0

Giáo án lớp 3 (buổi 2)

122 1,799 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:26

Trờng Tiểu Hợp Thanh B Tuần I Thứ 5 ngày 16 tháng 9 năm 2014 Tiết 1: Tiếng việt Ôn luyện các bài tập đọc A.Mục tiêu: -Củng cố lại kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc ở tuần tuần 2 -Hiểu nghĩa các từ mới. -Củng cố nội dung các bài tập đọc. B.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa 3 bài tập đọc sgk -Bảng phụ viết đoạn văn viết hớng dẫn luyện đọc C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: -Kể tên các bài tập đã đọc, đã học ở tuần 1 và tuần 2 -GV nhận xét II.Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài -GV nêu mục tiêu của tiết học 2.Hoạt đọng 2: Luyện đọc -GV cho HS ôn lần lợt từng bài đã đọc +Đọc câu +Đọc đoạn trớc lớp và giải nghĩa +Đọc đoạn trong nhóm *Củng cố nội dung bài tập đọc -GV yêu cầu HS nói lại nội dung các bài tập đọc đã học. -Yêu cầu HS trả lời lại các câu hỏi sgk -GV nhận xét và nhắc lại nội dung bài 3.Hoạt động 3: Luyện đọc lại -Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp -GV nhận xét III.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét, đánh giá tiết học -2 HS kể tên các tập đọc đã học -Cả lớp theo dõi, nhận xét -HS lắng nghe. -HS luyện đọc. -HS nhắc lại nội dung các bài tập đọc -HS trả lời -HS đọc diễn cảm -HS nhận xét Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B Thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2010 Tiết 2: Toán Ôn tập hình học A.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố về hình học và giải toán. -Rèn kỹ năng giải toán B.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: -Kiểm tra bài tập ở vở bài tập. II.Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài: -GV nêu mục tiêu của tiết học. 2. h oạt động 2: Luyện tập thực hành. Bài 1 : Đo độ dài mỗi cạnh rồ tính chu vi. a. Hình tứ giác ABCD b.Hình chữ nhật:MNPQ A B M N D C P Q -GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài -Gọi 2 HS làm bài lên bảng. -GV nhận xét. Bài 2: Số? Trong hình bên có: .hình tam giác .hình tứ giác -GV hớng dẫn HS làm bài. -Gọi 1 Hs lên bảng làm bài -GV nhận xét Bài3: Đội một trồng đợc 345 cây, dội Hai trồng đợc nhiều -HS để vở bài tập lên bàn -HS lắng nghe. -HS trả lời câu hỏi -2HS lên bảng làm bài -HS nhận xét. -HS trả lời câu hỏi -1HS lên bảng làm bài -HS nhận xét. Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B hơn đôi Một 83 cây-Hỏi a.Đội Hai trồng đợc bao hiêu cây? b.Hai đôi trồng đợc tất cả bao nhiêu cây? -GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài. -Yêu cầu HS làm bài vào vở. -Gọi HS chữa bài. -GV nhận xét III. Củng cố, dặn dò. -GV nhận xét tiết học. -HS trả lời câu hỏi. -HS làm bài vào vở. -HS chữa bài. -HS nhận xét bài. ________________________________ Thứ 7 ngày 18 tháng 9 năm 2010 Tiết 3 : Tiếng việt Ôn luyện các bài tập đọc tuần 3 A.Mục tiêu: -Củng cố lại kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc ở tuần 3 -Hiểu nghĩa các từ mới -Củng cố nội dung các bài tập đọc. B.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa 3 bài tập đọc sgk -Bảng phụ viết đoạn văn viết hớng dẫn luyện đọc C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: -Kể tên các bài tập đã đọc, đã học ở tuần 1 và tuần 2 -GV nhận xét II.Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài -GV nêu mục tiêu của tiết học 2.Hoạt đọng 2: Luyện đọc -GV cho HS ôn lần lợt từng bài đã đọc +Đọc câu +Đọc đoạn trớc lớp và giải nghĩa +Đọc đoạn trong nhóm *Củng cố nội dung bài tập đọc -GV yêu cầu HS nói lại nội dung các bài tập -2 HS kể tên các tập đọc đã học -Cả lớp theo dõi, nhận xét -HS lắng nghe. -HS luyện đọc. -HS nhắc lại nội dung các bài tập đọc Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B đọc đã học. -Yêu cầu HS trả lời lại các câu hỏi sgk -GV nhận xét và nhắc lại nội dung bài 3.Hoạt động 3: Luyện đọc lại -Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp -GV nhận xét III.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét, đánh giá tiết học -HS trả lời -HS đọc diễn cảm -HS nhận xét _________________________________________ Tiết 4 : Toán Ôn tập: xem đồng hồ A.Mục tiêu: -Củng cố về xem đồng hồ -Biết xem đồng hồ theo hai cách. -Biết yêu quí thời gian theo cuộc sống. B.Đồ dùng dạy học chủ yếu: -Đồng hồ để bàn C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: -Kiểm tra ở vở bài tập của HS. -GV nhận xét. II.Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài: -GV nêu mục tiêu của tiết học. 2.Hoạt động 2: Hớng dẫn HS làm bài tập Bài 1: Nối (theo mẫu): -GV gọi HS nêu yêu cầu của bài 1 -HS tự làm bài vào vở. -Gọi HS lên bảng làm bài Gọi HS nhận xét -GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng. Bài 2: Xem tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. -Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. -Yêu cầu HS làm bài vào vở. -GV thu một số bài để chấm và nhận xét. -HS để vở bài tập lên bàn. -HS lắng nghe. -HS nêu yêu cầu bài tập 1 -HS tự làm bài vào vở -HS chữa bài vào vở -HS nhận xét và sửa bài vào vở -HS nêu yêu cầu bài 2. -HS làm bài vào vở. -HS thu bài Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B III.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học. Tiết 6 : Toán Ôn tập về Giải toán A.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố về giải toán. -Rèn kỹ năng giải toán B.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: -Kiểm tra bài tập ở vở bài tập. II.Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài: -GV nêu mục tiêu của tiết học. 2. h oạt động 2: Luyện tập thực hành. Bài 1: Đội một trồng đợc 345 cây, dội Hai trồng đợc nhiều hơn đôi Một 83 cây-Hỏi a.Đội Hai trồng đợc bao hiêu cây? b.Hai đôi trồng đợc tất cả bao nhiêu cây? -GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài. -Yêu cầu HS làm bài vào vở. -Gọi HS chữa bài. -GV nhận xét Bài 2 : Lớp 3A trong một tháng đạt đợc 265 điểm mời , số điểm chín đạt ít hơn 87 con . Hỏi số điểm chín đạt đợc bao nhiêu con ? III. Củng cố, dặn dò. -GV nhận xét tiết học. - Cho HS một số bài tập tơng tự khác . -HS để vở bài tập lên bàn -HS trả lời câu hỏi -1HS lên bảng làm bài -HS nhận xét. -HS trả lời câu hỏi. -HS làm bài vào vở. -HS chữa bài. -HS nhận xét bài. Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B Tuần 4 Thứ 5 ngày 23 tháng 9 năm 2010 Tiết 1: Tiếng việt Ôn luyện các bài tập đọc tuần 4 A.Mục tiêu: -Củng cố lại kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc ở tuần 4 -Hiểu nghĩa các từ mới -Củng cố nội dung các bài tập đọc. B.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa 3 bài tập đọc sgk -Bảng phụ viết đoạn văn viết hớng dẫn luyện đọc C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: -Kể tên các bài tập đã đọc, đã học ở tuần 1 và tuần 2 -GV nhận xét II.Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài -GV nêu mục tiêu của tiết học 2.Hoạt đọng 2: Luyện đọc -GV cho HS ôn lần lợt từng bài đã đọc +Đọc câu +Đọc đoạn trớc lớp và giải nghĩa +Đọc đoạn trong nhóm *Củng cố nội dung bài tập đọc -GV yêu cầu HS nói lại nội dung các bài tập đọc đã học. -Yêu cầu HS trả lời lại các câu hỏi sgk -GV nhận xét và nhắc lại nội dung bài 3.Hoạt động 3: Luyện đọc lại -Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp -GV nhận xét III.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét, đánh giá tiết học -2 HS kể tên các tập đọc đã học -Cả lớp theo dõi, nhận xét -HS lắng nghe. -HS luyện đọc. -HS nhắc lại nội dung các bài tập đọc -HS trả lời -HS đọc diễn cảm -HS nhận xét Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B Thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2010 Tiết 2: Toán Ôn tập hình học A.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố về hình học và giải toán. -Rèn kỹ năng giải toán B.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: -Kiểm tra bài tập ở vở bài tập. II.Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài: -GV nêu mục tiêu của tiết học. 2. h oạt động 2: Luyện tập thực hành. Bài 1 : Đo độ dài mỗi cạnh rồ tính chu vi. a. Hình chữ nhật : ABCD b.Hình tứ giác:MNPQ A B M N D C P Q -GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài -Gọi 2 HS làm bài lên bảng. -GV nhận xét. Bài 2: Số? Trong hình bên có: .hình tam giác .hình tứ giác -GV hớng dẫn HS làm bài. -Gọi 1 Hs lên bảng làm bài -GV nhận xét -HS để vở bài tập lên bàn -HS lắng nghe. -HS trả lời câu hỏi -2HS lên bảng làm bài -HS nhận xét. -HS trả lời câu hỏi -1HS lên bảng làm bài -HS nhận xét. Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B Bài3: Đội một trồng đợc 345 cây, dội Hai trồng đợc nhiều hơn đôi Một 83 cây-Hỏi a.Đội Hai trồng đợc bao hiêu cây? b.Hai đôi trồng đợc tất cả bao nhiêu cây? -GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài. -Yêu cầu HS làm bài vào vở. -Gọi HS chữa bài. -GV nhận xét III. Củng cố, dặn dò. -GV nhận xét tiết học. -HS trả lời câu hỏi. -HS làm bài vào vở. -HS chữa bài. -HS nhận xét bài. ____________________________ Thứ 7 ngày 25 tháng 9 năm 2010 Tiết 1: Tiếng việt Ôn luyện các bài tập đọc tuần 4 A.Mục tiêu: -Củng cố lại kĩ năng đọc thành tiếng, đọc trôi chảy các bài tập đọc ở tuần 4 -Hiểu nghĩa các từ mới -Củng cố nội dung các bài tập đọc. B.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh họa 3 bài tập đọc sgk -Bảng phụ viết đoạn văn viết hớng dẫn luyện đọc C.Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: -Kể tên các bài tập đã đọc, đã học ở tuần 1 và tuần 2 -GV nhận xét II.Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài -GV nêu mục tiêu của tiết học 2.Hoạt đọng 2: Luyện đọc -GV cho HS ôn lần lợt từng bài đã đọc +Đọc câu +Đọc đoạn trớc lớp và giải nghĩa +Đọc đoạn trong nhóm -2 HS kể tên các tập đọc đã học -Cả lớp theo dõi, nhận xét -HS lắng nghe. -HS luyện đọc. Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B *Củng cố nội dung bài tập đọc -GV yêu cầu HS nói lại nội dung các bài tập đọc đã học. -Yêu cầu HS trả lời lại các câu hỏi sgk -GV nhận xét và nhắc lại nội dung bài 3.Hoạt động 3: Luyện đọc lại -Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp -GV nhận xét III.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét, đánh giá tiết học -HS nhắc lại nội dung các bài tập đọc -HS trả lời -HS đọc diễn cảm -HS nhận xét _______________________________________ Tiết 2 : Toán Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) A.Mục tiêu: Giúp học sinh. -Biết thực hiện nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ ) -áp dụng phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan. B. Đồ dùng dạy học: -Phấn mầu, bảng phụ `C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Bài cũ. -Yêu cầu hai học sinh đọc bảng nhân 6 -Nhận xét và cho điểm II. Bài mới: 1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài -Giáo viên nêu mục tiêu của tiết học 2.Hoạt động 2: Hớng dẫn HS thực hiên phép nhân: 12 x 3 =? Giáo viên ghi bảng. -Gọi 2 HS đọc phép nhân -Yêu cầu HS tìm kết quả -Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép tính -Hai học sinh đọc bảng nhân 6 -HS lắng nghe -2 HS đọc phép nhân - Chuyển phép nhân: 12 x 3 = 12+12+12=36 -một HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính. Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B -GV hỏi: khi thực hiện phép nhân này ta bắt đầu từ đâu -GV hớng dần HS thực hiện từng bớc nh trong SGK 3.Hoạt động 3: Luyện tập: a.Bài 1 . -Yêu cầu HS làm bài -Yêu cầu HS trình bày cách tính và thực hiện phép tính -Nhận xét và củng cố. b. Bài 2. -Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính rồi tự làm bài. -Yêu cầu HS trao đổi vở để kiểm tra kết quả. -GV nhận xét. c. Bài 3 . -Yêu câù đọc bài toán. -GV hớng dẫn HS làm bài. -Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài. -GV nhận xét và củng cố. III. Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học 12 x 3 36 -HS trả lời -HS chú ý theo dõi -4 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở -HS trình bày cách tính và thực hiện phép tính. -HS tự làm bài -HS so sánh kết quả. -2 HS đọc đề bài toán. -HS suy nghĩ làm bài. -1 HS lên bảng làm bài./. _____________________________________________ Tiết 6 : Toán Ôn tập về Giải toán A.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố về giải toán. -Rèn kỹ năng giải toán B.Các hoạt dộng dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Bài cũ: Bùi Sinh Huy [...]... 69cm : 3 = ( 23) cm 18hm x 4 = (72)hm 48m : 4 = (12 )m 82km x 5 = (410)km 84 dm : 2 = (42)dm -2 HS đọc đề bài của bài 2 -Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 2 -HS trả lời -GV hớng dẫn HS làm bài mẫu -3 HS chữa bài vào vở -Yêu cầu HS làm bài vào vở -Gọi 3 HS chữa bài -GV nhận xét Bài3: Hùng cao 142cm, Tuấn cao 136 cm Hỏi Hùng cao hơn tuấn bao nhiêu cm? -2 HS đọc đề bài của bài 3 -Yêu cầu HS đọc đề bài bài 3 -HS... (1000) mm 3km = (30 00) m 6m = (6000) mm 7hm = (700) m 5cm = (50) mm 2dam= (20)m 9dm = (900) mm -Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 1 -GV hớng dẫn HS làm bài mẫu -Yêu cầu HS làm bài vào vở -Gọi HS chữa bài -GV nhận xét Bài 2: Tính (theo mẫu): Mẫu: 9dam + 4dam = 13dam 18hm 6hm = (12)hm 6dam + 15dam = (21)dam 16hm 9hm = (7)hm 52dam + 37 dam = (89)dam 76dam 25dam = (51)dam 48dam + 23dam = (71)dam 63hm 18hm... thực hành Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 4m5cm = (405) cm 9m2dm = ( 92) dm 5m3dm = ( 53) dm 7m12cm = (7 12) cm 8dm1cm = (81) cm -Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 1 -yêu cầu HS làm bài -Yêu cầu HS chữa bài GV nhận xét Bài2: tính a) 25dam + 42dam = (67)dam b) 672m + 31 4m = (986)m c) 83hm 75hm = (8)hm d) 475dm 56dm = (419)dm e) 13km x 5 = (65)km g) 48cm : 6 = (8)cm -Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 2 -yêu... Đội một trồng đợc 34 5 cây, dội Hai trồng đợc nhiều hơn đôi Một 83 cây-Hỏi a.Đội Hai trồng đợc bao hiêu cây? b.Hai đôi trồng đợc tất cả bao nhiêu cây? -GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài -Yêu cầu HS làm bài vào vở -Gọi HS chữa bài -GV nhận xét Bài 2 : Lớp 3A trong một tháng đạt đợc 265 điểm mời , số điểm chín đạt ít hơn 87 con Hỏi số điểm chín đạt đợc bao nhiêu con ? Bài 3 -Yêu câù đọc bài toán -GV hớng dẫn... chỗ chấm 4m5cm = (405) cm 9m2dm = ( 92) dm 5m3dm = ( 53) dm 7m12cm = (7 12) cm 8dm1cm = (81) cm -Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 1 -HS đọc yêu cầu bài 1 -HS làm bài -yêu cầu HS làm bài -HS chữa bài -Yêu cầu HS chữa bài GV nhận xét Bài2: tính a) 25dam + 42dam = (67)dam Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B b) 672m + 31 4m = (986)m 83hm 75hm = (8)hm 475dm 56dm = (419)dm 13km x 5 = (65)km 48cm : 6 = (8)cm -Yêu... bài -GV yêu cầu HS làm bài vào vở -Gọi 4 HS đọc bài trớc lớp -GV nhận xét 3. Hoạt đông3: Chấm chữa bài : -GV thu vở, chữa bài, chọn ra những bài đạt điểm cao đọc cho cả lớp nghe Hoạt động của trò -HS để vở bài tập lên bàn -HS lắng nghe -2 HS đọc yêu cầu của bài -HS suy nghĩ làm bài vào vở -4 HS đọc bài trớc lớp -HS thu vở chấm bài và đọc bài trớc lớp Bùi Sinh Huy Trờng Tiểu Hợp Thanh B III.Củng cố, dặn... ngăn trên 6 quyển sách Hỏi cả 2 ngăn có bao nhiêu quyển sách? -Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 1 -yêu cầu HS làm bài -Yêu cầu HS chữa bài GV nhận xét Bai2: Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó: 25 HS Lớp 3A: 5HS ? HS Lớp 3B: Bùi Sinh Huy Hoạt động của trò -HS để vở bài tập lên bàn -HS lắng nghe -HS đọc yêu cầu bài 1 -HS làm bài -HS chữa bài -HS đọc yêu cầu bài 2 ... luyện đọc thêm _ Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Ôn luyện bảng chia 7 A.Mục tiêu: -Củng cố lại bảng chia 7 -áp dụng bảng chia 7 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia -Thực hành đếm thêm 7, bớt đi 7 B.Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.bài cũ: -3 HS đọc bảng chia 7 -GV kiểm tra 3 HS đọc lại bảng chia 7 -GV nhận xét và cho điểm II.Bài... lời giải đúng Bài 3: -2 HS đọc đề bài 3 -Gọi đọc đề bài 3 -HS tự làm bài vào vở -Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài vào vở -HS thu vở -GV thu vở của HS chấm một số bài -GV nhận xét và gọi 2 HS nói lại bằng -2 HS trình bày lại cách giải bằng miệng miệng cách giải bài 3 III.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiét học và giao bài tập về nhà -HS ghi bài tập về nhà cho HS Toán Ôn luyện: bảng... chốt lại lời giải đúng Bài 2: -Gọi 2 HS nêu yêu cầu của bài 2 -Yêu cầu 2 HS lên bảng chữa bài, HS cả lớp -2 HS nêu yêu cầu của bài 2 -2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào làm bài vào vở -GV nhận xét và yêu cầu HS chữa bài vào vở -HS chữa bài vào vở vở Bài 3: -Gọi 2 HS đọc đề bài 3 -2 HS dọc đề bài 3 -GV hớng dẫn HS tìm hiểu bài -HS trả lời các câu hỏi của GV -Yêu cầu HS làm bài vào vở -HS làm bài . lại nội dung bài 3. Hoạt động 3: Luyện đọc lại -Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp -GV nhận xét III.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét, đánh giá tiết học -2 HS kể tên các tập đọc đã học -Cả lớp theo dõi, nhận. lại nội dung bài 3. Hoạt động 3: Luyện đọc lại -Gọi HS đọc diễn cảm trớc lớp -GV nhận xét III.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét, đánh giá tiết học -2 HS kể tên các tập đọc đã học -Cả lớp theo dõi, nhận. bài. -GV nhận xét Bài 2 : Lớp 3A trong một tháng đạt đợc 265 điểm mời , số điểm chín đạt ít hơn 87 con . Hỏi số điểm chín đạt đợc bao nhiêu con ? Bài 3 . -Yêu câù đọc bài toán. -GV hớng dẫn HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 3 (buổi 2), Giáo án lớp 3 (buổi 2),