Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 3

228 1.6K 3
Giáo án Toán lớp 2 trọn bộ CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUẦN ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 Ngày giảng: A.Mục tiêu: - Viết số từ đến 100 Thứ tự số - Củng cố số có một, hai chữ số Số liền trước, số liền sau số B.Đồ dùng dạy - học: - GV: Viết sẵn tập lên bảng - HS: SGK, bảng con, phấn, C.Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến hành I Kiểm tra: (2ph) II Dạy mới: Giới thiệu bài.(1ph) Hướng dẫn HS ôn tập.(34ph) Bài 1: a Nêu tiếp số có chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 b Số bé có chữ số: c Số lớn có chữ số: Bài 2: a Nêu tiếp số có chữ số 10 ,11,12,13,14 .,19 20,21,22,23,24, 29 90 99 b Viết số bé có hai chữ số: 10 c lớn ; 99 Bài 3: a Viết số liền sau số 39: 40 b .trước 90: 89 Củng cố dặn dò:(3ph) G: Kiểm tra vở, bút đồ dung HS G: Giới thiệu ghi tên H: Đọc yêu cầu - Nhiều em nêu miệng kêt H+G: Nhận xét, bổ sung H: 1em nêu yêu cầu - Làm vào VBT G: ? Có ô hàng ngang (10) - Bắt đầu từ số nào? ( số 10) - Số cuối số nào?( 19) H: Làm - 3em đọc kết H: Nêu yêu cầu G: Cho HS làm vào bảng - Quan sát, sửa sai cho HS G: Nhận xét tiết học, giao BT buổi ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TIẾP) Ngày giảng: A.Mục tiêu: Giúp HS củng cố - Đọc , viết , so sánh số có hai chữ số - Phân tích số có hai chữ số hteo chục đơn vị - Rèn cho HS tính xác, nhanh nhẹn B Đồ dùng dạy - học: - GV:Viết sẵn tập lên bảng - HS: SGK, ô li, bảng con, phấn C Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến hành I Kiểm tra: (5ph) Số bé có chữ số? hai ? lớn Một ? .Hai ? II Dạy ôn tập:(30ph) Bài 1: Viết( theo mẫu.) H: em lên bảng viết số G+H: Nhận xét, đánh giá H:1 em đọc to yêu cầu đọc mẫu H:Tự làm vào - Lần lượt em lên bảng làm G+H: Nhận xét, đánh giá - em đọc to yêu câu - em lên bảng Cả lớp làm vào G+H: Nhận xét - em đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào - em lên bảng làm G+H: Nhận xét Bài 2: Viết số ( Theo mẫu) Bài 3: Điền dấu>, , ,

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:40

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan