Giáo án Kể chuyện lớp 5 cả năm_CKTKN

52 1.5K 11
Giáo án Kể chuyện lớp 5 cả năm_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă Tiết 1: KỂ CHUYỆN LÝ TỰ TRỌNG I. MỤC TIÊU: - Dựa vào lời kể GV và tranh minh họa, kể được toản bộ câu chuyện và kể được ý nghĩa câu chuyện. *Học sinh khá giỏi kể được câu chuyện một cách sinh động, nêu đúng ý nghĩa câu chuyện - Hiểu ý nghóa câu chuyện: ca ngợi anh Lý Tự Trọng giàu lòng yêu nước, dũng cảm bảo vệ đồng đội, hiên ngang bất khuất trước kẻ thù. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tranh minh họa cho truyện (tranh phóng to) - Học sinh: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động: Hát 2. Bài cũ: Kiểm tra SGK 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Tìm hiểu bài - GV kể chuyện - Học sinh lắng nghe và quan sát tranh _Giải nghóa một số từ khó Sáng dạ - Mít tinh - Luật sư - Thành niên - Quốc tế ca * Hoạt động 2: - Hướng dẫn học sinh kể a) Yêu cầu 1 - 1 học sinh đọc yêu cầu -Làm bài, trình bài - GV nhận xét treo bảng phụ: lời thuyết minh cho 6 tranh - Cả lớp nhận xét b) Yêu cầu 2 - Học sinh thi kể toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh và lời thuyết minh của tranh. - Cả lớp nhận xét - GV lưu ý học sinh: khi thay lời nhân vật thì vào phần mở bài các em phải giới thiệu ngay nhân vật em sẽ nhập vai. - Học sinh khá giỏi có thể dùng thay lời nhân vật để kể. - GV nhận xét. * Hoạt động 3: Trao đổi về ý nghóa câu chuyện - Tổ chức nhóm - Em hãy nêu ý nghóa câu chuyện. - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét chốt lại. - Các nhóm khác nhận xét. 1 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă Củng cố: - Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. - Mỗi dãy chọn ra 1 bạn kể chuyện -> lớp nhận xét chọn bạn kể hay nhất. 5. Tổng kết - dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện. - Chuẩn bò: Kể chuyện đã nghe, đã đọc: “Về các anh hùng, danh nhân của đất nước”. - Nhận xét tiết học 2 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă Tiết 2 : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. Mục tiêu: - Chọn được một chuyện về các anh hùng, danh nhân của đất nước ta và kể lại được rõ ràng, đủ ý. * Học sinh khá giỏi tìm được truyện ngồi SGK, kể chuyện một cách tự nhiên, sinh động. - Hiểu nội dung chính và biết trao đổi về ý nghóa câu chuyện. II. Chuẩn bò: - Tài liệu về các anh hùng danh nhân của đất nước III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ:  Giáo viên nhận xét - cho điểm (giọng kể - thái độ). - 2 học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện về anh Lý Tự Trọng. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện - Hoạt động lớp Đề bài: Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về các anh hùng danh nhân ở nước ta. - 2 học sinh lần lượt đọc đề bài. - Học sinh phân tích đề. - Gạch dưới: đã nghe, đã đọc, anh hùng - Yêu cầu học sinh giải nghóa. - 1, 2 học sinh đọc đề bài và gợi ý. - Lần lượt học sinh nêu tên câu chuyện em đã chọn. * Hoạt động 2: - Hoạt động cá nhân, lớp - Học sinh kể câu chuyện và trao đổi về nội dung câu chuyện. - Học sinh giới thiệu câu chuyện mà em đã chọn. - 2, 3 học sinh khá giỏi giới thiệu câu chuyện mà em đã chọn, - Học sinh làm việc theo nhóm.  Giáo viên nhận xét cho điểm - Từng học sinh kể câu chuyện của mình. * Hoạt động 3: Củng cố - Trao đổi về ý nghóa câu chuyện. - Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. - Nhắc lại một số câu chuyện. - Đại diện nhóm kể câu chuyện. 5. Tổng kết - dặn dò: - Mỗi em nêu ý nghóa của câu chuyện. - Tìm thêm truyện về các anh hùng, danh nhân. - Chuẩn bò: Kể một việc làm tốt của một người mà em biết đã góp phần xây dựng quê hương đất nước. - Mỗi dãy đề cử ra 1 bạn kể chuyện → 3 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă - Nhận xét tiết học Tiết 3 : KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu: -Học sinh kể một câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia hoặc được biết qua truyền hình, phim ảnh hay đã nghe, đã đọc) về người có việc làm tốt góp phần xây dựng q hương đất nước. - Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện đã kể. -Kể rõ ràng, tự nhiên. -Có ý thức làm việc tốt để góp phần xây dựng quê hương. II. Chuẩn bò: - Một số tranh gợi ý việc làm tốt thể hiện ý thức xây dựng quê hương đất nước. - SGK III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: Kể chuyện đã nghe, đã đọc.  Giáo viên nhận xét - 1, 2 học sinh kể lại câu chuyện mà em đã được nghe, hoặc đã đọc về danh nhân. 3. Giới thiệu bài mới: Đề bài: Kể lại việc làm tốt của một người mà em biết đã góp phần xây dựng quê hương đất nước. 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. - Hoạt động cá nhân, lớp, nhóm a) Hướng dẫn học sinh tìm hiểu yêu cầu bài. - 1 học sinh đọc đề bài - cả lớp đọc thầm. - Yêu cầu học sinh phân tích đề - Học sinh vừa đọc thầm, vừa gạch dưới từ ngữ quan trọng. - HS lần lượt đọc gợi ý trong SGK. - Học sinh có thể trao đổi những việc làm khác. - Lần lượt học sinh nêu đề tài em chọn kể. - Học sinh nối tiếp nhau đọc gợi ý 2 (Tìm các câu chuyện ở đâu?) ý 3 (Kể như thế nào?). - Học sinh đọc thầm ý 3. * Hoạt động 2: T.hành, luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp b) Thực hành kể chuyện trong nhóm. - Học sinh viết nhanh ra nháp dàn ý câu chuyện đònh kể (Mở đầu - Diễn biến - Kết thúc). 4 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă  Giáo viên theo dõi từng nhóm để uốn nắn - sửa chữa. c)Thực hành kể chuyện trước lớp. - Đại diện nhóm kể câu chuyện của mình.  Giáo viên theo dõi chấm điểm - Cả lớp theo dõi * Hoạt động 3: Củng cố - Khen ngợi, tuyên dương - Lớp chọn bạn kể chuyện hay nhất 5. Tổng kết - dặn dò: - Tập kể lại câu chuyện - Chuẩn bò: Tiếng vó cầm ở Mó Lai - Nhận xét tiết học 5 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă Tiết 4 : KỂ CHUYỆN TIẾNG VĨ CẦM Ở MĨ LAI I. Mục tiêu: -Dựa vào lời kể của giáo viên và những hình ảnh minh họa và lời thuyết minh kể được câu chuyện đúng ý, ngắn gọn, rõ các chi tiết trong truyện. - Hiểu được nội dung, ý nghóa câu chuyện: ca ngợi người Mĩ có lương tâm dũng cảm đã ngăn chặn và tố cáo tội ácï của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. -Ghét chiến tranh, yêu chuộng hòa bình. II. Chuẩn bò: - Các hình ảnh minh họa bằng phim trong. - SGK III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ:  Giáo viên nhận xét - 1, 2 học sinh kể lại câu chuyện mà em đã được chứng kiến, hoặc đã tham gia. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: - Giáo viên kể chuyện 1 lần - Học sinh lắng nghe và quan sát tranh. - Viết lên bảng tên các nhân vật trong phim: - Giáo viên kể lần 2 - Minh họa và giới thiệu tranh và giải nghóa từ. * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. - 1 học sinh đọc yêu cầu - Từng nhóm tiếp nhau trình bày lời thuyết minh cho mỗi hình. - Cả lớp nhận xét * Hoạt động 3: Trao đổi về ý nghóa của câu chuyện. - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Các nhóm bàn bạc, thảo luận nêu ý nghóa của câu chuyện. - Chọn ý đúng nhất. * Hoạt động 4: Củng cố - Tổ chức thi đua - Các tổ thi đua tìm bài thơ, bài hát hay truyện đọc nói về ước vọng hòa bình. 6 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă 5. Tổng kết - dặn dò: - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bò: Kể chuyện đã nghe, đã đọc. - Nhận xét tiết học Tiết 5 : KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ HỌC I. Mục tiêu: - Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hòa bình , chống chiến tranh; biết trao đổi, nội dung và ý nghóa câu chuyện. -Kể tự nhiên, rõ ràng, giọng kể phù hợp với từng nhân vật. -Yêu hòa bình, có ý thức đoàn kết với tập thể lớp. II. Chuẩn bò: - Sách, truyện ngắn với chủ điểm hòa bình - Sách, truyện ngắn với chủ điểm hòa bình III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ:  Giáo viên nhận xét - cho điểm - 2 học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện “Tiếng vó cầm ở Mó Lai” 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu của giờ học - Hoạt động lớp, cá nhân - 1 học sinh đọc đề bài - Học sinh gạch dưới những từ ngữ quan trọng ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh - Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu đúng yêu cầu đề bài - Cả lớp đọc thầm toàn bộ phần đề bài và phần gợi ý - Truyện tham khảo: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ, Những con sếu bằng giấy ,… - lần lượt học sinh nêu lên câu chuyện em sẽ kể - Nhắc các em chú ý kể chuyện theo trình tự: + Giới thiệu với các bạn tên câu chuyện em chọn kể; cho biết em đã nghe, đọc truyện đó ở đâu, vào dòp nào. + Phần kể chuyện đủ 3 phần: mở đầu, diễn biến, kết thúc. + Kể tự nhiên, cố thể kết hợp động tác, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn. * Hoạt động 2: Học sinh thực hành kể và trao - Hoạt đọng nhóm 7 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă đổi ý nghóa câu chuyện. - Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành kể và trao đổi ý nghóa câu chuyện - Học sinh làm việc theo nhóm - Từng học sinh kể câu chuyện của mình. - Trao đổi về ý nghóa câu chuyện - Giáo viên hướng dẫn học sinh thi kể chuyện theo nhóm. - Đại diện nhóm kể chuyện (Động tác, điệu bộ, giọng kể) - Nêu ý nghóa của câu chuyện - GV nhận xét - Cả lớp nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. - Chọn câu chuyên yêu thích, vì sao? - Suy nghó của bản thân khi nghe câu chuyện. 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: Kể lại câu chuyện em đã là thể hiện tình hữu nghò giữa nhân dân ta và nhân dân các nước. - Nhận xét tiết học 8 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă Tiết 6 : KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu: -Biết kể một câu chuyện (được chứng kiến, tham gia hoặc đã nghe, đã học) về tình hữu nghò giữa nhân dân ta với nhân dân các nước hoặc nói về một nước đuộc biết qua truyền hình, phim ảnh. -Giáo dục học sinh biết trân trọng và vun đắp tình hữu nghò giữa nhân dân ta với nhân dân các nước bằng những việc làm cụ thể. II. Chuẩn bò: - Một số cốt truyện để gợi ý nếu học sinh không xác đònh được nội dung cần kể. - Học sinh sưu tầm một số tranh nói về tình hữu nghò giữa nhân dân ta với nhân dân các nước như gợi ý học sinh tìm câu chuyện của mình. III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: - Hát 2. Bài cũ: - Kể câu chuyện đã nghe, đã đọc về chủ điểm hòa bình. - 2 học sinh kể  Giáo viên nhận xét - ghi điểm - Nhận xét 3. Giới thiệu bài mới: -HS lắng nghe 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu đề bài - Hoạt động lớp - Ghi đề lên bảng - 1 học sinh đọc đề Gạch dưới những từ quan trọng trong đề - Học sinh phân tích đề +Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến ,hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghò giữa nhân dân ta với nhân dân các nước”. + Nói về một nước mà em được biết qua truyền hình, phim ảnh ,… - Đọc gợi ý đề 1 và đề 2 / SGK 57 - Tìm câu chuyện của mình. → nói tên câu chuyện sẽ kể. - Lập dàn ý ra nháp → trình bày dàn ý (2 HS) * Hoạt động 2: Thực hành kể chuyện trong - Hoạt động nhóm (nhóm 4) 9 Tu n:……… Ngày d y:………………… GV: Nguy n V n Minh ầ ạ ễ ă nhóm - Học sinh nhìn vào dàn ý đã lập → kể câu chuyện của mình trong nhóm, cùng trao đổi về ý nghóa câu chuyện - Giáo viên giúp đỡ, uốn nắn * Hoạt động 3: Thực hành kể chuyện trước lớp - Hoạt động lớp - Khuyến khích học sinh kể chuyện kèm tranh (nếu có) - 1 học sinh khá, giỏi kể câu chuyện của mình trước lớp. - Các nhóm cử đại diện kể (bắt thăm chọn nhóm)  Giáo viên nhận xét - tuyên dương - Lớp nhận xét - Giáo dục thông qua ý nghóa - Nêu ý nghóa * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động lớp - Tuyên dương - Lớp giơ tay bình chọn bạn kể chuyện hay nhất - Em thích câu chuyện nào? Vì sao? - Học sinh nêu → Giáo dục 5. Tổng kết - dặn dò: - Nhận xét, tuyên dương tổ hoạt động tốt, học sinh kể hay - Tập kể câu chuyện cho người thân nghe. - Chuẩn bò: Cây cỏ nước Nam - Nhận xét tiết học 10 [...]... câu chuyện - Cả lớp đọc thầm - Tổ chức cho học sinh thi đua kể chuyện - Từng học sinh trong nhóm kể câu chuyện của mình và trao đổi với nhau về ý nghóa câu chuyện - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Đại diện các nhóm thi kể chuyện  Hoạt động 3: Củng cố trước lớp và nêu ý nghóa câu chuyện - Bình chọn bạn kể chuyện hay mà mình kể - Cả lớp nhận xét và bình chọn - Tuyên dương người kể chuyện hay nhất 5 Tổng... gợi ý 1 – 2 ở SGK Cả lớp đọc thầm - 4 – 5 học sinh tiếp nối nhau nêu tên câu chuyện kể - 1 học sinh đọc gợi ý 3 → viết nhanh ra nháp dàn ý câu chuyện kể - 1 học sinh đọc gợi ý 4 về cách kể - Từng học sinh trong nhóm kể câu chuyện của mình Sau đó cả nhóm cùng trao đổi về ý nghóa câu chuyện - Đại diện các nhóm thi đua kể chuyện - Cả lớp nhận xét, chọn người kể chuyện hay KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG... bài 2 (lập dàn ý cho câu chuyện) – Cả lớp đọc thầm - Học sinh lập dàn ý - Học sinh lần lượt giới thiệu trước lớp dàn ý câu chuyện em chọn - Cả lớp nhận xét - Đọc gợi ý 3, 4 - Học sinh lần lượt kể chuyện - Lớp nhận xét - Nhóm đôi trao đổi nội dung câu chuyện - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - Mỗi em nêu ý nghóa của câu chuyện - Cả lớp trao đổi, bổ sung - Chọn bạn kể chuyện hay nhất Tuần:………... 2, 3, cả lớp đọc thầm - Học sinh tiếp nối nhau nói tên câu chuyện mình chọn kể - Học sinh lập dàn ý cho câu chuyện của mình kể (trên nháp) - 2, 3 học sinh trình bày dàn ý của mình - Cả lớp nhận xét - Học sinh các nhóm từ dàn ý của mỗi bạn sẽ kể câu chuyện cho nhóm mình nghe - Cùng trao đổi với nhau ý nghóa của câu chuyện, cử đại diện nhóm thi kể chuyện trước lớp - Cả lớp nhận xét - Sau mỗi câu chuyện, ... 1: Giáo viên kể chuyện - Giáo viên kể chuyện lần 1 - Giáo viên kể lần 2 lần 3 - Giáo viên viết một số từ khó lên bảng Yêu cầu học sinh đọc chú giải  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh kể chuyện - Yêu cầu 1: - Giáo viên góp ý, bổ sung nhanh cho học sinh - Yêu cầu học sinh chia nhóm nhỏ tập kể từng đoạn câu chuyện và trao đổi ý nghóa của câu chuyện - Yêu cầu 2, 3: - Giáo viên mời đại diện các nhóm thi kể. .. của đề bài - Các nhóm cử đại diện thi kể chuyện - Cả lớp nhận xét - Các nhóm phát biểu ý kiến - Cả lớp bình chọn người kể chuyện hay nhất KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I Mục tiêu: - Kể lại câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh - Sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý - Biết và trao đổi về nội dung câu chuyện II Chuẩn bò: + Giáo viên: Một số sách báo, truyện viết... học sinh kể chuyện và tìm hiểu ý nghóa câu chuyện ♦Yêu cầu 1: Kể từng đoạn câu chuyện - Giáo viên nhắc nhở học sinh chú ý kể những ý cơ bản của câu chuyện không cố nhớ để lặp lại nguyên văn từng lời kể của thầy cô - Cho học sinh tập kể trong nhóm - Tổ chức cho học sinh thi đua kể chuyện ♦ Yêu cầu 2: Kể toàn bộ câu chuyện - Giáo viên nêu yêu cầu của bài, cho học sinh thi đua kể toàn bộ câu chuyện ♦... Nêu yêu cầu: Kể chuyện trong nhóm, trao đổi ý nghóa câu chuyện Đại diện nhóm kể chuyện hoặc chọn câu chuyện hay nhất cho nhóm sắm vai kể lại trước lớp - Học sinh kể chuyện trong nhóm, trao đổi về ý nghóa của truyện - Nhóm cử đại diện thi kể chuyện trước lớp - Trả lời câu hỏi của các bạn về nội dung, ý nghóa của câu chuyện sau khi kể xong - Nhận xét, tính điểm về nội dung, ý nghóa câu - Lớp trao đổi,... trước lớp tên câu chuyện sẽ kể * Gợi ý: - Giới thiệu với các bạn tên câu chuyện (tên nhân vật trong chuyện) em chọn kể; em đã nghe, đã đọc câu chuyện đó ở đâu, vào dòp nào - Kể diễn biến câu chuyện - Nêu cảm nghó của bản thân về câu chuyện * Chú ý kể tự nhiên, có thể kết hợp động tác, điệu bộ cho câu chuyện thêm sinh động * Hoạt động 2: Thực hành kể và trao đổi về - Hoạt động nhóm, lớp nội dung câu chuyện. .. việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh - 1 học sinh đọc - Cả lớp đọc thầm - Học sinh đọc - 1 học sinh đọc - Cả lớp đọc thầm - Từng học sinh trong nhóm kể câu chuyện của mình và trao đổi với nhau về ý nghóa câu chuyện - Đại diện các nhóm thi kể chuyện trước lớp và nêu ý nghóa câu chuyện mà mình kể - Cả lớp nhận xét và bình chọn người kể chuyện hay nhất - Học sinh tự chọn - Nêu những điểm hay cần học . Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất. - Mỗi dãy chọn ra 1 bạn kể chuyện -> lớp nhận xét chọn bạn kể hay nhất. 5. Tổng kết - dặn dò - Về nhà tập kể lại chuyện. - Chuẩn bò: Kể chuyện đã nghe,. c)Thực hành kể chuyện trước lớp. - Đại diện nhóm kể câu chuyện của mình.  Giáo viên theo dõi chấm điểm - Cả lớp theo dõi * Hoạt động 3: Củng cố - Khen ngợi, tuyên dương - Lớp chọn bạn kể chuyện. ạ ễ ă 5. Tổng kết - dặn dò: - Về nhà tập kể lại chuyện - Chuẩn bò: Kể chuyện đã nghe, đã đọc. - Nhận xét tiết học Tiết 5 : KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE , ĐÃ HỌC I. Mục tiêu: - Kể lại một

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1: KỂ CHUYỆN

 • LÝ TỰ TRỌNG

 • Hoạt động dạy

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • KỂ CHUYỆN ĐƯC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • ÔN TẬP

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • HOẠT ĐỘNG CỦA G

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan