Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 5) pptx

4 589 0
Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 5) pptx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 5) I. MỤC TIÊU: 1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm Tập đọc và học thuộc lòng (như ở TIẾT 1). 2. Hiểu bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, cảm nhận được vẻ đẹp của những chi TIẾT, hình ảnh sống động; biết miêu tả một hình ảnh trong bài thơ. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Phiếu viết tên bài tập đọc và học thuộc lòng (như ở TIẾT 1). - Bút dạ + 3 tờ giấy khổ to cho HS làm BT2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe Giới thiệu bài 1’ - - 2 Làm BT - Cho HS đọc yêu c ầu của BT + đọc bài văn. - GV nhắc lại yêu cầu. - Cho HS làm bài. + Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì? + Cuộc họp đề ra cách gì để giúp đỡ bạn Hoàng? + Em hãy nêu cấu tạo của một biên bản? - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe - HS lắng nghe - HS làm bài - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - Lắng nghe - HS trao đổi - GV chốt lại kết qu ả đúng. GV dán lên b ản tờ phiếu đã ghi c ấu tạo của một biên bản lên. - Cho HS th ảo luận để thống nhất về mẫu bi ên bản. - GV dán lên b ảng mẫu biên bản đã chu ẩn bị s ẵn để HS đọc, nắm vững cấu tạo của bi ên bản. - Cho HS viết biên b ản v ề cuộc họp của chữ viết (HS đóng vai th ư kí) - Cho HS trình bày thống nhất về mẫu biên bản - HS đọc biên bản mẫu - HS dựa theo mẫu viết biên bản - Cho trình bày - Lớp nhận xét - GV nh ận xét + chọn một biên b ản tốt nhất dán lên bảng lớp. 3 Củng cố, dặn dò 2’ - Nhận xét TIẾT học. - D ặn những HS viết biên bản chưa đ ạt về nhà viết lại. - Dặn những HS chưa có điểm kiểm tra về nh à tiếp tục ôn để TIẾT sau kiểm tra. - HS lắng nghe - HS thực hiện - HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY . Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 5) I. MỤC TIÊU: 1. Tiếp tục kiểm tra lấy điểm Tập đọc và học thuộc lòng (như ở TIẾT 1). 2. Hiểu bài thơ. bản? - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe - HS lắng nghe - HS làm bài - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - Lắng nghe - HS trao đổi - GV chốt lại kết qu ả đúng. GV dán lên b ản tờ phiếu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe Giới thiệu bài 1’ - - 2 Làm BT - Cho HS đọc yêu c ầu

Ngày đăng: 25/07/2014, 06:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan