Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

83 679 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 +-14 +ần Ngày soạn : // Tiết : Ngày dạy : //. Chơng 1: làm quen với tin học và máy tính điện tử. Bi1 Thông tin và tin học I. Mục tiêu : + Biết khái niệm ban đầu về thông tin và dữ liệu.Biết các dạng cơ bản của thông tin. + Biết máy tính là công cụ hỗ trợ hoạt động xử lý thông tin của con ngời và tin học là ngành khoa học nghiên cứu các hoạt động xử lý thông tin tự động bằng máy tính điện tử + Biết quá trình hoạt động thông tin của con ngời. Có khái niệm ban đầu về tin học và nhiệm vụ chính của tin học + Rèn t duy sáng tạo, tính cẩn thận cho HS, từ đó giúp cho HS yêu thích môn học. II. / Chun b :* + GV: Giáo án, SGK, SGV, tài liệu tham khảo. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Tin trỡnh dy hc: + Lấy HS làm trung tâm. + Đặt vấn đề để HS trao đổi nhận và đa nhận xét, gợi mở, diễn giảng và các phơng pháp khác. 1) n nh lp : 2) Kim tra bi c : Kim tra dựng hc sinh 3) Dy bi mi : Trong cuc sng hng ngy ca chỳng ta cú rt nhiu mi quan h: quan h gia ngi vi ngi, gia ngi vi vt. hiu bit nhau ta phi trao i vi nhau bng ngụn ng, ch vit ú l thụng tin. Hoạt động của giáo viên và học sinh Ni dung * Hoạt động 1 - GV : Các hiu bit v mt con ngi hay mt i tng c th gi l gì ? - Vớ d : D báo thi tit đêm qua l tri s ma nhng cho n sáng nay tri vn chng ma vy d báo có th đúng hoc sai - GV : Ghi bng 1. Thông tin là gì ? - Hàng ngày chúng ta tiếp nhận đợc rất nhiều nguồn thông tin: + Tin tức thời sự trong nớc và thế giới thông qua báo chí, phát thanh truyền hình. + Hớng dẫn trên các biển báo chỉ đờng. + Tín hiệu đèn xanh đèn đỏ của đèn giao thông -> Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện) và về chính con ngời. * Hoạt động 2 - GV: Theo em, thông tin có quan trong với cuộc sống của con ngời không ? 2. Hoạt động thông tin của con ngời. GV: NguyÊn Thị Nhung 1 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 - GV: Trong hoạt động thông tin, quá trình nào là quan trọng nhất ? Vì sao? - Thông tin là căn cứ để đa ra mọi quyết định. - GV: D báo thi tit êm qua l sáng nay tri s ma -> chúng ta i hc phi mang theo m, ô, áo ma. - GV: Em hãy mô tả quá trình nấu cơm - GV : Ghi bng - VD: Thực hiện phép tính: 3 x 5 = 15 + Thông tin vào: 3 x 5 + Thông tin ra: 15 - Thông tin có vai trò rất quan trọng với cuộc sống của con ngời. - Chúng ta tiếp nhận, lu trữ, trao đổi và xử lý thông tin. -> Hoạt động thông tin là quá trình xử lý, lu trữ và truyền (trao đổi) thông tin. - Hoạt động t/tin diễn ra nh 1 nhu cầu thờng xuyên và tất yếu của con ngời. - Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất, nó đem lại sự hiểu biết cho con ngời để đa ra những quyết định cần thiết. - Quá trình xử lí thông tin đóng vai trò rất quan trọng. - Mô hình quá trình xử lý thông tin: + Thông tin vào: thông tin trớc xử lí. + Thông tin ra: th/ tin nhận đợc sau xử lí. * Họat động 3 - GV: Con ngời tiếp nhận thông tin nhờ những đâu ? Em hãy nêu các ví dụ. - HS: Nhờ tai, mắt: xem TV, đọc báo, nghe đài - GV: Em có thể nhìn đợc những vật rất nhỏ nh vi trùng, các vì sao trên bầu trời không ? - Với sự phát triển của tin học và sự ra đời của máy tính đã hỗ trợ cho con ngời rất nhiều lĩnh vực trong đời sống. 3. Hoạt động thông tin và tin học. - Hoạt động thông tin của con ngời đợc tiến hành nhờ các giác quan và bộ não để con ngời tiếp nhận, xử lí và lu trữ thông tin thu nhận đợc. - Tuy nhiên các khả năng của con ngời đều có hạn chính vì vậy con ngời đã sáng tạo ra các công cụ và phơng tiện để phục vụ nhu cầu hàng ngày: kính thiên văn, kính hiển vi, - MTĐT đợc làm ra ban đầu là để hỗ trợ cho công việc tính toán của con ngời. - Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự giúp đỡ của máy tính điện tử. 4) Cng c : - Nhn mnh ni dung quan trng trong bi. - HS nhc li nhng ni dung quan trng ú. 5) H ng dn v nh : - Hc k cỏc vn va hc trong bi ny - Về nhà đọc bài đọc thêm: Sự phong phú của thông tin (SGK - 6) Tuần Ngày soạn : // Tiết : Ngày dạy : //. GV: NguyÊn Thị Nhung 2 Thông tin vào Thông tin ra Xử lí Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 Bi 2. thông tin và biểu diễn thông tin I. M c tiêu: + Phân biệt đợc các dạng thông tin cơ bản. + Biết khái niệm biểu diễn thôngtin và cách biểu diễn thông tin bằng các dãy bít. + Rèn t duy sáng tạo, tính cẩn thận cho họcc sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học. II. Chun b : + GV: Giáo án, SGK, SGV, tài liệu tham khảo. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Tin trỡnh dy hc: + Lấy HS làm trung tâm. + Đặt vấn đề để HS trao đổi nhận và đa nhận xét, gợi mở, diễn giảng và các phơng pháp khác. 1) n nh lp : 2) Kim tra bi c : - HS1: Cho biết mô hình quá trình xử lí thông tin ? Mô hình quá trình xử lý thông tin: + Thông tin vào: thông tin trớc xử lí. + Thông tin ra: thông tin nhận đợc sau xử lí. - HS2: Nhiệm vụ của tin học và máy tính điện tử là gì ? + Máy tính điện tử đợc làm ra ban đầu là để hỗ trợ cho công việc tính toán của con ngời. + Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự giúp đỡ của máy tính điện tử. 3) Dy bài mới : - Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, ngày nay con ngời đợc tiếp xúc với rất nhiều dạng thông tin, mỗi dạng thông tin đều đợc biểu diễn dới nhiều hình thức khác nhau -> chúng ta vào bài học hôm nay. Hoạt động của giáo viên và học sinh Ni dung * Hoạt động 1 - GV: Chúng ta tiếp nhận thông tin nhờ những bộ phận nào trên cơ thể ? - HS: nhờ thính giác (tai), thị giác (mắt) - Hàng ngày chúng ta đọc sách báo, xem TV, nghe đài đó có phải là tiếp nhận thông tin không ? - Em hãy thử tìm xem có dạng thông nào 1. Các dạng thông tin cơ bản. - Thông tin quanh ta rất đa dạng và phong phú và đợc chia thành nhiều loại. - T/tin trong tin học gồm có 3 dạng chính. a, Dạng văn bản: Là những gì đợc ghi lại bằng các con số, chữ viết trong sách vở, báo chí. b, Dạng hình ảnh: Là các hình vẽ, tranh ảnh trong sách báo, phim ảnh c, Dạng âm thanh: Là các tiếng động trong đời sống hàng ngày. GV: NguyÊn Thị Nhung 3 Thông tin vào Thông tin ra Xử lí Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 khác không ? * Ngoài ra, thông tin còn ở những dạng khác: Thông tin khoa học (thuộc các lĩnh vực về khoa học), thông tin thẩm mĩ (thuộc lĩnh vực nghệ thuật), thông tin đại chúng về kinh tế, văn hoá, xã hội * Hoạt động 2 - GV: Ngoài 3 dạng âm thanh, văn bản, hình ảnh, thông tin còn có thể đợc biểu diễn dới dạng khác không ? Cho ví dụ. + VD: Bạn Hằng mô tả lại cho bạn Nga đ- ờng đến nhà Hằng vì Nga cha biết nhà Hằng -> Nga có thể dễ dàng tìm đợc đến nhà Hằng. - GV: Thông tin đợc biểu diễn dới những dạng nào ? - GV: Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con ngời không ? Vì sao? 2. Biểu diễn thông tin. a)Biểu diễn thông tin. - Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dới dạng cụ thể nào đó. - Thông tin có thể đợc biểu diễn dới nhiều hình thức khác nhau. -VD: Những ngời bị khiếm thính dùng các cử chỉ, nét mặt, cử động của bàn tay để thể hiện những gì muốn nói. b) Vai trò của biểu diễn thông tin. - Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin. - Biểu diễn thông tin dới dạng phù hợp cho phép lu giữ và chuyển giao thông tin. + VD: Các hiện vật trong bảo tàng Hồ Chí Minh giúp em hiểu đợc phần nào về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. - Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng. * Hoạt động 3 - GV: Việc biểu diễn thông tin có tuỳ thuộc vào đối tợng sử dụng thông tin đó không ? - VD: Đối với những ngời khiếm thị ta không thể dùng hình ảnh, chữ viết bình th- ờng để cho họ biết các thông tin -> Chữ nổi. - GV: Đơn vị đo cân nặng là kg, tấn Đơn vị đo chiều cao là m, cm Đơn vị đo chiều dài là m, km - Đóng: 1; Mở: 0 - Các thông tin đợc lu giữ trong máy tính đợc gọi là gì ? - Máy tính đóng vai trò là công cụ trợ giúp con ngời trong hoạt động thông tin. Để đảm bảo hoạt động, máy tính cần phải có những yếu tố nào ? 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính. - Thông tin đợc biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau nên việc lựa chọn dạng biểu diễn thông tin tuỳ thuộc theo mục đích và đối tợng dùng tin có vai trò rất quan trọng. - Thông tin trong máy tính cần đợc biểu diễn d- ới dạng phù hợp. - Đơn vị biểu diễn thông tin trong máy tính là dãy Bit (hay dãy nhị phân). - Bit bao gồm 2 kí hiệu 0 và 1, biểu diễn 2 trạng thái đóng hoặc mở các tín hiệu, các mạch điện. - Tất cả các thông tin trong máy tính đều phải đợc biến đổi thành các dãy Bit. - TT đợc lu giữ trong m/t đợc gọi là d/ l. - Máy tính cần phải có những bộ phận đảm bảo thực hiện 2 quá trình: + Biểu đổi TT đa vào m/t thành dãy Bit. + Biến đổi thông tin lu trữ dới dạng dãy bit thành các dạng quen thuộc: âm thanh, văn bản, hình ảnh. GV: NguyÊn Thị Nhung 4 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 4) Cng c : - Nhn mnh ni dung quan trng trong bi. - HS nhc li nhng ni dung quan trng ú. 5) H ng dn v nh : - Hc k cỏc vn va hc trong bi ny. - Xem trớc nội dung bài: Em có thể làm đợc những gì nhờ máy tính. Tuần Ngày soạn : // Tiết : Ngày dạy : //. Bi 3. Em có thể làm đợc những gì nhờ máy tính I. Mục tiêu : + HS nắm đợc những khả năng làm việc của máy tính: Tính toán nhanh, chính xác, làm việc cao. + Giúp cho HS tìm hiểu xem máy tính có thể đợc dùng vào những công việc gì, sức mạnh của máy tính có đợc là nhờ đâu. + Rèn tính duy sáng tạo, tính cần thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học. II. Chun b : + GV: Giáo án, ti liệu tham khảo. + HS: Đồ dùng học tập, SGK. III. Tiến trình dạy hc : + Lấy HS lm trung tâm. + Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng v các phơng pháp khác. 1) ổ n định lớp : 2) Kiểm tra b i cũ : - HS1: Em hãy nêu vai trò của việc biểu diễn thông tin ? + Biểu diễn thông tin có vai trò quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin. + Biểu diễn thông tin dới dạng phù hợp cho phép lu giữ và chuyển giao thông tin. + Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng. - HS2: Thông tin đợc biểu diễn trong máy tính dới dạng nào ? + Thông tin trong máy tính cần đợc biểu diễn dới dạng phù hợp. + Đơn vị biểu diễn thông tin trong máy tính là dãy Bit (hay dãy nhị phân). + Bit bao gồm 2 kí hiệu 0 và 1, biểu diễn 2 trạng thái đóng hoặc mở các tín hiệu, các mạch điện + Tất cả các thông tin trong máy tính đều phảI đợc biến đổi thành các dãy Bit. + Thông tin đợc lu giữ trong máy tính đợc gọi là dữ liệu. 3)Dy b i mới : Hoạt động của giáo viên v học sinh Ni dung GV: NguyÊn Thị Nhung 5 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 * Hoạt động 1 - GV: Có thể thực hiện đợc phép tính lớn 1 cách đơn giản và dễ dàng không ? - GV: Máy tính có thể thực hiện đợc hàng tỉ phép tính trong thời gian rất ngắn và đem lại kết quả chính xác nhất. - GV: Máy tính nhờ có các thiết bị nhớ đợc gắn ở bên trong làm cho máy tính trở thành một kho lu trữ khổng lồ. - GV: Máy tính có thể làm việc không nghỉ trong một thời gian dài. - Máy tính có khả năng làm việc cao, không nghỉ, một điều mà con ngời cha thể làm đợc. 1. Một số khả năng của máy tính. - Khả năng tính toán nhanh và có độ chính xác cao nhất: - Khả năng lu trữ lớn: - Khả năng làm việc không mệt mỏi: - Máy tính ngày nay có hình thức nhỏ, gọn, giá thành rẻ đợc sử dụng rất phổ biến và trở thành ngời bạn thân quen của nhiều ngời. * Hoạt động 2 - GV: Trong cuộc sống ngày nay, với khả năng rất lớn của máy tính, em hãy cho biết chúng ta đã dùng máy tính vào những công việc gì ? - GV: Với khả năng tính toán nhanh và rất chính xác. - GV: Máy tính đợc dùng để lập lịch làm việc, soạn thảo, in ấn, trình bày văn bản nh các công văn, lá th, bài báo - GV: Trong các nhà máy, máy tính đóng vai trò là ngời quản lí thông tin, quản lý nhân sự, quản lý các nhân viên trong cơ quan. - GV: Em có thể dùng máy tính để làm những gì ? + Trong các nhà máy lớn nh TOYOTA, HONDA cũng sử dụng máy tính để láp ráp các bộ phận, thiết kế cac mẫu sản phẩm mới. + Ta có thể tìm hiểu các thông tin trên thế giới thông qua Internet 2. Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì ? - Thực hiện các tính toán: Máy tính có thể thực hiện đợc những phép tính rất lớn - Tự động hoá các công việc văn phòng: Soạn thảo, in ấn - Hỗ trợ công tác quản lí: Các thông tin liên quan đến con ngời, các kết quả trong học tập sẽ đợc tập hợp và lu giữ lại trong m/tính - Công cụ học tập và giải trí: Ta có thể dùng máy tính để học toán, ngoại ngữhoặc dùng để th giãn (nghe nhạc, chơi trò chơi). - Điều khiển tự động và Robot: Máy tính có thể đợc dùng để điều khiển tự động các dây truyền sản xuất, láp ráp ô tô, xe máy, điều khiển các vệ tinh, các tàu vũ trụ hay trở thành những Robot phục vụ cho con ngời. - Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến: Nhờ có mạng máy tính ta có thể liên lạc với tất cả bạn bè, tra cứu các thông tin bổ ích trên Internet hay mua bán, giao dịch thông qua mạng máy tính. * Hoạt động 3 - Máy tính là công cụ rất tuyệt vời, tuy nhiên mý tính không thể thay thế đợc con ngời mà chỉ là công cụ để phục vụ cho những lợi ích của con ngời. - Con ngời chính là cội nguồn của mọi sức mạnh. 3. Máy tính và điều cha thể. - Tất cả sức mạnh của máy tính đều phụ thuộc vào con ngời và do những hiểu biết của con ng- ời quyết định. - Nhờ có năng lực t duy mà con ngời có thể sáng tạo nên tất cả các thiết bị để phục vụ cho con ngời. 4) Cng c : - Nhn mnh ni dung quan trng trong bi. GV: NguyÊn Thị Nhung 6 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 - HS nhc li nhng ni dung quan trng ú. 5) H ng dn v nh : - Hc k cỏc vn va hc trong bi ny. - Đọc bài đọc thêm: Cội nguồn sức mạnh của con ngời. Tuần Ngày soạn : // Tiết : Ngày dạy : //. GV: NguyÊn Thị Nhung 7 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 Bi 4. Máy tính và phần mềm máy tính I. Mc tiờu : + HS nm c mụ hỡnh lm vic ca qua trỡnh x lớ thụng tin trong i sng. + Giỳp cho HS bit c cu trỳc chung ca mt MTT gm nhng b phn no. + Rốn t duy sỏng to, tớnh cn thn cho hc sinh, t ú giỳp cho hc sinh yờu thớch mụn hc. II. Chun b : + GV: Giỏo ỏn, ti liu tham kho. + HS: dựng hc tp, SGK. III. Tin trỡnh dy hc: + Ly HS lm trung tõm. + Nờu vn , gi m, din ging v cỏc phng phỏp khỏc. 1) n nh lp : 2) Kim tra bi c : - HS1: Em hãy nêu một số khả năng u việt của máy tính ? + Khả năng tính toán nhanh và có độ chính xác cao nhất. + Khả năng lu trữ lớn. + Khả năng làm việc không mệt mỏi. - HS2: Kể tên một vài ví dụ mà máy tính có thể trợ giúp cho con ngời ? + Tự động hoá các công việc văn phòng. + Hỗ trợ công tác quản lí. + Công cụ học tập và giải trí. + Điều khiển tự động và trở thành Robot. + Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến. 3) Dy b i mới : Hoạt động của giáo viên v học sinh Ni dung * Hoạt động 1 - GV: cho biết mô hình của quá trình xử lí thông tin đã đợc học ? - GV: Em hãy cho biết khi giặt quần áo em thực hiện những công việc nào ? - Để thực hiện phép nhân: 3 x 5 = 15 ta phải trải qua những bớc làm nào ? - Nêu các VD để cho thấy bất kì công việc 1. Mô hình quá trình 3 bớc. - Tất cả các quá trình trong thực tế đều đợc trải qua 3 bớc. - VD: Thực hiện phép tính: 3 x 5 = ? Khi đó ta có: Các điều kiện đã cho: 3 x 5 đợc gọi là dữ liệu vào (INPUT). Quá trình suy nghĩ để tìm ra kết quả của GV: NguyÊn Thị Nhung 8 Nhập (INPUT) Xử lí Xuất (OUTPUT) Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 nào cũng trải qua quá trình của mô hình 3 bớc ? phép tính từ các điều kiện đã cho đợc gọi là quá trình xử lí. Đáp số của phép tính: = 15 đợc gọi là dữ liệu ra (OUTPUT). - Nh vậy, bất kì quá trình xử lí thông tin nào cũng đều trải qua 3 bớc nh trên. Do vậy, máy tính phải đảm bảo đợc quá trình của mô hình 3 bớc. * Hoạt động 2 - GV: Máy tính điện tử có mặt ở rất nhiều nơi với nhiều chủng loại: máy tính để bàn (Desktop), máy tính xách tay (Laptop), máy tính nhỏ nh lòng bàn tay (PalmTop) hay các máy tính trạm dùng để vận hành máy móc - Dựa vào mô hình xử lí thông tin của máy tính, theo em cấu trúc của máy tính gồm những bộ phận nào ? - Để lu giữ thông tin trong máy tính cần có thêm bộ phận nào ? - Để giải bài toán: Tìm x: 3x - 6 = 21 ta cần phảI thực hiện những bớc nào? 3x = 21 + 6 => 3x = 27 => x = 27/3 => x = 9 - Quá trình ta thực hiện qua các bớc 1, 2, 3 để tìm đợc giá trị của x đợc gọi là chơng trình. - GV: Trong cơ thể chúng ta, bộ phận nào là quan trọng nhất, điều khiển mọi hoạt động của con ngời ? - GV: Bộ phận nào là quan trọng nhất trong máy tính ? - Để lu giữ các thông tin trong máy tính cần phải có thiết bị nào ? 2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử. - Máy tính ngày nay rất đa dạng và phong phú. - Tuy nhiên tất cả đều đợc xây dựng trên cơ sở một cấu trúc chung do nhà toán học Von Neumann đa ra. - Cấu trúc chung của máy tính gồm 3 khối chức năng cơ bản: Bộ xử lí trung tâm. Thiết bị vào/ ra. Bộ nhớ. - Các khối chức năng trên hoạt động nhờ các chơng trình máy tính (hay chơng trình) do con ngời lập ra. - Ch ơng trình: là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hớng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện. a, Bộ xử lí trung tâm (CPU): - Đợc coi là bộ não của máy tính. - Thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chơng trình. b, Bộ nhớ: - Là nơi lu các chơng trình và dữ liệu. - Gồm 2 loại: Bộ nhớ trong: lu chơng trình và dữ liệu trong quá trình máy tính làm việc. Phần chính là RAM. Khi máy tắt, các thông tin trong RAM sẽ bị mất. Bộ nhớ ngoài: lu trữ lâu dài chơng trình và dữ liệu. Bao gồm: đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD/DVD, bộ nhớ Flash (USB). Các thông tin vẫn đợc lu lại khi tắt máy. - Đơn vị chính để đo dung lợng nhớ: Byte. - Ngoài ra còn có các đơn vị dẫn xuất: 1 KB = 2 10 Byte = 1024 Byte GV: NguyÊn Thị Nhung 9 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 - Khả năng lu trữ dữ liệu của bộ nhớ nhiều hay ít phụ thuộc vào dung lợng nhớ của thiết bị đó. - GV: ta nhập dữ liệu vào máy tính nhờ những thiét bị nào ? - Các dữ liệu đợc đa ra ngoài nhờ các thiết bị nào ? 1 MB = 2 10 KB = 1 048 576 Byte 1 GB = 2 10 MB = 1 073 741 824 Byte c, Thiết bị vào/ ra. - Còn đợc gọi là thiết bị ngoại vi. - Giúp máy tính trao đổi t/tin với bên ngoài, đảm bảo giao tiếp với NSD. - Gồm 2 loại: Thiết bị nhập dữ liệu: bàn phím, chuột, máy quét Thiết bị xuất dữ liệu: Màn hình, máy in, loa * Hoạt động 3 Mô hình hoạt đông 3 bớc của máy tính Thông tin, các chơng trình -> Xử lí và lu giữ -> văn bản, âm thanh, hình ảnh. - GV: chơng trình là gì ? - HS: là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hớng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện. - Nếu không có phần mềm thì chúng ta không thể làm bất cứ thứ gì đợc trên máy tính. - Phần mềm đa sự sống đến cho phần cứng. - Em hãy nêu một số VD về các chơng trình (phần mềm) mà em thờng sử dụng ? 3. Máy tính là một công cụ xử lí TT. - Các thiết bị máy tính có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhờ quá trình xử lí thông tin và theo sự chỉ dẫn của các chơng trình. 4. Phần mềm và phân loại phần mềm. a, Phần mềm là gì ? - Để phân biệt với phần cứng là chính máy tính cùng tất cả các thiết bị máy tính kèm theo, ngời ta gọi các chơng trình máy tính là phần mềm máy tính hay ngắn gọn là phần mềm. b, Phân loại phần mềm: - Gồm 2 loại chính: Phần mềm hệ thống: Là các chơng trình tổ choc việc quản lí, điều phối các bộ phận của máy tính. VD: Hệ điều hành DOS, Windows 98, Windows XP Phần mềm ứng dụng: Là các chơng trình đáp ứng các nhu cầu của ngời sử dụng. VD: Phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm đồ hoạ, phần mềm trò chơi 4) Củng cố : - Nhấn mạnh nội dung quan trọng trong bi. - HS nhắc lại những nội dung quan trọng đó. 5) H ớ ng d ẫ n v ề nh : - Học kĩ các vấn đề vừa học trong bi ny GV: NguyÊn Thị Nhung 10 Input (bàn phím, chuột) Xử lí và lu giữ (CPU) Output (màn hình, máy in) [...]... có 1 tệp danh sách tên - Tệp tin là đơn vị cơ bản để lu trữ thông tin các học sinh trong lớp, tệp các trò chơi trên thiết bị lu trữ trong máy tính - Tệp tin có thể rất nhỏ hoặc có thể rất lớn - Trên các thiết bị lu trữ thông tin của máy GV: NguyÊn Thị Nhung 29 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 tính, tệp đóg vai trò nh một đơn vị lu trữ - Các loại tệp tin trên đĩa: thông tin cơ bản dợc hệ điều hành... thn cho hc sinh, t đó giúp cho hc sinh yêu thích môn hc II Chun b: + GV: Giáo án, ti liu tham kho, máy vi tính GV: NguyÊn Thị Nhung 31 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 + HS: Đồ dùng học tập, SGK III Tin trình dy hc : 1) n nh lp : 2) Kim tra bi c : + HS1: Tệp tin là gì?Thế nào là th mục? * Tệp tin là đơn vị cơ bản để lu trữ thông tin trên thiết bị lu trữ * Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành... tính + Rèn t duy sáng to, tính cn thn cho hc sinh, t đó giúp cho hc sinh yêu thích môn hc II Chun b: + GV: Giáo án, ti liu tham kho + HS: Đồ dùng học tập, SGK III Tin trình dy hc : 1) n nh lp : GV: NguyÊn Thị Nhung 25 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 2) Kim tra bi c : 3) Dy bi mi : Hot ng ca giáo viên v hc sinh Ni dung * Hoạt động 1 - GV: Trong đời sống ngày nay, có rất 1 Các quan sát nhiều các phơng... quá trình xử lí thông tin - Cần có một phơng tiện để điều khiển các đối tợng tham gia vào quá trình xử lí thông tin, công việc này do hệ điều hành máy tính đảm nhiệm - Hệ điều hành có vai trò rất quan trọng, giúp điều khiển các thiết bị phần cứng và tổ chức việc thực hiện các chơng trình phần mềm 26 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 4) Cng c : Nhắc lại các nội dung chính đã học 5) Hng dn v nh : Ôn... Nhắc lại các nội dung chính đã học 5) Hng dn v nh : - Ôn lại các nội dung chính đã học - Xem trớc bài: Tổ chức thông tin trong máy tính GV: NguyÊn Thị Nhung 28 Trờng THCS ĐăkRve Tuần Giáo án Tin học 6 Ngày soạn : // Ngày dạy : // Tiết : Bi 11: tổ chức thông tin trong máy tính I Mc tiờu : + HS nắm đợc thế nào là tệp tin + HS hiểu đợc th mục là gì, cây th mục, th mục cha, th mục con, th mục gốc + Hớng... Hớng dẫn HS các thao tác sử dụng chuột máy tính + Rèn t duy sáng to, tính cn thn cho hc sinh, t đó giúp cho hc sinh yêu thích môn hc II Chun b: + GV: Giáo án, ti liu tham kho, phòng máy tính để thực hành + HS: Đồ dùng học tập, SGK III Tin trình dy hc : 1) n nh lp : 2) Kim tra bi c : GV: NguyÊn Thị Nhung 12 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 + HS1: Nêu các thiết bị nhập, xuất, lu trữ dữ liệu ? - Thiết... hình ảnh 2 Đĩa cứng nào dới đây có dung lợng lu trữ đợc nhiều thông tin nhất ? A 1 28 Giga Byte B 1 28 Mêga Byte GV: NguyÊn Thị Nhung 23 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 C 1 28 Kilô Byte D 1 28 Byte 3 Em đợc giao nhiệm vụ trực nhật lớp Công việc nào dới đây không gắn với nhiệm vụ đợc giao A Nhảy dây B Quét lớp C Kê dọn bàn ghế D Lau bảng 4 CPU l cm t vit tt ch A Mn hình ca máy tính C Bn phím ca máy tính... IV Tin trỡnh dy hc : 1) n nh lp : 2) Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 3) Nội dung kiểm tra : A PHần TRắC NGHIệM I Hãy chọn phơng án đúng (Vớ d 1A,2C, ) để trả lời câu hỏi từ 1 đến 6: (1.5) 1 Tập báo Hoa học trò cho em thông tin dạng A Dạng văn bản B Dạng âm thanh C Dạng hình ảnh D Dạng văn bản và hình ảnh 2 Đĩa cứng nào dới đây có dung lợng lu trữ đợc nhiều thông tin nhất ? A 1 28. .. nhà trờng, nếu không có nội quy thì học sinh sẽ hỗn loạn => Các quy định, nội quy của nhà trờng để điều khiển các hoạt động nề nếp của học sinh - Kết luận: Qua các quan sát trên cho thấy vai trò của các phơng tiện điều khiển: hệ thống đèn tín hiệu giao thông, các nội quy của trờng học GV: NguyÊn Thị Nhung 27 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 + HS2: Nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính ?... và máy tính 5) Hng dn v nh : - Ôn lại các nội dung đã học Tuần Tiết : Ngày soạn : // Ngày dạy : // Bi 6: học gõ mời ngón GV: NguyÊn Thị Nhung 14 Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 I Mc tiờu : + HS nắm đợc bàn phím máy tính là gì, các khu vực của bàn phím máy tính + HS hiểu đợc khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím, hàng phím nào là quan trọng nhất, chức năng của một số phím đặc biệt + HS hiểu . 3 Thông tin vào Thông tin ra Xử lí Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 khác không ? * Ngoài ra, thông tin còn ở những dạng khác: Thông tin khoa học (thuộc các lĩnh vực về khoa học) , thông tin thẩm. thông tin (SGK - 6) Tuần Ngày soạn : // Tiết : Ngày dạy : //. GV: NguyÊn Thị Nhung 2 Thông tin vào Thông tin ra Xử lí Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 Bi 2. thông tin và biểu diễn thông tin I Trờng THCS ĐăkRve Giáo án Tin học 6 +-14 +ần Ngày soạn : // Tiết : Ngày dạy : //. Chơng 1: làm quen với tin học và máy tính điện tử. Bi1 Thông tin và tin học I. Mục tiêu : + Biết khái

Ngày đăng: 25/05/2015, 15:16

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan