0

Giáo án lớp 3 buổi 2 trọn bộ

144 1,948 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:26

Tuần 1 Ôn Tiếng Việt : Rèn đọc Ngày dạy: I-Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy và lưu loát bài Cậu bé thông minh Trả lời câu hỏi về nội dung bài dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2. Bài mới: Hoạt động 1 :Luyện đọc: Gọi HS đọc toàn bài 1 lần Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn Chia nhóm cho HS luyện đọctheo vai Thi đọc giữa các nhóm Hoạt động 2 : Luyện tập Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS làm vở Cho HS nhận xét Nhận xét, chốt lại bài Bài 2 : Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm Gọi đại diện nhóm trình bày Hoạt động 3 :Củng cố-dặn dò Nhận xét tiết học Bài sau :Ôn chính tả Hoạt động của HS HS khá, giỏi đọc HS đọc nối tiếp nhau Luyện đọc theo nhóm Thi đọc Hs đọc Làm vở, một HS lên bảng Nhận xét Đại diện nhóm trình bày Tuần 1 Ngày dạy: Ôn toán: Đọc, viết so sánh các số có ba chữ số ( không nhớ ) I-Mục tiêu : Biết cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1.Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2.Bài mới: *Hoạt động 1 :Ôn cách đọc viết các số có ba chữ số Yêu cầu HS nêu cách đọc viết các số có ba chữ số * Hoạt động 2 : Thực hành GV hướng dẫn HS làm bài tập trong vở BTTNVTL Bài 2: Đếm thêm rồi viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm Gọi HS nêu yêu cầu Cho HS đọc lại dãy số vừa điền Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS tự làm Bài 4 : Điền dấu thích hợp: Gọi HS đọc đề bài và nêu yêu cầu Cho HS làm vở nháp, gọi 1 HS lên bảng Bài 5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Yêu cầu HS tìm và khoanh vào số thích hợp *Hoạt động cuối : Củng cố dặn dò: Yêu cầu HS nêu cách đọc viết các số có ba chữ số Nhận xét tiết học Hoạt động của HS 5 HS nêu theo yêu cầu của GV HS làm bài 1/1 Hs trả lời theo yêu cầu của GV Làm vở BTTNVTL 1 HS nêu yêu cầu HS làm , nêu cách làm Lớp làm vở bài tập 1 HS lên bảng Hs nhận xét HS khá, giỏi làm hết HS làm vở/ kiểm tra chéo Hs trình bày Tuần 1 Ngày dạy: Ôn toán: Luyện tập I-Mục tiêu : : Biết cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ) và giải bài toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1.Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2.Bài mới: *Hoạt động 1 :Ôn cách cộng, trừ các số có ba chữ số Yêu cầu HS nêu cách cộng trừ các số có ba chữ số * Hoạt động 2 : Thực hành GV hướng dẫn HS làm bài tập trong vở BTTNVTL Bài 2: Đếm thêm rồi viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm Gọi HS nêu yêu cầu Cho HS đọc lại dãy số vừa điền Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS tự làm Bài 4 : Điền dấu thích hợp: Gọi HS đọc đề bài và nêu yêu cầu Cho HS làm vở nháp, gọi 1 HS lên bảng Bài 5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Yêu cầu HS tìm và khoanh vào số thích hợp *Hoạt động cuối : Củng cố dặn dò: Yêu cầu HS nêu cách đọc viết các số có ba chữ số Nhận xét tiết học Hoạt động của HS 3 HS nêu theo yêu cầu của GV HS làm bài 15/3 Hs trả lời theo yêu cầu của GV Làm vở BTTNVTL 1 HS nêu yêu cầu HS làm , nêu cách làm Lớp làm vở bài tập 1 HS lên bảng Hs nhận xét HS khá ,giỏi làm hết HS làm vở/ kiểm tra chéo Hs trình bày Tuần 2 Ngày dạy: Ôn Tiếng Việt : Rèn đọc I-Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy và lưu loát bài Ai có lỗi Trả lời câu hỏi về nội dung bài dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2. Bài mới: Hoạt động 1 :Luyện đọc: Gọi HS đọc toàn bài 1 lần Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn Chia nhóm cho HS luyện đọctheo vai Thi đọc giữa các nhóm Hoạt động 2 : Luyện tập Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS làm vở Cho HS nhận xét Nhận xét, chốt lại bài Bài 2 : Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm Gọi đại diện nhóm trình bày Hoạt động 3 :Củng cố-dặn dò Nhận xét tiết học Bài sau :Ôn chính tả Hoạt động của HS HS khá, giỏi đọc HS đọc nối tiếp nhau Luyện đọc theo nhóm Thi đọc Hs đọc Làm vở, một HS lên bảng Nhận xét Đại diện nhóm trình bày Tuần 2 Ngày dạy: Ôn Tiếng Việt :Ôn chính tả I-Mục tiêu: - Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài Ai có lỗi? -Làm bài tập chính tả trong vở bài tập trắc nghiệm và tự luận II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2. Bài mới: Hoạt động 1 :Luyện viết : GV chọn đoạn viết ,đọc Yêu cầu HS đọc bài Ai có lỗi? GV yêu cầu HS đọc và tự tìm từ khó, rèn viết ở vở nháp GV đọc bài GV đọc bài cho HS viết vào vở Chấm và nhận xét Hoạt động 2 : Luyện tập Bài 5: Điền vào chỗ trống s hay x: Gọi HS đọc yêu cầu b) HS cả lớp làm Bài 6: Điền vào chỗ trống uêch hoặc uyu Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS làm vở 4 ý đầu HS khá giỏi làm cả bài Nhận xét, chốt lại bài Hoạt động 3 :Củng cố-dặn dò Nhận xét tiết học Bài sau :Ôn LTVC Hoạt động của HS 5 HS đọc HS rèn viết từ khó trên vở nháp Viết vở/ kiểm tra chéo Hs đọc Làm vở, một HS lên bảng Cả lớp đọc lại HS nêu yêu cầu Làm vở Gọi HS giải thích một số từ Tuần 2 Ngày dạy: Ôn toán: Luyện tập I-Mục tiêu : -Biết thực hiện phép cộng, trừ các số có ba chữ số - Vận dụng trong giải toán có lời văn. II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1.Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2.Bài mới: *Hoạt động 1 :Ôn cách cộng, trừ các số có ba chữ số Yêu cầu HS nêu cách cộng trừ các số có ba chữ số * Hoạt động 2 : Thực hành GV hướng dẫn HS làm bài tập trong vở BTTNVTL Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S Gọi HS nêu yêu cầu Cho HS nêu lại cách trừ các số có ba chữ số Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS tự làm Bài 5 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Gọi HS đọc đề bài và nêu yêu cầu Cho HS làm vở nháp, gọi 1 HS lên bảng Bài 6 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Gọi HS đọc đề bài Muốn tìm cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo em làm như thế nào? Yêu cầu HS tìm và khoanh vào số thích hợp *Hoạt động cuối : Củng cố dặn dò: Yêu cầu HS nêu cách cộng, trừ các số có ba chữ số Nhận xét tiết học Hoạt động của HS 3 HS nêu theo yêu cầu của GV HS làm bài 1/4 Hs trả lời theo yêu cầu của GV Làm vở BTTNVTL 1 HS nêu yêu cầu HS làm , nêu cách làm Lớp làm vở bài tập 1 HS lên bảng Hs nhận xét HS khá ,giỏi làm HS làm vở/ kiểm tra chéo Hs trình bày Tuần 2 Ôn toán: Ôn tập các bảng nhân Ngày dạy: I-Mục tiêu : -Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5. - Biết nhân nhẩm các số tròn trăm và tính giá trị biểu thức một cách thành thạo -Vận dụng vào việc giải toán có lời văn ( có một phép nhân). II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1.Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2.Bài mới: *Hoạt động 1 :Ôn tập các bảng nhân Yêu cầu HS đọc thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5 * Hoạt động 2 : Thực hành GV hướng dẫn HS làm bài tập trong vở BTTNVTL Bài 12: Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó Gọi HS nêu yêu cầu Cho HS nêu lại cách nhân nhẩm Bài 13: Đúng ghi Đ sai ghi S Gọi HS nêu yêu cầu Yêu cầu HS tự làm Bài 14 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Gọi HS đọc đề bài và nêu yêu cầu Cho HS làm vở nháp, gọi 1 HS lên bảng Bài 16 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng Gọi HS đọc đề bài Muốn tìm chu vi hình tam giác em làm như thế nào? Yêu cầu HS tìm và khoanh vào số thích hợp *Hoạt động cuối : Củng cố dặn dò: Yêu cầu HS nêu nhanh kết quả một số phép tính Nhận xét tiết học Hoạt động của HS Nhiều HS nêu theo yêu cầu của GV HS làm bài 10/5 Hs trả lời theo yêu cầu của GV Làm vở BTTNVTL 1 HS nêu yêu cầu ,HS nêu cách nhẩm Lớp làm vở bài tập 1 HS lên bảng Hs nhận xét HS làm vở/ kiểm tra chéo HS khá ,giỏi làm Hs trình bày Tun 2 Ngy dy: Luyeọn vieỏt : Baứi vieỏt soỏ 2 I.Mc tiờu: -Rốn k nng vit:HS nm c mu ch cỏi vit hoa, Bit cỏch vit tờn riờng, vit ỳng mu ch ng, ch nghiờng. -Vit cõu, v on vn ng dng ch vit u,p. II. dựng dy hc:Sỏch em tp vit ỳng, vit p-lp 3. III.Cỏc hot ng dy hc: Hot ng ca GV Hot ng ca HS 1.Gii thiu bi: Nờu mc tiờu bi hc 2.Bi mi: *. Hot ng 1: ễn cỏch vit ch hoa -Y.cu HS m sỏch em tp vit ỳng , vit p/1.Tỡm cỏc ch vit hoa. -GV vit bng lp, HD HS cỏch vit cỏc ch hoa trong bi. -Yờu cu lp vit bng con cỏc ch hoa . -GV nhn xột *.Hot ng 2: HS luyn vit DT riờng v vit cõu -GV yờu cu HS vit cỏc tờn riờng nc ngoi vo bng con -GV nhn xột -Yờu cu HS luyn vit *.Hot ng 3 : Hng dn HS vit bi n xin vo i -GV c bi : n xin vo i -Hng dn HS vit cỏc t khú trong on -GV c chớnh t cho HS vit *.Hot ng 4: Cng c -Dn dũ: Nhn xột tit hc CBBS:Bi vit s 3 HS m sỏch tỡm v phỏt biu -HS lng nghe -HS vit bng con -HS vit bng con theo yờu cu ca GV -HS luyn vit v -HS lng nghe -HS theo dừi -Lp vit bi Tuần 2 Ngày dạy: Ôn Tiếng Việt : Ôn chính tả I-Mục tiêu: - Nghe viết đúng chính tả một đoạn trong bài Cô giáo tí hon -Làm bài tập chính tả trong vở bài tập trắc nghiệm và tự luận II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2. Bài mới: Hoạt động 1 :Luyện viết : GV chọn đoạn viết ,đọc Yêu cầu HS đọc đoạn 1 bài cô giáo tí hon GV yêu cầu HS đọc và tự tìm từ khó, rèn viết ở vở nháp GV đọc bài GV đọc bài cho HS viết vào vở Chấm và nhận xét Hoạt động 2 : Luyện tập Bài 18: Nối tiếng ở cột a với tiếng ở cột b để tạo thành từ ngữ Gọi HS đọc yêu cầu HS cả lớp làm Bài 19: Điền vào chỗ trống ăn hoặc ăng Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS làm vở 2 ý đầu HS khá giỏi làm cả bài Nhận xét, chốt lại bài Hoạt động 3 :Củng cố-dặn dò Nhận xét tiết học Bài sau :Ôn LTVC Hoạt động của HS 5 HS đọc HS rèn viết từ khó trên vở nháp Viết vở/ kiểm tra chéo Hs đọc Làm vở, một HS lên bảng Cả lớp đọc lại HS nêu yêu cầu Làm vở Gọi HS giải thích một số câu tục ngữ Tuần 2 Ôn Tiếng Việt :Ôn luyện từ và câu Ngày dạy: I-Mục tiêu: -Tiếp tục mở rộng vốn từ về thiếu nhi -Ôn kiểu câu Ai là gì? II-Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học 2. Bài mới: Hoạt động 1 : Mở rộng vốn từ về thiếu nhi: Bài 12:Sắp xếp các từ sau vào nhóm thích hợp -Yêu cầu HS đọc các từ sau đó cho các em chơi trò chơi Hoạt động 2 : Ôn kiểu câu Ai là gì? Bài 13: Chọn kiểu câu Ai là gì? Trong các câu sau: Gọi HS đọc yêu cầu 1 HS đọc các câu Yêu cầu HS làm Bài 14: Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp để hoàn chỉnh kiểu câu Ai là gì? Gọi HS đọc yêu cầu Yêu cầu HS làm vở 2 câu HS khá giỏi làm cả bài Nhận xét, chốt lại bài Hoạt động 3 :Củng cố-dặn dò Nhận xét tiết học Bài sau :Ôn chính tả. Hoạt động của HS 2 HS đọc HS thảo luận nhóm đôi sau đó sắp xếp Viết vở/ kiểm tra chéo Hs đọc Làm vở, một HS lên bảng Cả lớp đọc lại HS nêu yêu cầu Làm vở [...]...Tun 2 Ngy dy: ễn toỏn: ễn tp cỏc bng chia I-Mc tiờu : -Thuc cỏc bng chia 2, 3, 4, 5 - Bit nhõn nhm cỏc s trũn trm mt cỏch thnh tho, tớnh giỏ tr biu thc -Vn dng vo vic gii toỏn cú li vn ( cú mt phộp chia) II-Cỏc hot ng dy hc : Hot ng ca GV 1.Gii thiu bi: Nờu mc tiờu bi hc 2. Bi mi: *Hot ng 1 :ễn tp cỏc bng chia Yờu cu HS c thuc cỏc bng chia 2, 3, 4, 5 * Hot ng 2 : Thc hnh GV hng dn... lờn bng C lp c li HS nờu yờu cu Lm v Gi HS gii thớch mt s t Tun 3 Ngy dy: ễn toỏn: Xem ng h I-Mc tiờu : -Bit xem ng h khi kim phỳt ch vo cỏc s t 1 n 12 mt cỏch thnh tho II-Cỏc hot ng dy hc : Hot ng ca GV 1.Gii thiu bi: Nờu mc tiờu bi hc 2. Bi mi: *Hot ng 1 :ễn cỏch xem ng h Yờu cu HS nờu cỏch xem ng h khi kim phỳt ch cỏc s t 1 n 12 * Hot ng 2 : Thc hnh GV hng dn HS lm bi tp trong v BTTNVTL Bi 10: Vit thờm... ng h khi kim phỳt ch cỏc s t 1 n 12 theo hai cỏch * Hot ng 2 : Thc hnh GV hng dn HS lm bi tp trong v BTTNVTL Bi 12: Vit tip vo ch chm cho thớch hp: Gi HS nờu yờu cu Cho HS nờu hai ng h no ch cựng thi gian Bi 13: V thờm kim ng h ch thi giantheo yờu cu Gi HS nờu yờu cu Yờu cu HS t lm Bi 18: ỳng ghi sai ghi S: Gi HS c bi v nờu yờu cu Cho HS lm v nhỏp, gi 1 HS lờn bng Bi 20 : Gi HS c bi S ln nht cú ch... ỳng hỡnh thc bi vn xuụi -Phõn bit eo/oeo II-Cỏc hot ng dy hc: 1.Gii thiu:nờu mc tiờu bi 2. Yờu cu HS luyn vit on 2 3. Bi tp Tun 06 Ngy dy: ễn toỏn:Phộp chia ht v phộp chia cú d I-Mc tiờu : -Nhn bit phộp chia ht v phộp chia cú d -Bit s d bộ hn s chia II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu: nờu mc tiờu bi 1.Yờu cu HS lm VBT/ 3. Thu chm nhn xột ễn Ting Vit :Nh li bui u i hc I-Mc tiờu: -Nghe vit ỳng chớnh t, trỡnh... tp do GV chn II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu :nờu mc tiờu bi 2. Yờu cu hc sinh luyn vit on2 3. Luyn tp Tun 07 Ngy dy: ễn toỏn :Luyn tp I-Mc tiờu: -Thuc bng nhõn 7 v vn dng vo trong tớnh giỏ tr biu thc,trong gii toỏn -Nhn xột c v tớnh cht giao hoỏn ca phộp nhõn qua vớ d c th II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu:nờu mc tiờu bi 2. Yờu cu HS lm VBT 3. Thu chm v nhn xột Tun 07 Ngy dy: ễn toỏn :Gp mt s lờn nhiu... cỏch nhõn s ú vi s ln) II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu bi:nờu mc tiờu bi 2. Cỏc hot ng dy hc: Yờu cu HS lm VBT/ 3. Thu chm,nhn xột ễn Ting Vit :Trn búng di lũng ng I-Mc tiờu: -Nghe vit ỳng chớnh t, trỡnh by ỳng hỡnh bi vn xuụi -Lm ỳng bi tp do GV chn II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu :nờu mc tiờu bi 2. Yờu cu hc sinh luyn vit on2 3. Luyn tp Tun 07 Ngy dy: ễn toỏn :Luyn tp I-Mc tiờu : -Bit thc hin gp mt... s vi s cú mt ch s II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu bi:nờu mc tiờu bi 2. Cỏc hot ng dy hc: Yờu cu HS lm VBT/ 3. Thu chm,nhn xột ễn Ting Vit :La v nga I-Mc tiờu: -Nghe vit ỳng chớnh t, trỡnh by ỳng hỡnh bi vn xuụi -Lm ỳng bi tp do GV chn II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu :nờu mc tiờu bi 2. Yờu cu hc sinh luyn vit on2(la gng quỏ .gp ụi) 3. Luyn tp Tun 08 Ngy dy: ễn toỏn :Gim i mt s ln I-Mc tiờu : -Bit thc... xuụi -Lm ỳng bi tp do GV chn II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu :nờu mc tiờu bi 2. Yờu cu hc sinh luyn vit on1 v2 3. Luyn tp Tun 08 Ngy dy: ễn toỏn :Tỡm s chia I-Mc tiờu : -Bit tờn gi ca cỏc thnh phn trong phộp chia -Bit tỡm s chia cha bit II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu bi:nờu mc tiờu bi 2. Cỏc hot ng dy hc: Yờu cu HS lm VBT/ 3. Thu chm,nhn xột ễn Ting Vit :Nhng chic chuụng reo I-Mc tiờu: -Nghe vit ỳng... Hot ng ca GV 1.Gii thiu bi: Nờu mc tiờu bi hc 2. Bi mi: Yờu cu HS lm VBT toỏn 3 Cng c-dn dũ: Nhn xột tit hc Tun 4 Hot ng ca HS Lm v bi tp toỏn ễn toỏn: Bng nhõn 6 Ngy dy: I-Mc tiờu : - ễn li bng nhõn 6 -Rốn gii toỏn II-Cỏc hot ng dy hc : Hot ng ca GV 1.Gii thiu bi: Nờu mc tiờu bi hc 2. Bi mi: *Hot ng 1 : ễn bng nhõn 6 Yờu cu HS c thuc lũng bng nhõn 6 * Hot ng 2 : Thc hnh GV hng dn HS lm bi tp trong v BTTNVTL... ca GV 1.Gii thiu bi: Nờu mc tiờu bi hc 2. Bi mi: Hot ng 1 : ễn tp v so sỏnh: Bi 11:Tỡm v sp xp nhng hỡnh nh so sỏnh trong cỏc on vn sau: Gi HS c yờu cu 1 HS c cỏc cõu vn Yờu cu HS lm Bi 12: Khoanh trũn vo nhng du chm s dng khụng ỳng Gi HS c yờu cu Yờu cu HS lm v HS khỏ gii lm Nhn xột, cht li bi Hot ng 3 :Cng c-dn dũ Nhn xột tit hc Bi sau :ễn chớnh t Hot ng ca HS 2 HS c HS tho lun nhúm ụi sau ú sp xp . HS lên bảng Cả lớp đọc lại HS nêu yêu cầu Làm vở Tuần 3 Ngày dạy: Ôn toán: Ôn tập về giải toán I-Mục tiêu : -Biết giải bài toán về hơn kém nhau một số đơn vị -Biết giải bài toán về nhiều hơn,. chéo Hs đọc Làm vở, một HS lên bảng Cả lớp đọc lại HS nêu yêu cầu Làm vở Tuần 2 Ngày dạy: Ôn toán: Ôn tập các bảng chia I-Mục tiêu : -Thuộc các bảng chia 2, 3, 4, 5. - Biết nhân nhẩm các số tròn. ,giỏi làm HS làm vở/ kiểm tra chéo Hs trình bày Tuần 2 Ôn toán: Ôn tập các bảng nhân Ngày dạy: I-Mục tiêu : -Thuộc các bảng nhân 2, 3, 4, 5. - Biết nhân nhẩm các số tròn trăm và tính giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3 buổi 2 trọn bộ, Giáo án lớp 3 buổi 2 trọn bộ,