Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 4) ppt

4 833 0
Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 4) ppt

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 4) I. MỤC TIÊU: Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập tập viết biên bản cuộc họp của chữ viết – bài Cuộc họp của chữ viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Vở bài tập (nếu có) - Phiếu phô tô mẫu biên bản (nếu có) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài - GV giới thiệu bài - HS lắng nghe 1’ 2 Làm BT - Cho HS đọc yêu c ầu của BT + đọc bài văn. - GV nhắc lại yêu cầu. - Cho HS làm bài. + Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì? + Cuộc họp đề ra cách gì để giúp đỡ bạn Hoàng? + Em hãy nêu cấu tạo của một biên bản? - GV ch ốt lại kết quả đúng. GV dán lên b ản tờ phiếu đã ghi c ấu tạo của một biên bản lên. - Cho HS th ảo luận để - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe - HS lắng nghe - HS làm bài - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - Lắng nghe - HS trao đổi thống nhất về mẫu biên bản - HS đọc biên bản mẫu thống nhất về mẫu bi ên bản. - GV dán lên b ảng mẫu biên bản đã chu ẩn bị s ẵn để HS đọc, nắm vững cấu tạo của bi ên bản. - Cho HS viết biên b ản v ề cuộc họp của chữ viết (HS đóng vai th ư kí) - Cho HS trình bày - GV nh ận xét + chọn một biên b ản tốt nhất dán lên bảng lớp. - HS dựa theo mẫu viết biên bản - Cho trình bày - Lớp nhận xét 3 Củng - Nhận xét TIẾT học. - D ặn những HS viết - HS lắng nghe - HS thực hiện cố, dặn dò 2’ biên bản chưa đ ạt về nhà viết lại. - Dặn những HS chưa có điểm kiểm tra về nh à tiếp tục ôn để TIẾT sau kiểm tra. - HS thực hiện RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY . Giáo án tiếng việt lớp 5 - Ôn tập: ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II( TIẾT 4) I. MỤC TIÊU: Củng cố kĩ năng lập biên bản cuộc họp qua bài luyện tập tập viết biên bản cuộc họp. DÙNG DẠY- HỌC: - Vở bài tập (nếu có) - Phiếu phô tô mẫu biên bản (nếu có) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 Giới thiệu bài - GV. bản - Cho trình bày - Lớp nhận xét 3 Củng - Nhận xét TIẾT học. - D ặn những HS viết - HS lắng nghe - HS thực hiện cố, dặn dò 2’ biên bản chưa đ ạt về nhà viết lại. - Dặn

Ngày đăng: 25/07/2014, 06:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan