Giáo án lớp 2 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015 (HK2)

406 4.9K 11
Giáo án lớp 2 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015 (HK2)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án lớp 2A 2015 TUẦN 19 Tuần 19 Năm học 2014- Thứ hai ngày tháng năm 2015 Tập đọc: (2tiết) CHUYỆN BỐN MÙA I. MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch tồn bài; biết ngắt nghỉ sau dấu câụ - Đọc : mầm sống, bếp lửa - Hiểu từ ngữ: Đâm chồi nảy lộc ,đơm, bập bùng ,tựu trường - Hiểu ý nghĩa: Bốn mùa xn, hạ, thu, đơng, mùa vẻ đẹp riêng, có ích cho sống. ( trả lời CH 1, 2, 4). HS K- G trả lời CH3 *THGDBVMT: Mỗi mùa Xn, Hạ, Thu, Đơng có vẻ đẹp riêng gắn bó với người, Chúng ta cần có ý thức giữ gìn bảo vệ mơi trường thiên nhiên để sống người ngày thêm đẹp đẽ. II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ tập đọc - Ghi sẵn nội dung luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra cũ : -Nhận xét kết học tập thi HS HKI 2. Dạy - học : - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Chuyện bốn mùa - HS nhắc lại tựa * Hoạt động 1: HD Luyện đọc -GV đọc mẫu -HD luyện đọc+giải nghĩa từ - Đọc nối tiếp từ đầu đến hết -YCHS đọc nối tiếp câu rút từ khó: bài. Mỗi HS đọc câu: - HD đọc từ khó vườn bưởi, rước, tựu trường . -u cầu HS đọc nối tiếp đoạn - Mỗi hs đọc đoạn - GV hướng dẫn HS đọc câu dài - Hs đọc + Có em / có bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ có giấc ngủ ấm chăn.// + Cháu có cơng ấp ủ mầm sống/ để xn về/ cối đâm chồi nảy lộc.// *Giải nghĩa từ : Đâm chồi nảy lộc, Đơm , Bập bùng - u cầu HS đọc nối tiếp đoạn nhóm - Đọc nối tiếp đoạn nhóm - Thi đọc - Thi đọc nhóm - GV n.xét. Tun dương nhóm thắng cuộc. TIẾT Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Hoạt động dạy Năm học 2014- Hoạt động học * Hoạt động 2: Tìm hiểu - Cho HS đọc thầm trả lời câu hỏi +Bốn nàng tiên chuyện tượng trưng cho mùa mùa mùa năm ? + Cho HS quan sát tranh, thảo luận nhóm tìm nàng tiên, xn, hạ, thu, đơng. - Cho đại diện nhóm trả lời + Em cho biết mùa xn có hay theo lời nàng Đơng? + Các em co biết xn về, vườn đâm chồi nảy lộc? + Mùa xn có hay theo lời bà Đất ? + Theo em, lời bà Đất lời nàng đơng nói mùa xn có khác khơng ? + Và để biết mùa đơng, mùa thu, mùa hạ có hay,chia lớp thành nhóm tìm hiểu theo câu hỏi sau: - Mùa Hạ có hay theo lời nàng Xn, - Mùa Thu có hay theo lời lời nàng Hạ ? - Mùa Đơng có hay theo lời nàng Thủ - Cho đại diện nhóm trả lời - HS đọc thầm lại bàị - Xn , hạ, thu, đơng. - Thảo luận nhóm đơi - Trả lời tranh SGK. - Xn về, vườn đâm chồi nảy lộc - Vào xn, thời tiết ấm áp, có mưa xn, thuận lợi cho cối phát triển, đâm chồi nảy lộc - Xn làm cho tươi tốt - Khơng khác nhau, hai nói điều hay mùa xn. - Theo dõi, thảo luận, trả lời: - Nhưng phải có nắng em Hạ… - Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất… - Có em có bập bùng bếp lửa nhà sàn… - Trả lời, nhận xét. - Tự trả lời theo ý mình. +Trong mùa em thích mùa * Luyện đọc lại - Các nhóm thi đọc, nhóm - GV hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu lại HS. - Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp - Cá nhân thi đọc bàị nhóm đọc cá nhân. - Nhận xét ghi điểm - Bốn mùa năm mùa 3.Củng cố – Dặn dò: vẻ,… +Qua giúp em hiểu điều ? - HS nghe * THGDBVMT: Mỗi mùa Xn, Hạ, Thu Đơng có vẻ đẹp riêng gắn bó với ngườị Chúng ta cần có ý thức giữ gìn bảo vệ MT thiên nhiên để - Về nhà đọc lại xem trước sống người ngày thêm Thư trung thu đẹp đẽ. -Dặn dò HS nhà luyện đọc chuẩn bị sau . Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- TỐN : TỔNG CỦA NHIỀU SỐ I. MỤC TIÊU: - Nhận biết tổng nhiều số. - Biết cách tính tổng nhiều số. - Các BT cần làm: BT1( cột 2), BT2 ( cột 1, 3), BT3 (a). II. CH̉N BỊ: - SGK; Bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: 2. Bài Giới thiệu: Giới thiệu tổng nhiều số . - HS nhắc lại tựa * Hoạt động 1: Giới thiệu tổng nhiều số cách tính 1) Ghi phép tính +3 + = - Gọi HS nêu kết quả. - Nêu kết quả: 2+3+4=9 - Đây tổng nhiều số. “Tổng 2, 3, 4” - HS nghe hay “ hai cộng ba cộng bốn”. - Gọi HS nêu lại phép tính kết quả. - cộng cộng -HD viết theo cột dọc: viết số hạng thẳng - Theo dõi cột tổng thẳng cột. 2 cộng 5, +3 cộng 9, viết 9. 2) HD cách tính ghi kết 12+34+40= 3) HD tính tổng nhiều số, số - Trả lời hạng số có hai, chữ số. 15+ 46 +29+8= - Theo dõi, nêu kết quả. -Tính SGK, lưu ý phép tính có nhớ, - Nghe ghi kết thẳng cột theo hàng tính từ phải sang tráị * Hoạt động 2: Thực hành Bài - Gọi HS đọc u cầụ - Đọc u cầụ -Hướng dẫn HS tính theo dãy phép tính từ trái - Theo dõi làm bảng con, bảng sang phải lớp. (KQ: 14 ; 20 ; 18 ; 24) - Cùng HS nhận xét. - Nhận xét. - Phép tính 6+6+6+6 có đặc biệt? - Các số hạng - Nhận xét ghi điểm Bài - Gọi HS đọc u cầu - Đọc u cầụ - HD ghi kết thẳng theo cột, lưu ý có - HS thực nhớ hàng chục. 14 36 15 24 + 33 + 20 15 24 Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- 21 68 65 + 15 15 60 + 24 24 96 - Cùng HS nhận xét. -Trong phép tính, có phép tính có - Nhận xét. đặc biệt? - Có phép tính; số hạng - Nhận xét ghi điểm Bài 3. - Gọi HS đọc u cầu - Đọc u cầu - HD quan sát hình vẽ, số liệu để làm. - Theo dõi - Cho HS làm vào vở, bảng lớp. - HS làm vở, bảng lớp. - KQ: 12kg +12kg +12kg = 36kg l + l + l +5 l =20 l - Cùng HS nhận xét. - Nhận xét. - Các phép tính ta vừa tính có đặc biệt? - Các số hạng phép tính - Mỗi phép tính có số hạng - Trả lời 3. Củng cố – Dặn dò : - Gọi HS trả lời:2+2+2+2=?. - HS trả lời : - Nhận xét học - Về nhà xem lại xem trước - Dặn nhà làm xem trước sau Phép nhân. THỂ DỤC: TRỊ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI”. I. MỤC TIÊU: - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi. - Rèn kỹ nhanh, mạnh, dẻo, khéo. II. CH̉N BỊ: - Sân trường, vệ sinh sân tập - Còi, tranh ảnh minh họa… III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO ĐL HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH VIÊN II. Phần mở đầu 8p – 10p 1. Nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, - Nhận lớp, phổ biến nội dung 1p – 2p báo cáo cho GV nhận lớp. u cầu tiết học.      2. Khởi động - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động khớp: cổ, cổ Đàm Ngân x nhịp                   Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014 tay, hơng, gối,… - Quan sát HS tập luyện II. Phần 1.Trò chơi “bịt mắt bắt dê” - Phân tích lại cách chơi đồng thời kết hợp thị phạm cho HS nắm cách chơi - Sau cho HS chơi thử. - Sau điều khiển cho học sinh thực - Quan sát,nhắc nhở - Nêu hình thức xử phạt em thua        19p – 23p - Chạy thành vòng tròn - Nghiêm túc thực – lần 2. Trò chơi “nhanh lên bạn ơi” - Phân tích lại thị phạm cho HS nắm cách chơi. - Sau cho HS chơi thử. - Nêu hình thức xử phạt 3.Phân hóa đối tượng: Củng cố ,hướng khắc phục học sinh yếu III. Phần kết thúc 1. Thả lỏng - Hướng dẫn cho HS động tác thả lỏng tồn thân 2. Nhận xét - Nhận xét buổi học 4. Xuống lớp -GV hơ “ giải tán” – lần                          4p – 6p - Tập hợp thành hàng ngang – 2p – 2p – 2p - HS reo “ khỏe” Thứ ba ngày 6tháng năm 2015 CHÍNH TẢ (Tập chép): CHUYỆN BỐN MÙA I. MỤC TIÊU: - Chép xác tả, trình bày đoạn văn xi - Làm tập 2, 3a. - GDHS tính cẩn thận Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Chép nội dung tập chép lên bảng - Bảng phụ ghi nội dung tập III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1. Bài cũ -YC học sinh viết BC số từ -Nhận xét HS. 2. Bài : - Giới thiệu: - Tựa bài: Chuyện bốn mùa * Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép + HD HS chuẩn bị: - GV đọc đoạn văn cần chép lượt - Đoạn chép ghi lời Chuyện bốn mùa ? - Bà Đất nói ? - Đoạn chép có tên riêng ? Những tên riêng phải viết ntn? - u cầu HS tìm , phân tích viết từ khó vào BC. Theo dõi chỉnh sửa cho em. *HDHS viết bài: - GV đọc mẫu lần - HS nhìn bảng chép vào - GV đọc lại -Chấm , sửa sai *HĐ2: Hướng dẫn làm tập tả - Phân biệt l / n , dấu hỏi/ dấu ngã + BT2a: Hs đọc u cầu - HD cho HS làm vào vở, bảng. Năm học 2014- Hoạt động học - Viết từ ngữ: tinh nghịch, đơm, bánh rán, gián. - HS nhắc lại tựa - hs đọc lại - Bà Đất. - Khen nàng tiên người vẻ, có ích, đêù đáng u - Trả lời - Viết từ ngữ: tựu trường, ấp ủ… - Hs nghe - HS viết vào - Hs sốt lỗi - 5-7 - Đọc y/c a - HS làm vở, bảng. (lưỡi, lúa, năm, nằm). - Nhận xét, nghe - đọc lại câu vừa điền. - Đọc y/c a . - Theo dõi đọc , làm vào vở. - Nhận xét. + BT3a: Hs đọc u cầu - Gv hướng dẫn sau u cầu làm 4. Củng cố – Dặn dò: - Nhận xét chung học. - Dặn dò HS nhà viết lại lỗi sai - Về nhà xem lại chuẩn bị bài tả. sau - Chuẩn bị sau TỐN: Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- PHÉP NHÂN I. MỤC TIÊU: - Nhận biết tổng nhiều số hạng nhaụ - Biết chuyển tổng nhiều số hạng thành phép nhân. - Biết đọc, viết kí hiệu phép nhân. - Biết cách tính kết phép nhân dựa vào phép cộng. - BT cần làm 1; II.ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh ảnh, mơ hình, que tính III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Họat động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ : -Tổng nhiều số. - Cho HS làm số phép tính BT2. - HS làm bàị - Cùng HS nhận xét,ghi điểm. - Nhận xét. 2. Bài : - Giới thiệu bàị - Tựa bài: Phép nhân - HS nhắc lại tựa *Hoạt động 1: Giới thiệu phép nhân - Tấm bìa có chấm tròn? - Cho HS quan sát có tất bìả - Tấm bìa có chấm tròn. - Có bìa, bìa có - Có tất bìa chấm tròn( chấm tròn lấy lần), có tất chấm tròn? - Có tất 10 chấm tròn. - Muốn biết có chấm tròn ta - Phép tính cộng: 2+2+2+2+2=10 làm phép tính gì? - Tổng 2+2+2+2+2 có số hạng, - Theo dõi s/hạng 2+2+2+2+2 tổng số hạng, số hạng 2, ta chuyển thành phép nhân, viết sau: x 5= 10 - Giới thiệu dấu nhân, gọi HS đọc phép - Đọc . tính. - số hạng tổng,5 số số - Nghe hạng tổng, viết x để lấy lần. Như vậy, có tổng số hạng chuyển thành phép nhân. *Ho ạt động 2: Thực hành Bài : - G ọi HS đọc u - Đọc u cầu - HDHS làm theo mẫu: lấy lần. - Theo dõi 4+4=8; 4x2=8 - gọi gì? gọi gì? - số hạng tổng,2 số - Muốn tính 4x2 ta tính tổng 4+4=8 số hạng tổng. -Tương tự cho HS làm bảng câu b,c. - Làm bảng. Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 - Cùng HS nhận xét. Ghi điểm Bài - Gọi HS đọc u cầu -HD mẫu: Các số hạng lấy lần ( số số hạng) - Thu ,chấm chữa - Nhận xét. Năm học 2014- Nhận xét. - Đọc u cầụ - Theo dõi, trả lời - Làm vở, a/ + + + + = 20 4x5 = 20 b/ + + = 27 9x3 = 27 c/ 10 + 10 +10 +10 +10 = 50 10 x = 50 4.Củng cố-Dặn dò: -Theo dõi. Đại diện dãy tham gia - Cho HS chơi TC Nhẩm nhanh, nhẩm chơi số phép tính BT2. - Nhận xét. -Nhận xét tiết học. C.bị sau - Nghe KỂ CHUYỆN: CHUYỆN BỐN MÙA I. MỤC TIÊU: - Dựa theo tranh gợi ý tranh, kể lại đoạn ( BT1); biết kể nối tiếp đoạn câu chuyện (BT2) - HS KG thực BT3. II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh minh hoạ SGK - Trang phục đơn giản cho HS đóng vai III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: - Hát 2.Bài cũ : - Nhận xét tình hình học kể chuyện - Nghe học kì I 3. Bài : - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Chuyện bốn mùa - Nhắc lại tựa * Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện Dựa vào tranh kể đoạn câu chuyện: -Yc quan sát tranh SGK, đọc lời bắt đầu - Quan sát. Đọc tranh. - Cho HS suy nghĩ, kể nhóm. - Hoạt động nhóm : Chia nhóm. - Gọi số HS kể nội dung - em nhóm kể :lần lượt tranh. em kể trước nhóm. Các bạn - Cùng HS NX. nhóm nghe chỉnh sửa - Gọi đại diện kể đoạn câu chuyện trước -Đại diện nhóm lên kể. Mỗi em lớp. kể tranh. Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- - Cùng HS n/x. -Lớp theo dõi, nhận xét. - Giáo viên theo dõi, đặt câu hỏi gợi ý thấy HS lúng túng * Kể tồn câu chuyện. -BT u cầu ? - HS nêu u cầu -Gợi ý HS kể chuyện theo đoạn. - Kể lại tồn câu chuyện. -Cho HS suy nghĩ, kể nhóm. - Theo dõi -Cho đại diện nhóm kể trước lớp. - Kể nhóm - Kể tồn câu chuyện. - Hs xung phong kể * Hoạt động 2: HS khá, giỏi dựng lại câu chuyện theo vai - Dựng lại câu chuyện… - BT u cầu ? - Dựng lại chuyện theo vai kể lại câu chuyện cách để nhân vật tự nói lời - Theo dõi mình. - Phân vai kể nhóm - HD phân vai, kể nhóm. - Từng nhóm kể trước lớp. - Từng nhóm HS phân vai thi kể trước lớp. - Cùng HS nhận xét. - Cùng HS nhận xét. 4. Củng cố- dặn dò: - Bốn mùa có vẻ đẹp … - Câu chuyện cho ta biết điều gì? - Về nhà tập kể lại câu chuyện cho - Nhận xét tiết học người thân nghe - Kể lại câu chuyện . Chuẩn bị sau MĨ THUẬT ( GV mơn dạy) . Thứ tư ngày tháng năm 2015 TOAN: ́ THỪA SỐ - TÍCH. I. MỤC TIÊU: - Biết thừa số, tích. - Biết viết tổng số hạng dạng tích ngược lạị - Biết cách tính kết phép nhân dựa vào phép cộng. - Các BT cần làm: BT1 (b, c), BT2 (b), BT3; II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Họat động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: - Hát 2.Bài cũ : - Phép nhân -Cho HS làm số phép tính BT2. - Làm bảng. Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 -Cùng HS nhận xét. 3.Bài : - Giới thiệu bàị - Tựa bài: Thừa số - Tích * Hoạt động 1: Giới thiệu thừa số- tích. - GV ghi bảng : x = 10. Gọi HS đọc. - HDHS biết tên gọi thành phần phép nhân: thừa số x thừa số = tích. -Lưu ý: 2x5=10. 10 tích, 2x5 gọi tích, có: tích = tích. * Hoạt động 2: Thực hành Bài : - u cầu HS làm -HDHS mẫu: đựơc lấy lần? Nên viết thành tích nàỏ - HD viết sau dấu = kết -Cho HS làm bảng. Cùng HS nhận xét. Năm học 2014- - Nhận xét. - Nhắc lại tựa bàị - Đọc: hai nhân năm mườị - Theo dõi, đọc. - Theo dõi - Đọc u cầụ - Theo dõi Trả lời - Theo dõi, làm a/ + + = x b/2 + + 2+ = x c/ 10 + 10 + 10 = 10 x - Nhận xét. - Đọc u cầu Bài 2: - Gọi HS đọc u cầu . - HD mẫu: x lấy lần, viết + = 12.( lưu ý tính tổng trước). -Vậy x = 12, gọi HS đọc phép tính. - Theo dõi, đọc phép tính. -Cho HS làm vở. Cùng HS nhận xét. - Làm vở, bảng. a/ x = + = 10 x = + +2 +2 + = 10 b/ x = + + +3 = 12 x = + + = 12 - Nhận xét. Bài - Gọi HS đọc u cầu - Đọc u cầu -HD: thừa số x thừa số = tích. Viết x 2, - Theo dõi Trả lời kết quả. lấy lần? Viết nháp, tính kết viết vào phép nhân. - Cho HS làm vào vở. - Làm vào vở, 1HS làm bàng lớp. a/ x = 16 b/ x = 12 c/ 10 x = 20 d/ x = 20 - Cùng HS nhận xét - Nhận xét. 4.Củng cố- dặn dò: -Gọi HS nêu tên gọi phép tính GV - Nêu: thừa số, thừa số, tích. nêu Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám 10 Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- + Học tập: . 3. Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt. . 4. Lớp múa hát tập thể. Chiều thứ sáu: THỂ DỤC: CHUYỀN CẦU. TRỊ CHƠI “CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI” I. MỤC TIÊU: - Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân vợt gỗ theo nhóm người. - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi. II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Sân trường, vệ sinh sân tập - Còi, tranh ảnh minh họa… III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: HĐ CỦA GIÁO VIÊN ĐL HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 8p – 10p II. Phần mở đầu 1. Nhận lớp - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo - Nhận lớp, phổ biến nội dung 1p – 2p cáo cho GV nhận lớp. u cầu tiết học.   2. Khởi động  1x8 - Quan sát, nhắc nhở HS khởi  nhịp động khớp: cổ, cổ tay,       hơng, gối,…       - Quan sát HS tập luyện        II. Phần 19p –23p Chuyền cầu  - Phân tích kỹ thuật chuyền 1–3 cầu đồng thời kết hợp thị - Nghiêm túc thực lần phạm cho HS nắm kỹ  thuật động tác  - Điều khiển cho HS thực  đồng thời quan sát nhức nhở.  Đàm Ngân 391 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- 8p– 10p - Chơi tích cực vui vẻ Trò chơi “Con cóc cậu Ơng Trời” - Phân tích cách chơi thị 1–3 phạm cho HS nắm cách lần chơi. - Sau cho HS chơi thử. - Nêu hình thức xử phạt             III. Phần kết thúc 4p – 6p       18.Thả lỏng - Hướng dẫn cho HS động – 2p  tác thả lỏng tồn thân 2. Nhận xét – 2p - Tập hợp thành hàng ngang - Nhận xét buổi giao tập nhà – 2p - HS reo “ khỏe” 4. Xuống lớp -GV hơ “ giải tán” . TUẦN 35 Thứ hai ngày tháng năm 2015 TẬP ĐỌC: (2TIẾT) ƠN TẬPCUỐI KỲ II (Tiết 1) TIẾT 1: I. MỤC ĐÍCH U CẦU : - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý đoạn, nội dung bài(trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc). - Biết thay cụm từ cụm từ bao giờ, lúc nào, câu BT2 ; ngắt đoạn văn cho trước thành câu rõ ý(BT3). - HS khá, giỏi đọc tương đối lưu lốt tập đọc từ tuần 28 đến tuần 34 (tốc độ đọc 50 tiếng/phút). II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các phiếu ghi tên tập đọc. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra cu :õ 3. : Đàm Ngân 392 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Hoạt động dạy 1.Giới thiệu : -Giới thiệu mục tiêu học. 2. Kiểm tra đọc: -Đưa phiếu ghi tên tập đọc. -Nhận xét – ghi điểm. * Ơn cách đặt câu hỏi với cụm từ nào? Bài 2: -Bài tập u cầu gì? -Nhận xét. * Ơn dấu chấm. Bài 3: - Bài tập u cầu gì? -Nhận xét – sửa bài. 4.Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS ơn tập. Năm học 2014- Hoạt động học -8 HS lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2’ lên đọc trả lời câu hỏi SGK. - - 3HS đọc bài. -Thay cụm từ nào? -Hình thành nhóm thảo luận. -Nối tiếp trính bày kết quả. -Nhận xét. - - 3HS đọc đề bài. - Điền dấu chấm dấu phẩy vào chỗ thích hợp. - Làm vào tập. - 1HS lên bảng làm TIẾT : ƠN TẬPCUỐI KỲ II (TIẾT 2) I.MỤC ĐÍCH U CẦU : - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý đoạn, nội dung bài(trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc). - Tìm vài từ màu sắc đoạn thơ, đặt câu với từ màu sắc tìm (BT2,BT3). - Đặt câu hỏi với cụm từ Khi (2 số câu BT4). - Hs khá, giỏi tìm đủ từ màu sắc (BT3) ; thực đầy đủ BT4. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các phiếu ghi tên tập đọc. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra cu :õ 3. : Hoạt động dạy Hoat động học 1.Giới thiệu -Giới thiệu mục tiêu học. 2. Kiểm tra đọc: Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám 393 Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- -Đưa phiếu ghi tên tập - HS lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2’ đọc. lên đọc trả lời câu hỏi SGK. -Nhận xét. * Ơn từ ngữ màu sắc. Bài 2a: - Bài tập ucầu gì? - - 3HS đọc đề. -Nhận xét sửa bài. - Tìm từ ngữ màu sắc. Xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ, * Ơn tập cách đặt câu. tươi, đỏ thắm …. - -HS đọc. Bài 2b: Bài tập u cầu gì? - Đặt câu với từ vừa tìm trên.Thảo luận theo cặp. -Nhận xét – sửa bài. - Thi đặt câu với từ đó. + Dòng suối q em xanh mát * Ơn cách đặt câu hỏi với cụm từ …… nào? Bài 3: - Bài tập u cầu gì? - 2- 3HS đọc đề. - Nhận xét - Đặt câu với cụm từ nào? - Nối tiếp đọc câu. 4.Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS ơn tập. TỐN : LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU : - Biết đọc, viết , so sánh số phạm vi 1000. - Thuộc bảng cộng, trừ phạm vi 20. - Biết xem đồng hồ. - HSKG làm thêm BT3(cột 2); BT5. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Bảng phụ - HS: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra. -Chấm số HS. -Nhận xét. 3. Bài mới. a.Giới thiệu bài: b.HD làm tập. Đàm Ngân 394 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Bài 1: -u cầu làm miệng. -Nhận xét. Năm học 2014- - 2HS đọc yêu cầu. - Thi đua điền theo cặp. 732, 733, 734, 735, 736, 737. Bài 2: - Bài tập u cầu gì? -Nhận xét , chữa bài. - 2HS đọc đề bài. Nêu: >, 879 600 + 80 + < 648 Bài 3: 542=500 + 42; 400 + 120 + = 525 - Bài tập u cầu gì? - 2HS đọc bài. - Gọi HS làm bảng lớp; lớp làm - Điền số thích hợp vào ô trống. Cột 1: 15; Cột 2: 7; 16 vào 14; 20 7; 12 - Nhận xét . Bài 4: - Nhận xét - Nêu u cầu. - 2HS đọc yêu cầu. -Nhận xét, - Thảo luận theo cặp. - Số cặp trình bày trước lớp. 10 30 phút ứng với đồng hồ B. 4.Củng cố dặn dò rưỡi ứng với đồng hồ C. - Nhận xét tiết học. 15 phút ứng với đồng hồ A. - Nhắc HS nhà ôn tập - Lắng nghe THỂ DỤC: CHUYỀN CẦU. TRỊ CHƠI “NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH” I. MỤC TIÊU – U CẦU: - Biết cách chuyền cầu bảng cá nhân vợt gỗ theo nhóm người. - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN. - Sân trường, vệ sinh sân tập - Còi, tranh ảnh minh họa… III. PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN ĐL HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH II. Phần mở đầu 8p – 1. Nhận lớp 10p - Nhận lớp, phổ biến nội dung u - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm cầu tiết học. 1p – số, báo cáo cho GV nhận lớp. 2p  Đàm Ngân 395 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014-    2. Khởi động - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động khớp: cổ, cổ tay, hơng, gối,… - Quan sát HS tập luyện 1x8 nhịp                     II. Phần Chuyền cầu - Phân tích kỹ thuật chuyền cầu đồng thời kết hợp thị phạm cho HS nắm kỹ thuật động tác - Điều khiển cho HS thực đồng thời quan sát nhức nhở. 19p 23p 1–3 lần - Nghiêm túc thực     - Chơi tích cực vui vẻ Trò chơi “Ném bóng trúng đích” - Phân tích cách chơi thị phạm cho HS nắm cách chơi. - Sau cho HS chơi thử. - Nêu hình thức xử phạt III. Phần kết thúc 19.Thả lỏng - Hướng dẫn cho HS động tác thả lỏng tồn thân 2. Nhận xét - Nhận xét buổi giao tập nhà 4. Xuống lớp -GV hơ “ giải tán” 8p– 10p 1–3 lần                   4p – 6p  – 2p - Tập hợp thành hàng ngang – 2p – 2p - HS reo “ khỏe” Thứ ba ngày tháng năm 2015 Đàm Ngân 396 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- CHÍNH TẢ : ƠN TẬPCUỐI KỲ II (TIẾT 3) I.MỤC ĐÍCH, U CẦU : - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý đoạn, nội dung bài(trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc). - Biết dặt trả lời câu hỏi có cụm từ đâu (2 sỗ câu BT2) ; đặt dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào chỗ trống đoạn văn (BT3). - HS khá, giỏi thực đầy đủ BT2. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các phiếu ghi tên tập đọc. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt đơng GV Hoạt động HS 1.Giới thiệu : -Giới thiệu mục tiêu học. 2. Kiểm tra đọc -Đưa phiếu ghi tên tập đọc. - HS lên bốc thăm chỗ chuẩn bị -Nhận xét , ghi điểm. 2’ lên đọc trả lời câu hỏi *.Ơn đặt câu hỏi với cụm từ đâu? SGK. Bài 2: - 2- 3HS đọc đề. - Bài tập u cầu gì? - Đặt câu hỏi với cụm từ đâu? - HS đọc câu văn. - Nối tiếp nêu kết quả. a)Đàn trâu tung tăng gặm cỏ đâu? - Nhận xét chữa bài. b)Chú mèo mướp nằm lì đâu? *. Ơn cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy. BÀI 3: - Điền dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ Bài tập u cầu gì? thích hợp -Nhận xét – chữa -Làm vào vở. 1HS lên bảng. Chuyến này, … chữ nào? 3.Củng cố dặn dò: … bác sĩ răng, …. Răng nào? -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS nhà ơn bài. TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU : - Thuộc bảng nhân, chia học tính nhẩm. - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100. - biết tính chu vi hionh2 tam giác. - HSKG làm BT4, 5. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đàm Ngân 397 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 - Bảng phụ; SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV 1. Ổn định lớp 2.Kiểm tra : -Chấm số HS. -Nhận xét chung. 3.Bài : HD làm tập : Bài 1: Bài tập u cầu gì? - HS nối tiếp nêu kết -Nhận xét chữa bài. Bài 2: Nêu u cầu. -Nhận xét chữa bài. Bài 3: - Gọi HS đọc u cầu - Nêu quy tắc tính chu vi hình tam giác? - Làm vào -Nhận xét – chữa ghi điểm. Bài 4: -êu cầu HS làm -Gv chấm, nhận xét chữa ghi điểm 4.Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS nhà ơn bài. Năm học 2014- Hoạt động HS - HS nộp vở. - Tính nhẩm 2x9 16 : 3x5 3x9 18 : 5x3 4x9 14 : 15 : 5x9 25 : 15 : - 2HS đọc đề bài. - Làm bảng con. 42 85 432 + 36 - 21 + 517 78 64 949 - HS nêu cách thực hiện. - 2HS đọc đề - Bằng tổng độ dài cạnh hình tam giác. - 1Hs lên bảng, lớp làm vào vở. Bài giải Chu vi hình tam giác là: + + =14(cm) Đáp số: 14cm - 2HS đọc đề bài. - Làm vào vở. Bài giải Bao gạo là: 35 + = 44 (kg) Đáp số: 44 kg ÂM NHẠC ( GV mơn dạy) MĨ THUẬT ( GV mơn dạy) . Thứ tư ngày tháng năm 2015 Đàm Ngân KỂ CHUYỆN: 398 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- ƠN TẬPCUỐI KỲ II (TIẾT 4) I.MỤC ĐÍCH, U CẦU : - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý đoạn, nội dung bài(trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời chúc mừng theo tình cho trước (BT2) ; biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ ?(BT3). II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các phiếu ghi tên tập đọc. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu : -Giới thiệu mục tiêu học. 2. Bài : a. Kiểm tra đọc. -Đưa phiếu ghi tên tập đọc. - HS lên bốc thăm chỗ chuẩn bị 2’ -Nhận xét. lên đọc trả lời câu hỏi SGK. b. Ơn cách đáp lời chúc mừng Bài 2: Bài tập ucầu gì? - -3HS đọc đề. - Nói lời đáp em? - 1HS đọc tình huống. -Nhận xét sửa bài. - Thảo luận nhóm nói lời đáp em b. Ơn tập cách đặt câu với cụ từ nào? - số nhóm trình bày trước lớp. Bài 3: - Bài tập u cầu gì? - 2H đọc đề bài. -Nhận xét chữa bài. - Đặt câu hỏi với cụm từ nào? -Thu chấm số vở. - Làm vào tập. 3.Củng cố dặn dò : - 2HS đọc làm. -Nhận xét tiết học. - Lắng nghe -Nhắc HS ơn bài. TOÁN: TIẾT 173: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Biết xem đồng hồ. - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100. - Biết làm tính cộng, trừ không nhớ số có ba chữ số. - Biết tính giá trò biểu thức số có hai dấu phép tính. - Biết tính chu vi hình tam giác. - HSKG làm thêm BT3(b); BT4(dòng 2). II. Chuẩn bò : Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám 399 Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 - Bảng phụ; SGK III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1.Kiểm tra. -Chấm số HS. -Nhận xét chung. 2. Bài mới. Bài 1: -Yêu cầu làm miệng. -Nhận xét, chữa bài. Năm học 2014- Hoạt động HS - HS đọc yêu cầu tập. - Thảo luận cặp đôi đọc cho nghe. Đồng hồ A 15 phút Đồng hồ B 30 phút Đồng hồ C 12 15 phút - Đọc u cầu - Thi đua theo nhóm. - Nối tiếp đọc: 699, 728, 740, 801. - Nhận xét -Nêu cách đặt tính tính. - Làm bảng con. 85 75 312 - 39 + 25 + 46 100 319 -1HS đọc đề. -Làm vào vở. 24 + 18 – 28 = 42-28 = 14 x – 11 = 40- 11 = 29 - HS nêu cách tính chu vi HTG - Giải vào vở. Bài giải Chu vi hình tam giác là: + + = 15(cm) Đáp số: 15cm. Bài 2: Nêu yêu cầu. -Nhận xét chữa bài. Bài 3: Bài tập yêu cầu gì? - Nhận xét Bài 4: -HD: 24 + 18 – 28 = 42 – 28 = 14 -Nhận xét chữa Bài 5: -Nêu cách tính chu vi hình tam giác? -Nhận xét, chấm số bài. 3.Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học. -Dặn HS nhà ơn ……………………………………………………………………… LỤN TỪ VÀ CÂU: ƠN TẬPCUỐI KỲ II Đàm Ngân 400 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- (TIẾT 5) I.MỤC ĐÍCH, U CẦU : - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý đoạn, nội dung bài(trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời khen ngợi theo tình cho trước (BT2) ; biết đặt trả lời câu hỏi có cụm từ Vì ?(BT3) II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Các phiếu ghi tên tập đọc. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu -Giới thiệu mục tiêu học. 2.Bài mới. a. Kiểm tra đọc. -Đưa phiếu ghi tên tập đọc. - HS lên bốc thăm chỗ chuẩn -Nhận xét. bò 2’ lên đọc trả lời câu hỏi b. Ôn cách đáp lời chúc mừng. SGK. Bài 2: - - 3HS đọc đề. - Bài tập yêu cầu gì? - Nói lời đáp em? -Nhận xét sửa bài. c. Ôn tập cách đặt câu với cụ từ nào? Bài 3: -Bài tập yêu cầu gì? -Nhận xét chữa bài. -Thu chấm số vở. 3.Củng cố dặn dò: -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS ôn bài. - 1HS đọc tình huống. - Thảo luận nhóm nói lời đáp em - số nhóm trình bày trước lớp. - HS đọc đề bài. - Đặt câu hỏi với cụm từ nào? - Làm vào tập. - HS đọc làm. - HS làm - Lắng nghe TẬP ĐỌC: ƠN TẬP CUỐI KỲ II (TIẾT 6) I.MỤC ĐÍCH, U CẦU : Đàm Ngân 401 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- - Đọc rõ ràng, rành mạch tập đọc học từ tuần 28 đến tuần 34(phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút) ; hiểu ý đoạn, nội dung bài(trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc). - Biết đáp lời từ chối theo tình cho trước (BT2) ; tìm phận câu trả lời cho câu hỏi để làm ? (BT3) ; điền dấu chấm than , dấu chấm phẩy vào chỗ trống đoạn văn (BT4). II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Các phiếu ghi tên tập đọc. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu : -Giới thiệu mục tiêu học. 2.Bài mới. - – 10 HS lên bốc thăm chỗ chuẩn a. Kiểm tra đọc. bị 2’ lên đọc trả lời câu hỏi -Đưa phiếu ghi tên tập đọc. SGK. -Nhận xét. b.Ơn cách đáp lời khen gợi. Bài 2: Bài tập u cầu gì? - - 3HS đọc đề. - Nói lời đáp em? -Nhận xét chữa bài. - Thảo luận cặp đơi đóng vai. c. Ơn tập cách đặt câu với cụ từ sao? -Một số cặp HS lên đóng vai. Bài 3: Bài tập u cầu ? - HS đọc đề bài. -Nhận chữa bài. Đặt câu với cụm từ sao? -Làm vào vở. 3.Củng cố dặn dò: -Nối tiếp đọc trước lớp. -Nhận xét tiết học. -Nhắc HS ơn bài. Thứ sáu ngày tháng năm 2015 CHÍNH TẢ : Kiểm tra cuối HKII (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chun mơn thống nhất) . TỐN: Kiểm tra viết cuối HKII (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chun mơn thống nhất) TNXH: KIỂM TRA SINH HOẠT TẬP THỂ I. MỤC TIÊU: Giúp HS: Đàm Ngân 402 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- - Nắm ưu - khuyết điểm tuần. - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. - Biết phương hướng tuần tới. - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn nhau. - Biết truyền thống nhà trường. - Thực an tồn giao thơng đường. II. CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Tổ trưởng, lớp trưởng chuẩn bị nội dung. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 1. Lớp hát đồng ca 2. Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên. - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến. - Lớp phó lao động nhận xét hoạt động lao động lớp. - Lớp phó văn nghệ báo cáo hoạt động văn nghệ lớp. - Lớp trưởng lên nhận xét chung tổ xếp loại tổ. - GV nhận xét chung: + Nề nếp: . + Học tập: . 3. Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt. . 4. Lớp múa hát tập thể. Chiều thứ sáu: THỂ DỤC: TỔNG KẾT NĂM HỌC. I. MỤC TIÊU – U CẦU - Nhắc lại nội dung học năm. - Thực động tác học năm. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN. - Sân trường, vệ sinh sân tập Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám 403 Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- - Còi, tranh ảnh minh họa… III. PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Đàm Ngân 404 Tiểu học Hồng Hoa Thám HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN I. Phần mở2Ađầu Giáo án lớp 2015 1. Nhận lớp - Nhận lớp, phổ biến nội dung u cầu tiết học. ĐL HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 8pTuần – 10p 19 1p – 2p Năm học 2014- - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo cho GV nhận lớp.     2. Khởi động - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động khớp: cổ, cổ tay, hơng, gối,… - Quan sát HS tập luyện 1x8 nhịp II. Phần ĐHĐN - Nhắc lại kiến thức, kĩ ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, điểm số – 2, – theo hàng dọc, hàng ngang vòng tròn - Sau gọi HS lên thực số nội dung 2. Bài TDPTC - Nhắc lại tên động tác TDPTC: vươn thở, tay, chân, lườn, bụng, tồn thân, nhảy, điều hòa - Sau gọi HS lên thực số động tác. 3. Bài tập RLTTCB - Nhắc lại kiến thức, kĩ Bài tập RLTTCB học lớp học mới: theo vạch kẻ thẳng, theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hơng dang ngang, kiễng gót hai tay chống hơng, nhanh chuyển sang chạy - Sau gọi HS lên thực số nội dung. 4. Trò chơi vận động - Nhắc lại kiến thức, kĩ trò chơi học lớp trò chơi mới: bịt mắt Đàm1 Ngân bắt dê, bỏ khăn, chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau, nhóm nhóm 7, kết 19p – 23p                     - Nghiêm túc thực – HS – HS - Chơi tích cực vui vẻ – HS 405 – lần Tiểu học Hồng Hoa Thám             Giáo án lớp 2A 2015 Tuần 19 Năm học 2014- . Đàm Ngân 406 Tiểu học Hồng Hoa Thám [...]... 16dm 2kg x 4 = 8kg - HS N/xét - Cùng HS nhận xét Bài 3 - Đọc yêu cầu -Gọi HS đọc bài toán -HD bài toán cho biết- hỏi gì? Gọi HS đặt - Theo dõi, trả lời Đàm Ngân 16 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 20 15 Tuần 19 đề toán -Cho HS làm vào vở, bảng lớp Năm học 20 1 4- - Làm bài Bài giải Số bánh xe của 8 xe đạp: - Cùng HS nhận xét 2 x 8 = 16 ( bánh xe) Bài 5 Đáp số : 16 bánh xẹ - Gọi HS đọc yêu cầu - Đọc... tựa bài - Quan sát Theo dõị - 2 x 2= 2+ 2=4 vậy 2 x 2= 4 - Đọc - Theo dõi,tính, nêu kết quả - Đọc, học thuộc bảng nhân 2 - HS đọc y/c - Chơi TC đố bạn - Nhận xét - 1 -2 HS xung phong đọc thuộc - HS đọc bài toán - Trả lời - Phép nhân (hoặc phép cộng để tính kết quả) Làm bài ở bảng, vở Bài giải Số chân của 6 con gà là: 2 x 6 = 12 ( chân) Tiểu học Hoàng Hoa Thám 19 Giáo án lớp 2A 20 15 Tuần 19 Bài 3 - Gọi... kết hợp giải nghĩa từ - Đọc nối tiếp từng đoạn - Đọc trong nhóm - Các nhóm thi đọc Đàm Ngân 12 - Hát - Hs đọc bài - HS nhắc lại tên bài - HS theo dõi bài - Mỗi HS đọc 1 câu - Mỗi HS đọc 1 đoạn - HS đọc theo nhóm (4 đoạn) - 2- 3 nhóm đọc Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 20 15 Tuần 19 Năm học 20 1 4- - Nhận xét - Đọc đồng thanh cả lớp - HS đọc đồng thanh * Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Yêu cầu HS đọc thầm... động học - Hát - Nghẹ - HS nhắc lại tựa bài - 4 nhóm thảo luận, trả lời - Nghe - Nhóm đôi, TL,Tlời - Ô tô, mô tô, xe ngựa… - Tàu thuỷ - Đường hàng không - Nhận xét - Kể - Mô tô, máy cày… - Tham gia trò chơi: hỏi- trả lờị 26 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 20 15 Tuần 19 Năm học 20 1 4- TC: 1HS hỏi 1HS trả lời theo CH: - Nghẹ -Biển báo này có hình gì, màu gì? -Biển báo nào tjường có màu xanh? -Loại... không - Nhận xét góp ý, cho điểm *BT3 Gọi HS đọc yêu cầu -Yêu cầu gì ? - Cho 1HS nói trước lớp n/x - Cho HS làm bài vào vở, nộp, 1HS làm ở bảng lớp -Cùng HS nhận xét 4.Củng c - Dặn dò : -Nhận xét tiết học -Nói lời đối đáp với thái độ ntn? Năm học 20 1 4- - Theo dõi, thảo luận,trả lời - Một số HS nói - Nhận xét - Đọc yêu cầu - Theo dõi - Một số HS nói trước lớp - Nhận xét - Nghe - Đọc yêu cầụ - Nói -Theo... nghe - Đọc yêu cầu BT2 - 1HS đọc, cả lớp giơ thẻ - Nhận xét, ý kiến - Hát bài Bà còng - Trả lờị - Trả lờị - HS nghe - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiết 2 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TIẾT 19: ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ị Mục tiêu : -Kể được tên các loại đường giao thông và một số phương tiên giao thông -Nhận biết một số biển báo giao thông Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám 25 Giáo án lớp 2A 20 15 Tuần 19 Năm học 20 1 4-. .. 2A 20 15 Tuần 19 Năm học 20 1 4- TOÁN: BẢNG NHÂN 2 I MỤC TIÊU: -Lập được bảng nhân 2 -Nhớ được bảng nhân 2 -Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 2) -Biết đếm thêm 2 -Các BT cần làm: BT1, BT2, BT3 II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Các tấm bìa mỗi tấm có hai chấm tròn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Họat động day Hoạt động học 1.Bài cũ : - Gọi HS làm tập 2 - Nhận xét , ghi điểm 2. Dạy bài mới : -. .. 9 = 27 3x2=6 3 x 6 = 18 - HS đọc đề bài - Có tất cả 10 nhóm - Ta làm phép tính 3 x 10 Giải Số học sinh có là: 3 x 10 = 30 (học sinh) 32 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 20 15 Tuần 19 Năm học 20 1 4- Đáp số: 30 học sinh Bài 3: - Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? - Số đầu tiên trong dãy số này là số nàỏ - Tiếp sau 3 là số nào - Trong dãy số này, mỗi số đều bằng số đứng ngay trước nó cộng thêm 3 - Yêu... em trả lời -VD : 1 em nêu Khi nào HS được nghỉ Đàm Ngân 11 Hoạt động học -Nghe -HS nhắc tựa bàị - Đọc - Trả lời - Theo dõi - Thảo luận, trả lời - Đại diện lên bảng ghi, trả lờị - Nhận xét - Nghe - Đọc y/c - Làm vào vở, bảng lớp M.xuân M.hạ M.thu b a ce - Nhận xét Nghe M.đông d - ọc yêu cầụ -2 HS thực hành hỏi đáp Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 20 15 Tuần 19 hè? Em kia trả lời: Đầu tháng 6 HS... sáu ngày 9 tháng 1 năm 20 15 Đàm Ngân 14 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 20 15 Tuần 19 Năm học 20 1 4- CHÍNH TẢ (Nghe viết): THƯ TRUNG THU I MỤC TIÊU: - Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ - Làm được bài tập 2, 3a - HS có ý thức rèn chữ giữ vở II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ viết BT2a, 3a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Bài cũ . 4. Lớp múa hát tập thể. Thứ năm ngày 9 tháng 1 năm 20 13 Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám 18 Giáo án lớp 2A Tuần 19 Năm học 20 1 4- 20 15 TOÁN: BẢNG NHÂN 2. I. MỤC TIÊU: -Lập được bảng nhân 2. -Nhớ. xét - HS nhắc lại tựa bài - Quan sát. Theo dõị - 2 x 2= 2+ 2=4. vậy 2 x 2= 4. - Đọc . - Theo dõi,tính, nêu kết quả. - Đọc, học thuộc bảng nhân 2. - HS đọc y/c - Chơi TC đố bạn. - Nhận xét. - 1 -2 . Tiểu học Hoàng Hoa Thám 10 Giáo án lớp 2A Tuần 19 Năm học 20 1 4- 20 15 -Nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài: Bảng nhân 2. ………………………………………………………………………

Ngày đăng: 09/09/2015, 22:27

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CHUYỆN BỐN MÙA

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Ghi sẵn nội dung luyện đọc.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • CHUYỆN BỐN MÙA

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xi

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Chép nội dung bài tập chép lên bảng

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • PHÉP NHÂN

 • I. MỤC TIÊU:

  • - Nhận biết tổng của nhiều số hạng bằng nhaụ

  • - Biết chuyển tổng của nhiều số hạng bằng nhau thành phép nhân.

  • - Biết đọc, viết kí hiệu của phép nhân.

  • - Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.

 • - BT cần làm 1; 2

 • II.ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • CHUYỆN BỐN MÙA

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

  • - Biết thừa số, tích.

  • - Biết viết tổng các số hạng bằng nhau dưới dạng tích và ngược lạị

  • - Biết cách tính kết quả của phép nhân dựa vào phép cộng.

 • - Các BT cần làm: BT1 (b, c), BT2 (b), BT3;

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • ………………………………………………………………………..

  • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀỎ

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • ………………………………………………………………………..

  • THƯ TRUNG THU

 • I. MỤC TIÊU:

 • -Biết ngắt nghỉ hơi đúng các câu văn trong bài, đọc ngắt nhịp các câu thơ hợp lí.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • ………………………………………………………………………..

   • THỂ DỤC:

 • TRỊ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHĨM BA NHĨM BẢY”

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • -Các BT càn làm: BT1, BT2, BT3, BT5 ( cột 2, 3,4 );

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Các tấm bìa mỗi tấm có hai chấm tròn

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • CHỮ HOA P

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • ÂM NHẠC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • ĐẠO ĐỨC

  • TIẾT 19: TRẢ LẠI CỦA RƠI (T1).

 • Ị Mục tiêu:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

  • TIẾT 19: ĐƯỜNG GIAO THƠNG.

   • -Kể được tên các loại đường giao thơng và một số phương tiên giao thơng.

   • IỊ Chuẩn bị :

   • IIỊ Các hoạt động dạy học :

  • ĐƯỜNG GIAO THƠNG.

   • - Kể được tên các loại đường giao thơng và một số phương tiên giao thơng.

   • II. Chuẩn bị :

   • III. Các hoạt động dạy học :

    • ƠNG MẠNH THẮNG THẦN GIĨ

 • I.MỤC TIÊU:

 • II.ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • TIẾT 96: BẢNG NHÂN 3

 • I. MỤC TIÊU:

 • III.CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu:

   • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I.MỤC TIÊU:

 • II.ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III.CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu:

   • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Làm được các BT: 1, 3,4

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - HS: Vở.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu:

  • * Hoạt động 1: Luyện tập, thực hành:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • MÙA XN ĐẾN

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - .Giới thiệu:

   • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu:

   • Lun từ và câu:

   • TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI : KHI NÀO?

   • DẤU CHẤM VÀ DẤU CHẤM THAN

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • a .Giới thiệu:

  • b. Hướng dẫn làm bài tập

   • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • - Còi

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • MƯA BĨNG MÂY

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu:

   • BẢNG NHÂN 5

 • I. MỤC TIÊU:

 • Làm được các BT: 1, 2, 3

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • ÂM NHẠC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • TIẾT 20: TRẢ LẠI CỦA RƠI (TIẾT 2)

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • .Giới thiệu:

   • TNXH

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

  • - Giới thiệu:

   • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Làm được các BT: 1a, 2, 3

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - HS: SGK

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • a. Giới thiệu:

   • CHỮ HOA Q

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu:

   • TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu:

   • CHIM SƠN CA VÀ BƠNG CÚC TRẮNG (2 TIẾT)

 • I.MỤC TIÊU:

 • II.ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Tranh minh họa bài tập đọc. Bảng ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc

 • III.CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Bài tập cần làm : 1a ; 2 ; 3 .

 • II. CH̉N BỊ:

 • - Bảng phụ, bộ thực hành Tốn.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • - Còi

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • CHIM SƠN CA VÀ BƠNG CÚC TRẮNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • I. MỤC TIÊU:

 • - HS nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc .

 • -Bài tập cần làm ( BT 1a ; 2; 3 )

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - HS: SGK

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • CHIM SƠN CA VÀ BƠNG CÚC TRẮNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Trả lời được câu hỏi 1,3; học thuộc được một đoạn trong bài vè. HSKG học thuộc được bài vè; thực hiện được u cầu của CH 2.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết tính độ dài đường gấp khúc.

 • - BT cần làm: Bài 1b, Bài 2

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • ………………………………………………………………………..

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • Bài 3

   • THỂ DỤC:

 • ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẢNG HAI TAY CHỐNG HƠNG.

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • SÂN CHIM

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • I. MỤC TIÊU:

 • + Bài tập cần làm: Bài 1 ; Bài 2 ; Bài 3 (cột 1), Bài 4

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • TIẾT 21: BIẾT NĨI LỜI U CẦU, ĐỀ NGHỊ (TIẾT 1)

 • II. Chuẩn bị:

 • - GV: Phiếu thảo luận nhóm.

 • III. Các hoạt động dạy học:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • LUYỆN TẬP CHUNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • + Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 3, Bài 4, Bài 5a

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • Bài giải

   • CHỮ HOA: R

  • - Viết đúng chữ hoa R (một dòng cỡ vừa, một dòng cỡ nhỏ); chữ và câu ứng dụng: Ríu (một dòng cỡ vừa, một dòng cỡ nhỏ), Ríu rít chim ca (3 lần).

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • ĐÁP LỜI CẢM ƠN. TẢ NGẮN VỀ LỒI CHIM

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • MỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠN (2 tiết)

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Tranh minh họa trong bài tập đọc (phóng to, nếu có thể). Bảng phụ ghi sẵn các từ, câu, đoạn cần luyện đọc.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • KIỂM TRA

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • MỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠN

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • PHÉP CHIA

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Các mảnh bìa hình vng bằng nhau.

 • - HS: SGK

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

 • Hoạt động học

 • MỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠN

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Bảng phụ ghi sẵn các quy tắc chính tả.

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động hoc

 • CỊ VÀ CUỐC

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Tranh minh họa bài tập đọc trong sgk. Bảng phụ có ghi sẵn từ, câu, đoạn cần luyện đọc.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • ………………………………………………………………………………

   • TOÁN:

   • BẢNG CHIA 2

 • I. MỤC TIÊU:

 • -Làm được BT1,BT2.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Chuẩn bị các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn (như SGK)

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • Bài giải

   • ………………………………………………………………………..

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Tranh minh hoạ các lồi chim trong bài.

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • *Bài 1

   • *Bài 2

   • *Bài 3

   • …………………………………………………………………

   • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • CỊ VÀ CUỐC

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • Bài giải

   • MỘT PHẦN HAI

 • I. MỤC TIÊU:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • CHỮ HOA S

 • II. CH̉N BỊ:

 • - GV: Chữ mẫu S. Bảng phụ viết chữ cỡ nhỏ.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • ĐÁP LỜI XIN LỖI. TẢ NGẮN VỀ LỒI CHIM

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Các tình huống viết ra băng giấy. Bài tập 3 chép sẵn ra bảng phụ.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • *Bài 1

   • *Bài 2:

   • *Bài 3

   • TIẾT 22: BIẾT NĨI LỜI U CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

 • III. Các hoạt động dạy học:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • CUỘC SỐNG XUNG QUANH (TT)

 • II. CHUẨN BỊ:

 • - GV: Tranh, ảnh trong SGK trang 45 – 47. Một số tranh ảnh về các nghề nghiệp (HS sưu tầm). Một số tấm gắn ghi các nghề nghiệp.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • SỐ BỊ CHIA- SỐ CHIA- THƯƠNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Bài tập cần làm 1, 2.

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • BẢNG CHIA 3

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - HS : SGK

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • ………………………………………………………………………..

  • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY. TRỊ CHƠI: KẾT BẠN

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - BT cần làm: 1, 2

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết đáp lời khẳng đònh

 • - §äc vµ chÐp lại được 2 đến 3 điều trong nội qui nhà trường (BT3).

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Bài 2:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Hs K- G trả lời được (CH4).

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • - Bài tập cần làm: bài 1, 3, 4

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Bài tập cần làm: bài 1, 2

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Bài 3

  • SƠN TINH, THỦY TINH

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Hiểu ND : Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra ,đồng thời phản ánh việc nhân vật đắp đê chống lũ . ( trả lời được CH1, 2, 4 )

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu bài: Vào tháng 7, tháng 8 hằng năm, ở nước ta thường xảy ra lụt lội. Ngun nhân của những trận lụt lội này theo truyền thuyết là do cuộc chiến đấu của hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh. Bài học ngày hơm nay sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về cuộc chiến đã kéo dài hàng nghìn năm của hai vị thần này.

   • Hoạt động của Thầy

   • Hoạt động của Trò

    • …………………………………………………………..

    • Tốn:

    • MỘT PHẦN NĂM

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau .

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • SƠN TINH, THỦY TINH

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Làm được BT (2 ) a .

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • Bài 2a :

   • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết giải bài tốn có một phép chia ( trong bảng chia 5 )

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu: -Luyện tập.

 • SƠN TINH, THỦY TINH

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - HS: SGK.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • TOÁN:

 • LUYỆN TẬP CHUNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết tìm số hạng của một tổng ; tìm thừa số .

 • - BT cần làm : BT1, BT2, BT4

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • Bài giải

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

   • TỪ NGỮ VỀ SƠNG BIỂN - ĐẶT VÀ TLCH VÌ SAO?

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   •  Hoạt động 2: giúp HS trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi với cụm từ: Vì sao?

   • Bài 3 :

   • Bài 4 :

 • BÉ NHÌN BIỂN

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • BÉ NHÌN BIỂN

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Làm được BT(2) a.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

 • I. MỤC TIÊU:

 • - BT cần làm : BT1, BT2, BT3

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • THỂ DỤC:

 • ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY. TRỊ CHƠI: NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • MỘT SỐ LỒI CÂY SỐNG TRÊN CẠN

 • I. MỤC TIÊU :

 • - Quan sát và chỉ ra được một số cây sống trên cạn .

 • II. CHUẨN BỊ :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • GIỜ, PHÚT

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian .

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • CHỮ HOA V

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý- QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Quan sát tranh về cảnh biển , trả lời đúng các câu hỏi về cảnh trong tranh ( BT3)

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • Bài 2 :

   • Bài 3 :

   • Đạo đức

   • TƠM CÀNG VÀ CÁ CON

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý ; bước đầu biết đọc trơi chảy được tồn bài.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • Hoạt động của Thầy

   • Hoạt động của Trò

    • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6.

 • - Bài tập cần làm : Bài 1, bài 2;

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • VÌ SAO CÁ KHƠNG BIẾT NĨI?

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu: Vì sao cá khơng biết nói

   • TÌM SỐ BỊ CHIA

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu: Tìm số bị chia.

 • TƠM CÀNG VÀ CÁ CON

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • TOÁN:

   • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết tìm số bị chia.

 • - BT cần làm BT1 ; BT 2(a , b) ; BT3 (cột 1, 2, 3, 4) ; BT4

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu: Luyện tập.

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Nhận biết được một số lồi cá nước ngọt (BT1) ; kể tên được một số con vật sống dưới nước (BT2).

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu: Từ ngữ về sơng biển. Dấu phẩy.

   • Bài 2:

   • SƠNG HƯƠNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ ; bước đầu biết đọc trơi trải được tồn bài.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • SƠNG HƯƠNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xi.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • Bài 2a :

   • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • - BT cần làm : BT1, BT3, BT4

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu: Luyện tập.

   • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • CHU VI HÌNH TAM GIÁC – CHU VI HÌNH TỨ GIÁC

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • - Viết đúng chữ hoa X (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) ; chữ và câu ứng dụng : Xi (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Xi chèo mát mái (3 lần).

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. TẢ NGẮN VỀ BIỂN

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết đáp lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp đơn giản cho trước BT1.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   •  Hoạt động 2: Thực hành

   • Bài 2 :

   • MỘT SỐ LỒI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC

 • I. MỤC TIÊU :

 • - Nêu được tên, lợi ích của một số lồi cây sống dưới nước.

 • II. CHUẨN BỊ :

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

   • ………………………………………………………….……………………………………………

 • I. Mục tiêu :

 • - Biết cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác.

 • II. Chuẩn bị :

 • III. Các hoạt động dạy học:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu :

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết đặt và trà lời CH khi nào ? (BT2,BT3); biết đáp lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4 )

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • TẬP ĐỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • TIẾT 131: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

 • I.MỤC TIÊU:

 • II.CH̉N BỊ:

 • III.CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • - Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với ở đâu ? ( BT2,BT3) ; biết đáp lời xin lỗi trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4)

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết khơng có phép chia cho 0

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với như thế nào ? ( BT2,BT3) ; biết đáp lời khẳng định , phủ định trong tình huống cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4)

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - HS: SGK, vở.

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • LỒI VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

 • I. MỤC TIÊU

 • II. CHUẨN BỊ

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • LUYỆN TẬP CHUNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết giải bài tốn có một phép chia ( trong bảng nhân 4 )

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu: Luyện tập chung.

   • ƠN TẬP TIẾT 7

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết cách đặt và trả lời câu hỏi với vì sao ? ( BT2,BT3) ; biết đáp lời đòng ý người khác trong tình huống giao tiếp cụ thể ( 1 trong 3 tình huống ở BT4 )

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá do tổ chun mơn thống nhất)

 • LUYỆN TẬP CHUNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết giải bài tốn có một phép tính chia .

 • - Bài 1(cột1,2,3câu a; cột 1,2,câu b ),Bài 2 ,Bài 3 (b);

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • Bài giải

   • MÔN: ĐẠO ĐỨC

   • TIẾT 27: Lòch sự khi đến nhà người khác (T2)

 • I. Mục tiêu

 • - Biết cư sử phù hợp khi đến nhà bạn bè , người quen

 • II. Chuẩn bò

 • III. Các hoạt động dạy học:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • THỂ DỤC:

 • ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HƠNG, DANG NGANG. TRỊ CHƠI: TUNG BĨNG VÀO ĐÍCH

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

  • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết thực hiện phép tính có số 1 , số 0

 • * Bài tập cần làm : 1, 2

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • ………………………………………………………………………..

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

   • ƠN TẬP TIẾT 6

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • KHO BÁU

 • I. MỤC TIÊU:

 • + HS khá, giỏi trả lời được CH 4.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • TRỊ CHƠI : TUNG VỊNG VÀO ĐÍCH.

 • I. MỤC TIÊU:

  • - Nắm vững cách chơi, tham gia chơi tương đối chủ động.

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • TRỊ CHƠI: CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU

 • I. MỤC TIÊU:

  • - Nắm vững cách chơi, tham gia chơi tương đối chủ động.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • NHỮNG QUẢ ĐÀO

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Hiểu ND: Nhờ quả đào, ơng biết tính nết các cháu. Ơng khen ngợi các cháu biết nhường nhịn quả đào cho bạn, khi bạn ốm (Trả lời được các CH trong SGK )

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

 • CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200.

 • I. MỤC TIÊU: Giúp HS:

 • - Bài tập cần làm: Bài 1; Bài 2(a); Bài 3

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

 • TRỊ CHƠI: CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI; TÂNG CẦU

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Bài tập cần làm : Bài 2 ; Bài 3;

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

 • NHỮNG QUẢ ĐÀO

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

   • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - HS : SGK

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

 • CÂY ĐA Q HƯƠNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

 • MÉT

 • I. MỤC TIÊU: Giúp HS:

 • - Bài tập cần làm : Bài 1 ; Bài 2 ; Bài 4

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

   • THỂ DỤC:

 • TRỊ CHƠI: CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI; TÂNG CẦU

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu : Khi còn sống, Bác Hồ ln dành tất cả sự quan tâm của mình cho thiếu nhi. Bài tập đọc Ai ngoan sẽ được thưởng sẽ cho các con thấy rõ điều đó.

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

 • KI – LƠ – MÉT

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu : Các em đã được học các đơn vị đo độ dài như xăngtimet, đêximet, mét. Trong thực tế, chúng ta cũng thường đo những độ dài rất lớn như đo độ dài con đường quốc lộ, con đường nối giữa các tỉnh, các miền… vì thế người ta dùng đơn vị đo là kilơmet.

   • THỂ DỤC:

 • TÂNG CẦU. TRỊ CHƠI: TUNG BĨNG VÀO ĐÍCH

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu :

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu : Chúng ta đã đã được học các đơn vị đo độ dài là xăngtimet, đêximet, mét, kilơmet. Bài học này, các em được làm quen với một đơn vị đo độ dài nữa, nhỏ hơn xăngtimet, đó là milimet.

 • AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu : Hơm nay, các em sẽ kể lại từng đoạn và tồn bộ câu chuyện Ai ngoan sẽ được thưởng, đặc biệt các em sẽ thi xem bạn nào đóng vai Tộ giỏi nhất nhé.

   • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Bài tập cần làm 1, 2, 4

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu :

   • Bài giải

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu : Từ ngữ về Bác Hồ.

 • CHÁU NHỚ BÁC HỒ

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu bài

 • PHÉP CỘNG (KHƠNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000.

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • - Giới thiệu :

   • THỂ DỤC:

 • TÂNG CẦU. TRỊ CHƠI: TUNG BĨNG VÀO ĐÍCH

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • CHIẾC RỄ ĐA TRỊN

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • TIẾT 151: LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • TIẾT 31: CHIẾC RỄ ĐA TRỊN

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động GV

  • Hoạt động HS

  • - Giới thiệu:

   • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • TIẾT 93: CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (KHƠNG NHỚ)

 • TRONG PHẠM VI 1000

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Rèn kĩ năng tính tốn

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • CHUYỆN QUẢ BẦU

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Đọc rành mạch tồn bài ; biết ngắt nghỉ hơi đúng .

 • - Hs khá, giỏi trả lời được CH4.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • Hoạt động của Thầy

   • Hoạt động của Trò

    • ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • CHUYỀN CẦU. TRỊ CHƠI: NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Trò chơi: Ném bóng vào đích .Bước đầu biết cách chơi và tham gia trò chơi được

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • CHUYỆN QUẢ BẦU

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Nghe – viết chính xác bài CT, trình bày đúng bài tóm tắt Chuyện quạ bầu ; viết hoa đúng tên riêng Việt Nam trong bài CT.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • LUYỆN TẬP CHUNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

 • - BT cần làm: BT1, 3.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu: Nêu mục tiêu tiết học và nêu tên bài lên bảng.

   • CHUYỆN QUẢ BẦU

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Dựa theo tranh, theo gợi ý, kể lại được từng đoạn của câu chuyện (BT1, BT2).

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Tranh minh hoạ trong SGK (phóng to, nếu có thể). Bảng viết sẵn lời

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • *Giới thiệu:

   • TOÁN:

   • LUYỆN TẬP CHUNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết cộng, trừ (khơng nhớ) các số có ba chữ số.

 • - BT cần làm BT2, 3, 4, 5.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết xếp các từ có nghóa trái ngược nhau (từ trái nghóa) theo từng cặp (BT1)

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • TIẾNG CHỔI TRE

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết ngắt nghỉ hơi đúng khi đọc các câu thơ theo thể tự do.

 • - Hiểu ND : Chị lao cơng lao động vất vả để giữ cho đường phố ln sạch đẹp.(trả lời các câu hỏi trong SGK ; thuộc 2 khổ cuối bài thơ)

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • TIẾNG CHỔI TRE

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • KIỂM TRA ĐỊNH KÌ

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

   • THỂ DỤC:

 • CHUYỀN CẦU TRỊ CHƠI : NHANH LÊN BẠN ƠI !

 • I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • BĨP NÁT QUẢ CAM

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Tranh minh hoạ trong bài tập đọc. Bảng phụ ghi từ, câu, đoạn cần luyện đọc

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

  • - Treo bức tranh và hỏi: Bức tranh vẽ ai? Người đó đang làm gì?

   • Hoạt động của Thầy

   • Hoạt động của Trò

 • ƠN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

  • Các em đã được học đến số nào?

 • CHUYỀN CẦU. TRỊ CHƠI : NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH

 • I. MỤC TIÊU:

 • II.CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • BĨP NÁT QUẢ CAM

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • ƠN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM 1000 (TT)

 • I. MỤC TIÊU:

 • - BT cần làm: BT1, 2, 3.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • BĨP NÁT QUẢ CAM

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • TOÁN:

   • ƠN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

 • I. MỤC TIÊU:

 • - BT cần làm: BT1(cột 1, 3); BT2(cột 1, 2, 4); BT3.

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • LƯỢM

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Trả lời đựơc các câu hỏi trong SGK. Thuộc ít nhất 2 khổ thơ

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

 • LƯỢM

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • ƠN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA.

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Bài tập cần làm: BT1(a); BT2(dòng 1); BT3; BT5

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

  • Giới thiệu:

   • THỂ DỤC:

 • CHUYỀN CẦU. TRỊ CHƠI : CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Ho¹t ®éng d¹y

  • 1. Ổn định

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Ho¹t ®éng d¹y

  • 1. Ổn định:

  • 2. Kiểm tra bài cũ

  • 3. Bài mới

  • a. Giới thiệu bài :

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CH̉N BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • ƠN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • ƠN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (TT)

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • LỤN TỪ VÀ CÂU:

 • TỪ TRÁI NGHĨA - TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • Ho¹t ®éng cđa thÇy

  • 1.Ổn định

  • 2-Kiểm tra bài cũ

  • Bài 2a:

  • Bài 3a

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • CHUYỀN CẦU. TRỊ CHƠI “CON CĨC LÀ CẬU ƠNG TRỜI”

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

  • LỤN TỪ VÀ CÂU:

  • THỂ DỤC:

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan