0

Giáo án Chính tả lớp 4 HK2_CKTKN_FULL

30 767 5
  • Giáo án Chính tả lớp 4 HK2_CKTKN_FULL

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:25

Thứ ba, ngày 04 tháng 01 năm 2011 Chính tả (Nghe – Viết) KIM TỰ THÁP AI CẬP (Tích hợp: GD BVMT) I.MỤC TIÊU: - Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng đúng hình thức bài văn xuôi ; không mắc quá năm lỗi trong bài. - Làm đúng BT CT về âm đầu, vần dễ lẫn (BT2). *GD BVMT: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước và thế giới. II.CHUẨN BỊ: 3 tờ phiếu viết nội dung BT2, 3 băng giấy viết nội dung BT3b III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động1: Hướng dẫn HS nghe - viết chính tả - GV đọc bài chính tả Kim tự tháp Ai Cập 1 lượt. GV phát âm rõ ràng, tạo điều kiện cho HS chú ý đến những hiện tượng chính tả cần viết đúng (lăng mộ, nhằng nhòt, chuyên chở …) - GV yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết & chú ý những chữ cần viết hoa, những từ ngữ mình dễ viết sai & cách trình bày + Đoạn văn nói điều gì? - GV viết bảng những từ HS dễ viết sai & hướng dẫn HS nhận xét - GV yêu cầu HS viết những từ ngữ dễ viết sai vào bảng con - GV đọc từng câu, từng cụm từ 2 lượt cho HS viết - GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2 - GV yêu cầu HS tự làm vào vở - GV nhận xét kết quả bài làm của HS, chốt lại lời giải đúng. - HS theo dõi trong SGK - HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết - Ca ngợi kim tự tháp là một công trình kiến trúc vó đại của người Ai Cập cổ đại. - HS nêu những hiện tượng mình dễ viết sai - HS nhận xét - HS luyện viết bảng con - HS nghe – viết - HS soát lại bài - HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS tự làm vào vở - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng Bài tập 3b: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 3b - HS làm bài vào vở - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Củng cố - Dặn dò: - Giáo dục HS có ý thức bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước và thế giới. - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. - Chuẩn bò bài: Nghe – viết: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp. - HS đọc yêu cầu của bài tậpû - HS nhận xét bài làm sửa lại theo lời giải đúng. Thứ ba, ngày 11 tháng 01 năm 2011 Chính tả (Nghe – Viết) CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP I.MỤC TIÊU: -Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi ; không mắc quá năm lỗi trong bài. -Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a/b, hoặc (3) a/b. II.CHUẨN BỊ: Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động1: Hướng dẫn HS nghe - viết chính tả - GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt - GV yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết & viết nhanh ra nháp những từ ngữ mình dễ viết sai, những tên riêng tiếng nước ngoài. - GV viết bảng những từ HS dễ viết sai & hướng dẫn HS nhận xét - GV yêu cầu HS viết những từ ngữ dễ viết sai vào bảng con - GV đọc từng câu, từng cụm từ 2 lượt cho HS viết - GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2b - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2b - GV yêu cầu HS tự làm vào vở - GV nhận xét về chính tả, phát âm, chốt lại lời giải đúng. Cày sâu cuốc bẫm. Mua dây buộc mình. Thuốc hay tay đảm. Chuột gặm chân mèo. Bài tập 3a: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 3a - Hướng dẫn HS quan sát tranh minh họa - HS theo dõi trong SGK - HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết - HS nêu những hiện tượng mình dễ viết sai - HS nhận xét - HS luyện viết bảng con - HS nghe – viết - HS soát lại bài - HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS tự làm vào vở nháp - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS tự làm vào vở nháp - GV nhận xét về chính tả, phát âm, chốt lại lời giải đúng: đãng trí, chẳng thấy, xuất trình. - Mời 1 HS đọc lại truyện, nói về tính khôi hài của truyện. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. - Chuẩn bò bài: Nhớ – viết: Chuyện cổ tích về loài người. - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng - Tính khôi hài của truyện: nhà bác học đãng trí tới mức phải đi tìm vé đến toát mồ hôi, không phải để trình cho người soát vé mà để nhớ mình đònh xuống ga nào. Thứ ba, ngày 18 tháng 01 năm 2011 Chính tả (Nhớ – viết) CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI I.MỤC TIÊU: -Nhớ - viết đúng bài CT ; trình bày đúng các khổ thơ, dòng thơ 5 chữ ; không mắc quá năm lỗi trong bài. -Làm đúng BT3 (kết hợp đọc bài văn sau khi đã hoàn chỉnh). II.CHUẨN BỊ: 3 tờ phiếu khổ to phô tô nội dung BT2a, BT3. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động1: Hướng dẫn HS nhớ - viết chính tả - GV mời HS đọc yêu cầu của bài - Yêu cầu 2 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ cần viết - GV nhắc HS cách trình bày thể thơ năm chữ, chú ý những chữ cần viết hoa, những chữ dễ viết sai chính tả (sáng, rõ, lời ru…) - Yêu cầu HS viết tập - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2a: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2a - GV yêu cầu HS tự làm vào vở - GV nhận xét kết quả bài làm của HS, chốt lại lời giải đúng: Mưa giăng, theo gió, rải tím. Bài tập 3: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 3 - GV nhận xét kết quả bài làm của HS, chốt lại lời giải đúng:Dáng thanh – thu dần – một điểm – rắn chắc – vàng thẫm – cánh dài – rực rỡ – cần mẫn. - 1 HS đọc to yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm - 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ, các HS khác nhẩm theo - HS luyện viết những từ ngữ dễ viết sai vào bảng con - HS gấp SGK, nhớ lại đoạn thơ, tự viết bài - HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS tự làm vào vở nháp - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS làm bài bằng cách gạch bỏ những tiếng không thích hợp, viết lại những tiếng thích hợp. - HS làm bài đọc lại bài - Cả lớp nhận xét, sửa bài theo lời giải đúng. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. - Nhắc những HS viết sai chính tả ghi nhớ để không viết sai những từ đã học - Chuẩn bò bài: Nghe – viết: Sầu riêng. Thứ ba, ngày 25 tháng 01 năm 2011 Chính tả (Nghe – Viết) SẦU RIÊNG I.MỤC TIÊU: -Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng đoạn văn trích ; không mắc quá năm lỗi trong bài. -Làm đúng BT3 (kết hợp đọc bài văn sau khi đã hoàn chỉnh), hoặc BT(2) a/b, hoặc BT do Gv soạn. II.CHUẨN BỊ: - Bảng lớp viết sẵn các dòng thơ của BT2b - 3 tờ phiếu viết sẵn nội dung của BT3. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động1: Hướng dẫn HS nghe - viết chính tả - GV yêu cầu 1 HS đọc đoạn văn cần viết chính tả 1 lượt - GV yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết & cho biết những từ ngữ cần phải chú ý khi viết bài - GV viết bảng những từ HS dễ viết sai & hướng dẫn HS nhận xét - GV yêu cầu HS viết những từ ngữ dễ viết sai vào bảng con - GV đọc từng câu, từng cụm từ 2 lượt cho HS viết - GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2b: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2b - GV yêu cầu HS tự làm vào vở - GV mời 1 HS điền vần ut / uc vào các dòng thơ đã viết trên bảng lớp; 3 HS đọc lại các dòng thơ đã hoàn chỉnh để kiểm tra phát âm; kết luận lời giải: Con đò lá trúc qua sông / Bút nghiêng, lất phất hạt mưa / Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn. - GV hỏi HS về nội dung khổ thơ 2b. - 1 HS đọc to - HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết - HS nêu những hiện tượng mình dễ viết sai: trổ vào cuối năm, toả khắp khu vườn, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nh li ti… - HS nhận xét - HS luyện viết bảng con - HS nghe – viết - HS soát lại bài - HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS tự làm vào vở, cả lớp làm nháp - 1 HS lên bảng làm - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng - Nét vẽ cảnh đẹp Hồ Tây trên đồ sành sứ. Bài tập 3: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 3 - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời HS lên bảng thi tiếp sức. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng: Nắng –trúc xanh – cúc – lóng lánh – nên – vút – náo nức. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. - Chuẩn bò bài: Nhớ – viết: Chợ Tết. - HS đọc yêu cầu của bài tập - 3 nhóm HS lên bảng thi tiếp sức – mỗi em dùng bút gạch những chữ không thích hợp. HS cuối cùng thay mặt nhóm đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh. - Cả lớp nhận xét, sửa bài theo lời giải đúng. Thứ ba, ngày 15 tháng 2 năm 2011 Chính ta û (Nhớ – viết) CH TẾT I.MỤC TIÊU: -Nhớ - viết đúng bài CT ; trình bày đúng đoạn thơ trích ; khơng mắc q năm lỗi trong bài. -Làm đúng BT CT phân biệt âm đầu, vần dễ lẫn (BT2). II.CHUẨN BỊ: - Phiếu viết sẵn nội dung BT2 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Bài mới: Giới thiệu bài Hoạt động1: Hướng dẫn HS nhớ - viết chính tả - GV mời HS đọc yêu cầu của bài - Yêu cầu 2 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ cần viết - GV nhắc HS cách trình bày đoạn thơ, chú ý những chữ cần viết hoa, những chữ dễ viết sai chính tả - Yêu cầu HS viết tập - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2 - GV dán tờ phiếu đã viết truyện vui Một ngày & một năm, chỉ các ô trống, giải thích yêu cầu của BT2. - GV dán 3 tờ phiếu lên bảng, mời HS lên bảng thi tiếp sức. - GV nhận xét kết quả bài làm của HS, chốt lại lời giải đúng. Họa só – nước Đức – sung sướng – không hiểu sao – bức tranh – bức tranh - Yêu cầu HS nói về tính khôi hài của truyện. - 1 HS đọc to yêu cầu của bài, cả lớp đọc thầm - 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ, các HS khác nhẩm theo - HS luyện viết những từ ngữ dễ viết sai vào bảng con - HS gấp SGK, nhớ lại đoạn thơ, tự viết bài - HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS theo dõi - 3 nhóm HS lên bảng thi tiếp sức. - Đại diện nhóm đọc lại truyện Một ngày & một năm sau khi đã điền các tiếng thích hợp. - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng - Tính khôi hài của truyện: Họa só trẻ ngây thơ tưởng rằng mình vẽ một bức tranh Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. - Chuẩn bò bài: Nghe – viết: Họa só Tô Ngọc Vân. mất cả ngày đã là công phu. Không hiểu rằng, tranh của Men – xen được nhiều người hâm mộ vì ông đã bỏ nhiều tâm huyết, công sức cho mỗi bức tranh. [...]... tập của HS -Giáo dục HS ý thức yêu quý, bảo vệ môi trường thiên nhiên và cuộc sống con người - Nhắc những HS viết sai chính tả ghi nhớ để không viết sai những từ đã học - Chuẩn bò bài: Nghe – viết: Vương quốc vắng nụ cười - HS đọc yêu cầu của bài tập HS làm bài cá nhân HS phát biểu Cả lớp nhận xét kết quả làm bài Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng Thứ ba, ngày 19 tháng 04 năm 2011 Chính tả Nghe – viết:... bảng lớp đúng chính tả - GV nhận xét & chấm điểm  Bài mới:  Giới thiệu bài Hoạt động1: Hướng dẫn HS nghe - viết chính tả - GV đọc đoạn văn cần viết chính tả 1 lượt - GV yêu cầu HS đọc thầm lại đoạn văn cần viết & cho biết những từ ngữ cần phải chú ý khi viết bài - GV viết bảng những từ HS dễ viết sai & hướng dẫn HS nhận xét HOẠT ĐỘNG CỦA HS - 2 HS đọc mẩu tin, nhớ & viết lại tin đó trên bảng lớp đúng... câu, từng cụm từ 2 lượt cho HS viết - GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2a: - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2a - GV dán 3 phiếu lên bảng lớp, mời 3 nhóm thi tiếp sức HOẠT ĐỘNG CỦA HS - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con - HS nhận xét - HS theo dõi trong... HS, chốt - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài, bình chọn nhóm thắng cuộc lại lời giải đúng - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS - Giáo dục HS biết bảo vệ môi trường thiên nhiên, tránh thiên tai, lũ lụt,… - Chuẩn bò bài: Nhớ – viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính Toán KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GKII ………………………………………………………………………… Chính tả (Nhớ – viết)... viết bài chính tả - HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả - Yêu cầu HS viết tập - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả - HS đọc yêu cầu của bài tập Bài tập 2a - HS làm theo nhóm - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2a - Đại diện nhóm trình bày kết quả - GV phát phiếu đã kẻ bảng nội dung - Cả lớp nhận xét... sai chính tả ghi nhớ để không viết sai những từ đã học - Chuẩn bò bài: Nghe – viết: Nghe lời chim nói Thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2011 Chính tả( Nghe – Viết) NGHE LỜI CHIM NÓI (Tích hợp: GD BVMT) I.MỤC TIÊU: -Nghe - viết đúng bài CT ; biết trình bày các dòng thơ, khổ thơ theo thể thơ 5 chữ ; không mắc quá năm lỗi trong bài -Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a/b, hoặc BT(3) a/b, BT do Gv soạn *GD BVMT: Giáo. .. đọc toàn bài chính tả 1 lượt - HS đổi vở cho nhau để soát lỗi chính tả - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2a - GV mời HS đọc yêu cầu của bài tập 2a - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS tự làm vào vở - HS lên bảng thi làm bài Từng em đọc kết quả - GV nhận xét kết quả bài làm của HS, - Cả lớp nhận xét... sai chính tả ghi nhớ để không viết sai những từ đã học - Chuẩn bò bài: Nghe-viết: Khuất phục tên cướp biển - HS đọc yêu cầu của bài tập - HS làm vào vở - Những HS làm bài trên giấy dán nhanh kết quả làm bài trê bảng lớp, giải thích kết quả Ngày: Môn: Chính tả Tuần: 25 BÀI: KHUẤT PHỤC TÊN CƯỚP BIỂN (Nghe – Viết) PHÂN BIỆT r / d / gi, ên / ênh I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - Nghe – viết đúng chính. .. quả bài làm của HS, chốt - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng lại lời giải đúng  Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS - Nhắc những HS viết sai chính tả ghi nhớ để không viết sai những từ đã học - Chuẩn bò bài: Ngắm trăng – Không đề Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2011 Chính tả Nhớ - viết: NGẮM TRĂNG – KHÔNG ĐỀ I MỤC TIÊU : -Nhớ - viết đúng... - GV nhận xét kết quả bài làm của HS, chốt - Cả lớp nhận xét kết quả làm bài lại lời giải đúng - Cả lớp sửa bài theo lời giải đúng  Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS - Nhắc những HS viết sai chính tả ghi nhớ để không viết sai những từ đã học - Chuẩn bò bài: Nghe – viết: Nói ngược Thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2011 Chính tả NÓI NGƯC (Nghe – Viết) I.MỤC TIÊU: -Nghe - viết . động1: Hướng dẫn HS nghe - viết chính tả - GV đọc bài chính tả Kim tự tháp Ai Cập 1 lượt. GV phát âm rõ ràng, tạo điều kiện cho HS chú ý đến những hiện tượng chính tả cần viết đúng (lăng mộ, nhằng. mỗi bức tranh. Thứ ba, ngày 22 tháng 2 năm 2011 Chính tả ( Nghe – viết ) HOẠ SĨ TÔ NGỌC VÂN I.MỤC TIÊU: -Nghe - viết đúng bài CT ; trình bày đúng bài chính tả văn xi ; khơng mắc q năm lỗi trong. viết - GV đọc toàn bài chính tả 1 lượt - GV chấm bài 1 số HS & yêu cầu từng cặp HS đổi vở soát lỗi cho nhau - GV nhận xét chung Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả Bài tập 2: - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Chính tả lớp 4 HK2_CKTKN_FULL, Giáo án Chính tả lớp 4 HK2_CKTKN_FULL, Giáo án Chính tả lớp 4 HK2_CKTKN_FULL