Giáo án Chính tả lớp 5 HK1_CKTKN

39 846 2
Giáo án Chính tả lớp 5 HK1_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn : Tuần : 1 Ngày dạy : Tiết : 1 VIỆT NAM THÂN YÊU (Nghe viết) Quy tắc viết c/k, g/gh, ng/ngh. I. MỤC TIÊU: - Nghe và viết đúng bài “Việt Nam thân yêu” . - Nắm được quy tắc viết chính tả với ng/ ngh, g/ gh, c/ k; Trình bày đúng đoạn thơ. - Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : Hát 4’ 2. Bài cũ: - Kiểm tra SGK, vở HS 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Việt Nam thân yêu- Chính tả nghe viết 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn bài chính tả ở SGK - Học sinh nghe và đọc thầm lại bài chính tả - Giáo viên hướng dẫn học sinh những từ ngữ khó (danh từ riêng) - Học sinh gạch dưới những từ ngữ khó -Dự kiến :mênh mông, biển lúa , dập dờn - Học sinh ghi bảng con - Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Giáo viên nhắc học sinh cách trình bày bài viết theo thể thơ lục bát - Giáo viên đọc từng dòng thơ cho học sinh viết, mỗi dòng đọc 1-2 lượt - Học sinh viết bài - Giáo viên nhắc nhở tư thế ngồi viết 1 của học sinh - Giáo viên đọc toàn bộ bài chính tả - Học sinh dò lại bài - Giáo viên chấm bài - Từng cặp học sinh đổi vở dò lỗi cho nhau * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Hoạt động lớp, cá nhân  Bài 2 - 1 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm bài - Hướng dẫn học sinh làm bài tập - Học sinh lên bảng sửa bài thi tiếp sức nhóm - Giáo viên nhận xét - 1, 2 học sinh đọc lại  Bài 3 - 1 học sinh đọc yêu cầu đề - Học sinh làm bài cá nhân - Học sinh sửa bài trên bảng - Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Học sinh nêu quy tắc viết chính tả với ng/ ngh, g/ gh, c/ k * Hoạt động 3: Củng cố - Nhắc lại quy tắc ng/ ngh, g/ gh, c/ k - Học sinh nhẩm học thuộc quy tắc 1’ 5. Tổng kết - dặn dò - Học thuộc bảng quy tắc ng/ ngh, g/ gh, c/ k . GV chốt - Chuẩn bò: cấu tạo của phần vần - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG 2 Ngày soạn : Tuần : 2 Ngày dạy : Tiết : 2 LƯƠNG NGỌC QUYẾN (Nghe viết) Cấu tạo của phần vần I.MỤC TIÊU : -Nghe, viết đúng chính tả bài Lương Ngọc Quyến. -Nắm được mô hình cấu tạo vần. Chép đúng tiếng vần vào mô hình, biết đánh dấu thanh đúng chỗ, trình bày đúng bài chính tả Lương Ngọc Quyến. -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Thầy: Bảng phụ ghi mô hình cấu tạo tiếng - Trò: SGK, vở III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Nêu quy tắc chính tả ng / ngh, g / gh, c / k - Học sinh nêu - Giáo viên đọc những từ ngữ bắt đầu bằng ng / ngh, g / gh, c / k cho học sinh viết: ngoe nguẩy, ngoằn ngoèo, nghèo nàn, ghi nhớ, nghỉ việc, kiên trì, kỉ nguyên. - Học sinh viết bảng con  Giáo viên nhận xét 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Lương Ngọc Quyến – Cấu tạo của phần vần. 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn bài chính tả - Học sinh nghe - Giáo viên giới thiệu đôi nét về Lương Ngọc Quyến. - Giáo viên HDHS viết từ khó - Học sinh gạch chân và nêu những từ 3 hay viết sai (tên riêng của người , ngày,tháng , năm …) - Học sinh viết bảng từ khó : mưu, khoét, xích sắt ,  Giáo viên nhận xét - Giáo viên nhắc học sinh tư thế ngồi viết. - Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết, mỗi câu hoặc bộ phận đọc 1 - 2 lượt. - Học sinh lắng nghe, viết bài - Giáo viên đọc toàn bộ bài - Học sinh dò lại bài - HS đổi tập, soát lỗi cho nhau. - Giáo viên chấm bài * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập  Bài 2: - Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả. - Học sinh đọc yêu cầu đề - lớp đọc thầm - học sinh làm bài.  Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa bài thi tiếp sức  Bài 3: - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh kẻ mô hình - Học sinh làm bài - 1 học sinh lên bảng sửa bài - Học sinh lần lượt đọc kết quả phân tích theo hàng dọc (ngang, chéo).  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua - Dãy A cho tiếng dãy B phân tích cấu tạo (ngược lại). 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Học thuộc đoạn văn “Thư gửi các học sinh” - Chuẩn bò: “Thư gửi các học sinh” - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM 4 *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Ngày soạn : Tuần : 3 Ngày dạy : Tiết : 3 THƯ GỬI CÁC HỌC SINH (Nhớ viết) Quy tắc đánh dấu thanh I.MỤC TIÊU : -Nhớ và viết lại đúng chính tả một đoạn trong bài "Thư gửi các học sinh" -Luyện tập về cấu tạo của vần ; bước đầu làm quen với vần có âm cuối “u”. Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng . -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Thầy: SGK, phấn màu - Trò: SGK, vở III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Kiểm tra mô hình tiếng có các tiếng: Thảm họa, khuyên bảo, xoá đói, quê hương toả sáng, - Học sinh điền tiếng vào mô hình ở bảng phụ - Học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét 1’ 3.Bài mới : 5 *Giới thiệu bài : Tiết chính tả hôm nay, lần đầu tiên các em sẽ viết lại theo trí nhớ một đoạn văn xuôi. Đây là đoạn trích trong bài "Thư gửi các học sinh" của Bác Hồ mà các em đã học thuộc. Đoạn trích là lời căn dặn tâm huyết, là mong mỏi của Bác Hồ với các thế hệ học sinh Việt Nam nên các em phải thuộc, phải nhớ. Thầy, cô hy vọng: các em sẽ nhớ viết lại đúng, trình bày đúng, đẹp lời căn dặn của Bác. - Học sinh nghe 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nhớ - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - 1 học sinh đọc yêu cầu bài - Giáo viên HDHS nhớ lại và viết - 2, 3 học sinh đọc thuộc lòng đoạn văn cần nhớ - viết - Cả lớp nghe và nhận xét - Cả lớp nghe và nhớlại - Giáo viên nhắc nhở tư thế ngồi viết cho học sinh - Học sinh nhớ lại đoạn văn và tự viết - Giáo viên chấm bài - Từng cặp học sinh đổi vở và sửa lỗi cho nhau * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài 2 - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu - Lớp đọc thầm - Học sinh làm bài cá nhân - Học sinh sửa bài - Các tổ thi đua lên bảng điền tiếng và dấu thanh vào mô hình  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét  Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài 3 - 1 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh kẻ mô hình vào vở 6 - Học sinh chép lại các tiếng có phần vần vừa tìm ghi vào mô hình cấu tạo tiếng - 1 học sinh lên bảng làm, cho kết quả - Học sinh sửa bài trên bảng  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét → Dấu thanh nằm ở phần vần, trên âm chính, không nằm ở vò trí khác - không nằm trên âm đầu, âm cuối hoặc âm đệm. * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm - Giáo viên phát cho mỗi nhóm một phiếu tìm nhanh những tiếng có dấu thanh đặt trên hoặc dưới chữ cái thứ 1 (hoặc 2) của nguyên âm vừa học - Các nhóm thi đua làm - Cử đại diện làm  Giáo viên nhận xét - Tuyên dương 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ - Quy tắc đánh dấu thanh” - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG 7 Ngày soạn : Tuần : 4 Ngày dạy : Tiết : 4 ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ (Nghe viết) Quy tắc đánh dấu thanh. I.MỤC TIÊU : -Tiếp tục củng cố mô hình cấu tạo tiếng và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. -Nghe và viết đúng chính tả bài “Anh bộ đội Cụ Hồ.” -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Thầy:Mô hình cấu tạo tiếng. - Trò: Bảng con, vở, SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Giáo viên dán 2 mô hình tiếng lên bảng: chúng tôi mong thế giới này mãi mãi hòa bình - 1 học sinh đọc từng tiếng - Lớp đọc thầm - Học sinh làm nháp - 2 học sinh làm phiếu và đọc kết quả bài làm, nói rõ vò trí đặt dấu thanh trong từng tiếng  Giáo viên nhận xét - cho điểm - Lớp nhận xét 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ - Quy tắc đánh dấu thanh 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn bài chính tả trong SGK - Học sinh nghe - Học sinh đọc thầm bài chính tả - Giáo viên lưu ý cách viết tên - Học sinh gạch dưới từ khó 8 riêng người nước ngoài và những tiếng, từ mình dễ viết sai - Giáo viên đọc từ, tiếng khó cho học sinh viết - Học sinh viết bảng - HS khá giỏi đọc bài - đọc từ khó, từ phiên âm: Phrăng Đơ-bô-en, Pháp Việt Phan Lăng, dụ dỗ, tra tấn - Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết, mỗi câu đọc 2, 3 lượt - Học sinh viết bài - Giáo viên nhắc học sinh tư thế ngồi viết - Giáo viên đọc lại toàn bài chính tả một lựơt – GV chấm bài - Học sinh dò lại bài * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - 1 học sinh đọc - lớp đọc thầm - Học sinh làm bài - 1 học sinh điền bảng tiếng nghóa và chốt.  Giáo viên chốt lại - 2 học sinh phân tích và nêu rõ sự giống và khác nhau +Giống : hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái (đó là các nguyên âm đôi) +Khác : tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghóa không có _Học sinh nêu quy tắc đánh dấu thanh áp dụng mỗi tiếng _ HS nhận xét  Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3 - 1 học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên chốt quy tắc : + Trong tiếng nghóa (không có âm cuối) : đặt dấu thanh ở chữ cái đầu ghi nghuyên âm đôi + Trong tiếng chiến (có âm cuối) : đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài và giải thích quy tắc đánh dấu thanh ở các từ này - Học sinh nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm đôi - Phát phiếu có ghi các tiếng: đóa, hồng,xãhội, củng cố (không ghi dấu) - Học sinh thảo luận điền dấu thích hợp vào đúng vò trí  GV nhận xét - Tuyên dương 9 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò : “Một chuyên gia máy xúc – Luyện tập đánh dấu thanh.” - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Ngày soạn : Tuần : 5 Ngày dạy : Tiết : 5 MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC (Nghe – viết) Luyện tập đánh dấu thanh. I.MỤC TIÊU : -Nghe và viết đúng bài “Một chuyên gia máy xúc”. -Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ ua. - Trình bày đúng 1 đoạn của bài “Một chuyên gia máy xúc”. -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Thầy: Phiếu ghi mô hình cấu tạo tiếng. - Trò: Vở, SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 10 [...]...  Giáo viên nhận xét, ghi điểm 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Kì diệu rừng xanhLuyện tập đánh dấu thanh 30’ 4 Phát triển các hoạt động: 15 * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết HOẠT ĐỘNG TRÒ - Hát - 3 học sinh viết bảng lớp - Lớp viết nháp - Lớp nhận xét - Nêu quy tắc đánh dấu thanh ở các nguyên âm đôi iê, ia - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc 1 lần đoạn văn viết - Học sinh lắng nghe chính tả - Giáo. .. quê hương - Luyện tập đánh dấu thanh 4 Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết HOẠT ĐỘNG TRÒ - Hát - 2 học sinh viết bảng lớp - Lớp viết nháp - Học sinh nhận xét - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc lần 1 đoạn văn viết - Học sinh lắng nghe chính tả - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu một - Học sinh nêu số từ khó viết  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên lưu ý tư thế... Nga - Ba-la-lai-ca - Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết của học sinh - Giáo viên chấm một số bài chính tả - Quang Huy - Học sinh nhớ và viết bài - 1 học sinh đọc và soát lại bài 10’ chính tả - Từng cặp học sinh bắt chéo, đổi tập soát lỗi chính tả  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh Hoạt động lớp, cá nhân, nhóm làm luyện tập Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu bài 2 - Yêu cầu đọc bài 2 - Lớp đọc thầm - Học sinh... lượt đọc bài tập 2a -Học sinh nhận xét -Giáo viên nhận xét, cho điểm 1’ 3 Giới thiệu bài mới: 30’ 4 Phát triển các hoạt động: 15  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh Hoạt động cá nhân, lớp nghe, viết -1, 2 Học sinh đọc bài chính tả -Hướng dẫn học sinh nhớ viết -2, 3 học sinh đọc thuộc lòng bài -Giáo viên cho học sinh nhớ và viết chính tả -Cả lớp nhận xét lại cho đúng -Giáo viên đọc lại cho học sinh dò -Học... 10 ÔN TẬP I.MỤC TIÊU : -Nghe và viết đúng chính tả bài “Nổi niềm giữ nước giữ rừng” -Biết ghi chép trong sổ tay chính tả những từ ngữ trong bài chính tả chúa những tiếng các em viết nhầm: tr/ ch, n/ ng, t/ c hoặc thanh điệu Trình bày đúng sạch - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : + GV: SGK, bảng phụ + HS: Vở, SGK, sổ tay chính tả III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG... sửa lỗi - Giáo viên đọc cho học sinh Hoạt động cá nhân viết - Giáo viên chấm một số vở  Hoạt động 2: Hướng dẫn học - Học sinh chép vào sổ tay sinh lập sổ tay chính tả - Giáo viên yêu cầu học sinh những từ ngữ em hay nhầm lẫn quan sát cách đánh dấu thanh trong + Lẫn âm cuối các tiếng có ươ/ ưa Đuôi én Chén bát – chú bác - Giáo viên nhận xét và lưu ý + Lẫn âm ư – â học sinh cách viết đúng chính tả Ngân... Học sinh soát lại lỗi (đổi tập) - Giáo viên chấm chữa bài 25 10’ 5 1’  Hoạt động 2: Hướng dẫn học Hoạt động cá nhân, lớp sinh làm bài tập chính tả  Bài 2 - 1 học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc bài 2 - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên tổ chức trò chơi - Thi viết nhanh các từ ngữ có cặp tiếng ghi trên phiếu - Học sinh lần lượt “bốc thăm” mở phiếu và đọc to cho cả lớp nghe cặp tiếng ghi trên phiếu... đổi tập soát lỗi chính tả + Viết tên tác giả? • Giáo viên chấm bài chính tả 29 Hoạt động lớp, cá nhân  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh -1 học sinh đọc yêu cầu -Tổ chức nhóm: Tìm những tiếng có luyện tập phụ âm tr – ch *Bài 2a: Yêu cầu đọc bài -Ghi vào giấy – Đại diện nhóm lên bảng dán và đọc kết quả của nhóm mình -Cả lớp nhận xét -Học sinh đọc thầm -Học sinh làm bài cá nhân – Điền • Giáo viên nhận xét... trước - Giáo viên nhận xét, cho điểm 1’ 3.Bài mới : 30’ 4 Phát triển các hoạt động: 15  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết chính tả -Giáo viên đọc một lượt bài chính tả -Theo em, đoạn chính tả nói gì ? -Cho HS luyện viết những từ ngữ khó : lúi húi, Gioan, rạng rỡ…… -Đọc cho học sinh viết -Đọc lại học sinh soát lỗi -Giáo viên chấm 1 số bài 10’  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài 31 HOẠT ĐỘNG... thuyết, xuyên , yên - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Học sinh làm bài theo nhóm - Học sinh sửa bài  Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - 1 HS đọc bài thơ - 1 học sinh đọc đề  Bài 4: Yêu cầu HS đọc bài 4 - Lớp quan sát tranh ở SGK  Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa bài - Lớp nhận xét 5 * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm bàn - Giáo viên phát ngẫu nhiên cho mỗi - HS thảo . Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn bài chính tả trong SGK - Học sinh nghe - Học sinh đọc thầm bài chính tả - Giáo viên lưu ý cách viết tên - Học sinh gạch. tập đánh dấu thanh. 30’ 4. Phát triển các hoạt động: 15 * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc lần 1 đoạn văn viết chính tả. - Học sinh lắng nghe - Giáo. tập đánh dấu thanh. 30’ 4. Phát triển các hoạt động: 15 * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc 1 lần đoạn văn viết chính tả. - Học sinh lắng nghe - Giáo

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan