Giáo án Tiếng Việt lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

361 3.1K 12
Giáo án Tiếng Việt lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết 1: TậP ĐọC Th gửi các học sinh I . Mục Tiêu : -Đọc đúng ,đọc trôi chảy -Thể hiện tình cảm thân ái ,trìu mến ,thiết tha, tin tởng của Bác Hồ đối với thiếu nhi Việt Nam . -Hiểu :VN Dân chủ Cộng hoà,bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thờng, 80 năm giời nô lệ,cơ đồ ,hoàn cầu, kiến thiết, các cờng quốc năm châu . -Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy và tin t ởng rằng HS sẽ kế tục sự nghiệp của ông cha, xây nớc VN mới -Thuộc lòng một đoạn th. II .Đồ dùng học tập: -Tranh minh hoạ (SGK) -Bảng phụ viết đoạn th HS học thuộc III . Hoạt động dạy và học : 1. Mở đầu : -GV nêu 1 số điểm cần lu ý về y/c của giờ Tập Đọc lớp 5, chuẩn bị cho tiết học 2. Dạy bài mới a .Giới thiệu bài : -Bức tranh vẽ hình ảnh gì ? Giới thiệu chủ điểm VN-Tổ quốc em -Giới thiệu bức th (chú giải SGK) b. Bài mới : HĐ1 :Luyện đọc đúng Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài GV chia 2đoạn Gọi 2HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 Sửa lỗi ngắt nghỉ và phát âm cho HS Gọi 2HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: Câu 1 SGK? Câu 2SGK? Câu 3SGK? GVtổng kết ý +Cờ Tổ quốc, Bác Hồ ,HS các dân tộc Cả lớp đọc thầm theo Luyện đọc từ khó mục 1 Giải nghĩa từ khó: VN dân chủ cộng hoà, bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thờng, năm giời, cơ đồ, hoàn cầu, cờng quốc năm châu Cả lớp đọc thầm theo -Là ngày khai trờng đầu tiên của nớc VNđộc lập -Các em đợc hởng 1 nền giáo dục hoàn toàn VN -Xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, HĐ3: Luyện đọc diễn cảm; Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc Thi đọc đoạn Luyện đọc theo nhóm Gọi HS đọc bài Kết hợp HTL Em hãy nêu ý chính của bài ? HĐ4:Củng cố ,dặn dò: -HTLđoạn trên -Đọc trớc bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa. làm cho nớc nhà theo kịp các nớc khác -HS liên hệ thực tế tự nêu Đoạn Từ sau 80năm rất nhiều . Luyện đọc theo nhóm đôi ý 3 mục I Tiết 1: chính tả I . Mục đích yêu cầu: -Nghe - viết đúng,trình bày đúng bài chính tả VN thân yêu. -Củng cố qui tắc chính tả với ng/ngh ;g/gh ;c/k II . Đồ dùng học tập : -GV : bút dạ .phiếu khổ to -HS :VBT TV III .Hoạt động dạy và học 1.Mở đầu : -GV nêu 1 số điểm cần lu ý về y/c của giờ Chính tả lớp 5, chuẩn bị cho tiết học 2. Dạy bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài: HĐ2 : Hớng dẫn HS viết chính tả GV đọc toàn bài -Bài viết này thuộc thể loại văn gì? -Em hãy tìm những từ dễ viết sai? - GV đọc từ khó - GV đọc bài - GV đọc bài lu ý từ khó HĐ3 : Chấm ,chữa bài GV chấm. nhanh 1 số bài NX trớc lớp Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hớng dẫn HS làm bài tập Gọi HS đọc bài 2 GVlàm mẫu 3câu đầu Tổ chức hoạt động nhóm đôi Gọi đại diện các nhóm chữa bài Bài 3 :làm miệng HĐ5 : Củng cố ,dặn dò Lu ý những từ dễ viết sai trong bài Về nhà luyện viết Thơ 6-8 +Mênh mông, bay lả, nhuộm bùn HS viết bảng con (giấy nháp ) HS viết vào vở HS soát lỗi HS đổi chéo bài soát lỗi Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài Các nhóm thảo luận Nhóm khác nhận xét, bổ sung Tiết 1: LUYệN Từ Và CÂU Từ Đồng nghĩa I . Mục đích yêu cầu: -Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa ,từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn -Tìm từ ,đặt câu II .Đồ dùng học tập : -GV : bút dạ .phiếu khổ to -HS :VBT TV III .Hoạt động dạy và học .Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài : GV nêu mục đích y/c của tiết học. HĐ2:Hình thành khái niệm: -Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số1 - Xác định yêu cầu của bài ? Làm mẫu phần a -Gọi đại diện nhóm nêu kết quả ,rút ra phần ghi nhớ ý1,2 -Tổ chức hoạt động nhóm phần b - Rút ra KL 3 phần ghi nhớ - Em hãy lấy 1VD về từ đồng nghĩa? HĐ3: Luyện tập thực hành Bài 1:làm miệng Bài 2:thảo luận nhóm đôi Bài 3:làm vở HĐ4: Củng cố ,dặn dò Nhắc lại ghi nhớ SGK NX tiết học Lớp đọc thầm theo Cả lớp đọc thầm lần 2 +xây dng-kiến thiết nghĩa của chúng giống nhau Nhóm khác bổ sung +Vàng xuộm vàng hoe-vàng lịm nghĩa của chúng không giống nhau hoàn toàn Nhiều HS nhắc lại Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK đẹp : đẹp đẽ, đèm đẹp to lớn:to, lớn, to đùng, to tớng học tập: học, học hành, học hỏi Tiết Kể CHUYệN Lý Tự Trọng I . Mục đích yêu cầu 1 .Rèn kỹ năng nói : - HS biết thuyết minh cho nội dung mỗi bức tranh bằng 1-2câu -Kể đợc từng đoạn và toàn bộ câu chuyện,kết hợp cả điệu bộ ,cử chỉ,nét mặt một cách tự nhiên -Hiểu ý nghĩa câu chuyện:ca ngợi LTT giàu lòng yêu nớc,dũng cảm bảo vệ đồng chí,hiên ngang bất khuất trớc kẻ thù. 2 .Rèn kỹ năng nghe : -Tập trung nghe GV kể chuyện và nhớ -Theo dõi bạn kể ,NX,kể tiếp II . Đồ dùng dạy học : -Tranh minh hoạ SGK III .Hoạt động dạy và học .Dạy bài mới HĐ1:Giới thiệu bài : SGV HĐ2:- GV kể chuyện lần 1 Đoạn 1kể chậm ,nhấn giọng những từ chỉ hoạt động của anh,giọng kể khâm phục ở đoạn 3 (kể đến nhân vật nào ,ghi tên lên bảng-Kết hợp giải nghĩa từ khó :sáng dạ ,mít tinh ,luật s ,thành viên ) - GV kể lần 2 HĐ3: HS tập kể chuyện Gọi HS đọc y/c của bài 1 -Tổ chức hoạt động nhóm đôi - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp - Gọi đại diện nhóm kể toàn bộ câu chuyện HĐ4: HS tìm hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện - Nhân vật chính trong câu chuyện là ai? - ý nghĩa câu chuyện ? HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -Noi gơng anh LTT các em cần phải làm gì ? HS lắng nghe HS lắng nghe và nhìn tranh minh hoạ Tập kể từng đoạn nối tiếp trong nhóm Tập kể toàn bộ câu chuyện Nhóm khác NX LTT ý 3 mục I Tiết 2: TậP ĐọC Quang cảnh ngày mùa I . Mục Tiêu : -Đọc lu loát toàn bài ,giọng tả chậm rãi, dàn trải,dịu dàng .Nhấn giọng ở những từ chỉ màu vàng. -Hiểu các từ ngữ ; phân biệt sắc thái của những từ đồng nghĩa chỉ màu sắc. -Bài văn mu tả quang cảnh làng mạc giữa ngày mùa, một bức tranh sinh động ,trù phú, qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của t/g với quê hơng. II .Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ SGK Su tầm thêm về tranh quê hơng III . Hoạt động dạy và học : Kiểm tra bài cũ : Gọi 2-3HS đọc thuộc lòng đoạn văn trong Th gửi các HS Trả lời câu 1,2 Dạy bài mới a .Giới thiệu bài :SGV b. Bài mới : HĐ1 :Luyện đọc đúng -Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài -GV chia 4 phần phần 1:câu mở đầu phần 2:lơ lửng Phần 3: đỏ chói. Phần 4: còn lại -Gọi4HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai -Gọi4HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng, đổi đoạn cho nhau ) -GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: đoạn 1 Câu 1 SGK? Rất nhiều từ ngữ chỉ màu sắc khác nhau của màu vàng đoạn 2 Câu 2SGK? Cả lớp đọc thầm theo Luyện đọc từ khó mục 1:vàng xuộm ,tràng hạt ,xoã xuống ,khe giậu Giải nghĩa từ khó SGK,và các từ chỉ màu sắc khác. HS hoạt động theo nhóm Cả lớp đọc thầm theo Lúa vàng xuộm Nắng-vàng hoe Xoan vàng lịm Tàu lá chuối-vàng ối +Vàng mợt của gà, chó: gợi tả con vật béo tốt có bộ lông óng ả,mợt mà đoạn 3 Câu 3SGK ý 1? ý 2? Thời tiết đẹp con ngời say mê công việc-làm cho bức tranh sinh động đoạn 4 Câu 4SGK? Bằng nghệ thuật quan sát tinh tế, cách dùng từ gợi cảm ,chính xác và đầy sáng tạo, t/g vễ lên bức tranhlàng quê toàn màu vàngđặc sắc và sống động HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi4HS đọc bài nối tiếp -Em hãy nêu ý chính của bài ? -Liên hệ thực tế : Màu sắc ở thành thị ntn ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -đọc trớc bài :Nghìn năm văn hiến. +Quang cảnh không có cảm giác .không m a +Không ai tởng .ra đồng ngay +Phải rất yêu quê hơng với quê h ơng. Lớp NX sửa sai Màu lúa chín vàng .vàng mới . Lớp NX-cho điểm ý 3-mục I Tiết 1: Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả cảnh I . Mục đích yêu cầu _Nắm đợc cấu tạo 3 phần(mở bài ,thân bài ,kết luận)của bài văn tả cảnh. _Biết phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể II .Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng phụ trình bày cấu tạo bài Nắng tra II .Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : 2.Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài :SGV HĐ2:Hình thành khái niệm: Bài 1 - Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số 1 Giải nghĩa từ khó :màu ngọc lam ,nhạy cảm,ảo giác,hoàng hôn, - Xác định yêu cầu của bài 1 ? - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết quả,rút ra phần ghi nhớ SGK Bài 2 -Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số 2 -Xác định yêu cầu của bài 2 -Thảo luận nhóm 4 Rút ra phần ghi nhớ SGK HĐ3: Luyện tập thực hành Bài 1: Gọi 1HS đọc đề bài,XĐ yêu cầu Thảo luận nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết quả HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ -Vận dụng cách viết văn qua 2bài trên đểquan sát viết về một buổi sáng , tra hoặcchiều trong công viên hay đờng phố Lớp đọc thầm theo Cả lớp đọc thầm lần 2 Mở bài:từ đầu yên tĩnh này Thân bài : chấm dứt Lết luận : cònlại Nhóm khác NX So sánh thứ tự mu tả của hai bài văn Bài Quang cảnh ngày mùa tả từng bộ phận của cảnh Bài Hoàng hôn tả sự thay đổi của cảnhtheo thời gian; . Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK đọc thầm bài Nắng tra Thảo luận nhómđôi Nhóm khác NX đáp án :SGVtr56 Tiết 2: LUYệN Từ Và CÂU Luyện tập về từ đồng nghĩa I . Mục đích yêu cầu -Tìm đợc nhiều từ đồng nghĩa với từ đã cho. -Cảm nhận đợc sự khác nhau giữa những từ đồng nghĩa không hoàn toàn ,từ đó biết cân nhắc ,lựa chọn phù hợp với văn cảnh. II .Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng phụ bài 1,3 II .Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : -Thế nào là từ đồng nghĩa ?Thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn?VD? - Thế nào là từ đồng nghĩa không hoàn toàn?VD? 2.Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài : Nêu mục đích y/c của tiết học HĐ2: Hớng dẫn HS làm bài tập - Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số 1, Xác định yêu cầu của bài 1 ? Làm mẫu phần a - Tổ chức hoạt động nhóm làm phần còn lại Bài 2:Gọi HS trình bày miệng Bài 3: -Gọi HS đọc đề bài-XĐ yêu cầu của đề -Gọi HS lên điền vào bảng phụ -vì sao em lại chọn từ nhô mà không dùng từ ngoi hay mọc? Vậy khi duùng các từ đồng nghĩa ,các em phảI lu ý dùng từ cho phù hợp với văn cảnh HĐ3:củng cố ,dặn dò: -NX tiết học -Về nhà đọc lại đoạn văn Cá hồi vợt thácđể nhớ cách lựa chọn từ đồng nghĩa Lớp đọc thầm theo Xanh :xanh biếc ,xanh bóng . Thảo luận nhóm đôi Nhóm khác NX, bổ sung đáp án :SGVtr58 HS nhận xét về ngữ pháp ,về nghĩa. chọn từ thích hợp . Lớp làm VBT Lớp NX,bổ sung . Tiết 2: Tập làm văn Luyện tập tả cảnh I . Mục đích yêu cầu -Qua bài Buổi sớm trên cánh đồng ,HS hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và mu tả trong bài văn tả cảnh. -Biết lập dàn ý tả cảnh một buổi trong ngày và trình bày theo dàn ý những điều đã quan sát. II .Đồ dùng học tập: -Tranh phong cảnh. -Những ghi chép kết quả quan sát. -VBT -Bảng phụ ghi dàn ý bài 2 II .Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : -Bài văn gồm có mấy phần ?Nôị dung từng phần? -Nhắc lại cấu tạo của bài Nắng tra? 2.Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài : Nêu mục đích y/c của tiết học HĐ2: Luyện tập thực hành - Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1 ? - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết quả GVnhấn mạnh nghệ thuật quan sát và chọn lọc chi tiết tả cảnh của t/g VD:Giữa những đám mây xám đục,vòm trời hiện ra nh những vực xanh vòi vọi ;một vài giọt ma loáng thoáng rơi Bài 2: -Gọi HS đọc đề ,XĐ yêu cầu đề bài. -Quan sát tranh -GV hớng dẫn HS quan sát những nét đẹp của bức tranh -Gọi HS trình bày miệng -Gọi 1HS có dàn bài tốt nhất lên trình bày cuối cùng HĐ3 : củng cố ,dặn dò -NX tiết học . Tiếp tục hoàn thành dàn ý , viết vào vở,chuẩn bị cho tiết sau. Lớp đọc thầm theo Thảo luận nhóm Nhóm khác NX, bổ sung đáp án:SGVtr61 . HS lựa chọn bức tranh mà mình thích nhất để tả. HS làm việc cá nhân vào VBT Lớp NX HS tự sửa bài của mình cho đầy đủ đáp án :SGVtr62 [...]... -GV chia 3 oạn đoạn 1:.cai cản lại đoạn 2: cha thấy đoạn 3: còn lại -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi đoạn cho nhau ) -GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: đoạn 1 Câu 1 SGK? Cả lớp đọc thầm theo Luyện đọc từ khó :tía, mầy, hổng, chỉ, nè Giải nghĩa từ khó :chỉ, nè HS hoạt động theo nhóm Cả lớp đọc thầm... yêu tất cả các màu sắc cả và bầu trời (SGVtr 75) -.các màu đều gắn với những sự vật ,những đó ? cảnh ,những con ngời bạn yêu quí - bạn nhỏ yêu mọi sắc màu trên đất nớc-Bạn Câu 3SGK? yêu quê hơng ,đất nớc H 3: Luyện đọc diễn cảm - Từ nội dung bài thơ ,HS nêu cách đọc Giọng nhẹ nhàng,;trải dài ,tha thiết ở khổ thơ cuối của bài ? -Luyện đọc theo nhóm Lớp NX bình nhất- nhì -Thi đọc thuộc lòng(có diễn cảm)... 5 Kiểm tra bài cũ : Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ Sắc màu em yêu, trả lời câu hỏi 2-3SGK 2 Dạy bài mới a Giới thiệu bài : SGVtr 83 b Bài mới : HĐ1 :Luyện đọc đúng Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài -GV chia 3 oạn: Luyện đọc từ khó mục 1 đoạn 1:Thằng này là con HS hoạt động theo nhóm đoạn 2: Rục rịch tao bắn Giải nghĩa từ khó: cai,hổng thấy, đoạn 3: còn lại thiệt,quẹo vô,lẹ,ráng -Gọi 3HS... SGVtr 63 b Bài mới : HĐ1 :Luyện đọc đúng Cả lớp đọc thầm theo -Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài -GV chia 3 oạn Luyện đọc từ khó mục 1 -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai Giải nghĩa từ khó mục :văn hiến, Văn -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 miếu, Quốc Tử Giám, tiến sĩ, chứng tích -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi HS hoạt động theo nhóm đoạn cho nhau ) -GV đọc mẫu cả bài Cả lớp. .. đoạn cho nhau ) Cả lớp đọc thầm theo -GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: + từ khi Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử đoạn 1 xuống Nhật Bản Câu 1 SGK? GV giới thiệu thêm t liệu(SGVtr104) đoạn 2 Câu 2SGK? + gấp đủ 1000 con sếu giấy em sẽ khỏi bệnh đoạn 3 +gấp ,gửi sếu cho Xa-da-cô Câu 3aSGK? +quyên góp tiền.hoà bình Câu 3bSGK? đoạn 4 Câu 4 SGK? VD:Chúng tôi căm ghét chiến tranh H 3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý từng... rõ KQ và so sánh) -Biết thống kê đơn giản gắn với các số liệu về từng tổ HS trong lớp Biết trình bày kết quả thống kê theo biểu bảng II Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng phụ cho bài tập 2 II Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 -3 em đọc bài hôm trớc 2.Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài : SGV-tr80 HĐ2:Hớng dẫn HS luyện tập - Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số1,xác định Lớp đọc thầm theo Cả lớp đọc thầm... -Gọi đại diện các nhóm chữa bài -Các tiếng đều có âm chính-còn các bộ -Em hãy NX bảng : GV:Bộ phận không thể thiếu trong tiếng phận khác có thể có hoặc không là âm chính và thanh Cả lớp sửa theo đáp án H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lu ý những từ dễ viết sai trong bài -Về nhà luyện viết Tiết 3: LUYệN Từ Và CÂU Mở rộng vốn từ : Tổ quốc I Mục đích yêu cầu -Mở rộng ,hệ thống hoá vốn từ về Tổ quốc -Biết đặt câu với... -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi Cả lớp đọc thầm theo đoạn cho nhau ) -GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: đoạn 1 -Chú bị bọn giặc rợc đuổi bắt,chạy vào Câu 1 SGK? nhà dì Năm đoạn 2 Câu 2SGK? -Dì vội đa cho chú .là chồng dì đoạn 3 Câu 3SGK? VD: chi tiết kết thúc phần 1 của vở kịch Tổ chức thảo luận... viết vào vở HS soát lỗi HS đổi chéo bài soát lỗi H 3 : Chấm ,chữa bài GV chấm nhanh 1 số bài NX trớc lớp Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hớng dẫn HS làm bài tập Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài -Gọi HS đọc bài 1 HS nối tiếp nhau lên bảng điền vần và dấu thanhvào mô hình (có thể đánh hoặc không đánh dấu thanh vào âm chính) đáp án: SGVtr87 HS chữa bài ttrong VBT Bài 3 Gọi HS đọc đề, xácđịnh y/c đề bài HS thảo luận nhóm... lần H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lu ý những từ dễ viết sai trong bài -Về nhà luyện viết -Ghi nhớ qui tắc đánh dấu thanh trong tiếng Tiết 5: LUYệN Từ Và CÂU Mở rộng vốn từ : Nhân dân I Mục đích yêu cầu - Mở rộng , hệ thống hoá vốn từ về Nhân dân , biết một số thành ngữ ca ngợi phẩm chất của nhân dân Việt Nam -Tích cực hoá vốn từ ( sử dụng từ đặt câu ) II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ viết lời giải BT 3b -Từ . đọc thầm theo Cả lớp đọc thầm bài văn 1 85 khoa thi, lấy đỗ gần3000 tiến sĩ. Nhóm khác NX, bổ sung Bảng thống kê SGKtr 15 . -Số bia và số tiến sĩ(từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779)có tên. hỏi lí do vì sao ? H 3: Luyện đọc diễn cảm Cả lớp đọc thầm theo Luyện đọc từ khó mục 1 HS hoạt động theo nhóm Giải nghĩa từ khó: cai,hổng thấy, thiệt,quẹo vô,lẹ,ráng Cả lớp đọc thầm theo -Chú. nhân Các nhóm thảo luận Nhóm khác nhận xét, bổ sung -Các tiếng đều có âm chính-còn các bộ phận khác có thể có hoặc không Cả lớp sửa theo đáp án Tiết 3: LUYệN Từ Và CÂU Mở rộng vốn từ : Tổ quốc I . Mục

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:43

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1:

 • Tiết 1:

 • Tiết 1:

 • Tiết

 • Tiết 1:

 • Tiết 2:

 • Tiết 2:

  • Luyện tập tả cảnh

  • LUYệN Từ Và CÂU

  • Kể CHUYệN

  • Tiết

   • TậP ĐọC

   • Tiết

   • Tiết6

   • Tiết6: Tập làm văn

   • Tiết 7

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

     • Tập làm văn

      • Tiết9:

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan