Giáo án lớp 5 buổi 2

84 1.3K 8
Giáo án lớp 5 buổi 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp Thứ ngày tháng năm 2014 H ớng dẫn học toán Luyện : Bổ sung về giải toán I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh rèn kỹ năng giải bài toán liên quan đến quan hệ tỷ lệ. -Giáo dục cho học sinh say mê toán học,yêu môn toán. II Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2.Dạy bài mới: a) HS yếu hoàn thành chơng trình. b) Bài tập Bài 1: Tóm tắt:. 12 ngời : 4 ngày 16 ngời : ngày? Bài 2: Gv nêu yêu cầu bài tập -Gv hớng dẫn hs giải bài toán bằng 2 cách. (Cách tìm tỷ sốvà cách rút về đơn vị) Gv chữa bài ,nhận xét. Bài 3: -gv nêu yêu cầu bài tập và tóm tắt bài toán. Gv nhận xét, chốt lời giải 3.Củng cố-Dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - Nhận xét giờ Hs hát tập thể. -Hs nêu yêu cầu bài tập. -Hs làm nháp - 2 Hs làm bảng lớp. -Hs nhận xét,bổ sung -12 ngời làm xong một công việc trong 4 ngày .Hỏi 16 ngời làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày? Bài giải 1 ngời làm xong công việc đó trong thời gian là: 4 x 12 = 48 (ngày) -16 ngời làm xong công việc đó trong thời gian là: 48 : 16 = 3(ngày) Đáp số: 3 ngày - Hs đọc yêu cầu bài tập, học sinh làm vở -Chữa bài,nhận xét. Một ngời đi xe lửa từ A đến B mất 4giờ ,mỗi giờ xe lửa đi đợc 25 km.Nếu ngời đó đi ô tô từ A đến B sẽ mất mấy giờ ,biết rằng mỗi giờ ô tô đi đợc 50 km? -Hs đọc yêu cầu bài tập và làm vở - Hs chữa bài trên bảng phụ, nhận xét, bổ sung -Một đội công nhân có 63 ngời nhận sửa xong một quãng đờng trong 11 ngày .Hỏi muốn làm xong quãng đơừng đó trong 7 ngày thì cần thêm bao nhiêu ngời nữa? (mức làm Giáo viên dạy : 1 Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp của mỗi ngời nh nhau) Thứ 4 ngày 6 tháng 10 năm 2014 H ớng dẫn học toán Luyện tập chung I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh rèn kỹ năng tìm thành phần cha biết của phép tính,giải bài toán liên quan đến quan hệ tỷ lệ, tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. -Giáo dục cho học sinh say mê toán học,yêu môn toán. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Hệ thống bài tập dành cho hs trong lớp ,bảng phụ. - Hs:SGk-vở ,nháp. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2.Dạy bài mới: a) HS yếu hoàn thành chơng trình. b) Bài tập *Hoạt động 1: Bài 1: Tìm x: -Gv nêu yêu cầu bài tập -Gv nhận xét. *Hoạt động 2: Giải toán Bài 2: Gv nêu yêu cầu bài tập -Gv hớng dẫn hs giải bài toán . Gv chữa bài ,nhận xét. Bài 3: -gv nêu yêu cầu bài tập và tóm tắt bài toán. Gv nhận xét, chốt lời giải Hs hát tập thể. -Hs nêu yêu cầu bài tập. -Hs làm bảng tay - 2 Hs làm bảng lớp. -Hs nhận xét,bổ sung X + 5 4 = 2 3 ; x 2 3 = 4 11 3 25 - x = 6 5 Hs đọc yêu cầu bài tập, học sinh làm vở -Chữa bài,nhận xét. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 ngời ăn trong 18 ngày.Nay có 80 ngời đợc chuyển đi nơi khác . Hỏi số gạo đó đủ cho những ngời còn lại ăn trong bao nhiêu ngày? -Hs đọc yêu cầu bài tập và làm vở - Hs chữa bài trên bảng phụ, nhận xét, bổ sung. Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là 400 m, chiều dài bằng 2 3 chiều rộng.Tính chiều dài,chiều rộng của sân vận động Giáo viên dạy : 2 Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp 3.Củng cố-Dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - Nhận xét giờ Thứ 6 ngày 8 tháng 10 năm 2014 H ớng dẫn học toán Luyện bảng đơn vị đo khối lợng I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các đơn vị đo khối lợng và bảng đơn vị đo khối lợng . -Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo khối lợng và giải các bài toán liên quan. -Giáo dục cho học sinh say mê toán học,yêu môn toán. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Hệ thống bài tập dành cho hs trong lớp ,bảng phụ. - Hs:SGk-vở ,nháp. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2.Dạy bài mới: a) HS yếu hoàn thành chơng trình. b)Bài tập: *hoạt động 1:đổi các đơn vị đo Bài 1:Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm. -Gv nêu yêu cầu bài tập. -Gv nhận xét,bổ sung. Bài 2: Đúng ghi Đ sai ghi S Gv chữa bài ,nhận xét. Hoạt động 2: Giải toán Bài 3: -gv nêu yêu cầu bài tập và tóm tắt bài toán. Gv chấm bài, nhận xét, chốt lời giải -Hs hát tập thể. -Hs nêu yêu cầu bài tập. -Hs làm bảng tay - 2 Hs làm bảng lớp. -Hs nhận xét,bổ sung a) 21 yến = kg; 320kg = yến 130tạ = kg ; 4600kg = tạ 44 tấn = kg ; 19000kg = tấn -Hs đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào bảng phụ,nhận xét,bổ sung. a)2 kg 60 g = 260g 7030 kg > 7 tấn 3 kg 21 kg 65 g < 21 kg 605 g -HS đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào vở,chữa bài ,nhận xét. Một cửa hàng có 2 tấn đờng .Ngày đầu bán đợc 400kg .ngày thứ hai bán đợc số đờng bằng 5 3 số đờng bán đợc trong ngày Giáo viên dạy : 3 Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp 3.Củng cố-Dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - Nhận xét giờ đầu.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg đ- ờng? số: 8848 m Giáo viên dạy : 4 Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp Thứ 2 ngày 11 tháng 10 năm 2014 H ớng dẫn học toán Luyện bảng đơn vị đo độ dài I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các đơn vị đo đọ dài và bảng đơn vị đo độ dài . -Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo độ dài và giải các bài toán liên quan. -Giáo dục cho học sinh say mê toán học,yêu môn toán. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Hệ thống bài tập dành cho hs trong lớp ,bảng phụ. - Hs:SGk-vở ,nháp. III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2.Dạy bài mới: a) HS yếu hoàn thành chơng trình. b)Bài tập: *hoạt động 1:đổi các đơn vị đo Bài 1:Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm. -Gv nêu yêu cầu bài tập. -Gv nhận xét,bổ sung. Bài 2: Điền dấu > < = Gv chữa bài ,nhận xét. Hoạt động 2: Giải toán Bài 3: -gv nêu yêu cầu bài tập và tóm tắt bài toán. Gv chấm bài, nhận xét, chốt lời giải 3.Củng cố-Dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài Hs hát tập thể. -Hs nêu yêu cầu bài tập. -Hs làm bảng tay - 2 Hs làm bảng lớp. -Hs nhận xét,bổ sung a) 28 cm = mm; 720km = dam 105dm = cm ; 4500m = hm 3120 m = m ; 18000 m = km 15 km = m -Hs đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào bảng phụ,nhận xét,bổ sung. a)2 km 50 g 2600m 10m 6dm 16 dm b) 5 1 km 250 m 12 100 7 12m 7cm HS đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào vở,chữa bài ,nhận xét. Núi Phan -xi -păng(ở Việt Nam) cao 3km 143m .Núi Ê-vơ-rét (ở Nê-pan) cao hơn núi Phan -xi păng 5705 m. Hỏi núi Ê-vơ rét cao bao nhiêu mét? Giáo viên dạy : 5 Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp Thứ 4 ngày 13 tháng 10 năm 2014 H ớng dẫn học toán Luyện bảng đơn vị đo diện tích I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các đơn vị đo diện tích và bảng đơn vị đo diện tích . -Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo diện tích trong bảng đơn vị đo diện tích và giải các bài toán liên quan. -Giáo dục cho học sinh say mê toán học,yêu môn toán. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Hệ thống bài tập dành cho hs trong lớp ,bảng phụ. - Hs:SGk-vở ,nháp,bảng tay III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò . Tổ chức 2.Dạy bài mới: a) HS yếu hoàn thành chơng trình. b)Bài tập: *hoạt động 1:Đổi đơn vị đo diện tích Bài 1:Viết các số đo dới dạng số đo có đơn vị là mét vuông(theo mẫu): 4 m 2 26 dm 2 = 4 m 2 + 100 26 m 2 = 4 100 26 m 2 -Gv nêu yêu cầu bài tập. -Gv nhận xét,bổ sung. Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Gv chữa bài ,nhận xét. Hoạt động 2: Giải toán Bài 3: -Gv nêu yêu cầu bài tập và tóm tắt bài toán. Gv chấm bài, nhận xét, chốt lời giải 3.Củng cố-Dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - Nhận xét giờ -Hs hát tập thể. -Hs nêu yêu cầu bài tập. -Hs làm bảng tay.2 hs làm bảng lớp. -Hs nhận xét,bổ sung a)9m 2 15 dm 2 ; 21m 2 8dm 2 ; ;73 dm 2 -Hs đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào bảng phụ,nhận xét,bổ sung. a)38 m 2 25 dm 2 = dm 2 . 15 dm 2 =. cm 2 10 cm 2 6 mm 2 = mm 2 b) 198 cm 2 = dm 2 cm 2 2080 dm 2 = m 2 dm 2 3107 mm 2 = cm 2 mm 2 HS đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào vở,chữa bài ,nhận xét. Hồ La- đô- ga (Châu Âu) có diện tích 1830 000 ha, hồ Ca-xti (Châu á) có diện tích 371 000 km 2. . Hỏi hồ nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ki-lô -mét vuông? Giáo viên dạy : 6 Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp Thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2010 H ớng dẫn học toán Luyện tập Héc -ta I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh tên gọi ,kí hiệu ,độ lớn của đơn vị đo diện tích héc-ta.Quan hệ giữa héc -ta và mét vuông . -Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo diện tích và giải các bài toán liên quan. -Giáo dục cho học sinh say mê toán học,yêu môn toán. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Hệ thống bài tập dành cho hs trong lớp ,bảng phụ. - Hs:SGk-vở ,nháp.Bảng tay. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò . Tổ chức 2.Dạy bài mới: a) HS yếu hoàn thành chơng trình. b)Bài tập: *hoạt động 1:đổi các đơn vị đo Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm. -Gv nêu yêu cầu bài tập. -Gv nhận xét,bổ sung. Bài 2: Điền dấu > < = Gv chữa bài ,nhận xét. Hoạt động 2: Giải toán Bài 3: -Gv nêu yêu cầu bài tập và tóm tắt bài toán. Gv chấm bài, nhận xét, chốt lời giải 3.Củng cố-Dặn dò: Hs hát tập thể. -Hs nêu yêu cầu bài tập. -Hs làm bảng tay - 2 Hs làm bảng lớp. -Hs nhận xét,bổ sung a) 7 ha = m 2 13 km 2= ha 50 000 m 2 = ha 34 000 ha = km 2 10 1 ha = m 2 . ; 10 1 km 2 = ha -Hs đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào bảng phụ,nhận xét,bổ sung. a)910 ha 91 km 2 . 81 ha 810 000 m 2 . b) 5 3 km 2 50 ha 2 1 km 2 60ha HS đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào vở,chữa bài ,nhận xét. -khu đất hình chữ nhật có chiều dài 250m,chiều rộng bằng 5 3 chiều dài.Hỏi Giáo viên dạy : 7 Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n líp - Kh¾c s©u néi dung bµi - NhËn xÐt giê diÖn tÝch khu ®Êt ®ã b»ng bao nhiªu mÐt vu«ng?b»ng bao nhiªu hÐc-ta? Gi¸o viªn d¹y : 8 Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp Thứ 2 ngày 18 tháng 10 năm 2010 H ớng dẫn học toán Luyện bảng đơn vị đo diện tích(tiếp) I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các đơn vị đo diện tích và bảng đơn vị đo diện tích . -Rèn kĩ năng chuyển đổi đơn vị đo diện tích trong bảng đơn vị đo diện tích và giải các bài toán liên quan. -Giáo dục cho học sinh say mê toán học,yêu môn toán. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Hệ thống bài tập dành cho hs trong lớp ,bảng phụ. - Hs:SGk-vở ,nháp,bảng tay. III.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò . Tổ chức 2.Dạy bài mới: a) HS yếu hoàn thành chơng trình. b)Bài tập: *hoạt động 1:Đổi các số đo diện tích. Bài 1:Viết số đo sau dới dạng số đo có đơn vị là đề-xi -mét vuông: 7 dm 2 25 cm 2 = 7 dm 2 + 100 25 dm 2 =7 100 25 dm 2 -Gv nêu yêu cầu bài tập. -Gv nhận xét,bổ sung. Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Gv chữa bài ,nhận xét. Hoạt động 2: Giải toán Bài 3: -Gv nêu yêu cầu bài tập và tóm tắt bài toán. Gv chấm bài, nhận xét, chốt lời giải 3.Củng cố-Dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - Nhận xét giờ Hs hát tập thể. -Hs nêu yêu cầu bài tập. -Hs làm bảng tay - 2 Hs làm bảng lớp. -Hs nhận xét,bổ sung a)7 dm 2 25 cm 2 ; 33 cm 2 ;105dm 2 7cm 2 -Hs đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào bảng phụ,nhận xét,bổ sung. a)8 m 2 = dm 2 . 15 hm 2 =. dam 2 10 cm 2 = mm 2 b) 210 cm 2 = dm 2 cm 2 3070 dm 2 = m 2 dm 2 4109 mm 2 = cm 2 mm 2 HS đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào vở,chữa bài ,nhận xét. Một mảnh đất có hình vẽ trên bản đồ tỉ lệ1: 1000 là hình chữ nhật với chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm.Tính diện tích mảnh đất đó với đơn vị đo là mét vuông? Giáo viên dạy : 9 Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án lớp Thứ 4 ngày 20 tháng 10 năm 2010 H ớng dẫn học toán Luyện tập I.Mục tiêu: - Củng cố cho học sinh các phép tính về phân số . -Rèn kĩ năng về giải các bài toán có lời văn. -Giáo dục cho học sinh say mê toán học,yêu môn toán. II. Đồ dùng dạy học: - Gv: Hệ thống bài tập dành cho hs trong lớp ,bảng phụ. - Hs:SGk-vở ,nháp. III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2.Dạy bài mới: a) HS yếu hoàn thành chơng trình. b)Bài tập: *hoạt động 1: Bài 1:Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé. -Gv nêu yêu cầu bài tập. -Gv nhận xét,bổ sung. Bài 2: Tính: Gv chữa bài ,nhận xét. Hoạt động 2: Giải toán Bài 3: -Gv nêu yêu cầu bài tập và tóm tắt bài toán. Gv chấm bài, nhận xét, chốt lời giải 3.Củng cố-Dặn dò: - Khắc sâu nội dung bài - Nhận xét giờ Hs hát tập thể. -Hs nêu yêu cầu bài tập. -Hs làm nháp ,lớp làm bảng lớn. -Hs nhận xét,bổ sung a) 8 7 ; 11 7 ; 10 7 ; 9 7 ; 15 7 b) 3 2 ; 6 5 ; 9 7 ; 15 5 (đa về phân số có cùng mẫu số ) -Hs đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào bảng phụ,nhận xét,bổ sung. a) 5 1 + 8 7 + 16 5 b) 3 5 - 3 1 - 6 1 c) 7 4 x 12 7 x 8 5 HS đọc yêu cầu bài tập. -Hs làm bài vào vở,chữa bài ,nhận xét. -Biết 5 3 diện tích rồng nhân của một xã là 6 ha.Hỏi diện tích trồng nhãn của xã đó bằng bao nhiêu mét vuông? Đáp số : 3600 m 2 Thứ 6 ngày 22 tháng 10 năm 2010 Giáo viên dạy : 10 [...]... B/H§ 2: Lun tËp -Hs ®äc ®Ị bµi råi nªu c¸ch lµm Bµi 1: ViÕt sè thËp ph©n thÝch -Hs lÇn lỵt lªn b¶ng lµm bµi ,hs c¶ líp lµm vµo vë hỵp vµo chç chÊm: a)3m212dm2 = 3,12m2 b )23 dm2 = 0 ,23 m2 -Gv yªu cÇu hs ®äc ®Ị bµi to¸n vµ 4m25dm2 = 4 ,5 m2 40dm2 = 0,40 m2 nªu c¸ch lµm -Gv yªu cÇu hs lµm bµi 7m 220 36cm2= 7 ,20 36 m2 24 35dm2= 24 , 35 m2 5m2134cm2 = 5, 0134m2 407cm2 = 0,0407 m2 -Gv gäi hs ch÷a bµi trªn b¶ng líp 2m276cm2... -2 hs lªn b¶ng lµm a)3,95km2 = 395ha 4,2km2 = 420 ha b)400dm2= 4 m2 23 0dm2 = 2, 3 m2 0,5km2 = 50 ha 150 dm2 = 1 ,5 m2 -Hs nhËn xÐt bµi b¹n lµm ®óng/sai.NÕu sai th× sưa l¹i cho ®óng -1 hs ®äc ®Ị bµi tríc líp Bµi 3: Khoanh vµo ch÷ ®Ỉt tríc -1 hs lªn b¶ng lµm kÕt qu¶ ®óng: -hs c¶ líp lµm vµo vë -Gv yªu cÇu hs ®äc ®Ị bµi to¸n vµ A .50 m2= 0,05km2 B .50 0 m2= 0,05km2 2 2 nªu c¸ch lµm C .50 00 m = 0,05km D .50 000 m2=... ,hs c¶ líp lµm a )2, 4x3,6+3,6x3,6= b)14,5x2,7 +2, 7x4 ,5= (2, 4+3,6) x3,6= 14,5x2,7+4,5x2,7= 6 x3,6= (14 ,5+ 4 ,5) x2,7= 19,8 19x2,7 =51 ,3 c )5, 2x9 +5, 2= d) 12, 3x101- 12, 3= 5, 2x(9+1)= 12, 3x(101-1)= 5, 2x10 = 52 12, 3x100= 123 0 -Gv gäi hs ch÷a bµi trªn b¶ng líp cđa -Hs nhËn xÐt bµi b¹n lµm ®óng/sai.NÕu sai th× sưa b¹n l¹i cho ®óng -Gv yªu cÇu hs gi¶i thÝch c¸ch lµm -Hs lÇn lỵt gi¶i thÝch c¸ch lµm Bµi 2 TÝnh b»ng c¸ch... 12x(34x56) =22 848 1,2x(3,4x5,6) =22 ,848 0,3x(0,2x0 ,5) =0,03 1 3 -Gv gäi 2 hs tr×nh bµy c¸ch lµm Bµi 3: -Gv yªu cÇu hs ®äc ®Ị bµi to¸n vµ nªu c¸ch lµm C2: Lỵng s÷a nỈng lµ: 0,5x1,02x50= 25 , 5(kg) 50 vá chai nỈng lµ: 0,2x50=10(kg) 50 chai s÷a nỈng lµ: 25 , 5+10= 35, 5(kg) §¸p sè: 35, 5kg -Hs nhËn xÐt bµi b¹n lµm ®óng/sai.NÕu sai th× sưa l¹i cho ®óng c/.H§ 3:Cđng cè,dỈn dß: -Gv nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc c 0,3 Bµi 2 :... lµm a )2, 34 x 0 ,25 x 0,4 = b) 12, 5x20,06x0,8= 2, 34 x(0 ,25 x0,4) = 12, 5x0,8x20,06= 2, 34x0,1 =0 ,23 4 10x20,06 =20 0,6 -Hs nhËn xÐt bµi b¹n lµm ®óng/sai.NÕu sai th× sưa l¹i cho ®óng -1 hs ®äc ®Ị bµi tríc líp -1 hs lªn b¶ng lµm -hs c¶ líp lµm vµo vë C1:Mçi chai s÷a nỈng lµ: 0,5x1, 02+ 0 ,2= 0,71(kg) 50 chai s÷a nh thÕ nỈng lµ: 0,71x50= 35, 5(kg) §¸p sè: 35, 5kg Thø 6 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 20 10 Gi¸o viªn d¹y : 28 Trêng... B/H§ 2: Lun tËp -Hs ®äc ®Ị bµi råi nªu c¸ch lµm Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh: -Hs lÇn lỵt lªn b¶ng lµm bµi ,hs c¶ líp lµm vµo vë -Gv yªu cÇu hs ®äc ®Ị bµi to¸n vµ 32, 95 12, 3 nªu c¸ch lµm + 56 ,78 + 7, 85 -Gv yªu cÇu hs lµm bµi 89,73 20 , 15 VËy 32, 95 +56 ,78=89,73 VËy 12, 3 +7, 85= 20 , 15 -Gv gäi hs ch÷a bµi trªn b¶ng líp cđa b¹n 0,3 45 3, 75 + 6,78 + 418 7,1 25 421 , 75 VËy 0,3 45 +6,78=7,1 25 VËy 3, 75 +418= 421 , 75 20 +... = 0,0407 m2 -Gv gäi hs ch÷a bµi trªn b¶ng líp 2m276cm2 = 2, 0076 m2 cđa b¹n 8m29cm2 = 8,0009m2 -Gv yªu cÇu hs gi¶i thÝch c¸ch lµm c )57 28 m2 = 0 ,57 28 ha 52 0cm2 = 0, 0 52 0 m2 20 70m2 Bµi 2 : ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm: -Gv yªu cÇu hs ®äc ®Ị bµi to¸n -Gv yªu cÇu hs kh¸ tù lµm bµi vµ ®i gióp ®ì nh÷ng hs cßn lóng = 0,0008 m2 = 0 ,20 70 ha 412m2 8cm2 = 0,0412ha -Hs nhËn xÐt bµi b¹n lµm ®óng/sai.NÕu sai th× sưa... và tính - Chữa bài : a) 822 ,56 b) 416,08 c) 11,34  Bài 2: - Giáo viên cho học sinh nhắc lại quy tắc tìm x - Học sinh sửa bài x – 5, 2 = 1, 9 + 3, 8 x - 5, 2 = 5, 7 x = 5, 7 + 5, 2 x = 10, 9 x + 2, 7 = 8,7 + 4,9 x + 2, 7 = 13,6 x = 13,6 – 2, 7 x = 10,9  Bài 4: _GV yêu cầu HS tóm tắt bằng sơ đồ - Chữa bài Giờ thứ 2 đi được quãng đường là : 13, 25 – 1 ,5 = 11, 75 (km) Gi¸o viªn d¹y : 29 Trêng TiĨu Häc Hỵp Thanh... sinh đọc đề - Học sinh làm bài và sửa bài 3 Củng cố - dặn dò: Tn 11 Gi¸o ¸n líp 127 = 12, 7 10 65 = 0, 65 b) 100 20 05 = 2, 0 05 c) 1000 8 = 0,008 d) 1000 a) a) 4m85cm = 4,85m b) 72 ha = 0, 72 km2 Giá tiền 1 hộp : 180000 : 1 ,2 = 150 00 (đồng) Mua 36 hộp hết : 150 00 x 36 = 54 0000 (đồng) ĐS : 54 0000 đồng Thø 2 ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 20 10 Híng dÉn häc To¸n «n trõ hai sè thËp ph©n I)Mơc tiªu:Gióp hs: -Cđng cè c¸ch... ®Ị bµi tríc líp Bµi 2 : TÝnh: -Hs cã thĨ trao ®ỉi víi nhau ®Ĩ t×m c¸ch lµm -Gv yªu cÇu hs ®äc ®Ị bµi to¸n -2 hs lªn b¶ng lµm -Gv yªu cÇu hs kh¸ tù lµm bµi vµ ®i a) (84,48-7, 95- 0 ,53 )x6 = gióp ®ì nh÷ng hs cßn lóng tóng (76 ,53 -0 ,53 )x6 = -Gv gäi 2 hs tr×nh bµy c¸ch lµm 76 x6 = 456 Bµi 3: -Gv yªu cÇu hs ®äc ®Ị bµi to¸n vµ nªu c¸ch lµm b) ( 15, 79+ 12, 46 -2, 25 ) :13= ( 28 , 25 - 2, 25 ) :13= 26 :13 =2 -Hs nhËn xÐt bµi b¹n . cả lớp làm vào vở a)3m 2 12dm 2 = 3,12m 2 b )23 dm 2 = 0 ,23 m 2 4m 2 5dm 2 = 4 ,5 m 2 40dm 2 = 0,40 m 2 7m 2 2036cm 2 = 7 ,20 36 m 2 24 35dm 2 = 24 , 35 m 2 5m 2 134cm 2 = 5, 0134m 2 407cm 2. 89,73 Vậy 32, 95 +56 ,78=89,73 0,3 45 + 6,78 7,1 25 Vậy 0,3 45 +6,78=7,1 25 20 + 0, 424 20 , 424 Vậy 20 +0, 424 =20 , 424 12, 3 + 7, 85 20 , 15 Vậy 12, 3 +7, 85= 20 , 15 3, 75 + 418 421 , 75 Vậy 3, 75 +418= 421 , 75 -Hs. 407cm 2 = 0,0407 m 2 2m 2 76cm 2 = 2, 0076 m 2 52 0cm 2 = 0, 0 52 0 m 2 8m 2 9cm 2 = 8,0009m 2 8cm 2 = 0,0008 m 2 c )57 28 m 2 = 0 ,57 28 ha 20 70m 2 = 0 ,20 70 ha 412m 2 = 0,0412ha -Hs nhận xét bài

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:30

Từ khóa liên quan

Mục lục

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan