tuyển chọn 45 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án và thang điểm

220 2.1K 9
tuyển chọn 45 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án và thang điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYỂN CHỌN 45 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ LỚP (có đáp án thang điểm) Tp Hồ Chí Minh, ngày 7/7/2016 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP CẤP THCS NĂM HỌC 2015 – 2016 Đề thức Mơn thi: ĐỊA LÍ - BẢNG A Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Câu I (4,0 điểm) Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, em hãy: Nhận xét phân bố dân cư đô thị vùng Đồng sông Hồng Tại vùng Đồng sông Hồng tập trung đông dân cư nước? Câu II (5,0 điểm) Ý nghĩa việc phát triển công nghiệp? Trình bày phát triển phân bố cơng nghiệp nước ta Giải thích phân bố chè cao su Câu III (5,5 điểm) Đơng Nam Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ? “Đồng châu thổ sông Cửu Long riêng tên có mãnh lực lơi ý thực Có lẽ từ ơng cha ta, bước tiến ngàn dặm mình, lần đến phải ngây ngất ngày lúc nhìn thấy đồng mênh mơng xứng với tên nó, dịng sơng có bờ xa tít ngày đêm mải miết vận chuyển lượng phù sa lớn biển khơi, đồng nhiệt đới rộng cách kỳ lạ, vùng nửa đất, nửa nước biểu thị tranh chấp tiếp diễn đất liền biển cả… Sau ba trăm năm bị người chinh phục, lãnh thổ giữ sức quyến rũ miền đất mới…” (Thiên nhiên Việt Nam - Lê Bá Thảo – NXBGD, 2006) Từ thông tin kết hợp với hiểu biết mình, em giới thiệu du lịch vùng Đồng sông Cửu Long với du khách nước nhân năm du lịch quốc gia 2016 với chủ đề: “ Khám phá Đất Phương Nam” Câu IV ( 5,5 điểm) Cho bảng số liệu : Giá trị sản xuất số ngành cơng nghiệp trọng điểm (Đơn vị: nghìn tỉ đồng) NĂM 2004 2006 2009 2011 2013 Công nghiệp khai thác nhiên liệu 93,4 111,9 181,2 246,8 366,7 Công nghiệp dệt may 107,4 155,3 259,1 426,9 555,4 Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm 134,6 264,1 428,5 640,6 012,4 NGÀNH (Nguồn: Website Tổng cục thống kê Việt Nam-www.gso.gov.vn) a Vẽ biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp giai đoạn 2004 - 2013 b Nêu nhận xét giải thích Chứng minh ngành cơng nghiệp lượng ngành công nghiệp trọng điểm HẾT -(Học sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam q trình làm bài) Họ tên………………………………SBD……………… Phịng thi SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP CẤP THCS NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn: ĐỊA LÍ – BẢNG A (Hướng dẫn chấm gồm trang) CÂU Ý I NÔI DUNG ĐIỂM Nhận xét phân bố dân cư, đô thị Đồng Sông Hồng: 2,5 * Về dân cư: - Đồng sông Hồng tập trung đông dân cư nước (dẫn 0,5 chứng), tỉnh có mật độ dân số cao (dẫn chứng) - Dân cư Đồng sông Hồng phân bố không đồng đều: 0,5 + Các tỉnh thành thuộc khu vực trung tâm châu thổ như: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình… có mật độ dân số cao, 0,25 từ 1000- 2000 người/km2 + Mật độ thấp trên, từ 500- 1000 người/km2 cao so với trung bình nước tỉnh tiếp giáp vùng trung du phía nam 0,25 Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình… * Về thị: - Đồng sơng Hồng có nhiều thị, tập trung mật độ thị cao 0,25 - Có thị lớn đạt quy mô triệu người Hà Nội, (đơ thi đặc 0,25 biệt); Hải Phịng thị loại (thành phố trực thuộc Trung ương) - Đô thị loại quy mô 500- 1.000.000 người (dẫn chứng) 0,25 - Đô thị loại cấp nhỏ (dẫn chứng) 0,25 Đồng sông Hồng tập trung đơng dân cư vì: 1,5 - Đồng sơng Hồng có điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu ), vị 0,5 trí địa lí thuận lợi cho việc cư trú dân cư - Đồng sông Hồng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, nghề trồng 0,5 lúa nước, nghề thủ công truyền thống cần nhiều lao động - Các điều kiện kinh tế - xã hội, mức độ tập trung công nghiệp, dịch vụ 0,5 vào loại cao nước thu hút lượng người nhập cư lớn * Ý nghĩa phát triển công nghiệp: 1,0 - Đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tạo nguồn hàng xuất có giá trị cao, đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng - Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường vùng trung du, miền núi - Tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân - Góp phần phân bố lại dân cư, lao động vùng phát triển kinh tế- xã hội vùng trung du miền núi * Sự phát triển phân bố công nghiệp nước ta: 3,5 - Cơ cấu công nghiệp nước ta đa dạng, gồm: 0,25 + Cây cơng nghiệp hàng năm: Lạc, đậu tương, mía, dâu tằm, bông, 0,25 thuốc + Cây công nghiệp lâu năm: Cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, chè, dừa 0,25 - Diện tích gieo trồng cơng nghiệp ngày mở rộng diện 0,5 tích cơng cơng nghiệp lâu năm tăng nhanh (dẫn chứng) - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh (dẫn chứng) 0,5 - Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tổng giá trị sản xuất 0,25 ngành trồng trọt tăng (dẫn chứng) III - Phân bố: + Cây công nghiệp nước ta phân bố rộng khắp; công nghiệp hàng năm phân bố chủ yếu đồng Cây công nghiệp lâu năm phân bố trung du ,miền núi + Các vùng chuyên canh công nghiệp lớn Đông Nam Bộ, Tây Nguyên Trung du Miền núi Bắc Bộ Đông Nam Bộ vùng chuyên canh công nghiệp lơn nước - Các sản phẩm công nghiệp không đáp ứng nhu cầu nước mà xuất với giá trị cao, số sản phẩm chiếm giữ vị trí quan trọng điều, cao su, cà phê… Giải thích phân bố: * Cây chè: - Chè cơng nghiệp cận nhiệt đới, thích hợp với đất feralit - Trung du Miền núi Bắc Bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa, Tây Ngun có khí hậu nhiệt đới núi cao mát mẻ thích hợp cho sinh trưởng phát triển cho chè nên vùng trồng chè lớn nước * Cây Cao su: - Cao su cơng nghiệp nhiệt đới, thích hợp với khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều, gió mạnh, đất badan đất xám - Đơng Nam Bộ Tây Ngun có khí hậu nhiệt đới cận xích đạo nóng, ẩm, mưa theo mùa, gió mạnh nên cao su sinh trưởng, phát triển tốt hai vùng trở thành vùng trồng cao su lớn nước Vùng Đông Nam Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ: - Ưu vị trí địa lý thuận lợi nằm trung tâm vùng phía Nam… - Dân số đơng, nguồn lao động dồi dào, chất lượng cao, mạng lưới đô thị phát triển, đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng lớn đến phát triển cấu dịch vụ vùng - Đây vùng có trình độ phát triển kinh tế nước, mức sống thu nhập người dân cao ảnh hưởng đến sức mua nhu cầu dịch vụ, hoạt động ngoại thương nên dẫn đầu nước nhiều tiêu dịch vụ - Tài nguyên thiên nhiên phong phú, di sản văn hóa, lịch sử, sở hạ tầng du lich hồn chỉnh nước Có đầu mối giao thơng quan trọng với đầy đủ loại hình giao thông vận tải mạng lưới giao thông, thông tin liên lạc phát triển - Tất ưu tạo điều kiện quan trọng để vùng dẫn đầu nước thu hút đầu tư, riêng đầu tư trực tiếp từ nước chiếm 50% nước Bài viết phải đảm bảo ý sau: - Đây vùng giàu tiềm để phát triển du lịch: - Vị trí thuận lợi dễ dàng kết nối với tuyến du lịch nước, đặc điểm dân cư , giá trị văn hóa… - Địa hình độc đáo, sinh vật phong phú hệ sinh thái ngập mặn, tài nguyên biển, đảo tiếng đảo ngọc- Phú Quốc - Nhiều sản phẩm du lịch độc đáo: Sông nước,miệt vườn, du lịch sinh thái, lễ hội mang đậm chất phương Nam lễ hội trái cây, đua thuyền, đàn ca tài tử… - Năm du lịch quốc gia với chủ đề khám phá Đất Phương Nam diễn 0,5 0,5 0,5 1,5 0,25 0,5 0,25 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 từ tháng 4/2016 có 65 kiện tổ chức nhằm góp phần phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên biển đảo, quảng bá gía trị to lớn du lịch Đồng sông Cửu Long… -Yêu cầu diễn đạt: Học sinh diễn đạt nhiều cách khác yêu cầu viết gọn, giàu cảm xúc, thể lực hiểu biết thực tiễn gắn với kiến thức học sinh Xử lí số liệu TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP (Đơn vị: %) Năm 2004 2006 2009 2011 2013 Ngành Công nghiệp khai 100 119,8 194,0 264,2 392,6 thác nhiên liệu Công nghiệp dệt may IV 100 144,6 241,2 397,5 517,1 Công nghiệp chế biến 100 196,2 318,4 475,9 752,2 lương thực-thực phẩm Vẽ biểu đồ đường thể tốc độ tăng trưởng đầy đủ yêu cầu Nhận xét giải thích: - Giá trị sản xuất tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trọng điểm liên tục tăng nhanh không ngành + Công nghiệp khai thác nhiên liệu tăng đẩy mạnh khai thác dầu thô, than, đổi công nghệ khai thác (Dẫn chứng ) + Công nghiệp dệt may tăng nhanh thị trường xuất mở rộng (nước ta gia nhập WTO…), đổi công nghệ, nâng cao sản lượng…(Dẫn chứng ) + Công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm tăng nhanh nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, thị trường đầu mở rộng, đổi công nghệ, thu hút đầu tư mở rộng sản xuất (Dẫn chứng ) - Công nghiệp lượng ngành công nghiệp trọng điểm nước ta, vì: + Chiếm tỉ trọng cao cấu giá trị sản xuất công nghiệp (dẫn chứng) + Được phát triển dựa mạnh lâu dài tài nguyên thiên nhiên: nguồn khoáng sản than, dầu khí dồi dào,thuỷ nguồn lượng khác (dẫn chứng) + Đáp ứng nhu cầu thị trường nước: than, dầu khí, điện phục vụ cho sản xuất sinh hoạt; cơng nghiệp hố, đại hố… Dầu thơ, than mặt hàng xuất chủ lực mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn nước ta + Góp phần thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế: phát triển công nghiệp lương thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác mặt: quy mô ngành, kĩ thuật- công nghệ, chất lượng sản phẩm, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế 0,5 0,5 1,5 1,5 0,5 0,25 0,25 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Ghi chú: Nếu ý có điểm 0,5 mà thiếu dẫn chứng tính 0,25 điểm Nếu nhóm ý có điểm 0,25 mà thiếu dẫn chứng cho ½ tổng điểm nhóm ý Học sinh diễn đạt theo cách khác đảm bảo yêu cầu cho điểm tối đa SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ - LỚP Năm học 2014 - 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Địa lý Ngày thi: 09/4/2015 Thời gian làm bài: 150 phút Câu (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất Chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất tạo hệ gì? Câu (4,0 điểm) Dựa vào Atlát Địa lý Việt Nam kiến thức học, nhận xét giải thích phân bố lượng mưa lãnh thổ nước ta Câu (5,0 điểm) Cho bảng số liệu: Tỉ suất sinh tỉ suất tử nước ta qua năm (Đơn vị: %o) Năm 1979 1989 1999 2009 2012 Tỉ suất sinh 32,2 31,3 23,6 17,6 16,9 Tỉ suất tử 7,2 8,4 7,3 6,8 7,0 a Từ bảng số liệu trên, tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước ta b Vẽ biểu đồ kết hợp thể tỉ suất sinh, tỉ suất tử tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giai đoạn 1979-2012 Nhận xét giải thích tình hình dân số nước ta Câu (4,0 điểm) a Phân tích nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển phân bố công nghiệp nước ta b Tại cơng nghiệp khai thác khống sản mạnh vùng Đông Bắc, công nghiệp thủy điện mạnh vùng Tây Bắc? Câu (5,0 điểm) Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam kiến thức học: a Nêu phân bố công nghiệp lâu năm trồng nhiều vùng Đông Nam Bộ b Cho biết, nhờ điều kiện thuận lợi mà Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh công nghiệp lớn nước ta? -Hết (Thí sinh sử dụng Atlát Địa lý Việt Nam máy tính cá nhân Giám thị khơng giải thích thêm) Họ tên thí sinh: Số báo danh: KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP NĂM HỌC 2014 – 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN ĐỊA LÍ Câu ý Nội dung Điểm Đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục Trái Đất Chuyển động tự quay quanh trục 2,0đ Trái Đất tạo hệ gì? +Đặc điểm chuyển động: -Hướng chuyển động: từ Tây sang Đông 0,25 -Trong chuyển động, trục tưởng tưởng Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo 0,25 góc 66033’ -Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục vòng hết 24h (một ngày đêm) 0,25 -Vận tốc quay khác nhau: lớn xích đạo, giảm dần cực 0,25 +Hệ quả: -Sự luân phiên ngày đêm -Chuyển động biểu kiến hàng ngày Mặt Trời thiên thể 0,25 -Giờ Trái Đất đường chuyển ngày quốc tế 0,25 -Sự lệch hướng chuyển động vật thể bề mặt Trái Đất 0,25 0,25 ã Nhận xét giải thích phân bố lượng mưa lãnh thổ nước ta 4,0đ -Lượng mưa trung bình năm lớn, TB 1500mm-2000mm ảnh hưởng biển, gió Tây 0,5 nam ẩm ướt chắn địa hình -Lượng mưa phân hóa theo mùa với mùa mưa mùa khô rõ rệt năm chịu chi 0,5 phối hồn lưu gió mùa +Mùa khơ từ tháng 11 -4, mưa ít, lượng mưa thấp tác động gió mùa Đơng Bắc lạnh 0,25 khơ Tín phong khơ nóng +Mùa mưa từ tháng 5-10, mưa nhiều, lượng mưa lớn gió tây nam, dải hội tụ nhiệt đới, 0,25 bão +Thời gian mùa mưa mùa khô khác khu vực, địa phương 0,25 ▪Miền Nam, miền Bắc Tây Nguyên: mưa vào hạ-thu (tháng 5-10) gió mùa Tây Nam ẩm 0,25 ướt ▪Duyên hải miền trung mùa hạ khô nằm sườn khuất gió Mưa vào thu-đơng chịu tác 0,25 động frông, dải hội tụ nhiệt đới, bão -Lượng mưa phân hóa khác vùng lãnh thổ, địa phương 0,25 +Những khu vực nhiều mưa, lượng mưa lớn (>2800mm/năm): Huế-Đà Nẵng, Móng Cái, 0,5 Hồng Liên Sơn nằm sườn đón gió, dải hội tụ nhiệt đới, bão +Những khu vực mưa, lượng mưa thấp (

Ngày đăng: 08/07/2016, 02:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan