0

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 19

224 524 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:25

Ngày soạn: 10.08.2011 Ngày dạy : . 08.2011 Tiết 1 Bài 1-2 I/ MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Hiểu được vai trò của đất trồng. - Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. - Hiểu được đất trồng là gì. - Biết được vai trò của đất trồng. - Biết được các thành phần của đất trồng. 2- Kĩ năng: Phân biệt được vai trò của đất trồng. 3- Thái độ: Say mê học tập kĩ thuật nông nghiệp. Biết điều hòa không khí. Không gây ô nhiễm môi trường. II/ CHUẨN BỊ: 1- Chuẩn bị của GV: Đồ dùng dạy học : Hình vẽ H.1 SGK Tìm hiểu về trồng trọt. Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, trực quan, cá nhân. 2- Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài 1, 2 SGK. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn định tình hình lớp: (1’) Điểm danh học sinh trong lớp. Chuẩn bị kiểm tra bài cũ 2- Kiểm tra bài cũ: (3’) Câu hỏi Đáp án Biểu điểm VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG PHẦN 1: TRỒNG TRỌT CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT - Nêu thực đơn của một bữa ăn thường ngày? - Cơm Canh rau muống. Cá kho Thịt luộc 3 đ 2 đ 3 đ 2 đ Nhận xét: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3- Giảng bài mới: (1’) Giới thiệu bài: Trồng trọt có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế là gì? Thành phần của đất như thế nào? Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 7’ Hoạt động 1: Tìm hiểu về vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế I/ Vai trò của đất trồng: - Cung cấp lương thực, thực phẩm. - Cung cấp thức ăn cho vật nuôi. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Cung cấp hàng xuất khẩu. * Để biết trồng trọt có vai trò gì? - Các em quan sát hình 1 SGK. Cho biết trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế. - Trồng trọt có ảnh hưởng gì đến môi trường không khí? - Cây lương thực là cây trồng cho chất bột như gạo, ngô, khoai, sắn Cây thực phẩm như đậu nành, lạc Cây làm nguyên liệu như mía, bông, chè - Em hãy kể một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp ở địa phương, nông sản xuất khẩu ra thị trường thế giới là gì? - Cung cấp lương thực, thực phẩm. Cung cấp thức ăn cho vật nuôi. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. Cung cấp hàng xuất khẩu. - Trồng trọt còn điều hòa không khí. - Chú ý nghe. - Cây lương thực là cây ngô, khoai, sắn Cây thực phẩm là cây lạc, vừng Cây làm nguyên liệu như mía Nông sản xuất khẩu là sắn. 7’ Hoạt động 2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt II/ Nhiệm vụ của trồng trọt: * Để đạt được vai trò của trồng trọt ta phải làm gì? - Sản xuất lúa, ngô, khoai, sắn là - Trồng trọt. nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? - Trồng cây rau, đậu, vừng, lạc là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? - Các em đọc phần II. Cho biết nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của trồng trọt? - Trồng trọt. - Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn Trồng cây rau, đậu, vừng Trồng cây mía, dứa Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su - Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn - Trồng cây rau, đậu, vừng - Trồng cây mía, dứa - Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su 7’ Hoạt động 3: Tìm hiểu các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt III/ Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt, cấn sử dụng những biện pháp gì? - Khai hoang, lấn biển. - Tăng vụ trên diện tích đất trồng. - ÁP dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt. * Để thực hiện được nhiệm vụ của trồng trọt cần có biện pháp gì? - Các em đọc phần III. Cho biết để thực hiện được nhiệm vụ của trồng trọt ta cần có biện pháp gì? - Khai hoang, lấn biển nhằm mục đích gì? - Tăng vụ trên diện tích đất trồng nhằm mục đích gì? - Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt nhằm mục đích gì? - Khai hoang, lấn biển. Tăng vụ trên diện tích đất trồng. ÁP dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt. - Tăng diện tích đất canh tác. - Tăng lượng nông sản. - Tăng năng suất cây trồng. 7’ Hoạt động 4: Tìm hiểu khái niệm, vai trò của đất trồng IV/ Khái niệm về đất trồng: 1- Đất trồng là gì? Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó cây trồng có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. * Khai hoang, lấn biển là để tạo ra đất trồng trọt. Vậy đất trồng là gì? * Ta xét phần 1. - Các em đọc phần 1. Cho biết đất trồng là gì? - Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? Tại sao? - Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó cây trồng có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. - Lớp than đá tơi xốp không phải là đất trồng. Tại vì thực vật không thể sinh sống được. * Để biết đất trồng có vai trò gì? - Các em quan sát hình 2 SGK (lưu ý đến thành phần dinh dưỡng và vị trí của cây). - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với cây? - Ngoài môi trường là đất cây trồng có thể sống ở môi trường nào nữa? - Lấy ví dụ cây trồng sống trong dung dịch dinh dưỡng cần có giá đỡ để cây đứng thẳng. - Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống nhau và khác nhau? - Vậy vai trò của đất trồng là gì? - Phải làm gì đảm bảo cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho cây? - Quan sát hình. - Cung cấp nước, ôxi, dinh dưỡng. - Môi trường nước. - Giống có ôxi, nước, dinh dưỡng. Khác trồng trong nước phải có giá đỡ cây. - Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi cho cây và giữ cho cây đứng vững. - Nguồn nước sạch, bón phân hợp lí. 2- Vai trò của đất trồng: - Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi cho cây và giữ cho cây đứng vững. 7’ Hoạt động 5: Nghiên cứu thành phần của đất trồng V/ Thành phần của đất trồng: - Đất trồng gồm 3 thành phần: phần khí, phần rắn và phần lỏng. * Để biết trong đất trồng có thành phần gì? - Các em quan sát sơ đồ 1 SGK. Cho biết đất trồng gồm có những thành phần gì? - Các em đọc bài phần II. - Phần khí trong đất là gì? - Loại khí nào cần thiết cho cây? - Phần vô cơ gồm có gì? - Phần hữu cơ gồm có gì? - Chất mùn được hình thành từ đâu? - Đất trồng gồm 3 thành phần: phần khí, phần rắn và phần lỏng. - Đọc bài. - Phần khí trong đất là không khí như nitơ, ôxi - Loại khí ôxi cần thiết cho cây. - Phần vô cơ gồm có nitơ, lali - Phần hữu cơ gồm có sinh vật trong đất, xác thực vật - Chất mùn được hình thành từ xác thực vật phân huỷ. - Đất có nhiều mùn là đất - Đất có nhiều mùn là đất như thế nào? - Phần lỏng trong đất là gì? - Nhóm các em làm bảng ở phần II. Xác định vai trò đối với cây trồng của từng thành phần của đất. tốt. - Phần lỏng chính là nước. - Phần khí cung cấp ôxi cho cây hô hấp. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Phần lỏng cung cấp nước cho cây. - Phần khí cung cấp ôxi cho cây hô hấp. - Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. - Phần lỏng cung cấp nước cho cây. 3’ Hoạt động 6: Củng cố - Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? - Đất trồng là gì? - Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đó đối với cây trồng? - Bài học. - Bài học. - Bài học. 4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) - Về học thuộc bài. - Đọc bài 3: Một số tính chất của đất trồng. IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: Ngày soạn: 12.08.2011 Ngày dạy : .08.2011 Tiết 2 Bài 3 I/ MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì? - Thế nào là đất chua, đất kiềm, đất trung tính. - Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng. - Thế nào là độ phì nhiêu của đất. 2- Kĩ năng: Làm giảm được độ chua của đất. 3- Thái độ: Lòng say mê, hứng thú học tập. Biết cải tạo độ chua của đất. II/ CHUẨN BỊ: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG 1- Chuẩn bị của GV: Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.2 SGK Tìm hiểu cây trồng trên các loại đất. Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, theo nhóm. 2- Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài học. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn định tình hình lớp: (1’) Điểm danh học sinh trong lớp. Chuẩn bị kiểm tra bài cũ 2- Kiểm tra bài cũ: (3’) Câu hỏi Đáp án Biểu điểm - Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò gì đối với cây trồng? - Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Đất trồng có vai trò đối với cây trồng là cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi và giữ cho cây đứng vững. 6 đ 4 đ - Đất trồng gồm những thành phần nào, vai trò của từng thành phần đối với cây trồng? - Đất trồng gồm có thành phần khí, rắn và lỏng. Phần khí cung cấp ôxi. Phần rắn cung cấp chất dinh dưỡng. Phần lỏng cung cấp nước. 4 đ 2 đ 2 đ 2 đ Nhận xét: ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 3- Giảng bài mới: (1’) Giới thiệu bài: Các em đã biết thành phần của đất trồng. Từ những thành phần của đất trồng làm cho đất trồng có tính chất gì? Tiến trình bài dạy: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 7’ Hoạt động 1: Làm rõ khái niệm cơ giới của đất I/ Thành phần cơ giới của đất là gì? * Để biết thành phần cơ giới của đất là gì? - Các em đọc phần I. Cho biết phần vô cơ có những hạt gì? - Tỉ lệ (%) các hạt cát, limon và sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất. - Căn cứ vào tỉ lệ các loại hạt trong đất người ta chia đất ra những loại nào? - Đất như thế nào gọi là đất cát? Đất như thế nào là đất sét? - Giữa các loại đất này còn có các loại đất trung gian như đất cát pha, đất thịt nhẹ - Hạt cát, limon, sét. - Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét tạo nên thành phần cơ giới của đất. - Đất cát, đất sét, đất thịt. - Đất có tỉ lệ cát nhiều gọi là đất cát. Đất có tỉ lệ sét nhiều gọi là đất sét. - Chú ý nghe. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét tạo nên thành phần cơ giới của đất. 7’ Hoạt động 2: Phân biệt độ chua, độ kiềm của đất II/ Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất? - Đất chua: pH < 6,5. - Đất trung tính: pH = 6,5 – 7,5 - Đất kiềm: pH > 7,5. * Có khi các em nghe nói đất chua, đất kiềm. Để biết đất chua đất kiềm là gì? - Các em đọc phần II. - Độ pH dùng để làm gì? - Độ pH dao động trong phạm vi nào? - Với các giá trị nào của pH thì đất được gọi là đất chua, đất kiềm và đất trung tính. - Với mỗi loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt trong một phạm vi pH nhất định. Nên việc nghiên cứu, xác định độ pH của đất giúp ta bố trí cây trồng phù hợp với đất. - Đất chua cần bón vôi cải tạo đất. - Đọc bài. - Dùng đo độ chua, độ kiềm. - pH từ 0 đến 14. - Đất chua: pH < 6,5. Đất trung tính: pH = 6,5 – 7,5 Đất kiềm: pH > 7,5. - Chú ý nghe. - Chú ý nghe. 10’ Hoạt động 3: Tìm hiểu khả năng giữ được nước và chất dinh dưỡng III/ Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. * Trên những đám đất gần nhau nhưng khả năng giữ nước khác nhau. Để biết do đâu đất giữ nước tốt? - Đọc bài. - Các em đọc bài phần III. - Nhóm các em điền dấu x vào cột tương ứng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất theo mẫu bảng ở phần III. - Gọi vài nhóm trả lời. - Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất phụ thuộc gì? - Đất như thế nào giữ nước và chất dinh dưỡng tốt? - Thảo luận nhóm: Đất Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng Tốt T.bình Kém Đất cát x Đất thịt x Đất sét x - Theo chuẩn bị. - Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng. - Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé, chứa nhiều mùn thì giữ nước và chất dinh dưỡng tốt. - Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng. - Đất chứa nhiều hạt có kích thước bé, chứa nhiều mùn thì giữ nước và chất dinh dưỡng tốt. 10’ Hoạt động 4: Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất IV/ Độ phì nhiêu của đất là gì? Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, ôxi và chất dinh dưỡng cho cây trồng đảm bảo năng suất cao, đồng thời không chứa các chất có hại cho cây. * Đất có nhiều mùn còn có thuận lợi gì? - Các em đọc phần IV. - Trồng cây ở đất thiếu nước và chất dinh dưỡng thì cây như thế nào? - Trồng cây ở đất đủ nước và chất dinh dưỡng thì cây như thế nào? - Đất đủ nước và chất dinh dưỡng cây như thế nào? - Độ phì nhiêu của đất là gì? - Đọc bài. - Cây kém phát triển. - Cây tốt. - Cây có khi tốt có khi xấu. - Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước, ôxi và chất dinh dưỡng cho cây trồng đảm bảo năng suất cao, đồng thời không chứa các chất có hại cho cây. - Cần có giống tốt, chăm - Muốn đạt năng suất cao, ngoài độ phì nhiêu của đất còn có yếu tố nào khác không? - Qua đó ta thấy được vai trò của con người trong quá trình sản xuất. sóc tốt, thời tiết thuận lợi. - Chú ý nghe. 4’ Hoạt động 5: Củng cố - Gọi học sinh đọc ghi nhớ. - Thành phần cơ giới của đất là gì? - Khi nào gọi đất chua, đất kiềm, đất trung tính? - Đất như thế nào có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng? - Độ phì nhiêu của đất là gì? - Đọc ghi nhớ. - Bài học. - Bài học. - Bài học. - Bài học. 4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) - Về học thuộc bài. - Về đọc bài 4 xem cách xác định thành phần cơ giới của đất. - Đọc bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất. IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG: Ngày soạn: 16.08.2011 Ngày dạy : . 08.2011 Tiết 3 Bài 6 I/ MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí. - Biết được các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. 2- Kĩ năng: Cải tạo được đất bạc màu. 3- Thái độ: Lòng say mê, hứng thú học tập. Biết cách cải tạo đất. II/ CHUẨN BỊ: 1- Chuẩn bị của GV: Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.5 SGK Tìm hiểu cách sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất. Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, cá nhân. BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT [...]... đất nhằm mục đích gì? - Biện pháp vừa cải tạo đất vừa sử dụng đất thường áp dụng đối với những vùng đất mới khai hoang hoặc mới lấn ra biển Những vùng đất này không thể chờ tới cải tạo xong mới sử dụng mà phải sử dụng ngay để sớm có thu hoạch Mặc khác qua sử dụng đất sẽ được cải tạo nhờ làm đất, bón phân, tưới nước - Các em lấy thí dụ vừa sử dụng đất vừa cải tạo đất 19 dụng đất hợp lí? - Đọc bài - Diện... - Giáo viên nhận xét kết quả làm của học sinh 5’ Hoạt động 3: Củng cố - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Vì sao phải cải tạo đất? - Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất? - Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em? - Đọc ghi nhớ - Bài học - Bài học - Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ 4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’) - Về học thuộc bài - Đọc trước bài 7: ... Bón nhóm phân nào để tăng độ phì nhiêu của đất? Bón nhóm phân nào để tăng năng suất cây trồng? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A- TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Câu Đáp án 1 Nhỏ hơn 6.5 2 Lớn hơn 7. 5 3 Từ 6.5 đến 7. 5 4 Cát, bụi, sét Biểu điểm 1.0 đ 1.0 đ 1.0 đ 1.0 đ B- TỰ LUẬN: Câu 5 Đáp án Phân bón vào đất có tác dụng tăng độ phì nhiêu của đất tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng... Hình vẽ H.15 SGK Tìm hiểu cách sản xuất và bảo quản hạt giống Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Trực quan, theo nhóm 2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn định tình hình lớp: (1’) Điểm danh học sinh trong lớp Chuẩn bị trả bài kiểm tra 15 phút 2- Trả bài kiểm tra 15 phút: (3’) Thống kê: Lớp TSHS 7A1 7A2 7A3 7A4 G K TB Y Kém TBt.lên Nhận xét:……………………………………………………………………………… ... canh, tăng vụ Không bỏ đất hoang Chọn cây trồng phù hợp với đất Vừa sử dụng đất vừa cải tạo đất - Tăng sản phẩm - Tăng sản phẩm - Tăng năng suất - Chú ý nghe - Nêu thí dụ Hoạt động 2: Giới thiệu một số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất * Để hiểu đầy đủ về cải tạo đất - Chú ý nghe - Giới thiệu một số loại đất cần được cải tạo ở nước ta: Đất xám bạc màu: tầng mặt mỏng, đất chua Đất mặn: nồng độ muối cao... Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Trực quan, quan sát, cá nhân 2- Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài học III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1- Ổn định tình hình lớp: (1’) Điểm danh học sinh trong lớp Chuẩn bị kiểm tra bài cũ 2- Kiểm tra bài cũ: (4’) Câu hỏi Đáp án - Vì sao phải cải tạo đất? - Diện tích đất trồng trọt có hạn, vì vậy phải biết cách sử dụng đất hợp lí Biểu điểm 5đ 5đ - Nêu những biện pháp cải tạo... Giới thiệu dụng cụ thực hành - Chú ý nghe - Giáo viên làm mẫu cho học sinh - Quan sát quan sát - Nhóm các em nhận dụng cụ và - Nhận dụng cụ và thực làm thực hành theo quy trình đã hành hướng dẫn và ghi kết quả vào bảng ở phần III - Quan sát và hướng dẫn học sinh - Làm theo hướng dẫn làm 5’ Hoạt động 3: Đánh giá kết quả - Các nhóm dừng thực hành - Các em đánh giá kết quả thực hành theo tiêu chí: Ý thức... dừng thực hành - Các em đánh giá kết quả thực hành theo tiêu chí: Ý thức chấp hành nội quy Làm theo quy trình Kết quả thực hành - Nhóm các em nộp bản đánh giá - Nhận xét tinh thần, thái độ và - Dừng thực hành - Tự đánh giá kết quả thực hành - Nộp bản đánh giá - Chú ý nghe phân ka li Bước 1: Đốt cục than củi trên đèn cồn đến khi nóng đỏ Bước 2: Lấy một ít phân bón khô rắc lên cục than củi đã nóng đỏ... Chuẩn bị kiểm tra bài cũ 2- Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi - Thành phần cơ giới của đất là gì? Đáp án Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét tạo nên thành phần cơ giới của đất Biểu điểm 8đ 2đ - Thế nào là đất chua, đất kiềm và đất trung tính? - Đất chua: pH < 6,5 - Đất trung tính: pH = 6,5 – 7, 5 - Đất kiềm: pH > 7, 5 - Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và chất dinh dưỡng 3đ - Nhờ vào... - Quy trình sản xuất giống bằng hạt được tiến hành trong bao lâu? Nêu nội dung công việc của từng NỘI DUNG I/ Sản xuât giống cây trồng: 1- Sản xuất giống cây trồng bằng hạt: - Đọc bài và xem sơ đồ - Năm thứ nhất: Gieo hạt giống đã được phục tráng và chọn cây có đặc tính tốt - Năm thứ nhất: Gieo hạt giống đã được phục tráng và chọn cây có đặc tính thời kì? Năm thứ hai: Hạt của mỗi cây giống tốt đem . suất cây trồng? ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A- TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Câu Đáp án Biểu điểm 1 Nhỏ hơn 6.5 1.0 đ 2 Lớn hơn 7. 5 1.0 đ 3 Từ 6.5 đến 7. 5 1.0 đ 4 Cát, bụi,. đất. - Đất chua cần bón vôi cải tạo đất. - Đọc bài. - Dùng đo độ chua, độ kiềm. - pH từ 0 đến 14. - Đất chua: pH < 6,5. Đất trung tính: pH = 6,5 – 7, 5 Đất kiềm: pH > 7, 5. - Chú ý nghe. - Chú. đất hợp lí. - Biết được các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. 2- Kĩ năng: Cải tạo được đất bạc màu. 3- Thái độ: Lòng say mê, hứng thú học tập. Biết cách cải tạo đất. II/ CHUẨN BỊ: 1- Chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 19, Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 19,