0

skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6

17 2,288 6
  • skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:44

Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật A MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ: Do nhu cầu xã hội đại mục tiêu giáo dục cần thay đổi để tạo người thích ứng với xã hội Một vấn đề c ấp bách Bộ giáo dục đề phương pháp dạy học cho tồn cấp THCS Trong chương trình sinh học phần mở đầu cho chương trình Sinh học bậc trung học sở, giúp học sinh bắt đầu làm quen với mơn khoa học chun nghiên cứu vế giới sinh vật Các kiến thức thực vật số nhóm sinh vật khác, học sinh học chương trình vừa góp phần làm cho học sinh có kiến thức sinh học c b ản, ph ổ thơng hồn chỉnh, vừa giúp học sinh có sở để tiếp tục học nh ững ki ến th ức v ề di truyền, sinh thái cấp học trên, đồng thời làm sở cho việc nắm vững biện pháp kĩ thuật sản xuất nơng lâm nghiệp Các em tự hào biết nước ta số qu ốc gia đ ược thiên nhiên ưu đãi có đa dạng sinh học cao có nhiều thực vật qúi Chính đặt cho cách thức to lớn nhiều lồi s ố đ ứng trước nguy tiệt chủng Làm để cứu vãn chúng? Đó khơng trách nhi ệm riêng mà cộng đồng để gìn giữ cho giới thực v ật đ ược b ền vững lâu dài Chính gắn học với hành mục đích mơn Sinh học cơng đổi nội dung phương pháp học tập Chính lí mà người giáo viên cần phải nghiên c ứu đưa nh ững phương pháp giảng dạy cho phù hợp để giúp em học mơn sinh học tốt Ở phương pháp mơn Sinh học học sinh làm ch ủ đ ạo l ĩnh Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật hội kiến thức với cảm giác thú vị, phấn khởi khơng q s ức từ h ọc sinh hứng thú tích cực học mơn Sinh học dẫn đến hiệu qủa cao II NHIỆM VỤ: Từ yếu tố người giáo viên nên đặt cho phương pháp mới, làm tiết học phải đầy đủ kiến thức, tranh ảnh m ẫu vật, mơ hình Giáo dục dẫn dắt em từ dễ đến khó, biết xác định trọng tâm bài, tr ả l ời câu hỏi trắc nghiệm, biết tranh câm từ tạo cho tiết học sinh đ ộng khơng cảm giác nặng nề nhàm chán, em tiếp thu tốt u thích mơn Sinh học III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Kiến thức Sinh học phong phú, kiểu đa dạng, học sinh nghiên cứu thực vật từ tế bào thực vật đến cấu tạo ngồi c c quan rễ thân hoa qủa hạt Các em thường gặp khó khăn dạng cấu tạo thực v ật Ví dụ “Cấu tạo thân non; cấu tạo phiến lá” d ạng d ễ gây nhàm chán cho học sinh kiến thức khó tìm hiểu cấu tạo phần khó nhìn thấy, nhìn thấy kính hiển vi Vì đối tượng phạm vi nghiên cứu tơi chọn đối tượng học sinh l ớp kiểu cấu tạo thực vật để nghiên cứu đ ổi m ới ph ương pháp dạy học trường trung học sở Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật IV ÁP DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MƠN SINH HỌC 6: Giáo viên áp dụng từ đầu năm học: 2008 – 2009 Thực dạy mơn Sinh học chủ yếu dạng nghiên cứu B NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC: Vai trò hứng thú tiết học Từ lâu nhà sư phạm quan tâm đến việc đổi phương pháp gi ảng d ạy mơn Sinh học trường trung học sở tạo hứng thú cho tiết học có k ết cao Các nhà khoa học nghiên cứu cho việc giảng d ạy ph ải gây h ứng thú cho học sinh mà hình thành nhân cách cho học sinh Chính việc đổi phương pháp cần thiết tạo cho học sinh lĩnh hội kiến thức cách tích cực, tự giác tư sáng t ạo h ọc tập Các yếu tố đổi phương pháp dạy học: a Phải kết hợp vận dụng phương pháp dạy học đặc thù Sinh học với phương pháp dạy học khác có tác dụng kích thích lực tư tích cực độc lập sáng tạo học sinh như: phương pháp đặt gi ải quy ết v ấn đề, phương pháp kích não (động não), phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, cơng tác độc lập học sinh Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật b Phương pháp hoạt động nhóm: Đây phương pháp quan trọng đổi phương pháp dạy học với nỗ lực tư c cá nhân, cần tổ chức cho em hoạt động nhóm để giúp em phát huy s ức mạnh nhiều người thực tranh cãi, tham gia để có phương pháp tốt việc tích cực hóa hoạt động học sinh c Theo định hướng chung giáo viên cần biết l ực ch ọn bi ết ph ối h ợp phương pháp cách khéo léo linh hoạt phù hợp với nội dung c h ọc, với trình độ học sinh cấn dẫn dắt học sinh từ kiến thức từ dễ đ ến khó ln tìm hiểu để lĩnh hội kiến thức đạt kết cao d Cần tạo khơng khí thoải mái cho lớp học, làm cho học sinh thích thú đến lớp, phải mong đợi đến tiết học mơn Sinh học Với trình độ sư phạm kinh nghiệm giảng dạy giáo viên t ạo uy tín với học sinh làm cho em có tin t ưởng vào giáo viên, t ạo đ ược mối quan hệ thầy trò, tạo gần gũi thân mật để tổ chức điều khiển hợp lí hoạt động dạy học cụ thể như: hoạt đ ộng nhóm, hoạt đ ộng cá nhân Từ em tích cực động sáng tạo nhiều tiết học Phân loại dạng Sinh học 6: Đặc điểm cấu tạo ngồi rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt: học sinh chủ yếu nắm cấu tạo ngồi quan thích nghi với đời sống chúng Sinh sản phát triển kiến thức liên quan đến bảo tồn nòi giống c thực vật, học sinh biết bảo vệ thực vật có thiên nhiên Các dạng cấu tạo quan sinh dưỡng (r ễ, thân, mơn Sinh học phần kiến thức học sinh khó tiếp thu nhất, c quan bên thể Các phận bên hệ quan xuất khơng rõ Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật tranh hai mẫu vật đòi hỏi phải xem kính hiển vi Thực t ế quan sát đ ể rút kiến thức thường gây dự thụ động học sinh, dễ nhàm chán, ngồi phương pháp thực dạy giáo viên cần nghiên cứu chủ yếu phương pháp tích cực lấy học sinh làm trung tâm nhằm gây kích thích s ự h ứng thú c học sinh tiết học II Q TRÌNH NGHIÊN CỨU: Xác định điều kiện học tập học sinh, trình độ học sinh, kinh nghiệm trình độ giáo viên Tham khảo tài liệu giảng dạy mơn Sinh Tham khảo ý kiến bạn đồng nghiệp Nghiên cứu thực tế điều kiện thiết bị đồ dùng dạy học có c trường Tự làm đồ dùng dạy học có chất lượng Nghiên cứu thực tế phương pháp dạy học vế thay sách lớp Sở phòng tổ chức Điều kiện dạy học cụ thể: cách tổ chức cho học sinh hoạt đ ộng nh để lĩnh hội kiến thức lựa chọn phối hợp phương pháp dạy học cách hợp lí III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC DẠNG BÀI CẤU TẠO TRONG CỦA THỰC VẬT QUA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP 1) Biện pháp thực * Kỹ mục tiêu học, trọng tâm học Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật Học sinh phải thảo luận nhóm từ tranh hình sách giáo khoa, m ẫu v ật mơ hình để hồn thành tập từ rút kiến thức theo u c ầu học Sau học xong học học sinh phải nắm kiến thức gì? Kỹ gì? Hình thành thái độ để giáo dục em? Các kiến thức phải cụ thể phù hợp với hồn cảnh trình độ học sinh, ều kiện dạy học phải trường * Ví dụ: Bài: Cấu tạo thân non Mục tiêu học:  Kiến thức: Học sinh nắm cấu tạo thân non biết so sánh cấu tạo thân non với miến hút rễ  Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát tranh, kỹ so sánh  Giáo dục lòng u qúi thiên nhiên bảo vệ * Kỹ thuật sử dụng đồ dùng dạy học Ở dạng kiến thức cấu tạo thực vật mơn Sinh học thường sử dụng tranh ảnh phóng to hay mơ hình Giáo viên thiết kế dạy theo phương pháp sử dụng tranh s d ụng mơ hình để làm tỏ phần trọng tâm dùng tranh câm đ ể tự em tìm kiến thức phận thân non giúp em hứng thú xu ất hi ện tranh luận phát biểu ý kiến * Kỹ hoạt động nhóm sử dụng câu hỏi gợi ý cho học sinh tìm hiểu Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật Giáo viên cho học sinh nghiên cứu thơng tin quan sát tranh ho ặc mơ hình để tìm hiểu câu hỏi mà giáo viên đặc đòi h ỏi ph ải kh ớp v ới nội dung thảo luận câu hỏi có tính chất kích thích tư học sinh Các câu hỏi đặt phải lơgíc cho em tìm hiểu thảo lu ận nhóm tìm câu trả lời sau rút ý câu hỏi đến kết luận Đặt câu hỏi nâng cao học sinh tìm hiểu sâu rộng Ví dụ: học cấu tạo thân non giáo viên cần phải làm gì? Cho học sinh quan sát tranh 15.1 SGK, giáo viên đ ặt câu h ỏi cho h ọc sinh thảo luận nhóm + Cau tạo thân non gồm cấu tạo phận nào? Giáo viên hướng dẫn học sinh vào tranh để tìm câu trả lời + Các phận có cấu tạo chức nào? (Cụ thể vỏ biểu bì có cấu tạo phù hợp với chức chún), (Thịt vỏ có cấu tạo phù hợp v ới chức nào?) * Kỹ thuật kiểm tra đánh giá học sinh: Đối với phần củng cố nên cho học sinh trả lời câu hỏi tr ắc nghi ệm, làm tập tranh câm (đòi hỏi kiểm tra v ới câu h ỏi v ừa sát v ới nội dung học, học sinh chủ động trả lời t ập trung h ơn ti ết học) Đối với phần kiểm tra củ nên đặt câu hỏi xối sâu vào tr ọng tâm bài; câu hỏi bổ sung để mở rộng kiến thức Từ giáo viên thấy rõ mức độ tiếp thu học sinh sau ti ết h ọc kích thích tìm tòi suy nghĩ lắng nghe câu hỏi thơng qua mà giáo viên đ ặt Còn đ ối v ới giáo viên nên lắng nghe câu trả lời học sinh tránh c ngang làm cho Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật học sinh bình tĩnh, nên gợi ý khuyến khích cần thiết Cần ch ống thái độ q dễ dàng, nghiêm khắc q làm giảm s ự tích c ực c học sinh * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị Tìm tòi mẫu vật Giáo viên cho học sinh trả lời câu hỏi thảo luận sách giáo khoa, thu ộc trọng tâm học Học sinh có phần tham khảo tr ước đ ể vào m ới học sinh tích cực thảo luận nhóm giải vấn đ ề, t ạo ều kiện học tập tốt gây hứng thú việc tiếp thu kiến thức Thực theo đổi phương pháp giảng dạy mơn Sinh học đ ược tiến hành thực tiết dạy giảng phù hợp Ví dụ : soạn bài: “Cấu tạo phiến lá” I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Nắm đặt điểm cấu tạo bên phù hợp với chức c phi ến lá, giải thích đặt điểm màu sắc hai mặt phiến Rèn kỹ quan sát nhận biết Giáo dục lòng u thích say mê mơn học bảo vệ thực vật II TRỌNG TÂM: Cấu tạo biểu bì thịt phù hợp với chức chúng III CHUẨN BỊ: Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật Giáo viên: tranh phóng to hình 20.4 SGK; mơ hình cấu tạo phần phiến lá, đề kiểm tra tơ tập Học sinh: Chuẩn bị kiến thức IV TIẾN TRÌNH: Ổn định: Kiểm tra cũ: H: Lá có đặc điểm bên ngồi cách xếp nh th ế nào? Giúp nhận nhiều ánh sáng ? Cho ví dụ ba kiểu xếp cây? u cầu: - Phiến dạng dẹt màu lục, phần to giúp hứng nhiều ánh sáng (3điểm) - Các kiểu xếp thân cành giúp nhận nhiều ánh sáng.(3điểm) Ví dụ: Mọc cách dâu, mít - Mọc đối: dừa cạn, ổi (3điểm) - Mọc vòng: dây huỳnh (1điểm) Bài mới: Hoạt động thầy trò Bùi Thò Hào Nội dung Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật * Giới thiệu: Vì tự chế tạo chất dinh dưỡng cho cây? Để hiểu rõ điều ta tìm hiểu cấu tạo phiến * GV: cho học sinh đọc thơng tin để biết cấu tạo phiến gồm ba phân biểu bì, thịt lá, gân Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu bì I Biểu bì: Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo biểu bì, Biểu bì gồm lớp tế chức bảo vệ trao đổi khí bào có vách ngồi dầy GV: cho học sinh đọc thơng tin mục I/SGK trang Xếp sát để bảo vệ 65 kết hợp quang sát hình 20.2 20.3 khỏi bị khơ nhiệt HS: Thảo luận nhóm trả lời hai câu hỏi SGK trang độ cao 65 - Còn tế bào khơng màu GV: u cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời suốt có nhiều lỗ ý sau: khí để trao đổi khí + Đặc điểm phù hợp với chức bảo vệ phiến nước lá: Là biểu bì gồm lớp tế bào có vách ngồi d ầy, sếp sát phù hợp với việc để ánh sáng chiếu qua được, tế bào khơng màu suốt + Hoạt động đóng mở lỗ khí giúp cho trao đ ổi khí nước HS: Đại diện 1,2 nhóm trình bày Nhóm khác nhận xét bổ sung GV: Chốt lại kiến thức đúng, giải thích thêm hoạt động đóng mở lỗ khí trời nắng Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 10 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật râm GV: mở rộng kiến thức: lỗ khí thường tập trung nhiều mặt lá? GV: gọi 1,2 học sinh rút kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu thịt II THỊT LÁ: Mục tiêu: Phân biệt đặt điểm lớp tế bào thịt Các tế bào thịt chứa phù hợp với chức chúng nhiều lục lạp gồm GV: Giới thiệu cho học sinh quan sát tranh hình nhiều lớp có đặc 20.4, mơ hình, kết hợp nghiên cứu SGK điểm khác phù hợp HS: Nghe quan sát bảng kết hợp đọc thơng với chức thu tin để trả lời câu hỏi SGK nhận ánh sáng trao đổi GV u cầu học sinh làm việc độc lập khí để chế tạo chất GV u cầu học sinh nêu được: hữu cho + giống nhau: Tế bào thịt phía chứa nhiều lục lạp, giúp cho phiến thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cho + Khác nhau: Giữa lớp tế bào thịt Các đặt điểm so sánh Hình dạng tế Tế bào thịt Tế bào thịt phía phía Tế bào dạng dài Tế bào dạng tròn bào Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 11 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật Cách xếp tế bào xếp sát Xếp khơng sát Nhiều lục lạp Số lượng lục lạp xếp theo Ít lục lạp chiều thẳng xếp lộn sộn đứng tế bào + Lớp tế bào thịt phía có cấu tạo phù hợp với chức chế tạo chất hữu cơ, lớp tế bào phía có cấu tạo phù hợp với chức chứa lục lạp trao đổi khí GV: nhận xét phần trả lời nhómchốt lại kiến thức đúngcho học sinh rút kết luận GV hỏi thêm: Tại nhiều lọai mặt có màu sẫm mặt dưới? (mặt có lớp tế bào biểu bì dầy chứa nhiều lục lạp tế bào mặt nên có màu lục thẫm Họat động 3: Cấu tạo chức gân Mục tiêu: Biết chức gân III GÂN LÁ: Gân nằm xen GV u cầu học sinh nghiên cứu thơng tin SGK phần thịt bao gồm trang 66 kết hợp quang sát hình 20.4 kiến bó mạch có chức thức chức bó mạch rễ thân vận chuyển chất HS: Cá nhân trả lời câu hỏi SGKhọc sinh khác bổ sung cần Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 12 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật GV: kiểm tra 13 học sinhcho học sinh rút kết luận GV: hỏi qua học em biết GV cho học sinh đọc phần kết luận SGK trang 67 Củng cố GV phát tờ to tập cho học sinh làm Đáp án: Nội dung: Đề kiểm tra cho từ “lục lạp, (1) Biểu bì vận chuyển, lỗ khí, biểu bì, đóng mở” Hãy chọn (2) Bảo vệ từ thích hợp điền vào chỗ trống (3) Lỗ khí câu đây: (4) Đóng mở -Bao bọc phiến lớp tế bào (5) Lục lạp (1)trong suốt nên ánh sáng xun qua chiếu vào (6) Vận chuyển phần thịt lớp tế bào biểu bì có màng dài r ất dầy có chức (2) cho phần bên phiến -Lớp tế bào mặt có nhiều (3) Hoạt động (4) giúp cho trao đổi khí cho nước ngồi - Các tế bào thịt chứa nhiều (5) có chức thu nhận ánh sáng cấn cho việc chế tạo chất hữu Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 13 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật - Gân có chức (6)các chất cho phiến - GV chấm điểm 2- học sinh, nhận xét tun dương Dặn dò: Học trả lời câu hỏi SGK trang 67 Đọc mục “Em có biết” Ơn lại kiến thức tiểu học: “chức lá, chất trì cháy” V RÚT KINH NGHIỆM: Giáo viên cho học sinh nắm vững tốt theo phương pháp đưa Ngồi câu hỏi thảo luận tìm hiểu giáo viên linh động đặt câu hỏi gợi mở để học sinh thích thú việc phát biểu xây dựng Tiết học sinh động tốt IV KẾT QUẢ : Qua q trình áp dụng đổi phương pháp giảng dạy từ đầu năm học đến nay, cụ thể kết khảo sát sau: Đầu năm học Giỏi: 10% Bùi Thò Hào Học kỳ I Giỏi: 21% Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 14 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật Khá: 25% Khá: 33% TB: 35% TB: 45% Yếu: 30% Yếu: 1% V TỰ ĐÁNH GIÁ Qua đối chiếu so sánh việc thực kinh giảng dạy đ ổi phương pháp mơn Sinh học áp dụng từ đầu năm học kết qủa tạo cho em tinh thần tự học hứng thú ti ết h ọc, chất l ượng học tập học sinh nâng lên rõ rệt VI ÁP DỤNG RÚT RA KINH NGHIỆM CHUNG Xác định mục tiêu học kỹ thuật sử dụng đồ dùng dạy học kỹ họat động nhóm kỷ thuật sử dụng câu hỏi lơgic Kỹ thuật kiểm tra đánh giá học sinh Cách hướng dẫn học sinh chuẩn bị Qua khơng nên bỏ qua khâu soạn giảng, đầu tư nhiều soạn tiết giảng đạt hiệu cao VII ĐỀ XUẤT Rất cần ủng hộ thư viện thiết bị ngành cấp việc cung cấp đầy đủ, kịp thời đồ dùng dạy học có liên quan đến học Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 15 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật Cần có phòng thí nghiệm Sinh học, để thực hành hồn chỉnh hơn, tạo điều kiện cho học sinh tìm tòi khắc sâu ki ến th ức v ề mơn Sinh h ọc Học sinh cần tìm hiểu nội dung trước cách tr ả lời câu h ỏi thảo luận tập sách giáo khoa, tìm tòi mẫu vật Đây ý kiến cá nhân nên khơng tránh khỏi thiếu xót Rất mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp hội đ ồng khoa h ọc, tơi xin chân thành cảm ơn C KẾT LUẬN Việc áp dụng đổi phương pháp giảng dạy chỉnh lí SGK mơn Sinh học vấn đề cần thiết việc nâng cao chất lượng giáo dục ỏ bạc THCS nói riêng bậc học khac nói chung thời k ỳ Chính việc tạo cho học sinh có hứng thú tiết học c ũng quan trọng gì: Là tạo thói quen tự học tự tìm hiểu có ý thức học tập Tích cực học tập để nâng cao trình độ hiểu biết thiên nhiên mơi trường sống nhằm bảo vệ giữ gìn tài sản mà thiên nhiên đem lại t nâng cao mức sống bảo vệ tốt sức khỏe người, bảo vệ mơi tr ường, khơng gây nhiễm mơi trường sống Đó phần góp vào cơng cu ộc xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 16 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật Tn Đạo, ngày 22 tháng 05 năm 2009 Người viết Bùi Thị Hào Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 17 [...]... Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 12 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật GV: kiểm tra 13 học sinh cho học sinh rút ra kết luận GV: hỏi qua bài học em biết được những gì GV cho học sinh đọc phần kết luận SGK trang 67 4 Củng cố GV phát tờ pho to bài tập cho học sinh làm Đáp án: Nội dung: Đề kiểm tra cho các từ “lục lạp, (1) Biểu bì vận chuyển, lỗ khí,... Bình 14 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Khá: 25% Khá: 33% TB: 35% TB: 45% Yếu: 30% Yếu: 1% V TỰ ĐÁNH GIÁ Qua đối chiếu so sánh thì việc thực hiện những kinh giảng dạy đ ổi mới phương pháp ở mơn Sinh học 6 được áp dụng ngay từ đầu năm học kết qủa đã tạo ra cho các em được tinh thần tự học và hứng thú trong ti ết h ọc, chất l ượng học tập của học sinh được... đồ dùng dạy học có liên quan đến bài học Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 15 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Cần có phòng thí nghiệm Sinh học, để những giờ thực hành hồn chỉnh hơn, tạo điều kiện cho học sinh tìm tòi khắc sâu ki ến th ức v ề mơn Sinh h ọc 6 Học sinh cũng cần tìm hiểu nội dung bài trước bằng cách tr ả lời... ánh sáng cấn cho việc chế tạo chất hữu cơ Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 13 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật - Gân lá có chức năng (6 )các chất cho phiến lá - GV chấm điểm 2- 3 học sinh, nhận xét tun dương 5 Dặn dò: Học bài trả lời câu hỏi SGK trang 67 Đọc mục “Em có biết” Ơn lại kiến thức ở tiểu học: “chức năng của lá, chất... lục lạp, giúp cho phiến lá thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây + Khác nhau: Giữa các lớp tế bào thịt lá Các đặt điểm so sánh Hình dạng tế Tế bào thịt lá Tế bào thịt lá phía phía trên dưới Tế bào dạng dài Tế bào dạng tròn bào Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 11 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Cách xếp tế bào.. .Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật râm GV: mở rộng kiến thức: tại sao lỗ khí thường tập trung nhiều ở mặt dưới lá? GV: gọi 1,2 học sinh rút ra kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu thịt lá II THỊT LÁ: Mục tiêu: Phân biệt được đặt điểm các lớp tế bào thịt lá Các tế bào thịt lá chứa phù hợp với chức năng chính của chúng nhiều lục lạp gồm GV: Giới thiệu và cho học. .. nhiễm mơi trường sống Đó cũng là một phần góp vào cơng cu ộc xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 16 Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật Tn Đạo, ngày 22 tháng 05 năm 2009 Người viết Bùi Thị Hào Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 17 ... tiêu bài học kỹ thuật sử dụng đồ dùng dạy học kỹ năng họat động nhóm và kỷ thuật sử dụng các câu hỏi lơgic Kỹ thuật kiểm tra đánh giá học sinh Cách hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài Qua đó cũng khơng nên bỏ qua khâu soạn giảng, càng đầu tư nhiều trong bài soạn thì tiết giảng đạt hiệu quả cao VII ĐỀ XUẤT Rất cần sự ủng hộ của thư viện thiết bị ngành cấp trên về việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các đồ dùng dạy. .. hơn các tế bào mặt dưới nên có màu lục thẫm Họat động 3: Cấu tạo và chức năng của gân lá Mục tiêu: Biết được chức năng của gân lá III GÂN LÁ: Gân lá nằm xen giữa GV u cầu học sinh nghiên cứu thơng tin SGK phần thịt lá bao gồm các trang 66 kết hợp quang sát hình 20.4 và các kiến bó mạch có chức năng thức về chức năng của bó mạch ở rễ và thân vận chuyển các chất HS: Cá nhân trả lời câu hỏi SGK học sinh. .. KINH NGHIỆM: Giáo viên cho học sinh nắm vững tốt theo phương pháp đưa ra Ngồi câu hỏi thảo luận tìm hiểu bài giáo viên linh động đặt câu hỏi gợi mở để học sinh thích thú hơn trong việc phát biểu xây dựng bài Tiết học sinh động tốt IV KẾT QUẢ : Qua q trình áp dụng đổi mới phương pháp giảng dạy từ đầu năm học đến nay, cụ thể kết quả khảo sát như sau: Đầu năm học Giỏi: 10% Bùi Thò Hào Học kỳ I Giỏi: 21% Giáo .. .Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật hội kiến thức với cảm giác thú vị, phấn khởi khơng q s ức từ h ọc sinh hứng thú tích cực học mơn Sinh học dẫn đến hiệu qủa... ạy mơn Sinh học trường trung học sở tạo hứng thú cho tiết học có k ết cao Các nhà khoa học nghiên cứu cho việc giảng d ạy ph ải gây h ứng thú cho học sinh mà hình thành nhân cách cho học sinh Chính... hỏi SGK học sinh khác bổ sung cần Bùi Thò Hào Giáo viên: Trường THCS Tuân Đạo - Lạc Sơn - Hòa Bình 12 Tạo hứng thú cho học sinh dạy dạng cấu tạo thưc vật GV: kiểm tra 13 học sinh cho học sinh rút
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6, skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ dạy các dạng bài cấu tạo trong của thưc vật sinh học 6,

Từ khóa liên quan