Giáo án Chính tả lớp 5 HK 2_CKTKN

38 991 1
Giáo án Chính tả lớp 5 HK 2_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn : Tuần : 19 Ngày dạy : Tiết : 19 NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC. (Nghe viết) Phân biệt âm đầu r/d/gi ; âm chính o/ô. I.MỤC TIÊU : -Nghe viết đúng chính tả bài “Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực”. -Luyện viết đúng các tiếng chứa âm đầu r/d/gi ; hoặc âm chính o/ô. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Bảng phụ chép những dòng thơ (câu văn) có từ ngữ cần điền. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : -Hát 4’ 2. Bài cũ: -Nhận xét bài thi của HS -Lắng nghe. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : “Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực” 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe – viết. -GV đọc bài chính tả. -Học sinh lắng nghe. -Bài chính tả cho em biết điều gì ? -Ca ngợi NTT, nhà yêu nước của dân tộc ta. -Nêu những danh từ riêng có trong bài ? -Nguyễn Trung Trực, Vàm Cỏ, Tân An, Long An, … -Cho học sinh luyện viết các từ dễ viết sai : chài lưới, nổi dậy, khảng khái… -Giáo viên đọc từng câu hoặc từng cụm từ cho học sinh viết. -Học sinh viết. -Giáo viên đọc bài chính tả một lượt. -Học sinh tự soát lỗi. -Giáo viên chấm 5 tập. -Nhận xét chữa lỗi. Hoạt động 2 : Luyện tập. Bài 2 : cho HS đọc yêu cầu bài tập -1 HS đọc to + Lớp đọc thầm 40 + Bài thơ. -Giao việc : +Các em chọn r, d hoặc gi điền vào ô số 1 cho đúng. -Lắng nghe. +Ô số 2 các em nhớ chọn o hoặc ô để điền vào, nhớ thêm dấu thanh thích hợp. -Cho HS làm bài. -Cho HS trình bày kết quả theo hình thức tiếp sức. -GV nhận xét – Điều chỉnh bổ sung +Tuyên dương nhóm thắng. -Lớp nhận xét. Bài 3a : -Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập + đọc truyện vui. -Giao việc : +Trong câu chuyện vui còn một số ô trống. Các em hãy tìm tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi để điền vào chỗ trống đó sao cho đúng. -Cho HS làm bài. -HS làm bài cá nhân. -Cho HS trình bày kết quả. -Trình bày. -GV nhận xét – Điều chỉnh bổ sung. -Lớp nhận xét. 5. Củng cố – Dặn dò : -Về nhà đọc lại truyện : “Làm việc cho cả ba thời” -Làm bài tập 3b. RÚT KINH NGHIỆM *** 41 ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Ngày soạn : Tuần : 20 Ngày dạy : Tiết : 20 CÁNH CAM LẠC MẸ. I.MỤC TIÊU : -Viết đúng chính tả bài thơ Cánh cam lạc mẹ. -Luyện viết đúng các trường hợp chính tả dễ viết lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: âm đầu r/d/gi, âm chính o/ô. -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : + GV: Bút dạ và giấy khổ to phô tô phóng to nội dung bài tập 2. + HS: SGK, vở. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 4’ 1’ 30’ 15’ 1.Ổn đònh : 2. Bài cũ: - Giáo viên kiểm tra 2, 3 học sinh làm lại bài tập 3b. - Nhận xét. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Tiết học hôm nay các em sẽ nghe viết đúng chính tả bài “Cánh cam lạc mẹ” và làm đúng các bài tập phân biệt âm đầu r/d/gi âm chính o, ô. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết. -Giáo viên đọc một lượt toàn bài - Hát Hoạt động lớp, cá nhân. 42 10’ 5’ 1’ chính tả, thong thả, rõ ràng, phát âm chính xác các tiếng có âm, vần thanh học sinh đòa phương thường viết sai. -Bài chính tả cho em biết điều gì ? -GV lưu ý HS cách trình bày bài thơ ? -Giáo viên đọc từng dòng thơ cho học sinh viết. - Giáo viên đọc lại toàn bài chính tảû. - Chấm – Chữa bài.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 2: -Giáo viên nêu yêu cầu của bài. -Giáo viên nhắc học sinh lưu ý đến yêu cầu của đề bài cần dựa vào nội dung của các từ ngữ đứng trước và đứng sau tiếng có chữ các con còn thiếu để xác đònh tiếng chưa hoàn chỉnh là tiếng gì? -Giáo viên nhận xét, tính điểm cho các nhóm, nhóm nào điền xong trước được nhiều điểm nhóm đó thắng cuộc.  Hoạt động 3: Củng cố. 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài tập 2. - Chuẩn bò: “Trí dũng song toàn:. - Học sinh theo dõi lắng nghe. Học sinh viết bài chính tả. - Học sinh soát lại bài – từng cặp học sinh soát lỗi cho nhau. -Học sinh làm bài cá nhân. -1 học sinh đọc yêu cầu đề bài. -Học sinh làm bài cá nhân + 1 HS làm bài vào bảng phụ. - VD: Thứ tự các tiếng điền vào: a. giữa dòng – rò – ra – duy – gi – ra – giấy – giận – gi. b. đông – khô – hốc – gõ – lò – trong – hồi – một. - Cả lớp nhận xét. - Thi đua tìm từ láy bắt đầu bằng âm r, d, gi. 43 - Nhận xét tiết học. RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Ngày soạn : Tuần : 21 Ngày dạy : Tiết : 21 TRÍ DŨNG SONG TOÀN (Nghe viết ) Phân biệt âm đầu r / d/ gi, '/ ~ I.MỤC TIÊU : -Nghe – viết đúng chính tả một đoạn của truyện “Trí dũng song toàn”. -Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt tiếng có âm đầu r / d / gi, có thanh hỏi hoặc thanh ngã. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Giấy khổ to. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : -Hát 4’ 2. Bài cũ : kiểm tra 2 HS -Giáo viên đọc cho 2 HS viết : +rổ, rá, da, giả da… +trông mong, mong muốn, lông lốc, giỗ tổ. 3.Bài mới : 44 *Giới thiệu bài : Hôm nay, ta lại được gặp danh nhân trí dũng song toàn của nước ta. Ông Giang Văn Minh, người đã bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài qua bài chính tả nghe – viết. Sau đó, các em sẽ làm một số bài tập chính tả phân biệt tiếng có âm đầu r / d / gi ; có thanh hỏi hoặc thanh ngã. 4. Phát triển các hoạt động: Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh viết chính tả. -Giáo viên đọc bài chính tả. -Lắng nghe. -Đoạn chính tả kể về điều gì ? -Cho HS đọc lại đoạn chính tả. -Học sinh đọc thầm. -Giáo viên đọc bài chính tả. -Học sinh viết chính tả. -Giáo viên đọc bài chính tả một lượt. -Học sinh tự soát lỗi. -Giáo viên chấm 5 – 7 bài. -Giáo viên nhận xét – chữa lỗi. Hoạt động 2 : Làm bài tập. Bài 2 : -Cho HS đọc yêu cầu của bài tập. -Giao việc : +Các em đọc lại nghóa ở 3 dòng câu a và 3 dòng ở câu b. +Tìm các từ tương ứng với nghóa đã cho. -Phát phiếu đã chuẩn bò. -3HS làm bài vào phiếu + HS còn -Cho HS làm bài. lại làm bài vào vở. -Cho HS trình bày kết quả bài làm. -Nhận xét – Bổ sung. -1 số HS nối tiếp nhau đọc các từ tìm được. -Lớp nhận xét bài làm của 3 bạn trên bảng. Bài 3 : 45 -Cho HS đọc yêu cầu và đọc bài thơ. -Giao việc : +Đọc lại bài thơ. +Chọn r, d hoặc gi để điền vào các chỗ trống trong bài thơ sao cho đúng. -Cho HS làm bài. -Cho HS trình bày theo hình thức thi tiếp sức. -HS làm bài theo nhóm. -Mỗi nhóm 4 HS lần lượt lên điền âm đầu vào chỗ trống thích hợp. -Giáo viên nhận xét kết quả chốt lại ý đúng. -Lớp nhận xét. Câu b : Cách tiến hành tương tự câu a. -HS chép lại lời giải đúng vào VBT. 5. Củng cố – Dặn dò : -GV nhận xét tiết học. RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Ngày soạn : Tuần : 22 Ngày dạy : Tiết : 22 HÀ NỘI (Nghe – viết) Ôn tập về quy tắc viết hoa. 46 I.MỤC TIÊU : -Viết đúng chính tả trích đoạn bài thơ “Hà Nội”. -Biết tìm và viết đúng danh từ riêng là tên người, tên đòa lý Việt Nam. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : + GV: Bảng phụ, giấy khổ to để học sinh làm BT3. + HS: SGK, vở. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 4’ 1’ 30’ 15’ 10’ 1.Ổn đònh : 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : Ôn tập về quy tắc viết hoa. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết. -GV đọc bài chính tả. -Bài thơ nói về điều gì ? -Luyện viết : Hà Nội, Hồ Gươm, Tháp Bút, Ba Đình,… -Giáo viên đọc từng câu thơ. -Giáo viên đọc lại toàn bài.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 2: -Cho HS đọc đề + xác đònh yêu cầu bài tập. -Giao việc : +Đọc lại đoạn văn. +Tìm danh từ riêng là tên người, tên đòa lí Việt Nam. -Cho HS làm bài. - Hát - Học sinh viết bảng những tiếng có âm đầu r, d, gi trong bài thơ Dáng hình ngọn gió. Hoạt động lớp, cá nhân. -Học sinh viết bài. -Học sinh đổi vở để chữa lỗi cho nhau. Hoạt động nhóm, cá nhân. -1 học sinh đọc yêu cầu đề, lớp đọc thầm. -Học sinh làm bài cá nhân. 47 5’ 1’ -Cho HS trình bày kết quả. -GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng. Bài 3: -Cho HS đọc yêu cầu. -GV nhắc lại yêu cầu. Giáo viên lưu ý học sinh viết đúng, tìm đủ loại danh từ riêng -Cho HS làm bài. -Cho HS trình bày. - Giáo viên nhận xét.  Hoạt động 3: Củng cố. - Giáo viên nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bò: “Ôn tập về quy tắc viết hoa (tt)”. - Nhận xét tiết học. -Một số HS trình bày kết quả bài làm. -1 học sinh đọc đề. -2 HS làm bài bảng phụ + cả lớp làm bài vào vở. -Trình bày. - Lớp nhận xét. - Thi đua 2 dãy: Dãy cho danh từ riêng, dãy ghi. RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG 48 Ngày soạn : Tuần : 23 Ngày dạy : Tiết : 23 CAO BẰNG. Ôn tập về qui tắc viết hoa. I.MỤC TIÊU : -Nhớ viết đúng 4 khổ thơ đầu của bài thơ Cao Bằng. -Nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên đòa lí VN, trình bày đúng thể thơ. -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : + GV: Giấy khổ to ghi sẵn các câu văn BT2, kẽ sẵn bảng theo 3 cột của BT3. + HS: Vở, SGKù. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 4’ 1’ 30’ 10’ 15’ 1.Ổn đònh : 2. Bài cũ: - Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ viết. - Giáo viên nêu yêu cầu của bài. - Giáo viên nhắc nhở học sinh chú ý cách viết các tên riêng. - Giáo viên yêu cầu học sinh soát lại bài.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 2: - Hát - 1 học sinh nhắc lại qui tắc viết hoa tên người, tên đòa lí VN. - Lớp viết nháp 2 tên người, 2 tên đòa lí VN. Hoạt động cá nhân, lớp. - 2 Học sinh đọc thuộc lòng 4 khổ thơ đầu. - Học sinh nhớ lại 4 khổ thơ, tự viết bài. - Học sinh cả lớp soát lại bài sau đó từng cặp học sinh đổi vở cho nhau để soát lỗi. Hoạt động nhóm, cá nhân. 49 [...]... Đà Lạt Cà Mau - Giáo viên nhận xét - Lớp nhận xét Bài 4: - 1 học sinh đọc toàn văn yêu cầu - Giáo viên nhắc lại yêu cầu đề: đề bài Tìm và viết lại cho đúng các tên - Cả lớp làm bài vào vở riêng có trong đoạn thơ - Học sinh nêu kết quả - Ví dụ: Ngã ba Tùng Chinh, Pù Mo, Pù Xai - Giáo viên nhận xét - Lớp sửa bài Hoạt động lớp 50  Hoạt động 3: Củng cố - Giáo viên nhận xét Mỗi dãy cử 5 học sinh thi hái... mới : *Giới thiệu bài : Tiết chính tả hôm nay các em sẽ nghe viết bài “Lòch sử ngày Quốc tế Lao động” 56 và ôn tập củng cố quy tắc viết hoa, tên người tên đòa lý nước ngoài 30’ (tt) 15 4 Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết - Giáo viên đọc toàn bài chính tả Hoạt động cá nhân - Học sinh lắng nghe - Học sinh cả lớp đọc thầm lại bài chính tả, chú ý đến những tiếng mình... Hoạt động 1: Hướng dẫn học Hoạt động cá nhân, lớp sinh nhớ - viết - Giáo viên nêu yêu cầu của bài chính tả - Yêu cầu học sinh đọc 4 khổ thơ - 1 học sinh đọc lại bài thơ 59 cuối của bài viết chính tả 10’ - 2 học sinh đọc thuộc lòng 4 khổ thơ cuối - Học sinh tự nhớ viết bài chính tả Hoạt động cá nhân, nhóm  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 2a: - Giáo viên gọi học sinh đọc đề -1 học sinh đọc... hoạt động: Hoạt động lớp, cá nhân 15  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe, viết - Giáo viên đọc toàn bài chính tả -Học sinh đọc thầm - Giáo viên đọc các tên riêng - 2 học sinh viết đúng bảng – lớp trong bài Chúa Trời, Ê Va, Trung viết nháp Quốc, Nữ Oa Ấn Độ – Brahama, Sáclơ – Đắùcuyn - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc - 2 học sinh nhắc lại lại quy tắc viết hoa tên người, tên 54 đòa lí nước ngoài... Hoạt động 1: Hướng dẫn học 15 sinh nghe – viết - Giáo viên đọc toàn bài chính tả ở SGK - Giới thiệu Lan Anh là 1 bạn gái - Nội dung đoạn văn nói gì? giỏi giang, thông minh, được xem là 1 mẫu người của tương lai -Cho học sinh đọc thầm bài chính - Học sinh đọc thầm bài chính tả tả -GV nhắc các em chú ý những từ ngữ dễ viết sai : in-tơ-nét, Ốtxtrây-li-a, nghò viện, thanh niên 64 Giáo viên đọc từng câu hoặc... chương Lao động - Giáo viên nhận xét - Ghi điểm 3.Bài mới : 1’ *Giới thiệu bài : 30’ 4 Phát triển các hoạt động: 15  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe – viết - Giáo viên đọc toàn bài chính tả ở SGK - Nội dung đoạn văn nói gì? 10’ -Cho học sinh đọc thầm bài chính tả -GV nhắc các em chú ý những từ ngữ dễ viết sai Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận ngắn trong câu cho học sinh viết - Giáo viên đọc... viết đúng chính tả “ Núi non hùng vó” -Nắm được quy tắc viết hoa, làm đúng các bài tập -Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : + GV: Giấy khổ to + HS: SGK, vở III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 51 TG HOẠT ĐỘNG THẦY 1’ 1.Ổn đònh : 4’ 2 Bài cũ: HOẠT ĐỘNG TRÒ - Hát - Học sinh sửa bài 4 - Lớp nhận xét - Giáo viên nhận xét 3.Bài mới : 1’ *Giới thiệu bài : Trong tiết chính tả hôm nay,... thiệu bài : 30’ 4 Phát triển các hoạt động: Hoạt động lớp, cá nhân 15  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ – viết - Giáo viên cho HS đọc yêu cầu - 1 học sinh đọc thành tiếng, lớp của bài lắng nghe - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc 3 - 2 học sinh đọc thuộc lòng 3 khổ khổ thơ cuối của bài viết chính tả thơ cuối 61 -Cho HS nhìn sách đọc thầm 3 khổ thơ - Giáo viên lưu ý học sinh về cách trình bày bài thơ... học sinh đọc thầm bài chính tả đọc, chú ý cách viết tên đòa lý -Giáo viên giảng thêm: Đây là đoạn Việt Nam, từ ngữ văn miêu tả vùng biên cương phía Bắc của Trung Quốc với ta - GV đọc các tên riêng trong bài - 2, 3 học sinh viết bảng, lớp viết nháp - GV nhận xét – HS nhắc lại quy - Lớp nhận xét tắc viết hoa - 1 học sinh nhắc lại - GV đọc từng câu cho học sinh - Học sinh viết chính tả vào vở viết - Học... Việt, đòa danh Việt - Ví dụ: Mó * Giáo viên giải thích thêm: Ngày 57 10’ 5 1’ Quốc tế Lao động là tên riêng chỉ sự vật, ta viết hoa chữ cái đầu tiên của từ ngữ biểu thò thuộc tính sự vật đó - Giáo viên dán giấy đã viết sẵn quy tắc - Giáo viên đọc từng câu hoặc từng bộ phận trong câu học sinh viết - Giáo viên đọc lại toàn bài chính tả - Học sinh đọc lại quy tắc - Học sinh viết bài - Học sinh soát lại . viết chính tả. -Giáo viên đọc bài chính tả. -Lắng nghe. -Đoạn chính tả kể về điều gì ? -Cho HS đọc lại đoạn chính tả. -Học sinh đọc thầm. -Giáo viên đọc bài chính tả. -Học sinh viết chính tả. -Giáo. ngữ. - 2, 3 học sinh viết bảng, lớp viết nháp. - Lớp nhận xét - 1 học sinh nhắc lại. - Học sinh viết chính tả vào vở. - Học sinh soát lỗi, đổi vở kiểm tra. Hoạt động nhóm, cá nhân. 52 5 1’ Bài 2: -. Tiết : 20 CÁNH CAM LẠC MẸ. I.MỤC TIÊU : -Viết đúng chính tả bài thơ Cánh cam lạc mẹ. -Luyện viết đúng các trường hợp chính tả dễ viết lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ: âm đầu r/d/gi, âm chính

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:39

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

 • TG

 • HOAÏT ÑOÄNG THAÀY

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan