Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015

79 1,142 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:47

Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy Ngày soạn: 08/3/2015 Tiết 112: DÙNG CỤM CHỦ -VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU ( Phần luyện tập) A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Nắm được cách dùng cụm Chủ - Vị để mở rộng câu. - Thấy được tác dụng của việc dùng cụm Chủ - Vị để mở rộng câu. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, THÁI ĐỘ: 1. Kiến thức: - Cách dùng cụm Chủ - Vị để mở rộng câu. - Tác dụng dùng cụm Chủ - Vị để mở rộng câu. 2. Kĩ năng: - Mở rộng câu cụm Chủ - Vị . - Phân tích tác dụng của việc dùng cụm Chủ - Vị để mở rộng câu. C. CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, bảng phụ. - HS: Xem trước bài ở nhà. D.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ :15 phút. *Đề bài : Câu1.Thế nào là dùng cụm chư –vị để mở rộng câu? Câu 2. Tìm cụm chủ-vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu. a. Chúng em học giỏi làm cho thầy cô và cha mẹ vui lòng. b. Nam đọc cuốn sách mà tôi cho mượn. *Đáp án : Câu1. Khi nói hoặc viết có thể dung những cụm từ có hình thức giống câu dơn bình thường,gọi là cụm chủ-vị làm thành phần câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu. Câu 2. Tìm cụm chủ-vị làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu. a. Chúng em /học giỏi //làm cho thầy cô và cha mẹ/ vui lòng. b. Nam/ đọc cuốn sách mà tôi// cho mượn. 3. Bài mới : Hoạt động 1: GV giới thiệu bài - Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, Khi đó ta nói dùng cụm Chủ - Vị để mở rộng câu, Vậy cụm Chủ - Vị để mở rộng câu như thế nào cho hợp lí, để các em nắm rõ hơn và vận dụng vào thực hành chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay. Hoạt động 2: HDHS làm bài tập LUYỆN TẬP : Bài tập 1 :Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu và làm thành phần gì * a. - khí hậu nước ta // ấm áp =>Cụm C-V làm C ngữ - ta // quanh năm trồng trọt…bốn mùa =>Cụm C-V làm Bổ ngữ 1 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 1 Năm học: 2014 - 2015 Giỏo ỏn Ng vn 7 Trng THCS Thanh Thựy * b -Từ khi có ngời //lấy mới hay => Cụm C-V lm B ng - Các thi sĩ / ca tụng hoa cỏ. => CụmC-V làm Định ngữ - Có ngời // lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy để là thơ ngâm vịnh => Cụm C - V làm Định ngữ *c : - Chúng ta //thấy ngời nớc ngoài => Cụm C - V làm Định ngữ - những tục lệ tốt đẹp ấy // mất dần => Cụm C - V làm B Ngữ - những thứ cquý của đất mình //thay dần nớc ngoài. => Cụm C - V làm B Ngữ Bi tp 2: Gp cỏc cõu tng cp thnh mt cõu cú cm C-V lm thnh phn cm t m khụng thay i ngha chớnh ca chỳng a, Chỳng em hc gii lm cha m v thy cụ rt vui lũng b, Nh vn Hoi Thanh khng nh rng cỏi p l cỏi cú ớch. c, Ting vit rt giu thanh iu khin li núi ca ngi VN ta du dng , trm bng nh mt bn nhỏc d, Cỏch mng thnh tỏm thnh cụng khin cho ting vit cú mt buc phỏt trin mi , mt s phn mi Bi tp 3: Gp cõu thnh mt cm C-V lm thnh phn cõu hoc thnh phn cm t a. Anh em ho thun khin hai thõn vui vy b. õy l cnh mt rng thụng ngy ngy bit bao nhiờu ngi qua li c. Hng lot v kch nh Tay ngi n b , Giỏc ng, Bờn kia sụng ung ra i ó si m cho ỏnh ốn sõn khu khp mi min t nc. 4. Cng c: M rng thnh phn cõu l gỡ? Cú nhng trng hp no c m rng thnh phn cõu. 5. Hng dn hc nh: - Hc ghi nh sgk , hon thin bi tp. - Chun b k bi luyn núi theo hng dn trong SGK. ***************************** Ngy son: 09/03/2015 Tit 113 LUYN NểI : BI VN GII THCH MT VN A. MC CN T: - Rốn luyn k nng nghe, núi gii thớch mt vn . - Rốn luyn k nng phỏt trin gin ý thnh bi núi gi thớch mt vn . B. TRNG TM KIN THC, K NNG: 1. Kin thc: - Cỏc cỏch biu cm trc tip v giỏn tip trong vic trỡnh by vn núi gii thớch mt vn . - Nhng yờu cu khi trỡnh by vn núi gii thớch mt vn . 2. K nng: - Tỡm ý, lp dn ý bi vn gii thớch mt vn . 2 Giỏo viờn: Th Phng Lan 2 Nm hc: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy - Biết cách giải thích một vấn đề trước tập thể. - Diễn đạt mạch lạc, rõ ràng một vấn đề mà người nghe chưa biết bằng ngôn ngữ nói C. CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, bảng phụ. - HS: Xem trước bài ở nhà. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu các bước làm một bài văn lập luận giải thích ? Bố cục một bài văn lập luận giải thích chi làm mấy phần nêu nội dung từng phần ? 3. Bài mới : Hoạt động 1: GV giới thiệu bài - Chúng ta đã tìm hiểu phép lập luận giải thích vậy để nhận diện ra đề văn giải thích có mấy bước làm văn giải thích, tiết học hôm nay sẽ giúp các em tìm hiểu điều đó. HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI DẠY Hoạt động 2: Tìm hiểu Yêu cầu, Tìm hiểu đề bài - Hs: Đọc đề trong sgk - Yêu cầu hs thảo luận theo nhóm sau đó đại diện các nhóm lên trình bày - GV: Ghi đề lên bảng. - HS : Thảo luận nhóm sau đó trình bày. - HS : Trình bày – các nhóm khác nhận xét - Gv : Chữa lỗi nội dung và cách trình bày của hs. Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện nói - Gv: Hướng dẫn Hs luyện nói - Yêu cầu của việc trình bày bài văn nói I. TÌM HIỂU CHUNG: 1. Yêu cầu : - Đủ nghe, không quá nhỏ, quá to, không nhát gừng, không lắp, ngọng. Tư thế đứng nói thoải mái, tự nhiên không quá cứng nhắc 2. Đề bài : Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em thích đọc loại sách ấy? 3. Dàn bài: a. Mở bài - Dẫn dắt: có nhà văn nói "Sách là con người" - Loại sách em thích đọc nhất b. Thân bài - ích lợi của việc đọc sách - Những loại sách em thích đọc - Tại sao em thích đọc sách đó? + Vì đúng tâm tư, lứa tuổi + Vì cung cấp những kiến thức bổ ích, mở rộng hiểu biết về nhiều lĩnh vực: học tập, lao động, quan hệ xã hội + Vì sách trình bày đẹp, hấp dẫn - Những loại sách em không thích đọc: nội dung xấu c. Kết bài: - Khẳng định ý nghĩa của thói quen đọc sách II. THỰC HÀNH LUYỆN NÓI. 3 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 3 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy giải thích một vấn đề . + Vị trí đứng nói phù hợp. + Âm lượng vừa đủ ,diễn đạt rõ ràng , + Nội dung lôi cuốn , hấp dẫn , dễ tiếp nhận . - Yêu cầu của việc nghe giải thích một vấn đề + Nghe , lĩnh hội được phần trình bày bài văn giải thích một vấn đề của bạn . + Có ý kiến nhận xét về bài văn nói giải thích một vấn đề của bạn sau khi nghe trình bày . - 2 HS trình bày mở bài - 2 HS trình bày thân bài - 2 HS trình bày kết bài *. Nhận xét - Tư thế, tác phong - Nội dung 4. Củng cố: - Nhận xét tiết luyện nói. 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Về nhà làm bài văn hoàn chỉnh theo đề bài ngày hôm sau nộp lại. - Chuẩn bị trước bài ‘’ LIỆT KÊ”. - Soạn kĩ văn bản: Ca Huế trên sông Hương. ************************************ Ngày soạn: 10/03/2015 Tiết 112 Văn bản : CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG - Hà Ánh Minh- A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu được vẻ đẹp và ý nghĩa văn hóa, xã hội của ca Huế. Từ đó có thái độ và hành động tích cực góp phần bảo tồn, phts triển di sản văn hóa dân tộc đặc sắc và độc đáo này. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1. Kiến thức: - Khái niệm thể loại bút kí. - Giá trị văn hóa nghệ thuật của ca Huế. - Vẻ đẹp của con người xứ Huế. 2. Kĩ năng: - Đọc – hiểu văn bản nhật dụng viết về di sản văn hóa dân tộc. - Phân tích văn bản nhật dụng, (kiểu loại văn bản thuyết minh). - Tích hợp với kiến thức Tập Làm Văn để làm văn thuyết minh C. CHUẨN BỊ: 4 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 4 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy - GV: Giáo án, bảng phụ. - HS: Xem trước bài ở nhà. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới : Hoạt động 1: GV giới thiệu bài - Em hiểu gì về cố đô Huế ? Hãy nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của xứ Huế mà em biết ? Xứ Huế vốn nổi tiếng với nhiều đặc điểm như chúng ta vừa nói tới . Xứ Huế còn nổi tiếng về những sản phẩm văn hoá độc đáo , đa dạng và phong phú mà ca Huế là một trong những sản phấm ấy . Hôm nay học bài văn này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhiều vẻ đẹp của Xứ Huế qua một đêm ca huế trên sông Hương . HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI DẠY Hoạt động 2: HDHS tìm hiểu chung - GV: Đọc rồi hướng dẫn cho hs đọc tiếp Gv đọc sau đó gọi hs đọc tiếp (yêu cầu chẫm rãi rỏ ràng , mạch lạc ) ? Dựa vào chú thích trong sgk em hãy nêu vài nét về thân thế và sự nghiệp của Hà Ánh Minh. - HS: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm qua phần chú thích, GV đặt những câu hỏi gợi để học sinh trả lời. ? Văn bản thuộc kiểu loại gì? ? Văn bản ra đời trong hoàn cảnh nào? - Hs: Suy nghĩ trả lời trong phần chú thích * - HS : Giải thích từ khó ? Theo em đây là một tác phẩm ghi chép sự thật hay là tưởng tượng hư cấu ? Căn cứ vào đâu để kết luận ? ? VB này được chia làm mấy phần , nêu nội dung từng phần ? - GV : Hướng dẫn. - HS : Thảo luận nhóm. Gọi hs đọc phần chú thích dấu sao sgk. Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu chi tiết Gọi hs đọc phần thứ nhất ? Xứ Huế nổi tiếng về nhiều thứ , nhưng ở đây I. Đọc – Tìm hiểu chung 1. Đọc: 2. Tác giả, tác phẩm: a. Tác giả: SGK b. Tác phẩm: - Bút kí : Thể loại văn học ghi chép lại con người và sự việc mà nhà văn đã tìm hiểu, nghiên cứu cùng với những cảm nghĩ của mình nhằm thể hiện một tư tưởng nào đó. Bố cục: Chia làm 2 phần. - P1 : Từ đầu đến lí hoài nam – Huế cái nôi của dân ca - P2: Tiếp theo đến hết – những đặc sắc của Huế - Phương thức biểu đạt: Miêu tả, thuyết minh. II. Đọc – Tìm hiểu chi tiết. 1. Huế – cái nôi của dân ca: 5 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 5 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy tác giả lại chú ý đến sự nổi tiếng nào của Huế ? Tại sao tác giả lại quan tâm đến dân ca? - Hs: Suy nghĩ trả lời. ? Tác giả cho ta thấy dân ca Huế mang đậm đặc điểm hình thức và nội dung nào ? (rất nhiều điệu hò , điệu lí ) ? Nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ trong vb này. - Dùng biện pháp liệt kê kết hợp với lời giải thích ? Qua đó tác giả chứng minh được những giá trị nổi bật nào của dân ca Huế ? - Phong phú về làn điệu, sâu sắc thấm thía về nội dung tình cảm , mang đậm nét đặc trưng của miền đất và tâm hồn Huế ? Bên cái nôi dân ca Huế miền Trung, em còn biết những vùng dân ca nổi tiếng nào của nước ta? Nếu có thể hãy hát một bài hát dân ca em biết ? - Dân ca quan họ Bắc Ninh , dân ca đồng bằng Bắc Bộ … Gọi hs đọc phần thứ 2 ? Tác giả nhận xét gì về sự hình thành của dân ca Huế ? qua đó cho thấy tính chất nổi bật nào của Huế ? - Hình thành từ dòng ca nhạc dân gian …khí nhạc - Kết hợp 2 tính cách dân gian ? Có gì đặc sắc trong cách biểu diển ca Huế trên các phương diện: dàn nhạc, nhạc công ? - Dàn nhạc gồm đàn tranh , đàn nguyệt … gõ nhịp - Nhạc công : Dùng các ngón đàn trau chuốt …. Đáy hồn người. ? Nhận xét gì về đặc diểm ngôn ngữ trong những đoạn văn này ? ( liệt kê) ? Từ đó nét đẹp nào của Huế được nhấn mạnh ? - Thanh lịch, tinh tế, Tính dân tộc cao trong biểu diễn. ? Cách thưởng thức có gì độc đáo ? - Trăng lên , gió mơn man …. Rộn lòng ? Điều đó cho thấy ca Huế nổi bật với vẻ đẹp nào ? - Cách thưởng thức vừa dân dã, vừa sang trọng, ca huế đã đạt đến mức hoàn thiện trong cách - Rất nhiều điệu hò trong lao động sx: Hò trên sông , lúc cấy , lúc cày , chăn tằm , trồng cây - Nhiều điệu lí : lí hoài nam , lí hoài xuân … => Phép liệt kê , thể hiện được sự phong phú về làn điệu, mang những nét đặc trưng của miền đất và tâm hồn Huế 2. Đặc sắc của ca Huế: + Sự hình thành của ca Huế: Từ dòng ca nhạc dân gian và ca nhạc cung đình nhã nhạc trang trọng uy nghi. + Cách biểu diễn : - Dàn nhạc : Đàn tranh , đàn nguyệt , tì bà , đàn bầu … - Nam mặc áo dài the , quần thụng, đầu đội khăn xếp , nữ mặc áo dài , khăn đóng - Nhạc công : dùng nhiều ngón đàn trau chuốt => Dùng phép liệt kê, thể hiện sự thanh lịch, tinh tế, tính dân tộc cao trong biểu diễn + Cách thưởng thức: Trên thuyền, giữa dòng sông đêm trăng gió mát với tâm trạng chờ đợi rộn lòng => Dân dã và sang trọng 6 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 6 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy thưởng thức. ? Khi viết “Không gian như lắng đọng, thời gian như …. Sâu thẳm, tác giả muốn cảm nhận sự huyền diệu nào của ca Huế trên sông hương? (HSTLN) - Khiến người nghe quên cả không gian , thời gian , chỉ cảm thấy tình người . Ca huế làm giàu tâm hồn con người - Ca huế mãi mãi quyến rũ bởi vẻ đẹp bí ẩn của nó. ? Văn bản có nét nổi bật nào về nghệ thuật. ? Qua vb này em hiểu thêm những vẻ đẹp nào của Huế. Gọi HS đọc Ghi nhớ. III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ : Sgk/104 1. Nghệ thuật: - Viết theo thể bút kí. - Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu biểu cảm, thấm đẫm chất thơ. 2. Nội dung: - Ghi chép lại một buổi ca Huế trên sông Hương, tác giả thể hiện lòng yêu mến, niềm tự hào đối với di sản văn hóa độc đáo của Huế, cũng là một di sản văn hóa dân tộc. 4. Củng cố: - Huế có những điệu dân ca nào? Kể tên các loại nhạc cụ biểu diễn ? - Nêu nguồn gốc của ca Huế 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Học phần ghi nhớ . Hoàn thiện bài tập. - Sưu tầm những làn điệu ca Huế, những làn điệu dân ca. - 'Soạn bài ''Liệt kê” ****************************************************** Ngày soạn: 12/03/2015 Tiết 115 LIỆT KÊ A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Hiểu thế nào là phép liệt kê. - Nắm được các kiểu liệt kê Nhận biết và hiểu được tác dụng của phép liệt kê trong văn bản Biết cách vận dụng phép liệt kê vào thực tiễn nói và viết. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 7 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 7 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy 1. Kiến thức: - Khái niệm liệt kê. - Các kiểu liệt kê. 2. Kĩ năng: - Nhận biết phép liệt kê, các kiểu liệt kê. - Phân tích giá trị của các phép liệt kê - Sử dụng phép liệt kê trong nói và viết. C. CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, bảng phụ. - HS: Xem trước bài ở nhà. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Bài mới: Hoạt động 1: GV giới thiệu bài - Sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn , sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế và tư tưởng, tình cảm Nó thuộc từ loại nào chúng ta cùng đi vào tiết dạy hôm nay. HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI DẠY Hoạt động 2: Tìm hiểu thế nào là phép liệt kê . Gọi hs đọc vd trong sgk ? Nhận xét cấu tạo và ý nghĩa của các bộ phận trong câu in đậm ? - HS: Cấu tạo : Có mô hình cú pháp tương tự nhau : Bát yến hấp đường phèn … tráp đồi mồi chữ nhật để mở … nào ống thuốc bạc …. Nào dao chuôi ngà - Về ý nghĩa : Chúng cùng nói về đồ vật được bày biện trung quanh quan lớn ? Em có nhận xét gì về cách sắp xếp các từ , cụm từ giới thiệu các sự vật ? - Hs: Sắp xếp nối tiếp hàng loạt . ? Việc sắp xếp từ , cụm từ hàng loạt như vậy nhằm dụng ý gì ? - Hs:Làm nổi bật được sự xa hoa của viên quan ? Vậy thế nào là liệt kê ? (Ghi nhớ sgk) ? Dùng phép liệt kê đúng lúc đúng chổ có tác dụng gì ? - Hs: Suy nghĩ trả lời. ? Em hãy lấy một vài vd có sử dụng phép liệt kê ? Hoạt động 3: HDHS tìm hiểu các kiểu liệt kê Gọi hs đọc vd trong sgk phần II ? Nhận xét về cấu tạo của phép liệt kê I. Thế nào là phép liệt kê ? 1. Xét Ví dụ: Đoạn văn SGK - Cấu tạo: Có mô hình cú pháp tương tự nhau Bát yến hấp đường phèn … tráp đồi mồi chữ nhật để mở … nào ống thuốc bạc …. Nào dao chuôi ngà - Về ý nghĩa: Chúng cùng nói về đồ vật được bày biện trung quanh quan lớn - Tác dụng: Làm nổi bật được sự xa hoa của viên quan *. Kết luận: - Sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn , sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế và tư tưởng, tình cảm . - Tác dụng : Kích thích trí tưởng tượng và gâyđược ấn tượng sâu sắc cho người đọc , người nghe 2. Ghi nhớ 1. II. Các kiểu liệt kê: 1. Xét Ví Dụ: * Về cấu tạo : Vda:Liệt kê theo trình tự sự không theo từng 8 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 8 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy trong mục 1 , phần II? - Hs: Về cấu tạo : a. Liệt kê theo trình tự sự không theo từng cặp b. Liệt kê theo từng cặp có quan hệ đi đôi (quan hệ từ và). ? Nhận xét về ý nghĩa của phép liệt kê trong câu 2 mục II? - HS: Về ý nghĩa : a. câu thứ nhất có thể thay đối thứ tự (mà lô gíc ý nghĩa của câu không bị ảnh hưởng b. không thể thay đổi thứ tự được vì các bộ phận liệt kê có sự tăng tiến về ý nghĩa ? Qua đó em hãy rút ra kết luận về kiểu liệt kê. - Hs: Đọc lại ghi nhớ sgk Hoạt động 4: Hướng dẫn luyện tập 1. Bài tập 1: ? Bài tập 1 yêu cầu điều gì ? - HS: Thảo luận trình bày bảng. - GV: Chốt ghi bảng 2. Bài tập 2: ? Bài tập 2 yêu cầu điều gì ? - HS: Thảo luận trình bày bảng. - GV: Chốt ghi bảng 3. Bài tập 3: ? Bài tập 3 yêu cầu điều gì ? - HS: Thảo luận trình bày bảng. - GV: Chốt ghi bảng cặp Vdb:Liệt kê theo từng cặp có quan hệ đi đôi ( quan hệ từ và * Về ý nghĩa: Vda: câu thứ nhất có thể thay đối thứ tự (mà lô gíc ý nghĩa của câu không bị ảnh hưởng Vdb: Không thể thay đổi thứ tự được vì các bộ phận liệt kê có sự tăng tiến về ý nghĩa 2. Ghi nhớ 2 II. Luyện tập. Bài tập 1 :Tìm phép liệt kê trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta + Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang trong thời đại Bà Trưng, Bà triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung (Tăng tiến theo thời gian) + Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến …. Chính phủ (từng cặp ) + Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tình thần ấy lại ….lũ cướp nước (tăng tiến) + Nghĩa là phải ra sưc giải thích … lãnh đạo (Liệt kê không theo từng cặp) Bài tập 2 :Tìm phép liệt kê + Dưới lòng đường trên vỉa hè , trong cửa tiệm. Những cu li xe kéo tay …. Chữ thập ( Không theo cặp, không theo hướng tăng tiến ) + Điện giật, dùiđâm, dao cắt, lửa nung Bài tập 3 : Đặt câu có sử dụng phép liệt kê a. Khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, hs các lớp ùa ra sân chơi như ong vỡ tổ. Sân trường đang yên tĩnh, vắng lặng bỗng ồn ào nhộn nhịp hẳn lên vì các trò chơi : đá bóng , nhảy dây , cầu lông … 4. Củng cố: 9 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 9 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy - Thế nào là phép liệt kê ? Nêu tác dụng ?Có mấy kiểu liệt kê ? 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Học ghi nhớ sgk - Làm bài tập 3 b, c - Soạn bài : ''TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH'' **************************************************** Ngày soạn: 18/03/2015 TIẾT 116 TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH A. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Có hiểu biết bước đầu về văn bản hành chính và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống - Lưu ý: Học sinh đã được biết đến văn bản hành chính là một trong 6 kiểu văn bản (Gồm có: tự sự, miêu tả, biểu cảm, lập luận, thuyết minh và hành chính – công vụ) Ở lớp 6. B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1. Kiến thức: - Đặc điểm của văn bản hành chính: Hoàn cảnh, mục đích, nội dung, yêu cầu và các loại văn bản hành chính thường gặp trong cuộc sống 2. Kĩ năng: - Nhận biết được loại văn bản hành chính thường gặp trong đời sống. - Viết được văn bản hành chính đúng quy cách. C. CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, bảng phụ. - HS: Xem trước nội dung bài học. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định : 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs 3. Bài mới : Hoạt động 1: GV giới thiệu bài - Từ bậc tiểu học đến lớp 6 các em đã học những loại vb hành chính nào ? em hãy kể tên những loại văn bản hành chính mà em biết? Tiết học hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu xem thế nào là vb hành chính ? Những loại nào thì ta gọi là vb hành chính ? HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS NỘI DUNG BÀI DẠY Hoạt động 2 : Tìm hiểu Thế nào là văn bản hành chính. Gọi 3 hs đọc 3 vb trong sgk I. Thế nào là vb hành chính ? 1. Xét Văn bản: Sgk - Thông báo nhằm phổ biến 10 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 10 Năm học: 2014 - 2015 [...]... khoa hc - Mt s bi lm cũn s si, kt qu cha cao - GV: a ra cỏc li trong bi -> H/s sa - GV: c mu nhng on vn, bi vn vit tt - Tr bi cho H/s GV cụng b t l im 0-> Nhõn vt m ỏc, bn cht tn nhn, c a- Ghờ s v s tn nhn 17 Giỏo viờn: Th Phng Lan 17 Nm hc: 2014 - 2015 Giỏo ỏn Ng vn 7 Trng THCS Thanh Thựy - Theo dừi nhõn vt Th Kớnh - Khi b khộp vo ti git chng, Th Kớnh ó cú nhng li núi, c ch no ? - Em cú nhn xột gỡ v tớnh cht ca nhng li núi, c ch ú ? -> Li núi hin du, c ch yu ui, nhn nhc - Nhng li núi v c ch ca Th Kớnh ó c nh chng ỏp li nh th no ? - Chng im... C, DN Dề,HNG DN T HC : - Du gch ngang cú nhng cụng dng no ? Lm th no phõn bit c du gch ni vi du gch ngang ? - Hc thuc ghi nh - Hon thnh ht bi tp cũn li - Son bi ụn tp ting vit VI RT KINH NGHIM 28 Giỏo viờn: Th Phng Lan 28 Nm hc: 2014 - 2015 Giỏo ỏn Ng vn 7 Trng THCS Thanh Thựy Ngy son:08 - 0 4- 2012 Ngy dy: 1 0- 0 4- 2012 Tit 121 :ễN TP TING VIT I MC CN T: - H thng húa kin thc ó... ****************************************************** Ngy son: 0 7- 0 4- 2012 Ngy dy: 0 9- 0 4- 2012 Tiờt 120 :DU GCH NGANG I MC CN T: - Hiu c cụng dng ca du gch ngang - Phõn bit du gch ngang vi du gch ni - Bit s dng du gch ngang phc v yờu cu biu t II TRNG TM KIN THC, K NNG: 1 Kin thc: - Cụng dng ca du gch ngang trong vn bn 2 K nng: - Phõn bit du gch ngang vi du gch ni - S dng du gch ngang trong to lp vn bn 3 Thỏi : - Bit dựng du gch ngang... ***************************************************** Ngy son: 0 7- 0 4- 2012 24 Giỏo viờn: Th Phng Lan 24 Nm hc: 2014 - 2015 Giỏo ỏn Ng vn 7 Trng THCS Thanh Thựy Ngy dy: 09 - 0 4- 2012 ễN TP VN HC I MC CN T: - Nm c h thng vn bn, giỏ tr t tng, ngh thut ca cỏc tỏc phm ó hc, v c trng th loi ca cỏc vn bn, nhng quan nim v vn chng, vố s gi p ca Ting Vit trong cỏc vn bn thuc chng trỡnh Ng vn 7 II TRNG TM KIN THC, K NNG, THI : 1 Kin thc: - Mt s khỏi nim... cụng dng - Du gch ngang khụng phi l mt du cõu gỡ ? Nú ch dỳng ni cỏc ting trong nhng t - Hs: Ni cỏc t trong mt liờn danh mn gm nhiu ting ? Qua phõn tớch em thy du gch - Du gch ni vit ngn hn du gch ngang ngang cú nhng cụng dng no ? ( Ghi 27 Giỏo viờn: Th Phng Lan 27 Nm hc: 2014 - 2015 Giỏo ỏn Ng vn 7 n sgk) Gi hs c li vd 3 trong mc I ? Du gch ni trong cỏc ting trong t Va- ren c dựng lm gỡ ? - HS: Dựng . minh C. CHUẨN BỊ: 4 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 4 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy - GV: Giáo án, bảng phụ. - HS: Xem trước bài ở nhà. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định. THỨC, KĨ NĂNG: 7 Giáo viên: Đỗ Thị Phương Lan 7 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy 1. Kiến thức: - Khái niệm liệt kê. - Các kiểu liệt kê. 2. Kĩ năng: - Nhận biết phép. 9 Năm học: 2014 - 2015 Giáo án Ngữ văn 7 Trường THCS Thanh Thùy - Thế nào là phép liệt kê ? Nêu tác dụng ?Có mấy kiểu liệt kê ? 5. Hướng dẫn học ở nhà: - Học ghi nhớ sgk - Làm bài tập 3 b, c -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015, Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015, Giáo án ngữ văn 7 năm học 2014 - 2015, - Đủ nghe, không quá nhỏ, quá to, không nhát gừng, không lắp, ngọng. Tư thế đứng nói thoải mái, tự nhiên không quá cứng nhắc, Tên các vb đã học