Giáo án Tiếng Việt lớp 5 Trọn bộ_CKTKN

288 1.5K 10
Giáo án Tiếng Việt lớp 5 Trọn bộ_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiết 1: TậP ĐọC Th gửi các học sinh I . Mục Tiêu : -Đọc đúng ,đọc trôi chảy -Thể hiện tình cảm thân ái ,trìu mến ,thiết tha, tin tởng của Bác Hồ đối với thiếu nhi Việt Nam . -Hiểu :VN Dân chủ Cộng hoà,bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thờng, 80 năm giời nô lệ,cơ đồ ,hoàn cầu, kiến thiết, các cờng quốc năm châu . -Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy và tin tởng rằng HS sẽ kế tục sự nghiệp của ông cha, xây nớc VN mới -Thuộc lòng một đoạn th. II .Đồ dùng học tập: -Tranh minh hoạ (SGK) -Bảng phụ viết đoạn th HS học thuộc III . Hoạt động dạy và học : 1. Mở đầu : -GV nêu 1 số điểm cần lu ý về y/c của giờ Tập Đọc lớp 5, chuẩn bị cho tiết học 2. Dạy bài mới a .Giới thiệu bài : -Bức tranh vẽ hình ảnh gì ? Giới thiệu chủ điểm VN-Tổ quốc em -Giới thiệu bức th (chú giải SGK) b. Bài mới : HĐ1 :Luyện đọc đúng Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài GV chia 2đoạn Gọi 2HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 Sửa lỗi ngắt nghỉ và phát âm cho HS Gọi 2HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: Câu 1 SGK? Câu 2SGK? Câu 3SGK? GVtổng kết ý HĐ3: Luyện đọc diễn cảm; Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc Thi đọc đoạn Luyện đọc theo nhóm Gọi HS đọc bài Kết hợp HTL Em hãy nêu ý chính của bài ? HĐ4:Củng cố ,dặn dò: -HTLđoạn trên -Đọc trớc bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa. +Cờ Tổ quốc, Bác Hồ ,HS các dân tộc Cả lớp đọc thầm theo Luyện đọc từ khó mục 1 Giải nghĩa từ khó: VN dân chủ cộng hoà, bao nhiêu cuộc chuyển biến khác thờng, năm giời, cơ đồ, hoàn cầu, cờng quốc năm châu Cả lớp đọc thầm theo -Là ngày khai trờng đầu tiên của nớc VNđộc lập -Các em đợc hởng 1 nền giáo dục hoàn toàn VN -Xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm cho nớc nhà theo kịp các nớc khác -HS liên hệ thực tế tự nêu Đoạn Từ sau 80nămrất nhiều. Luyện đọc theo nhóm đôi ý 3 mục I Tiết 1: chính tả I . Mục đích yêu cầu: -Nghe - viết đúng,trình bày đúng bài chính tả VN thân yêu. -Củng cố qui tắc chính tả với ng/ngh ;g/gh ;c/k II . Đồ dùng học tập : -GV : bút dạ .phiếu khổ to -HS :VBT TV III .Hoạt động dạy và học 1.Mở đầu : -GV nêu 1 số điểm cần lu ý về y/c của giờ Chính tả lớp 5, chuẩn bị cho tiết học 2. Dạy bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài: HĐ2 : Hớng dẫn HS viết chính tả GV đọc toàn bài -Bài viết này thuộc thể loại văn gì? -Em hãy tìm những từ dễ viết sai? - GV đọc từ khó - GV đọc bài Thơ 6-8 +Mênh mông, bay lả, nhuộm bùn HS viết bảng con (giấy nháp ) HS viết vào vở - GV đọc bài lu ý từ khó HĐ3 : Chấm ,chữa bài GV chấm. nhanh 1 số bài NX trớc lớp Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hớng dẫn HS làm bài tập Gọi HS đọc bài 2 GVlàm mẫu 3câu đầu Tổ chức hoạt động nhóm đôi Gọi đại diện các nhóm chữa bài Bài 3 :làm miệng HĐ5 : Củng cố ,dặn dò Lu ý những từ dễ viết sai trong bài Về nhà luyện viết HS soát lỗi HS đổi chéo bài soát lỗi Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài Các nhóm thảo luận Nhóm khác nhận xét, bổ sung Tiết 1: LUYệN Từ Và CÂU Từ Đồng nghĩa I . Mục đích yêu cầu: -Hiểu thế nào là từ đồng nghĩa ,từ đồng nghĩa hoàn toàn và không hoàn toàn -Tìm từ ,đặt câu II .Đồ dùng học tập : -GV : bút dạ .phiếu khổ to -HS :VBT TV III .Hoạt động dạy và học .Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài : GV nêu mục đích y/c của tiết học. HĐ2:Hình thành khái niệm: -Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số1 - Xác định yêu cầu của bài ? Làm mẫu phần a -Gọi đại diện nhóm nêu kết quả ,rút ra phần ghi nhớ ý1,2 -Tổ chức hoạt động nhóm phần b - Rút ra KL 3 phần ghi nhớ - Em hãy lấy 1VD về từ đồng nghĩa? HĐ3: Luyện tập thực hành Bài 1:làm miệng Lớp đọc thầm theo Cả lớp đọc thầm lần 2 +xây dng-kiến thiết nghĩa của chúng giống nhau Nhóm khác bổ sung +Vàng xuộm vàng hoe-vàng lịm nghĩa của chúng không giống nhau hoàn toàn Nhiều HS nhắc lại Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK đẹp : đẹp đẽ, đèm đẹp Bài 2:thảo luận nhóm đôi Bài 3:làm vở HĐ4: Củng cố ,dặn dò Nhắc lại ghi nhớ SGK NX tiết học to lớn:to, lớn, to đùng, to tớng học tập: học, học hành, học hỏi Tiết Kể CHUYệN Lý Tự Trọng I . Mục đích yêu cầu 1 .Rèn kỹ năng nói : - HS biết thuyết minh cho nội dung mỗi bức tranh bằng 1-2câu -Kể đợc từng đoạn và toàn bộ câu chuyện,kết hợp cả điệu bộ ,cử chỉ,nét mặt một cách tự nhiên -Hiểu ý nghĩa câu chuyện:ca ngợi LTT giàu lòng yêu nớc,dũng cảm bảo vệ đồng chí,hiên ngang bất khuất trớc kẻ thù. 2 .Rèn kỹ năng nghe : -Tập trung nghe GV kể chuyện và nhớ -Theo dõi bạn kể ,NX,kể tiếp II . Đồ dùng dạy học : -Tranh minh hoạ SGK III .Hoạt động dạy và học .Dạy bài mới HĐ1:Giới thiệu bài : SGV HĐ2:- GV kể chuyện lần 1 Đoạn 1kể chậm ,nhấn giọng những từ chỉ hoạt động của anh,giọng kể khâm phục ở đoạn 3 (kể đến nhân vật nào ,ghi tên lên bảng-Kết hợp giải nghĩa từ khó :sáng dạ ,mít tinh ,luật s ,thành viên ) - GV kể lần 2 HĐ3: HS tập kể chuyện Gọi HS đọc y/c của bài 1 -Tổ chức hoạt động nhóm đôi - Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp - Gọi đại diện nhóm kể toàn bộ câu chuyện HĐ4: HS tìm hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện - Nhân vật chính trong câu chuyện là ai? - ý nghĩa câu chuyện ? HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn dò -Noi gơng anh LTT các em cần phải làm gì ? HS lắng nghe HS lắng nghe và nhìn tranh minh hoạ Tập kể từng đoạn nối tiếp trong nhóm Tập kể toàn bộ câu chuyện Nhóm khác NX LTT ý 3 mục I Tiết 2: TậP ĐọC Quang cảnh ngày mùa I . Mục Tiêu : -Đọc lu loát toàn bài ,giọng tả chậm rãi, dàn trải,dịu dàng .Nhấn giọng ở những từ chỉ màu vàng. -Hiểu các từ ngữ ; phân biệt sắc thái của những từ đồng nghĩa chỉ màu sắc. -Bài văn mu tả quang cảnh làng mạc giữa ngày mùa, một bức tranh sinh động ,trù phú, qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của t/g với quê hơng. II .Đồ dùng học tập: Tranh minh hoạ SGK Su tầm thêm về tranh quê hơng III . Hoạt động dạy và học : Kiểm tra bài cũ : Gọi 2-3HS đọc thuộc lòng đoạn văn trong Th gửi các HS Trả lời câu 1,2 Dạy bài mới a .Giới thiệu bài :SGV b. Bài mới : HĐ1 :Luyện đọc đúng -Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài -GV chia 4 phần phần 1:câu mở đầu phần 2:lơ lửng Phần 3:đỏ chói. Phần 4: còn lại -Gọi4HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai -Gọi4HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng, đổi đoạn cho nhau ) -GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: đoạn 1 Câu 1 SGK? Rất nhiều từ ngữ chỉ màu sắc khác nhau của màu vàng đoạn 2 Câu 2SGK? đoạn 3 Câu 3SGK ý 1? ý 2? Thời tiết đẹp con ngời say mê công việc-làm cho bức tranh sinh động đoạn 4 Câu 4SGK? Bằng nghệ thuật quan sát tinh tế, cách dùng từ gợi cảm ,chính xác và đầy sáng tạo, t/g vễ lên bức tranhlàng quê toàn Cả lớp đọc thầm theo Luyện đọc từ khó mục 1:vàng xuộm ,tràng hạt ,xoã xuống ,khe giậu Giải nghĩa từ khó SGK,và các từ chỉ màu sắc khác. HS hoạt động theo nhóm Cả lớp đọc thầm theo Lúa vàng xuộm Nắng-vàng hoe Xoan vàng lịm Tàu lá chuối-vàng ối +Vàng mợt của gà, chó: gợi tả con vật béo tốt có bộ lông óng ả,mợt mà +Quang cảnh không có cảm giác .không ma +Không ai tởng .ra đồng ngay +Phải rất yêu quê hơngvới quê hơng. màu vàngđặc sắc và sống động HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn -Luyện đọc theo nhóm - Gọi4HS đọc bài nối tiếp -Em hãy nêu ý chính của bài ? -Liên hệ thực tế : Màu sắc ở thành thị ntn ? HĐ4 :củng cố ,dặn dò -NX tiết học -đọc trớc bài :Nghìn năm văn hiến. Lớp NX sửa sai Màu lúa chín vàng .vàng mới. Lớp NX-cho điểm ý 3-mục I Tiết 1: Tập làm văn Cấu tạo của bài văn tả cảnh I . Mục đích yêu cầu _Nắm đợc cấu tạo 3 phần(mở bài ,thân bài ,kết luận)của bài văn tả cảnh. _Biết phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể II .Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng phụ trình bày cấu tạo bài Nắng tra II .Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : 2.Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài :SGV HĐ2:Hình thành khái niệm: Bài 1 - Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số 1 Giải nghĩa từ khó :màu ngọc lam ,nhạy cảm,ảo giác,hoàng hôn, - Xác định yêu cầu của bài 1 ? - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết quả,rút ra phần ghi nhớ SGK Lớp đọc thầm theo Cả lớp đọc thầm lần 2 Mở bài:từ đầuyên tĩnh này Thân bài :chấm dứt Lết luận : cònlại Nhóm khác NX Bài 2 -Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số 2 -Xác định yêu cầu của bài 2 -Thảo luận nhóm 4 Rút ra phần ghi nhớ SGK HĐ3: Luyện tập thực hành Bài 1: Gọi 1HS đọc đề bài,XĐ yêu cầu Thảo luận nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết quả HĐ4 :củng cố ,dặn dò -Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ -Vận dụng cách viết văn qua 2bài trên đểquan sát viết về một buổi sáng , tra hoặcchiều trong công viên hay đờng phố So sánh thứ tự mu tả của hai bài văn Bài Quang cảnh ngày mùa tả từng bộ phận của cảnh Bài Hoàng hôn tả sự thay đổi của cảnhtheo thời gian; . Nhiều HS nhắc lại ghi nhớ SGK đọc thầm bài Nắng tra Thảo luận nhómđôi Nhóm khác NX đáp án :SGVtr56 Tiết 2: LUYệN Từ Và CÂU Luyện tập về từ đồng nghĩa I . Mục đích yêu cầu -Tìm đợc nhiều từ đồng nghĩa với từ đã cho. -Cảm nhận đợc sự khác nhau giữa những từ đồng nghĩa không hoàn toàn ,từ đó biết cân nhắc ,lựa chọn phù hợp với văn cảnh. II .Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng phụ bài 1,3 II .Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : -Thế nào là từ đồng nghĩa ?Thế nào là từ đồng nghĩa hoàn toàn?VD? - Thế nào là từ đồng nghĩa không hoàn toàn?VD? 2.Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài : Nêu mục đích y/c của tiết học HĐ2: Hớng dẫn HS làm bài tập - Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số 1, Xác định yêu cầu của bài 1 ? Làm mẫu phần a - Tổ chức hoạt động nhóm làm phần còn lại Bài 2:Gọi HS trình bày miệng Bài 3: -Gọi HS đọc đề bài-XĐ yêu cầu của đề -Gọi HS lên điền vào bảng phụ -vì sao em lại chọn từ nhô mà không dùng từ ngoi hay mọc? Lớp đọc thầm theo Xanh :xanh biếc ,xanh bóng. Thảo luận nhóm đôi Nhóm khác NX, bổ sung đáp án :SGVtr58 HS nhận xét về ngữ pháp ,về nghĩa. chọn từ thích hợp . Lớp làm VBT Lớp NX,bổ sung Vậy khi duùng các từ đồng nghĩa ,các em phảI lu ý dùng từ cho phù hợp với văn cảnh HĐ3:củng cố ,dặn dò: -NX tiết học -Về nhà đọc lại đoạn văn Cá hồi vợt thácđể nhớ cách lựa chọn từ đồng nghĩa . Tiết 2: Tập làm văn Luyện tập tả cảnh I . Mục đích yêu cầu -Qua bài Buổi sớm trên cánh đồng ,HS hiểu thế nào là nghệ thuật quan sát và mu tả trong bài văn tả cảnh. -Biết lập dàn ý tả cảnh một buổi trong ngày và trình bày theo dàn ý những điều đã quan sát. II .Đồ dùng học tập: -Tranh phong cảnh. -Những ghi chép kết quả quan sát. -VBT -Bảng phụ ghi dàn ý bài 2 II .Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : -Bài văn gồm có mấy phần ?Nôị dung từng phần? -Nhắc lại cấu tạo của bài Nắng tra? 2.Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài : Nêu mục đích y/c của tiết học HĐ2: Luyện tập thực hành - Gọi 1 HS đọc yêu vầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1 ? - Tổ chức hoạt động nhóm - Gọi đại diện nhóm nêu kết quả GVnhấn mạnh nghệ thuật quan sát và chọn lọc chi tiết tả cảnh của t/g VD:Giữa những đám mây xám đục,vòm trời hiện ra nh những vực xanh vòi vọi ;một vài giọt ma loáng thoáng rơi Bài 2: -Gọi HS đọc đề ,XĐ yêu cầu đề bài. -Quan sát tranh -GV hớng dẫn HS quan sát những nét đẹp của bức tranh -Gọi HS trình bày miệng -Gọi 1HS có dàn bài tốt nhất lên trình bày cuối cùng HĐ3 : củng cố ,dặn dò -NX tiết học . Tiếp tục hoàn thành dàn ý , viết vào vở,chuẩn bị cho tiết sau. Lớp đọc thầm theo Thảo luận nhóm Nhóm khác NX, bổ sung đáp án:SGVtr61 . HS lựa chọn bức tranh mà mình thích nhất để tả. HS làm việc cá nhân vào VBT Lớp NX HS tự sửa bài của mình cho đầy đủ đáp án :SGVtr62 Tiết 3: TậP ĐọC Nghìn năm văn hiến I . Mục Tiêu : -Biết đọc đúng một văn bẩn khoa học thờng thức có bảng thống kê. -Hiểu : VN có truyền thống khoa cử lâu đời.Đó là bằng chứng về nền văn hoá lâu đời của nớc ta. II .Đồ dùng học tập: -Tranh minh hoạ SGK -Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê. III . Hoạt động dạy và học : 1Kiểm tra bài cũ : -Gọi 2HS đọc bài Quang cảnh ngày mùa và TLCH 2. Dạy bài mới a .Giới thiệu bài SGVtr63 b. Bài mới : HĐ1 :Luyện đọc đúng -Gọi 1HS khá - giỏi đọc bài -GV chia 3đoạn -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 Sửa lỗi khi HS ngắt nghỉ sai -Gọi 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi đoạn cho nhau ) -GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: đoạn 1 Câu 1 SGK? đoạn 2 Câu 2SGK? đoạn 3 Câu 3SGK? HĐ3: Luyện đọc diễn cảm -Từ ý từng đoạn HS nêu cách đọc -Thi đọc đoạn 1 -Luyện đọc theo nhóm - Gọi HS đọc bài -Em hãy nêu ý chính của bài ? -Liên hệ thực tế Để noi gơng cha ông các em cần phải làm gì ? HĐ4:củng cố ,dặn dò, NX tiết học Cả lớp đọc thầm theo Luyện đọc từ khó mục 1 Giải nghĩa từ khó mục :văn hiến, Văn miếu, Quốc Tử Giám, tiến sĩ, chứng tích HS hoạt động theo nhóm Cả lớp đọc thầm theo -Khách nớc ngoài 3000 tiến sĩ -Triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất :Triều Lê-104 khoa thi. -Triều đại có nhiều tiến sĩ nhất:Triều Lê- 1780 tiến sĩ. -Ngời VN . lâu đời. Từ đầu nh sau Lớp NX sửa sai ý 2 mục I VD:học giỏi Tiết 2: chính tả I . Mục đích yêu cầu -Nghe viết đúng ,trình bày đúng bài chính tả Lơng Ngọc Quyến. -Nắm đợc mô hình cấu tạo vần.Chép đúng tiếng ,vần vào mô hình . II .Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần bài 3 II .Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : -Gọi HS lên bảng viết từ khó bài trớc:ghê gớm,nghe ngóng,kiên quyết -GVnhận xét kết quả bài trớc 3. Dạy bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài HĐ2 : Hớng dẫn HS viết chính tả -GV đọc toàn bài GV tóm tắt nội dung chính của bài -Em hãy tìm những từ dễ viết sai ? -GV đọc từ khó -GV đọc bài -GV đọc bài lu ý từ khó HĐ3 : Chấm ,chữa bài GV chấm nhanh 1 số bài trớc lớp -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hớng dẫn HS làm bài tập -Gọi HS đọc bài 2,XĐ yêucầu đề bài Lu ý phần vần:ang ,uyên -Gọi HS đọc bài 3 XĐ yêucầu đề bài (GV treo bảng phụ ) Tổ chức hoạt động nhóm đôi -Gọi đại diện các nhóm chữa bài -Em hãy NX bảng : GV:Bộ phận không thể thiếu trong tiếng là âm chính và thanh. HĐ5 : Củng cố ,dặn dò -Lu ý những từ dễ viết sai trong bài -Về nhà luyện viết mu,khoét ,xích sắt,trung với nớc và các danh từ riêng:Đội Cấn, HS viết bảng con (giấy nháp ) HS viết vào vở HS soát lỗi HS đổi chéo bài soát lỗi HS làm việc cá nhân Các nhóm thảo luận Nhóm khác nhận xét, bổ sung -Các tiếng đều có âm chính-còn các bộ phận khác có thể có hoặc không Cả lớp sửa theo đáp án Tiết 3: LUYệN Từ Và CÂU Mở rộng vốn từ : Tổ quốc I . Mục đích yêu cầu -Mở rộng ,hệ thống hoá vốn từ về Tổ quốc -Biết đặt câu với những từ ngữ nói về quê hơng. II .Đồ dùng học tập: -Bảng phụ -Từ điển từ đồng nghĩa TV II .Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra HS làm bài tập tiết trớc 2.Dạy bài mới HĐ1: Giới thiệu bài SGV HĐ2:Hớng dẫn HS làm bài tập Bài1 - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1, xác định yêu cầu của bài 1 ? -Tổ chức làm việc cá nhân. -gọi HS trình bày miệng Bài2 Lớp đọc thầm theo -nớc nhà ,non sông. -đất nớc,quê hơng. [...]... Một chuyên gia máy xúc đoạn Qua khung cửa kính thân mật -Nắm đợc cách đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua II Đồ dùng học tập: Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần II Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : Gọi HS lên bảng viết các tiếng tiếng, biển, bìa, mía vào mô hình vần ; sau đó nêu qui tắc đánh dấu thanh trong từng tiếng Dạy bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài GV nêu mục đích,y/c tiết học... GV chấm nhanh 1 số bài trớc lớp -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hớng dẫn HS làm bài tập Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài -Gọi HS đọc bài 2 Các nhóm thảo luận Tổ chức hoạt động nhóm đôi Nhóm khác nhận xét, bổ sung -Gọi đại diện các nhóm chữa bài Cách đánh dấu thanh: +Trong các tiếng có ua (tiếng không có âm cuối) : dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính ua-chữ u + Trong các tiếng có uô (tiếng có âm cuối) : : dấu... NX trớc lớp Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hớng dẫn HS làm bài tập Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài -Gọi HS đọc bài 1 HS nối tiếp nhau lên bảng điền vần và dấu thanhvào mô hình (có thể đánh hoặc không đánh dấu thanh vào âm chính) đáp án: SGVtr87 HS chữa bài ttrong VBT Bài 3 Gọi HS đọc đề, xácđịnh y/c đề bài HS thảo luận nhóm Dấu thanh đặt ở âm chính Gọi HS nêu ý kiến của mình Gọi HS nhắc lại nhiều lần H 5 : Củng... nhiều lần H 5 : Củng cố ,dặn dò -Lu ý những từ dễ viết sai trong bài -Về nhà luyện viết -Ghi nhớ qui tắc đánh dấu thanh trong tiếng Tiết 5: LUYệN Từ Và CÂU Mở rộng vốn từ : Nhân dân I Mục đích yêu cầu - Mở rộng , hệ thống hoá vốn từ về Nhân dân , biết một số thành ngữ ca ngợi phẩm chất của nhân dân Việt Nam -Tích cực hoá vốn từ ( sử dụng từ đặt câu ) II Đồ dùng học tập: -Bảng phụ viết lời giải BT 3b... trớc lớp -Rút kinh nghiệm HĐ4 : Hớng dẫn HS làm bài tập -Gọi HS đọc bài 2 Đọc ,nêu yêu cầu của đề bài GVlật bảng phụ,gọi HS lên bảng làm HS làm việc cá nhân -Gọi HS đọc bài 3 Lớp NX,Bổ sung Tổ chức hoạt động nhóm đôi -Gọi đại diện các nhóm chữa bài ,rút ra Các nhóm thảo luận Nhóm khác nhận xét, bổ sung qui tắc +Trong tiếng không có âm cuối:đặt dấu thanh ở chữ cái đầu ghi nguyên âm đôi +Trong tiếng. .. 3HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 Cả lớp đọc thầm theo Luyện đọc từ khó : chim gù, trái đất quay, ta là nụ, Giải nghĩa từ khó: hải âu, năm châu, khói hình nấm, bom H, bom A, hành tinh -Luyện đọc theo cặp (lặp lại 2vòng , đổi HS hoạt động theo nhóm đoạn cho nhau ) Cả lớp đọc thầm theo -GV đọc mẫu cả bài HĐ2:Tìm hiểu bài: + nh quả bang xanh ,có tiếng chim bồ đoạn 1 câu và cánh hải âu vờn sóng Câu 1 SGK? +... của tiết học HĐ2:Hớng dẫn HS luyện tập - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác Lớp đọc thầm theo định yêu cầu của bài 1 ? Cả lớp đọc thầm lần 2 (HS đọc cả phần lu ý) Lớp NX, bổ sung -Gọi 1 vài HS đọc bài của mình VD: Mở bài: giới thiệu bao quát (HS làm dàn ý chi tiết hơn ) Thân bài: tả từng phần của trờng: +sân trờng +lớp học +phòng truyền thống ở toà nhà chính +vờn trờng + Kết luận: Nêu cảm nghĩ... dới, sống Giải thích nghĩa câu cuối? Bài 3: Gọi HS lên điền vào bảng phụ HS làm VBT đọc thuộc lòng cả 3 câu Lớp NX,sửa sai Bài 4: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 4 ,xác đáp án: nhỏ, vụng , khuya định yêu cầu của bài 4 ? Bài 5: Lu ý theo mẫu Gọi HS trình bày miệng Khuyến khích HS tìm nhiều từ Lớp NX,sửa sai HĐ4 :củng cố ,dặn dò Khuyến khích HS đặt câu đúng,từ ngữ giàu -NX tiết học -Học thuộc các thành... 1.Tả cảnh một buổi sáng(hoặc tra, chiều) trong một vờn cây (hay trong công viên ,trên đờng phố, trên cánh đồng,nơng rẫy ) 2.Tả một cơn ma 3.Tả ngôi nhà của em (hoặc căn hộ , phòng ở của gia đình em) GV treo bảng phụ dàn bài chung HS làm bài ,cuối giờ thu chấm HĐ3 :củng cố ,dặn dò Đọc trớc nội dung tiết TLV tuần 5 ( Luyện tập làm báo cáo thống kê ),nhớ lại những điểm số của em trong tháng để làm tốt bài... của vần;bớc đầu làm quen với vần có âm cuối u Nắm đợc qui tắc đánh dấu thanh trong tiếng II Đồ dùng học tập: -VBTTV -Bảng kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần II Hoạt động dạy và học 1.Kiểm tra bài cũ : Gọi HS lên bảng chép vần của các tiếngtrong hai dòng thơđã cho vào mô hình 2.Dạy bài mới : HĐ1 : Giới thiệu bài GV nêu mục đích, y/c của tiết học Cả lớp đọc thầm theo HĐ2 : Hớng dẫn HS nhớ -viết chính tả - Gọi . ngoi hay mọc? Lớp đọc thầm theo Xanh :xanh biếc ,xanh bóng. Thảo luận nhóm đôi Nhóm khác NX, bổ sung đáp án :SGVtr58 HS nhận xét về ngữ pháp ,về nghĩa. chọn từ thích hợp . Lớp làm VBT Lớp NX,bổ. nhân Các nhóm thảo luận Nhóm khác nhận xét, bổ sung -Các tiếng đều có âm chính-còn các bộ phận khác có thể có hoặc không Cả lớp sửa theo đáp án Tiết 3: LUYệN Từ Và CÂU Mở rộng vốn từ : Tổ quốc I. dấu thanhvào mô hình. (có thể đánh hoặc không đánh dấu thanh vào âm chính) đáp án: SGVtr87 HS chữa bài ttrong VBT Dấu thanh đặt ở âm chính Gọi HS nhắc lại nhiều lần Tiết 5: LUYệN Từ Và CÂU Mở rộng

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1:

 • Tiết 1:

 • Tiết 1:

 • Tiết

 • Tiết 1:

 • Tiết 2:

 • Tiết 2:

  • Luyện tập tả cảnh

  • LUYệN Từ Và CÂU

  • Kể CHUYệN

 • Tiết

  • TậP ĐọC

 • Tiết

 • Tiết6

 • Tiết6: Tập làm văn

 • Tiết 7

 • Tiết

 • Tiết

 • Tiết

  • Tiết

 • Tiết

 • Tiết

 • Tiết

  • Tập làm văn

   • Tiết9:

 • Tiết

 • Tiết

  • Tiết

 • Tiết

 • Tiết

 • Tiết

  • Tập làm văn

 • Tiết

  • Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

 • Tiết 11:

 • Tiết6:

 • Tiết

  • Kể CHUYệN

 • Tiết 11:

 • Tiết 12:

 • Tiết12:

 • Tiết

 • Tiết

  • Từ nhiều nghĩa

 • Tiết

 • Tiết

 • Tiết 14

 • Tiết 14

  • Luyện tập tả cảnh

 • Tiết 15

 • Tiết

 • Tiết

  • Kể CHUYệN

   • Tiết

  • TậP ĐọC

 • Tiết

 • Tiết14

 • Tiết

  • TậP ĐọC

 • Tiết8:

 • Tiết

 • Tiết

  • Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

   • Tiết

 • Tiết

 • Tiết

 • Tiết

  • TậP ĐọC

  • Tiết 2

  • Tiết 3

  • Tiết 4

  • Tiết 5

  • Tiết 6

   • Tiết

  • Tiết

  • LUYệN Từ Và CÂU

 • Tiết

  • Kể CHUYệN

 • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • LUYệN Từ Và CÂU

   • Tiết

   • Trồng rừng ngập mặn

    • Tiết

  • LUYệN Từ Và CÂU

   • Tiết

   • Tiết

  • LUYệN Từ Và CÂU

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

    • Kể chuyện đã nghe, đã đọc

   • Về ngôi nhà đang xây

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • HS làm việc cá nhân

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

  • Kể CHUYệN

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết 2

   • Tiết 3

   • Tiết 4

   • Tiết 5

   • Tiết 6

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

  • LUYệN Từ Và CÂU

   • Câu ghép

    • Tiết

  • LUYệN Từ Và CÂU

  • Cách nối các vế câu ghép

  • TậP ĐọC

   • Thái sư Trần Thủ Độ

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

    • Tiết

   • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

    • Tiết

   • Lập chương trình hoạt động

    • Tiết

   • Trí dũng song toàn

    • Tiết

 • Tiết

 • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

 • Tiết

  • Kể CHUYệN

   • Tiết

   • Tiết

  • LUYệN Từ Và CÂU

   • Tiết

   • Tiết

  • Kể CHUYệN

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

    • TậP ĐọC

  • LUYệN Từ Và CÂU

   • Tiết

    • TậP ĐọC

   • Tiết

  • Kể CHUYệN

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Mở rộng vốn từ : Truyền thống

 • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết

  • Tiết 2

  • Tiết 3

  • Tiết 5

  • Tiết 6

  • Tiết 7

  • Kiểm tra

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

  • TậP ĐọC

   • Tiết

   • Tiết

   • Tiết

    • TậP ĐọC

   • Tiết

   • Tiết

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan