tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 có đáp án và thang điểm

138 11.4K 42
tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 có đáp án và thang điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYỂN CHỌN 30 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ 12 (có đáp án thang điểm) Tp Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2016 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT BÌNH PHƯỚC NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI: ĐỊA LÍ Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 03/10/2013 (Đề thi gồm 02 trang) Câu (3,0 điểm) a Quy luật địa đới biểu qua phân bố vành đai nhiệt khí áp Trái Đất nào? b Vì mùa hè Bắc Bán Cầu dài mùa hè Nam Bán Cầu? Câu (2,0 điểm) a Cho bảng số liệu sau: Biến động tự nhiên dân số giới thời kì 1995 – 2005 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên năm 1995 (%) 1,5 Tỉ suất sinh thô năm 2005 (‰) 21 Tỉ suất tử thô năm 2005 (‰) - Châu Phi 2,8 38 15 - Châu Á 1,7 20 - Mĩ La-tinh 1,9 22 - Bắc Mĩ 0,7 14 - Châu Âu -0,1 10 11 - Châu Đại Dương 1,2 17 Khu vực Thế giới Trong đó: (Nguồn: Xử lí từ bảng số liệu SGK Địa Lí 10 NC trang 103) Từ bảng số liệu, tính tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giới châu lục năm 2005 b Tại nói: Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giao thông vận tải phải trước bước? Câu (3,0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a Nêu đặc điểm chung địa hình Việt Nam b Phân tích ảnh hưởng chung địa hình hình thành đặc điểm sông ngòi nước ta Trang 1/2 Câu (3,0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam kiến thức học, cho biết: a Hướng tây bắc - đông nam dãy Trường Sơn có ảnh hưởng tới khí hậu miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ? b Chỉ rõ khác tính phân mùa miền khí hậu phía Bắc phía Nam Giải thích mùa khô khu vực Bắc Bộ bớt sâu sắc so với khu vực Nam Bộ Tây Nguyên? Câu (3,0 điểm) a Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày giải thích cấu lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta b Vì tỉ lệ lao động thất nghiệp thường cao đô thị nông thôn tỉ lệ thiếu việc làm lại cao hơn? Câu (3,0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam kiến thức học, nhận xét giải thích tình hình phát triển ngành du lịch nước ta Câu (3,0 điểm) a Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh Đông Nam Bộ vùng có ngành công nghiệp phát triển nước ta b Hệ thống sông ngòi, kênh rạch Đồng sông Cửu Long có vai trò phát triển kinh tế - xã hội vùng? HẾT -Lưu ý: - Thí sinh sử dụng Átlát Địa lí Việt Nam - Đối với thí sinh học trung tâm GDTX giảm câu 1b,5b không giải thích ý câu 4b - Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC Hướng dẫn chấm môn: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút (Đáp án gồm 05 trang) (Thang điểm 20,0) STT NỘI DUNG Câu a Quy luật địa đới biểu qua phân bố vành đai nhiệt (3,0 đ) khí áp Trái Đất: *Khái niệm quy luật địa đới: thay đổi có quy luật thành phần địa lí cảnh quan địa lí theo vĩ độ (từ xích đạo cực) *Biểu quy luật: - Sự phân bố vòng đai nhiệt: gồm bảy vòng đai nhiệt, ranh giới vành đai nhiệt xác định đường đẳng nhiệt + Vành đai nóng nằm hai đường đẳng nhiệt +200C Bắc Nam Bán Cầu (khoảng hai vĩ tuyến 300B 300N) + Hai vành đai ôn hoà hai bán cầu nằm hai đường đẳng nhiệt +200C +100C tháng nóng + Hai vành đai lạnh vĩ độ cận cực hai bán cầu, nằm hai đường đẳng nhiệt +100C 00C tháng nóng + Hai vành đai băng giá vĩnh cửu nằm khu vực xung quanh cực Bắc cực Nam, nhiệt độ quanh năm 00C - Sự phân bố đai khí áp: Trên bề mặt đất hình thành bảy đai khí áp + Đai áp thấp xích đạo (áp thấp nhiệt lực) hình thành quanh xích đạo + Hai đai áp cao chí tuyến (áp cao động lực) hình thành khoảng vĩ tuyến 300B, N hai bán cầu + Hai đai áp thấp ôn đới (áp thấp động lực) hình thành khoảng vĩ tuyến 600B, N hai bán cầu + Hai đai áp cao cực (áp cao nhiệt lực) hình thành quanh hai cực Bắc Nam b Nguyên nhân mùa hè Bắc Bán cầu dài mùa hè Nam Bán Cầu: - Mùa hè Bắc Bán Cầu tính từ ngày 21/3 đến ngày 23/9 dài 186 ngày Còn mùa hè Nam Bán Cầu tính từ ngày 23/9 đến ngày 21/3 năm sau dài 179 ngày Như mùa hè Bắc Bán Cầu dài mùa hè Nam Bán Cầu ngày - Nguyên nhân mùa hè Bắc Bán Cầu, Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời quỹ đạo lớn có chứa điểm viễn nhật (5/7) nên vận tốc chuyển động chậm thời gian kéo dài - Còn mùa hè Nam Bán Cầu, Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời quỹ đạo nhỏ có chứa điểm cận nhật (3/1) nên vận tốc chuyển động nhanh thời gian ngắn lại Câu a Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giới châu lục: Trang 3/2 ĐIỂM ĐIỂM Hệ Hệ THPT GDTX 2,25 3,0 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 (Thí sinh không làm phần này) 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 (2,0 đ) Thế giới: 1,2%; Châu Phi: 2,3%; Châu Á: 1,3%; Mĩ La-tinh: 1,6%., Bắc Mĩ: 0,6%; Châu Âu: -0,1%; Châu Đại Dương: 1,0% b Để phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giao thông vận tải phải trước bước, vì: * Đặc điểm kinh tế - xã hội miền núi: - Dân cư sống chủ yếu dựa vào ngành trồng trọt, chăn nuôi, khai thác chế biến lâm sản - Nền kinh tế miền núi phần lớn tình trạng chậm phát triển mang tính tự cung, tự cấp, lưu truyền từ đời sang nhà khác * Ý nghĩa việc phát triển giao thông vận tải miền núi: - Thúc đẩy giao lưu địa phương miền núi vốn có nhiều trở ngại địa hình; miền núi với đồng nhờ giúp phá cô lập, tự cấp tự túc kinh tế - Khai thác tài nguyên mạnh to lớn miền núi, hình thành nông - lâm trường, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, đô thị, thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ, hình thành cấu kinh tế miền núi, khai thác có hiệu nguồn tài nguyên, nâng cao chất lượng sống người dân - Tăng cường thu hút dân cư từ đồng lên miền núi từ phân bố lại dân cư vùng - Phát triển sở hạ tầng, văn hoá để nâng cao hiểu biết, trình độ người dân Các hoạt động dịch vụ (kể văn hoá, y tế, giáo dục) có điều kiện phát triển giảm bớt chênh lệch vùng, tăng cường tiềm lực quốc phòng cho đất nước Câu a Đặc điểm chung địa hình Việt Nam: (3,0 đ) - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích chủ yếu đồi núi thấp - Cấu trúc địa hình nước ta đa dạng - Địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa - Địa hình chịu tác động mạnh mẽ người b Ảnh hưởng chung địa hình hình thành đặc điểm sông ngòi nước ta - Địa hình có vai trò quan trọng việc hình thành đặc điểm sông ngòi nước ta tạo nên phân hóa đa dạng sông ngòi nước ta (D/c) - Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nên sông ngòi nước ta phần lớn chảy qua vùng đồi núi mang đặc điểm sông ngòi miền núi (D/c) - Địa hình kết hợp với lãnh thổ hẹp ngang nên phần lớn sông nước ta ngắn, dốc, hệ thống sông có diện tích lưu vực lớn chiếm tỉ lệ nhỏ thường bắt nguồn từ lãnh thổ (D/c) - Theo hướng cấu trúc địa hình, sông ngòi nước ta có hướng hướng TB-ĐN, hướng vòng cung (D/c) - Địa hình nước ta địa hình già trẻ lại có tính phân bậc địa hình đồi núi nên dòng sông có khúc chảy êm đềm, có khúc nhiều thác ghềnh, sông đào lòng dội (D/c) - Địa hình có tương phản sâu sắc đia hình đồi núi địa hình Trang 4/2 1,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 0,25 0,25 0,25 2,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu (3,0 đ) Câu (3,0 đ) đồng có thay đổi đột ngột vùng hạ du vùng thượng lưu sông (D/c) - Địa hình nước ta đồi núi bị cắt xẻ mạnh, sườn dốc lớn, trình xâm thực diễn mạnh khiến cho tổng lượng phù sa sông lớn (200 triệu tấn/năm) - Địa hình có phân hóa đa dạng thành khu vực địa hình dẫn đến phân hóa mạng lưới sông ngòi chế độ nước sông a Hướng tây bắc- đông nam dãy Trường Sơn ảnh hưởng tới khí hậu miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ: *Vào mùa hạ: - Gây tượng phơn Nguyên nhân tượng phơn: gió mùa Tây Nam thổi từ vịnh Bengan đến nước ta, sau gây mưa cho sườn đón gió (sườn Tây), gió vượt núi hình thành gió Tây khô nóng (gió Lào) có chất hiệu ứng Phơn - Tác động tới thời tiết khô nóng *Vào mùa đông: - Gây mưa lớn Nguyên nhân: vào mùa đông chịu tác động gió mùa Đông Bắc, hướng gió gần vuông góc với hướng địa hình nên gây mưa - Tác động tới thời tiết: lạnh ẩm, nhiều nơi có lượng mưa lớn (Ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế) b *Chỉ rõ khác tính phân mùa miền khí hậu phía Bắc phía Nam: - Sự phân mùa: + Miền Bắc có mùa đông lạnh mưa mùa hạ nóng mưa nhiều + Miền Nam có mùa mưa mùa khô sâu sắc - Cơ sở phân mùa: + Chế độ nhiệt đóng vai trò quan trọng phân mùa khí hậu miền Bắc + Chế độ mưa lại sở cho phân mùa miền khí hậu phía Nam Còn chế độ nhiệt cao ổn định quanh năm *Mùa khô khu vực Bắc Bộ bớt sâu sắc so với khu vực Nam Bộ Tây Nguyên vì: - Ở Bắc Bộ có hoạt động gió mùa Đông Bắc, nửa sau mùa đông gió di chuyển lệch phía đông qua biển có tính chất lạnh ẩm gây mưa phùn - Gió mùa Đông Bắc hoạt động thành đợt, đợt gió mùa tràn thường gây nhiễu loạn không khí, gây mưa a Trình bày giải thích cấu lao động phân theo khu vực kinh tế nước ta: *Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế nước ta có chênh lệch lớn khu vực + Phần lớn lao động khu vực nông, lâm, thủy sản; khu vực lại chiếm tỉ trọng nhỏ + Nguyên nhân nước ta có điểm xuất phát nước nông nghiệp, đại phận dân số sống nông thôn sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp Trang 5/2 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 1,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 1,0 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 (Thí sinh không làm phần này) 0,25 0,25 2,25 3,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 hoạt động kinh tế chủ yếu *Cơ cấu lao động nước ta có chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa – đại hóa chuyển dịch chậm: - Tỉ trọng lao động khu vực nông lâm thủy sản có xu hướng giảm Dẫn chứng: giảm từ 71,2% năm 1995 xuống 53,9% 2007 - Tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp – xây dựng dịch vụ có xu hướng tăng: khu vực công nghiệp – xây dựng tăng từ 11,4% năm 1995 lên 20,0% năm 2007, khu vực dịch vụ tăng từ 17,4% năm 1995 lên 26,1% năm 2007 - Nguyên nhân chuyển dịch cấu lao động do: + Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, trình đổi mới… + Nền kinh tế nước ta ngày phát triển, hoạt động sản xuất công nghiệp, dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh nên nhu cầu nguồn lao động lớn, trình độ ngày gia tăng b Tỉ lệ lao động thất nghiệp thường cao đô thị nông thôn tỉ lệ thiếu việc làm lại cao vì: - Tỉ lệ lao động thất nghiệp thường cao đô thị đô thị dân số đông, số người tuổi lao động lớn, chuyển dịch cấu kinh tế để giải việc làm chưa đáp ứng đủ cho số người tuổi lao động nên tỉ lệ thấp nghiệp cao - Ở nông thôn chủ yếu nông nên thiếu việc làm Câu a Tình hình phát triển du lịch: (3,0 đ) Khách du lịch doanh thu từ du lịch Khách du lịch (triệu lượt người) Doanh thu Năm Tổng số Khách Khách nội (nghìn tỉ đồng) quốc tế địa 6,9 1,4 5,5 8,0 1995 13,3 2,1 11,2 17,4 2000 19,5 3,5 16,0 30,0 2005 23,3 4,2 19,1 56,0 2007 Ngành du lịch nước ta có bước phát triển mạnh giai đoạn 1995 – 2007, thể hiện: - Số lượng khách doanh thu: + Số lượng khách doanh thu ngành du lịch tăng nhanh giai đoạn 1995 – 2007 + Tổng số khách du lịch tăng 3,4 lần khách nội địa tăng nhanh khách quốc tế (3,5 lần so với lần) + Doanh thu ngành du lịch tăng nhanh nhiều so với tốc độ tăng lượng khách du lịch (gấp lần) Điều chứng tỏ khả tiêu khách du lịch ngày tăng - Thị trường khách: + Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ Năm 2007, khách từ khu vực ĐNA đến chiếm tỉ trọng cao Các nước vùng lãnh thổ có du khách đến nước ta đông Trung Quốc (13,6%), Hàn Quốc (11,2%), Nhật Bản (9,9%), Hoa Kì (9,7%), Đài Loan (7,5%), Ôxtrâylia (5,3%), Pháp (4,3%), Anh (2,5%) Còn lại quốc gia khác 19,5% + Cơ cấu khách du lịch quốc tế có thay đổi đáng kể từ năm 2000 Trang 6/2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,75 0,75 0,5 (Thí sinh không làm phần này) 0,25 1,5 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 đến năm 2007 Tỉ lệ khách ĐNA, NB, HQ, HK, Ôxtrâylia có xu hướng tăng nhanh Trong đó, tỉ lệ khách Trung Quốc, Đài Loan quốc gia khác giảm nhanh Khách từ Pháp, Anh chiếm tỉ lệ nhỏ có chuyển biến b Giải thích: - Du lịch phát triển mạnh, đặc biệt sau năm 1990 nhờ sách đổi Nhà nước: mở cửa, hội nhập, liên kết với công ti du lịch lữ hành quốc tế… - Nước ta có tiềm du lịch to lớn khai thác mạnh mẽ: tài nguyên tự nhiên… tài nguyên nhân văn… - Chất lượng sống, mức sống người dân ngày nâng cao nên có khả thỏa mãn nhu cầu du lịch phận dân cư - Thu hút đầu tư cho ngành du lịch như: giao thông, thông tin liên lạc, điện nước, sở lưu trú, đầu tư tôn tạo nhiều di tích văn hóa lịch sử, khu giải trí nước… - Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán du lịch - Các nguyên nhân khác (Việt Nam điểm đến an toàn, tình hình trị ổn định…) Câu a Đông Nam Bộ vùng có ngành công nghiệp phát triển (3,0 đ) nước ta: - Là vùng có giá trị sản xuất công nghiệp cao nước: năm 2005 chiếm 55,6% tổng giá trị sản xuất CN nước - Ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao cấu GDP vùng: năm 2007: 65,1% tổng GDP vùng - Là vùng có giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh so với nước cao trung bình 10% - Là vùng có trung tâm công nghiệp lớn nước: + TPHCM: trung tâm công nghiệp lớn nước với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 120 tỉ đồng + Có TTCN lớn có giá trị từ 40 đến 120 tỉ đồng: Vũng Tàu; Biên Hòa; Thủ Dầu Một - Có cấu ngành công nghiệp đa dạng, đầy đủ nước Có có mặt nhiều ngành mà vùng khác không có: công nghiệp dầu khí, công nghiệp sản xuất điện, đạm từ khí, luyện kim màu… - ĐNB vùng có nhiều ngành CN đứng đầu nước: Điện khí lớn nước Phú Mỹ 1,2,3,4 (4164 MW), Bà Rịa (411 MW); CN dầu khí lớn nước với trung tâm Bà Rịa – Vũng Tàu; CNCB LT-TP, CNSX hàng tiêu dùng lớn nước: TPHCM, Biên Hòa… b Vai trò hệ thống sông ngòi, kênh rạch Đồng SCL: - Mang lại phù sa màu mỡ, bồi đắp đồng châu thổ - Phát triển mạng lưới giao thong vận tải đường sông quan trọng - Thoát lũ cho đồng bằng, dẫn nước tưới cho mùa khô, cải tạo đất phèn, đất mặn - Vai trò khác: thủy sản, du lịch, nước sinh hoạt… -HẾT Trang 7/2 1,5 0,25 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 2,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 1,0 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Lưu ý: Nếu thí sinh không trình bày đáp án có ý đúng, độc đáo giám khảo thống cho điểm thưởng Tuy nhiên, điểm thưởng + điểm phần thí sinh làm đáp án không số điểm quy định câu Trang 8/2 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi : ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT – BẢNG B (Đề thi có 01 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Một máy bay cất cánh từ Hà Nội lúc sáng ngày 12/12/2012, đến Đức lúc 10 sáng ngày 12/12/2012 Như vậy, máy bay bay giờ? Sau 21 máy bay đến, máy bay bay Việt Nam Hỏi máy bay đến Hà Nội lúc giờ, ngày nào? (Biết Đức múi số thời gian bay thời gian bay đi) Nêu đặc trưng tác động cách mạng khoa học công nghệ đại đến kinh tế - xã hội giới ? Câu II (4,5 điểm) Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, chứng minh: Địa hình miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ thể rõ đặc điểm địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa Tài nguyên đất vùng Nam Trung Bộ Nam Bộ đa dạng Câu III (4,5 điểm) Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, hãy: Nêu phạm vi lãnh thổ nước ta Tại nước ta khí hậu nhiệt đới khô hạn số nước có vĩ độ Tây Nam Á Bắc Phi? Kể tên vườn quốc gia theo ba miền tự nhiên Câu IV (4,0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, hãy: So sánh khác phạm vi, hướng núi, độ cao, cấu trúc địa hình vùng núi Đông Bắc vùng núi Tây Bắc Giải thích vùng khí hậu Bắc Trung Bộ gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh so với vùng khác nuớc ta? Câu V (4,0 điểm) Cho bảng số liệu: Lưu lượng nước trung bình sông Thu Bồn sông Đồng Nai (Đơn vị : m3/s) Tháng Sông 10 11 12 Thu Bồn 202 115 75,1 58,2 91,4 120 88,6 69,6 151 519 954 448 Đồng Nai 103 66,2 48,4 59,8 127 417 751 1345 1317 1279 594 239 Vẽ biểu đồ thích hợp thể biến thiên lưu lượng nước trung bình sông Thu Bồn sông Đồng Nai So sánh, giải thích đặc điểm thủy chế sông Thu Bồn sông Đồng Nai Thí sinh sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Hết -Họ tên thí sinh dự thi:…….…………………………………… SBD:…………………………… Chữ ký giám thị 1: ………………………… Chữ ký giám thị 2: …………………………… SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT – BẢNG B Ngày thi: 14/12/2012 (Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang) Câu Ý I 3,0đ II 4.5đ Nội dung Điểm Một máy bay cất cánh từ Hà Nội lúc sáng ngày 12/12/2012, đến Đức lúc 10 sáng ngày 12/12/2012 Như vậy, máy bay bay giờ? Sau 21 máy bay đến, máy bay bay Việt Nam Hỏi máy bay đến Hà Nội lúc giờ, ngày nào? (Biết Đức múi số thời gian bay thời gian bay đi) - Do Việt Nam nằm múi số 7, Đức múi số nên Việt Nam sớm Đức Khi máy bay đến Đức lúc 10 sáng ngày 12/12/2012 nghĩa Việt Nam tương ứng với 16 ngày 12/12/2012 Vì vậy, thời gian máy bay bay từ Hà Nội đến Đức 11 - Sau 21 bay đến, máy bay bay từ Đức Việt Nam, thời gian bay không đổi, 11h Do đó, máy bay đến Hà Nội lúc 24h ngày 13/12/2012 (hoặc 0h ngày 14/12/2012) Nêu đặc trưng tác động cách mạng khoa học công nghệ đại đến kinh tế - xã hội giới ? - Đặc trưng: Sự xuất phát triển nhanh chóng công nghệ cao Đây công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao - Tác động: + Làm xuất nhiều ngành đặc biệt lĩnh vực công nghiệp dịch vụ, tạo bước chuyển dịch cấu kinh tế mạnh mẽ (dẫn chứng) + Làm cho kinh tế giới chuyển dần từ kinh tế công nghiệp sang loại hình kinh tế mới, dựa tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao gọi kinh tế tri thức Địa hình miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ thể rõ đặc điểm địa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa * Tính chất nhiệt đới ẩm địa hình miền Bắc Đông bắc Bắc Bộ - Phạm vi lãnh thổ: Miền gồm vùng núi Đông Bắc đồng sông Hồng… - Ở vùng núi Đông Bắc trình xâm thực diễn mạnh, biểu hiện: + Trên sườn dốc lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị chia cắt, đất bị xói mòn, rửa trôi Khi mưa lớn xảy tượng trượt lở đất + Ở vùng núi đá vôi hình thành dạng địa hình cacxtơ với nhiều hang động (dẫn chứng) + Tại vùng thềm phù sa cổ địa hình bị chia cắt thành đồi thấp xen thung lũng rộng - Ở vùng đồng sông Hồng trình bồi tụ diễn nhanh: Hàng năm đồng mở rộng biển hàng chục mét, phía Đông Nam đồng * Nguyên nhân: - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa lớn tập trung theo mùa… - Đồi núi dốc, nhiều nơi lớp phủ thực vật, đồng hạ lưu sông… 1.5 0.75 0.75 1.5 0.5 0.5 0.5 2.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 III 4.5đ Tài nguyên đất vùng Nam Trung Bộ Nam Bộ đa dạng - Phạm vi: Từ dãy núi Bạch Mã trở vào cực Nam … - Tài nguyên đất đa dạng với nhiều loại đất khác nhau… * Nhóm đất Feralit: + Đất feralit đá bazan: tập trung chủ yếu cao nguyên Tây Nguyên, Đông Nam Bộ… + Đất feralit loại đá khác: chiếm diện tích lớn, phân bố rộng rãi vùng núi Trường Sơn Nam Đông Nam Bộ * Nhóm đất phù sa: + Đất xám phù sa cổ: tập trung nhiều Đông Nam Bộ (90.000 ha), có Duyên hải Nam trung + Đất phù sa sông: Tập trung chủ yếu Đồng Sông Cửu Long (ven sông Tiền, sông Hậu), rải rác ven sông Duyên hải Nam trung bộ, Tây Nguyên + Đất cát biển: phân bố dọc bờ biển, chủ yếu Duyên hải Nam trung + Đất phèn, đất mặn: chiếm 2/3 diện tích Đồng Sông Cửu Long rải rác ven biển Duyên hải Nam trung 2.25 0.25 0.5 Nêu phạm vi lãnh thổ nuớc ta 2.0 - Lãnh thổ Việt Nam khối thống toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển vùng trời - Vùng đất: + Diện tích 313 212 km2 (Niêm giám thống kê 2006) + Có 4600 km đường biên giới đất liền…(dẫn chứng) Đường bờ biển dài 3260 km , từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang) + Có 4000 đảo lớn nhỏ, phần lớn đảo ven bờ quần đảo biển Đông quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)… - Vùng biển: + Có diện tích khoảng triệu km2 Biển Đông Vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển quốc gia…(dẫn chứng) + Vùng biển nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng biển tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa - Vùng trời: + Vùng trời khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta; đất liền xác định đường biên giới, biển ranh giới bên lãnh hải không gian đảo *) Tại nước ta khí hậu nhiệt đới khô hạn số nước có vĩ độ Tây Nam Á Bắc Phi? - Vị trí địa lý quy định đặc điểm thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa + Nước ta nằm khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng cuả gió Mậu dịch (Tín phong) gió mùa châu Á… nên khí hậu có mùa rõ rệt + Tác động khối khí kết hợp với vai trò Biển Đông… làm cho thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc biển… Kể tên vườn quốc gia theo ba miền tự nhiên nước ta Thảm thực vật vườn quốc gia Mũi Cà Mau khác với thảm thực vật vườn quốc gia Bạch Mã điểm nào? *) Kể tên vườn quốc gia theo ba miền tự nhiên: 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0 0.5 0.25 0.25 1.5 IV 4,0đ - Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ: Ba Bể, Tam Đảo, Ba Vì, Bái Tử Long, Cát Bà, Xuân Thuỷ - Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ: Hoàng Liên, Xuân Sơn, Cúc Phương, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mã - Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ: Chư Mom Ray, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Chư Yang Sin, Phước Bình, Bidoup - Núi Bà, Bù Gia Mập, Núi Chúa, Cát Tiên, Lò Gò Xa Mát, Tràm Chim, Phú Quốc, U Minh Thượng, U Minh Hạ, Mũi Cà Mau, Côn Đảo Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, hãy: So sánh khác phạm vi, hướng núi, độ cao, cấu trúc địa hình địa hình vùng núi Đông Bắc địa hình vùng núi Tây Bắc * So sánh khác nhau: Tiêu chí 0.5 0.5 2.5 Vùng núi Tây Bắc - Nằm phía đông thung lũng - Nằm sông Hồng sông sông Hồng Cả - Vòng cung Cao Tây Bắc thấp - Hướng nghiêng hướng núi tây Hướng núi dần Đông Nam Ngoài có bắc – đông nam… hướng tây bắc - đông nam… - Thấp Tây Bắc; độ cao phổ - Cao đồ sộ Việt Nam, biến 500 đến 1000 m; có số nhiều đỉnh cao 2000 m (dẫn Độ cao đỉnh cao 2000m phân bố chứng); núi cao núi trung bình thượng nguồn sông Chảy (dẫn chiếm ưu chứng) - Địa hình cánh cung lớn…; - Có mạch núi chính…; Các bồn Địa hình núi cao nằm thượng trũng mở rộng thành cánh nguồn sông Chảy…; Giáp biên đồng…; Nằm dãy núi giới Việt – Trung địa hình cao thung lũng sông Đà, sông Mã, Cấu trúc khối núi đá vôi…; Trung sông Chu…(dẫn chứng ) địa hình tâm vùng đồi núi thấp 500m đến 600m; Giữa vùng núi đồng vùng đồ trung du thấp 100m…(dẫn chứng) Giải thích vùng khí hậu Bắc Trung Bộ gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh so với vùng khác nuớc ta? - Gió phơn Tây Nam Bắc Trung Bộ hoạt động từ tháng đến tháng hàng năm, mạnh từ tháng đến tháng Gió thổi đợt, kéo dài 2-5 ngày, có tới 15 ngày Thời tiết đặc trưng khô, nóng - Bắc Trung Bộ khu vực hội tụ đầy đủ điều kiện thuận lợi cho hình thành phát triển gió phơn Tây Nam - Hoàn lưu khí quyển: Vào mùa hạ, áp thấp Bắc Bộ phát triển mạnh với tâm áp thấp Đồng Sông Hồng hút gió từ phía tây tạo thuận lợi để khối khí chí tuyến vịnh Bengan vượt Trường Sơn thổi tới Bắc Trung Bộ theo hướng Tây Nam - Địa hình bề mặt đệm: + Bắc Trung Bộ khu vực hẹp ngang, phần lớn đồi núi, phía tây khu vực Trường Sơn Bắc với nhiều dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, số Phạm vi Vùng núi Đông Bắc 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.25 0.25 0.25 V 4.0đ đỉnh cao 2000m tạo nên tính chất khô nóng cho loại gió + Phía đông đồng ven biển bồi đắp vật liệu phù sa sông, biển, bề mặt cát phổ biến Tính chất khô nóng cát, thực vật phát triển nhân tố góp phần tăng cường bốc bề mặt, tăng mức độ khô nóng cho gió Tây Vẽ biểu đồ thích hợp thể biến thiên lưu lượng nước trung bình sông Thu Bồn sông Đồng Nai - Yêu cầu: + Biểu đồ đường Biểu đồ đảm bảo tính xác, thẩm mĩ, có tên biểu đồ, giải, số liệu (Nếu thiếu yêu cầu trừ 0,25 điểm) + Nếu vẽ dạng biểu đồ khác không cho điểm So sánh giải thích đặc điểm thủy chế sông Thu Bồn sông Đồng Nai - Tổng lượng nước sông Đồng Nai lớn sông Thu Bồn (dẫn chứng), sông Đồng Nai có diện tích lưu vực lớn, có nhiều phụ lưu dài - Chế độ nước hai sông phân mùa lũ cạn rõ rệt khí hậu phân mùa Tuy nhiên, phân chia mùa lũ mùa cạn sông khác + Sông Thu Bồn có mùa lũ ngắn muộn, xảy vào thu - đông (từ tháng 10 đến tháng 12) với lưu lượng nước lớn Tháng đỉnh lũ tháng 11 (dẫn chứng) Ngoài có lũ tiểu mãn xảy vào tháng 6, tháng Mùa cạn dài từ tháng đến tháng 9, tháng kiệt tháng + Sông Đồng Nai: lũ vào hạ - thu ( từ tháng đến tháng 11)…, tháng có lượng nước cao tháng Mùa cạn dài tháng (từ tháng 12 đến tháng 6), tháng kiệt tháng (dẫn chứng) - Nguyên nhân: Do lưu vực sông nằm hai vùng khí hậu có chế độ mưa khác Sông Thu Bồn thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ có mùa mưa từ tháng đến tháng 12 Sông Đồng Nai có thượng nguồn thuộc vùng khí hậu Tây Nguyên, hạ lưu vùng khí hậu Nam Bộ có mưa vào mùa hạ - Sự chênh lệch lưu lượng nước mùa lũ mùa cạn, lưu lượng nước cực đại cực tiểu sông Đồng Nai lớn sông Thu Bồn, tương phản mùa mưa mùa khô Tây Nguyên Nam Bộ sâu sắc vùng Nam Trung Bộ 0.25 1.5 1.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 - Tổng điểm toàn 20 điểm - Thí sinh làm theo nhiều cách khác bảo đảm ý chính, nội dung cho điểm tối đa * Chú ý: SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC VIÊN GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi : ĐỊA LÝ LỚP 12 - BỔ TÚC THPT (Đề thi có 01 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) Trình bày biểu thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước qua thành phần: địa hình, sông ngòi, đất Câu II (4,0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, chứng minh: Tài nguyên đất vùng Nam Trung Bộ Nam Bộ đa dạng Dân cư nước ta phân bố không đồng Câu III (5,0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, hãy: Nêu phạm vi lãnh thổ nước ta Tại nước ta khí hậu nhiệt đới khô hạn số nước có vĩ độ Tây Nam Á Bắc Phi? Kể tên vườn quốc gia theo ba miền tự nhiên Câu IV (4,0 điểm) Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, hãy: So sánh khác phạm vi, hướng núi, độ cao, cấu trúc địa hình vùng núi Đông Bắc vùng núi Tây Bắc Giải thích vùng khí hậu Bắc Trung Bộ gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh so với vùng khác nuớc ta? Câu V (4,0 điểm) Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất nông nghiệp (theo giá thực tế) phân theo ngành nước ta (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 1995 66393,5 16168,2 2545,6 2000 101043,7 24960,2 3136,6 2005 134754,5 45225,6 3362,3 2007 175007,0 57803,0 4125,0 Vẽ biểu đồ miền thể thay đổi cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta giai đoạn 1995 - 2007 Dựa vào bảng số liệu biểu đồ vẽ, nhận xét ngành nông nghiệp nước ta Thí sinh sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Hết -Họ tên thí sinh dự thi:…….…………………………………… SBD:…………………………… Chữ ký giám thị 1: ………………………… Chữ ký giám thị 2: …………………………… SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC VIÊN GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÝ LỚP 12 - BỔ TÚC THPT Ngày thi: 14/12/2012 (Hướng dẫn chấm gồm có 04 trang) Câu Ý I 3,0đ II 4.0đ Nội dung Điểm Trình bày biểu thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa nước qua thành phần: địa hình, sông ngòi, đất, sinh vật *) Địa hình - Xâm thực mạnh vùng đồi núi: + Trên sườn núi dốc lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá… + Ở vùng núi đá vôi hình thành dạng địa hình Catxtơ, hang động, thung lũng khô, suối cạn… - Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sông: Rìa Đông Nam đồng sông Hồng Tây Nam đồng sông Cửu Long hàng năm lấn biển từ vài chục mét đến hàng trăm => Quá trình xâm thực - bồi tụ trình hình thành biến đổi địa hình Việt nam *) Sông ngòi - Mạng lưới sông ngòi dày đặc (dẫn chứng) - Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa (dẫn chứng) - Chế độ nước theo mưa (dẫn chứng) *) Đất - Quá trình feralit trình hình thành đất đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa - Trong điều kiện nhiệt ẩm cao, trình phong hoá với cường độ mạnh, lớp vỏ phong hoá dày Mưa nhiều rửa trụi chất bazơ dễ tan (Ca+ , Mg+ , K+ ) làm chua đất, đồng thời có tích tụ ôxit sắt (Fe2O3) ôxit nhôm (Al2O ) tạo màu đỏ vàng => Đất feralit loại đất vùng đồi núi nước ta Tài nguyên đất vùng Nam Trung Bộ Nam Bộ đa dạng - Phạm vi: Từ dãy núi Bạch Mã trở vào cực Nam … - Tài nguyên đất đa dạng với nhiều loại đất khác * Nhóm đất Feralit: + Đất feralit đá bazan: tập trung chủ yếu cao nguyên Tây Nguyên, Đông Nam Bộ… + Đất feralit loại đá khác: chiếm diện tích lớn, phân bố rộng rãi vùng núi Trường Sơn Nam Đông Nam Bộ * Nhóm đất phù sa: + Đất xám phù sa cổ: tập trung nhiều Đông Nam Bộ (90.000 ha), có 3.0 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 2.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 III 5.0đ Duyên hải Nam trung + Đất phù sa sông: Tập trung chủ yếu Đồng Sông Cửu Long (ven sông Tiền, sông Hậu), rải rác ven sông Duyên hải Nam trung bộ, Tây Nguyên + Đất cát biển: phân bố dọc bờ biển, chủ yếu Duyên hải Nam trung + Đất phèn, đất mặn: chiếm 2/3 diện tích Đồng Sông Cửu Long rải rác ven biển Duyên hải Nam trung Dân cư nước ta phân bố không - Mật độ dân số thung bình 254 nguời/1km2 phân bố không vùng: * Giữa đồng với trung du miền núi: - Đồng tập trung khoảng 75% dân số, mật độ dân số cao… (dẫn chứng) - Trung du miền núi dân cư thưa thớt, mật độ dân số thấp nhiều so với đồng bằng… (dẫn chứng) * Giữa thành thị với nông thôn: - Đa số dân cư sống nông thôn; dân số nông thôn có xu hướng giảm…(dẫn chứng) - Tỉ lệ dân thành thị thấp có xu hưóng tăng…(dẫn chứng) * Phân bố không nội vùng: - Giữa đồng với đồng bằng…(dẫn chứng) - Ngay nội vùng kinh tế…(dẫn chứng) Nêu phạm vi lãnh thổ nuớc ta - Lãnh thổ Việt Nam khối thống toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng biển vùng trời - Vùng đất: + Diện tích 313 212 km2 (Niêm giám thống kê 2006) + Có 4600 km đường biên giới đất liền…(dẫn chứng); + Đường bờ biển dài 3260 km, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (Kiên Giang) + Có 4000 đảo lớn nhỏ, phần lớn đảo ven bờ quần đảo biển Đông quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa)… - Vùng biển: + Có diện tích khoảng triệu km2 Biển Đông + Vùng biển nước ta tiếp giáp với vùng biển quốc gia…(dẫn chứng) + Vùng biển nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải, vùng biển tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa - Vùng trời: + Vùng trời khoảng không gian bao trùm lên lãnh thổ nước ta; đất liền xác định đường biên giới, biển ranh giới bên lãnh hải không gian đảo *) Tại nước ta khí hậu nhiệt đới khô hạn số nước có vĩ độ Tây Nam Á Bắc Phi? - Vị trí địa lý quy định đặc điểm thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa + Nước ta nằm khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng cuả gió Mậu dịch (Tín phong) gió mùa châu Á… nên khí hậu có mùa rõ rệt + Tác động khối khí kết hợp với vai trò Biển Đông… làm cho thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc biển… 0.25 0.25 0.25 1.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0 0.5 0.25 0.25 IV 4,0đ Kể tên vườn quốc gia theo ba miền tự nhiên nước ta Thảm thực vật vườn quốc gia Mũi Cà Mau khác với thảm thực vật vườn quốc gia Bạch Mã điểm nào? *) Kể tên vườn quốc gia theo ba miền tự nhiên: - Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ: Ba Bể, Tam Đảo, Ba Vì, Bái Tử Long, Cát Bà, Xuân Thuỷ - Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ: Hoàng Liên, Xuân Sơn, Cúc Phương, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mã - Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ: Chư Mom Ray, Kon Ka Kinh, Yok Đôn, Chư Yang Sin, Phước Bình, Bidoup - Núi Bà, Bù Gia Mập, Núi Chúa, Cát Tiên, Lò Gò Xa Mát, Tràm Chim, Phú Quốc, U Minh Thượng, U Minh Hạ, Mũi Cà Mau, Côn Đảo Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, hãy: So sánh khác phạm vi, hướng núi, độ cao, cấu trúc địa hình địa hình vùng núi Đông Bắc địa hình vùng núi Tây Bắc * So sánh khác nhau: Tiêu chí 0.5 0.5 0.5 2.5 Vùng núi Tây Bắc - Nằm phía đông thung lũng - Nằm sông Hồng sông sông Hồng Cả - Vòng cung Cao Tây Bắc thấp - Hướng nghiêng hướng núi tây dần Đông Nam Ngoài có bắc – đông nam Hướng núi hướng tây bắc - đông nam (dãy Con Voi) - Thấp Tây Bắc; độ cao phổ - Cao đồ sộ Việt Nam, biến 500 đến 1000 m; có số nhiều đỉnh cao 2000 m (dẫn Độ cao đỉnh cao 2000m phân bố chứng); núi cao núi trung bình thượng nguồn sông Chảy (dẫn chiếm ưu chứng) - Địa hình cánh cung lớn…; - Có mạch núi chính…; Các bồn Địa hình núi cao nằm thượng trũng mở rộng thành cánh nguồn sông Chảy…; Giáp biên đồng…; Nằm dãy núi giới Việt – Trung địa hình cao thung lũng sông Đà, sông Mã, Cấu trúc khối núi đá vôi…; Trung sông Chu…(dẫn chứng ) địa hình tâm vùng đồi núi thấp 500m đến 600m; Giữa vùng núi đồng vùng đồ trung du thấp 100m…(dẫn chứng) Giải thích vùng khí hậu Bắc Trung Bộ gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh so với vùng khác nuớc ta? - Gió phơn Tây Nam Bắc Trung Bộ hoạt động từ tháng đến tháng hàng năm, mạnh từ tháng đến tháng Gió thổi đợt, kéo dài 2-5 ngày, có tới 15 ngày Thời tiết đặc trưng khô, nóng, độ ẩm thấp - Bắc Trung Bô khu vực hội tụ đầy đủ điều kiện thuận lợi cho hình thành phát triển gió phơn Tây Nam Phạm vi Vùng núi Đông Bắc 1.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 0.25 - Hoàn lưu khí quyển: Vào mùa hạ, áp thấp Bắc Bộ phát triển mạnh với tâm áp thấp Đồng băng Sông Hồng hút gió từ phía tây tạo thuận lợi để khối khí chí tuyến vịnh Bengan vượt Trường Sơn thổi tới Bắc Trung Bộ theo hướng Tây Nam - Địa hình bề mặt đệm: + Bắc Trung Bộ khu vực hẹp ngang, phần lớn đồi núi, phía tây khu vực Trường Sơn Bắc với nhiều dãy núi chạy theo hướng Tây Bắc Bắc – Đông Nam, số đỉnh cao 2000m tạo nên tính chất khô nóng cho loại gió + Phía đông đồng ven biển cấu tạo vật liệu phù sa sông, biển, bề mặt cát phổ biến, thực vật phát triển nhân tố góp phần tăng cường bốc bề mặt, tăng mức độ khô nóng cho gió Tây V 4.0đ 0.25 0.25 0.25 Vẽ biểu đồ miền thể thay đổi cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta giai đoạn 1995 - 2007 * Xử lý số liệu: Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành nước ta (Đơn vị: %) Năm Trồng trọt Chăn nuôi Dịch vụ 1995 78,1 18,9 3,0 2000 78,2 19,3 2,5 2005 73,5 24,7 1,8 73,9 24,4 1,7 2007 * Vẽ biểu đồ: - Yêu cầu: + Biểu đồ miền Biểu đồ đảm bảo tính xác, thẩm mĩ, có tên biểu đồ, giải, số liệu (Nếu thiếu yêu cầu trừ 0,25 điểm) + Nếu vẽ dạng biểu đồ khác không cho điểm Dựa vào bảng số liệu biểu đồ vẽ, nhận xét ngành nông nghiệp nước ta * Nhận xét chung: - Ngành nông nghiệp nước ta phát triển nhanh… - Có chuyển dịch cấu ngành chưa mạnh… * Tình hình phát triển: - Giá trị sản xuất ngành tăng liên tục…(dẫn chứng) - Giá trị sản xuất tăng trồng trọt, chăn nuôi dịch vụ nông nghiệp (dẫn chứng) - Tốc độ tăng trưởng không ngành ……(dẫn chứng) * Cơ cấu: - Cơ cấu nông nghiệp nhiều hạn chế: trồng trọt chiếm tỉ trọng lớn nhất, tỉ trọng chăn nuôi dịch vụ nhỏ… - Có chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp theo hưóng tích cực: giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi……(dẫn chứng) - Sự chuyển dịch cấu nông nghiệp chậm chưa thật ổn định 0.5 1.5 2,0 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 - Tổng điểm toàn 20 điểm - Thí sinh làm theo nhiều cách khác bảo đảm ý chính, nội dung cho điểm tối đa * Chú ý: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi: Địa lí Ngày thi: 20 – 12 – 2009 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có trang) Câu (3 điểm) Dựa vào kiến thức học hình đây, nêu nhận xét giải thích tình hình phân bố lượng mưa Trái Đất Câu (3 điểm) Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam kiến thức học, nêu: Mùa bão, vùng chịu ảnh hưởng mạnh bão, hậu bão cách phòng chống bão Câu (3 điểm) Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích mạnh hạn chế tự nhiên khu vực đồi núi việc phát triển kinh tế xã hội nước ta Câu (4 điểm) Cho bảng số liệu đây: Nhiệt độ trung bình tháng năm số địa điểm (đơn vị oC) Tháng Địa điểm 10 11 12 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2 TP Hồ Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7 Hà Nội a Vẽ biểu đồ thể diễn biến nhiệt độ trung bình tháng năm Hà Nội TP Hồ Chí Minh theo bảng số liệu cho b Dựa vào bảng số liệu, biểu đồ kiến thức học, nêu khác khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc phần lãnh thổ phía Nam nước ta Câu (4 điểm) a Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày phân bố dân cư vùng nước ta tác động đến việc phát triển kinh tế - xã hội b Giải thích dân số nước ta tăng nhanh ? Câu (3 điểm) a Hãy trình bày đặc điểm nguồn lao động nước ta b Tại nước ta có nguồn lao động dồi ? Điều có ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội ? HẾT Trang 1/2 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có trang) Môn thi: Địa lí Ngày thi: 14 – 11 – 2010 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (3,0 điểm) a) Trình bày khái niệm, nguyên nhân biểu quy luật phi địa đới b) Hãy cho biết môi trường địa lí có chức ? Câu (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu: Tình hình sản xuất số sản phẩm công nghiệp giới, thời kì 1950 - 2003 (đơn vị: triệu tấn) Năm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 Than 1820 2603 2936 3770 3387 5300 Dầu mỏ 523 1052 2336 3066 3331 3904 a) Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác than dầu mỏ thời kì 1950 - 2003 (Lấy năm 1950 = 100%) b) Nêu nhận xét giải thích Câu (2,0 điểm) Phân tích tác động đặc điểm dân cư nước ta phát triển kinh tế - xã hội môi trường Câu (3,0 điểm) Nêu biểu nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học nước ta Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ? Câu (4,0 điểm) Cho bảng số liệu sau đây: Diện tích rừng độ che phủ rừng Việt Nam, giai đoạn 1943 - 2005 Năm Tổng diện tích rừng (triệu ha) 1943 1976 1983 1990 2000 2005 14,3 11,1 7,2 9,2 10,9 12,7 Trong Rừng tự nhiên Rừng trồng 14,3 11,0 6,8 8,4 9,4 10,2 Trang 1/2 0,1 0,4 0,8 1,5 2,5 Tỉ lệ che phủ rừng (%) 43,0 33,8 22,0 27,8 33,1 38,0 a) Vẽ biểu đồ thể biến đổi diện tích rừng độ che phủ rừng Việt Nam giai đoạn 1943 - 2005 b) Nhận xét thay đổi diện tích rừng độ che phủ rừng Việt Nam giai đoạn 1943 - 2005 c) Nêu phương hướng bảo vệ tài nguyên rừng Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, giải thích nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ? Tính chất thể ? Câu (4,0 điểm) a) Trình bày biểu chủ yếu toàn cầu hóa kinh tế b) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học hãy: - Nêu đặc điểm chung tự nhiên Việt Nam - Phân tích mạnh tự nhiên khu vực đồng phát triển kinh tế - xã hội HẾT Trang 2/2 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012 Môn thi: Địa lý Ngày thi: 13 – 11 – 2011 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (4 điểm) Hãy trình bày chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất hệ Nếu Trái Đất không chuyển động quanh trục mà chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời có tượng xảy Trái Đất? Câu (3 điểm) Nêu nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông Câu (3 điểm) Cho bảng số liệu sau: Sự biến động diện tích rừng qua số năm Tổng diện tích rừng Diện tích rừng tự nhiên Diện tích rừng trồng Năm (triệu ha) (triệu ha) (triệu ha) 1943 14,3 14,3 1983 7,2 6,8 0,4 2005 12,7 10,2 2,5 2008 13,1 10,3 2,8 a) Vẽ biểu đồ thể số biến động tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên diện tích rừng trồng nước ta qua năm b) Qua biểu đồ rút nhận xét giải thích phát triển Câu (3 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích phân hóa đa dạng địa hình đồi núi nước ta Câu (4 điểm) a) Cho bảng số liệu sau: Nhiệt độ trung bình số địa điểm Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình Nhiệt độ trung bình Địa điểm tháng I (0C) tháng VII (0C) năm (0C) Lạng Sơn 13,3 27,0 21,2 Hà Nội 16,4 28,9 23,5 Huế 19,7 29,4 25,1 Đà Nẵng 21,3 29,1 25,7 Quy Nhơn 23,0 29,7 26,8 TP Hồ Chí Minh 25,8 27,1 27,1 Hãy nhận xét thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam Giải thích nguyên nhân b) Cho bảng số liệu sau: Lượng mưa, lượng bốc cân ẩm số địa điểm Lượng mưa (mm) Lượng bốc (mm) Cân ẩm (mm) Địa điểm Hà Nội 1676 989 +687 Huế 2868 1000 +1868 TP Hồ Chí Minh 1931 1686 +245 Hãy so sánh, nhận xét lượng mưa, lượng bốc cân ẩm ba địa điểm Giải thích nguyên nhân Câu (3 điểm) a) Hãy nêu mạnh hạn chế thiên nhiên khu vực đồng phát triển kinh tế - xã hội b) Chứng minh khí hậu, thủy văn nước ta có phân hóa đa dạng - HẾT - [...]... GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ hai - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: ĐỊA LÍ Ngày thi 18 /12/ 2 012 (Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trang Câu 1 (5,0 điểm) : a) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc? b) Sự phân bố lục địa và đại dương ảnh... GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT MÔN: ĐỊA LÍ Ngày thi 18 /12/ 2 012 (Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trang Câu 1 (5,0 điểm) : a) Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm địa hình vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc? b) Sự phân bố lục địa và đại dương ảnh hưởng như thế nào đến đặc điểm khí hậu... NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi : ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT – BẢNG A (Đề thi có 01 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I (3,0 điểm) 1 Vẽ hình thể hiện hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ vào ngày 22 tháng 12 và ngày 22 tháng 6 2 Nêu hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ ở bán cầu Bắc... Họ và tên thí sinh dự thi: …….…………………………………… SBD: …………………………… SỞ GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: Địa lí Ngày thi: 09/10/2 012 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trang Câu I: (2,0 điểm) Xác định các hướng còn lại trong sơ đồ sau: C D B A E T ©y B ¾c F G H Câu II: (4,0 điểm) ... HẾT Học sinh được sử dụng Alat Địa lí Việt Nam Họ và tên thí sinh : Số báo danh Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1: Giám thị 2: SỞ GD&ĐT NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: Địa lí Ngày thi 09/10/2 012 (hướng dẫn chấm gồm 3 trang) Câu I (2,0 điểm) II (4,0 điểm) III (7,0 điểm) Đáp án Trình bày đúng 1 ý cho 0,25 điểm. .. và giải thích về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn trên Hết Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………SBD:………………… Họ tên và chữ ký giám thị 1:…………………………………………………………………………… Họ tên và chữ ký giám thị 2:…………………………………………………………………………… SỞ GD&ĐT NINH BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: Địa. .. a Dựa vào bảng số liệu trờn, hóy vẽ biểu đồ thớch hợp nhất thể hiện tỡnh hỡnh phỏt triển dõn số Việt Nam b Nhận xột và giải thớch tỡnh hỡnh phát triển dân số của nước ta giai đoạn 2000- 2007 -Hết Họ và tên thí sinh: SBD (Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài) Sở GD&ĐT Thái Nguyên Hướng dẫn chấm đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2010 - 2011 Môn: Địa lý Cõu... Bắc Câu II (3,5 điểm) Dựa vào Átlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 1 So sánh sự khác biệt về địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam 2 Trình bày đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung Câu III (6,0 điểm) 1 Thi n nhiên nước ta có sự phân hóa độ cao, với 3 đai cao Hãy điền nội dung thích hợp vào bảng theo mẫu sau: Tên đai cao Độ cao Đặc điểm khí hậu Các hệ sinh thái chính... CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ nhất - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: Địa lí Ngày thi: 10/10/2 012 (Thời gian 180 phút, không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 05 câu, trong 01 trang Câu I: (5,0 điểm) 1 Trình bày sự phân bố lượng mưa trên thế giới 2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa 3 Giải thích tại sao ở vùng ôn đới, bờ Tây các lục địa thường có lượng mưa lớn hơn bờ Đông?... học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 Môn: Địa lí Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1 (2,0 điểm) Nêu công thức tổng quát để tính góc nhập xạ tại các vĩ độ có địa điểm khác nhau trên Trái Đất Ngày 22 thỏng 6 ở Bỏn cầu Nam, góc nhập xạ lúc giữa trưa tại Ki-tô là 66003’, Bu-ờ-nốt-ai-rột là 31053’ Hóy tớnh vĩ độ của hai điểm trên Cõu 2 (4,0 điểm) Dựa vào

Ngày đăng: 22/05/2016, 01:27

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan