Pháp * Dã tâm xâm lược thực dân Pháp thể hiện: - Trong ta thực nghiêm chỉnh điều khoản kí kết, thực dân Pháp bội ước, đẩy mạnh việc chuẩn bị xâm lược nước ta lần - Ở Nam Bộ Nam Trung Bộ, thực dân Pháp tập trung quân tiến công sở cách mạng, vùng tự do, địa ta - Ở Bắc Bộ, ngày 20/11/1946, thực dân Pháp khiêu khích, tiến công ta Hải Phòng Lạng Sơn - Ở Hà Nội, từ đầu tháng 12/1946, thực dân Pháp liên tiếp gây xung đột vũ trang: đốt nhà Thông tin phố Tràng Tiền, đánh chiếm quan Bộ tài chính… - Trắng trợn hơn, ngày 18/12/1946, thực dân Pháp gửi tối hậu thư đòi ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng Nếu yêu cầu không chấp nhận ngày 20/12/1946, chúng hành động - Trước dã tâm xâm lược thực dân Pháp, ngày 18 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp làng Vạn Phúc (Hà Đông), định phát động toàn quốc kháng chiến - Tối 19/12/1946, thay mặt Trung ương Đảng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ Ghi chú: Học sinh làm cách khác cho điểm tối đa 0,75 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,5 0,25 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ CHÍNH THỨC Họ tên:…………………….…… Số báo danh:………….…………… KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2015 - 2016 Khóa ngày 23 tháng năm 2016 Môn: Lịch sử LỚP THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề gồm có 01 trang Câu (2,5 điểm) Vì sau Chiến tranh giới thứ hai, nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau? Biểu liên kết Câu (1,5 điểm) Những nét hoạt động cứu nước Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 đến năm 1923 Con đường cứu nước mà Người tìm cho dân tộc ta gì? Ý nghĩa lựa chọn Câu (2,0 điểm) Từ kiện Nhật đảo Pháp (09/3/1945), chứng minh lãnh đạo kịp thời, đắn Đảng Cộng sản Đông Dương cách mạng Việt Nam Câu (2,0 điểm) Vì đầu tháng 12/1953, Bộ trị Trung ương Đảng định mở chiến dịch Điện Biên Phủ? Câu (2,0 điểm) So sánh âm mưu, thủ đoạn Mĩ miền Nam Việt Nam chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) ……………………… Hết ……………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2014-2015 Đề thức Môn: Lịch sử - Lớp (Thời gian làm 150 phút, không kể phát đề) Đề thi có 01 trang A Lịch sử Việt Nam Câu 1: (3,0 điểm) Khởi nghĩa Yên Thế có đặc điểm khác so với khởi nghĩa phong trào Cần Vương ? Nêu ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Yên Thế Câu 2: (4,0 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung ý nghĩa Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) Câu 3: (4,0 điểm) Tại Nhật đảo Pháp (09/3/1945) ? Đảng Cộng sản Đông Dương có chủ trương hiệu để đẩy phong trào cách mạng tiến lên ? Câu 4: (3,0 điểm) Nêu nội dung ý nghĩa lịch sử Hiệp định Pa-ri năm 1973 chấm dứt chiến tranh Việt Nam B Lịch sử Thế giới Câu 5: (3,0 điểm) Tổ chức ASEAN đời hoàn cảnh ? Nêu vai trò tổ chức Phân tích thời thách thức Việt Nam gia nhập ASEAN Câu 6: (3,0 điểm) Hội nghị I-an-ta (2-1945) diễn hoàn cảnh lịch sử ? Hãy cho biết định quan trọng hội nghị hệ - HẾT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 150 phút Đề thi gồm: 01 trang Câu (2,0 điểm): Nêu hoàn cảnh phát triển ASEAN từ năm 1991 đến năm 2000 Tại phát triển ASEAN giai đoạn coi chương lịch sử khu vực Đông Nam Á? Câu ( 1,0 điểm): Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ năm 1945 đến có tác động đến sống người xu toàn cầu hóa giới? Câu (2,5 điểm): Trình bày khái quát hoạt động Nguyễn Ái Quốc nhằm truyền bá đường cách mạng vô sản nước năm 1921 - 1928 Quá trình có ý nghĩa việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930? Câu (2,0 điểm): Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1946 có nội dung nào? Tại cách mạng Việt Nam phải thực kháng chiến trường kỳ? Thực dân Pháp chấp nhận đánh lâu dài với ta thời gian nào? Câu (2,5 điểm): Trong Hội nghị Bộ Chính trị tháng 9/1953, Trung ương Đảng đề kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953 - 1954 nào? Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa tiến công Đông Xuân từ tháng 12 năm 1953 đến tháng năm 1954 -Hết - Họ tên thí sinh .Số báo danh Chữ ký giám thị I Chữ ký giám thị II PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP HUYỆN Năm học: 2012 – 2013 Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 18/01/2013 I LỊCH SỬ THẾ GIỚI: ( 9.0 điểm) Câu 1: ( 4,5 điểm ) Trình bày nét tình hình kinh tế Liên Xô Mĩ từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến nửa đầu năm 70 kỉ XX Nêu nhận xét phát triển kinh tế địa vị quốc tế hai nước này? Câu 2: ( 4.5 điểm) Trong suốt trình phát triển lịch sử xã hội, lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nhân loại trải qua cách mạng lớn nào? So với cách mạng kĩ thuật trước đây, cách mạng khoa học kỹ thuật có điểm khác gì? Thành tựu cách mạng khoa học kỹ thuật nay? Đảng cộng sản Việt Nam có chiến lược để phát triển khoa học- kĩ thuật? II LỊCH SỬ VIỆT NAM:( 9.0 điểm) Câu 1: (4.5 điểm ) Dựa vào kiện lịch sử có chọn lọc cách mạng Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ đến năm 1930 em phân tích vai trò Nguyễn Ái Quốc việc chuẩn bị tư tưởng, trị tổ chức cho viêc thành lập Đảng (3/2/1930)? Câu 2: (4.5 điểm ) Tính đắn sáng tạo cương lĩnh trị Đảng cộng sản Việt Nam? III LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG: (2.0 điểm) Trong tài liệu dạy học kiến thức địa phương, môn Lịch sử, trang 39, nhà xuất Thanh Hoá, năm 2006 viết: ông sinh “Thiên tư tuấn tú khác thường, thần sắc tinh anh kỳ vỹ, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, vai tả có bảy nốt ruồi” Đoạn trích nói ai? Em cho biết công trạng Người đó? -Hết Họ tên thí sinh: , Số báo danh: PHÒNG GD&ĐT NGA SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HS GIỎI LỚP Năm học: 2012-2013 Môn: Lịch sử I.LỊCH SỬ THẾ GIỚI: ( 9.0 điểm) Câu (4,5 điểm) * Tình hình kinh tế Liên Xô - Liên Xô chịu nhiều tổn thất nặng nề chiến tranh; nước phương Tây bao vây kinh tế tiến hành Chiến tranh lạnh Tuy gặp nhiều khó khăn ( 27 triệu người chết, 1710 thành phố, 70.000 làng mạc, gần 32.000 nhà máy, xí nghiệp 65.000km đường sắt bị tàn phá Riêng lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu bị hoang tàn, đổ nát), nhân dân Liên Xô hoàn thành xuất sắc công khôi phục, xây dựng phát triển kinh tế (0,75 điểm) - Hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm (1946-1950), khôi phục kinh tế trước thời hạn tháng Năm 1950, công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh; nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh.Đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt (0,5 điểm) - Từ năm 1950 đến đầu năm 1970, Liên Xô thực nhiều kế hoạch dài hạn đạt nhiều thành tựu to lớn kinh tế: Về công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%, đến nửa đầu năm 70 trở thành cường quốc công nghiệp đứng vào hàng thứ hai giới (sau Mĩ), chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp toàn giới (0,5 điểm) * Tình hình kinh tế Mĩ - Sau Chiến tranh giới thứ hai, có nhiều điều kiện thuận lợi nên kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng Biểu hiện: + Sản lượng công nghiệp chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới (năm 1948, chiếm 56,47% sản lượng công nghiệp giới) (0,5 điểm) + Năm 1949, sản lượng nông nghiệp Mĩ lần sản lượng nước Anh, Pháp, CHLB Đức, Italia Nhật Bản cộng lại (0,5 điểm) + Nắm 50% tàu biển, ¾ dự trữ vàng giới Kinh tế Mĩ chiếm gần 40% tổng sản phẩm kinh tế giới (0,5 điểm) - Trong khoảng 20 năm đầu sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài hàng đầu giới (0,25 điểm) Nhận xét: - Tuy điều kiện đường phát triển kinh tế hai nước khác nhau, hai nước trở thành cường quốc kinh tế, trở thành hai nước đứng đầu hai hệ thống xã hội đối lập (0,5 điểm) - Hai nước trở thành trụ cột “trật tự hai cực Ianta”, chi phối mối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai (0,5 điểm) Câu 2: (4.5 điểm) * Đến nhân loại trải qua cách mạng lớn lĩnh vực khoa học kỹ thuật, là: - Cuộc cách mạng kỹ thuật gắn liền với cách mạng công nghiệp kỷ XVIII – XIX (0,5 điểm ) - Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật diễn từ năm 40 kỷ XX đến (0.5 điểm) * So sánh: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cách mạng kỹ thuật đơn kỷ XVIII – XIX mà kết hợp chặt chẽ cách mạng khoa học cách mạng kỹ thuật thành thể thống Hai yếu tố khoa học kỹ thuật không tách rời mà kết hợp chặt chẽ với tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy cách mạng khoa học cách mạng kỹ thuật phát triển với tốc độ nhanh chóng, quy mô rộng lớn đạt thành tựu kỳ diệu chưa thấy lịch sử nhân loại ( 0.75 điểm) *.Thành tựu: - Trong lĩnh vực khoa học (Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học), người thu thành tựu to lớn ứng dụng vào kĩ thuật, sản xuất phục vụ sống (đặc biệt phát minh phương pháp sinh sản vô tính “Bản đồ gen”) (0,25 điểm) - Phát minh công cụ sản xuất máy tính điện tử, máy tự động hệ thống máy tự động…Trong phát triển kinh tế nay, nhiều nông dân Việt Nam tự chế máy gặt, máy hút bùn… (0,25 điểm) - Tìm nguồn lượng để thay cho nguồn lượng thiên nhiên ngày cạn kiệt lượng nguyên tử, lượng mặt trời, gió, thuỷ triều…Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Việt Nam đẩy mạnh phát triển lượng gió, lượng thuỷ triều… (0,25 điểm) - Sáng chế vật liệu mới, đặc biệt chất pô-li-me (chất dẻo) với độ bền giá trị sử dụng cao nhièu lĩnh vực đời sống người công nghiệp (0,25 điểm) - Áp dụng “Cách mạng xanh” nông nghiệp với biện pháp khí hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá, lai tạo giống mới… nhờ mà suất lao động thu hoạch trồng nâng cao nhiều, khắc phục dần nạn thiếu lương thực, đói nghèo kéo dài nhiều nước Nhằm xây dựng nông nghiệp đại, Việt Nam đẩy mạnh hình thức phát triển nông nghiệp, tổng hợp xây dựng nông thôn mơí (0,25 điểm) - Những tiến ngành GTVT TTLL rút ngắn thời gian lại khả tiếp cận thông tin ngày nhanh người máy siêu âm khổng lồ, tàu hoả tốc độ, hệ thống vệ tinh nhân tạo… (0,25 điểm) - Những thành tựu chinh phục vũ trụ tàu vũ trụ, tàu thoi, người đặt chân lên Mặt Trăng (1969)… (0,25 điểm) * Đảng Nhà nước ta coi trọng phát triển khoa học – kĩ thuật, nghiệp giáo giáo dục đào tạo người, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, xem vấn đề hàng đầu, “quốc sách”, khâu đột phá công công nghiệp hoá đại hoá Bởi người yếu tố hàng đầu lực lượng sản xuất, tiến khoa học-kĩ thuật bắt nguồn từ sáng tạo người, kết tinh thành tựu trí tuệ người (0,5 điểm) - Đi đôi với đầu tư cho khoa học – kĩ thuật, giáo dục ưu tiên sử dụng, ứng dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật vào đời sống sản xuất (0,25 điểm) - Là học sinh, em thấy phải cố gắng chăm học tập, có ý chí hoài bão vươn lên nhằm tạo nên nguồn lực có chất lượng thiết thực đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá đất nước (0,25 điểm) II LỊCH SỬ VIỆT NAM:( 9.0 điểm) Câu (4.5 điểm) - Năm 1921, Người sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa Pari để đoàn kết lực lượng cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc (0,25 điểm) - Năm 1922, Hội tờ báo “Người khổ”, để vạch trần sách đàn áp bóc lột dã man chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm thức tỉnh dân tộc bị áp đứng lên đấu tranh tự giải phóng (0,25 điểm) - Năm 1923, Người Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, sau làm việc Quốc tế cộng sản … (0,25 điểm) - Năm 1924, Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản, đọc tham luận Đại hội… (0,25 điểm) - Trong giai đoạn này, hoạt động Người chủ yếu mặt trận trị tư tưởng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào nước ta Những tư tưởng là: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc kẻ thù chung giai cấp vô sản nhân dân nước thuộc địa Chỉ có làm cách mạng đánh đổ chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc giải phóng giai cấp vô sản nhân dân nước thuộc địa Đó mối quan hệ cách mạng quốc cách mạng thuộc địa Xác định giai cấp công nhân nông dân lực lượng nòng cốt cách mạng Giai cấp công nhân có đủ khả lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong Đảng cộng sản vũ trang học thuyết Mác-Lê Nin (0,75 điểm) - Tháng 11/1924, Người từ Liên Xô Quảng Châu (Trung Quốc) để trực tiếp chuẩn bị tổ chức cho việc thành lập Đảng giai cấp vô sản Việt Nam (0,5 điểm) - Khi đến Quảng Châu, Người tiếp xúc với nhà cách mạng Việt Nam hoạt động Người chọn số niên hăng hái tổ chức “Tâm tâm xã” (Tổ chức người Việt Nam yêu nước Quảng Châu để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925) mà nòng cốt Cộng sản đoàn, tổ chức tiền thân Đảng (0,5 điểm) - Tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở nhiều lớp huấn luyện để đào tạo bồi dưỡng cán cách mạng Những giảng người in xuất thành sách “Đường Kách mệnh” (1927) để dạy lý luận cách mạng cho người cách mạng Việt Nam (0,5 điểm) - Theo thị Người sau dự lớp huấn luyện Quảng Châu nhà cách mạng Việt Nam trở nước vào phong trào “vô sản hóa” (1927-1928) để rèn luyện, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê-nin … (0,5 điểm) - Nhờ có chủ nghĩa Mác-Lê-nin phong trào yêu nước chuyển dần từ đường dân chủ tư sản sang đường vô sản, phong trào công nhân chuyển dần từ tự phát sang tự giác dẫn đến xuất tổ chức cộng sản, Nguyễn Ái Quốc sáp nhập tổ chức cộng sản để thành lập đảng Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930) ( 0.75 điểm)  Tóm lại, hoạt động Nguyễn Ái Quốc có công chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức cho việc thành lập Đảng giai cấp vô sản Việt Nam Câu 2: ( 4,5 điểm) Tính đắn sáng tạo cương lĩnh trị Đảng (3/2/1930) - Cương lĩnh Đảng ta thông qua hội nghị thành lập Đảng (Từ ngày đến ngày tháng năm 1930) Hương Cảng – Trung Quốc Đó cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt Nguyễn ÁiQuốc trực tiếp soạn thảo ( 0,5điểm) * Nội dung gồm: + Cách mạng Việt Nam trải qua giai đoạn: Trước làm cách mạng tư sản dân quyền cách mạng thổ địa sau bỏ qua thời kỳ tư chủ nghĩa mà tiến thẳng lên đường xã hội chủ nghĩa (0,5 điểm) + Vạch nhiệm vụ cách mạng phương diện kinh tế, trị, xã hội: Đánh đổ đế quốc phong kiến, tư sản phản động, dành độc lập dân tộc; Thành lập nhà nước công – nông- binh, tổ chức quân đội công – nông; Tịch thu hết sản nghiệp lớn bọn đế quốc , lấy hết ruộng đất bọn địa chủ phong kiến chia cho dân cày ( 0,75 điểm) + Lực lượng cách mạng chủ yếu công – nông , đồng thời phải liên minh với tiểu tư sản, tranh thủ lợi dụng, trung lập lớp phú nông, trung tiểu địa chủ, tư sản dân tộc chưa mặt phản cách mạng ( 0,5điểm) + Cách mạng phải đảm bảo lãnh đạo tuyệt đối đội tiên phong giai cấp vô sản ( 0,5điểm) + Cách mạng Việt Nam phận khăng khít cách mạng giới ( 0.25 điểm) + Cách mạng Việt Nam phải đứng phía mặt trận đấu tranh nước thuộc địa phong trào vô sản nước đế quốc ( 0,25 điểm) * Tính đắn sáng tạo - Bản cương lĩnh trị Đảng sơ lược, vắn tắt đề nét đường lối cách mạng giải phóng dân tộc; Thực nhiệm vụ dành độc lập dân tốc dành ruộng đất cho dân cày ( 0,5 điểm) - Thể Đảng ta từ đầu vận dụng sáng tạo nguyên lí Chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Nó vừa thắm đượm tình giai cấp , vừa nhuần nhuyễn tính dân tộc Đặc biệt cương vắn tắt, sách lược vắn tắt trọng đến vấn để dân tộc, đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu (0,75 điểm) III LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG: (2 điểm) Nhận xét người “Thiên tư tuấn tú khác thường, thần sắc tinh anh kỳ vỹ, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, vai tả có bảy nốt ruồi” Lê Lợi – anh hùng dân tộc, người lãnh đạo kháng chiến chống quân xâm lược Minh (0,25 điểm) Lê Lợi sinh ngày tháng năm ất Sửu, tức ngày 10 tháng năm 1385 quê mẹ làng Chủ Sơn, huyện Lôi Dương (nay xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân) (0,25 điểm) Ông hào trưởng có uy tín lớn vùng Lam Sơn Trước cảnh quân Minh đô hộ nước ta, chúng đẩy nhân dân ta vào cảnh lầm than, ông dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ (0,25 điểm) Đầu năm 1416, Lê Lợi 18 người thân tín huy khởi nghĩa tổ chức hội thề Lũng Nhai (thuộc núi rừng Lam Sơn) (0,25 điểm) Ngày tháng năm 1418 (tức ngày tháng năm Mậu Tuất) Lê Lợi toàn thể nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn tự xưng Bình Định Vương, truyền lệnh khắp nơi kêu gọi nhân dân dậy chống giặc cứu nước (0,25 điểm) Trải qua 10 năm gian khổ, tưởng chừng khởi nghĩa tan hoàn toàn, cuối năm 1427 khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (0,25 điểm) Đầu năm 1428, Lê Lợi đăng quang vua, mở đàu triều Hâu Lê, lấy niên hiệu Thuận Thiên, định đô Thăng Long, ban tước cho người có công đánh giặc Ông lo sửa sang nước, lập nước thành đạo, tiếp tục sách “ngụ binh nông”, kêu gọi nhân dân phát triển nông nghiệp (0,25 điểm) Ngày 22-8 năm Quý Sửu (1433), Lê Lợi Thăng Long Triều đình suy tôn miếu hiệu Lê Thái Tổ (ông Tổ vua Lê), cử Ng Trãi viết bia Vĩnh Lăng ghi công đức vua, đưa an táng Lam Sơn (nay Lam Kinh) (0,25 điểm) Họ tên TS: ………………………… Số BD: ……… Chữ ký GT 1: …………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN (Đề thi thức) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2013 – 2014 Khóa ngày: 10 / 11 / 2013 Môn thi: LỊCH SỬ Cấp THCS Thời gian l àm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ (Đề thi có 01 trang/20 điểm) A LỊCH SỬ VIỆT NAM Câu 1: Lập bảng thống kê tình hình giai cấp, tầng lớp xã hội Việt Nam cuối kỉ XIX – đầu kỉ XX theo mẫu sau: Giai cấp, tầng lớp Nghề nghiệp Thái độ độc lập dân tộc Câu 2: Hướng tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành có so với nhà yêu nước chống Pháp trước đó? Câu 3: Trình bày nét phong trào dân tộc, dân chủ phong t rào công nhân Việt Nam năm sau Chiến tranh giới thứ (1919 – 1925)? Từ rút hạn chế phong trào dân tộc, dân chủ điểm phong trào công nhân? B LỊCH SỬ THẾ GIỚI Câu 1: Nêu phân tích nguyên nhân phát triển kinh tế Mĩ Nhật Bản từ sau Chiến tranh giới thứ hai? Trong nguyên nhân phát triển kinh tế Mĩ Nhật Bản có nguyên nhân chung, nêu nguyên nhân chung đó? Câu 2: Trình bày xu phát triển giới ngày na y? Tại nói: “Hòa bình, ổn định hợp tác phát triển” vừa thời cơ, vừa thách thức Việt Nam? ………… HẾT………… Phòng GD & ĐT Thanh Oai Trường THCS Bích Hòa ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ LỚP Năm học 2015 - 2016 Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu 1: (6 điểm) Hoàn cảnh đời tổ chức ASEAN ? Tổ chức ASEAN hoạt động dựa mục tiêu, nguyên tắc nào? Trình bày mối quan hệ ASEAN Việt Nam từ sau năm 1975 đến ? Câu 2: ( điểm) Hãy nêu ý nghĩa tác động cách mạng khoa học – kĩ thuật đời sống xã hội Con người có giải pháp để hạn chế tác động tiêu cực cách mạng khoa học – kĩ thuật đại? Câu 3: ( 5đ) Trình bày biến đổi nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh giới thứ hai? Trong biến đổi biến đổi quan trọng nhất? Vì sao? Câu 4: (5đ) Hãy nêu xu phát triển giới ngày ? ====================Hết====================== Người đề Người duyệt đề Nguyễn Thị Thanh Hòa Phòng GD & ĐT Thanh Oai Trường THCS Bích Hòa ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: (6 điểm) * Hoàn cảnh đời - Sau giành độc lập đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập tổ chức liên minh khu vực nhằm hợp tác phát triển (0,25 điểm) - Để hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên khu vực, chiến tranh xâm lược Mĩ Đông Dương ngày không thuận lợi ( 0,25điểm) - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội nước Đông Nam Á (viết tắt ASEAN) thành lập Băng Cốc( Thái Lan) với tham gia năm nước : In-đô-nê-xi-a, Ma-laixi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po Thái Lan (0,5 điểm) * Mục tiêu ASENAN Phát triển kinh tế văn hóa thông qua nỗ lực hợp tác chung nước thành viên, tinh thần trì hòa bình ổn định khu vực (1,0 điểm) * Nguyên tắc hoạt động - Cùng tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội nhau, giải tranh chấp biện pháp hòa bình; hợp tác phát triển có hiệu ……(1,0 điểm) * Mối quan hệ ASENAN Việt Nam - Khi kháng chiến chống Mĩ cứu nước nhân dân Việt Nam , Lào, Camphu-chia kết thúc năm 1975, quan hệ ngoại giao ba nước Đông Dương ASEAN thiết lập (0,5 điểm) - 7/1992, Việt Nam gia nhập vào Hiệp ước Ba-li ( 1976) Đây bước đầu tạo sở để Việt Nam hòa nhập vào hoạt động khu vực Đông Nam Á (0,5 điểm) - 26/7/1995 Việt Nam thức gia nhập ASEAN trở thành thành viên thứ bảy (0,5 điểm ) -Từ gia nhập vào tổ chức ASEAN, Việt Nam có đóng góp quan tất lĩnh vực hợp tác hiệp hội đồng thời tổ chức nhiều kiện quan như: ( 0,5 điểm) + 12/1998 tổ chức thành công Hôi nghị cáp cao ASEAN Hà Nội (0,25 điểm) + Từ tháng 7/2000 đến tháng 7/2001 Việt Nam hoàn thành tốt vai trò chủ tịch ủy ban thường trực ASEAN (0,25 điểm) + 2010 Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN ( 0,25 điểm) Phòng GD & ĐT Thanh Oai Trường THCS Bích Hòa + 4/2010 tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN XVI Hà Nội ( 0,25 điểm) Câu ( điểm) - Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật có ý nghĩa to lớn, cột mốc chói lọi lịch sử tiến hóa văn minh loài người, mang lại tiến phi thường, thành tựu kì diệu thay đổi to lớn sống người.( 1,0 điểm) - Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật có tác động sau: +Tích cực:Thực bước nhảy vọt chưa thấy sản xuất xuất lao động, đưa loài người bước vào nến văn minh mới, nâng cao mức sống chất lượng sống người ; đưa đến thay đổi lớn cấu dân cư lao động, chất lượng nguồn nhân lực, lao động công-nông nghiệp; hình thành thị trường giới với xu toàn cầu hóa.(1,0 điểm) +Tiêu cực:Cuộc cách mạng khoa học –kĩ thuật đem lại hậu tiêu cực (chủ yếu người tạo nên) Đó việc chế tạo loại vũ khí phương tiện quân có sức tàn phá hủy diệt sống, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tai nạn lao động…cuộc sống người bị đe dọa.(1,0 điểm) - Con người có giải pháp hạn chế tác động tiêu cực : Cùng xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp nơi lúc, kínhcấm sản xuất vũ khí hạt nhân, cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, hạn chế chất thải độc hại … bảo vệ động vật quý đẻ bảo tồn phát triển cho phù hợp quy luật sinh tồn tự nhiên (1,0 điểm) Câu ( điểm): Trình bày biến đổi nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh giới thứ hai? Trong biến đổi biến đổi quan trọng nhất? Vì sao? - Trước chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á ( Trừ Thái Lan) thuộc địa nước thực dân Phương Tây Sau chiến tranh giới thứ hai, nước Đông Nam Á dậy giành quyền tiến hành đấu tranh chống xâm lược trở lại nước đế quốc Đến năm 50 kỉ XX nước Đông Nam Á giành độc lập (1đ) - Sau giành độc lập nước Đông Nam Á vào đường phát triền kinh tế văn hóa đến cuối năm 70 kỉ XX nề kinh tế nhiều nước Đông Nam Á có chuyển biến mạnh mẽ đạt tăng trưởng cao Singapo trở thành rồng Châu Á, Ma laixia, Thái Lan (1đ) - Từ 1967 số nước Đông Nam Á Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Singapo, Thái Lan lập tổ chức ASEAN để hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên ngoài.(1đ) - Tuy nhiên phải đến đầu năm 90 giới bước vào thời kỳ sau " Chiến tranh lạnh" vấn đề Campuchia giải chương mở Phòng GD & ĐT Thanh Oai Trường THCS Bích Hòa lịch sử khu vực Đông Nam Á Tình hình trị kinh tế khu vực cải thiện, tham gia nước tôt chức thống chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình ổn định để phát triển.(1đ) - Trong biến đổi việc giành độc lập nước Đông Nam Á quan trọng Bởi tảng để phát triển kinh tế văn hóa, trị xã hội tiến hành hợp tác phát triển.(1đ) Câu 4: (5đ): Cuối năm 1989 “ Chiến tranh lạnh chấm dứt, giới có nhiều biến chuyển diễn theo xu sau: - Xu hòa hoãn hòa dịu quan hệ quốc tế + Từ đầu năm 90 xung đột quân nhiều khu vực dần vào thương lượng, hòa bình giải tranh chấp.(1đ) - Sự tan rã trật tự hai cực giới tiến tới xác lập trật tự giới đa cực, nhiều trung tâm.(1đ) - Từ sau “ Chiến tranh lạnh tác động to lớn cách mạng khoa học kỹ thuật, hầu sức điều chỉnh, chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm + Các nước đẩy mạnh sản xuất tích cực tham gia vào liên minh khu vực hợp tác phát triển.(1đ) - Tuy hòa bình giới củng cố, từ đầu năm 90 kỷ XX nhiều khu vực lại xảy xung đột quân nội chiến giữ phe phái.(1đ) - Nguyên nhân mâu thuẫn tôn giáo tranh chấp biên giới, lãnh thổ, gây nhiều đau khổ cho người dân - Xu chung giới ngày là: Hòa bình, ổn định hợp tác phát triển kinh tế Đây vừa thời vừa thách thức dân tộc bước vào kỷ XXI.(1đ) [...]... tạo thanh hoá Đề chính thức Số báo danh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2010- 2011 Môn thi: Lịch sử Lớp: 9 THCS Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 24/ 03/ 2011 (Đề thi có 05 câu, gồm 01 trang) A Lịch sử Việt Nam Câu 1 (6,0 điểm) Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dơng và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 194 5? Cõu 2 (6,0... 5 (2,0 điểm) Em hóy k tờn mt s cuc khi ngha tiờu biu trong phong tro Cn Vng Thanh Húa Cỏc cuc khi ngha ú do ai lónh o? Hết - Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu - Giám thị coi thi không đợc giải thích gì thêm Ubnd tỉnh thanh hoá Sở giáo dục v đo tạo kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2010-2011 Hớng dẫn chấm đề chính thức Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2010-2011 Môn thi: Lịch sử lớp 9 - THCS... Nam trong nhng nm 191 9-1 93 0 2.0 A2 A3 A4 Tng Cuc vn ng tin ti Cỏch mng thỏng Tỏm nm 194 5 Vit Nam t cui nm 194 6 n nm 195 4 Cỏc nc , Phi, M La-tinh t nm 194 5 n nay Tng 0.5 2.5 1.75 0.25 2.0 1.25 0.75 2.25 0.5 0.75 2.5 3.0 3.25 4.75 2.0 10 UBND TNH THI NGUYấN S GIO DC V O TO CHNH THC Kè THI CHN HC SINH GII LP 9 THCS NM HC 2011 - 2012 MễN LCH S Thi gian: 150 phỳt khụng k thi gian phỏt ( thi cú 01 trang)... Rụ-ờ-di-a ( 198 0), Tõy Nam Phi ( 199 0) c bit, nm 199 3 ch phõn bit chng tc Cng hũa Nam Phi ó b xúa b sau hn ba th k tn ti - Nh vy, n gia nhng nm 90 ca th k XX, h thng thuc a ca ch ngha quc ó b sp hon ton Lch s cỏc dõn tc , Phi, M La-tinh bc sang thi kỡ mi -thi kỡ cng c nn c lp dõn tc, xõy dng v phỏt trin t nc - Ht - CHNH THC Kè THI CHN HSG LP 9 THCS NM HC 2013-2014 MA TRN THI MễN: LCH... năm học 2010-2011 Môn thi: Lịch sử lớp 9 - THCS Thời gian làm bài 150 phút (Hớng dẫn chấm có 5 câu 3 trang) Yờu cu ni dung A Lịch sử Việt Nam Câu 1 (6,0 điểm) Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dơng và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 194 5 Cần có các ý sau: - Tháng 8- 194 5, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện, quân Nht ở Đông Dơng hoang mang rệu rã bn... khu vc c ci thin rừ rt Xu hng ni bt u tiờn l m rng thnh viờn ASEAN - Thỏng 7- 199 2,Vit Nam v Lo chớnh thc tham gia Hip c Bali ( 197 6) õy l bc i u tiờn to c s Vit Nam hũa nhp vo cỏc hot ng ca khu vc ụng Nam Thỏng 7- 199 5 Vit Nam chớnh thc gia nhp v tr thnh viờn th 7 ca ASEAN - Thỏng 9- 199 7 Lo v Mianma gia nhp ASEAN - Thỏng 4- 199 9, Campuchia c kt np vo t chc ny - Nh th ASEAN t 6 nc ó phỏt trin thnh 10 nc... yờu cu bc thit t ra ca cỏch (6,0im) mng Vit Nam l phi cú mt ng cng sn thng nht trong c nc? Yờu cu ú ó c gii quyt nh th no? * Vỡ sao (3,0 ) - T cui nm 192 8 n u nm 192 9, phong tro dõn tc v dõn ch nc ta, c bit l phong tro cụng nụng theo con ng cỏch mng vụ sn, ó phỏt trin mnh m dn n s ra i ca ba t chc cng sn: ụng dng cng sn ng (6- 192 9), An nam cng sn ng (8- 192 9) v ụng dng cng sn liờn on (9- 192 9) - S ra... 0,75 0,5 S GD&T VNH PHC CHNH THC Kè THI CHN HC SINH GII LP 9 NM HC 2015 - 2016 THI MễN: LNCH S Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1 (3,0 im) Phong tro gii phúng dõn tc sau Chin tranh th gii th hai cú gúp phn lm thay i bn chớnh tr th gii hay khụng? Vỡ sao? Lm rừ ý ngha thng li ca phong tro gii phúng dõn tc th gii trong cỏc nm 194 9, 195 9, 196 0 Cõu 2 (3,0 im) Trỡnh by nhng nột chớnh... khỏng chin chng Phỏp ( 194 6- 195 4) ó lm phỏ sn bc u K hoch Na-va ca Phỏp-M? Trỡnh by ch trng ca ta v din bin chớnh ca thng li ú 3 4 1 Thng li quõn s lm phỏ sn bc u K hoch Na-va ca Phỏp-M trong cuc khỏng chin chng Phỏp ( 194 6- 195 4) l thng li ca cuc tin cụng chin lc ụng Xuõn 195 3- 195 4 2 Ch trng ca ng: - Thỏng 9/ 195 3, Hi ngh B Chớnh tr Trung ng ng hp ra k hoch tỏc chin ụng Xuõn 195 3- 195 4 vi quyt tõm gi vng... thu - ụng nm 195 0 i vi tin trỡnh chung ca cuc khỏng chin chng Phỏp ( 194 5 - 195 4) Ht - H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: UBND TNH THI NGUYấN S GIO DC V O TO HD CHM THI CHN HSG LP 9 THCS MễN LCH S Nm hc 2011 - 2012 (Hng dn chm gm 03 trang) I Hng dn chung 1 Thớ sinh tr li theo cỏch riờng (v b cc v cõu ch) nhng ỏp ng c yờu cu c bn nh trong Hng dn chm thỡ vn cho im 2 Thớ sinh vn dng

Ngày đăng: 22/05/2016, 00:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan