Giáo án Toán lớp 2 _HK1_ CKTKN_Bộ 2

241 890 15
Giáo án Toán lớp 2 _HK1_ CKTKN_Bộ 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết 1 Thứ………ngày……… tháng……….năm 2008 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh ( HS ) cũng cố về : • Đọc , viết thứ tự các số trong phạm vi 100 . • Số có 1 chữ số, số có 2 chữ số . • Số liền trước , số liền sau. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : • Viết nội dung bài 1 lên bảng. • Làm bảng số từ 0 đến 99 nhưng cắt thành 5 băng giấy, mỗi băng có 2 dòng. Ghi số vào 5 ô còn 15 ô để trống. Chẳng hạn : 20 23 26 32 38 • Bút dạ . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Giới thiệu bài : GV - GV hỏi : Kết thúc chương trình lớp 1 các em đã được học đến số nào ? - Nêu : trong bài học đầu tiên của môn toán lớp 2 , chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về các số trong phạm vi 100. - Ghi đầu bài lên bảng . HS - Học đến số 100. 2. Dạy – học bài mới : 2.1 Ôân tập các số trong phạm vi 10 : - Hãy nêu các số từ 0 đến 10 . - Hãy nêu các số từ 10 về 0 . - Gọi 1 HS lên bảng viết các số từ 0 đến 10, yêu cầu cả lớp làm bài vào Vở bài tập. - 10 HS nối tiếp nhau nêu : 0, 1, 2 , ……… ,10. Sau đó 3 HS nêu lại . - 3 HS lần lượt đếm ngược : 10, 9 , 8, , 0. - Làm bài tập trên bảng và trong Vở bài tập. Trang 1 - Hỏi: có bao nhiêu số có 1 chữ số ? Kể tên các số đó ? - Số bé nhất là số nào ? - Số lớn nhất có một chữ số là số nào ? - Yêu cầu HS nhắc lại câu trả lời cho các câu hỏi trên. - Số 10 có mấy chữ số? - Có 10 số có 1chữ số là: 0,1 , 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9. - Số 0 - Số 9 - Số 10 có hai chữ số là chữ số 1 và chữ số 0. 2.2 Ôn tập các số có 2 chữ số : • Trò chơi : cùng nhau lập bảng số. • Cách chơi : GV cắt bảng số từ 0 đến 99 thành 5 băng giấy như đã giới thiệu ở phần đồ dùng. Sau đó , chia lớp thành 5 đội chơi, các đội thi nhau điền nhanh, điền đúng các số còn thiếu vào băng giấy. Đội nào điền xong trước thì dán trước lên bảng lớp. Lưu ý , dán đúng vò trí để sau khi 5 đội cùng điền xong sẽ tạo thành bảng các số từ 0 đến 99. ( nghóa là, giả sử đội có băng giấy ghi các số từ 60 đến 79 xong trước đội có các số từ 40 đến 59 thì khi dán lên bảng phải cách ra một khoảng cho đội kia dán). Đội nào xong trươc, điền đúng, dán đúng là đội thắng cuộc. Bài 2 : - Sau khi HS chơi xong trò chơi, GV cho các em từng đội đếm các số của đội mình hoặc đội bạn theo thứ tự từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. - Số bé nhất có 2 chữ số là số nào ? - Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào ? - Yêu cầu HS tự làm bài trong Vở bài tập. - HS đếm số. - Số 10 ( 3 HS trả lời ). - Số 99 ( 3 HS trả lời ). 2.3 Ôn tập về số liền trước , số liền sau : - Vẻ lên bảng các ô như sau : 39 - Số liền trước của số 39 là số nào ? - Em làm thế nào để tìm ra số 38 ? - Số liền sau của số 39 là số nào ? - Vì sao em biết ? - Số liền trước và số liền sau của một số - Số 38 ( 3 HS trả lời ). - Lấy 39 trừ đi 1 được 38. - Số 40 . - Vì 39 + 1 = 40 . - 1 đơn vò . Trang 2 Ti ết hơn kém số ấy bao nhiêu đơn vò ? - Yêu cầu HS tự làm bài trong Vở bài tập ( phần b , c ). - Gọi HS chữa bài . - Yêu cầu HS đọc kết quả . - GV có thể yêu cầu HS tìm số liền trước, số liền sau của nhiều số khác hoặc tổ chức trò chơi thi tìm số liền trước và số liền sau. - HS làm bài - HS chữa bài trên bảng lớp bằng cách điền vào các ô trống để có kết quả như sau : 98 99 100 - số liền trước của 99 là 98. số liền sau của 99 là 100. ( làm tương tự với số 90). 2.4 Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học, biểu dương các em học tốt, tích cực, động viên khuyến khích các em còn chưa tích cực. - Dặn dò HS về nhà điền bảng số từ 10 đến 99 trong Vở bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ………ngày……… tháng……….năm 2008 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tiếp theo ) I. MỤC TIÊU : Giúp học sinh ( HS ) cũng cố về : • Đọc , viết, so sánh các số có 2 chữ số . • Phân tích Số có 2 chữ số theo cấu tạo thập phân . • Thứ tự các số có 2 chữ số . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : • Kẻ sẳn sàng bảng nội dung bài 1 . Trang 3 89 90 91 • 2 hình vẽ , 2 bộ số cần điền của bài tập 5 để chơi trò chơi . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : - Yêu cầu HS lấy bảng con và viết số theo yêu cầu : + Số tự nhiên nhỏ nhất, lớn nhất có 1 chữ số, có 2 chữ số. + Viết 3 số tự nhiên liên tiếp. + Hãy nêu số ở giữa, số liền trước và số liền sau trong 3 số mà em viết. - Chấm điểm và nhận xét. - HS viết 0, 9, 10, 99. - HS tự viết tùy chọn . - HS nêu bài của mình . 2. Dạy – học bài mới : 2.1 Giới thiệu bài : Trong giờ học toán hôm nay, chúng ta tiếp tục ôn tập các số đến 100. 2.2 Đọc viết số có 2 chữ số – cấu tạo số có 2 chữ số : Bài 1 : - Gọi HS đọc tên các cột trong bảng của bài tập 1 . - Yêu cầu 1 HS đọc hàng 1 trong bảng. - Hãy nêu cách viết số 85. - Hãy nêu cách viết số có 2 chữ số. - Nêu cách đọc số 85. - Yêu cầu HS tự làm bài sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. - Đọc : chục, đơn vò, viết số, đọc số. - 8 chục, 5 đơn vò, viết 85, đọc tám mươi lăm. - Viết 8 trước sau đó viết 5 vào bên phải . - Viết chữ số chỉ hàng chục trước, sau đó viết chữ số chỉ hàng đơn vò vào bên phải số đó. - Đọc chỉ số chỉ hàng chục trước, sau đó đọc từ “ mươi ” rồi đọc tiếp đến chữ số chỉ hàng đơn vò ( đọc từ trái sang phải ). - HS làm bài, 3 HS chữa miệng. Bài 2 : Trang 4 2.3 So sánh số có 2 chữ số : Bài 3 : - Viết lên bảng : 34 º 38 và yêu cầu HS nêu dấu cần điền. - Vì sao ? - Nêu lại cách so sánh các số có 2 chữ số . - Yêu cầu HS nhắc lại sau đó cho các em tự làm bài vào Vở bài tập. - Yêu cầu HS nhận xét, chữa bài. - Điền dấu < - Vì 3=3 và 4<8 nên ta có 34<38. - So sánh chữ số hàng chục trước. Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn và ngược lại. Nếu các chữ số hàng chục bằng nhau ta so sánh hàng đơn vò. Số nào có hàng đơn vò lớn hơn thì số đó lớn hơn. - Làm bài, 1 HS làm trên bảng lớp. Trang 5 - Yêu cầu HS nêu đầu bài . - 57 gồm mấy chục mấy đơn vò ? - 5 chục nghóa là bao nhiêu ? -Bài yêu cầu chúng ta viết các số thành tổng như thế nào ? - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi HS lên chữa miệng . - Nhận xét, cho điểm . - Viết các số 57, 98, 61, 88, 74, 47, theo mẫu : 57 = 50 + 7 . - 57 gồm 5 chục và 7 đơn vò. - 5 chục = 50 . - Bài yêu cầu viết các số thành tổng của giá trò hàng chục cộng giá trò hàng đơn vò. - HS làm bài . - HS chữa ( 98 bằng 90 cộng 8 ). - Hỏi : tại sao 80 + 6 > 85 ? - Muốn so sánh 80 + 6 và 85 ta phải làm gì trước tiên ? - Kết luận : khi so sánh một tổng với một số ta cần thực hiện phép cộng trước rồi mới so sánh. - Vì 80 + 6=86 mà 86 > 85 . - Ta thực hiện phép cộng 80 + 6 = 86. 2.4 Thứ tự các số có 2 chữ số : - Yêu cầu HS đọc đề bài rồi tự làm bài . - Gọi HS lên chữa miệng. - Tại sao câu a lại viết là 28, 33, 45, 54 ? - Hỏi tương tự với câu b . - HS làm bài a) 28, 33, 45, 54 . b) 54, 45, 33, 28 . - HS đọc kết quả bài làm . - Vì 28 < 33 < 45 < 54 . - Vì 54 > 45 > 33 > 28 . • Trò chơi : Nhanh mắt, nhanh tay . • Cách chơi : GV chuẩn bò 2 hình vẽ, 2 bộ số cần điền như trong bài tập 5 (có thể thêm số cần điền, nếu thêm thì vẽ thêm ô trống trong hình ). Chọn 2 đội chơi , mỗi đội 5 em, chơi theo hình thức tiếp sức. Khi GV hô “bắt đầu” em đứng đầu tiên của cả 2 đội nhanh lên phía trước, chọn số 67 và dán vào ô trống đầu tiên trong hình. Em thứ 2 phải dán số 76. Cứ chơi như thế cho đến hết. Đội nào xong trước được nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc. Lưu ý, thứ tự của số được dán phải trùng với thứ tự xếp trong hàng, nếu dán sai thứ tự không được tính điểm, chẳng hạn em thứ 2 nếu chọn số 84 hoặc 93, 98 đều không được tính điểm vì đó là của các bạn khác. Mỗi ô dán đúng tính 10 điểm, đội xong trước được cộng 10 điểm. • Hỏi thêm : 2.5 Củng cố , dặn dò : - Nhận xét tiết học, biểu dương các em học tốt, tích cực, nhắc nhở các em còn chưa chú ý . Trang 6 - Tại sao ô trống thứ nhất lại điền 67 ? - Tại sao ô trống thứ nhất lại điền 76 ? - Hỏi tương tự với các ô trống còn lại . - Vì 67 < 70 hoặc 70 > 67. - Vì 70 < 76 < 80 . Ti ết - Yêu cầu HS về nhà tự ôn về phân tích số, so sánh các số có 2 chữ số. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ………ngày……… tháng……….năm 2006 SỐ HẠNG – TỔNG I . MỤC TIÊU : Giúp học sinh ( HS ) : • Biết và gọi tên đúng các thành phần và kết quả của phép cộng : Số hạng – Tổng . • Củng cố, khắc sâu về phép cộng ( không nhớ ) các số có 2 chữ số . • Củng cố kiến thức về giải bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : • Viết sẳn nội dung bài tập 1 trong SGK . • Cac thanh thẻ ghi sẵn : Số hạng - Tổng . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra. - Hỏi thêm : 39 gồm mấy chục và mấy đơn vò ? - Hỏi HS 2 tương tự với số 84 . - Nhận xét cho điểm. - HS 1 lên bảng viết các số 42, 39, 71, 84 theo thứ tự từ bé đến lớn. - HS 2 viết các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé . - HS 1 : 39 gồm 3 chục và 9 đơn vò . - 84 gồm 8 chục và 4 đơn vò . Trang 7 2. Dạy – học bài mới : 2.1 Giới thiệu bài : Trong giờ học toán hôm nay, chúng ta sẽ được biết tên gọi của các thành phần trong phép cộng và tên gọi kết quả của phép cộng . 2.2 Giới thiệu các thuật ngữ “ Số hạng – Tổng ” : - Viết lên bảng 35 + 24 = 59 và yêu cầu HS đọc phép tính trên . - Nêu : Trong phép cộng 35 + 24 = 59 thì 35 được gọi là số hạng , 24 cũng được gọi là số hạng, còn 59 gọi là Tổng. ( Vừa nêu vừa ghi lên bảng như phần bài học của SGK. - 35 gọi là gì trong phép cộng 35+24=59 ? - 24 gọi là gì trong phép cộng 35+24=59 ? - 59 gọi là gì trong phép cộng 35+24=59 ? - Số hạng là gì ? - Tổng là gì ? * Giới thiệu tương tự với phép tính cột dọc. Trình bày bảng như phần bài học trong sách giáo khoa. - 35 cộng 24 bằng bao nhiêu ? - 59 gọi là Tổng, 35 + 24 = 59 nên 35 + 24 cũng gọi là tổng. - Yêu cầu HS nêu tổng của phép cộng 35 + 24. - 35 cộng 24 bằng 59 . - Quan sát và nghe GV giới thiệu . - 35 gọi là số hạng ( 3 HS trả lời ) . - 24 gọi là số hạng ( 3 HS trả lời ) . - 59 gọi là Tổng ( 3 HS trả lời ) . - Số hạng là các thành phần của phép cộng ( 3 HS trả lời ) . - Tổng là kết quả của phép cộng ( 3 HS trả lời ) . - Bằng 59 . - Tổng là 59; tổng là 35 + 24 . 2.3 Luyện tập – Thực hành : Bài 1 : - Yêu cầu HS quan sát bài mẫu và đọc phép cộng của bài mẫu. - Nêu các số hạng của phép cộng 12 + 5= 17 - Tổng của phép cộng là số nào ?. - Muốn tính tổng ta làm thế nào ? - 12 cộng 5 bằng 17 . - Đó là 12 và 5 . -Là số 17 . - Lấy các số hạng cộng với nhau ( 3 HS trả lời ) . - HS cộng nhẩm rồi điền vào bảng, 1 Trang 8 - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi HS nhận xét bài của bạn sau đó đưa ra kết luận . - Nhận xét, cho điểm HS . HS làm bài trên bảng lớp . - Nhận xét bài của bạn, tự kiểm tra bài của mình theo kết luận của GV . Bài 2 : Trang 9 - Yêu cầu HS đọc đề bài, đọc mẫu và nhận xét về cách trình bày của phép tính mãu ( viết theo hàng ngang hay cột dọc ? ) . - Hãy nêu cách viết, cách thực hiện phép tính theo cột dọc . - Yêu cầu HS tự làm bài, gọi 2 HS lên làm bài, mỗi HS làm 2 con tính. - Gọi HS nêu cách viết, cách thực hiện phép tính 30 + 28 và 9 + 20 . - Đọc : 42 cộng 36 bằng 78 . Phép tính được trình bày theo cột dọc. - Viết số hạng thứ nhất rồi viết tiếp số hạng kia xuống dưới sao cho đơn vò thẳng cột với đơn vò, chục thẳng cột với chục, viết dấu +, kẻ gạch ngang. Tính từ phải sang trái. - HS làm bài sau đó chữa bài miệng . - Viết 30 rồi viết 28 dưới 30 sao cho 8 thẳng cột với 0 và 2 thẳng 3. Viết dấu + và kẻ vạch ngang. 0 cộng 8 bằng 8, viết 8 thẳng hàng đơn vò, 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 thẳng hàng chục. Vậy 30 cộng 28 bằng 58 . - Trả lời tương tự với 9 + 20 . Bài 3 : - Gọi HS đọc yêu cầu . - Đề bài cho biết gì ? - Bài toán yêu cầu tìm gì ? - Muốn biết cả hai buổi bán được bao nhiêu xe ta làm phép tính gì ? - Yêu cầu HS tự làm bài . - Đọc đề bài - Cho biết buổi sáng bán 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp . - Số xe đạp bán được của cả hai buổi . - Làm phép tính cộng . - HS tóm tắt va trình bày bài giải . Tóm tắt Sáng bán : 12 xe đạp Chiều bán : 20 xe đạp Tất cả bán : xe đạp ? Bài giải Số xe đạp cả hai buổi bán được là : 12 + 20 = 32 ( xe đạp ) Đáp số : 32 xe đạp . - Có thể yêu cầu HS nêu các cách trả lời khác nhau. Chẳng hạn như : Cửa hàng bán được tất cả là; Cả hai buổi bán được số xe là 2.4 Củng cố , dặn dò : - Nếu còn thời gian, GV có thể tổ chức cho các em thi tìm nhanh kết quả của các phép cộng. Các phép cộng được đưa ra dưới các dạng câu hỏi như : + Tổng 32 và 41 là bao nhiêu ? + Nếu các số hạng là 12 và 26 thì tổng là bao nhiêu ? + Tính tổng của phép cộng có hai số hạng đều là 33 - Nhận xét tiết học . - Dặn dò HS về nhà ôn lại cách thực hiện phép cộng các số có 2 chữ số không nhớ. Ghi nhớ tên gọi các thành phần và kết quả trong phép cộng . IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : Trang 10 [...]... tính cụ thể Bài 4 : - Gọi 1 HS đọc đề bài - Bài toán cho biết những gì ? - Đọc đề bài trong SGK - Lớp 2A có 18 học sinh, lớp 2B có 21 học sinh - Số HS của cả hai lớp - Làm bài Tóm tắt 2A : 18 học sinh 2B : 21 học sinh Cả hai lớp : học sinh Bài giải Số học sinh đang học hát có tất cả là : 18 + 21 = 39 ( học sinh ) Đáp số : 39 học sinh - Bài toán hỏi gì ? - Yêu cầu HS tự làm bài 3 Củng cố ,... sung đến khi đủ thì 18 + 2 = 20 14 + 6 = 20 thôi 17 + 3 = 20 13 + 7 = 20 16 + 4 = 20 12 + 8 = 20 15 + 5 = 20 11 + 9 = 20 - Yêu cầu HS đọc các phép tính trên - Cả lớp đồng thanh Trang 35 2. 5 Củng cố , dặn dò : IV - GV nhận xét tiết học, biểu dương các em học tốt, chú ý nghe giảng Nhắc nhở các em còn chưa chú ý - Dặn dò HS về nhà viết các phép cộng có tổng là 30 theo mẫu : 21 + 9 = 30 RÚT KINH NGHIỆM... + HS 2 tính nhẩm : 8 + 2 + 7; 5 + 5 + 6 - Nhận xét và cho điểm HS 2 Dạy – học bài mới : 2. 1 Giới thiệu bài : GV giới thiệu tên bài ngắn gọn và ghi tên bài lên bảng 2. 2 Giới thiệu phép cộng 26 + 4 : - Nêu bài toán : Có 26 que tính, thêm 4 que tính nữa Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ? - Ngoài dùng que tính để đếm chúng ta còn có cách nào nữa ? Trang 33 - HS thao tác trên que tính và trả lời: 26 que... 42 + 8 và 63 + 27 tương tự với phép tính 36+ 24 đã giới thiệu ở trên Bài 2 : - Gọi 1 HS đọc đề bài - Bài toán cho biết những gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Làm thế nào để biết cả nhà nuôi bao nhiêu con gà ? - Yêu cầu HS làm bài Tóm tắt Nhà Mai nuôi : 22 con gà Nhà Lan nuôi : 18 con gà Cả hai nhà nuôi : con gà ? Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc đề bài - HS đọc đề bài - Cho biết nhà Mai nuôi 22 con gà, nhà... thiệu ngắn gọn tên bài sau đó ghi lên bảng 2 Dạy – học bài mới : Trang 28 Bài 1 : - Gọi HS đọc bài mẫu - 25 bằng 20 cộng 5 - 20 còn gọi là mấy chục ? - 20 còn gọi là 2 chục - 25 gồm mấy chục và mấy đơn vò ? - 25 gồm 2 chục và 5 đơn vò - Hãy viết các số trong bài thành tổng giá trò - HS làm bài, sau đó 1 HS đọc chữa của hàng chục và hàng đơn vò bài, cả lớp theo dõi, tự kiểm tra bài của mình - Có... - Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau : + HS 1 : thực hiện 2 phép tính 32 + 8 và 41 + 39 Nêu cách đặt tính, thực hiện tính 32 + 8 + HS 2 : thực hiện 2 phép tính 83 + 7 và 16 + 24 Nêu cách đặt tính, thực hiện tính 16 + 24 2 Dạy – học bài mới : 2. 1 Giới thiệu bài : GV giới thiệu ngắn gọn tên bài rồi ghi tên bài lên bảng 2. 2 Luyện tập : Bài 1 : - Yêu cầu HS nhẩm và ghi ngay kết quả cuối cùng... tức là 1 chục, 1 chục với 2 chục là 3 chục hay 30 que tính Viết 0 vào cột đơn vò, viết 3 vào cột chục ở tổng Vậy 26 cộng 4 bằng 30 - Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính Các HS khác ghi ra nháp - Hỏi : Em đã thực hiện cộng như thế nào ? ( GV cho nhiều HS nói ) 2. 3 Giới thiệu phép cộng 23 + 24 : - GV tiến hành như phần 2. 2 - Nêu bài toán có 36 que tính thêm 24 que tính Hỏi có tất cả... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ………ngày……… tháng……….năm 20 06 Tiết I LUYỆN TẬP MỤC TIÊU : Giúp HS củng cố về : • Tên gọi các thành phần và kết quả trong phép tính trừ Trang 22 • Thực hiện phép trừ không nhớ các số có 2 chữ số ( trừ nhẩm, trừ viết ) • Giải bài toán có lời văn bằng một phép tính trừ • Làm quen với toán trắc nghiệm II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : III Viết nội dung bài 1, bài 2 trên bảng CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY... Thứ………ngày……… tháng……….năm 20 06 Tiết 13 26 + 4 ; 36 + 24 I MỤC TIÊU : II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : • Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 + 24 ( cộng qua 10, có nhớ, dạng tính viết ) • Giải bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng • Bảng gài, que tính III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập + HS 1 thực hiện đặt tính rồi tính : 2 + 8;... : 1 Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các phép cộng sau : + HS 1 : 18 + 21 , 32 + 47 + HS 2 : 71 + 12, 30 + 8 - Sau khi HS thực hiện xong, GV yêu cầu HS gọi tên các thành phần và kết quả của từng phép tính - Nhận xét và cho điểm 2 Dạy – học bài mới : 2. 1 Giới thiệu bài : Trong giờ học toán hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập về phép cộng không nhớ các số có 2 chữ số, gọi tên các thành phần . sáng bán 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp . - Số xe đạp bán được của cả hai buổi . - Làm phép tính cộng . - HS tóm tắt va trình bày bài giải . Tóm tắt Sáng bán : 12 xe đạp Chiều bán. nêu bài của mình . 2. Dạy – học bài mới : 2. 1 Giới thiệu bài : Trong giờ học toán hôm nay, chúng ta tiếp tục ôn tập các số đến 100. 2. 2 Đọc viết số có 2 chữ số – cấu tạo số có 2 chữ số : Bài 1. Tóm tắt Sáng bán : 12 xe đạp Chiều bán : 20 xe đạp Tất cả bán : xe đạp ? Bài giải Số xe đạp cả hai buổi bán được là : 12 + 20 = 32 ( xe đạp ) Đáp số : 32 xe đạp . - Có thể yêu cầu HS nêu các

Ngày đăng: 23/05/2015, 19:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Tóm tắt

    • Thứ………ngày………..tháng……….năm 2006

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan