Giáo án âm nhạc lớp 2- cả năm

77 776 0
Giáo án âm nhạc lớp 2- cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng T.H Số 2 Phong Thủy Thứ 2 ngày 16 tháng 8 năm 2010. ( 2A) Thứ 4 ngày 18 tháng 8 năm 2010 ( 2B) Tuần 1: Ôn tập các bài hát lớp 1 Nghe Quốc ca I.Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1. - Hát thuộc lời, hát đều giọng, gõ đệm đúng nhịp, biết biểu diễn bài hát. (Với HS năng khiếu: Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca) - Giáo dục học sinh thái độ nghiêm trang khi chào cờ. II. Chuẩnbị: - Đàn phím điện tử, bộ gõ - Băng nhạc bài Quốc ca III. Hoạt động dạy học: ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.ổn định tổ chức (2 - 3 / ) 2.Bài mới: *HĐ1: Ôn tập các bài hát lớp 1(18 - 20 / ) *HĐ2: Nghe Quốc ca (8 -10 / ) 3.Củng cố, dặn dò (2 / ) T:Nhắc học sinh t thế ngồi học T:Nhận xét, uốn nắn. T:Giới thiệu bài mới - ghi đề bài PP:Ôn luyện T:Hớng dẫn học sinh nhớ, nêu tên bài hát và ôn lại một số bài hát đã học ở lớp1. T:Hớng dẫn cho các em ôn từng bài kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm. T:Yêu cầu HS lên biểu diễn trớc lớp. T:Đệm đàn, bắt nhịp T:Mời HS nhận xét T:Nhận xét chung. PP:Ôn luyện T:Giới thiệu ngắn gọn về Quốc ca T:Mở băng cho HS nghe T:Nêu một số câu hỏi cho HS bày tỏ thái độ khi hát và nghe Quốc ca ?Bài Quốc ca đợc hát khi nào? Do ai sáng tác? Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta phải tỏ thái độ nh thế nào? T:Hớng dẫn HS đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca. T:Nhận xét tiết học, dặn dò về nhà ôn lại các nội dung đã đợc học, chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ. H:Thực hiện theo yêu cầu H:Ngồi ngay ngắn, lắng nghe H:Lắng nghe và thực hiện H:Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca. H:Thực hiện theo tổ,nhóm, cá nhân. H:Nhận xét bạn, tự sửa sai. H:Lắng nghe H:Bày tỏ thái độ H:Thực hiện theo hớng dẫn. H:Lắng nghe và thực hiện Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy ***************************** Thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 2009.( 2A, 2B ) Bdân: Âm nhạc 2: Ôn luyện các bài hát lớp 1 Nghe Quốc ca I.Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1. - Hát thuộc lời, hát đều giọng, gõ đệm đúng nhịp, biết biểu diễn bài hát. - Giáo dục học sinh thái độ nghiêm trang khi chào cờ. II. Chuẩnbị: - Đàn phím điện tử, bộ gõ - Băng nhạc bài Quốc ca III. Hoạt động dạy học: ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.ổn định tổ chức (2 - 3 / ) 2.Bài mới: T:Nhắc học sinh t thế ngồi học, các em hát bài hát tập thể để khởi động giọng. H:Thực hiện theo yêu cầu H:Ngồi ngay ngắn, lắng nghe Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy *HĐ1: Ôn tập các bài hát lớp 1(18 - 20 / ) *HĐ2: Nghe Quốc ca (8 -10 / ) 3.Củng cố, dặn dò (2 / ) T:Giới thiệu bài mới - ghi đề bài PP:Ôn luyện. T : Cho các em xem tranh đoán tên bài hát. T:Hớng dẫn cho các em ôn từng bài kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm. T:Yêu cầu HS lên biểu diễn trớc lớp. T:Đệm đàn, bắt nhịp T:Mời HS nhận xét T:Nhận xét chung. PP:Ôn luyện T:Giới thiệu ngắn gọn về Quốc ca T:Mở băng cho HS nghe T:Nêu một số câu hỏi cho HS bày tỏ thái độ khi hát và nghe Quốc ca ?Nghe bài Quốc ca em có cảm nhận nh thế nào ?Em có thích hát bài Quốc ca Việt Nam không ? T:Hớng dẫn HS đứng chào cờ, nghe hát Quốc ca. T:Nhận xét tiết học, dặn dò về nhà ôn lại các nội dung đã đợc học, chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ. H:Lắng nghe và thực hiện H:Hát kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca. H:Thực hiện theo tổ,nhóm, cá nhân. H:Nhận xét bạn, tự sửa sai. H:Lắng nghe H:Bày tỏ thái độ H:Thực hiện theo hớng dẫn. H:Lắng nghe và thực hiện ***************************** Thứ ngày tháng năm 2010( 2A) Thứ ngày tháng năm 2010 ( 2B) Tuần 2: Học hát bài: Thật là hay Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy Nhạc và lời: Hoàng Lân I.Mục tiêu: - Học sinh thuộc lời ca, đúng giai điệu bài hát Thật là hay. - Hát thuộc lời, hát đều giọng, gõ đệm đúng nhịp bài hát. (Với HS năng khiếu: Biết gõ đệm theo phách) - Biết bài hát Thật là hay do nhạc sĩ Hoàng Lân sáng tác. - Hs yêu thích, say mê học hát. II. Chuẩnbị: Đàn phím, bộ gõ III. Hoạt động dạy học: ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.ổn định tổ chức (2 - 3 / ) 2.Bài mới: *HĐ1: Học bài hát(18 - 20 / ) HĐ2: Hát kết T:Nhắc học sinh t thế ngồi học T:Nhận xét, uốn nắn. T:Giới thiệu bài mới - ghi đề bài: PP: Thuyết trình, trực quan, làm mẫu T: Hát mẫu T:Hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu T:Hớng dẫn H luyện thanh T:Dùng đàn dạy hát từng câu T:Đàn giai điệu câu1 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu 2 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu1 + 2 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai,chú ý hớng dẫn cách lấy hơi. T:Đàn giai điệu câu 3 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu 1+2+3 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu 4 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu 1+2+3 +4 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Dạy hát toàn bài. Thầy cho H hát nhiều lần để thuộc lời ca. *Chú ý nhận xét, sửa sai kịp thời và triệt để. PP: làm mãu, thực hành H:Thực hiện theo yêu cầu H:Ngồi ngay ngắn, lắng nghe H:Lắng nghe H: Dùng thanh phách đọc lời ca theo tiết tấu. H:Thực hiện - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy hợp gõ đệm theo phách: (8-10 / ) 3.Củng cố, dặn dò (2 / ) T:Hớng dẫn HS dùng bộ gõ hát kết hợp gõ đệm theo phách. T: Làm mẫu câu 1. -Yêu cầu H thực hiện T: Yêu cầu thực hiện gõ đều đặn cho đến hết bài. -Uốn nắn, sửa sai T:Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo phách. T: Làm mẫu câu 1. -Yêu cầu H thực hiện T: Yêu cầu thực hiện gõ đều đặn cho đến hết bài. -Uốn nắn, sửa sai T:Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Chú ý những chỗ có dấu lặng sẽ không gõ nhng phải giữ đều nhịp. T: Hớng dẫn H đứng vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng. -Chú ý uốn nắn, sửa sai. T: Yêu cầu HS hát lại toàn bài kết hợp vỗ tay theo phách. ?Chúng ta vừa học xong bài hát gì? Do ai sáng tác? T:Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau. H:Thực hiện theo tổ,nhóm, cá nhân. H:Thực hiện H:Theo dõi H:Thực hiện theo hớng dẫn H:Thực hiện theo tổ nhóm, cá nhân. H:Theo dõi H:Thực hiện theo hớng dẫn H:Thực hiện theo tổ nhóm, cá nhân. H:Lắng nghe và thực hiện H: Thực hiện theo yêu cầu. H: Thực hiện theo yêu cầu H:Trả lời H:Lắng nghe, thực hiện. Thứ ngày tháng năm 2010( 2A) Thứ ngày tháng năm 2010 ( 2B) Tuần 3: Ôn tập bài hát : Thật là hay I . Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. ( H năng khiếu : Thuộc lời ca ) II.Chuẩn bị: - GV : + Đàn phím điện tử. - HS : + Các động tác phụ họa đơn giản III.Các hoạt động dạy học : Nd- tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định lớp * Khởi động giọng ( 2 phút ) Giới thiệu dẫn vào bài : ( 3 phút ) Nhắc H t thế ngồi ngay ngắn, trật tự. T : điều khiển cả lớp hát bài hát tập thể. Trớc khi vào bài mới các em cho cô biết bài hát Thật là hay do nhạc sĩ nào sáng tác ? H t thế ngồi ngay ngắn, trật tự. - Khởi động giọng - HS tb trả lời Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy Hoạt động 1 : Ôn bài hát . ( 12 ph ) Hoạt động 2 : Biểu diễn bài hát ( 13) Cũng cố: ( 3 phút ) Kết thúc: ( 2 phút) Bài hát nói lên điều gì? T : cho HS xem tranh và hỏi: Em hãy chỉ ra những hình ảnh có trong bài hát ?. - Cả lớp hát đồng thanh bài hát - Kết hợp gõ đệm theo bài hát - Hát kết hợp vận động đơn giản. - Ôn luyện theo nhiều hình thức + Luyên theo nhóm + Hát nối tiếp. + Theo dãy bàn. + Từng cá nhân - GV nhận xét, đánh giá - GV mời một số H lên biểu diễn. Động viên một số HS còn rụt rè nhút nhát. - Gv nhận xét. - Cho H nhắc lại tên bài hát, tên tác giả Cho H nghe lại bài hát - Yêu cầu các em hát kết hợp gõ đệm - Nhận xét ,dặn dò - H khá giỏi trả lời - Hát đồng thanh - hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp vận động đơn giản. - Ôn luyện theo nhiều hình thức. - Nghe - H biểu diễn - Nghe - Nghe - Nghe - Cả lớp hát - H chú ý *************************** Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy Thứ ngày tháng năm 2010( 2A, 2B) Bdân : Ôn luyện bài hát : Thật là hay I . Mục tiêu : - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản. ( H năng khiếu : Thuộc lời ca ) II.Chuẩn bị: - GV : + Đàn phím điện tử. - HS : + Các động tác phụ họa đơn giản III.Các hoạt động dạy học : Nd- tg Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định lớp (1p) * Khởi động giọng 2. Bài mới ( 2 phút ) Giới thiệu dẫn vào bài : ( 5 phút ) Hoạt động 1 : Ôn bài hát (7) Hoạt động 2:Thi biểu diễn : ( 23 phút) Nhắc H t thế ngồi ngay ngắn, trật tự. T : điều khiển cả lớp hát bài hát tập thể. Bài hát Thật là hay chúng ta đã thuộc và hát rất hay rồi đúng không các em. ở tiết bồi dỡng âm nhạc này cô sẽ cho các em cùng tham gia biểu diễn văn nghệ thi giữa các tổ các em có thích không?.Trớc khi vào bài mới các em cho cô biết bài hát Thật là hay do nhạc sĩ nào sáng tác ? Bài hát nói lên điều gì? T : cho HS xem tranh và hỏi: Em hãy chỉ ra những hình ảnh có trong bài hát ?. Bây giờ truớc khi vào tham gia biểu diễn bài hát cô mời các em ôn lại bài 1 lần. - Cả lớp hát đồng thanh bài hát kết hợp gõ đệm theo bài hát và vận động đơn giản. T : nêu yêu cầu : Cả lớp chọn ra một BGK ( 4 em ) lên ngồi dãy bàn trớc. T : phát cho BGK mỗi bạn một phiếu H t thế ngồi ngay ngắn, trật tự. - Khởi động giọng - HS nghe - HS Tb trả lời - Cả lớp hát - H chú ý Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy 3. Cũng cố: ( 3 phút ) 4. Kết thúc: ( 2 phút) chấm điểm : 1. Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu (2đ) 2. Hát to, rõ ràng. ( 2đ ) 3. Trình bày bài hát tự nhiên ( 3đ) 4.Biểu diễn bài hát có động tác phụ họa đơn giản ( 3 đ) 4. Tổ nào có nhiều hình thức nh : Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca. Đợc cộng thêm 5 đ. T : đệm đàn cho các em biểu diễn. T : công bố điểm trớc lớp. Tuyên d- ơng một số bạn hát tốt, và phát phần thởng cho các tổ. Động viên một số HS còn rụt rè nhút nhát. - Cho H nhắc lại tên bài hát, tên tác giả Cho H nghe lại bài hát - Yêu cầu các em hát kết hợp gõ đệm - Nhận xét ,dặn dò - Các em biểu diễn - H nhớ lại - Nghe bài hát - Hát + gõ đệm - Nghe ******************************** Thứ ngày tháng năm 2010( 2A) Thứ ngày tháng năm 2010 ( 2B) Tuần 4: Học hát bài: xoè hoa Dân ca Thái I.Mục tiêu: - Học sinh biết đây là một bài dân ca - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. (Với HS năng khiếu: Biết đây là bài dân ca dân tộc Thái ở Tây Bắc. Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp ) Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy II. Chuẩnbị: Đàn phím, bộ gõ III. Hoạt động dạy học: ND- TG Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1.ổn định tổ chức (2 / ) 2.Bài mới: * Khởi động giọng( 2) *HĐ1: Học bài hát(18 - 20 / ) HĐ2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách: (8-10 / ) T:Nhắc học sinh t thế ngồi học T:Nhận xét, uốn nắn. T:Giới thiệu bài mới - ghi đề bài: GV cho các em khởi động giong theo âm la T: Hát mẫu T:Hớng dẫn HS đọc lời ca theo tiết tấu T:Dùng đàn dạy hát từng câu T:Đàn giai điệu câu1 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu 2 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu1 + 2 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai,chú ý hớng dẫn cách lấy hơi. T:Đàn giai điệu câu 3 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu 1+2+3 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu 4 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Đàn giai điệu câu 1+2+3 +4 (2 lần) T:Đàn lần 3, bắt nhịp. T:Nhận xét,sửa sai T:Dạy hát toàn bài. Thầy cho H hát nhiều lần để thuộc lời ca. *Chú ý nhận xét, sửa sai kịp thời và triệt để. PP: làm mãu, thực hành T:Hớng dẫn HS dùng bộ gõ hát kết hợp gõ đệm theo phách. T: Làm mẫu câu 1. -Yêu cầu H thực hiện T: Yêu cầu thực hiện gõ đều đặn cho đến hết bài. -Uốn nắn, sửa sai H:Thực hiện theo yêu cầu H:Ngồi ngay ngắn, lắng nghe H:Lắng nghe H khởi động giọng H: Dùng thanh phách đọc lời ca theo tiết tấu. H:Thực hiện - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Hát đồng thanh, dãy, cá nhân - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu - Lắng nghe, nhẩm theo giai điệu H:Thực hiện theo tổ,nhóm, cá nhân. H:Thực hiện H:Theo dõi H:Thực hiện theo hớng dẫn Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy 3.Củng cố, dặn dò (2 / ) T:Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo phách. T: Làm mẫu câu 1. -Yêu cầu H thực hiện T: Yêu cầu thực hiện gõ đều đặn cho đến hết bài. -Uốn nắn, sửa sai T:Tổ chức cho HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Chú ý những chỗ có dấu lặng sẽ không gõ nhng phải giữ đều nhịp. T: Hớng dẫn H đứng vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng. -Chú ý uốn nắn, sửa sai. T: Yêu cầu HS hát lại toàn bài kết hợp vỗ tay theo phách. ?Chúng ta vừa học xong bài hát gì? Do ai sáng tác? T:Nhận xét tiết học, dặn dò chuẩn bị cho tiết học sau. H:Thực hiện theo tổ nhóm, cá nhân. H:Theo dõi H:Thực hiện theo hớng dẫn H:Thực hiện theo tổ nhóm, cá nhân. H:Lắng nghe và thực hiện H: Thực hiện theo yêu cầu. H: Thực hiện theo yêu cầu H tb Trả lời H:Lắng nghe, thực hiện. Thứ ngày t háng năm 2010.( 2A,2B) Bdân: ôn luyện bài hát : xoè hoa Dân ca Thái I . Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và Thuộc lời ca,hát đồng đều,rõ lời - HS tập hát biểu diễn kết hợp vận động phụ họa * HSNK : Biểu diễn đợc bài hát một cách tự nhiên II.Chuẩn bị: - Một vài động tác phụ họa III.Các hoạt động dạy học : ND -TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ôn định lớp (2p) 2. Kiểm tra bài cũ: (5p) 3. Bài mới: a.Hoạt động1: - Ôn luyện bài hát: (8p) * Khởi động giọng Yêu cầu 4,5 hs hát bài Xoè hoa - Gv cho H hát lại bài hát - Hát kết hợp gõ đệm: * Theo tiết tấu: Kiểm tra từng nhóm, tổ - GV nhận xét Chỉ định 2 HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu * Theo nhịp 2 Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2 - GV nhận xét - Khởi động giọng - HS hát - Ôn bài hát - Hát kết hợp gõ đệm * Theo tiết tấu - Từng nhóm , tổ trình bày - Nghe - 2 HS hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu * Theo nhịp - Hát kết hợp vận động phụ Gv : Trần Thị loan [...]... ( 10p) 4.Cũng cố: (3p) I Mục tiêu : - Cả lớp đứng dậy hát kết hợp nhún đều theo nhịp - Kiểm tra theo dãy GV nhận xét - GV đệm đàn H tập biểu diễn bài hát HSNK : Trình bày bài hát một cách tự nhiên Cả lớp cùng gv hát lại bài hát 2 lần ? Chúng ta vừa ôn luyện bài hát gì Nhận xét ,dặn dò họa - Cả lớp đứng dậy hát kết hợp nhún đều - Từng dãy thực hiện Nghe - Cả lớp cùng gv hát lại bài hát - HS tb trả... làm động tác phụ hoạ: cá nhân, bàn, nhóm - Yêu cầu cả lớp hát lại bài Gv hát lại bài cho cả lớp nghe ? Các em thấy tính chất giai điệu bài hát nh thế nào ? Cả lớp hát lại bài hát thể hiện tính chất vui tơi, rộn ràng của bài hát - Nhận xét tiết học Hoạt động của H H ngồi đúng t thế Hát bài hát tập thể H tb trả lời H năng khiếu trình bày bài hát - Cả lớp hát - Hát nối tiếp từng tổ - Nghe và sữa sai -... HS hát - Nghe - Ôn bài hát - Cả lớp hát theo đàn - HS chú ý - Các tổ lần lợt hát - Ôn bài hát theo nhiều hình thức - Hát kết hợp gõ đệm - Luyện tập theo nhóm, tổ, cá nhân - HS tham gia - Nghe - HS trả lời - Cả lớp hát - Nghe ********************************************** Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy Thứ ngày Tuần 12 : t háng năm 2010.( 2A) Thứ ngày tháng năm 2010 ( 2B) - Ôn tập bài hát... - Cả lớp đứng dậy hát lại bài hát có vận động phụ họa - Nhận xét ,dặn dò ******************************** Thứ Thứ Tuần 14: ngày ngày t háng tháng năm 2010.( 2A) năm 2010 ( 2B) ôn bài hát Chiến sĩ tí hon I M ục tiêu - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ - H yêu ca hát.Hăng say học hát * H năng khiếu : Tập biểu diễn bài hát II.Chuẩn bị -Đàn, máy nghe, băng nhạc -Nhạc. .. trớc lớp ! Cá nhân - Nhận xét, đánh giá *củng cố: ? Giờ học hôm nay chúng học gì? - Mở băng HS vận động bài - Cách vận động , đệm phách, tiết tấu * Dặn dò: Nhắc HS học thuộc bài, tập múa bài ********************************* Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng năm 2010.( 2A) năm 2010 ( 2B) Tuần 13 : Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy (Theo bài Cùng nhau đi hồng binh Nhạc: ... tất cả H tham gia Công bố kết quả thi hát giữa các tổ Nhận xét, tuyên dơng một số bạn thể hiện bài hát tốt, cho H bình chọn bạn nào đợc yêu thích nhất - Cả lớp hát lại bài hát - Nhận xét tiết học - Về nhà ôn 3 bài hát đã học Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng - H hát kết hợp gõ đệm - 2 dãy hát và gõ đệm cho nhau - HS vừa hát vừa làm động tác phụ hoạ theo GV - HS thực hiện - H tham gia - Nghe - Cả lớp hát... động - Cho hs hát biễu diễn trớc lớp - HS hát biễu diễn theo nhiều 4 : biểu diễn theo nhiều hình thức nh đơn hình thức bài hát ( 7p) ca,song ca, tốp ca 4 Cũng cố: Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy ( 2p) Nhận xét , dặn dò ******************************** Thứ ngày t háng năm 2010.( 2A) Thứ ngày tháng năm 2010 ( 2B) Tuần 9 Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật Nhạc Anh I.Mục tiêu: - Biết hát theo... HS hát biễu diễn theo nhiều hình thức Nghe - Nghe Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy với bài hát Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng năm 2010.( 2A) năm 2010 ( 2B) Tuần 11 : Học hát : Bài Cộc cách tùng cheng ( Nhạc và lời : Phan Trần Bảng ) I.Mục tiêu: - Biết tên một số nhạc cụ gõ dân tộc : Sênh, Thanh la, Mõ , Trống - HS biết hát theo giai điệu và lời ca - H khá giỏi : Biết hát kết hợp gõ đệm theo... bài hát Cho H nghe lại bài hát ? Sau khi nghe bài hát em có cảm nghĩ gì ? T nêu ý nghĩa giáo dục : Các em cần gìn giữ các làn điệu dân ca, biết tìm hiểu và hát hay các bài dân ca mà chúng ta đã đợc học - Yêu cầu các em hát kết hợp gõ đệm - Nhận xét ,dặn dò - Nghe - H biểu diễn - Nghe - Nghe - Cả lớp hát - Nghe - H chú ý - H tb trả lời - Cả lớp hát - H khá giỏitrả lời - Nghe - Hát kết hợp gõ đệm - Nghe... học 2 - Nghe nội dung đó là : ôn tập 3 bài hát và tìm hiểu về các âm thanh cao thấp, dài ngắn Các em phải thuộc lời ca Gv : Trần Thị loan Trờng T.H Số 2 Phong Thủy của các bài hát và hát đúng giai điệu - Đánh giá tiết học - Dặn H về ôn lại bài - Nghe ************************************ Thứ Thứ ngày ngày t háng tháng năm 2010.( 2A) năm 2010 ( 2B) BDÂN : ôn tập 3 bài hát: múa vui- thật là hay- xoè hoa . Thứ 2 ngày 16 tháng 8 năm 2010. ( 2A) Thứ 4 ngày 18 tháng 8 năm 2010 ( 2B) Tuần 1: Ôn tập các bài hát lớp 1 Nghe Quốc ca I.Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1. - Hát thuộc. ***************************** Thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 2009.( 2A, 2B ) Bdân: Âm nhạc 2: Ôn luyện các bài hát lớp 1 Nghe Quốc ca I.Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại 12 bài hát đã học ở lớp 1. - Hát thuộc lời, hát. Nghe - Nghe - Cả lớp hát - Nghe - H chú ý - H tb trả lời - Cả lớp hát - H khá giỏitrả lời - Nghe - Hát kết hợp gõ đệm - Nghe ************************************* Thứ ngày tháng năm 2010( 2A)

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:21

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Hoạt động của Gv

  • *Gọi 3 em lên bảng hát lại các bài hát tuần trưước.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan