0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiểu học >

Giáo án lớp 3 buổi 2 trọn bộ

Giáo án lớp 3 buổi 2 trọn bộ

Giáo án lớp 3 buổi 2 trọn bộ

... 1.Gii thiu bi: Nờu mc tiờu bi hc 2. Bi mi: *Hot ng :ễn cỏc bng nhõn Yờu cu HS c thuc cỏc bng nhõn 2, 3, 4, * Hot ng : Thc hnh GV hng dn HS lm bi v BTTNVTL Bi 12: Ni mi phộp tớnh vi kt qu ca phộp ... bi 2. Cỏc hot ng dy hc: Yờu cu HS lm VBT/ 3. Thu chm,nhn xột ễn Ting Vit :ễn lm I-Mc tiờu: -ễn li cỏc bi lm ó hc II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu :nờu mc tiờu bi 2. Yờu cu hc sinh luyn vit bi 3. Luyn ... vit bi 3. Luyn Tun 12 Ngy dy: ễn toỏn :Bng chia I-Mc tiờu : -Bc u thuc bng chia v dng gii toỏn II-Cỏc hot ng dy hc : 1.Gii thiu bi:nờu mc tiờu bi 2. Cỏc hot ng dy hc: Yờu cu HS lm VBT/ 3. Thu chm,nhn...
 • 144
 • 1,931
 • 8
Giao an lop 3 buoi 2

Giao an lop 3 buoi 2

... lớp nhận xét GV đánh giá chấm điểm tổ Tổng kết học Tuần 2: Ngày soạn: 22 / / 20 08 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / / 20 08 Thứ ngày 18 tháng năm 20 08 Thể dục GV môn dạy Tập viết Bài Đã soạn GA buổi Thực ... 2, 3, HS nhận xét GV nhận xét cho điểm Bài luyện tập: Bài 1: 1HS nêu yêu cầu GV cho HS làm theo cá nhân HS lên bảng làm, lớp làm huyện tập Bài 2: HS trao đổi đôi bạn mẫu 30 0 x = 3x2=? Vậy 30 0 ... - Nhận xét, đánh giá làm HS Bài 3: HS tự làm Đáp án: Số ngày chủ nhật năm có là: 36 5 52 = 31 3 (ngày) Đáp số: 31 3 ngày Bài 4: - HS trao đổi theo bàn cách làm làm - HS lên bảng làm - Nhận xét,...
 • 14
 • 1,975
 • 23
Giao an lop 3 buoi 2

Giao an lop 3 buoi 2

... lớp nhận xét GV đánh giá chấm điểm tổ Tổng kết học Tuần 2: Ngày soạn: 22 / / 20 08 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / / 20 08 Thứ ngày 18 tháng năm 20 08 Thể dục GV môn dạy Tập viết Bài Đã soạn GA buổi Thực ... 2, 3, HS nhận xét GV nhận xét cho điểm Bài luyện tập: Bài 1: 1HS nêu yêu cầu GV cho HS làm theo cá nhân HS lên bảng làm, lớp làm huyện tập Bài 2: HS trao đổi đôi bạn mẫu 30 0 x = 3x2=? Vậy 30 0 ... - Nhận xét, đánh giá làm HS Bài 3: HS tự làm Đáp án: Số ngày chủ nhật năm có là: 36 5 52 = 31 3 (ngày) Đáp số: 31 3 ngày Bài 4: - HS trao đổi theo bàn cách làm làm - HS lên bảng làm - Nhận xét,...
 • 14
 • 1,321
 • 7
Giao an lop 3 buoi 2

Giao an lop 3 buoi 2

... lớp nhận xét GV đánh giá chấm điểm tổ Tổng kết học Tuần 2: Ngày soạn: 22 / / 20 08 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / / 20 08 Thứ ngày 18 tháng năm 20 08 Thể dục GV môn dạy Tập viết Bài Đã soạn GA buổi Thực ... 2, 3, HS nhận xét GV nhận xét cho điểm Bài luyện tập: Bài 1: 1HS nêu yêu cầu GV cho HS làm theo cá nhân HS lên bảng làm, lớp làm huyện tập Bài 2: HS trao đổi đôi bạn mẫu 30 0 x = 3x2=? Vậy 30 0 ... - Nhận xét, đánh giá làm HS Bài 3: HS tự làm Đáp án: Số ngày chủ nhật năm có là: 36 5 52 = 31 3 (ngày) Đáp số: 31 3 ngày Bài 4: - HS trao đổi theo bàn cách làm làm - HS lên bảng làm - Nhận xét,...
 • 14
 • 1,149
 • 6
Giao an lop 3 buoi 2

Giao an lop 3 buoi 2

... lớp nhận xét GV đánh giá chấm điểm tổ Tổng kết học Tuần 2: Ngày soạn: 22 / / 20 08 Ngày dạy: Từ 25 đến 29 / / 20 08 Thứ ngày 18 tháng năm 20 08 Thể dục GV môn dạy Tập viết Bài Đã soạn GA buổi Thực ... 2, 3, HS nhận xét GV nhận xét cho điểm Bài luyện tập: Bài 1: 1HS nêu yêu cầu GV cho HS làm theo cá nhân HS lên bảng làm, lớp làm huyện tập Bài 2: HS trao đổi đôi bạn mẫu 30 0 x = 3x2=? Vậy 30 0 ... - Nhận xét, đánh giá làm HS Bài 3: HS tự làm Đáp án: Số ngày chủ nhật năm có là: 36 5 52 = 31 3 (ngày) Đáp số: 31 3 ngày Bài 4: - HS trao đổi theo bàn cách làm làm - HS lên bảng làm - Nhận xét,...
 • 14
 • 1,330
 • 8
Giao an lop 3 buoi 2 tuan 27

Giao an lop 3 buoi 2 tuan 27

... nh nhún nhảy Và tháng ba xanh xa Phạm Trọng Thanh 2. Gợi ý tìm hiểu: a) Hình ảnh ngời hoạ sĩ già vẽ đợc miêu tả câu thơ nào? Em thử hình dung miêu tả lại? b) Các tranh hoạ sĩ vẽ thiếu nữ đẹp ... Tuần 27 Thứ t ngày 17 tháng năm 20 10 Tiếng Việt ôn tập học kì II Bài I Mục đích, yêu cầu: Luyện đọc hiểu: - Đọc từ ... học **************************************************************** Thứ năm ngày 18 tháng năm 20 10 Tiếng Việt ôn tập học kì II Bài I Mục đích, yêu cầu: Luyện đọc hiểu: - Đọc từ khó, ngắt nhịp,...
 • 6
 • 677
 • 2
Giáo án lớp 3 buổi 2

Giáo án lớp 3 buổi 2

... trả lời : a) Số lớn số 80 125 ; 79 925 ; 81 20 0; 80 21 5 : A 80 125 B 79 925 C 81 20 0 D 80 21 5 b) Số bé số 13 4 72; 15 720 ; 13 800 ; 21 000 A 13 4 72 B 15 720 C 13 800 D .21 000 - HS đọc yêu cầu - ... lợt lên bảng làm - Lớp GV nhận xét chốt lại kết Bài Tính 2 23 8 + 4561 + 4 93 2 934 + 1516 - 28 9 45 73 - 139 0 + 458 64 82 - 31 2 x 6974 + 8 72 : 21 18 : : ( 764 - 518 ) + 168 : 124 x ( 24 - x ) 500 - 500 ... số 13 4 72; 15 720 ; 13 800 ; 21 000 A 13 4 72 B 15 720 C 13 800 D .21 000 - HS đọc yêu cầu - HS làm vào - HS lên bảng sửa - Lớp nhận xét chốt lại kết Bài Tìm X a) 2x 678 < 21 600 ; 53 4x7 > 53 477...
 • 30
 • 1,224
 • 3
Giáo án lớp 3 (buổi 2)

Giáo án lớp 3 (buổi 2)

... có 32 sách, ngăn dới có ngăn sách Hỏi ngăn có sách? -Yêu cầu HS nêu yêu cầu -yêu cầu HS làm -Yêu cầu HS chữa GV nhận xét Bai2: Lập toán theo tóm tắt sau giải toán đó: 28 HS Lớp 3A: 3HS ? HS Lớp ... yêu cầu -yêu cầu HS làm -Yêu cầu HS chữa GV nhận xét Bai2: Lập toán theo tóm tắt sau giải toán đó: 25 HS Lớp 3A: 5HS ? HS Lớp 3B: Bùi Sinh Huy Hoạt động trò -HS để tập lên bàn -HS lắng nghe -HS ... -HS so sánh kết -2 HS đọc đề toán -HS suy nghĩ làm -1 HS lên bảng làm bài./ _ Tiết : Toán Ôn tập Giải toán A.Mục tiêu: -Giúp HS củng cố giải toán -Rèn kỹ giải toán B.Các...
 • 122
 • 1,797
 • 4
Giáo án lớp 3 buổi 2 năm học 2014 - 2015

Giáo án lớp 3 buổi 2 năm học 2014 - 2015

... trống - HS lên bảng làm, lớp làm - Nhận xét làm bạn * Bài 2( trang 3) a) 31 0, 31 1, 31 2, 31 3, 31 4, 31 5, 31 6, - GV treo bảng phụ 31 7, 31 8, 31 9 - HS đọc yêu cầu BT b) 400, 39 9, 39 8, 39 7, 39 6, 39 5, 39 4, ... lên chữa - Đặt tính tính vào bảng 3- Bài mới: a- HĐ1: Giới thiệu phép trừ 4 32 - 21 5 - 1HS lên bảng tính- Lớp NX 4 32 Nêu phép tính: 4 32 - 21 5 21 5 b- HĐ 2: Giới thiệu phép trừ 627 - 1 43 ( Tiến ... chữa - 27 - 94 - Làm phiếu HT 627 3- Luyện tập- Thực hành: - 754 - 516 - 935 - Bài 1: Tính 4 43 25 1 34 2 551 - Nêu cách đặt tính thứ tự thực 184 5 03 174 38 4 phép tính? - Làm vào v - Đổi KT - Chấm...
 • 193
 • 6,483
 • 14
giáo án lóp 3 buổi 2

giáo án lóp 3 buổi 2

... viết 34 -Xem trước tiết1/1 23 tuần 18 III Rút kinh nghiệm : TUẦN 17 Tốn: Tiết Ngày dạy: / / 20 I.Mục tiêu: 35 - Rèn HS kỹ thực tính giá trị biểu thức, - So sánh ... động 3: Luyện tập-thực hành * Bài 1/ 101: Tính -Cho HS làm bảng * Bài2/ 101 : Tính -Cho HS làm bảng nhóm * Bài3 / 1 02 : Tính Gọi học sinh đọc đề -Hướng dẫn HS phân tích đề tốn + Bài toán yêu ... : Qng đường xuống dốc dài : 1 23 x = 24 6 ( m ) Qng đường lên dốc xuống dốc dài : 1 23 + 24 6 = 36 9 ( m ) Đáp số : 36 9 ( m ) - HS nêu cách làm làm * Bài 5/109 : Trả lời miệng Củng cố, dặn dò: 18 -...
 • 208
 • 280
 • 2
Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 3

Giáo án lớp 5-Buổi 2-Tuần 3

... biết giải toán phân số II Chuẩn bị: Hệ thống tập ghi bảng sẵn Bài 1: Tính a + 3+ Bài 2: Tìm x: a X - 11 b 93 35 48 3 = + 2 b X + 23 5 = 3 Bài 3: Một cửa hàng có 150 kg gạo Buổi sáng bán đợc 2/ ... 81 40 ; 37 11 b= 89 ; ; 48 Bài 2: Rèn kĩ tìm thành phần cha biết phép tính công trừ phân số * Đáp án: a ; b Bài 3: Giải toán có liên quan đến cộng trừ phân số Giải Số gạo buổi sáng bán là: 150 ... sức Hoạt động 3: Rèn kĩ dùng từ đặt câu thuộc chủ đề nông dân - Tổ chức cho HS làm BT - Nêu miệng kết quả, lớp nhận xét - Gv chốt lại phơng án VI Nhận xét đánh giá chung tiết học Toán + ôn tập...
 • 7
 • 1,019
 • 4
Giáo án-Lớp 5- Buổi 2 (Tuần 3)

Giáo án-Lớp 5- Buổi 2 (Tuần 3)

... ghi bảng sẵn Bài 1: Tính a + 3+ Bài 2: Tìm x: a X - 11 b 93 35 48 3 = + 2 b X + 23 5 = 3 Bài 3: Một cửa hàng có 150 kg gạo Buổi sáng bán đợc 2/ số gạo, buổi chiều bán đợc 5/6 số gạo lại Hỏi ... ;9 10 + Bài 2: So sánh hỗn số sau: 5 a ; 10 ; b 10 10 ; 10 10 17 69 1 12 ; ; 12 10 + Bài 3: Chuyển phân số sau thành hỗn số: + Bài 4: Tính giá trị biểu thức: ( Dành cho HS khá, giỏi ) 28 : 31 31 ... Bài 2: Rèn kĩ tìm thành phần cha biết phép tính công trừ phân số * Đáp án: a ; b Bài 3: Giải toán có liên quan đến cộng trừ phân số Giải Số gạo buổi sáng bán là: 150 x =60( kg) Số gạo lại sau buổi...
 • 7
 • 1,241
 • 13
Giao án lớp 4 buổi 2 tuần 3

Giao án lớp 4 buổi 2 tuần 3

... TIÊU: Giúp HS: - Củng cố đọc, viết số đến lớp triệu - Củng cố kó nh/biết gtrò chữ số mét ch÷ sè II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1, GV nªu yªu cÇu tiÕt häc 2, Híng dÉn HS lµm bµi Bµi tËp 1: Yªu ... cÇu HS viÕt theo mÉu bµi tËp vµo vë bµi tËp- Hỏi cÊu t¹o hàng lớp số (Vd: Nêu chữ số hàng số? Số … gồm triệu, trăm nghìn…?) Bµi tËp 2: -GV viÕt b¶ng c¸c sè lÇn lỵt nh SGK -HS ®äc c¸c sè -C¶ líp ... xÐt ch÷a bµi Bµi tËp :HS lµm bµi, sau ®ã GV híng dÉn HS ch÷a bµi 3, Củng cố-dặn dò : NhËn xÐt tiÕt häc., Thø n¨m ngµy th¸ng n¨m 20 08 TiÕng Anh GV bé m«n d¹y Thùc hµnh kiÕn thøc TiÕng ViƯt Lun tõ...
 • 4
 • 502
 • 1
Giáo án lớp 3 buổi chiều cuối học kì 2

Giáo án lớp 3 buổi chiều cuối học kì 2

... năm 20 14 TUẦN 33 Thứ hai ngày 21 tháng năm 20 14 Thứ ba ngày 22 tháng năm 20 14 Thứ tư ngày 23 tháng năm 20 14 Thứ năm ngày 24 tháng năm 20 14 Thứ sáu ngày 25 tháng năm 20 14 TUẦN 34 ... 436 ; 15 437 ; ; ; ; b , 27 480 ; 27 490 ; ; ; ; c , 12 000 ; 13 000 ; 14 000; ; ; TUẦN 31 Thứ hai ngày tháng năm 20 14 Thứ ba ngày tháng năm 20 14 Thứ tư ngày tháng năm 20 14 ... Sách +giáo án III.Hoạt động: 1.Bài cũ:2em Bài mới:Giới thiệu Ví dụ: 45 7 32 + 36 194 = ? 45 7 32 hs nhắc cách cộng Một học sinh nêu cách thực hiện + Gv thực hiện 36 194 Bài tập 81 926 Bài...
 • 10
 • 2,625
 • 1
BỘ GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 2 (2012-2013) - ĐƯỢC BÌNH CHỌN XUẤT SẮC NHẤT CẤP TRƯỜNG, DỰ THI GVDG CẤP HUYỆN

BỘ GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 2 (2012-2013) - ĐƯỢC BÌNH CHỌN XUẤT SẮC NHẤT CẤP TRƯỜNG, DỰ THI GVDG CẤP HUYỆN

... biết ? 5’ 541 127 - hỏi Hoa sưu tầm tem ? - bạn sưu tầm 33 5 tem, Bình sưu tầm 128 tem - lấy 33 5 – 128 Giải : Số tem Hoa sưu tầm : 33 5 – 128 = 20 7 (tem) Đáp số : 20 7 tem - HS lớp làm vào ... 75 528 58 32 5 34 0 32 9 24 2 25 4’ Bài : Đặt tính tính : - Yêu cầu HS làm vào 6’ 7’ 6’ − 5 42 31 8 − 660 25 1 409 22 4 - GV theo dõi uốn nắn cho HS Bài : Số ? - GV kẻ sẵn tập lên bảng Gọi tổ làm - HS ... GV thi Bài : Giải theo tóm tắt : - Ngày thứ bán : 415 kg gạo - Ngày thứ hai bán : 32 5 kg gạo - Một cửa hàng ngày thứ bán 415 - Cả hai ngày bán : ? kg gạo kg gạo, ngày thứ hai bán 32 5 kg gạo -...
 • 26
 • 319
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 4 buổi 2 trọn bộgiáo án lớp 3 buổi 2giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 18giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 19giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 31giáo án lớp 3 buổi 2 cả nămgiao an lop 3 buoi 2giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 15giáo án lớp 3 buổi 2 tuần 8giáo án lớp 4 buổi 2 tuần 3giáo án lớp 3 buổi chiều cả nămgiáo án lớp 3 buổi chiềugiáo án lớp 3 buổi chiều tuần 1giáo án lớp 3 buổi chiều môn toángiáo án lớp 3 buổi chiều tuần 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ