Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm

37 651 1
Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm Giáo án chính tả lớp 5 chi tiết đầy đủ cả năm

Tiết 1: CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT) VIỆT NAM THÂN YÊU -o0o - I/ Yêu cầu cần đạt: - Nghe viết CT; không mắc lỗi ; trình bày hình thức thơ lục bát - Tìm tiếng với ô trống theo yêu cầu BT2 ; thực tập3 - Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn Định Hát Bài cũ: - Kiểm tra SGK, HS Bài mới: - Chính tả nghe viết * Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - - Hoạt động lớp, cá nhân viết Phương pháp: Thực hành, giảng giải - Giáo viên đọc toàn tả SGK - Giáo viên nhắc học sinh cách trình bày viết theo thể thơ lục bát - Giáo viên hướng dẫn học sinh từ ngữ khó (danh từ riêng) - Học sinh nghe - Học sinh nghe đọc thầm lại tả - Học sinh gạch từ ngữ khó _Dự kiến :mênh mông, biển lúa , dập dờn - Học sinh ghi bảng - Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét - Giáo viên đọc dòng thơ cho học sinh - Học sinh viết viết, dòng đọc 1-2 lượt - Giáo viên nhắc nhở tư ngồi viết học sinh - Giáo viên đọc toàn tả - Học sinh dò lại - Giáo viên chấm - Từng cặp học sinh đổi dò lỗi cho * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm - Hoạt động lớp, cá nhân tập Phương pháp: Luyện tập  Bài - Hướng dẫn học sinh làm tập - học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm - Học sinh lên bảng sửa thi tiếp sức nhóm - Giáo viên nhận xét  Bài - 1, học sinh đọc lại - học sinh đọc yêu cầu đề - Học sinh làm cá nhân - Học sinh sửa bảng - Lớp nhận xét - Học sinh nêu quy tắc viết tả với ng/ ngh, g/ gh, c/ k - Giáo viên nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Nhắc lại quy tắc ng/ ngh, g/ gh, c/ k - Học sinh nhẩm học thuộc quy tắc Củng cố- dặn dò - Học sinh nhắc lại bảng quy tắc ng/ ngh, g/ gh, c/ k GV giáo dục HS - Chuẩn bị bài: nghe viết “ Lương Ngọc Quyến” - Nhận xét tiết học Tiết : CHÍNH TẢ (nghe-viết) LƯƠNG NGỌC QUYẾN -o0o - I/ Yêu cầu cần đạt: Nghe, viết tả CT ; trình bày hình thức văn xuôi - Ghi lại phần vần tiếng(từ đến 10 tiếng); BT2 ; chép vần tiếng vào mô hình , theo yêu cầu BT3 Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực II Chuẩn bị: - Thầy: Bảng phụ ghi mô hình cấu tạo tiếng - Trò: SGK, vở, tìm hiểu III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn Định - Hát Kiểm tra: - Nêu quy tắc tả ng / ngh, g / gh, c / k - Học sinh nêu - Giáo viên đọc từ ngữ bắt đầu ng / - Học sinh viết bảng ngh, g / gh, c / k cho học sinh viết: ngoe nguẩy, ngoằn ngoèo, nghèo nàn, ghi nhớ, nghỉ việc, kiên trì, kỉ nguyên  Giáo viên nhận xét chữ viết HS Giới thiệu mới: “Trong học hôm em viét tả “ Lương Ngọc Quyến” Và làm tập cấu tạo vần hoạt động: * Hoạt động 1: HDHS nghe - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn tả - Học sinh nghe - Giáo viên giảng thêm nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến Lương Ngọc Quyến nhà yêu nước ông sinh năm 1885 , năm 1917 , lòng kiên trung ông người biết đến , tên ông đặt cho nhiều đương phố trường học - Giáo viên HDHS viết từ khó - Học sinh gạch chân nêu từ hay viết sai (tên riêng người , ngày, tháng , năm …) - Học sinh viết bảng từ khó : mưu, khoét, xích sắt , giải thoát ,  Giáo viên nhận xét - Giáo viên đọc câu phận - Học sinh lắng nghe, viết ngắn câu cho học sinh viết, câu phận đọc – lượt - Giáo viên nhắc học sinh tư ngồi viết - Giáo viên đọc toàn - Học sinh dò lại - HS đổi tập, soát lỗi cho - Giáo viên chấm - Giáo viên nhận xết chấm * Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập  Bài 2: - Hướng dẫn học sinh làm tập tả - Học sinh đọc yêu cầu đề - lớp đọc thầm - học sinh làm  Giáo viên nhận xét - Học sinh sửa thi tiếp sức  Bài 3: -Gọi học sinh đọc yêu cầu - Học sinh đọc yêu cầu Hỏi mô hình cấu tạo vần gồm phận - Học sinh kẻ mô hình (vần gồm có âm đệm âm âm cuối ) - Học sinh làm - học sinh lên bảng sửa - Học sinh đọc kết phân tích theo hàng dọc (ngang, chéo) - Học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - Thi đua - Dãy A cho tiếng dãy B phân tích cấu tạo (ngược lại) Giáo viên GDHS Nhận xét- dặn dò: - Học thuộc đoạn văn “Thư gửi học sinh” Về nhà học thuộc ghi nhớ “ Mô hình cấu tạo vần ” - Chuẩn bị: “Thư gửi học sinh” - Nhận xét tiết học Tiết : CHÍNH TẢ (Nhớ viết) THƯ GỬI CÁC HỌC SINH -o0o - I/ Yêu cầu cần đạt: Viết tả,trình bày hình thức đoạn văn xuôi - Chép vần có tiếng hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần (BT2) ; biết cách đặt dấu âm - HS , giỏi nêu quy tắcđánh dấu tiếng Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực II Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ mô hình cấu tạo vần HS : Đọc tìm hiểu III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn Định - Hát Kiểm tra: - Kiểm tra mô hình tiếng có tiếng: Thảm - Học sinh điền tiếng vào mô hình họa, khuyên bảo, xoá đói, quê hương toả sáng, bảng phụ - Học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét Bài mới: - Tiết tả hôm nay, lần em - Học sinh nghe viết lại theo trí nhớ đoạn văn xuôi Đây đoạn trích "Thư gửi học sinh" Bác Hồ mà em học thuộc Đoạn trích lời dặn tâm huyết, mong mỏi Bác Hồ với hệ học sinh Việt Nam nên em phải thuộc, phải nhớ Thầy, cô hy vọng: em nhớ viết lại đúng, trình bày đúng, đẹp lời dặn Bác * Hoạt động 1: HDHS nhớ - viết - Hoạt động lớp, cá nhân - học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên HDHS nhớ lại viết - 2, học sinh đọc thuộc lòng đoạn văn cần nhớ - viết - Cả lớp nghe nhận xét - Cả lớp nghe nhớlại - Giáo viên nhắc nhở tư ngồi viết cho học - Học sinh nhớ lại đoạn văn tự viết sinh - Từng cặp học sinh đổi sửa lỗi cho - Giáo viên chấm * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu - 1, học sinh đọc yêu cầu  Giáo viên nhận xét  Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu - Lớp đọc thầm - Học sinh làm cá nhân - Học sinh sửa - Các tổ thi đua lên bảng điền tiếng dấu vào mô hình - Học sinh nhận xét - học sinh đọc yêu cầu - Học sinh kẻ mô hình vào - Học sinh chép lại tiếng có phần vần vừa tìm ghi vào mô hình cấu tạo tiếng - học sinh lên bảng làm, cho kết - Học sinh sửa bảng - Học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét → Dấu nằm phần vần, âm chính, không nằm vị trí khác - không nằm âm đầu, âm cuối âm đệm * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm - Giáo viên phát cho nhóm phiếu tìm - Các nhóm thi đua làm nhanh tiếng có dấu đặt - Cử đại diện làm chữ thứ (hoặc 2) nguyên âm vừa học  Giáo viên nhận xét - Tuyên dương Củng cố- dặn dò: - Chuẩn bị: “Anh đội cụ Hồ gốc Bỉ” - Nhận xét tiết học Tiết : CHÍNH TẢ (nghe viết) ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ -o0o - I/ Yêu cầu cần đạt: Viết tả ; trình bày hình thức văn xuôi -Nắm mô hình cấu tạo vần quiy tắc ghi dấu tiếng có ia , iê ( BT2,BT3) Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ II Chuẩn bị: - GV: - HS: II Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn Định - Hát Bài cũ: - Giáo viên dán mô hình tiếng lên bảng: - học sinh đọc tiếng - Lớp đọc mong giới mãi hòa bình thầm - Học sinh làm nháp - học sinh làm phiếu đọc kết làm, nói rõ vị trí đặt dấu tiếng  Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét mới: - Quy tắc đánh dấu * Hoạt động 1: HDHS nghe – viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc toàn tả SGK - Học sinh nghe - Học sinh đọc thầm tả - Giáo viên lưu ý cách viết tên riêng người nước - Học sinh gạch từ khó tiếng, từ dễ viết sai - Giáo - Học sinh viết bảng viên đọc từ, tiếng khó cho học sinh viết - HS giỏi đọc - đọc từ khó, từ phiên âm: Phrăng Đơ-bô-en, Pháp Việt Phan Lăng, dụ dỗ, tra - Giáo viên đọc câu phận - Học sinh viết ngắn câu cho học sinh viết, câu đọc 2, lượt - Giáo viên nhắc học sinh tư ngồi viết - Giáo viên đọc lại toàn tả lựơt – - Học sinh dò lại GV chấm * Hoạt động 2: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu HS đọc - học sinh đọc - lớp đọc thầm - Học sinh làm - học sinh điền bảng tiếng nghĩa chốt  Giáo viên chốt lại - học sinh phân tích nêu rõ giống khác +Giống : hai tiếng có âm gồm hai _Học sinh nêu quy tắc đánh dấu chữ (đó nguyên âm đôi) áp dụng tiếng +Khác : tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghĩa _ HS nhận xét  Bài 3: Yêu cầu HS đọc - học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên chốt quy tắc : - Học sinh làm + Trong tiếng nghĩa (không có âm cuối) : đặt - Học sinh sửa giải thích quy dấu chữ đầu ghi nghuyên âm đôi tắc đánh dấu từ + Trong tiếng chiến (có âm cuối) : đặt dấu - Học sinh nhắc lại quy tắc đánh dấu chữ thứ hai ghi nguyên âm đôi * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm đôi - Phát phiếu có ghi tiếng: đĩa, hồng,xãhội, - Học sinh thảo luận điền dấu thích củng cố (không ghi dấu) hợp vào vị trí  GV nhận xét - Tuyên dương Củng cố- dặn dò: - Chuẩn bị : Một chuyên gia máy xúc - Nhận xét tiết học Tiết : CHÍNH Tả (Nghe viết) MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC -o0o - I/ Yêu cầu cần đạt: -Viết CT ,biết trình bày đoạn văn -Tìm tiếng có chứa uô,ua văn nắm cách đánh dấu : tiếng có uô,ua (BT2); tìm tiếng thích hợp có chứa uôhoặc ua để điền vào hai số câu thành ngữ BT3 -HS ,giỏi làm đầy đủ BT3 II.Chuẩn bị : - GV: - HS: III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn Định - Hát Bài cũ: - Giáo viên dán 2, phiếu có mô hình tiếng lên - học sinh đọc tiếng bảng - học sinh lên bảng điền vào mô hình cấu tạo tiếng  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét mới: - Luyện tập đánh dấu * Hoạt động 1: HDHS nghe – viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc lần đoạn văn - Nêu từ ngữ khó viết đoạn - Học sinh lắng nghe - Học sinh nêu từ khó - Học sinh rèn từ khó - Giáo viên đọc câu, cụm từ cho học - Học sinh nghe viết vào câu, sinh viết cụm từ - Giáo viên đọc toàn tả - Học sinh lắng nghe, soát lại từ - Giáo viên chấm - Từng cặp học sinh đổi tập soát lỗi tả * Hoạt động 2: HDSH làm tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu HS đọc  Giáo viên chốt lại  Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc  Giáo viên nhận xét * Hoạt động 3: Củng cố - 1, học sinh đọc yêu cầu - Học sinh gạch tiếng có chứa âm nguyên âm đôi ua/ uô - Học sinh sửa - Học sinh rút quy tắc viết dấu tiếng có chứa ua/ uô - 1, học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm - Học sinh sửa - Hoạt động nhóm, lớp - Trò chơi: Dãy A cho tiếng - Dãy B đánh dấu - Chia thành dãy chơi trò chơi  GV nhận xét - Tuyên dương Củng cố- dặn dò: - Chuẩn bị: Cấu tạo phần vần - Nhận xét tiết học Tiết : CHÍNH TẢ (nhớ viết) “Ê-mi-li ” -o0o - I/ Yêu cầu cần đạt: -Nhớ viết CT ; trình bày hình thức thơ tự - Nhận biết tiếng chứa ưa, ươ cách ghi dấu theo yêu cầu BT2 ; tìm tiếng chứa ưa,ươ thích hợp 2,3 câu thành ngữ ,tục ngữ BT3 - Nắm vững qui tắc đánh dấu vào tiếng có nguyên âm đôi ươ/ ưa II Chuẩn bị: - Thầy: Bảng phụ, giấy khổ to ghi nội dung 2, - Trò: Vở, SGK III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn Định - Hát Bài cũ: - Ở tiết trước em nắm qui tắc đánh - Học sinh nghe dấu tiếng có nguyên âm đôi uô/ ua để xem bạn nắm sao, bạn lên bảng viết cho cô từ có chứa nguyên âm đôi uô/ ua cách đánh dấu tiếng - Giáo viên đọc cho học sinh viết: sông suối, - học sinh viết bảng ruộng đồng, buổi hoàng hôn, tuổi thơ, đùa vui, - Lớp viết nháp ngày mùa, lúa chín, dải lụa - Học sinh nhận xét cách đánh dấu bạn  Giáo viên nhận xét - Nêu qui tắc đánh dấu uô/ ua - Học sinh nêu mới: - Tiết học hôm em tự nhớ viết lại cho đúng, trình bày khổ thơ 2, “Ê-mili ” đồng thời tiếp tục luyện tập đánh dấu tiếng có nguyên âm đôi ưa/ ươ * Hoạt động 1: HDHS nhớ – viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc lần thơ - học sinh đọc yêu cầu - Học sinh nghe - 2, học sinh đọc thuộc lòng khổ thơ 2, - Giáo viên nhắc nhở học sinh cách trình bày - Học sinh nghe thơ hết khổ thơ phải biết cách dòng + Đây thơ tự nên hết mộtcâu lùi vào ô + Bài có số tiếng nước viết cần ý có dấu gạch nối tiếng như: Giônxơn, Na-pan, Ê-mi-li + Chú ý vị trí dấu câu thơ đặt cho - Giáo viên lưu ý tư ngồi viết cho học sinh  Giáo viên chấm, sửa * Hoạt động 2: HDSH làm tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 2: Yêu cầu HS đọc - học sinh đọc - lớp đọc thầm - Học sinh gạch tiếng có nguyên âm đôi ươ/ ưa quan sát nhận xét cách đánh dấu - Học sinh sửa - Học sinh nhận xét tiếng tìm bạn cách đánh dấu tiếng - Học sinh nêu qui tắc đánh dấu + Trong tiếng lưa, thưa,mưa, (không có âm cuối) dấu nằm chữ đầu âm ưa - chữ + Tiếng mưa, lưa, thưa mang không + Trong tiếng tưởng, nước, tươi, ngược (có âm cuối) dấu nằm (hoặc nằm dưới) chữ thứ hai âm ươ - chữ  Giáo viên nhận xét chốt - Ngoài tiếng mưa, lưa, thưa, tiếng cửa, sửa, thừa, bữa, lựa có cách đánh dấu - Các tiếng nướng, vướng, được, mượt cách đánh dấu tương tự tưởng, nước, tươi, ngược  Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc - học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm - sửa - Lớp nhận xét - học sinh đọc lại thành ngữ, tục ngữ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm - Giáo viên phát bảng từ chứa sẵn tiếng  GV nhận xét - Tuyên dương Củng cố- dặn dò: - Học thuộc lòng thành ngữ, tục ngữ -Xem trước :Dòng kinh quê hương - Nhận xét tiết học Tiết : - Học sinh gắn dấu CHÍNH TẢ DÒNG KÊNH QUÊ HƯƠNG I/ Yêu cầu cần đạt: -Nghe - viết đoạn CT; trình bày hình thức văn xuôi -Tìm vần thích hợp để điền vào ba ô trống đoạn thơ BT2 ; thực ý (a,b,c) BT3 II Chuẩn bị: - Thầy: Bảng phụ ghi -Trò: Bảng III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn Định - Hát Bài cũ: - Giáo viên đọc cho học sinh viết bảng lớp - học sinh viết bảng lớp tiếng chứa nguyên âm đôi ưa, ươ - Lớp viết nháp  Giáo viên nhận xét - Học sinh nhận xét mới: - Luyện tập đánh dấu * Hoạt động 1: HDHS nghe – viết - Hoạt động lớp, cá nhân - Giáo viên đọc lần đoạn văn viết tả - Học sinh lắng nghe - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu số từ - Học sinh nêu 10 b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc đoạn văn - Hỏi :nội dung văn nói ai? Nói lên điều gì? - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu tập - cho hs làm tập -Gọi hs làm GV nhận xét chốt lại cho điểm • Bài : cho hs làm phần b - Gọi hs đọc yêu cầu phần b - Cho hs làm theo nhóm - Gọi hs trính bày - Gv nhận xét chốt lại 4/ Củng cố dặn dò Gọi HS nhắc lại lỗi vừa viết sai từ ngữ vừa tìm tập - GD hs - Nhận xét tiết học - Dặn hs xem lại chuẩn bị trước bài” Cánh cam lạc mẹ” - HS đọc lớp theo dõi - HS nêu - HS tự tìm nêu lên - lớp viết vào bảng - Hs viết tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - hs lên bảng làm -lớp theo dõi -1 hs đọc, lớp theo dõi - Các nhaom1 thảo luận ghi kết vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét chữa -Vài hs nhắc lại -Nghe nhận xét dặn dò TUẦN 20 TIẾT 20 CÁNH CAM LẠC MẸ I.Yêu cầu cần đạt: - Viết tả trình bày hình thức thơ - Làm tập (2) a/b ; -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: -gọi hs lên bảng làm câu a -2 hs lên bảng thực yêu - nhận xét cầu 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả -Nghe giới thiệu 23 nghe viết “Cánh Cam Lạc Mẹ” làm tập b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc thơ - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu tập câu a -Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -1 HS đọc lớp theo dõi - HS tự tìm nêu lên - lớp viết vào bảng - Hs viết tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - Nhóm thảo luận ghi vào bảng -Đại diện nhóm trình bày -Gọi hs trình bày kết -GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs 4/ Củng cố dặn dò Gọi HS nhắc lại lỗi vừa viết sai -Vài hs nhắc lại từ ngữ vừa tìm tập - GD hs -Nghe nhận xét dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn hs chữa lại lỗi viết sai chuẩn bị trước “Trí dũng song toàn” TUẦN 21 TIẾT 21 TRÍ DŨNG SONG TOÀN I.Yêu cầu cần đạt: - Viết tả trình bày hình thức văn xuôi - Làm tập a/b, a/b -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: -Gọi bhs làm câu b - hs lên làm -Nhận xét kiểm tra hk hs -Nghe giới thiệu - 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả nghe viết “Tr1 dũng song toàn” làm tập - HS đọc lớp theo dõi b/ HDHS nghe viết tả: - HS nêu - Gọi hs đọc đoạn văn 24 - Hỏi :nội dung văn nói ai? Nói lên điều gì? - Những từ cần viết hoa? - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu tập - cho hs làm tập câu a -Gọi hs làm GV nhận xét chốt lại cho điểm • Bài : cho hs làm phần b - Gọi hs đọc yêu cầu phần b - Cho hs làm theo nhóm - Gọi hs trính bày - Gv nhận xét chốt lại 4/ Củng cố dặn dò Gọi HS nhắc lại lỗi vừa viết sai từ ngữ vừa tìm tập - GD hs - Nhận xét tiết học - Dặn hs xem lại chuẩn bị trước bài”Hà Nội” - HS tự tìm nêu lên - lớp viết vào bảng - Hs viết tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - hs lên bảng làm -lớp theo dõi -1 hs đọc, lớp theo dõi - Các nhóm thảo luận ghi kết vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét chữa -Vài hs nhắc lại -Nghe nhận xét dặn dò TUẦN 22 TIẾT 22 HÀ NỘI I.Yêu cầu cần đạt: - Nghe -Viết tả trình bày hình thức thơ tiếng ,rõ khổ thơ - Tìm danh từ riêng tên người, yên địa lí Việt Nam, viết đến tên người tên địa lí theo yêu cầu -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: -Hát vui 2/ kiểm tra: -Gọi hs lên bảng làm câu a -2 hs lên bảng thực yêu - Nhận xét cầu 3/ Dạy mới: 25 a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả nghe viết “HÀ NỘI” làm tập b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc đoạn thơ - Bài thơ có tên riêng , địa lí, địa danh nào? - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu tập - Hỏi : muốn viết tên người tên địa lí Việt Nam ta viết nào? Gv chốt lại ghi qui tắt lên bảng * Bài 3: hs đọc yêu cầu -Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -Gọi hs trình bày kết -GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs 4/ Củng cố dặn dò Gọi HS nhắc lại lỗi vừa viết sai GD hs - Nhận xét tiết học - Dặn hs chữa lại lỗi viết sai chuẩn bị trước “Cao Bằng” -Nghe giới thiệu -1 HS đọc lớp theo dõi - HS nêu - HS tự tìm nêu lên - lớp viết vào bảng - Hs viết tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - HS nêu - Vài hs đọc lại - hs đọc, lớp theo dõi - Thảo luận ghi vào bảng -Đại diện nhóm trình bày -Vài hs nhắc lại -Nghe nhận xét dặn dò TUẦN 23 TIẾT 23 CHÍNH TẢ (NHỚ- VIẾT ) CAO BẰNG I.Yêu cầu cần đạt: - Viết tả trình bày hình thức thơ - Nắm vững qui tắt viết hoa tên người tên địa lí Việt Nam -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: - Gọi hs nhắc lại qui tắt viết hoa - HS lên bảng thực yêu 26 -Gọi hs lên bảng viết tên vài bạn lớp nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài: Gv nêu yêu cầu cần đạt cho hs nắm b/ HDHS nhớ viết tả: - Gọi hs đọc thuộc lòng khổ thơ - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - Gv đọc cho hs đọc khổ thơ - Gv cho hs viết - Cho hs chữa lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu tập - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -Gọi hs trình bày kết GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs a/ Côn Đảo, Võ Thị Sáu b/Điện Biên Phủ , Bế Văn Đàn c/Công Lí , Nguyễn Văn Trỗi -Gọi hs đọc lại Bài : gọi hs đọc yêu cầu tập thơ Gv giới thiệu địa danh Tùng Chinh, Pù Mo, Pù Xai - Tổ chức cho hs làm theo nhóm - Gọi hs trình bày - Gv nhận xét chốt lại cho điểm 4/ Củng cố dặn dò -Gọi HS nhắc lại qui tắt viết hoa -Nhận xét tiết học -Dặn hs chữa lại lỗi viết sai chuẩn bị trước “Núi non hùng vĩ ” cầu gv - Nghe giới thiệu -4 HS đọc lớp theo dõi - HS tự tìm nêu lên - lớp viết vào bảng - lớp đọc - Hs viết tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi -Các nhóm thảo luận ghi vào phiếu - Đại diện nhóm trình bày kết - Vài hs đọc lại - hs đọc, lớp theo dõi -Các nhóm nhận nhiệm vụ làm trình bày lên bảng -Vài hs nhắc lại -Nghe nhận xét dặn dò TUẦN 24 TIẾT 24 NÚI NON HÙNG VĨ I.Yêu cầu cần đạt: - Nghe-Viết tả viết tên riêng -Tìm tên riêng tập * HS ,giỏi giải câu đố viết tên nhận vật lịch sử -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học 27 - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV 1/ ổn định: 2/ kiểm tra: -Gọi hs viết tên riêng thơ Cửa gió Tùng Chinh -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả nghe viết “Núi non hùng vĩ ” làm tập b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc đoạn văn - Những từ cần viết hoa? - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu tập - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -Gọi hs trình bày kết HOẠT ĐỘNG HS - Hát vui - hs lên làm -Nghe giới thiệu -1 HS đọc lớp theo dõi -HS nêu - HS tự tìm nêu lên - lớp viết vào bảng - Hs viết tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi -1 hs đọc, lớp theo dõi - Các nhóm thảo luận ghi kết vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét chữa GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs 1-Ngô Quyền, Lê Hoàn , Trần Hưng Đạo 2- Vua Quang Trung 3-Đinh Tiên Hoàn 4- Lí Thái Tổ 5-Lê Thánh Tông -Gọi hs đọc lại - Vài hs đọc lại 4/ Củng cố dặn dò -Gọi HS nhắc lại lỗi vừa viết sai từ ngữ vừa tìm tập -Vài hs nhắc lại -GD hs -Nhận xét tiết học -Nghe nhận xét dặn dò -Dặn hs xem lại chuẩn bị trước “ Ai thủy tổ loài người” 28 TUẦN 25 TIẾT 25 AI LÀ THỦY TỔ LOÀI NGƯỜI I.Yêu cầu cần đạt: - Nghe-Viết tả -Tìm tên riêng dân chơi đồ cổ riêng -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV 1/ ổn định: 2/ kiểm tra: -Gọi hs viết tên riêng Núi non hùng vĩ -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả nghe viết “AI LÀ THỦY TỔ LOÀI NGƯỜI ” làm tập b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc đoạn văn - Bài tả nói lên gì? - Những từ cần viết hoa? - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu tập mẫu chuyện - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -Gọi hs trình bày kết nắm qui tắt viết hoa tên HOẠT ĐỘNG HS - Hát vui - hs lên làm -Nghe giới thiệu -1 HS đọc lớp theo dõi -HS nêu - HS tự tìm nêu lên - lớp viết vào bảng - Hs viết tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - Các nhóm thảo luận ghi kết vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét chữa GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs -Gọi hs đọc lại -Yêu cấu hs nhắc lại qui tắt viết hoa tên người tên - Vài hs nhắc lại địa lí nước 4/ Củng cố dặn dò -GD hs -Nghe nhận xét dặn dò -Nhận xét tiết học -Dặn hs xem lại chuẩn bị trước “ Lịch sử ngày quốc tế lao động” 29 TUẦN 26 TIẾT 26 LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG I.Yêu cầu cần đạt: - Nghe-Viết tả ; Trình bày hình thức văn -Tìm tên riêng theo yêu cầu cùa BT2 nắm qui tắt viết hoa tên riêng nước ngoài, tên ngày lễ -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: -Gọi hs viết tên riêng Ai thủy tổ loài - hs lên làm người -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả -Nghe giới thiệu nghe viết “Lịch sử ngày quốc tế lao động ” làm tập b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc đoạn văn -1 HS đọc lớp theo dõi - Bài tả nói lên điều gì? -HS nêu - Những từ cần viết hoa? - HS tự tìm nêu lên - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - lớp viết vào bảng - Cho hs viết từ khó vào bảng - Hs viết tả - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - HS soát lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu vá nội dung tập -1 hs đọc lớp theo dõi - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm - Các nhóm thảo luận ghi kết -Gọi hs trình bày kết vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs - Lớp nhận xét chữa 4/ Củng cố dặn dò -GD hs ý nghĩa ngày 1-5 - hs nghe -Nhận xét tiết học -Nghe nhận xét dặn dò -Dặn hs xem lại chuẩn bị trước “ Lịch sử ngày quốc tế lao động” 30 TUẦN 27 TIẾT 27 CHÍNH TẢ (NHỚ- VIẾT ) CỬA SÔNG I.Yêu cầu cần đạt: - Viết tả khổ thơ cuối cửa sông - Tìm tên đoạn trích SGK, củng cố khắc sâu qui tắt viết hoa tên người tên địa lí nước -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: - Gọi hs nhắc lại qui tắt viết hoa - HS lên bảng thực yêu -Gọi hs lên bảng viết tên vài bạn lớp viết Ơ- cầu gv gien Pô-chi-ê; Pi-e Đơ-gây-tê ; Công xã Pa-ri -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài: Hôm em viết tà - Nghe giới thiệu nhớ -viết Cưa sông b/ HDHS nhớ viết tả: - Gọi hs đọc thuộc lòng khổ thơ -4 HS đọc lớp theo dõi - Cho hs đọc theo nhóm - Từng nhóm đọc - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - HS tự tìm nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - lớp viết vào bảng - Gv đọc cho hs đọc khổ thơ - lớp đọc - Gv cho hs viết - Hs viết tả - Cho hs chữa lỗi - HS soát lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu tập -1 hs đọc lớp theo dõi - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -Các nhóm thảo luận ghi vào phiếu -Gọi hs trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs 4/ Củng cố dặn dò -Gọi HS nhắc lại qui tắt viết hoa -Vài hs nhắc lại -Nhận xét tiết học -Dặn hs chữa lại lỗi viết sai chuẩn bị -Nghe nhận xét dặn dò trước “Núi non hùng vĩ ” 31 TUẦN 29 TIẾT 29 CHÍNH TẢ (NHỚ- VIẾT ) ĐẤT NƯỚC I.Yêu cầu cần đạt: - Viết tả khổ thơ cuối - Tìm cụm từ huân chương ,danh hiệu giải thưởng BT2, Bt3 vva2 nắm qui tắt viết hoa cụm từ -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: Nhận xét kiểm tra kì 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài: Hôm em viết tà -Nghe giới thiệu nhớ -viết Đất nước b/ HDHS nhớ viết tả: - Gọi hs đọc thuộc lòng khổ thơ -3 HS đọc lớp theo dõi - Cho hs đọc theo nhóm - Từng nhóm đọc - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - HS tự tìm nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - lớp viết vào bảng - Gv đọc cho hs đọc khổ thơ - lớp đọc - Gv cho hs viết - Hs viết tả - Cho hs chữa lỗi - HS soát lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài 2-3 : Gọi hs đọc yêu cầu tập -1 hs đọc lớp theo dõi - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -Các nhóm thảo luận ghi vào phiếu -Gọi hs trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs 4/ Củng cố dặn dò -Gọi HS nhắc lại qui tắt viết hoa -Vài hs nhắc lại -Nhận xét tiết học -Dặn hs chữa lại lỗi viết sai chuẩn bị -Nghe nhận xét dặn dò trước “Cô gái tương lai ” 32 TUẦN 30 TIẾT 30 CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI I.Yêu cầu cần đạt: - Nghe-Viết tả ; Trình bày hình thức văn Tìm cụm từ huân chương ,danh hiệu giải thưởng BT2, Bt3 nắm qui tắt viết hoa cụm từ -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: -Gọi hs viết tên danh hiệu giải thưởng - hs lên làm -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả -Nghe giới thiệu nghe viết “Cô gái tương lai” làm tập b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc đoạn văn -1 HS đọc lớp theo dõi - Bài tả nói lên điều gì? -HS nêu - Những từ cần viết hoa? - HS tự tìm nêu lên - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - lớp viết vào bảng - Cho hs viết từ khó vào bảng - Hs viết tả - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - HS soát lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu nội dung tập -1 hs đọc lớp theo dõi - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm - Các nhóm thảo luận ghi kết -Gọi hs trình bày kết quả vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs - Lớp nhận xét chữa 4/ Củng cố dặn dò -GD hs - hs nghe -Nhận xét tiết học -Nghe nhận xét dặn dò -Dặn hs xem lại chuẩn bị trước “Tà áo dài Việt Nam” 33 TUẦN 31 TIẾT 31 TÀ ÁO DÀI VIỆT NAM I.Yêu cầu cần đạt: - Nghe-Viết tả ; Trình bày hình thức văn - ViẾT hoa giải thương , huy chương, kỉ niệm chương BT2- -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: -Gọi hs viết tên danh hiệu giải thưởng - hs lên làm -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả -Nghe giới thiệu nghe viết “Tà áo dài Việt Nam” làm tập b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc đoạn văn -1 HS đọc lớp theo dõi - Bài tả nói lên điều gì? -HS nêu - Những từ cần viết hoa? - HS tự tìm nêu lên - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - lớp viết vào bảng - Cho hs viết từ khó vào bảng - Hs viết tả - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - HS soát lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu nội dung tập -1 hs đọc lớp theo dõi - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm - Các nhóm thảo luận ghi kết -Gọi hs trình bày kết quả vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs - Lớp nhận xét chữa 4/ Củng cố dặn dò -GD hs - hs nghe -Nhận xét tiết học -Nghe nhận xét dặn dò -Dặn hs xem lại chuẩn bị trước “Bầm ơi” 34 TUẦN 32 TIẾT 32 CHÍNH TẢ (NHỚ- VIẾT ) BẦM ƠI I.Yêu cầu cần đạt: - Viết tả trình bày hình thức câu thơ lục bác - Làm tập 2,3 -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: Gọi hs viết tên danh hiệu giải thưởng hs lên bảng viết -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài: Hôm em viết tà -Nghe giới thiệu nhớ -viết Đất nước b/ HDHS nhớ viết tả: - Gọi hs đọc thuộc lòng -HS đọc lớp theo dõi - Cho hs đọc theo nhóm - Từng nhóm đọc - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - HS tự tìm nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - lớp viết vào bảng - Gv đọc cho hs đọc khổ thơ - lớp đọc - Gv cho hs viết - Hs viết tả - Cho hs chữa lỗi - HS soát lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài 2-3 : Gọi hs đọc yêu cầu tập -1 hs đọc lớp theo dõi - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -Các nhóm thảo luận ghi vào phiếu -Gọi hs trình bày kết - Đại diện nhóm trình bày kết GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs 4/ Củng cố dặn dò -Gọi HS nhắc lại qui tắt viết hoa -Vài hs nhắc lại -Nhận xét tiết học -Dặn hs chữa lại lỗi viết sai chuẩn bị -Nghe nhận xét dặn dò trước “Trong lời Mẹ hát” 35 TUẦN 33 TIẾT 33 TRONG LỜI MẸ HÁT I.Yêu cầu cần đạt: - Nghe-Viết tả ; Trình bày hình thức thơ tiếng - Viết hoa quan, tổ chức đoạn văn Công ước quyền trẻ em -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: -Gọi hs viết tên danh hiệu giải thưởng - hs lên làm -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài:Hôm em viết tả -Nghe giới thiệu nghe viết “Trong lời mẹ hát” làm tập b/ HDHS nghe viết tả: - Gọi hs đọc đoạn văn -1 HS đọc lớp theo dõi - Bài tả nói lên điều gì? -HS nêu - Những từ cần viết hoa? - HS tự tìm nêu lên - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - lớp viết vào bảng - Cho hs viết từ khó vào bảng - Hs viết tả - Gv đọc cho hs viết tả - Gv đọc lần - Cho hs chữa lỗi - HS soát lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài : Gọi hs đọc yêu cầu nội dung tập -1 hs đọc lớp theo dõi - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm - Các nhóm thảo luận ghi kết -Gọi hs trình bày kết quả vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs - Lớp nhận xét chữa 4/ Củng cố dặn dò -GD hs - hs nghe -Nhận xét tiết học -Nghe nhận xét dặn dò -Dặn hs xem lại chuẩn bị trước “Sang năm lên bảy” 36 TUẦN 34 TIẾT 34 CHÍNH TẢ (NHỚ- VIẾT ) SANG NĂM CON LÊN BẢY I.Yêu cầu cần đạt: - Viết tả trình bày hình thức thơ có tiếng - Làm tập 2,3 -GD hs tính cẩn thận II Đồ dùng dạy học - Bản phụ ghi tả - Nội dung tập III.Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1/ ổn định: - Hát vui 2/ kiểm tra: Gọi hs viết tên danh hiệu giải thưởng hs lên bảng viết -Nhận xét 3/ Dạy mới: a/ giới thiệu bài: Hôm em viết tà -Nghe giới thiệu nhớ -viết Sang năm lên bảy b/ HDHS nhớ viết tả: - Gọi hs đọc thuộc lòng -HS đọc lớp theo dõi - Cho hs đọc theo nhóm - Từng nhóm đọc - Cho hs tự tìm từ khó nêu lên - HS tự tìm nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng - lớp viết vào bảng - Gv đọc cho hs đọc khổ thơ - lớp đọc - Gv cho hs viết - Hs viết tả - Cho hs chữa lỗi - Gv thu chấm - Nhận xét viết hs c/ HDHS làm tập tả Bài 2-3 : Gọi hs đọc yêu cầu tập - Tổ chức cho hs làm tập theo nhóm -Gọi hs trình bày kết - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi -Các nhóm thảo luận ghi vào phiếu - Đại diện nhóm trình bày kết GV nhận xét chốt lại tuyên dương hs 4/ Củng cố dặn dò -Gọi HS nhắc lại qui tắt viết hoa -Vài hs nhắc lại -Nhận xét tiết học -Dặn hs chữa lại lỗi viết sai chuẩn bị -Nghe nhận xét dặn dò trước “Ôn tập HKII” 37 [...]... viết chính tả -Nghe giới thiệu nghe viết bài “Cô gái của tương lai” và làm các bài tập b/ HDHS nghe viết chính tả: - Gọi 1 hs đọc đoạn văn -1 HS đọc lớp theo dõi - Bài chính tả nói lên điều gì? -HS nêu - Những từ nào trong bài cần viết hoa? - HS tự tìm và nêu lên - Cho hs tự tìm từ khó và nêu lên - lớp viết vào bảng con - Cho hs viết từ khó vào bảng con - Hs viết chính tả - Gv đọc cho hs viết chính tả. .. viết chính tả -Nghe giới thiệu nghe viết bài “Tà áo dài Việt Nam” và làm các bài tập b/ HDHS nghe viết chính tả: - Gọi 1 hs đọc đoạn văn -1 HS đọc lớp theo dõi - Bài chính tả nói lên điều gì? -HS nêu - Những từ nào trong bài cần viết hoa? - HS tự tìm và nêu lên - Cho hs tự tìm từ khó và nêu lên - lớp viết vào bảng con - Cho hs viết từ khó vào bảng con - Hs viết chính tả - Gv đọc cho hs viết chính tả. .. viết chính tả -Nghe giới thiệu nghe viết bài “Trong lời mẹ hát” và làm các bài tập b/ HDHS nghe viết chính tả: - Gọi 1 hs đọc đoạn văn -1 HS đọc lớp theo dõi - Bài chính tả nói lên điều gì? -HS nêu - Những từ nào trong bài cần viết hoa? - HS tự tìm và nêu lên - Cho hs tự tìm từ khó và nêu lên - lớp viết vào bảng con - Cho hs viết từ khó vào bảng con - Hs viết chính tả - Gv đọc cho hs viết chính tả -... chuẩn bị trước bài” Cánh cam lạc mẹ” - 1 HS đọc lớp theo dõi - HS nêu - HS tự tìm và nêu lên - lớp viết vào bảng con - Hs viết chính tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - 1 hs lên bảng làm -lớp theo dõi -1 hs đọc, lớp theo dõi - Các nhaom1 thảo luận ghi kết quả vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét chữa bài -Vài hs nhắc lại -Nghe nhận xét dặn dò TUẦN 20 TIẾT 20 CÁNH CAM LẠC MẸ I.Yêu... tìm và nêu lên - lớp viết vào bảng con - Hs viết chính tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - 1 hs lên bảng làm -lớp theo dõi -1 hs đọc, lớp theo dõi - Các nhóm thảo luận ghi kết quả vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét chữa bài -Vài hs nhắc lại -Nghe nhận xét dặn dò TUẦN 22 TIẾT 22 HÀ NỘI I.Yêu cầu cần đạt: - Nghe -Viết đúng chính tả trình bày đúng hình thức thơ 5 tiếng ,rõ 3 khổ... cáo - Giáo viên nhận xét tuyên dương 5 Nhận xét- dặn dò: - Chuẩn bị: “Ôn tập” - Nhận xét tiết học Tiết 10 : CHÍNH TẢ ÔN TẬP(T2) I/ Yêu cầu cần đạt: - Nghe và viết đúng chính tả bài “Nổi niềm giữ nước giữ rừng” - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở II Chuẩn bị: + GV: SGK, bảng phụ + HS: Vở, SGK, III Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Khởi động: Hát 2 Bài cũ: Giáo viên... bảo vệ rừng và giữ nguồn nước -Giáo viên đọc cho HS viết bài -HS viết bài -GV thu vở chấm -HS nộp vở 5 Củng cố- dặn dò: -Cho HS lên bảng viế lại các từ mà học sinh -Học sinh viết viết sai -Giáo dục học sinh thích viết chính tả -Về xem trước ôn tập (T3) -Nhận xét tiết học 13 TUẦN 11 TIẾT 11 CHÍNH TẢ( NGHE – VIẾT) LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I.Yêu cầu cần đạt - Viết đúng chính tả trình bày đúng hình thức... xét tiết học - Dặn hs về chữa lại các lỗi viết sai và chuẩn bị trước bài “NGƯỜI MẸ CỦA 51 ĐỨA CON” -1 HS đọc lớp theo dõi - HS tự tìm và nêu lên - lớp viết vào bảng con - Hs viết chính tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - Nhóm thảo luận ghi vào bảng -Đại diện nhóm trình bày - 1hs đọc lớp theo dõi - lớp làm bài, vá nêu kết quả -Vài hs nhắc lại -Nghe nhận xét dặn dò TUẦN 17 TIẾT 17 NGƯỜI MẸ CỦA 51 ... xét tiết học - Dặn hs về chữa lại các lỗi viết sai và chuẩn bị trước bài “Cao Bằng” -Nghe giới thiệu -1 HS đọc lớp theo dõi - HS nêu - HS tự tìm và nêu lên - lớp viết vào bảng con - Hs viết chính tả - HS soát lỗi -1 hs đọc lớp theo dõi - HS nêu - Vài hs đọc lại - 1 hs đọc, lớp theo dõi - Thảo luận ghi vào bảng -Đại diện nhóm trình bày -Vài hs nhắc lại -Nghe nhận xét dặn dò TUẦN 23 TIẾT 23 CHÍNH TẢ (NHỚ-... viết chính tả nghe viết bài “AI LÀ THỦY TỔ LOÀI NGƯỜI ” và làm các bài tập b/ HDHS nghe viết chính tả: - Gọi 1 hs đọc đoạn văn - Bài chính tả nói lên đều gì? - Những từ nào trong bài cần viết hoa? - Cho hs tự tìm từ khó và nêu lên - Cho hs viết từ khó vào bảng con - Gv đọc cho hs viết chính tả - Gv đọc lần 2 - Cho hs chữa lỗi - Gv thu bài chấm - Nhận xét bài viết của hs c/ HDHS làm bài tập chính tả Bài ... viết - Hoạt động lớp, cá nhân - học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên HDHS nhớ lại viết - 2, học sinh đọc thuộc lòng đoạn văn cần nhớ - viết - Cả lớp nghe nhận xét - Cả lớp nghe nhớlại - Giáo viên nhắc... nhóm, lớp - Trò chơi: Dãy A cho tiếng - Dãy B đánh dấu - Chia thành dãy chơi trò chơi  GV nhận xét - Tuyên dương Củng cố- dặn dò: - Chuẩn bị: Cấu tạo phần vần - Nhận xét tiết học Tiết : CHÍNH TẢ... - Giáo viên nhận xét tuyên dương Nhận xét- dặn dò: - Chuẩn bị: “Ôn tập” - Nhận xét tiết học Tiết 10 : CHÍNH TẢ ÔN TẬP(T2) I/ Yêu cầu cần đạt: - Nghe viết tả “Nổi niềm giữ nước giữ rừng” - Giáo

Ngày đăng: 10/01/2017, 10:52

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 1:

 • CHÍNH TẢ (NGHE VIẾT)

  • VIỆT NAM THÂN YÊU

  • Hoạt động dạy

   • Tiết 2 : CHÍNH TẢ (nghe-viết)

    • LƯƠNG NGỌC QUYẾN

    • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

     • Tiết 3 : CHÍNH TẢ (Nhớ viết)

      • THƯ GỬI CÁC HỌC SINH

      • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

       • Tiết 4 : CHÍNH TẢ (nghe viết)

        • ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ

        • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

         • Tiết 5 : CHÍNH Tả (Nghe viết)

          • MỘT CHUYÊN GIA MÁY XÚC

          • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

           • Tiết 6 : CHÍNH TẢ (nhớ viết)

           • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

            • Tiết 7 : CHÍNH TẢ

             • DÒNG KÊNH QUÊ HƯƠNG

             • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

              • Tiết 9 : CHÍNH TẢ

              • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

               • Tiết 10 : CHÍNH TẢ

               • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan