0

Chiến lược xuất khẩu sữa của công ty cổ phần sữa việt nam – vinamilk sang thị trường campuchia

68 4,834 53
  • Chiến lược xuất khẩu sữa của công ty cổ phần sữa việt nam – vinamilk sang thị trường campuchia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 18:44

Khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO thì phải cam kết thực hiện những điều kiện đã cam kết bao gồm cắt giảm thuế, bãi bõ hàng rào phi thuế quan, thực hiện quy chế đối xử tối huệ quốc (MFN) và đối xử quốc gia (NT) đối với hàng hóa và dịch vụ của các nước thành viên xuất khẩu sang Việt Nam. Thị trường sữa ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là với các hãng sữa nổi tiếng thế giới đến từ các quốc gia có nguồn nguyên liệu ổn định, công nghệ tiên tiến Thực tế hiện nay, Vinamilk đang cạnh tranh với nhiều đối ngoại nhập như: Abbott, Mead Johnson, Dutch Lady, Dumex, Nestle…Đây là những Công ty có tiềm lực về vốn, công nghệ, kinh nghiệp sản xuất nên gây không ít thách thức cho Vinamilk trong việc giữ vững ổn định thị trường nội địa và xuất khẩu sang nước ngoài. Lúc này, Vinamilk không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà cả các công ty toàn cầu. Do vậy vấn đề cạnh tranh là vấn đề đáng được quan tâm. Chính vì vậy mà đề tài nghiên cứu về: “Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia” là hết sức cần thiết. Trước tiên, đề tài tập trung phân tích thực trạng về tình hình xuất khẩu ngành sữa của Việt Nam trong những năm qua. Tiếp theo, sử dụng phương pháp so sánh dựa trên những tiêu chí của công cụ PEST để so sánh về lợi thế kinh doanh; đồng thời ứng dụng marketing mix (4P) để tiến hành hoạch định về hoạt động xuất khẩu cho ngành. Áp dụng ma trận SWOT để phân tích ngành về yếu tố bên trong, yếu tố bên ngoài cũng như những thách thức và cơ hội để phát triển. Từ những bước trên, đưa ra những giải phát nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hiệu quả hơn. Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia MỤC LỤC TÓM TẮT NỘI DUNG . PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: Giới thiệu chung . 1.1. Khái quát công ty cổ phần sữa Việt Nam . 1.1.1. Giới thiệu Công ty cổ phần sữa Việt Nam: . 1.1.2. Hệ thống quản trị: . 1.1.3. Lịch sử hình thành phát triển công ty: Thời bao cấp (1976-1986) . Thời kỳ Đổi Mới (1986-2003) . 1.2. Lĩnh vực kinh doanh công ty 10 1.3. Vị công ty ngành . 11 1.4. Những thành tích đạt công ty . 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 13 2.1 Tình hình sản xuất 13 2.2 Tình hình tiêu thụ . 16 2.2.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh 16 2.2.2 Thực trạng hoạt động xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam thị trường Campuchia 18 2.2.2.1 Tổng quan thị trường Campuchia 18 2.2.2.2 Kim ngạch xuất công ty thị trường Campuchia 24 2.2.2.3 Đánh giá chung hoạt động xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam thị trường Campuchia 25 3.1 Phân tích PEST 28 3.1.1 Môi trường kinh tế Campuchia 28 3.1.2 Môi trường trị - pháp luật . 30 3.1.3 Môi trường văn hóa - xã hội tự nhiên 35 3.1.4 Môi trường công nghệ . 35 3.2. Phân tích chiến lược 4P công ty Vinamilk 36 3.2.1. Sản phẩm sữa Vinamilk 36 3.2.3. Thị trường phân phối 43 3.2.4. Xúc tiến thương mại 44 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 3.3. Phân tích SWOT sản phẩm 48 3.3.1. Điểm mạnh công ty Vinamilk (S) 48 3.3.2. Điểm yếu công ty Vinamilk (W) . 51 3.3.3. Cơ hội (O) 51 3.3.4. Thách thức (T) . 52 3.4. Kết hợp S – W – O – T . 53 3.4.1. Kết hợp S – O . 53 3.4.2. Kết hợp S – T . 54 3.4.3. Kết hợp O - W 55 3.4.4. Kết hợp W – T. . 55 3.5. Lựa chọn chiến lược. . 55 3.5.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung. . 55 Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 58 4.1. Xây dựng sách sản phẩm phù hợp . 58 4.1.3. Xây dựng chiến lược giá phù hợp 59 4.2. Ổn định nguồn nguyên liệu . 60 4.3.1. Về nguồn cung ứng nguyên liệu 60 4.3.2. Về bảo quản nguyên liệu 61 4.3. Tăng cường hoạt động marketing . 62 4.3.1. Tăng cường nghiên cứu dự báo thị trường 62 4.3.2 Tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm . 62 4.3.3 Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng. 63 4.4. Nâng cao hiệu nguồn lực quản lý 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 65 5.1 Kết luận 65 5.2.1 Đối với Nhà nước . 66 5.2.2 Đối với Công ty . 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 68 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia TÓM TẮT NỘI DUNG Khi Việt Nam trở thành thành viên WTO phải cam kết thực điều kiện cam kết bao gồm cắt giảm thuế, bãi bõ hàng rào phi thuế quan, thực quy chế đối xử tối huệ quốc (MFN) đối xử quốc gia (NT) hàng hóa dịch vụ nước thành viên xuất sang Việt Nam. Thị trường sữa ngày cạnh tranh gay gắt, đặc biệt với hãng sữa tiếng giới đến từ quốc gia có nguồn nguyên liệu ổn định, công nghệ tiên tiến Thực tế nay, Vinamilk cạnh tranh với nhiều đối ngoại nhập như: Abbott, Mead Johnson, Dutch Lady, Dumex, Nestle…Đây Công ty có tiềm lực vốn, công nghệ, kinh nghiệp sản xuất nên gây không thách thức cho Vinamilk việc giữ vững ổn định thị trường nội địa xuất sang nước ngoài. Lúc này, Vinamilk không cạnh tranh với doanh nghiệp nước mà công ty toàn cầu. Do vấn đề cạnh tranh vấn đề đáng quan tâm. Chính mà đề tài nghiên cứu về: “Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia” cần thiết. Trước tiên, đề tài tập trung phân tích thực trạng tình hình xuất ngành sữa Việt Nam năm qua. Tiếp theo, sử dụng phương pháp so sánh dựa tiêu chí công cụ PEST để so sánh lợi kinh doanh; đồng thời ứng dụng marketing mix (4P) để tiến hành hoạch định hoạt động xuất cho ngành. Áp dụng ma trận SWOT để phân tích ngành yếu tố bên trong, yếu tố bên thách thức hội để phát triển. Từ bước trên, đưa giải phát nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hiệu hơn. Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sữa sản phẩm sản phẩm tốt cho sức khỏe lứa tuổi lựa chọn sử dụng. Vì thị trường sữa giới nói chung, Việt Nam nói riêng phát triển đầy đủ tiềm tính tiện dụng mùi vị thơm ngon, đa dạng. Tham gia vào thị trường sữa Việt Nam có nhiều thương hiệu, dường chơi Vinamilk (Công ty cổ phần sữa Việt Nam). Với vị lơn mạnh thị trường sữa nước, Vinamilk xuất phận không nhỏ sản phẩm sữa thị trường giới gặt hái không thành công. Chính vậy, trình học tập nghiên cứu môn học Kinh doanh quốc tế, nhóm mạnh dạng chọn Vinamilk công ty nghiên cứu với đề tài “Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia”. Trên sở phân tích thực trạng tình hình kinh doanh, sản phẩm, cấu tổ chức, lợi cạnh tranh…nhóm tập trung đưa giải pháp nhằm xuất sữa Vinamilk thị trường nước ngoài, cụ thể thị trường nước bạn Campuchia. Với tình hình phát triển kinh tế xã hội doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển cần có chiến lược kinh doanh đắn, chiến lược phải xây dựng sở điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp, đồng thời phải phù hợp với môi trường vi mô vĩ mô doanh nghiệp. Việc xây dựng chiến lược đắn giúp doanh nghiệp xây dựng lợi cạnh tranh bền vững nhằm trì tăng trưởng phát triển ổn định. Với doanh nghiệp lớn Vinamilk việc phân tích để xây dựng chiến lược xuất cho công ty điều cần thiết để công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất tăng cường giá trị xuất vào thị trường Campuchia. Kết cấu đề tài gồm chương: Chương 1: Giới thiệu chung Chương 2: Thực trạng sản xuất tiêu thụ Chương 3: Phân tích thị trường Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia Chương 4: Giải pháp phát triển sản phẩm Chương 5: Kết luận kiến nghị 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1. Mục tiêu chung: Hoạch định chiến lược xuất sản Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia, qua đề xuất giải pháp thực chiến lược. 2.2. Mục tiêu cụ thể: - Mục tiêu cụ thể 1: Phân tích thực trạng sản xuất tiêu thụ sản phẩm sữa Vinamilk; - Mục tiêu cụ thể 2: Phân tích nhân tố tác động đến hoạt động xuất mặt hàng sữa Vinamilk sang thị trường Campuchia; - Mục tiêu cụ thể 3: Đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất mặt hàng sữa Vinamilk sang thị trường Campuchia. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng nguồn số liệu thứ cấp từ Báo cáo tài công ty Vinamilk, tạp chí kinh tế, báo, internet, Tổng cục Thống kê,… 3.2. Phương pháp phân tích: - Đối với mục tiêu cụ thể 1: Sử dụng phương pháp so sánh số tương đối, số tuyệt đối; - Đối với mục tiêu cụ thể 2: Sử dụng công cụ phân tích PEST, chiến lược 4P, phân tích SWOT; - Đối với mục tiêu cụ thể 3: Tổng hợp kết mục tiêu trên, kết hợp ma trận SWOT để đề giải pháp. 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1. Thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập để phân tích đề tài số liệu năm 2013. 4.2. Địa bàn nghiên cứu: Công ty cổ phần sữa Việt Nam, thị trường sữa Campuchia. 4.3. Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu sản phẩm kinh doanh chủ lực Vinamilk sữa. Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia CHƯƠNG 1: Giới thiệu chung 1.1. Khái quát công ty cổ phần sữa Việt Nam 1.1.1. Giới thiệu Công ty cổ phần sữa Việt Nam: Vinamilk tên gọi tắt Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam Dairy Products Joint Stock Company- Vinamilk) công ty sản xuất, kinh doanh sữa sản phẩm từ sữa thiết bị máy móc liên quan Việt Nam. Theo thống kê Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, công ty lớn thứ 15 Việt Nam vào năm 2007.1 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM MÃ CHỨNG KHOÁN: VNM Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Tên tiếng Anh : Vietnam Dairy Products Joint Stock Company Tên viết tắt : Vinamilk Mã chứng khoán : VNM Vốn điều lệ : 8.339.557.960.000 đồng Trụ sở chính: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 54 155 555 Email : vinamilk@vinamilk.com.vn Website: http://www.vinamilk.com.vn Giấy chứng nhận ĐKKD mã số thuế: 0300588569 Logo công ty: http://vi.wikipedia.org/wiki/Vinamilk Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 1.1.2. Hệ thống quản trị: Sơ đồ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 1.1.3. Lịch sử hình thành phát triển công ty: Thời bao cấp (1976-1986) Năm 1976, lúc thành lập, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) có tên Công ty Sữa – Cà Phê Miền Nam, trực thuộc Tổng cục Thực phẩm, sau phủ quốc hữu hóa ba xí nghiệp tư nhân miền nam Việt Nam: Thống Nhất (thuộc công ty Trung Quốc), Trường Thọ (thuộc Friesland), Dielac (thuộc Nestle). Năm 1978, công ty Sữa – Cà phê Miền Nam chuyển giao Công nghiệp thực phẩm đổi tên thành xí nghiệp liên hiệp Sữa - Cà phê – Bánh kẹo I. Lúc này, xí nghiệp có thêm hai nhà máy trực thuộc, là:  Nhà máy bánh kẹo Lubico.  Nhà máy bột dinh dưỡng Bích Chi (Đồng Tháp). Thời kỳ Đổi Mới (1986-2003) Tháng năm 1992, Xí nghiệp Liên hiệp Sữa – Cà phê – Bánh kẹo I thức đổi tên thành Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) - trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất, chế biến sữa sản phẩm từ sữa. Năm 1994, Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk) xây dựng thêm nhà máy sữa Hà Nội để phát triển thị trường miền Bắc, nâng tổng số nhà máy trực thuộc lên nhà máy. Việc xây dựng nhà máy nằm chiến lược mở rộng, phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường Miền Bắc Việt Nam. 1996: Liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn để thành lập Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định. Liên doanh tạo điều kiện cho Công ty thâm nhập thành công vào thị trường Miền Trung Việt Nam. 2000: Nhà máy sữa Cần Thơ xây dựng Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ, nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tốt người tiêu dùng đồng sông Cửu Long. Cũng thời gian này, Công ty xây dựng Xí Nghiệp Kho Vận có địa tọa lạc tại: 32 Đặng Văn Bi, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ Cổ Phần Hóa (2003-Nay) 2003: Công ty chuyển thành Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Tháng 11). Mã giao dịch sàn giao dịch chứng khoán VNM. Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 2004: Mua thâu tóm Công ty Cổ phần sữa Sài Gòn. Tăng vốn điều lệ Công ty lên 1,590 tỷ đồng. 2005: Mua số cổ phần lại đối tác liên doanh Công ty Liên doanh Sữa Bình Định (sau gọi Nhà máy Sữa Bình Định) khánh thành Nhà máy Sữa Nghệ An vào ngày 30 tháng 06 năm 2005, có địa đặt Khu Công Nghiệp Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An.  Liên doanh với SABmiller Asia B.V để thành lập Công ty TNHH Liên Doanh SABMiller Việt Nam vào tháng năm 2005. Sản phẩm liên doanh mang thương hiệu Zorok tung thị trường vào đầu năm 2007. 2006: Vinamilk niêm yết thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 01 năm 2006, vốn Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước có tỷ lệ nắm giữ 50.01% vốn điều lệ Công ty.  Mở Phòng Khám An Khang Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng năm 2006. Đây phòng khám Việt Nam quản trị hệ thống thông tin điện tử. Phòng khám cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, khám phụ khoa, tư vấn nhi khoa khám sức khỏe.  Khởi động chương trình trang trại bò sữa việc mua thâu tóm trang trại Bò sữa Tuyên Quang vào tháng 11 năm 2006, trang trại nhỏ với đàn bò sữa khoảng 1.400 con. Trang trại vào hoạt động sau mua thâu tóm. 2007: Mua cổ phần chi phối 55% Công ty sữa Lam Sơn vào tháng năm 2007, có trụ sở Khu công nghiệp Lễ Môn, Tỉnh Thanh Hóa. 2009: Phát triển 135.000 đại lý phân phối, nhà máy nhiều trang trại nuôi bò sữa Nghệ An, Tuyên Quang. 2010 - 2011: Xây dựng nhà máy sữa nước sữa bột Bình Dương với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD. 2012: Đưa vào hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng với vốn đầu tư 30 triệu USD. Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 2013: Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư số 663/BKHĐT-ĐTRNN cho Công ty việc việc mua cổ phần chi phối (70%) Drifwood Diary Holding Corporation, bang California, Mỹ. 1.2. Lĩnh vực kinh doanh công ty Những hoạt động tạo doanh thu lợi nhuận Công ty năm 2013 sau: - Chế biến, sản xuất kinh doanh bánh, sữa đậu nành, sữa tươi, nước giải khát, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng sản phẩm từ sữa khác; - Chăn nuôi: chăn nuôi bò sữa, cung cấp giống vật nuôi kỹ thuật nuôi; hoạt động trồng trọt; - Cho thuê bất động sản; - Cung cấp dịch vụ phòng khám đa khoa; Trong đó, hoạt động chăn nuôi nhằm mục đích cung cấp sữa tươi nguyên liệu đầu vào cho sản xuất sản phẩm từ sữa Công ty. Các sản phẩm chủ yếu Công ty sau: * Sản phẩm sữa: chiếm 95% tổng doanh số Công ty. Bao gồm ngành hàng: - Sữa bột bột dinh dưỡng - Sữa đặc - Sữa nước: sữa tươi trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa tiệt trùng, sữa chua uống - Sữa chua ăn - Các sản phẩm từ sữa khác: kem, phô mai * Sản phẩm nước giải khát: đóng góp 5% tổng doanh thu Công ty. Các sản phẩm bao gồm: - Sữa đậu nành - Nước ép trái loại: táo, cam, nho,… - Trà loại: trà xanh nha đam, trà nấm Linh Chi trà artiso. - Nước giải khát: nước uống đóng chai, chanh muối, nước mơ ngâm,… 10 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia hội để đối thủ cạnh tranh Vinamilk dễ dàng việc xâm nhập thị trường Việt Nam. Nguồn nguyên liệu đầu vào không ổn định: Ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam chủ yếu hộ gia đình (95%) . Tổng sản lượng sữa tươi đáp ứng 20 -25% lượng sữa tiêu dùng, lại phải nhập khẩu. Sau số năm phát triển nóng, từ năm 2005 phát triển ngành chăn nuôi bò sữa chững lại bộc lộ số khó khăn, yếu mới, vấn đề tổ chức quản lý vĩ mô tổ chức quản lý sản xuất sở chăn nuôi → thách thức ổn định nguồn nguyên liệu. Chi phí thức ăn chăn nuôi bò sữa chiếm 70% giá bán sữa đó, chi phí Thái Lan chiếm 57%, Đài Loan chưa đến 43%. Đây nguyên nhân dẫn đến giá thành sữa nguyên liệu cao, giá nhập nguyên liệu công ty chế biến sữa thấp, người nông dân nuôi bò sữa không mặn mà với công việc mình. Người chăn nuôi bò sữa lợi nhuận, lại bị nhà mua nguyên liệu ép giá → làm cho nguồn nguyên liệu sữa tươi nước giảm đi, đẩy Vinamilk vào cạnh tranh mua với doanh nghiệp thu mua sữa khác. Lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đòi hỏi doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các vấn đề an toàn thực phẩm làm người tiêu dùng e ngại kỹ sử dụng sản phẩm sữa. Tâm lý thích sử dụng hàng ngoại người Việt Nam thử thách lớn Vinamilk doanh nghiệp ngành. Sữa thuộc nhóm hàng nhóm sản phẩm đăng ký giá , bình ổn giá nhà nước gây khó khăn điều hành giá bán. Kinh tế giới có ảnh hưởng lớn đến tính ổn định giá nguồn cung nguyên liệu sữa đầu vào cho Vinamilk tương lai nằm tầm kiểm soát Vinamilk. 3.4. Kết hợp S – W – O – T 3.4.1. Kết hợp S – O 53 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia - Phát triển toàn diện danh mục sản phẩm sữa nhằm hướng tới lực lượng tiêu thụ rộng lớn, đồng thời mở rộng sang sản phẩm giá trị cộng thêm có tỷ suất lợi nhuận lớn Bất động sản, dịch vụ y tế. - Phát triển dòng sản phẩm nhằm thoả mãn nhiều thị hiếu tiêu dùng khác nhau. - Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh qua thị trường mặt hàng nước giải khát có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng thông qua thương hiệu Vfresh nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng tăng nhanh mặt hàng nước giải khát đến từ thiên nhiên có lợi cho sức khoẻ. - Củng cố, xây dựng phát triển hệ thống thương hiệu mạnh Vinamilk Sữa Ông Thọ, Yogurt, Sữa đậu nành Vifresh, nhằm mở rộng - Thị phần thị trường có thị trường (thị trường quốc tế). - Phát triển thương hiệu Vinamilk thành thương hiệu dinh dưỡng có uy tín khoa học đáng tin cậy với người dân Việt Nam thông qua chiến lược áp dụng nghiên cứu khoa học nhu cầu dinh dưỡng đặc thù người Việt Nam để phát triển sản phẩm tối ưu cho người tiêu dùng Việt Nam. - Phối hợp với nhà nước người nông dân việc nâng cao sản lượng chất lượng sữa nguyên liệu cung cấp thông qua việc hướng dẫn bà nông dân việc chăn nuôi bò sữa, mở rộng hình thức chăn nuôi theo mô hình trang trại với qui mô lớn. Đồng thời tìm kiếm thị trường nguyên liệu nhập có giá rẻ. - Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển, sử dụng công nghệ kỹ thuật cho đời sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu tiêu chuẩn nước quốc tế. 3.4.2. Kết hợp S – T - Tận dụng thương hiệu mạnh có truyền thống lâu đời thị trường mạng lưới phân phối rộng khắp nhằm giành thêm thị phần thị trường mà Vinamilk có thị phần chưa cao (sữa bột), đặc biệt vùng nông thôn đô thị nhỏ. 54 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia - Xây dựng quan hệ tốt với nhà cung cấp nhằm chủ động giá, chất lượng lượng cung cấp sữa nguyên liệu. - Tìm kiếm thị trường xuất nhằm ổn định giá trị thị trường xuất sữa. 3.4.3. Kết hợp O - W - Tận dụng ưu đãi phủ ngành chăn nuôi bò sữa (cung cấp nguyên liệu đầu vào) giá nguyên liệu sữa giảm (lộ trình WTO) để chủ động giá nguồn nguyên liệu, ổn định thị trường đầu vào. - Tận dụng thị trường lớn để phát triển thị phần sữa bột ,đặc biệt vùng nông thôn đô thị nhỏ. - Nâng cao hình ảnh chất lượng sản phẩm, đặc biệt thị trường sữa bột mà có số nhà cung cấp làm lòng tin với khách hàng chất lượng sản phẩm sữa (sữa nhiễm melamin Trung Quốc). 3.4.4. Kết hợp W – T. - Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nhà cung cấp để chủ động nguyên liệu đầu vào. 3.5. Lựa chọn chiến lược. Trên sở phân tích SWOT kết hợp yếu tố, Vinamilk nên sử dụng kết hợp chiến lược tăng trưởng tập trung chiến lược liên kết ngang vì: 3.5.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung. - Chiến lược thâm nhập thị trường: Thị trường sữa Campuchia giai đoạn tăng trưởng mạnh dân số Campuchia có cấu theo độ tuổi trẻ, chất lượng sống cải thiện nên nhu cầu sản phẩm sữa chế biến từ sữa tăng. Trong lượng tiêu thụ sữa thấp so với khu vực giới . Vì vậy, việc khai thác sâu vào thị trường có điều cần thiết. Vinamilk nên tăng cường hoạt động Marketing PR để kích thích thêm nhu cầu sử dụng sản phẩm từ sữa người dân, tăng số lượng người mua sữa. * Chiến lược phát triển thị trường: 55 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia - Thị trường nông thôn đô thị nhỏ có nhiều tiềm lại chưa khai thác nhiều. Tiềm mức độ tăng dân số nơi cao thành phố nên thị trường khai thác rộng thị trường thành phố. Có khó khăn thị trường mức sống người dân chưa cao nên khả chi trả cho sản phẩm thấp khiến cho sức mua nhỏ. Vì vậy, với thị trường cung cấp sản phẩm sữa đặc có đường truyền thống Vinamilk có giá phải (sữa Ông thọ, Ngôi sao) sữa đậu nành sữa chua. - Hội nhập WTO mở cho Vinamilk hướng chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế, trước tiên nước khu vực ASEAN, sau vươn tầm giới. Muốn vậy, Vinamilk cần nâng cao chất lượng sữa hàm lượng chất dinh dưỡng sữa đẩy mạnh hoạt động Marketing. * Chiến lược đa dạng hoá đồng tâm - Có nhiều sản phẩm từ sữa, sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên tốt cho sức khoẻ nhiều người yêu thích (sản phẩm Vifresh Vinamilk). Hơn nữa, dòng sản phẩm sữa bột Vinamilk chưa khai thác nhiều để nâng cao khả cạnh tranh với đối thủ thị trường, đặc biệt nhà cung cấp tiếng giới. Vì vậy, cần mở rộng danh mục sản phẩm từ sữa , danh mục sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc từ thiên nhiên có lợi cho sức khoẻ việc đầu tư mạnh vào hoạt động tìm hiểu nhu cầu tiềm ẩn khách hàng, động nghiên cứu phát triển sản phẩm trang thiết bị kỹ thuật – công nghệ đại. * Chiến lược liên kết ngang (kết hợp với đối thủ cạnh tranh ngành để chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần). Quá trình hội nhập WTO, có mặt nhà cung cấp sữa có uy tín giới tạo khả cạnh tranh mạnh sản phẩm Vinamilk. Hơn nữa, với trình độ công nghệ đại, khả quản lý điều hành tốt nên nhà cung cấp có tiềm lực vượt trội hẳn so với Vinamilk. Vì vậy, “ biến đối thủ thành đối tác” chiến lược phù hợp giai đoạn nay. Đây chiến lược Vinamilk để tiếp tục vững vàng trước “cơn sóng thần hội nhập”. Với nguyên tắc hai bên 56 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia có lợi, Vinamilk hợp tác với tập đoàn quốc tế lớn lĩnh vực chế biến thực phẩm, tận dụng kinh nghiệm quản lý, marketing, công nghệ; khai thác thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm thị trường. Hiện sản phẩm liên doanh với Campina (Hà Lan) cho sản phẩm thị trường xuất nội địa; Cà phê Moon - sản phẩm hợp tác với tập đoàn nước Vinamilk vừa đời - xuất sang Mỹ, Thái Lan. Sắp tới, thị trường có thêm sản phẩm bia sữa Vinamilk hợp tác với tập đoàn sản xuất bia lớn thứ hai giới . Năm 2006, dự kiến doanh thu nội địa xuất Vinamilk tăng 50% so với năm 2005 (năm 2005, Vinamilk đạt doanh thu 5.667 tỉ đồng). 57 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Xuất sữa sang thị trường Campuchia vấn đề coi trọng chiến lược xuất ngành sữa Việt Nam nói chung Công ty cổ phần sữa Việt Nam nói riêng thập niên tới. Giải pháp tổng thể để đạt mục tiêu cho doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm xuất sang thị trường Campuchia, đáp ứng đủ số lượng chất lượng cách bền vững, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm qui định bảo vệ môi trường Campuchia. Đa dạng chủng loại sản phẩm đồng thời phát triển dòng sản phẩm chủ lực mang tính đặc trưng, có giá trị sức cạnh tranh cao. Để làm điều Công ty cổ phần sữa Việt Nam cần thực nhóm giải pháp sau: 4.1. Xây dựng sách sản phẩm phù hợp Để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất sữa sang thị trường Campuchia yếu tố sản phẩm yếu tố quan trọng hệ thống chiến lược xuất khẩu. Để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, tăng số lượng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục sản phẩm tạo nên khác biệt để nâng cao vị thế, hình ảnh tăng sức cạnh tranh. Công ty cần phải quan tâm xây dựng sách sản phẩm phù hợp, cụ thể giải pháp sau: 4.1.1. Nâng cao lực chế biến sản phẩm: Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản xuất việc trọng đến mẫu mã, bao bì yếu tố quan trọng để đẩy mạnh hoạt động xuất Vì xu hướng tiêu dung trọng tới bề sản phẩm, sản phẩm thiết kế đẹp mắt nhận quan tâm khách hang nói “người bán hàng thầm lặng” 4.1.2. Đa dạng hóa sản phẩm Nhu cầu người tiêu dùng thay đổi để đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng đẩy mạnh hoạt động xuất sang thị trường Campuchia goài việc giữ nguyên mạnh xuất sản 58 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia phẩm chủ lực việc đa dạng hóa nhiều dòng sản phẩm (chủng loại, kích cỡ, mẫu mã), nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm với tính chất khác biệt dựa nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Campuchia giúp nhiều tiến trình thúc đẩy hoạt động xuất sang thị trường này. Thông qua đa dạng hóa dòng sản phẩm, khách hàng có nhiều lựa chọn sản phẩm, dễ dàng định mua sản phẩm đáp ứng nhu cầu mong đợi. 4.1.3. Xây dựng chiến lược giá phù hợp Giá coi yếu tố cạnh tranh quan trọng việc thu hút khách hàng doanh nghiệp. Vì vậy, việc đưa sách giá phù hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp cho Công ty có chiến lược kinh doanh hiệu quả. Sự hình thành vận động giá sữa chịu tác động nhiều nhân tố, nên đưa định giá, đòi hỏi Công ty phải xem xét, cân nhắc, giải nhiều vấn đề như: nhân tố ảnh hưởng tới giá sữa, sách thông dụng, thông tin giá loại sữa có thị trường việc điều chỉnh giá… Giá bán phải xác định dựa sau: - Chi phí sản xuất kinh doanh bao gồm: chi phí đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất; chi phí nguyên liệu đầu vào bao gồm cho phí thu mua, vận chuyển, bảo quản, đóng gói; chi phí thủ tục xuất (chính sách thuế); chi phí bán hàng, chi phí vận chuyển đưa hàng đến Campuchia. - Nhu cầu, tâm lý tiêu dùng sản phẩm sữa: Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa Việt Nam tăng trưởng ổn định. Cùng với phát triển kinh tế, người tiêu dùng quan tâm nhiều đến sức khỏe sử dụng sản phẩm sữa nhiều hơn. Vì vậy, phải nghiên cứu để nắm cảm nhận khách hàng sản phẩm công ty nhiều mặt uy tín chất lượng sản phẩm. nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới giá bán sản phẩm. Trên thực tế, sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo, có uy tín , tạo lòng tin cho người tiêu dùng cho phép doanh nghiệp định giá bán cao mà không gây phản ứng từ phía người tiêu dùng. 59 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia - Giá đối thủ cạnh tranh: Căn vào giá bán công ty xuất nước mặt hàng loại. Bên cạnh đó, cần phân tích dự đoán thái độ phản ứng đối thủ trước sách giá mình, chủ động có giải pháp đối phó, đưa sách giá hợp lý. 4.2. Ổn định nguồn nguyên liệu Ngành công nghiệp chế biến sữa ngành công nghiệp thực phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Các sản phẩm ngành chế biến từ nguồn nguyên liệu sữa động vật (sữa bò, sữa dê). Ngành công nghiệp sữa có đặc trưng nguồn nguyên liệu phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên, đặc biệt khí hậu. Việt Nam điều kiện khí hậu thuận lợi nước xứ lạnh khác nên việc chăn nuôi bò sữa gặp khó khăn, nguyên nhân gây tình trạng nguồn cung nguyên liệu nước bị thiếu hụt trầm trọng. Chính vậy, Công ty nên quan tâm nhiều đến yếu tố nguyên liệu đầu vào, yếu tố quan trọng mà Công ty cần ưu tiên hàng đầu. Vì chủ động nguồn nguyên liệu, ổn định chất lượng số lượng nguồn sữa đầu vào giúp trình sản xuất - kinh doanh xuất Công ty không bị gián đoạn. Các giải pháp nguồn nguyên liệu là: 4.3.1. Về nguồn cung ứng nguyên liệu Theo thống kê Tổng đàn bò sữa Việt Nam năm 2014 (số liệu thống kê 01/04/2014) 200.400 con, tăng 14% so với năm 2013 tăng 67% so với năm 2010. Nhiều công ty, tập đoàn kinh tế lớn có kế hoạch tham gia đầu tư vào ngành chăn nuôi bò sữa. Đây bước phát triển nhảy vọt số lượng chất lượng ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam (khi trang trại quy mô công nghiệp đại đời bên cạnh trang trại quy mô gia đình). Điều chứng minh phát triển gắn kết ngành chế biến sữa ngành chăn nuôi bò sữa, mô hình phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam nước phát triển ngành sữa ngành chế biến sữa phát triển trước tạo tiền đề cho ngành chăn nuôi bò sữa phát triển đáp ứng cho nhu cầu nguyên liệu. Vì vậy, Công ty nên tập trung đầu tư vào phát triển vùng chăn nuôi cụ thể xây dựng trang trại bò sữa với quy mô công nghiệp đại 60 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia với hàng ngàn con. Các trang trại chăn nuôi bò sữa HF thuần, áp dụng công nghệ cao để tạo nên hệ giống chất lượng tốt, tạo sản phẩm hàng hóa, áp dụng tiến khoa học tiên tiến như: hệ thống thiết bị chuồng trại đại hệ thống nước rửa chuồng, hệ thống quạt công nghiệp, giàn phun sương làm mát cho đàn bò mùa hè, . Theo dõi, quản lý giống theo chương trình quản lý giống Quốc gia VDM VDA. Bên cạnh việc tập trung phát triển sở chăn nuôi bò sữa lớn, chuyên nghiệp theo công nghệ đại, cần song hành phát triển hình thức chăn nuôi nông hộ thông qua hình thức hỗ trợ nguồn vốn cho hộ gia đình phát triển chăn nuôi bò sữa, hộ chăn nuôi bò sữa riêng lẻ nên tập hợp, quản lý theo hợp tác xã để đảm bảo sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm hiệu hơn, thuận tiện cho việc thu gom, tiêu thụ. Đồng thời, hỗ trợ ứng dụng biện pháp kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, đại, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng phòng trị bệnh cho đàn bò sữa. Tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật chăn nuôi, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia học tập phát triển chăn nuôi bò sữa. 4.3.2. Về bảo quản nguyên liệu Bảo quản khâu quan trọng để trì số lượng bảo đảm chất lượng nguyên liệu để chế biến sản phẩm xuất sang thị trường Campuchia. Hiện nay, Việt Nam chưa có trang trại khép kín từ khâu chăn nuôi đến thu hoạch chế biến sữa quy mô công nghiệp. Trong đó, nguồn cung cấp nguyên liệu thu mua từ nông dân gặp khó khăn. Bên cạnh đó, điều kiện thiết bị công nghệ bảo quản lâu dài an toàn nguồn nguyên liệu sữa thiếu. Vì để bảo đảm nguyên liệu sữa cho chế biến cần nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Một giải pháp mà công ty cần xúc túc tiến đảm bảo nguồn nguyên liệu sữa, chất lượng sữa phải kiểm tra hộ chăn nuôi, áp dụng chế độ thưởng vào giá thu mua sữa cho hộ chăn nuôi có sữa chất lượng tốt. Xây dựng trạm trung chuyển phân bổ khắp nước để tạo thuận lợi cho nông dân trình bán sữa cho công ty. Việc bố trí hệ thống trạm trung chuyển rải rộng khắp đảm bảo sữa bảo quản làm lạnh 61 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia thời gian sớm nhất. Với biện pháp bảo quản này, chất lượng sữa đầu vào hệ thống thu mua Công ty đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt vệ sinh, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, trang trại cần áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế từ khâu trồng cỏ nguyên liệu khâu vắt sữa, bảo quản để vận chuyển đến nhà máy sản xuất. Công ty cần tăng cường hợp tác với đội ngũ nhà khoa học Việt Nam, áp dụng công nghệ đại triệt để tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến sản xuất, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. 4.3. Tăng cường hoạt động marketing 4.3.1. Tăng cường nghiên cứu dự báo thị trường Nghiên cứu thị trường dự báo thị trường công cụ kinh doanh thiết yếu công việc cần làm thị trường cạnh tranh, nơi có nhiều sản phẩm phải cạnh tranh gay gắt để dành chấp nhận mua sử dụng khách hàng. Do đó, hiểu rõ thị trường khách hàng tiềm công ty có nhiều hội đưa biện pháp thích hợp để đưa sản phẩm vào thị trường cách thành công. Trước hết, Công ty cổ phần sữa Việt Nam cần đẩy mạnh nghiên cứu thị trường Campuchia, nắm bắt thông tin nhanh chóng đầy đủ. Nhất qui định chất lượng, kiểm soát sản phẩm nhập Campuchia. Ngoài thông tin chung thị trường, công ty nên có mối liên hệ trực tiếp với đối tác nhập thực thông tin hai chiều với đối tác. Tiến tới, công ty nên thành lập văn phòng đại diện làm đầu mối xúc tiến xuất khẩu. Bên cạnh đó, tăng cường khảo sát thị trường Campuchia để thiết lập quan hệ mua bán trực tiếp với nhà phân phối Campiuchia, hướng để nắm thị trường đẩy mạnh bán hàng. 4.3.2 Tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm Hiện nay, hàng Việt Nam có hội tốt thị trường nước láng giềng Campuchia người tiêu dùng nước ngày có xu hướng lựa chọn hàng Việt Nam thay cho hàng Thái Lan Trung Quốc. Tuy nhiên, hoạt động quảng bá thương hiệu sản phẩm nói chung rời rạc, 62 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia chưa tạo ấn tượng cho người tiêu dùng chưa tạo vị hàng Việt Nam giới kinh doanh Campuchia. Vì vậy, để thâm nhập sâu vào thị trường Campuchia, Công ty cần đẩy mạnh chương trình quảng bá thương hiệu sản phẩm để khách hàng Camphuchia biết đến tin tưởng sản phẩm có chất lượng cao thông qua hoạt động như: - Tăng cường hoạt động quảng cáo: Cần xây dựng chương trình quảng cáo phù hợp với thị hiếu văn hóa Campuchia thông qua phương tiện tivi, radio, báo, tạp chí, qua hệ thống Internet,… - Mở rộng chương trình chào hàng: công ty nên tăng cường giới thiệu sản phẩm cho nhà cửa hàng bán lẻ thị trường Campuchia. Đối với sản phẩm nên có hàng mẫu để người tiêu dùng dùng thử. Đồng thời, công ty nên thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm sữa, mạnh dạn mở cửa hàng Campuchia để trực tiếp phân phối hàng đến tận tay người tiêu dùng Campuchia. 4.3.3 Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng. Hoạt động chăm sóc khách hàng, nhiệm vụ hàng đầu, có tính chất chiến lược lâu dài liên tục. Đây hoạt động mà thông qua Công ty mong thể trân trọng tín nhiệm quý báu khách hàng. Việc nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin để thực số dịch vụ với khách hàng, đầu mối nhập cần thiết. Các chương trình quản trị quan hệ với khách hàng (CRM) cần đưa vào sử dụng để dần tạo nên kênh thông tin khách hàng công ty. Đặc biệt, khách hàng mục tiêu, việc thường xuyên phải chuyển thông tin sản phẩm mới, để thông báo cần thiết. 4.4. Nâng cao hiệu nguồn lực quản lý Để đạt mục tiêu kinh doanh công tác quản lý nguồn nhân lực có ý nghĩa vô quan trọng định đến tồn phát triển công ty. Có thể nói, nguồn nhân lực tài sản quý giá nhất, chìa khóa dẫn tới thành công công ty, doanh nghiệp kinh tế thị trường. Một yếu tố quan trọng, 63 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia then chốt trình độ quản lý quản lý trình độ tay nghề công nhân sản xuất. Vì vậy, công cần đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thồn qua việc lập chương trình kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán thợ lành nghề. Việc đào tạo phải tiến hành theo phương châm vừa phát triển chiều rộng nhằm đáp ứng yêu câu trước mắt, đồng thời phải có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán chuyên sâu, cán nghiên cứu khoa học đầu ngành để chuẩn bị cho phát triển ngành tương lai. Thực chương trình đào tạo kỹ đào tạo lại cho lao động có tổ chức để họ đảm nhận vị trí trống tổ chức mà không cần tuyển dụng thêm nguồn lao động từ bên ngoài. Đề bạt người từ bên tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng họ để học đảm nhiệm vị trí cao hơn. Đồng thời công tác đào tạo cần tránh tình trạng đào tạo ạt, chi phí cao hiệu lại thấp. Cần trì công tác đào tạo thời gian dài, mở rộng diện chuyên đề quản lý kinh tế cho thành viên công ty. 64 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong kinh tế thị trường nay, việc đẩy mạnh hoạt động xuất việc làm cần thiết quan trọng cho doanh nghiệp xuất muốn tồn phát triển lâu dài thị trường. Trong thời gian vừa qua, Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) không ngừng nỗ lực, sau 37 năm phát triển, nói Vinamilk tạo lập thương hiệu uy tín người tiêu dùng tin tưởng. Thị phần Vinamilk Việt Nam phân khúc sữa đặc có đường 75%, sữa nước 50%, sữa bột 30% sữa chua lên đến 90%. Không nỗ lực nâng cao thị phần nước, Vinamilk vươn số thị trường khác giới. Năm 2013, tổng doanh số xuất Vinamilk đạt khoảng 230 triệu USD, riêng thị trường Campuchia vào khoảng 40-50 triệu USD, thị trường đủ tiềm để công ty tính chuyện xây nhà máy đây. Nhìn chung, hoạt động xuất Công ty thị trường Campuchia đạt nhiều kết đáng khen ngợi: doanh thu hàng năm tăng, đóng góp nhiều vào tổng doanh thu việc nâng cao vị cạnh tranh Công ty thị trường giới. Sản phẩm Công ty ngày nhiều khách hàng Campuchia lựa chọn, theo với nhiều hứa hẹn tích cực đến mối quan hệ hợp tác lâu dài. Thông qua trình tìm hiểu phân tích số liệu với sử dụng công cụ ma trận SWOT, phân tích PEST chiến lược 4P. Để đề chiến lược cho công ty điều dễ dàng, trình nghiên cứu nhà quản trị, đề chiến lược cho công ty, nhà quản trị phải tìm hiểu cách rõ ràng nhân tố bên tác động đến công ty khả mà công ty cung ứng cho chiến lược đạt mục tiêu. Một chiến lược tốt chiến lược rõ ràng cụ thể phù hợp với xu khả công ty. Khi đề chiến lược việc thực phải sát cánh bên chiến lược mà công ty đưa ra, quan trọng nguồn lực công ty phải phù hợp. 5.2 Kiến nghị: 65 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia Dựa vào kết từ nghiên cứu này, để đẩy mạnh phát triển hoạt động xuất sữa Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk, Chúng đề xuất số kiến nghị sau đây: 5.2.1 Đối với Nhà nước: Một là, tiếp tục tạo thủ tục thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn từ sách hỗ trợ lãi suất để phát triển sản xuất, xuất Hai là,tiếp tục điều chỉnh lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường. Đây biện pháp hữu hiệu để kích cầu thúc đẩy sản xuất. Ba là, xem xét dãn thời gian nộp thuế nhập mặt hàng nguyên liệu, đầu vào cho sản xuất hàng xuất khẩu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lực cạnh tranh hàng hoá. Bốn là, xác định việc xúc tiến xuất hàng hoá nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy mở rộng thị trường xuất sang khu vực bị tác động khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế. Năm là, hệ thống văn pháp lý đặc biệt thủ tục hành liên quan đến xuất khẩu, hải quan sửa đổi, bổ sung phức tạp, nhiều công đoạn. Nhà nước cần phải tiếp tục hoàn thiện, đơn giản thủ tục cho phù hợp với tình hình mới, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất có hiệu quả. 5.2.2 Đối với Công ty - Mặc dầu Vinamilk có sản phẩm tốt, chí có thương hiệu mạnh, khâu marketing yếu, dẫn đến chưa tạo thông điệp hiệu để quảng bá đến người tiêu dùng điểm mạnh công ty. Tuy sản phẩm có lượng sữa tươi chiếm 70% - 99%, chưa biết cách khai thác thương hiệu nên Vinamilk chưa có thông điệp để người tiêu dùng hiểu khác biệt sữa tươi so với sữa hoàn nguyên, sữa tiệt trùng.các công ty nước họ mạnh vấn đề marketing cho sản phẩm, phần lớn doanh thu họ đầu tư cho lĩnh vực lĩnh vực nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đặc biệt người dân việt nam hay bị ảnh hưởng tâm lý công ty nước họ thắng điểm vào việt nam họ có chiến dịch 66 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia marketing mạnh tạo thu hút người tiêu dùng việt nam khiến người tiêu dùng việt nam mua hàng ấn tượng hàng họ thu hút.trong mặt hàng không thua hàng họ công ty lại điều cho người tiêu dùng thấy ,công ty muốn tạo vị chiếm thị phần mang lại cho người tiêu dùng ấn tượng thể thương hiệu chất lượng hàng việt không thua hàng nước đưa chiến lược marketing mạnh tạo ấn tượng thay đổi tâm lý người tiêu dùng Chủ động nguồn nguyên liệu, giá thu mua sữa cao doanh nghiệp khác, hệ thống xe đông lạnh vận chuyển tốt, dây chuyền chế biến đại lợi vượt trội Vinamilk, tất mạnh hẳn lại chưa chuyển tải đến người tiêu dùng.vấn đề đặt công ty Vinamilk nên gấp rút xây dựng lại phận marketing, chiến lược marketing ngắn hạn, dài hạn với tiêu chí rõ ràng, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống thương hiệu mạnh lên hàng đầu. - Công ty cần có giải pháp thực đồng hoạt động từ sản xuất đến kinh doanh. - Thiết lập sách sản phẩm phù hợp với điều kiện quy định thị trường Campuchia: chất lượng sản phẩm giá cả, không ngừng cải tiến phát triển sản phẩm thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tăng cường hoạt động marketing, xúc tiến thương mại, làm tốt công tác R&D để lập kế hoạch kinh doanh phù hợp dài hạn. - Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối. - Tăng cường quy hoạch vùng nuôi nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng ổn định sản lượng. Thực mô hình truy gốc xuất xứ nguyên liệu để chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, mang lại an tâm cho khách hàng đồng thời mang lại tính cạnh tranh cho sản phẩm. 67 Chiến lược xuất sữa Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo thường niên Vinamilk năm 2013 2. Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam: Hồ sơ thị trường Campuchia, 1/2013. 3. Trang Bách khoa toàn thư mở: http://vi.wikipedia.org/wiki/Vinamilk 4. Trang web Công ty cổ phần sữa Việt Nam: http://vinamilk.com.vn 5. Trang thông tin ngành thủy sản Việt Nam Quốc tế www.seafood1.net 6. Trang thông tin điện tử Đầu tư chứng khoáng: http://tinnhanhchungkhoan.vn 7. Trang thông tin điện tử Sở Công thương Bến Tre: http://www.congthuongbentre.gov.vn/home/thi-truong-campuchia-phan-iiiW2313.htm 68 [...]... http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep /vinamilk- dat-muc-tieu-chiem-60-thi-phan-sua-nuocviet -nam- 11531.html; [Truy cập ngày 05/9/2014] 21 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia Số liệu thống kê các chỉ số kinh tế Campuchia: 22 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia * Quan hệ kinh tế thương mại giữa Campuchia với Việt Nam 1 Văn bản đã ký kết a Hiệp định... phẩm sữa Vinamilk xuất khẩu sang thị trường Campuchia đã có những bước chuyển biến đáng kể, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam đã khẳng định được thị phần và sức cạnh tranh của mình trên thị khu vực trong đó có Campuchia trong những năm tiếp theo 27 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 3.1 Phân tích PEST 3.1.1 Môi trường. .. 2.2.2.2 Kim ngạch xuất khẩu của công ty ở thị trường Campuchia Hiện tại, sản phẩm sữa của Vinamilk xuất khẩu sang 15 quốc gia, trong đó có thị trường Campuchia, với kim ngạch đạt trên 140 triệu USD 24 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia Doanh thu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, Công ty Vinamilk chính thức gia nhập vào đội ngũ doanh nghiệp lớn của châu Á-... đang nắm giữ gần 50% thị phần sữa nước nội địa7 7 Xem www.seafood1.net/vi/04/2014/ho-so-thi-truong -campuchia- phan [Truy cập 13/10/2014] 17 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 2.2.2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu của Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam tại thị trường Campuchia Số lượng thị trường Vùng 3 (Cambodia, Philippines và Việt Nam) ASEAN Trung Đông... nhiều 26 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia so với Doanh thu là kết quả của việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ, tăng tính hiệu quả các chương trình tiếp thị, bán hàng Thị trường Campuchia là thị trường tiềm năng không chỉ của Việt Nam mà của các quốc gia trên thế giới và đây là thị trường có tỷ trọng khá lớn so các thị trường. . .Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 1.3 Vị thế của công ty trong ngành Ngày 19/08/2014, tại Hội nghị khoa học và công nghệ thực phẩm thế giới tổ chức ở Montreal, Canada, Vinamilk đã vinh dự được trao “Giải thưởng công nghiệp thực phẩm toàn cầu IUFoST 2014”.2 Là một trong những nhà sản xuất sữa hàng đầu tại Việt Nam, những năm gần đây Vinamilk. .. truyền thống, Vinamilk còn đồng thời thu hút thêm các khách hàng mới, đặc biệt là thị trường nhiều tiềm năng của quốc gia láng giềng Campuchia 2.2.2.1 Tổng quan thị trường Campuchia * Điều kiện địa lý, tự nhiên 18 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia (Nguồn: http://www .vinamilk. com.vn/vi/ve-cong -ty) Tên chính thức: Vương quốc Campuchia; vị trí... 21/08/2014 3 http:/ /vinamilk. com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/718 /vinamilk- doat-giai-thuong-cong-nghiep-thuc-pham-toancau-2014 4 Báo cáo thường niên Vinamilk năm 2013, trang 46 2 11 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia Công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh vào năm 2006 Công ty có giá trị vốn hóa trên thị trường vào thời điểm... 2017 Từ đầu năm đến nay, Công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu sữa với giá trị 4.703 tỷ đồng, tương đương khoảng 230 triệu USD; tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái Trong những năm tới, Vinamilk dự kiến tăng 14 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia trưởng xuất khẩu bình quân 10 - 15%/năm Dù tỷ lệ tăng trưởng doanh thu xuất khẩu thấp hơn giai đoạn... rộng sản xuất kinh doanh ra các thị trường mới thông qua việc đầu tư ra nước ngoài ở các quốc gia tiềm năng được lựa chọn như Mỹ, Campuchia 6 5 6 Báo cáo thường niên Vinamilk năm 2013, trang 13 Báo cáo thường niên Vinamilk năm 2013, trang 54 12 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 2.1 Tình hình sản xuất . chức Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 8 1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: . Hoạch định chiến lược xuất khẩu sản Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia, qua đó đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược. 2.2 mại 44 Chiến lược xuất khẩu sữa của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk sang thị trường Campuchia 2 3.3. Phân tích SWOT của sản phẩm 48 3.3.1. Điểm mạnh của công ty Vinamilk (S)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược xuất khẩu sữa của công ty cổ phần sữa việt nam – vinamilk sang thị trường campuchia, Chiến lược xuất khẩu sữa của công ty cổ phần sữa việt nam – vinamilk sang thị trường campuchia, Chiến lược xuất khẩu sữa của công ty cổ phần sữa việt nam – vinamilk sang thị trường campuchia

Từ khóa liên quan