Giáo án chính tả lớp 5 (đầy đủ)

22 5.1K 26
Giáo án chính tả lớp 5 (đầy đủ)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHNH T Bi 1 Vit Nam thõn yờu I/ MC CH YấU CU: 1/Nghe- vit ỳng, trỡnh by ỳng chớnh t bi Vit Nam thõn yờu. 2/Lm bi tp cng c quy tc vit chớnh t vi ng/ngh, g/gh, c/k. II/ DNG DY HC:. -Bỳt d v 4 t phiu kh to. III/ CC HOT NG DY HC: Giụựi thieọu baứi Giỏo viờn nờu mt s im cn lu ý v yờu cu ca gi chớnh t lp 5, vic chun b dựng dy hc, nhm cng c n np hc tp ca hc sinh. B-Dy bi mi: 1-Gii thiu bi: Trong tit hc hụm nay, cỏc em s nghe c vit ỳng bi chớnh t Vit Nam thõn yờu . Sau ú s lm cỏc bi tp phõn bit ting cú õm u c/k, g/gh, ng/ngh. 2/ Hng dn hc sinh nghe-vit: Giỏo viờn c bi chớnh t trong SGK 1 lt. Giỏo viờn c thong th, rừ rng, phỏt õm chớnh xỏc cỏc ting cú õm, vn, thanh hc sinh d vit sai. Giỏo viờn nhc hc sinh quan sỏt cỏch thc trỡnh by, cỏc t d vit sai Giỏo viờn c tng dũng th cho hs vit, mi dũng th c 2 lt. Lu ý t th ngi ca hs. Giỏo viờn c li ton bi chnh t 1 lt. Giỏo viờn nờu nhn xột chung. 3/ Hng dn lm bi tp chớnh t: Bi tp 2: in vo ch trng. Dỏn phiu to lờn bng. Mi hc sinh lờn bng trỡnh by. Giỏo viờn nhn xột. Bi tp 3: in vo ch trng. Dỏn t phiu lờn bng. Mi hc sinh lờn bng trỡnh by. Hc sinh theo dừi trong SGK.( Cỏ nhõn) Hc sinh c thm li bi chớnh t. Hc sinh gp SGK li. Bt u nghe- vit. Hc sinh soỏt li ton bi, t phỏt hin li v sa li. Hc sinh i tp cho nhau kim tra li. Nhúm 2 Mt hc sinh c yờu cu bi. Hc sinh lm bi tp vo v. Hc sinh thi trỡnh by ỳng. Bn nhn xột. Mt hc sinh c yờu cu ca . Lm bi tp vo v. Hc sinh thi trỡnh by ỳng. Bn nhn xột. Giáo viên nhận xét. 4/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai. CHÍNH TẢ Bài 2 Lương Ngọc Quyến I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Lương Ngọc Quyến”. 2/Nắm được mô hình cấu tạo vần.Chép đúng tiếng, vần vào mô hình. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một. -Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấo tạo vần. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A-Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh lên bảng trả bài. B-Dạy bài mới: 1-Giới thiệu bài : Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Lương Ngọc Quyến”. Sau đó sẽ học về mô hình cấu tạo của vần. 2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Giáo viên đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt. Giáo viên đọc thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần, thanh học sinh dễ viết sai. Giáo viên giới thiệu về Lương Ngọc Quyến. Giáo viên nhắc học sinh quan sát cách thức trình bày, các từ dễ viết sai Giáo viên đọc từng câu cho hs viết, mỗi câu đọc 2 lượt. Lưu ý tư thế ngồi của hs. Giáo viên đọc lại toàn bài chỉnh tả 1 lượt. Giáo viên nêu nhận xét chung. 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong 3 học sinh lên bảng Học sinh theo dõi trong SGK Học sinh đọc thầm lại bài chính tả. Học sinh gấp SGK lại. Bắt đầu nghe- viết. Học sinh soát lại toàn bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi. Học sinh đổi tập cho nhau để kiểm tra lỗi. Nhóm 2 Một học sinh đọc yêu cầu đề bài. câu a, b.(SGK) Mời học sinh lên bảng trình bày. Giáo viên nhận xét. Bài tập 3: Chép vần của từng tiếng vừa tìm : Giới thiệu về mô hình trên bảng Mời học sinh lên bảng trình bày. Giáo viên nhận xét. 4/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai. Chuẩn bị bài lần sau “Thư gửi các học sinh”. Học sinh làm bài tập vào vở. Học sinh thi trình bày đúng. Bạn nhận xét. Một học sinh đọc yêu cầu của đề. Làm bài tập vào vở. Học sinh thi trình bày đúng. Bạn nhận xét. CHÍNH TẢ Bài 3: Thư gửi các học sinh I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Thư gửi các học sinh”. 2/Luyện tập về cấu tạo của vần; bước đầu lám quen với vần có âm cuối u. Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một. -Phấn màu để chữa lỗi bài viết của học sinh trên bảng. -Bảng lớp kẻ sẵn mô hình cấo tạo vần. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A-Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh lên bảng ghép vần. B-Dạy bài mới: 1-Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Thư gửi các học sinh”. Sau đó sẽ luyện tập về mô hình cấu tạo của vần.bước đầu lam quen với vần có âm cuối u. Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng 2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: 3 học sinh lên bảng Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Giáo viên nêu nhận xét chung. 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Mời học sinh lên bảng trình bày. Giáo viên nhận xét. Bài tập 3: Giải thích về yêu cầu đề bài Giáo viên nhận xét. 4/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai. Dặn học sinh về quy tắc vừa học. 2 học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ. Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nhớ-viết. Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi. Nhóm 2 Một học sinh đọc yêu cầu đề bài. Học sinh làm bài tập vào vở. Học sinh thi trình bày đúng. Bạn nhận xét. Một học sinh đọc yêu cầu của đề. Học sinh Phát biểu ý kiến. Bạn nhận xét. CHÍNH TẢ Bài 4: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ”. 2/tiếp tục củng cố về mô hình cấu tạo của vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một. -Bút dạ, phiếu khổ to viết mô hình cấu tạo vần. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A-Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần. B-Dạy bài mới: 1-Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Anh bộ đội cụ Hồ Gốc Bỉ”. Sau đó sẽ tiếp tục củng cố về mô hình cấu tạo của vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng 2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Giáo viên đọc toàn bài chính tả. Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai 3 học sinh lên bảng Học sinh theo dõi SGK. Học sinh đọc thầm toàn bài. Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần. Giáo viên nêu nhận xét chung. 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Giới thiệu về mô hình trên bảng. Mời học sinh lên bảng trình bày. Giáo viên nhận xét. Bài tập 3: Giải thích về yêu cầu đề bài Giáo viên nhận xét. 4/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai. Dặn học sinh về quy tắc vừa học. Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi. Nhóm 2 Một học sinh đọc yêu cầu đề bài. Học sinh làm bài tập vào vở. Học sinh thi trình bày đúng. Bạn nhận xét. Một học sinh đọc yêu cầu của đề. Học sinh Phát biểu ý kiến. Bạn nhận xét. CHÍNH TẢ Bài 5 Một chuyên gia máy xúc I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Một chuyên gia máy xúc”. 2/Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một. -Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A-Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần. B-Dạy bài mới: 1-Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Anh bộ đội cụ Hồ Gốc Bỉ”. Sau đó sẽ nắm quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng chứa nguyên âm đôi uô/ua 2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Giáo viên đọc toàn bài chính tả. Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần. 3 học sinh lên bảng Học sinh theo dõi SGK. Học sinh đọc thầm toàn bài. Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. Giáo viên nêu nhận xét chung. 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Giới thiệu về mô hình trên bảng. Mời học sinh lên bảng trình bày. Giáo viên nhận xét. Bài tập 3: Giải thích về yêu cầu đề bài Giáo viên nhận xét. 4/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai. Dặn học sinh về quy tắc vừa học. Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi. Nhóm 2 Một học sinh đọc yêu cầu đề bài. Học sinh làm bài tập vào vở. Học sinh thi trình bày đúng. Bạn nhận xét. Một học sinh đọc yêu cầu của đề. Học sinh Phát biểu ý kiến. Bạn nhận xét. CHÍNH TẢ Bài 6 Ê-mi-li, con… I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Nhớ-viết chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3, 4 của bài Ê-mi-li, con… 2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyện âm đôi ưa/ươ. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một. -Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A-Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần. B-Dạy bài mới: 1-Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Ê-mi-li, con…”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyện âm đôi ưa/ươ 2/ Hướng dẫn học sinh nhớ-viết: Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai 3 học sinh lên bảng 2 học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ. Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nhớ-viết. Giáo viên nêu nhận xét chung. 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Mời học sinh trình bày. Giáo viên nhận xét. Bài tập 3: Giải thích về yêu cầu đề bài Giáo viên nhận xét. 4/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai. Dặn học sinh về quy tắc vừa học. Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi. Nhóm 2 Một học sinh đọc yêu cầu đề bài. Học sinh làm bài tập vào vở. Học sinh thi trình bày đúng. Bạn nhận xét. Một học sinh đọc yêu cầu của đề. Học sinh Phát biểu ý kiến. Học sinh thi HTL thành ngữ, tục ngữ Bạn nhận xét. CHÍNH TẢ Bài 7 Dòng kinh quê hương I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Nghe- viết đúng, trình bày đúng chính tả bài “Dòng kinh quê hương”. 2/Nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng chứa nguyên âm đôi iê/ia. II/ ĐỒ DÙNG DẠY H ỌC:. -Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: CHÍNH TẢ Bài 8 Kì diệu rừng xanh I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Nghe-viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn trong bài Kì diệu rừng xanh 2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyện âm đôi yê/ya II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một. A-Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần. B-Dạy bài mới: 1-Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Dòng kinh quê hương”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyện âm đôi iê/ia 2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: -Giáo viên đọc toàn bài chính tả. -Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai:mái xuồng -Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần. -Giáo viên nêu nhận xét chung. 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: -Mời học sinh trình bày. -Giáo viên nhận xét. Bài tập 3: -Giải thích về yêu cầu đề bài Giáo viên nhận xét. 4/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai. Dặn học sinh về quy tắc vừa học. 3 học sinh lên bảng -Học sinh theo dõi SGK. -Học sinh đọc thầm toàn bài. -Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. -Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi. Nhóm 2 -Một học sinh đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh làm bài tập vào vở. -Học sinh thi trình bày đúng. -Bạn nhận xét. -Một học sinh đọc yêu cầu của đề. -Học sinh Phát biểu ý kiến. -Thi học thuộc các thành ngữ, tục ngữ -Bạn nhận xét. -Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: A-Kiểm tra bài cũ: Gọi 3 học sinh lên bảng viết vần GV nhận xét cho điểm. B-Dạy bài mới: 1- Giới thiệu bài : Trong tiết học hôm nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Kì diệu rừng xanh”. Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyện âm đôi yê/ya 2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Giáo viên đọc toàn bài chính tả. Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần. Giáo viên nêu nhận xét chung. 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Mời học sinh trình bày. Giáo viên nhận xét. Bài tập 3: Giải thích về yêu cầu đề bài Giáo viên nhận xét. 4/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tuyên dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai. Dặn học sinh về quy tắc vừa học. Chuẩn bị bài:Tiếng đàn ba-la- lai-ca tên sông Đà. 3 học sinh lên bảng –HS cả lớp theo dõi -HS lắng nghe và nhắc lại tựa bài. -Học sinh theo dõi SGK. -Học sinh đọc thầm một lần. -Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết. -Học sinh đổi vở với nhau để soát lỗi. Nhóm 2 -Một học sinh đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh làm bài tập vào vở. -Học sinh thi trình bày đúng. -Bạn nhận xét. -Một học sinh đọc yêu cầu của đề. -Học sinh Phát biểu ý kiến. -Bạn nhận xét. Bài 9 CHÍNH TẢ Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/Nhớ-viết chính xác, trình bày đúng bài thơ Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà 2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đầu n/l hoặc âm cuối n/ng. II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập một.(nếu có) -Bảng lớp kẻ mô hình cấu tạo vần. [...]... khoảng 3)” Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu n/l hoặc âm cuối n/ng 2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Giáo viên đọc tồn bài chính tả Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần Giáo viên nêu nhận xét chung 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Gọi hs đọc u cầu bài tập Tổ chức cho hs làm Mời học sinh trình bày Giáo viên nhận xét Bài tập 3: Giải... dẫn học sinh nghe-viết: Giáo viên đọc tồn bài chính tả Học sinh theo dõi SGK Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Học sinh đọc thầm một lần Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết Giáo viên nêu nhận xét chung 4/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Gọi hs đọc yêu cầu và mẫu bài tập Yêu cầu hs tự làm bài vào vở Cho hs phát biểu ý Giáo viên dán giấy khổ to lên bảng... cuối t/c GV ghi bảng hs nhắc lại 3/ Hướng dẫn học sinh nhớ-viết: Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Gọi nêu miệng những từ khó viết hay viết sai chính tả Gv ghi nhanh những từ lên bảng Hs đọc lại những từ hs nêu -Chấm chính tả -GV nhận xét 4/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Dán giấy khổ to lên bảng Mời học sinh trình bày Giáo viên nhận xét Bài tập 3: Gọi hs đọc yêu cầu bài tập Yêu cầu hs... cuối t/c GV ghi bảng hs nhắc lại 3/ Hướng dẫn học sinh nhớ-viết: Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Gọi nêu miệng những từ khó viết hay viết sai chính tả Gv ghi nhanh những từ lên bảng Hs đọc lại những từ hs nêu -Chấm chính tả -GV nhận xét 4/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Dán giấy khổ to lên bảng Mời học sinh trình bày Giáo viên nhận xét Bài tập 3: Gọi hs đọc yêu cầu bài tập Yêu cầu hs... nay, các em sẽ nghe đọc để viết đúng bài chính tả “Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sơng Đà” Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu n/l hoặc âm cuối n/ng 2/ Hướng dẫn học sinh nhớ-viết: Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Giáo viên nêu nhận xét chung 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Dán giấy khổ to lên bảng 3 học sinh lên bảng viết cả lớp theo dõi và sửa chữa HS lắng nghe... viết đúng bài chính tả “Chuỗi ngọc lam(Pi-e ngạc nhiên chạy vụt đi” Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu tr/ch hoặc vần dễ lẫn ao/au HS lắng nghe vào nhắc lại GV ghi bảng hs nhắc lại 3/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Học sinh theo dõi SGK Giáo viên đọc tồn bài chính tả Học sinh đọc thầm một lần Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết Giáo viên đọc... nhân Bạn nhận xét Mời học sinh trình bày Giáo viên nhận xét 5/ Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học, tun dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai Dặn học sinh về quy tắc vừa học CHÍNH TẢ Bn Chư Lênh đón cơ giáo (đoạn cuối) I/ MỤC ĐÍCH U CẦU: 1/Nghe-viết chính xác,trình bày đúng bài Bn chư lên đón cơ giáo (đoạn cuối) 2/Làm đúng các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có âm đầu tr/ch... dẫn học sinh nghe-viết: Học sinh đọc thầm một lần Giáo viên đọc tồn bài chính tả Học sinh gấp SGK, Bắt đầu nghe-viết Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Học sinh đổi vở với nhau để sốt lỗi Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần Nhóm 2 GV tổ chức cho hs chấm chữa bài HS trao đổi tập để chữa lỗi Giáo viên nêu nhận xét chung 4/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: Bài tập 2: Một học sinh đọc u cầu đề bài Gọi... bài chính tả “Về ngơi nhà đang xây (2 khổ thơ đầu)” Sau đó sẽ làm các bài tập đánh dấu thanh ở các tiếng có có âm đầu r/d/gi; v/d hoặc các tiếng có vần iêm/im, iêp/ip HS lặp lại GV ghi tựa bài lên bảng hs nhắc lại Học sinh theo dõi SGK 3/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Học sinh đọc thầm một lần Giáo viên đọc tồn bài chính tả Học sinh gấp SGK, Bắt đầu ngheGiáo viên nhắc các chữ dễ viết sai viết Giáo. .. chức cho hs tự lài bài Bạn nhận xét Giáo viên giải thích u cầu của đề Gọi hs nhận xét bài làm của bạn Giáo viên bổ sung ghi điểm 5/ Củng cố dặn dò: Tun dương và dặn học sinh về nhà viết lại những chữ đã viết sai Dặn học sinh về quy tắc vừa học Nhận xét tiết học, CHÍNH TẢ Người mẹ của 51 đứa con I/ MỤC ĐÍCH U CẦU: 1/Nghe-viết chính xác,trình bày đúng bài Người mẹ của 51 đứa con 2/Làm đúng bài tập ơn mơ . bài chính tả. Giáo viên nhắc các chữ dễ viết sai Giáo viên đọc từng câu, mỗi câu 2 lần. Giáo viên nêu nhận xét chung. 3/ Hướng dẫn làm bài tập chính tả: . bài chính tả “Lương Ngọc Quyến”. Sau đó sẽ học về mô hình cấu tạo của vần. 2/ Hướng dẫn học sinh nghe-viết: Giáo viên đọc bài chính tả trong SGK 1 lượt. Giáo

Ngày đăng: 16/09/2013, 07:10

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan