0

Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16

114 552 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:22

Ngay soạn: 18/08/2013 Ngay giang:22/08/2013 Chơng: I đại cơng về kỹ thuật trồng trọt Tiết: 1 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu đợc vai trò của trồng trọt, biết đợc nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - Kỹ năng: Biết đợc một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ troòng trọt II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK tranh ảnh có liên quan tới bài học - tham khảo t liệu về nhiệm vụ của nông nghiệp trong giai đoạn tới - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. III. Cac hoat dong day hoc: 1. ổn định tổ chức : 2.Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kien thuc HĐ1: GV giới thiệu bài học; HĐ2: Tìm hiểu vai trò của ngành trồng trọt trong nền kinh tế. GV: Giới thiệu hình 1 SGK cho học sinh nghiên cứu rồi yeu cau hãy kể tên một số loại cây lơng thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa ph- ơng em? HS tra loi cau hoi GV: Gọi từng nhóm đứng dậy phát biểu ý kiến! GV: Kết luận ý kiến và yeu cau HS tu rut ra vai tro cua trong trot HĐ3. Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt GV: Cho học sinh đọc 6 nhiệm vụ trong SGK. H: Dựa vào vai trò của trồng trọt em hãy xác định nhiệm vụ nào là nhiệm vụ của trồng trọt. HS: Nghiên cứu trả lời GV: Nhận xét rút ra kết luận nhiệm vụ của trồng trọt là nhiệm vụ 1,2,4,6. HĐ4. Tìm hiểu các biện pháp thực hiện nhiệm I) Vai trò của trồng trot * Vai tro: - Cung cấp lơng thực. - Cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nông sản cho xuất khẩu. II. Nhiệm vụ của trồng trọt - Nhiệm vụ 1,2,4,6 III. Để thực hiện nhiệm vụ của trồng 1 vụ của ngành trồng trọt. GV: Yêu cầu nghiên cứu kiến tức SGK và trả lời câu hỏi. H: Khai hoang lấn biển để làm gì? H: Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng mục đích để làm gì? H: áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật trồng trọt mục đích làm gì? HS: Suy nghĩ trả lời các câu hỏi GV: Gợi ý câu hỏi phụ H: Sử dụng giống mới năng xuất cao bón phân đầy đủ, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nhằm mục đích gì? HS: Nhằm tăng năng suất GV: Tổng hợp ý kiến của học sinh kết luận trọt cần sử dụng những biện pháp gi? + Tăng diện tích đất canh tác + Tăng năng xuất cây trồng + Sản xuất ra nhiều nông sản 4. Củng cố và dặn dò - GV: Cho học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Trồng trọt có vai trò gì trong đời sống nhân dân và KT địa phơng - Về nhà học bài theo câu hỏi SGK - Đọc và xem trớc bài 2 khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng. Ngay soạn :18/08/2013 Ngay giang: 23/08/2013 Tiết: 2 Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng- Một số tính chất của đất trồng I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu đợc đất trồng là gì Sau khi học song học sinh hiểu đợc thành phần cơ giới của đất là gì, thế nào là đất chua đất kiềm, đất trung tính, vì sao đất dữ đợc nớc và chất dinh dỡng, thế nào là độ phì nhiêu của đất. - Kỹ năng: Nhận biết vai trò của đất trồng, biết đợc các thành phần của đất trồng Học sinh có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: SGK , Giáo án, tranh ảnh có liên quan tới bài học - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. 2 III. Cac hoat dong day hoc: 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: H: Cho biết vai trò của trồng trọt trong đời sống của nhân dân? Nhiệm vụ của trồng trọt là gì? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kien thuc GV: Giới thiệu bài học Đất là tài nguyên thiên nhiên quý giá của Quốc gia HĐ1: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng. GV: Cho học sinh đọc mục 1 phần I SGK và đặt câu hỏi. ? Đất trồng là gì?Lớp than đá tơi xốp có phải là đất trồng không? Tại sao? HS: Suy nghĩ trả lời câu hỏi GV: Tổng hợp ý kiến rút ra kết luận HĐ2. Vai trò của đất trồng: GV: Hớng dẫn cho học sinh quan sát hình 2 SGK. Va dua ra cau hoi de HS tra loi. ? Đất trồng có tầm quan trọng nh thế nào đối với cây trồng? ? Ngoài đất ra cây trồng còn sống ở môi trờng nào nữa? HS: Trả lời. GV: Tổng hợp ý kiến rút ra kết luận. HD3. Nghiên cứu thành phần của đất trồng. GV: Giới thiệu học sinh sơ đồ 1 phần II SGK ?Dựa vào sơ đồ em hãy trả lời đất trồng gồm những thành phần gì? GV: Chia nhóm học sinh làm bài tập tim hieu chuc nang cua tung thanh phan. HS: tung nhom neu y kien cac nhom nhan xet GV ket luan. HĐ4:Làm dõ thành phần cơ giới của đất. ?Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? ? ý nghĩa thực tế của thành phần cơ giới đất là gì? HS: Trả lời I/ Khai niem dat trong Ket luan: La lop be mat toi xop cua vo trai dat, o do thuc vat song duoc va san xuat ra san pham. II/ Vai tro dat trong Vai tro cua dat: Cung cap nuoc chat dinh duong ,oxi cho cay va giup cho cay dung vung. III/ Thanh phan cua dat Cac thanh phan cua dat trong: - Ran- long- khi IV. Thành phần cơ giới của đất là gi? - Thanh phan co gioi la ti le % cac hat cat, set va limon - Thành phần của đất là phần 3 HĐ5. Phân biệt thế nào là độ chua, độ kiềm của đất. GV: Yêu cầu h/s đọc phần II SGK nêu câu hỏi ?Độ PH dùng để đo cái gì? ? Trị số PH dao động trong phạm vi nào? ? Với giá trị nào của PH thì đất đợc gọi là đất chua, đất kiềm và trung tính. HS: Trả lời HĐ6. Tìm hiểu khả năng giữ n ớc và chất dinh d ỡng của đất. GV; Cho học sinh đọc mục III SGK ? Vì sao đất giữ đợc nớc và chất dinh dỡng. HS: Trả lời. ? Em hãy so sánh khả năng giữ nớc và chất dinh dỡng của các đất. HS: Trả lời. HĐ7. Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất. ? Đất thiếu nớc, thiếu chất dinh dỡng cây trồng phát triển NTN? ? Đất đủ nớc và chất dinh dỡng cây trồng phát triển NTN? HS: Trả lời. GV: Giảng giải lấy VD- Đất phì nhiêu là đất đủ ( Nớc, dinh dỡng đảm bảo cho năng xuất cao). rắn đợc hình thành từ thành phần vô cơ và hữu cơ. V.Thế nào là độ chua, độ kiềm của đất. Dùng để đo độ chua, độ kiềm của đất. - Độ PH dao động trong phạm vi từ 0 đến 14. - Căn cứ vào độ PH mà ngời ta chia đất thành đất chua, đất kiềm và đất trung tính. VI. Khả năng giữ n ớc và chất dinh d ỡng của đất Nhờ các hạt cát limon,sét, chất mùn. - Đất sét: Tốt nhất - Đất thịt: TB - Đất cát: Kém. VII. Độ phì nhiêu của đất là gì? - Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cho cây trồng có năng xuất cao. 4) H ớng dẫn và dặn dò: - GV: yêu cầu h/s đọc phần ghi nhớ SGK. - GV: Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi cuối bài về nhà học bài và làm bài tập trong SGK. - Đọc và chuan bi trớc Bai 4 : Xac dinh thanh phan co gioi cua dat * Chuan bi: Moi HS 5 mau dat lay o 5 ruong khac nhau. 1 chai nuoc, 1 khan lau. 1 tui nilon 4 Ngay soạn :25/08/2013 Ngay giang: 29/08/2013 Tiết: 3 Th - xác định thành phần cơ giới của đất bằng phơng pháp vê tay I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh xác định đợc thành phần cơ giới của đất bằng ph- ơng pháp vê tay. - Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát thực hành có ý thức lao động cẩn thận chính xác. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu SGK, ống hút nớc - Chuẩn bị các vật mẫu nh: Mẫu đất, ống nớc, thớc đo. III. Cỏc hot ng dy hc : 1 .ổ n định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bi m i Hoạt động của ca thay va trũ Ni dung kin thc .HĐ1: Tổ chức thực hành: GV: Kiểm tra dụng cụ và mẫu vật của học sinh. - Phân công công việc cho từng nhóm học sinh. HĐ2: Thực hiện quy trình: GV: Thao tác mẫu, học sinh quan sát TH nh SGK. GV: Hớng dẫn học sinh quan sát đối chiếu với chuẩn phân cấp đất. HS: Thao tác giáo viên quan sát chỉ dẫn. HĐ3. Đánh giá kết quả. GV: Hớng dẫn đánh giá xếp loại mẫu đất. GV: Đánh giá kết quả thực hành của học sinh I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: ( SGK): II. Quy trình thực hành. - SGK III. Thực hành - Thu dọn dụng cụ, mẫu đất, vệ sinh. - Xếp loại mẫu đất 4. Củng cố và dặn dò. - GV: Nhận xét đánh giá giờ thực hành về sự chuẩn bị vật liệu, dụng cụ an toàn vệ sinh lao động. - Về nhà học bài, đọc và xem trớc bài 5 ( SGK ) chuẩn bị mẫu đất, dụng cụ thực hành - Ôn lại phần II Bài3 Về độ chua, độ kiềm của đất. 5 Ngay soạn :25/08/2013 Ngay giang: 30/08/2013 Tiết: 4 Th - xác định độ ph của đất bằng phơng pháp so màu I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh xác định đợc độ PH bằng phơng pháp so màu. - Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng quan sát, thực hành và có ý thức lao động chính xác cẩn thận. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Đọc SGK, làm thao tác thử nghiệm thực hành. 6 - HS: Lấy 2 mẫu đất, 1 thìa nhỏ, thang màu PH. III. Cỏc hot ng dy hc : 1.ổ n định tổ chức 2 .Kiểm tra bài cũ: 3. Giới thiệu bài học: GV: Nêu mục tiêu của bài, nội quy và quy tắc an toàn lao động. Hoạt động của thy v trũ Nội dung kin thc HĐ2. Tổ chức thực hành. GV: Kiểm tra dụng cụ, vật mẫu của học sinh. HĐ3.Thực hiện quy trình. GV: Thao tác mẫu HS: Quan sát làm theo. HĐ4.Đánh giá kết quả. - Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của học sinh, giáo viên đánh giá chấm điểm. - Đánh giá nhận xét giờ thực hành. + Sự chuẩn bị + Thực hiện quy trình + An toàn lao động và vệ sinh môi trờng. + Kết quả thực hành. I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: - Thể hiện các loại mẫu đất, dụng cụ đã chuẩn bị ở nhà. II. Quy trình thực hành. - Thực hiện quy trình nh 3 bớc trong SGK. - Làm lại 3 lần ghi vào bảng trong SGK. III. Đánh giá kết quả - Thu dọn dụng cụ, mẫu đất, vệ sinh khu vực thực hành. - Tự đánh giá kết quả thực hành của mình xem thuộc loại đất nào ( Đất chua, đất kiềm, Đất trung tính). 4. Củng cố và h ớng dẫn về nhà : - Đọc trớc bài 6 SGK. - Tìm hiểu các biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở địa phơng em. 7 Soạn ngày: 02/09/2013 Giảng ngày: 06/09/2013 Tiết: 5 Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu đợc ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý. Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. - Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trờng đất. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Đọc SGK, tài liệu tham khảo, tranh vẽ liên quan tới bài học - HS: Đọc SGK, tìm hiểu biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất ở địa phơng. III. Tiến trình dạy học: 1.ổ n định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: Hoạt động của thy v trũ Nội dung kin thc HĐ1.Tìm hiểu tại sao phải sử dụng đất một cách hợp lý. - Sau khi đọc song SGK- HS có thể trả lời đợc do nhu cầu lơng thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn Phải hợp lý. GV: Để giúp học sinh hiểu đợc mục đích của các biện pháp sử dụng đất SGK có thể đặt câu hỏi. GV: Thâm canh tăng vụ trên diện tích đất canh tác có tác dụng gì? HS: Trả lời I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lý: - Do nhu cầu lơng thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn vì vậy phải sử dụng đất trồng hợp lý. - Không để đất trống, tăng sản 8 GV: Không bỏ đất hoang có tác dụng gì? HS: Trả lời GV: Chọn giống cây phù hợp với đất có tác dụng gì? HS: Trả lời. GV: Vừa sử dụng, vừa cải tạo đất có tác dụng gì? HS: Trả lời. HĐ2.Tìm hiểu biện phấp cải tạo và bảo vệ đất. GV: Giới thiệu một số loại đất cần cải tạo ở nớc ta. + Đất xám bạc màu, đất mặn,đất phèn. GV: Cày sâu bừa kỹ, bón phân hữu cơ có tác dụng gì? áp dụng cho loại đất nào? HS: Trả lời GV: Làm ruộng bậc thang để làm gì? HS: Trả lời GV: Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh có tác dụng gì? HS: Trả lời GV: Cày nông,bừa sục,giữ nớc liên tục, thay nớc thờng xuyên. GV: Bón vôi với mục đích gì? lợng,sản phẩm đợc thu. - Tăng đơn vị diện tích đất canh tác. - Cây sinh trởng phát triển tốt, cho năng xuất cao. - Tăng độ phì nhiêu của đất II.Biện pháp cải tạo và bảo vệ đât. - Tăng bề dày lớp đất trồng, tầng mỏng nghèo dinh dỡng. - Chống xoáy mòn dửa trôi - Tăng đọ che phủ, chống xoáy mòn ( Đất dốc) - Không sới đất phèn, hoà tan chất phèn thờng yếu khí, tháo nớc phèn ( Đất phèn). - Khử chua, áp dụng đối với đất chua. 4. Củng cố và dăn dò . - Gv: Gọi 1-2 em học sinh đọc phần ghi nhớ SGK - Nêu câu hỏi củng cố bài để học sinh trả lời - Về nhà học bài theo phần ghi nhớ và câu hỏi SGK - Đọc và xem trớc Bài 7 SGK. Soạn ngày: 08/09/13 9 Giảng ngày:12/09/13 Tiết: 6 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết đợc các loại phân bón thờng dùng và tác dụng của phân bón đối với đất, cây trồng. - K nng: Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụ ( thân, cành, lá) cây hoang dại để làm phân bón. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Đọc SGK, tài liệu tham khảo, tranh vẽ liên quan tới bài học - HS: Đọc SGK, tìm hiểu biện pháp sử dụng phân bón ở địa phơng. III. Tiến trình dạy học: 1. ổ n định tổ chức 1 : 2.Kiểm tra bài cũ: GV: Vì sao phải cải tạo đất? GV: Ngời ta thờng sử dụng những biện pháp nào để cải tạo đất? 3. Bi mi : GV: Giới thiệu bài học từ xa cha ông đã nói Nhất nớc Nói lên tầm quan trọng của trồng trọt. Hoạt động của thy v trũ Nội dung kin thc HĐ1.Tìm hiểu khái niệm về phân bón. GV: Yêu cầu học sinh đọc SGK sau đó nêu câu hỏi; GV: Phân bón là gì? gồm những loại nào? HS: Trả lời GV: Nhóm phân hữu cơ, vô cơ,vi sinh gồm những loại nào? HS: Trả lời - Để khắc sâu kiến thức GV đặt câu hỏi để học sinh xắp xếp 12 loại phân bón nêu trong SGK vào các nhóm phân tơng ứng. GV: Cây điều tranh, phân trâu bò thuộc nhóm phân nào? HĐ2.Tìm hiểu tác dụng của phân bón: I.Phân bón là gì? - Là thức ăn cung cấp cho cây trồng. - Gồm 3 loại chính: phân hữu cơ vô cơ và sinh vật. + Phân hữu cơ: - Cây điều tranh, phân trâu bò, phân lợn, cây muồng muồng, bèo dâu,khô dầu dừa, đậu tơng. + Phân hoá học: - Supe lân, phân NPK, Urê; + Phân vi sinh: - Dap, Nitragin. 10 [...]... - Sâu bệnh 2.Các vụ gieo trồng: - Vụ đông xuân: Từ tháng 11 đến tháng 4; 5 Năm sau trồng lúa, ngô, đỗ, lạc, rau, khoai, cây ăn quả, cây công nghiệp - Vụ hề thu: Từ tháng 4 đến tháng 7 trồng lúa, ngô, khoai -Vụ mùa: Từ tháng 6 đến tháng 11 trồng lúa, rau - Vụ đông: Từ tháng 9 đến tháng 12 trồng ngô, đỗ tơng, khoai, rau II.Kiểm tra sử lý hạt giống 27 HS: Trả lời GV: Kiểm tra hạt giống theo những tiêu... và mầm mống sâu bệnh ẩn nấp HĐ2.Tìm hiểu nội dung các công việc làm đất trong đất 25 - Bao gồm công việc cày bừa, đập đất, lên luống GV: Cày đất có tác dụng gì? GV: Em hãy so sánh u nhợc điểm của cày máy và cày trâu GV: Cho học sinh nêu tác dụng của bừa và đạp đất II Các công việc làm đất a Cày đất: HS: Xáo chộn lớp đất mặt làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại HS: Trả lời b.Bừa và đập đất... hình 13,15 ,16, 17 SGK - HS: Đọc bài 11 SGK, III Tiến trình dạy học: 1 ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: GV: Giống cõy trng tt t nhng tiờu chớ no? Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng 16 HĐ1.Giới thiệu quy trình sản xuất giống bằng hạt GV: Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ sản xuất giống bằng hạt và đặt câu hỏi GV: Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt đợc tiến hành trong mấy năm công việc năm... đối với cây trồng? 2.Thế nào là đất chua,đất kiềm,đất trung tính 3.Vì sao phải cải tạo đất?ngời ta thờng dùng những biện pháp nào để cải tạo đất? 4.Phân hữu cơ gồm những loại nào?Phân hoá học gồm những loại nào? Bón phân vào đất có tác dụng gì? 5.Thế nào là bón lót,bón thúc? 6.Giống cây trồng có vai trò gì trong trồng trọt? 7. Thế nào là tạo giống bằng phơng pháp chọn lọc, phơng pháp lai tạo giống? 8... Về nhà học bài và trả lời câu hỏi cuối bài, đọc và xem bài 16 SGK Quy trỡnh - Sử dụng phân hữu cơ hoặc phân lân theo quy trình - Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, theo hốc - Cày, bừa, lấp đất để vùi phân xuống dới Rỳt kinh nghim: Ngy 06.thỏng 10.nm 2014 Duyt ca t CM Phm Thanh Võn 26 Soạn ngày: 13/ 10 /2013 Giảng ngày: 17/ 10/2013 Tiết: 16 Gieo trồng cây nông nghiệp I Mục tiêu: 1 Kiến thức: Sau... sao? Câu 3(4): Hãy nêu những nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại? Nờu u im v nhc im ca cỏc bin phỏp phũng tr? 3 Biểu điểm và đáp án Cõu ỏp ỏn im 1,5 *Những loại đất nào cần đợc cải tạo: đất chua, đất mặn, đất 1: 1 phèn, đất xám bạc màu * Ngời ta thờng sử dụng những biện pháp để cải tạo đất: 0,5 Cy nụng ba sc gi nc thng xuyờn 0,5 0,5 - Ra mn, bún vụi 0,5 - Cy sõu ba k bún phõn hu c 0,5 - Lm rung bc thang,... kết lại ý chính của bài học - Đánh giá giờ học - Cho học sinh đọc phần có thể em cha biết sgk 5 Hớng dẫn về nhà :- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài - Đọc và xem trớc bài 17 SGK Chun b ht ging lỳa 0,5kg/nhúm,phớch nc soi, rỏ ha, thau nha, mui ht Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 201 Duyt ca t Phm Thanh Võn Soạn ngày: 13/10/2013 Giảng ngày:18/10/2013 Tiết: 17 Th- xử lý hạt giống bằng nớc... thế nào? - Xen canh sử dụng hợp lý đất đai + Tăng vụ góp phần làm gì? ánh sáng và giamt sâu bệnh HS: Dựa vào nhóm từ trong SGK để trả lời điền vào - Tăng vụ góp phần tăng thêm sản chỗ trống của từng phơng pháp canh tác phẩm thu hoạch 4.Củng cố: GV: Gọi 1- 2 HS đọc phần ghi nhớ SGK GV: Nêu câu hỏi củng cố bài học 34 GV: Tổng kết đánh giá giờ học 5 Hớng dẫn về nhà : - Về nhà học bài và trả lời câu hỏi... nhn bit cõy b sõu v cõy b bnh Vn dng kin thc v k nng gii thớch u im v nhc im ca mooic bin phỏp phũng tr Tng s cõu: Tng s im: Đề 1: Câu 1(4): Có những loại đất nào cần đợc cải tạo? Ngời ta thờng sử dụng những biện pháp nào để cải tạo đất? Câu 2(3): Phân bón là gì? Làm thế nào để tăng độ phì nhiêu của đất? Câu 3(3): Thế nào là bệnh cây? Khi cây bị sâu, bệnh gây hại thờng có những biểu hiện gì? Đề 2:... em cha biết SGK - Đánh gí giờ học II Tác dụng của phân bón - Hình 6 SGK - Nhờ có phân bón đất phì nhiêu hơn, có nhiều chất dinh dỡng, cây trồng phát triển, sinh trởng tốt cho năng xuất cao, chất lợng tốt 5 Hớng dẫn về nhà 2 - Về nhà học bài theo câu hỏi SGK và phần ghi nhớ SGK - Đọc và xem trớc bài 8 SGK và chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm Soạn ngày:08/09/13 Giảng ngày:13/09/13 Tiết: 7 Th - nhận biết một . trình. GV: Thao tác mẫu HS: Quan sát làm theo. HĐ4.Đánh giá kết quả. - Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của học sinh, giáo viên đánh giá chấm điểm. - Đánh giá nhận xét giờ thực hành. + Sự chuẩn bị +. đối chiếu với chuẩn phân cấp đất. HS: Thao tác giáo viên quan sát chỉ dẫn. HĐ3. Đánh giá kết quả. GV: Hớng dẫn đánh giá xếp loại mẫu đất. GV: Đánh giá kết quả thực hành của học sinh I. Vật liệu. câu hỏi. GV: Quy trình sản xuất giống cây trồng bằng hạt đợc tiến hành trong mấy năm công việc năm thứ nhất, năm thứ hailà gì? GV: Vẽ lại sơ đồ để khắc sâu kiến thức. GV: Giải thích hạt giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16, Giáo án Công nghệ 7 cả năm_CKTKN_Bộ 16,