0

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 9

106 571 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:20

Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 1 : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -Hiểu được vai trò của trồng trọt -Biết được nhiêm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện -Có hứng thú trong học tâp Kỹ Thuật Nông Nghiệp và coi trọng sản xuất trồn trọt II .CHUẨN BỊ: -Nghiên cứu SGK -Đọc thêm về các tư liệu nhiệm vụ của nôn nghiệp trong giai đoạn mới -Tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học III .TIẾN HÀNH: Hoạt động 1: Giới thiệu bài học - Nước ta là nước nông nghiệp với 76% dân số sống ở nông thôn,70% lao động làm viẹc trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn.Vì vậy trồng trọt có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế là gì? Bài học này sẽ giúp ta trả lời câu hỏi đó. Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế - Giới thiệu hình 1(sgk) - GV :em hãy quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi: Trồng tọt có vai trò gì trong nền kinh tế ? Hoặc: Vai trò thứ nhất của trồng trọt là gì? Vai trò thứ 2,3,4 của trồng trọt là gì? - HS: Thảo luận, trả lời câu hỏi của G (Cung cấp tư TL,TP,Nguyên liệu cho CN,thức ăn cho chăn nuôi,cung cấp nông sản xuất khẩu) - GV:Thế nào là cây LT,TP,CN ? -HS: Thảo luận, trả lời câu hỏi cho G. - Vai trò của trồng trọt là :cung cấp lương thực ,thực phẩm cho con người,nguyên liệu cho công nghiệp,thức ăn gia súc cho chăn nuôi,cung cấp nông sản xuất khẩu - Cây lương thực là cây trồng cho chất bột Vd: Gạo ,ngo, khoai, sắn - Cây thực phẩm: rau quả ăn kèm với thức ăn cơ bản là lương thực. - Cây công nghiệp: mía, bông, cà phê, chè… Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay - GV:sản xuất nhiều lúa, ngo,â khoai, sắn. Là nhiệm vụ của lónh vực sản xuất nào - HS: Thảo luận, trả lời - GV:Trồng cây rau, đậu, vừng, lạc là nhiệm vụ của lónh vực sản xuất nào? - HS: Thảo luận trả lời - Sản xuất nhiều lúa,ngô, khoai,sắn để đủ ănvà dự trữ. - Trồng rau đậu mè…. Làm thức ăn Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: - Trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường… - Trồng cây đặc sản: chè Hoạt động 4: Tìm hiểu các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt - GV: Mục đích của việc áp dụng các biện pháp kó thuật tiên tiến là gì? - HS: Thảo luận, trả lời -Tăng năng suất cây trồng Hoạt động 5: Tổng kết bài học - GV: Gọi 1,2 học sinh đọc phần “ ghi nhớ”- đánh giá bài học – Chuẩn bò T2/sgk Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 3: MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì.Thế nào là đất chua, đất kiềm,trung tính.Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng.Thế nào là độ phì nhiêu của đất. - Có ý thức bảo vệ,duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. II.CHUẨN BỊ: - Nghiên cứu SGK - Đọc thêm giáo trình Trồng Trọt tập 1- thổ nhưỡng nông hoá,NXB Giáo Dục - Tranh ảnh có liên quan để minh hoạ bài học III. TIẾN HÀNH: Hoạt động 1 : Giới thiệu bài học - Đa số cây trồng nông nghiệp sống va øphát triển trên đất.Thành phần và tính chất của đất ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.Muốn sử dụng đất hợp lý cần phải biết được các đặc điểm và tính chất của đất. Hoạt động 2: Làm rõ khái niệm thành phần cơ giới của đất. - GV:Phần rắn của đất gồm những thành phần nào? - HS:Thảo luận, trả lời - GV giảng cho HS: Thành phần khoáng của đất gồm: hạt cát, limon,sét - Tỷ lệ các hạt này trong đất gọi là thành phần cơ giới của đất. - Ý nghóa thực tế của việc xác đònh, thành phần cơ giới của đất là gì? -HS: dựa vào thông tin SGK để trả lời. - Phần rắn gồm: vô cơ, hữu cơ -Dựa vào thành phần cơ giới của đấtù mà chia đất ra thành 3 loại: + đất cát + đất thòt + đất sét Hoạt động 3: Phân biệt thế nào là độ chua, độ kiềm của đất? -GV: y/c Hs đọc SGK -Độ PH dùng để đo cái gì? Trò số PH dao động trong phạm vi nào? Với các giá trò nào của PH thì đất được gọi là chua,kiềm, trung tính. -Độ PH dùng để đo độ chua, độ kiềm của đất. PH < 6,5 : đất chua PH = 6,5 – 7,5 : trung tính PH > 7,5 : đất kiềm Hoạt động 4: Tìm hiểu khả năng giữa nước và chất dinh dưỡng. -GV hướng dẫn cho HS đọc mục III SGK - Vì sao đất giữ được nước va øchất dinh dưỡng - HS thảo luận trả lời -Đất giữ được nước và chất dinh dưõng là nhờ các hạt cát, limon,sét và chất mùn. Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Hoat động 5: Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất. Hoạt động 6: Tổng kết bài học. -GV: Gọi 1,2 HS đọc phần ghi nhớ -Nêu câu hỏi củng cố - Dặn dò + Trả lời câu hỏi cuối bài +Đọc trước bài 4 SGK. +Chuẩn bò 3 mẫu đất,lọ đựng nước cất…. Trường THCS Ngày dạy: -GV: đất thiếu nước, chất dinh dưỡng cây trồng phát triển nhu thế nào? -HS : Thảo luận, trả lời. -Độ phì nhiêu của đất là: khả năng của đất cho cây trồng có năng suất cao.Gồm các điều kiện: + Phì nhiêu +Thời tiết thuận lợi +Giống tốt +Chăm sóc tốt. Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 4: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Xác đònh được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay. - Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành. - Có ý thức lao động cẩn thận, chính xác. II. CHUẨN BỊ: - Nghiên cứu SGK. - GV làm thử vài lần cho quen các thao tác. - Chuẩn bò một số ống hút nước đề phòng trường hợp HS không mang hoặc bò rơi mất. III. TIẾN HÀNH : Hoạt động 1: Giới thiệu bài học - Yêu cầu HS phải biết xác đònh thành phần cơ giới của đất bằng cách vê tay. Về trật tự, vệ sinh: phải gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không làm mất trật tự làm ảnh hưởng đến giờ học của các lớp bên cạnh. - Nêu nội quy, quy tắc an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Nhắc HS khi thực hành phải thẩn cận, không để đất và nước vương ra bàn ghế, sách vở, quần áo. - Giới thiệu quy trình, sau đó gọi 1, 2 HS nhắc lại. Hoạt động 2: Tổ chức thực hành - Kiểm tra dụng cụ và mẫu đất của học sinh. - Phân công công việc cho HS. Hoạt động 3: Thực hiện quy trình - Bước 1: GV thao tác mẫu, HS quan sát - Bước 2: HS thao tác, GV quan sát, nhắc nhở HS cẩn thận khi cho nước vào đất (Bước 2 trong quá trình thực hành – SGK) Hoạt động 4: Đánh giá kết quả. - HS thu dọn dụng cụ, mẫu đất, dọn vệ sinh nơi mình thực hành. - HS tự đánh giá, xếp loại mẫu đất của mình thuộc loại đất nào? (Đất cát, đất thòt, đất sét) - GV đánh giá kết quả thực hành của HS và đánh giá, nhận xét giờ học về: + Chuẩn bò của HS (Tốt, đạt, chưa đạt) + Thực hiện quy trình (Đúng, chưa đúng) + Về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (Tốt, đạt, chưa đạt yêu cầu) + Đánh giá cho điểm thực hành. Hoạt động 5: Hướng dẫn HS chuẩn bò bài sau. - Đọc trước bài 5 và chuẩn bò dụng cụ mẫu đất thực hành. - Ôn lại phần II bài 3: Độ chua, kiềm của đất. Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 5: THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU. I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Xác đònh được độ PH của đất trồng bằng phương pháp so màu. - Có kỹ năng quan sát, thực hành, và ý thức lao động chính xác, cẩn thận. II. CHUẨN BỊ: - Nghiên cứu SGK - GV làm thử vài lần cho quen thao tác. - Mẫu đất HS tự chuẩn bò. - GV chuẩn bò cho mỗi bàn một lọ chỉ thò màu tổng hợp, 1 thang màu chuẩn, 1 thìa nhỏ màu trắng. III. TIẾN HÀNH: Hoạt động 1: Giới thiệu và thực hành - HS: phải biết cách xác đònh PH của đất bằng phương pháp so màu đơn giản. - Về trật tự, an toàn khi vệ sinh: gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không làm mất trật tự, ảnh hưởng đến giờ học của lớp khác. - Sau khi làm xong gói gọn mẫu đất để vào nơi quy đònh. Cuối giờ học trực nhật sạch sẽ, thu dọn và đổ vào hố rác. - Giới thiệu quy trình thực hành trong SGK sau đó gọi 1, 2 HS nhắc lại. Hoạt động 2: Tổ chức thực hành, kiểm tra dụng cụ mẫu đất của HS. Hoạt động 3: Thực hiện quy trình. - Bước 1: GV thao tác mẫu 1 lần, HS quan sát. - Bước 2: HS thao tác, GV quan sát và nhắc nhở HS cho các chỉ thò màu tổng hợp vào đất đúng như quy trình. (Bước 2 – SGK). Chờ đủ 1 phút, sau đó tiến hành so màu ngay (Bước 3 SGK). Hoạt động 4: Đánh giá kết quả - HS thu dọn dụng cụ, mẫu đất, dọn vệ sinh khu vực thực hành. HS tự đánh giá kết quả thực hành của mình xem đất thuộc loại nào? (Chua, kiềm hay trung tính) - GV: đánh giá cho điểm. - GV: Đánh giá, nhận xét giờ thực hành về: + Sự chuẩn bò của HS + Thực hiện quá trình + An toàn lao động và vệ sinh môi trường + Kết quả thực hành Hoạt động 5: Hướng dẫn HS chuẩn bò bài sau - Đọc trước bài sau SGK - Tìm hiểu các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở đòa phương. Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lí. Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. -Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất. II. CHUẨN BỊ: -Tranh vẽ và ảnh có liên quan đến bài học. -Băng hình có liên quan đến vấn đề sử dụng, bảo vệ và cải tạo đất. III.TIẾN HÀNH: A.Bài cũ. B.Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài học: - Đây là tài nguyên quý của quốc gia, là cơ sơ của sản xuất nông, lâm nghiệp.Vì vậy chúng ta phải biết cách sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất. Bài học này giúp các em hiểu:sử dụng đất như thế nào là hợp lí; Có những biện pháp nào để cải tạo, bảo vệ đất? Hoạt động 2: Tìm hiểu tại sao phải sử dụng đất một cách hợp lí? -Vì sao phải sử dụng đất một các hợp lí? -GV: lần lượt nêu câu hỏi để dẫn dắt học sinh tìm hiểu mục đích của các biện pháp sử dụng đất nêu trong SGK. -Thâm canh tăng vụ trên đơn vò diện tích có tác dụng gì?Tác dụng như thế nào đến lượng sản phẩm thu được? -Trồng cây phù hợp với đất có tác dụng như thế nào đối với sinh trưởng, phát triển và năng suất cây trồng. -GV : xem phần vd SGK/25 1.Vì sao phải sử dụng đất hợp lí? -Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn, vì vậy phải sử dụng đất một cách hợp lí 2. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. Mục đích Biện pháp sử dụng đất -Tăng lượng sản . -Cây sinh trưởng, phát triển tốt dẫn đến cho năng suất cao. -Tận dụng tối đa diện tích đát trồng, tăng sản phẩm. -Sớm có thu hoạch và đất được cải tạo nhờ làm đất, bón phân, tưới nước,… -Thâm canh tăng vụ. -Không bỏ đất hoang. -Chọn cây trồng phù hợp với đất. -Vừa sử dụng đất, vừa cải tạo. Hoạt động3 : Giới thiệu một số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất: - GV: Giới thiệu cho HS một số loại đất *Biện pháp cải tạo đất. Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: cần cải tạo ở nước ta SGK/25. -Biện pháp cày sâu, bừa kó, bón phân hữu cơ là gì? Mục đích. - Biện pháp này áp dụng cho loại đất nào ? - GV: Phân tích cho Hs hiểu như SGK/25. -Cày sâu, bừa kó, bón phân hữu cơ -Làm ruộng bậc thang. -Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. -Cày nông,bừa sục, thay nước thưỡng xuyên, giữ được nước liên tục. - Bón vôi. * Mụch đích. -Tăng bề dày đất trồng. -Hạn chế đường nước chảy, chống sói mòn, rửa trôi. -Tăng độ che phủ của đất. Hạn chế xói mòn, rửa trôi. -Không xới đất phền ở dưới, hoà tan chất phèn trong nước, tạo môi trương` yếm khí làm hợp chất chứa S-> H2SO4, xổ phèn. -Tăng độ PH. *p dụng cho đất. -Đất có tầng đất canh tác mỏng, nghèo dinh dưỡng. -Đất dốc (đồi núi) -Dốc, đất để cải tạo. - Đất phèn. -Đất chua. Hoạt động 4: tổng kết bài học -Gọi 1,2 HS đọc phần ghi nhớ. -Trả lời 3 câu hỏi của SGK. Vd.1,Tại sao phải cải tạo đất. IV. DẶN DÒ: -Học bài, làm bài sgk/14,15. -Chuẩn bò thành phần “Tác dụng của phân bón trong trồng trọt”. Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 7. TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT. I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Biết được các loại phân bón thường dùng và tacd dụng của phân bón đối với đất,cây trồng. -Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ(thân, cành, lá), cây hoang dại để làm phân bón. II.CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ có liên quan đến bài học. III.TIẾN HÀNH. A.Bài cũ: 1,Tại sao phải sử dụng đất một các hợp lí?Nêu các biện pháp sử dụgn đất và mục đích? 2,Tại sao phải bảo vệ và cải tạo đất trồng?Nêu cấc biên. Pháp cải tạo đất và mục đích.p dụng cho loại đất nào? B.Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài học. - Có câu “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”.Câu tục ngữ này phần nào nói lên tấm quan trọng của phân bón trong trồng trọt. Bài hcọ này giúp ta hiểu phân bón có tác dụng gì cho sản xuất nông nghiệp. Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về phân bón. -GV: Yêu cầu HS đọc SGK rồi nêu câu hỏi để HS trả lời. -Phân bón là gì? -Có những nhóm phân bón nào? -Trong nhóm phân hữu cơ gồm có những loại nào?Nêu nguồn gốc của 6 loại phân hữu cơ (SGK)? -trong nhóm phân hoá học có những loại phân nào? Phân đa nguyên tố và phân vi lượng là loại phân như thế nào? Có loại phân: đạm, lân, kali có chứa nguyên tố nào? Làm bài tập SGK (Xếp các loại phân cho đúng cột) * Phân bón là gì? -Phân bón là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây trồng. -Phân bón được chia làm 3 nhóm. +Phân hoá học: 6 loại (sgk) +Phân hữu cơ: 5 loại (sgk) +Phân vi sinh :2 loại(sgk) * Bài tập. + Phân hữu cơ: a, b, e, g, k, l, m. +Phân hoá học :c, d, h, n. +Phân vi sinh: i Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng của phân bón. - Phân bón có ảnh hưởng thế nào đến đất, năng suất cây trồng và chất lượng nông sản? (Dựa vào hình vẽ 6/17. -Bón phân không hợp lí như: quá liều lượng, sai chủng loai, không cân đối giữa các loại * Tác dụng của phân bón: -Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản. -Bón phân quá liều lượng, sai chủng loại, khôgn Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: phân thì năng suất cây trồng như thế nào? cân đối giữa các loại phân thì năng suất cây trồng không những không tăng mà còn giảm. Vd: Bón quá nhiều đạm, cây lúa dễ bò lốp, đổ, cho nhiều hạt lép nên năng suất thấp. Hoạt động 4: Tổng kết bài học. -Gọi 1,2 học sinh đọc phần ghi nhớ. -Nêu câu hỏi củng cố. -Yêu cầu hocï sinh đọc phần “ Có thể em chưa biết” IV.DĂN DÒ: -Trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bò tiết 8 “Thực Hành”. -Chuẩn bò vật mẫu tiết 8 : Than củi, thìa nhỏ, diêm, nước sạch, kẹp sắt gắp than,… Trường THCS Ngày dạy: [...]... Các vụ gieo trồng trong năm: a, Vụ Đông – Xuân: từ tháng 11- T4 Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: cây công nghiệp b, vụ hè thu : từ tháng 4- 7 VD: lúa, ngô, khoai c, Vụ mùa: từ tháng 6- 11 VD: Lúa, rau f, Vụ đông: từ tháng 9- 12 VD: Ngô, đậu tương, khoai, rau VD: khoai, ngô, lúa, đậu, rau, cây ăn quả, cây công nghiệp b, Vụ hè thu: Từ tháng 4- T7 VD: Lúa, ngô, khoai c, Vụ mùa: Từ T6- T11 VD: Lúa,... Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: - HS: Thảo luận, trả lời - HS: Quan sát hình 28 a, b điền từ vào chỗ trống cho thêm một số VD Hoạt động 2: Tổng kết bài học - GV: Gọi 1, 2 HS đọc phần “ghi nhớ” - GV: Tổng kết lại ý chính của bài Sau đó chỉ đònh HS nhắc lại - Cho HS đọc phần “ghi nhớ”, “Em có biết” IV: DẶN DÒ: - Trả lời câu hỏi cuối bài - Chuẩn bò T 19 “Thực hành” Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ. .. - Hướng dẫn HS theo dõi hạt nảy mầm và tính toán kết quả theo công thức ghi trong SGK Lọai hạt giống Thời gian xác đònh (Ngày) Sức nảy mầm Tỷ lệ nảy mầm Ngô 5 10 Lúa 5 10 Đậu tương 4 10 Lạc 4 10 Bông, đay 4 7 Hoạt động 4: Đánh giá kết quả - HS thu dọn vật liệu, làm vệ sinh nơi thực hành Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: - Các nhóm tự đánh giá kết quả thực hành về: sự chuẩn bò có... Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: + Kết quả thực hành - GV nhận xét giờ học về sự chuẩn bò, quá trình thực hành, kết quả thực hành của nhóm và cả lớp, nêu lên ưu + nhược điểm Sau đó dựa vào kết quả và quá trình thực hành của HS, cho điểm 1, 2 nhóm điển hình IV DẶN DÒ: - Hướng dẫn chuẩn bò bài học sau - Nhắc nhở HS đọc b 18/ SGK Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 20: THỰC... Bón theo hốc: + Ưu : 1 ,9 + Nhược : 3 - Theo hàng: + Ưu : 1 ,9 + Nhược : 3 - Bón vãi: + Ưu : 6 ,9 + Nhược : 4 - Phun lên lá: + Ưu :1,2,5 + Nhược : 8 Hoạt động 3: Giới thiệu một số cách sử dụng các loại phân bón thông thường * Cách sử dụng các loại phân bón thông - Cho học sinh nêu đặc điểm của từng loại thường? Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 phân để xác đònh ra cách bón Giáo viên: - Phân hữu... trừ sâu, bệnh hại.- Ưu nhược điểm của từng biện pháp Đáp án: (chỉ có 4 câu ở mỗi lớp) 1 a, Khái niệm phân bón b, * Hữu cơ * Hoá học * Vi Sinh a, b, d, i, l c, e, g, k h 2 a, Nêu khái niệm : - Bón thúc - Bón lót b, Nêu Ưu + Nhược - Bón hốc, bón hàng : + Ưu: 1 ,9 Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: + Nhược: 3 - Bón vào : + Ưu: 6, 9 + Nhược :4 - Bón phun trên lá: + Ưu: 1, 2, 5 + Nhược:... củng cố bài,gọi HS trả lời -Đánh giá giờ học -Dăn dò HS trả lời câu hỏi ở cuối bài và đọc trước bài 12 sgk Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 12 SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Biếùt đựoc tác hại của sâu bệnh Hiểu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây.Biết các dấu hiệu của cây không bò sâu, bênh phá hại II.CHUẨN BỊ: -Phóng to các hình 18, 19, 20 SGK và sưu tầm các tranh... 50 khóm/m2 IV CỦNG CỐ: - Cho HS nhắc lại ý chính - Đánh giá tiết học - Chuẩn bò T18 “ Gieo trồng cây Nông Nghiệp” Phần III Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 18: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP (T2) I YÊU CẦU MỤC ĐÍCH: Hiểu được yêu cầu kó thuật của việc gieo trồng và các phương pháp gieo hạt, trồng cây con II CHUẨN BỊ: Phóng to H 27, 28 sgk Sưu tầm thêm các tranh vẽ khác nhau về phương... Đánh giá kết quả -HS thu dọn dụng cụ, làm vệ sinh nơi mình thực hành -Ghi kết quả thực hành vào vở theo bản mẫu SGK -GV cho HS đáp án kết quả thực hành -GV đánh giá, nhận xét theo 3 ý: +Sự chuẩn bò +Thực hiện quy trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường +Kết quả thực hành IV DĂN DÒ: -Chuẩn bò bài sau T9 “Cách sử dụng, bảo quản các loại phân bón thông thường” Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ. .. phá hại? (7 dấu hiệu/ sgk) 5 a, Nêu nguyên tắc phòng trừ sâu,bệnh hại b, Biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại c, Ưu- nhược của từng biện pháp Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Chương II QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Tiết 16: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và các công việc . SGK - Tìm hiểu các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở đòa phương. Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 6: BIỆN PHÁP SỬ DỤNG CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT I. MỤC ĐÍCH YÊU. vệ đất: - GV: Giới thiệu cho HS một số loại đất *Biện pháp cải tạo đất. Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: cần cải tạo ở nước ta SGK/25. -Biện pháp cày sâu, bừa kó, bón phân. hành. IV. DĂN DÒ: -Chuẩn bò bài sau T9 “Cách sử dụng, bảo quản các loại phân bón thông thường”. Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ 7 Giáo viên: Tiết 9. CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 9,