Giáo án chính tả lớp 4 tiết 5

2 249 0
Giáo án chính tả lớp 4 tiết 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tiết 4: Chính tả ( Nghe- viết) Tiết 5: NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG Những kiến thức học Những kiến thức học sinh biết có cần hình thành liên quan đến học - Nghe - viết trình bày - Viết tả, khơng mắc tả, viết sẽ, qui định lỗi Biết trình bày đoạn văn Phân biệt l/n I Muc tiêu: Kiến thức: Nghe- viết tả đoạn văn từ Lúc ấy… đến ông vua hiền minh Những hạt thóc giống Kĩ năng: Làm tập tả phân biệt tiếng có âm đầu l/n Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn viết chữ đẹp II Đồ dùng dạy học: - GV: bảng phụ chép sẵn BT 2a - HS: Bảng, III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Giới thiệu bài: * Ổn định tổ chức: * Kiểm tra cũ: - 1HS lên bảng viết: gió, diều, rung - Học sinh viết * Giới thiệu bài: - Nhận xét Phát triển bài: a Hướng dẫn nghe- viết tả * Gọi HS đọc đoạn văn - HS đọc - Nhà vua chọn người để + Trung thực nối ngơi? - Vì người trung thực người đáng q? + Ln nói lên thật, khơng lợi - GV đưa từ khó: luộc kĩ, thóc giống, ích dõng dạc, truyền ngơi - HS viết từ khó vào bảng con, HS - Gọi HS dọc từ vừa tìm lên bảng * GV đọc cho HS viết - HS đọc từ vừa tìm - Yêu cầu HS đổi chữa lỗi - HS viết vào * GV thu chấm b Hướng dẫn HS làm BT Bài 2a: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung * HS đọc - GV phát bảng phụ yêu cầu HS làm - HS hoạt động nhóm theo nhóm - Đại diện nhóm treo đọc kết - GV nhận xét chọn đội thắng Bài 3: - HS đọc u cầu - HS tìm vật nòng nọc; chim én Kết luận: * Củng cố: - Tìm tiếng có âm đầu l/n có bài? - GV nhận xét học * Dặn dò: - VN làm BT vào lời giải: nộp bài, lần này, làm em, lâu nay, lòng thản, làm * HS đọc yêu cầu - HS làm nòng nọc; chim én - Học sinh nêu

Ngày đăng: 26/03/2018, 16:07

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Những kiến thức mới trong bài học cần được hình thành.

  • Những kiến thức học sinh đã biết có liên quan đến bài học

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan