Giáo án Chính tả lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

43 1K 5
Giáo án Chính tả lớp 5 HK2_CKTKN_FULL

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 19 CHÍNH TẢ Nghe - viết : NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC I / Mục đích yêu cầu : -Nghe – viết đúng bài chính tả,trình bài đúng hình thức văn xi - Làm được bài tập BT2, BT3a/b hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn II / Đồ dùng dạy học : 04 tờ giấy khổ to viết nội dung bài tập 2 và bảng phụ viết sẵn bài tập 3 . III / Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn đònh lớp: 2- Kiểm tra bài cũ : GV nhận xét và tổng kết HKI , nhắc nhở HKII 3 / Bài mới : a - Giới thiệu bài : Hỏi: Có em nào biết câu nói: “Khi nào đất nước này hết cỏ, nước Nam ta mới hết người đánh tây” là của ai không? GV: Các em ạ! Đó chính là câu nói nổi tiếng của nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực. Ông là người như thế nào? Ông sinh ra và lớn lên ở đâu? Câu nói đó, ng nói trong trường hợp nào? Bài chính tả hôm nay sẽ giúp các em biết được điều đó. b - Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc bài chính tả trong SGK . -Hỏi : Bài chính tả cho em biết điều gì ? . +GV nhấn mạnh : Nguyễn Trung Trực là nhà yêu nước nổi tiếng của VN .Trước lúc hy sinh ông đã có 1 câu nói khẳng khái lưu danh muôn thưở “Bao giờ người Tây nhổ cỏ hết nước Namthì mới hết người Nam đánh Tây “ và lưu ý cách viết các tên riêng … -Cho HS đọc thầm lại đoạn văn . Hát vui -HS lắng nghe. HS trả lời. -HS lắng nghe. -HS theo dõi SGK và lắng nghe. -Ca ngợi Nguyễn Trung Trực, Nhà yêu nước của dân tộc ta. -HS đọc thầm lại đoạn văn . 1 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Hướng dẫn HS viết đúng những từ mà HS dễ viết sai : chài lưới , nổi dậy , khẳng khái . -GV đọc bài cho HS viết . -GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi . -Chấm chữa bài : +GV chọn chấm một số bài của HS. +Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm . -GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp . c - Hướng dẫn HS làm bài tập : * Bài tập 2 : -1 HS nêu yêu cầu của bài tập . -GV nhắc lại ghi nhớ cách làm . -Cho HS trao đổi theo cặp . -GV dán 04 tờ giấy lên bảng . -04 HS trình bày kết quả. -GV nhận xét tuyên dương . * Bài tập 3a : -1 HS nêu yêu cầu của bài tập . -Cho HS đọc thầm bài : Làm việc cho cả ba thời kỳ , sau đó viết câu cần điền ra nháp. -Cho HS trình bày kết quả . -Cho 1 HS đọc toàn bài . 4 - Củng cố: -Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt . 5 Dặn dò -Về xem lại các lỗi viết sai và viết lại cho đúng. Bài chính tả cho em biết điều gì ? -Chuẩn bò bài sau : Nghe – viết : “Cánh cam lạc mẹ “ -HS viết từ khó trên giấy nháp. -HS viết bài chính tả. - HS soát lỗi . -2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau để chấm. -HS lắng nghe. -1 HS nêu yêu cầu của bài tập . -HS lắng nghe. -HS trao đổi theo nhóm . -4 HS lên bảng thi trình bày kết quả . -HS lắng nghe. -1 HS nêu yêu cầu của bài tập . -HS HS đọc thầm bài : Làm việc cho cả ba thời kỳ , sau đó viết câu cần điền ra nháp. -Đại diện nhóm lên bảng trình bày kết quả . - 1 HS đọc toàn bài. -HS lắng nghe. 2 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 CHÍNH TẢ Nghe - viết : CÁNH CAM LẠC MẸ I / Mục đích yêu cầu : - Viết đúng chính tả, trình bày đúng khổ thơ - Tìm và điền đúng các chữ cái thích hợp (BT 2a) hoặc điền đúng o hay ơ và dấu thanh vào chố trống (BT 2b) - HS yếu làm đúng BT 2 a hoặc 2b theo gợi ý của GV - Giáo dục tình cảm yêu quý các loài vật trong môi trường thiên nhiên, nâng cao ý thức BVMT - Phương thức thích hợp :Khai thác trực tiếp nội dung bài. II / Đồ dùng dạy học : -04 tờ giấy khổ to viết nội dung bài tập 2a , bảng phụ . -HS vở chính tả III / Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn đònh lớp : 2 / Kiểm tra bài cũ : 02 HS lên bảng viết : giấc ngủ , tháng giêng , ngọt ngào , dành dụm . GV nhận xét cho điểm. 3 / Bài mới : a / Giới thiệu bài : Chú cánh cam đi lạc mẹ. Tiếng cánh cam gọi mẹ đặc trên lối mòn . Các con vật đã giúp chú tìm mẹ. Cánh cam có tìm được mẹ hay không? Bài chính tả cánh cam lạc mẹ hôm nay sẽ cho các em biết được điều đó. b / Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc bài chính tả trong SGK . -Nêu nội dung bài thơ . -Cho HS đọc thầm bài thơ . - 02 HS lên bảng viết : giấc ngủ , tháng giêng , ngọt ngào , dành dụm .(Cả lớp viết vào vở ) -HS lắng nghe. -HS theo dõi SGK và lắng nghe. -HS phát biểu : Cánh cam lạc mẹ vẫn được sự che chở yêu thương của bạn bè . 3 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Hướng dẫn HS viết đúng những từ mà HS dễ viết sai : xô vào , khản đặc , râm ran , giã gạo . -GV đọc bài cho HS viết . -GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi . -Chấm chữa bài : +GV chọn chấm một số bài của HS. +Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm . -GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp . c / Hướng dẫn HS làm bài tập : * Bài tập 2a : -1 HS nêu yêu cầu của bài tập . -GV giải thích cách làm theo yêu cầu bài . -Cho HS làm việc cá nhân . -Cho HS trình bày kết quả trên bảng phụ . -GV nhận xét , sửa chữa . -GV cho HS đọc lại toàn bài . + Hỏi: Nêu tính khôi hài của mẫu chuyện vui giữa cơn hoạn nạn ? 4 / Củng cố - Bài chính tả cho em biết gì ? -Nhận xét tiết học biểu dương HS viết tốt . 5. Dặn dò -Về nhà kể lại mẫu chuyện cho người thân nghe. -Về xem lại các lỗi viết sai và viết lại cho đúng. -Chuẩn bò bài sau : Nghe – viết : “ Trí dũng song toàn “ -HS đọc thầm lại bài thơ . -HS viết từ khó trên giấy nháp. -HS viết bài chính tả. - HS soát lỗi . -2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau để chấm. -HS lắng nghe. -1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2a. -HS lắng nghe. -HS làm việc cá nhân . -HS trình bày kết quả trên bảng phụ. -HS lắng nghe. 1 HS đọc toàn bài. + Anh chàng ích kỷ không hiểu ra rằng : Nếu thuyền chìm thì anh ta cũng rồi đời . - Cánh cam lạc mẹ vẫn được sự che chở yêu thương của bạn bè . -HS lắng nghe. 4 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 21 CHÍNH TẢ Nghe - viết : TRÍ DŨNG SONG TOÀN ( Từ Thấy sứ thần việt nam … đến hết ) I / Mục đích yêu cầu : - Nghe - viết đúng chính tả , trình bày đúng hình thức bài văn xuôi - Làm được BT 2a hoặc BT 2b; BT 3a hoặc 3b tuỳ thuộc đối tượng HS từng vùng - HS khá, giỏi làm được tất cả các BT - HS yếu được GV gợi ý để lựa chọn BT 2a hoặc BT 2b; BT 3a hoặc BT 3b II / Đồ dùng dạy học : 04 tờ giấy khổ to viết sẵn nội dung bài tập 2 a ; 2 b . III / Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn đònh : 2/ Kiểm tra bài cũ : 02 HS lên bảng viết : giữa dòng , giấu , tức giận , khản đặc . 3 / Bài mới : Giới thiệu bài : Hôm nay, ta lại được gặp danh nhân trí dũng song toàn của nước ta. Ông Giang Văn Minh, Người đã bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài qua bài chính tả nghe viết. Sau đó, các em sẽ làm một số bài tập chính tả phân biệt tiếng có âm đầu r/d/ gi; có thanh hỏi hoặc thanh ngã. Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc bài chính tả “ Trí dũng song toàn “ . -Hỏi : Bài chính tả cho em biết điều gì ? . Hát vui - 02 HS lên bảng viết : giữa dòng , giấu , tức giận , khản đặc ( cả lớp viết nháp ) -HS lắng nghe. -HS theo dõi SGK và lắng nghe. - HS phát biểu : Giang Văn Minh khẳng khái khiến vua nhà Minh tức giận , sai 5 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -GV đọc bài chính tả 1 lần trước khi viết . -Hướng dẫn HS viết đúng những từ mà HS dễ viết sai : linh cửu , thiên cổ , Giang Văn Minh , Lê Thần Tông . -GV đọc bài cho HS viết . -GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi . -Chấm chữa bài : +GV chọn chấm một số bài của HS. +Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm -GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp . Hướng dẫn HS làm bài tập : * Bài tập 2a : -1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2a . -Cho HS trao đổi theo nhóm đôi . -04 HS trình bày kết qua trên giấy khổ to . -GV nhận xét , sửa chữa , tuyên dương HS viết tốt . * Bài tập 3a : -1 HS nêu yêu cầu của bài tập 3b . -Cho HS làm vào vở . -GV cho HS trình bày kết quả lên bảng phụ. -GV chấm bài , chữa , nhận xét . -Cho 1 HS đọc toàn bài . 4 / Củng cố -Hỏi : Bài chính tả cho em biết điều người ám hại ông .Vua Lê Thần Tông khóc thương trước linh cửu và ca ngợi ông là anh hùng thiên cổ . -HS lắng nghe. -HS viết từ khó trên giấy nháp. -HS viết bài chính tả. - HS soát lỗi . -2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau để chấm. -HS lắng nghe. -1 HS nêu yêu cầu , cả lớp theo dõi SGK . -HS thảo luận theo nhóm . -4 HS lên bảng trình bày kết quả trên tờ giấy . -HS lắng nghe. -1 HS nêu yêu cầu của bài tập . -HS làm bài tập vào vở . -Đại diện nhóm lên bảng trình bày kết quả . -1 HS đọc toàn bài. -HS lắng nghe. HS phát biểu : Giang Văn Minh khẳng 6 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong gì ? . 5 Dặn dò -Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt . -Về nhà kể lại mẫu chuyện vui : Sợ mèo không biết “cho người thân nghe. -Về xem lại các lỗi viết sai và viết lại cho đúng. -Chuẩn bò bài sau : Nghe – viết : “Hà Nội “ khái khiến vua nhà Minh tức giận , sai người ám hại ông .Vua Lê Thần Tông khóc thương trước linh cửu và ca ngợi ông là anh hùng thiên cổ . HS trả lời 7 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 8 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 9 lôùp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 22 CHÍNH TẢ Nghe - viết : HÀ NỘI I / Mục đích yêu cầu : - Nghe - viết đúng bài chính tả trình bài đúng hình thức thơ 5 tiếng, rõ 3 khổ thơ. - Tìm được danh từ riêng là tên người, tên địa lí Việt Nam (BT 2); Viết được 3 đến 5 tên người, tên địa lí theo u cầu của BT 3 - HS khá, giỏi làm đúng BT 2, BT 3 - HS yếu làm được BT 2, BT 3 theo gợi ý của GV. - GV liên hệ về trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cảnh quan môi trường của thủ đô để giữ một vẽ đẹp của Hà Nội - Khai thác gián tiếp nội dung bài. II / Đồ dùng dạy học : 04 tờ giấy khổ to viết sẵn nội dung bài tập 3 . III / Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 Ổn đònh: 2 / Kiểm tra bài cũ : 02 HS lên bảng viết :hoang tưởng , sợ hãi , giải thích , mãi mãi . 3 / Bài mới : a / Giới thiệu bài : Trong tiết học hôm nay , chúng ta sẽ viết chính tả một trích đoạn bài Hà Nội .Biết tìm và viết đúng danh từ riêng là tên người , tên đòa lý Việt Nam . b/ Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc trích đoạn bài chính tả “ Hà Nội “ SGK -Hỏi : Nêu nội dung bài thơ ? . -GV đọc bài chính tả 1 lần trước khi viết Hát vui - 02 HS lên bảng viết : hoang tưởng , sợ hãi , giải thích , mãi mãi ( cả lớp viết nháp ) . -HS lắng nghe. -HS theo dõi SGK và lắng nghe. -HS phát biểu : Bài thơ là một lời bạn nhỏ mới đến thủ đô , thấy Hà Nội có nhiều thứ lạ , nhiều cảnh đẹp -HS lắng nghe. 10 lớp 5 [...]... Viết chính tả : Hoạt động 1: Hướng dẫn chính tả -Gv : Đọc bài chính tả một lượt -Gv : Các em sẽ đọc thầm lại bài chính tả và cho thầy biết nội dung bài chính bài 25 Hoạt động của HS Hát vui - HS lắng nghe - Cả lớp theo giỏi trong SGK - HS đđọc thầm bài chính tả và phát biểu : Bài chính tả, tả gốc cây bàng cổ thụ và tả bà cụ bán hàng nước chè dưới gốc cây - HS viết những từ ngữ - GV hướng dẫn lớp 5 Trường... cải tiến thành chiếc áo dài tân thời 5 / Dặn dò : Nhận xét tiết học , nhớ quy tắc viết tên HS lắng nghe các danh hiệu , giải thưởng , huy chương và kỉ niệm chương Chuẩn bò bài sau nhớ – viết : Bầm ơi 33 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 34 Hứa Trường Phong lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 35 Hứa Trường Phong lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 32 CHÍNH TẢ Nhớ - viết : BẦM ƠI I / Mục đích... viết chính tả - Gv đọc từng câu hoặc từng bộ phận câu cho HS viết Hoạt động 3: Chấm chữa bài - GV đọc bài chính tả cho HS sốt lỗi - GV chấm 5- 7 bài - GV nhận xét cho điểm c / Làm bài tập : - Cho hs đọc u cầu bài tập GV nhắc lại u cầu: Khi miêu tả ngoại hình của nhân vật, các em cần nhớ khơng nhất thiết phải tả đầy đủ tất cả các đặc điểm mà chỉ tả những đặc điểm tiêu biểu - GV HS về nhân vật chọn tả -... viết tên riêng đó -HS lên làm BT , cả lớp theo dõi trên bảng -HS lắng nghe Bài chính tả giải thích ra đời của Ngày Quốc tế Lao động 5 / Dặn dò : -Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt -HS lắng nghe 22 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong -Về nhà ghi nhớ quy tắc viết hoa tên người , tên đòa nước ngoài -Chuẩn bò Nhớ – viết : “Cửa sông “ Tuần 27 CHÍNH TẢ Nhớ - viết : CỬA SÔNG ( Từ Nơi biển... chúng ta sẽ viết chính tả bài Ai là thuỷ tổ loài người , ôn lại cách viết hoa tên người , tên đòa lý nước ngoài b / Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc bài chính tả “Ai là thuỷ tổ loài -HS theo dõi SGK và lắng nghe người “ -Truyền thuyết của 1 số dân tộc -Hỏi : Bài chính tả nói điều gì ? trên thế giới về thuỷ tổ loài người và cách giải thích khoa học về vấn đề này -GV đọc bài chính tả 1 lần trước khi... miệng kết quả -HS làm bài trên phiếu , dán phiếu lên bảng -HS nhận xét , bổ sung -HS lắng nghe HS trả lời -HS lắng nghe lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 28 Chính Tả Ôn tập giữa Học Kì II (tiết 2) I.Mục tiêu: - Nghe - viết đúng chính tả bài Bà cụ bán hàng nước chè , tốc độ viết khoảng 100 chữ/ 15 phút - Viết đọan văn khoảng 5 câu tả ngoại hình cụ già; biết chọn... tiêu biểu để miêu tả II Chuẩn bò: -Hai bảng phụ viết bàitập 2 Phiếu viết tên các bài tập đọc - Một số thanh ảnh về cụ già III Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV 1 Ổn định lớp : 2 Kiểm Tra Bài Cũ : 3 Bài mới : a / Giới thiệu bài Trong tiết ơn tập hơm nay, các em sẽ nghe- viết đúng chính tả đoạn văn Bà cụ bán hàng nước chè Sau đó, các em sẽ luyện viết đoạn văn ngắn ( khoảng 5 câu ) tả ngoại hình của... 5 tên riêng vào 5 ô rồi chuyển bút cho bạn trong nhóm -HS lắng nghe -HS lắng nghe HS trả lời Bài thơ là một lời bạn nhỏ mới đến thủ đô , thấy Hà Nội có nhiều thứ lạ , nhiều cảnh đẹp lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong 5 dặn dò : -Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt -HS lắng nghe -Về xem lại các lỗi viết sai và viết lại cho đúng -Chuẩn bò bài sau : Nhớ – viết : “Cao Bằng “ 12 lớp 5. .. Ấn Độ ( cả lớp viết nháp) 3 / Bài mới : a / Giới thiệu bài : Trong tiết học hôm -HS lắng nghe nay , chúng ta sẽ viết chính tả bài Lòch sử Ngày Quốc tế Lao động Biết tìm và viết đúng danh từ riêng là tên người , tên đòa lý nước ngoài b / Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc bài “Lòch sử Ngày Quốc tế Lao -HS theo dõi SGK và lắng nghe động “ -HS phát biểu: Bài chính tả giải -Hỏi : Bài chính tả nói điều... lao Huân chương kháng chiến , Giải thưởng động , Huân chương kháng chiến , Giải thưởng Hồ Chí Hồ Chí Minh Minh ( cả lớp viết nháp) 3 / Bài mới : a / Giới thiệu bài : Trong tiết học hôm -HS lắng nghe nay , chúng ta sẽ viết chính tả bài Cô gái của tương lai , tiếp tục luyện tập viết hoa tên các huân chương , danh hiệu , giải thưởng của nước ta b / Hướng dẫn HS nghe – viết : 29 lớp 5 Trường tiểu học . toàn bài. -HS lắng nghe. 2 lớp 5 Trường tiểu học Ngọc Tố 2 Hứa Trường Phong Tuần 20 CHÍNH TẢ Nghe - viết : CÁNH CAM LẠC MẸ I / Mục đích yêu cầu : - Viết đúng chính tả, trình bày đúng khổ thơ -. nói trong trường hợp nào? Bài chính tả hôm nay sẽ giúp các em biết được điều đó. b - Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc bài chính tả trong SGK . -Hỏi : Bài chính tả cho em biết điều gì ? . +GV. / Giới thiệu bài : Chú cánh cam đi lạc mẹ. Tiếng cánh cam gọi mẹ đặc trên lối mòn . Các con vật đã giúp chú tìm mẹ. Cánh cam có tìm được mẹ hay không? Bài chính tả cánh cam lạc mẹ hôm nay

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CHNH TA

  • Tuan 20 CHNH TA

   • CHNH TA

   • Tuan 22 CHNH TA

    • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

     • Tuan 23

     • CHNH TA

      • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

      • CHNH TA

       • Tun 26 CHNH TA

       • Tun 27

       • CHNH TA

        • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

        • CHNH TA

         • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

         • Tun 30

         • CHNH TA

         • CHNH TA

          • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

          • Tun 32

          • CHNH TA

           • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

           • Tun 33 CHNH TA

           • Hoaùt ủoọng cuỷa GV

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan