0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Công nghệ >

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 5

... đợc dao động từ 0->14 - Trị số : + PH < 6 .5 => đất chua + PH = 6.6 - 7. 5 đất trung tính + PH > 7. 5 đất kiềm - Đối với đất chua cần phải bón vôi nhiều để cải tạo III Khả giữ nớc chất dinh dỡng ... Gv : Ngời ta chia đất thành đất chua, kiềm, trung tính để có kế hoạch sử dụng cải tạo ? Đối với loại đất cần cải tạo cải tạo cách Hoạt động : Tìm hiểu khả nớc chất dinh dỡng ? Đất thiếu nớc, thiếu ... dinh dỡng ? Thế độ phì nhiêu đất ? - Có ý thức bảo vệ, trì nâng cao độ phì nhiêu đất II Công tác chuẩn bị Giáo án, tranh ảnh liên quan đến dạy * Phơng pháp : Vấn đáp, giảng giải III Các hoạt động...
 • 92
 • 948
 • 8
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 6

... chốt lại Hoạt động Hs Nội dung cần đạt PH = 6, 6 – 7, 5 7. 5 đất trung tính PH > 7, 5 + PH > 7. 5 đất Đối với đất chua cần kiềm phải bón vơi nhiều để cải tạo III Khả giữ nước và chất dinh dưỡng ... QUẢ: Xếp loại Lớp TSHS Giỏi SL Khá % SL TB % SL Yếu % SL Kém % SL % 71 72 73 74 75 * NHẬN XÉT: - 26 - Giáo án Cơng Nghê - 27 - Giáo án Cơng Nghê CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN SUẤT VÀ BẢO VỆ MƠI ... PH dao - Trị số: + PH < 6. 5 => động từ – đất chua PH < 6, 5 + PH = 6. 6 -5- Giáo án Cơng Nghê Hoạt động Gv gọi đất chua,trung tính, kiềm? ? Đối với loại đất cần cải tạo cải tạo cách nào? Gv nhận...
 • 42
 • 374
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 7

... vào bảng SGK III Đánh giá kết HĐ4.Đánh giá kết - Thu dọn dụng cụ, mẫu đất, vệ sinh khu vực thực hành - Căn vào kết tự đánh giá học sinh, giáo viên đánh giá chấm điểm - Tự đánh giá kết thực hành ... giống 2.Các vụ gieo trồng: - Vụ thu: Từ tháng đến tháng trồng lúa, ngô, khoai -Vụ mùa: Từ tháng đến tháng 11 trồng lúa, rau - Vụ đông: Từ tháng đến tháng 12 trồng ngô, đỗ tơng, khoai, rau II.Kiểm ... hình 27, 28 SGK - HS: Đọc trớc xem hình vẽ 27, 28 SGK III Tiến trình dạy học: ổn định tổ chức 1/: - Lớp 7A: / - Lớp 7B: / / Tổng số: Vắng: Tổng số: Vắng: Hoạt động GV HS Kiểm tra cũ: GV: Em nêu công...
 • 205
 • 624
 • 2
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 8

... động 2: Biện pháp cải tạo bảo vệ đất Nội dung Hoạt động giáo viên II Biện pháp cải tạo bảo _ Giáo viên hỏi: + Tại ta phải cải tạo đất? vệ đất: Những biện pháp thường dùng để cải tạo bảo vệ đất ... 2: Các công việc làm đất Yêu cầu: Biết quy trình yêu cầu kỹ thuật làm đất Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Giáo viên hỏi: _ Học sinh trả lời: II Các công việc làm đất: + Công việc ... sung _ Vụ đông xuân: tháng 11 đến vụ gieo trồng đòa phương em?  Các vụ gieo trồng Thời tháng 4, năm sau gian trồng _ Vụ hè thu: từ tháng đến + Vụ đông xuân: tháng 11 – tháng 4, năm sau, thường...
 • 147
 • 553
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 9

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 9

... Xuân: từ tháng 11- T4 Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ Giáo viên: công nghiệp b, vụ hè thu : từ tháng 4- VD: lúa, ngô, khoai c, Vụ mùa: từ tháng 6- 11 VD: Lúa, rau f, Vụ đông: từ tháng 9- 12 VD: Ngô, ... đồ SGK h35 * Phân tích tình hình rừng từ năm 194 3 – 199 5 - Diện tích : + 194 3 14.350.000ha + 199 5 8.253.000ha - Độ che phủ: + 194 3 không đáng kể + 194 5 13.000.000ha - GV: cho Hs kết luận rừng Việt ... động3 : Giới thiệu số biện pháp cải tạo bảo vệ đất: - GV: Giới thiệu cho HS số loại đất *Biện pháp cải tạo đất Trường THCS Ngày dạy: Giáo án: Công Nghệ Giáo viên: cần cải tạo nước ta SGK/25 -Biện...
 • 106
 • 571
 • 1
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 1

... Trường THCS Tây Tiến Năm học 2 014 -2 015 Đỗ Thị Miền Cơng nghệ , ngày tháng năm 2 014 Ký duyệt Tổ KHTN Ngày soạn: 14 / 9/ 2 014 Ngày dạy: / 9/ 2 014 TIẾT BÀI T¸c dơng cđa ph©n bãn ... Trường THCS Tây Tiến , ngày tháng năm 2 014 Ký duyệt Tổ KHTN Năm học 2 014 -2 015 Đỗ Thị Miền Cơng nghệ Ngày soạn: 21 / 9/ 2 014 Ngày dạy: / 9/ 2 014 TIẾT BÀI THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT MỘT SỐ ... SGK Trường THCS Tây Tiến Năm học 2 014 -2 015 Đỗ Thị Miền Cơng nghệ III CHUẨN BỊ: GV: Tranh phóng to sơ đồ 3, hình 17 SGK/ 26, 27 HS: Nghiên cứu trước nội dung 11 nhà IV TIẾN TRÌNH: Ổn định: Kiểm...
 • 45
 • 366
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 11

... : Củng cố đánh giá 5’ thực hành - Các học sinh lại tự đánh giá mẫu đất - Nhận xét chuẩn bò mẫu thái độ thực hành học sinh Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C Tiết 5: ... - Đánh giá học - Dặn học sinh nhà làm câu hỏi sau học - Đọc trước SGK GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Tiết 2: Lớp 7A …./08/2014 Nhày dạy: Lớp 7B …./08/2014 Lớp 7C …./08/2014 ... …………………………………………………………………………………… Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C Tiết 6: …./08/2014 …./08/2014 …./08/2014 Bài 7: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BĨN TRONG TRỒNG TRỌT I- Mục...
 • 41
 • 356
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

... …………………………………………………… * Hoạt động : Củng cố đánh giá 5’ thực hành - Các học sinh lại tự đánh giá mẫu đất Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2014 Tiết 5: Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C …./08/2014 …./08/2014 …./08/2014 ... tháng 10 năm 2014 Tiết 17: Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C …./…./2014 …./…./2014 …………………………………………………………………………………… Bài 20: thu ho¹ch - BẢO QUẢN - CHẾ BIẾN NƠNG SẢN GV : TRƯƠNG VĂN CHÍN Trang 37 ... tháng 08 năm 2014 Tiết 20: Bài : Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C …./…./2014 …./…./2014 …./…./2014 KIỂM TRA TIẾT I- Mục tiêu: - Đánh giá lại khả tiếp thu kiến thức HS II- Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo...
 • 45
 • 314
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 14

... động : Củng cố đánh giá 5’ thực hành - Các học sinh lại tự đánh giá mẫu đất Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2 014 Tiết 5: Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C …./08/2 014 …./08/2 014 …./08/2 014 - Nhận xét chuẩn ... tháng 08 năm 2 014 Tiết 20: Bài : Nhày dạy: Lớp 7A Lớp 7B Lớp 7C …./…./2 014 …./…./2 014 …./…./2 014 KIỂM TRA TIẾT I- Mục tiêu: - Đánh giá lại khả tiếp thu kiến thức HS II- Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo ... …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Nhày soạn: 24 tháng 08 năm 2 014 Tiết 7: Nhày dạy: Lớp 7B …./08/2 014 Lớp 7A …./08/2 014 Lớp 7C …./08/2 014 Bài : CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN THƯỜNG...
 • 45
 • 273
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 15 (hay)

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 15 (hay)

... bắc từ tháng 11 - tháng năm sau - Miền trung từ tháng - tháng - Miền nam từ tháng 2- tháng Câu 2: Em nêu thời vụ quy trình gieo hạt rừng nước ta? 3.Tìm tòi phát kiến thức HĐ1.Tìm hiểu công việc ... dung kiến thức GV: Bùi Thị Hiền Trang 15 Năm học 2014- 2 015 Trường THCS Suối Ngô Kế hoạch học Công ngh 7 GV- Kiểm tra chuẩn bị học sinh: Giống, xô, rổ - Phân công cho nhóm xử lý hai loại hạt, lúa ... lựa chọn phương án xới HS: đại diện nhóm trả lời + Diệt cỏ dại GV: kl + Làm cho đất tơi xốp GV: Bùi Thị Hiền Trang 17 Năm học 2014- 2 015 Trường THCS Suối Ngô Kế hoạch học Công ngh 7 + Hạn chế bốc...
 • 102
 • 1,227
 • 2
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16

... đông xuân: Từ tháng 11 đến tháng 4; Năm sau trồng lúa, ngô, đỗ, lạc, rau, khoai, ăn quả, công nghiệp - Vụ thu: Từ tháng đến tháng trồng lúa, ngô, khoai -Vụ mùa: Từ tháng đến tháng 11 trồng lúa, ... đốt hạt, tác động lực - Thời vụ gieo hạt: Miền bắc từ tháng 11 đến tháng năm sau, miền trung từ tháng đến tháng 2, miền nam từ tháng đến tháng - Quy trình gieo hạt: Gieo hạt Lấp đất Che phủ Tới ... HĐ3.Thực quy trình GV: Thao tác mẫu HS: Quan sát làm theo HĐ4.Đánh giá kết - Căn vào kết tự đánh giá học sinh, giáo viên đánh giá chấm điểm - Đánh giá nhận xét thực hành + Sự chuẩn bị + Thực quy trình...
 • 114
 • 552
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 17

... 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ ... li cỏc cõu hi cui bi Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Giáo viên: Trần Thị Tình Trờng THCS Phù Hoá Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Giáo viên: Trần Thị ... 23/10/2011 Ngày dạy: 28/10/2011 Tuần10 Tit 17- THC HNH- XC NH SC NY MM V T L NY MM CA HT GING I MụC TIÊU Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học: 2013-2014 Giáo án công nghệ lớp Trờng THCS Phù Hoá - Hiu c...
 • 115
 • 528
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 18

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 18

... Ngy son : 18/ 8/2012 Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ Trờng THCS Phù Hóa Tit 4-Tun Bi 7: TC DNG CA PHN BểN TRONG TRNG TRT A Mc tiờu ... ngày 04 tháng 11 năm 2013 Tổ chuyên môn TT Hoàng Tiến Lực Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ Trờng THCS Phù Hóa Ngy son: 27/ 10/2012 Tit ... khú, cn thn, chớnh xỏc, m bo an ton lao ng ii chuẩn bị Giáo viên: Trần Thị Tình Năm học : 2013-2014 Giáo án công nghệ Trờng THCS Phù Hóa Giáo viên: - c v nghiờn cu ni dung SGK - Bng túm tt ni...
 • 141
 • 604
 • 0
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 19

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 19

... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A- TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Câu Đáp án Nhỏ 6.5 Lớn 7. 5 Từ 6.5 đến 7. 5 Cát, bụi, sét Biểu điểm 1.0 đ 1.0 đ 1.0 đ 1.0 đ B- TỰ LUẬN: Câu Đáp án ... trồng 1.0 đ 0.5 đ 1.5 đ IV/ KẾT QUẢ: Lớp 7A1 7A2 7A3 7A4 TSHS Giỏi Khá T.bình Yếu Kém TB trở lên V/ NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 20.09.2011 27. 09.2011 Tiết 11 Ngày dạy: Bài KIỂM TRA ... học sinh lớp Chuẩn bị trả kiểm tra 15 phút 2- Trả kiểm tra 15 phút: (3’) Thống kê: Lớp TSHS 7A1 7A2 7A3 7A4 G K TB Y Kém TBt.lên Nhận xét:……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………...
 • 224
 • 524
 • 4
Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 2

... thơng thường Bồ lý, ngày tháng năm 20 14 Ký duyệt Tổ KHTN Ngày dạy: 7A; 7B: – 10 – 20 12 7C: – 10 – 20 12 7D; 7E: – 10 – 20 12 TiÕt 7: c¸ch sư dơng vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn ... Bồ lý, ngày tháng năm 20 14 Ký duyệt Tổ KHTN Ngày soạn: 22 / 8/ 20 14 Ngày dạy: / 8/ 20 14 BÀI TIẾT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG ĐỖ HẢI DƯƠNG Năm học 20 14 -20 15 Cơng nghệ A Mục tiêu: Kiến ... hạt nẩy mầm nhanh chóng d) Cả câu a c Dặn dò: - Học bài trả lời câu hỏi cuối ĐỖ HẢI DƯƠNG Năm học 20 14 -20 15 Ngày soạn: 29 /11 /20 11 Tiết 17: Cơng nghệ Ngày dạy: 14/ 12/ 2011 ƠN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến...
 • 45
 • 487
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án công nghệ 7 cả nămgiáo án công nghệ 7 cả năm 2 cộtgiáo án công nghệ 7 3 cột cả nămgiáo án công nghệ 7 bài 9giáo án công nghệ 7 bài 56giáo án công nghệ 7 bài 55giáo án công nghệ 7 bài 54giáo án công nghệ 7 bài 53giáo án công nghệ 7 bài 52giáo án công nghệ 7 bài 51giáo án công nghệ 7 bài 50giáo án công nghệ 7 bài 46giáo án công nghệ 7 bài 47giáo án công nghệ 7 bài 45giáo án công nghệ 7 bài 44Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ