tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án và thang điểm

192 4.5K 27
tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án và thang điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ (có đáp án thang điểm) -Bao gồm: 30 đề thi cấp tỉnh, 20 đề thi cấp huyện- Tp Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2016 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: ĐỊA LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (3,0 điểm) Vẽ hình vị trí Trái Đất quỹ đạo quanh Mặt Trời vào ngày 22 - (hạ chí), 22-12 (đông chí) giải thích ngày 22 - vòng cực Bắc ngày 22 -12 vòng cực Nam lại có ngày đêm dài 24 Câu (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét giải thích thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam nước ta Địa điểm Lạng Sơn Hà Nội Huế Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh Nhiệt độ trung bình năm (0C) 21,2 23,5 25,1 25,7 27,1 Câu (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày giải thích tình hình phân bố dân cư Đồng sông Cửu Long Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, trình bày sản lượng thủy sản nước ta Nguyên nhân dẫn tới thay đổi cấu sản lượng thủy sản? Câu (4,0 điểm) Cho bảng số liệu sau đây: Giá trị sản xuất công nghiệp Trung du miền núi Bắc Bộ (đơn vi: tỉ đồng) Năm 1995 2000 2002 Tiểu vùng Tây Bắc 320,5 541,1 696,2 Đông Bắc 179,2 10 657,7 14 301,3 Từ bảng số liệu kết hợp với Atlat Địa lí Việt Nam, so sánh khác hoạt động công nghiệp Đông Bắc Tây Bắc Giải thích nguyên nhân khác biệt Câu (5,0 điểm) Cho bảng số liệu sau đây: Diện tích thu hoạch sản lượng chè (búp tươi) nước ta, giai đoạn 1995 - 2007 Năm Chè Diện tích thu hoạch (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn) 1995 52,1 180,9 1997 63,9 235,0 2000 70,3 314,7 2005 97,7 570,0 2006 102,1 648,9 2007 106,5 704,9 (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, NXB Thống kê, Hà Nội năm 2008, trang 290) a Vẽ biểu đồ thích hợp thể diện tích thu hoạch sản lượng chè nước ta giai đoạn từ năm 1995 - 2007 b Nhận xét diện tích thu hoạch sản lượng chè nước ta giai đoạn c Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, kể tên ba vùng nông nghiệp trồng chè nước ta theo quy mô giảm dần; chè lại trồng nhiều vùng ? - Hết Họ tên thí sinh: SBD (Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài) UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HDC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: ĐỊA LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC Nội dung Điểm * Vẽ hình đúng, đẹp hình 24 trang 28 SGK Địa lí lớp 1,5 (Trừ điểm vẽ không không ghi đủ đường xích đạo, chí tuyến, vòng cực, cực, đường phân chia sáng tối - ý thiếu sai (3,0) trừ 0,25 điểm) b * Giải thích - Trái Đất hình cầu, trục Trái Đất nghiêng mặt phẳng quĩ đạo 0,5 góc không đổi 66033’ trình chuyển động xung quanh Mặt Trời - Ngày 22-6 tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vĩ tuyến 23027’B vào 0,5 lúc 12 trưa Vòng cực Bắc hoàn toàn nằm trước đường phân chia sáng tối nên có tượng ngày dài 24 giờ, đêm.Trong đó, vòng cực Nam hoàn toàn nằm sau đường phân chia sáng tối nên có tượng đêm dài 24 giờ, ngày - Ngày 22-12 tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc vĩ tuyến 23027’N vào 0,5 lúc 12 trưa Vòng cực Bắc hoàn toàn nằm sau đường phân chia sáng tối nên có tượng đêm dài 24 Trong đó, vòng cực Nam hoàn toàn nằm trước đường phân chia sáng tối nên có tượng ngày dài 24 Câu Nhận xét giải thích thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam: - Nhận xét: Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam (dẫn chứng) HS nêu ngược lại - Giải thích nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam + Do lãnh thổ nước ta kéo dài theo nhiều vĩ độ (theo chiều Bắc - Nam) + Càng vào Nam, gần Xích đạo nên có góc chiếu tia sáng Mặt Trời lớn, nên nhận lượng nhiệt Mặt Trời nhiều + Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc vào Nam yếu dần từ dãy Bạch Mã vào Nam chịu ảnh hưởng gió - Mật độ dân số trung bình 407 người/km2 (năm 2002- số liệu theo SGK), phân bố không đồng - Ven sông Tiền sông Hậu: (4,0) + Đây khu vực có mật độ dân số cao vùng, mật độ trung bình đạt từ 501 - 1000 người/km2 + Vì vùng đất phù sa sông, khai thác từ lâu, tiến hành thâm canh có suất cao + Nơi tập trung nhiều thị trấn, thành phố, giao thông vận tải phát triển - Phía Tây Tây Nam (vùng Đồng Tháp, Hà Tiên, Đảo Phú Quốc) + Mật độ dân số thấp vùng, mật độ 50 - 100 người/km2 + Vì vùng có nhiều vùng trũng, đầm lầy (Đồng Tháp, Hà Tiên), nhiều rừng hay đảo xa (2,0) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 - Phần lớn bán đảo Cà Mau + Mật độ dân số thấp 101 - 200 người/km2 + Do đầm lầy đất mặn - Phần lại + Mật độ dân số từ 101 - 500 người/km2 + Là vùng có độ cao trung bình, phần lớn đất phèn * Trình bày tình hình phát triển sản lượng thủy sản nước ta - Sản lượng thủy sản tăng liên tục, tăng nhanh (dẫn chứng) Trong đó: + Sản lượng thủy sản khai thác tăng (dẫn chứng) + Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng (dẫn chứng) Sản lượng TS nuôi trồng tăng nhanh so với sản lượng thủy sản khai thác (2,0) - Cơ cấu sản lượng thủy sản có thay đổi + Tỉ trọng sản lượng thủy sản khai thác giảm (dẫn chứng) + Tỉ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng (dẫn chứng) * Nguyên nhân Do thủy sản đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần sử dụng hợp lí lao động, tài nguyên, đáp ứng nhu cầu thị trường, sách… Khái quát (nêu tên tỉnh thuộc Đông Bắc Tây Bắc) a So sánh - Nhìn chung Đông Bắc có nhiều ngành công nghiệp phát triển Tây (4,0) Bắc, cụ thể: - Tình hình phát triển: + Đông Bắc có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhiều lần so với Tây Bắc (20,5 lần vào năm 2002) + Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp Đông Bắc cao Tây Bắc (Trong giai đoạn Tây Bắc tăng 2,17 lần, Đông Bắc tăng 2,31 lần) - Cơ cấu ngành + Đông Bắc có cấu ngành đa dạng bao gồm: luyện kim đen, luyện kim màu, vật liệu xây dựng, khí, hóa chất… + Tây Bắc có thủy điện mạnh bật - Mức độ tập trung công nghiệp Đông Bắc cao nhiều lần Tây Bắc + Đông Bắc có trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9- 40 nghìn tỉ đồng Hạ Long quy mô từ nghìn tỉ đồng có: Thái Nguyên, Việt Trì, Cẩm Phả +Tây Bắc có mức độ tập trung công nghiệp thấp nước Tại trung tâm công nghiệp mà có điểm công nghiệp chủ yếu khai thác khoáng sản, chế biến nông sản như: Sơn La, Điện Biên Phủ, Quỳnh Nhai * Giải thích - Công nghiệp Tây Bắc nhỏ bé, phát triển Đông Bắc do: + Địa hình núi cao, hiểm trở lại nhiều khó khăn + Tài nguyên khoáng sản hơn, khó khai thác chế biến + Dân cư thưa thớt, thiếu lao động có kĩ thuật + Cơ sở vật chất thiếu thốn, lạc hậu 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Công nghiệp Đông Bắc phát triển do: + Vị trí địa lí thuận lợi, phần lãnh thổ nằm vùng KT trọng điểm phía Bắc + Địa hình thấp hơn, giao thông thuận lợi có nhiều loại: đường sông, đường sắt, đường cảng biển + Tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, số loại có trữ lượng lớn: than, quặng sắt, thiếc + Dân cư đông, lao động có kĩ thuật nhiều Cơ sở sở vật chất phục vụ công nghiệp xây dựng tốt a Vẽ 01 biểu đồ kết hợp cột đường Yêu cầu: Biểu đồ có hai trục đứng, ghi rõ đơn vị 02 trục đứng trục (5,0) ngang, vẽ khoảng cách năm, tỉ lệ; có tên biểu đồ, có ghi (thiếu, sai ý trừ 0,25 điểm) b Nhận xét: Trong giai đoạn từ năm 1995 – 2007 diện tích thu hoạch sản lượng chè tăng, tốc độ tăng có khác + Diện tích thu hoạch tăng thêm 54,4 nghìn (2,0 lần) + Sản lượng tăng thêm 524 nghìn (3,9 lần) Sản lượng chè tăng nhanh diện tích thu hoạch c Tên ba vùng nông nghiệp trồng chè nước ta theo quy mô giảm dần: Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ (nêu tên vùng cho 0,25 điểm) * Giải thích - Các điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển chè + Địa hình, đất đai: Các vùng đồi có diện tích rộng lớn Trung du miền núi Bắc Bộ, cao nguyên lớn Tây Nguyên có nhiều loại đất fealit thích hợp với chè + Khí hậu: Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh, Tây Nguyên khí hậu cận xích đạo có phân hóa theo độ cao, điều kiện nhiệt, ẩm thích hợp cho chè phát triển + Các điều kiện khác: nguồn nước… - Các kiện kinh tế- xã hội + Dân cư, nguồn lao động dồi dào, có truyền thống kinh nghiệm trồng chế biến chè + Chính sách Nhà nước cho phát triển công nghiệp có chè Giao đất trồng chè đến hộ gia đình nông dân, cho vay vốn sản xuất + Nước ta xây dựng sở chế biến chè + Thị trường nước lớn + Nguyên nhân khác: Mở rộng liên kết với nước vệc sản xuất chè Hết 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Họ tên thí sinh:…………………………………….Số báo danh:…………………………… Giám thị 1:…………………………………………….Ký tên:………………………………… Giám thị 2:…………………………………………….Ký tên:………………………………… SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010- 2011 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ LỚP - THCS Ngày thi: 18/02/2011 Câu Câu 1a (1đ) 1b (1đ) Hướng dẫn chấm a Nguyên nhân Trái Đất xuất đới khí hậu khác vì: - Trái Đất có dạng hình cầu quay quanh Mặt Trời theo trục nghiêng nên góc chiếu ánh sáng Mặt Trời đến Trái Đất nơi khác dẫn đến lượng nhiệt nơi nhận không từ sinh khác biệt thời tiết, khí hậu - Khu vực hai chí tuyến có lúc ánh sáng Mặt Trời chiếu đến thẳng góc, nhận nhiều nhiệt Đó đới nhiệt đới (đới nóng) - Khu vực chí tuyến vòng cực (ở hai nửa cầu) nhận ánh sáng Mặt Trời chiếu xiên góc Đó đới khí hậu ôn đới (đới ôn hòa) - Khu vực từ vòng cực đến cực (ở hai nửa cầu) nơi ánh sáng Mặt Trời gần song song với mặt đất nhận nhiệt Đó đới khí hậu hàn đới (đới lạnh) Điểm 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Vẽ hình mô tả đới khí hậu Trái Đất - Tên hình vẽ 0,25 đ 0 - Ghi đầy đủ nội dung (chí tuyến Bắc: 23 27’B, chí tuyến Nam: 23 27’N, vòng cực 0,25 đ Bắc 66033’B, vòng cực Nam 66033’N, cực Bắc 900B, cực Nam 900N) - Vẽ phạm vi đới 0,5 đ Câu 2a (1đ) a Khi Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh hai thời kì nóng lạnh luân phiên hai nửa cầu Bắc Nam năm vì: - Do trục Trái Đất nghiêng không đổi hướng di chuyển quỹ đạo nên Trái Đất có lúc ngả nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam phía Mặt Trời - Nửa cầu ngả phía Mặt Trời, có góc chiếu lớn, nhận nhiều ánh sáng nhiệt Lúc mùa nóng nửa cầu Nửa cầu chếch xa Mặt Trời, có góc chiếu nhỏ, nhận ánh sáng nhiệt Lúc mùa lạnh nửa cầu 2b b Giải thích tượng mùa hai bán cầu Bắc Nam trái ngược vào (1đ) ngày 22 tháng 6: - Vào ngày 22 tháng (hạ chí) ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất vào lúc trưa chí tuyến Bắc Bán cầu Bắc ngả phía Mặt Trời, có góc chiếu lớn, nhận nhiều ánh sáng nhiệt Lúc mùa nóng (mùa hạ) - Ngược lại Bán cầu Nam chếch xa Mặt Trời, có góc chiếu nhỏ, nhận ánh sáng nhiệt Lúc mùa lạnh (mùa đông) 2c (1đ) c Một trận bóng đá tổ chức nước Anh vào lúc 18 ngày 20 tháng 10 năm 2010 truyền hình trực tiếp giới thì: - Ở Hà Nội ngày 21 tháng 10 năm 2010 - Ở Niu Iooc 13 ngày 20 tháng 10 năm 2010 Câu 3a a Tính tỉ lệ % độ che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn 33 triệu ha) (1đ) 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ - Công thức tính: 0,25 đ Diện tích rừng năm X 100 Độ che phủ rừng (%) = Diện tích đất tự nhiên Ví dụ: 14,3 triệu X 100 Độ che phủ rừng (%) năm 1943 = = 43,3% 33 triệu - Kết quả: + Năm 1943: 43,3% + Năm 1993: 26,1% + Năm 2001: 35,8% 3b (1đ) 3c (2đ) Câu 4a (2đ) 4b (1đ) Câu 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Nhận xét xu hướng biến động diện tích rừng Việt Nam - Từ năm 1943- 1993 diện tích rừng Việt Nam giảm 5,7 triệu nhiều nguyên nhân - Từ năm 1993- 2001 diện tích rừng Việt Nam tăng 3,2 triệu chủ yếu đẩy mạnh công tác trồng rừng c Nguyên nhân, biện pháp * Nguyên nhân: - Cháy rừng - Phá rừng làm nương rẫy - Chiến tranh hủy diệt - Khai thác mức … * Biện pháp: - Trồng rừng - Phòng chống cháy rừng, đốt rừng - Ngăn chặn phá rừng - Tăng cường công tác quản lí, bảo vệ rừng … a Trình bày đặc điểm bật vị trí địa lí Việt Nam mặt tự nhiên: - Vị trí nội chí tuyến - Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á - Vị trí cầu nối đất liền với biển, nước Đông Nam Á đất liến Đông Nam Á hải đảo - Vị trí tiếp xúc luồng gió mùa luồng sinh vật b Thuận lợi khó khăn cho việc xây dựng bảo vệ Tổ quốc nay: * Thuận lợi - Phát triển kinh tế toàn diện với nhiều ngành nghề, nhờ có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có đất liền, biển … - Hội nhập giao lưu dễ dàng với nuớc Đông Nam Á giới vị trí trung tâm cầu nối * Khó khăn - Thiên tai: bão, lụt, cháy rừng, hạn hán … - Chủ động phòng chống thiên tai tăng cường bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng biển, vùng trời, hải đảo … 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 5a (3đ) a Vẽ biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta qua năm 5b (1đ) * Xử lí bảng số liệu: Bảng tổng sản phẩm nước (GDP) theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế nước ta (đơn vị %) Năm Tổng cộng Chia Nông, lâm, Công nghiệp Dịch vụ ngư nghiệp xây dựng 1990 100 38,7 22,7 38,6 1995 100 27,2 28,8 44,0 2000 100 24,5 36,7 38,8 2002 100 23,0 38,5 38,5 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ * Yêu cầu: - Vẽ biểu đồ miền xác theo số liệu xử lí (Vẽ biểu đồ khác không cho điểm) - Tên biểu đồ - Chú giải - Đại lượng trục tung, trục hoành - Khoảng cách năm 1đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ b Qua biểu đồ rút nhận xét giải thích * Nhận xét - Cơ cấu khu vực kinh tế có chuyển biến rõ rệt - Tỉ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm (dẫn chứng) Tỉ trọng công nghiệp- xây dựng tăng (dẫn chứng) Tỉ trọng dịch vụ nhiều biến động (dẫn chứng) * Giải thích - Theo xu chung giới - Đáp ứng yêu cầu đổi đất nước, phục vụ nghiệp công nghiệp hóa đại hóa 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Câu 6a (2đ) a So sánh tình hình sản xuất công nghiệp lâu năm Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên: * Giống nhau: - Cả hai vùng mạnh trồng loại công nghiệp lâu năm 0,25 đ - Các loại công nghiệp lâu năm mà hai vùng trồng xuất là: cà phê, 0,25 đ chè * Khác nhau: Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ - Có diện tích chè chiếm 68,8 %, sản lượng chiếm 62,1% nước - Cây cà phê trồng thử nghiệm với quy mô nhỏ - Ngoài trồng cận nhiệt ôn đới khác như: hồi, quế, Vùng Tây Nguyên - Có diện tích chè chiếm 24,6%, sản lượng chiếm 27,1% nước - Có diện tích cà phê chiếm 85,1%, sản lượng chiếm 90,6% nước - Ngoài trồng công nghiệp nhiệt đới lâu năm khác như: 1,5 đ (mỗi ý 0,25đ) sơn … 6b (2đ) cao su, hồ tiêu, điều … b Hai vùng mạnh phát triển công nghiệp lâu năm vì: Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ - Diện tích đất Feralit đồi núi rộng lớn - Khí hậu nhiệt đới, có mùa đông lạnh nước Vùng Tây Nguyên - Đất badan chiếm 66% đất badan nước - Khí hậu cận xích đạo, nguồn nhiệt ẩm dồi dào, có mùa: mùa khô thuận lợi cho phơi sấy, bảo quản, chế biến sản phẩm; mùa mưa thuận lợi cho chăm sóc - Địa hình chủ yếu dạng đồi núi - Địa hình chủ yếu cao nguyên thấp với dãy núi cánh cung xếp tầng phẳng - Người dân có kinh nghiệm, thị - Người dân có kinh nghiệm, thị trường trường tiêu thụ rộng lớn Tây Á, tiêu thụ rộng lớn: Liên minh châu Âu, Liên minh châu Âu … Nhật Bản, Bắc Mỹ … -HẾT - 2đ (mỗi ý 0,25đ) PHÒNG GD & ĐT TP HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm câu, 01 trang) Ngày thi 11 tháng 01 năm 2016 Câu (2,0 điểm) Kể tên vành đai khí áp cao khí áp thấp Trái Đất Giải thích hình thành vành đai khí áp Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a Trình bày đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc b Nêu ảnh hưởng địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc đến khí hậu Bắc Trung Bộ Câu (1,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, chứng minh dân số nước ta đông tăng nhanh Đặc điểm tác động phát triển kinh tế - xã hội tài nguyên môi trường nước ta? Câu (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a Chứng minh: "Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng, tạo sở nguyên liệu, nhiên liệu lượng để phát triển cấu công nghiệp đa ngành." b Trình bày giải thích tình hình sản xuất ngành công nghiệp lượng nước ta Câu (2,0 điểm) Cho bảng số liệu sau: Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người vùng Bắc Trung Bộ nước giai đoạn 1995 - 2002 (Đơn vị: kg/người) Năm 1995 1998 2000 2002 Bắc Trung Bộ 235,5 251,6 302,1 333,7 Cả nước 363,1 407,6 444,8 463,6 (Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 9) Dựa vào bảng số liệu kiến thức học, hãy: a Vẽ biểu đồ cột ghép thể sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người vùng Bắc Trung Bộ nước giai đoạn 1995 - 2002 b Nhận xét giải thích tình hình sản xuất lương thực vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn - Hết Ghi chú: Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm SBD: Họ tên thí sinh: Giám thị 1: Giám thị 2: PHÒNG GD & ĐT TP HẢI DƯƠNG ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: ĐỊA LÝ (Hướng dẫn chấm gồm câu, 03 trang) Ngày thi 11 tháng 01 năm 2016 Câu Nội dung * Kể tên: (2 đ) - Khí áp thấp: 0o (hoặc xích đạo), 60oB - N o o - Khí áp cao: 30 B - N (chí tuyến), 90 B - N (cực) * Giải thích: - Ở vùng xích đạo: quanh năm nóng, không khí nở ra, bốc lên cao hình thành vành đai khí áp thấp - Khoảng 30oB - N: không khí nóng xích đạo bốc lên cao, tỏa hai bên Đến khoảng vĩ tuyến 30oB - N, hai khối khí chìm xuống, đè lên khối không khí chỗ hình thành hai đai khí áp cao - Ở hai cực quanh năm lạnh, không khí co lại, chìm xuống hình thành hai đai khí áp cao - Ở 60oB - N: luồng không khí từ cực luồng không khí từ 30oB - N sau gặp khoảng vĩ tuyến 60oB - N bốc lên cao, hình thành hai đai khí áp thấp a Đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc: (2 đ) - Từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã, dài khoảng 600 km - Là vùng núi thấp (Phần lớn 1000m, có số đỉnh cao 1000 m như: Pu xai lai leng 2711m, Pu Hoạt 2452m, ) - Hướng Tây Bắc - Đông Nam - Có hai sườn không đối xứng Sườn Đông hẹp dốc, có nhiều nhánh núi nằm ngang chia cắt đồng duyên hải Trung Bộ (Hoành Sơn, Bạch Mã ) b Ảnh hưởng: - Mùa hạ: Chắn gió Tây Nam => gây thời tiết khô nóng (hiện tượng phơn) - Mùa đông: Đón gió Đông Bắc qua biển => gây thời tiết lạnh, mưa nhiều * Chứng minh dân số đông tăng nhanh: (1 đ) - Dân số đông: (Atlat: Năm 2007 85,17 triệu người theo SGK năm 2002 79,7 triệu người; xếp thứ 14 giới) - Tăng nhanh: Từ năm 1960 đến năm 2007 tăng 55 triệu người, tăng 2,8 lần; trung bình năm tăng lên triệu người * Tác động: - Thuận lợi: Tạo nguồn lao dộng dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn - Khó khăn: Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm; chất lượng sống chậm cải thiện; kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội Điểm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 (3đ) a Chứng minh: "Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng, tạo sở nguyên liệu, nhiên liệu lượng để phát triển cấu công nghiệp đa ngành." - Khoáng sản: phong phú, gồm: + Nhiên liệu: Than (Quảng Ninh, ), dầu khí ( thềm lục địa phía Nam) => Là sở để phát triển ngành công nghiệp lượng, hóa chất + Kim loại: Sắt (Thái Nguyên, Hà Tĩnh, ), Mangan (Cao Bằng, ), Crôm (Thanh Hóa, ), => Phát triển công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu + Phi kim loại: Apatit (Lào Cai), Pirit, Photphorít, => Phát triển công nghiệp hóa chất + Vật liệu xây dựng: Đá vôi (miền núi phía Bắc, ), sét, cao lanh, => Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng - Thủy sông suối: Nhiều sông có giá trị thủy điện như: Sông Đà, sông Chảy, sông Đồng Nai, sông Xê xan, => Phát triển công nghiệp lượng (thủy điện) - Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển tạo thuận lợi để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp => Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản b Trình bày giải thích tình hình sản xuất ngành công nghiệp lượng nước ta * Trình bày: - Là ngành công nghiệp trọng điểm nước ta, chiếm tỉ trọng cao cấu toàn ngành công nghiệp (năm 2007 chiếm 11,1%) - Giá trị sản lượng từ năm 2000 đến năm 2007: + Than: Tăng nhanh liên tục, tăng từ 11, triệu lên 42,5 triệu (tăng 30,9 triệu tăng 3,7 lần) + Dầu thô: Biến động (từ năm 2000 đến năm 2005 tăng 2,2 triệu tấn; từ năm 2005 đến năm 2007 giảm 2,6 triệu tấn) Hoặc từ 2000-2007 giảm 0,4 triệu + Điện: tăng nhanh liên tục: từ 26,7 tỉ kWh lên 64,1 tỉ kWh (tăng 37,4 tỉ kWh, tăng 2,4 lần) * Giải thích: - Công nghiệp lượng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, đầu tư phát triển trước bước phục vụ nhiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Sản lượng than tăng trữ lượng lớn, đẩy mạnh khai thác, nhu cầu thị trường cao, - Sản lượng dầu biến động biến động thị trường - Sản lượng điện tăng có nhiều tiềm để phát triển, nhiều nhà máy điện xây dựng, nhu cầu thị trường lớn, 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 a Vẽ biểu đồ: (2 đ) - Đúng dạng cột ghép - Đầy đủ tên biểu đồ, số liệu đầu cột, đơn vị trục, giải - Chia khoảng cách năm tương đối xác - Đảm bảo tính thẩm mĩ (Các dạng biểu đồ khác không cho điểm) b Nhận xét giải thích: Từ năm 1995 đến 2002: - Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người vùng Bắc Trung Bộ tăng liên tục qua năm (từ 235,5 kg/người lên 333,7 kg/người, tăng 98,2 kg/người tăng 1,4 lần) Do: có số điều kiện để phát triển, đẩy mạnh thâm canh, tăng suất, - Tuy nhiên, sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người vùng Bắc Trung Bộ thấp so với mức trung bình nước Do: Sản xuất lương thực gặp nhiều khó khăn: diện tích đất canh tác ít, đất xấu, nhiều thiên tai, * Chú ý: Học sinh làm cách khác, cho điểm tối đa - Hết - 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 PHÒNG GD & ĐT TP HẢI DƯƠNG ĐỀ DỰ BỊ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm câu, 01 trang) Ngày thi 11 tháng 01 năm 2016 Câu (2,0 điểm) a Tỉ lệ đồ thể điều gì? Nêu ý nghĩa tỉ lệ đồ 1: 3.000.000? b Khoảng cách từ Hải Dương đến Trường Sa 1500 km Trên đồ Việt Nam đo khoảng cách hai địa điểm 7,5 cm Vậy đồ có tỉ lệ bao nhiêu? Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, em : a Trình bày đặc điểm bật vị trí địa lí nước ta mặt tự nhiên b Vị trí địa lí hình dạng lãnh thổ nước ta có thuận lợi khó khăn cho việc xây dựng bảo vệ tổ quốc nay? Câu (1,0 điểm) Đặc điểm đô thị hóa nước ta? Cho biết ảnh hưởng tiêu cực đô thị hóa đến kinh tế- xã hội tài nguyên môi trường? Câu (3,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a Chứng minh: "Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng, tạo sở nguyên liệu, nhiên liệu lượng để phát triển cấu công nghiệp đa ngành." b Trình bày giải thích tình hình sản xuất ngành công nghiệp lượng nước ta Câu (2,0 điểm) Dựa vào bảng số liệu đây: Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người đồng sông Hồng (đơn vị %) Năm 1995 1998 2000 2002 Tiêu chí Dân số 100,0 103,5 105,6 108,2 Sản lượng lương thực 100,0 117,7 128,6 131,1 Bình quân lương thực theo đầu người 100,0 113,8 121,8 121,2 a Vẽ biểu đồ đường thể tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người đồng sông Hồng b Rút nhận xét giải thích - Hết Ghi chú: Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm SBD: Họ tên thí sinh: Giám thị 1: Giám thị 2: PHÒNG GD & ĐT TP HẢI DƯƠNG ĐỀ DỰ BỊ Câu (2đ) (2đ) (1đ) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN THI: ĐỊA LÝ (Hướng dẫn chấm gồm câu, trang) Ngày thi 11 tháng 01 năm 2016 Nội dung Điểm TP a- Tỉ lệ đồ: Tỉ lệ đồ rõ mức độ thu nhỏ khoảng cách vẽ 0,5 đồ so với khoảng cách thực tế mặt đất - Ý nghĩa: 0,5 Tỉ lệ 1:3.000.000 có nghĩa 1cm đồ 3.000.000 cm hay 30 km thực tế b Tính khoảng cách 1,0 Đổi 1500 km = 150 000 000 cm Từ đề ta có mối tương quan khoảng cách đồ với khoảng cách thực tế 7,5 : 150.000.000 Trên đồ tỉ lệ số tử số nên mẫu số là: ( x 150.000.000) : 7,5 = 20.000.000 Vậy tỉ lệ đồ 1: 20.000.000 a Đặc điểm bật vị trí địa lí nước ta mặt tự nhiên: - Vị trí nội chí tuyến Trong vùng hoạt động điển hình gió mùa 0,25 Châu Á 0,25 - Tiếp giáp với biển Đông, có đường bờ biển dài 3260 km, có chủ quyền vùng biển khoảng triệu Km2 0,25 - Vị trí nằm rìa Đông bán đảo Đông Dương, gần trung tâm 0,25 khu vực Đông Nam Á - Vị trí tiếp xúc luồng sinh vật, vành đai sinh khoáng b Thuận lợi khó khăn cho việc xây dựng bảo vệ tổ quốc nay: 0,25 * Thuận lợi - Phát triển kinh tế toàn diện với nhiều ngành nghề, nhờ có khí hậu nhiệt 0,25 đới gió mùa, có đất liền, biển - Hội nhập giao lưu dễ dàng với nước Đông Nam Á giới 0,25 * Khó khăn 0,25 - Thiên tai: bão, lụt, cháy rừng, hạn hán - Vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng biển, vùng trời, hải đảo gặp nhiều khó khăn - Đặc điểm đô thị hóa: + Số dân tỉ lệ dân thành thị tăng + Quá trình đô thị hóa ngày cao: mở rộng quy mô thành phố, lan 0.25đ tỏa lối sống đô thị + Tốc độ đô thị hóa thấp, phần lớn đô thị có quy mô vừa nhỏ 0.25đ (3đ) - Ảnh hưởng tiêu cực: +Đối với kinh tế- xã hội: khó khăn lớn đáp ứng sở hạ tâng, tỉ lệ 0.25đ thất nghiệp tăng, sức ép nhà + Môi trường: ngày ô nhiễm nghiêm trọng 0.25đ a Chứng minh: "Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng, tạo sở nguyên liệu, nhiên liệu lượng để phát triển cấu công nghiệp đa ngành." - Khoáng sản: phong phú, gồm: + Nhiên liệu: Than (Quảng Ninh, ), dầu khí ( thềm lục địa phía Nam) 0,25 => Là sở để phát triển ngành công nghiệp lượng, hóa chất + Kim loại: Sắt (Thái Nguyên, Hà Tĩnh, ), Mangan (Cao Bằng, ), 0,25 Crôm (Thanh Hóa, ), => Phát triển công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu + Phi kim loại: Apatit (Lào Cai), Pirit, Photphorít, 0,25 => Phát triển công nghiệp hóa chất + Vật liệu xây dựng: Đá vôi (miền núi phía Bắc, ), sét, cao lanh, 0,25 => Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng - Thủy sông suối: Nhiều sông có giá trị thủy điện như: Sông 0,25 Đà, sông Chảy, sông Đồng Nai, sông Xê xan, => Phát triển công nghiệp lượng (thủy điện) - Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển tạo thuận 0,25 lợi để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp => Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản b Trình bày giải thích tình hình sản xuất ngành công nghiệp lượng nước ta * Trình bày: - Là ngành công nghiệp trọng điểm nước ta, chiếm tỉ trọng cao 0,25 cấu toàn ngành công nghiệp (năm 2007 chiếm 11,1%) - Giá trị sản lượng từ năm 2000 đến năm 2007: + Than: Tăng nhanh liên tục, tăng từ 11, triệu lên 42,5 triệu 0,25 (tăng 30,9 triệu tăng 3,7 lần) + Dầu thô: Biến động (từ năm 2000 đến năm 2005 tăng 2,2 triệu tấn; từ 0,25 năm 2005 đến năm 2007 giảm 2,6 triệu tấn) Hoặc từ 2000-2007 giảm 0,4 triệu + Điện: tăng nhanh liên tục: từ 26,7 tỉ kWh lên 64,1 tỉ kWh (tăng 0,25 37,4 tỉ kWh, tăng 2,4 lần) 0,5 * Giải thích: - Công nghiệp lượng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, đầu tư phát triển trước bước phục vụ nhiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Sản lượng than tăng trữ lượng lớn, đẩy mạnh khai thác, nhu cầu thị (2đ) trường cao, - Sản lượng dầu biến động biến động thị trường - Sản lượng điện tăng có nhiều tiềm để phát triển, nhiều nhà máy điện xây dựng, nhu cầu thị trường lớn, a Vẽ biểu đồ - Vẽ biểu đồ đường xác, có tên biểu đồ, thích (Thiếu tên, thiếu thích, khoảng cách năm không tỉ lệ Thiếu ý trừ 0,25 điểm) b Nhận xét, giải thích * Nhận xét :Từ năm 1995 đến 2002: - Dân số, sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người tăng (CM = SL) - Sản lượng lương thực bình quân lương thực theo đầu người tăng nhanh dân số (dân số gấp 1,082 lần, sản lượng lương thực gấp 1,311 lần, bình quân lương thực theo đầu người gấp 1,212 lần) * Giải thích : - Do đẩy mạnh thuỷ lợi, khí hoá nông nghiệp, chọn giống, có thuốc bảo vệ thực vật Chú ý tăng vụ, đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất (đặc biệt ngô đông) => sản lượng lương thực tăng nhanh - Do thực tốt sách dân số kế hoạch hoá gia đình => dân số tăng chậm - Do sản lượng lương thực tăng nhanh, dân số tăng chậm => bình quân lương thực theo đầu người tăng * Chú ý: Học sinh làm cách khác, cho điểm tối đa Hết 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2012-2013 Môn: ĐỊA LÝ Thời gian làm :150 phút(không kể thời gian giao bài) Đề thi có :01trang Câu 1(3 điểm) Chứng minh giải thích khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới gió mùa Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp? Câu 2( điểm) Cho bảng số liệu sau: LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA,GIAI ĐOẠN 1996- 2005 Năm Số lao động việc làm Tỉ lệ thất nghiệp Thời gian thiếu việc ( triệu người) thành thị (%) làm nông thôn( %) 1996 33,8 5,9 27,7 1998 35,2 6,9 28,9 2000 37,6 6,4 25,8 2002 39,5 6,0 24,5 2005 42,7 5,3 19,4 Từ bảng số liệu nhận xét giải thích tình trạng lao động việc làm nước ta giai đoạn 1996- 2005 Câu (5 điểm) Cây công nghiệp ngày chiếm tỉ trọng cao cấu giá trị sản xuất nông nghiệp nước ta Hãy: 1) Nêu ý nghĩa việc phát triển công nghiệp 2) Giải thích công nghiệp lại phát triển mạnh năm gần đây? Câu ( điểm) Dựa vào Atslat Địa Lí Việt Nam kết hợp với kiến thức học, chứng minh Duyên Hải Nam Trung Bộ vùng có nhiều tiềm cho phát triển tổng hợp kinh tế biển việc phát huy tiềm gặp nhiều khó khăn Câu (5 điểm) Cho bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG THỊT CÁC LOẠI Ở NƯỚC TA, NĂM 1996 VÀ 2005 ( Đơn vị : nghìn tấn) Năm Tổng số Trâu Bò Lợn Gia cầm 1996 1412,3 49,3 70,1 1080,0 212,9 2005 2812,2 59,8 142,2 2288,3 321,9 1) Vẽ biểu đồ cấu sản lượng thịt loại nước ta năm 1996 2005 2) Nhận xét thay đổi quy mô cấu sản lượng thịt loại nước ta hai năm 3) Giải thích sản lượng thịt loại nước ta thời gian lại tăng? HẾT Họ tên thí sinh:…………………………………………….Số báo danh…… Cán coi thi không giải thích thêm [...]... bài làm của học sinh - Thí sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 0,25 0,25 0,25 1,0 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 0,5 0,5 THÀNH PHỐ THANH HÓA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC: 2014 – 2015 Đề chính thức Đề thi gồm có: 01 trang Môn: Địa Lí - Lớp 9 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 02 tháng 12 năm 2014 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ BÀI Bài 1 (4,0 điểm) : Lao... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ - LỚP 9 Năm học 2014 - 2015 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Địa lý Ngày thi: 09/ 4/2015 Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất tạo ra những hệ quả gì? Câu 2 (4,0 điểm) Dựa vào Atlát Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích... khẩu của nước ta giai đoạn 199 92010 Tại sao trong những năm qua nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu? Hết Họ và tên thí sinh: .SBD: Thí sinh được phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục phát hành (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!) PHÒNG GD&ĐT HẠ HÒA ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: ĐỊA LÝ Ngày thi: 21 tháng 12 năm 2015... nước, đáp ứng sự phát triển và chế 0,5 biến cây công nghiệp -Các yếu tố khác: khả năng thu hút đầu tư, thị trường tiêu thụ, đường lối chính sách Tổng = câu 1 + câu 2 + câu3 + Câu 4 +Câu 5 = 2,0 + 4,0 + 5,0 + 4,0 + 5,0 = 10, 0điểm 0,5 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH THUỶ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ Năm học: 2013-2014 Môn: Địa lý Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề Đề thi có: ... CÀ MAU ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: Địa lí Ngày thi: 20 – 03 – 2011 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 2 trang) Caâu 1 (3 ñieåm) Sử dụng Át lát Địa lý Việt Nam: a) Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về sản xuất lúa của nước ta trong thời kỳ 2000 – 2007 b) Hãy cho biết lợn được nuôi nhiều ở những vùng nào của nước ta và giải... cá thể 36,0 29, 9 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 6,3 18,4 a) Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế năm 199 5 và 2008 b) Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 199 5 – 2008 ? HẾT Thí sinh được dùng Át lát Địa lí Việt Nam để làm bài Trang 2/2 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ Thời gian... -Hết (Thí sinh được sử dụng Atlát Địa lý Việt Nam và máy tính cá nhân Giám thị không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh: Số báo danh: KÌ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚP 9 NĂM HỌC 2014 – 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ Nội dung Câu ý 1 Điểm Đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất Chuyển động tự quay quanh trục 2,0đ của Trái Đất tạo ra những hệ quả gì? +Đặc điểm chuyển động:... ta Câu 3 (5,0 điểm) Cho bảng số liệu: Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta qua các năm (Đơn vị: %o) Năm 197 9 198 9 199 9 20 09 2012 Tỉ suất sinh 32,2 31,3 23,6 17,6 16 ,9 Tỉ suất tử 7,2 8,4 7,3 6,8 7,0 a Từ bảng số liệu trên, tính tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta b Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giai đoạn 197 9-2012 Nhận xét và giải thích... bằng sông Hồng là vùng số dân thành thị có tốc độ tăng nhanh nhất? ( Hết ) Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam xuất bản từ năm 20 09 trở lại đây Họ và tên thí sinh Số báo danh Phòng thi …….… PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ THANH HÓA Bài 1 Ý a 2 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC: 2014 – 2015 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÍ Nội dung Điểm 4,0 Chứng minh lực lượng lao động... đề) (Đề thi có 1 trang) Câu 1 (4,0 điểm) a Hãy cho biết hai câu thơ sau nói đến miền khí hậu nào của nước ta? Nêu vị trí và đặc điểm của miền khí hậu đó “ Hải Vân đèo lớn vừa qua Mưa xuân ai đã đổi ra nắng hè” b Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, cho biết vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc có vị trí ở đâu? Địa hình mỗi vùng có những đặc điểm gì nổi bật? Câu 2 (2,0 điểm) Dựa vào At lat Địa

Ngày đăng: 22/05/2016, 01:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan