Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 1) pptx

5 645 0
Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 1) pptx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc – học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc – hiểu (HS trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài đọc. Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi trảy các bài tập đọc đã học ở học kỳ II (phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120 chữ/ phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật). 2. Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu (Ai làm gì? Ai là gì? Ai thế nào?) để củng cố, khắc sâu kiến thức về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể). II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Phiếu viết tên bài tập đọc và học thuộc lòng trong 15 TUẦN. - 1 tờ giấy khổ to (hoặc bảng phụ) ghi vắn tắt các nội dung về chủ ngữ, vị ngữ trong 3 kiểu câu kể đã nêu. - 1 tờ phiếu khổ to chép lại bảng tổng kết kiểu câu “Ai làm gì?” - 4 tờ phiếu khổ to để HS làm bài. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài 1’ - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe 2 Kiểm tra 4’ - Tổng số HS kiểm tra: ¼ số HS trong lớp - Cho HS lên bốc thăm - GV cho điểm - GV d ặn những HS kiểm tra chưa đ ạt về luyện đọc để TIẾT sau kiểm tra - HS lên bốc thăm + trả lời câu hỏi trong phiếu - HS lắng nghe 3 Làm BT 30’- 32’ - Cho HS đọc yêu c ầu của BT - GV nhắc lại yêu cầu - Cho HS làm bài. GV dán lên b ảng tờ phiếu đã vi ết nội dung cần ghi nhớ - GV phát gi ấy cho 2 HS làm bài - 1 HS đọc to, l ớp lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc lại nội dung ghi trên phiếu - HS làm bài - HS trình bày - Cho HS trình bày - Nh ận xét + chấm một số bài viết hay - Lớp nhận xét 4 Củng cố, dặn dò 2’ - Nhận xét TIẾT học. - D ặn HS xem lại kiến thức đã h ọc về các loại trạng ngữ để chuẩn bị tốt cho TIẾT Ôn tập sau. - HS lắng nghe - HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY . Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: 1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc – học thuộc lòng, kết hợp kiểm tra kĩ năng. dò 2’ - Nhận xét TIẾT học. - D ặn HS xem lại kiến thức đã h ọc về các loại trạng ngữ để chuẩn bị tốt cho TIẾT Ôn tập sau. - HS lắng nghe - HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY . bài - 1 HS đọc to, l ớp lắng nghe - HS lắng nghe - HS đọc lại nội dung ghi trên phiếu - HS làm bài - HS trình bày - Cho HS trình bày - Nh ận xét + chấm một số bài viết hay - Lớp nhận

Ngày đăng: 25/07/2014, 06:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan