0

Giáo án Chính tả lớp 4 trọn bộ_CKTKN

69 937 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:25

KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần : 1 Bài : DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU Tiết: 1 ( nghe - viết : Từ Một hôm vẫn khóc) I/-MỤC TIÊU : - Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. - Làm đúng các bài tập ( phân biệt những tiếng có âm đầu (l / n) hoặc vần (ang / an) dễ lẫn. II/-CHUẨN BỊ : - Ghi bài tập BT 2b lên bảng phụ ( giấy ). - Bảng con, viết, bút chì, thước III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh 1/-K hởi động: Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũõ: GV nhắc lại 1 số yêu cầu khi viết chính ta (vở bút bảng )về củng cố nề nếp học tập cho các em. 3/-Bài mới : a/-Giới thiệu : Giới thiệu ghi tựa. b/-Phát triển bài : • Hoạt động 1: + Mục tiêu : Nghe viết đúng đoạn cần viết. + Cách tiến hành : Trước khi viết GV nhắc HS ghi tên bài vào giữa dòng cách viết bài vào vở. -GV đọc mẫu đoạn cần viết ( chú ý đến hiện tượng chính tả ). +Những từ dễ viết sai. Ý đoạn cần viết. GV nhận xét. GV đọc thầm từng câu hoặc cụm từ cho HS viết. Mỗi câu đọc 2 lượt ( nhắc tư thế ngồi viết ). GV đọc toàn bài chính tả 1 lược. -Cả lớp -HS lắng nghe. -HS lắng nghe đọc thầm bằng mắt viết vào bảng con những từ đễ sai. VD : cỏ xước, tỉ tê, ngăn chùn chùn -HS : Nói về đặcđiểm và thể hình của chò nhà Trò. -HS nhận xét. -HS viết bài vào vở theo yêu cầu của GV. +Lưng thẳng, cự li viết giữa mắt và vở 25cm -HS soát lại bài. -HS trao đổi tập soát lỗi viết từ viết sai • Hoạt động 2 : + Mục tiêu : Làm đúngbài tập 2a có vần dễ viết sai (an / ang ). + Cách tiến hành : GV đính bảng phụ lên yêu cầu HS đọc và làm theo cặp. -GV chốt lại kết quả. • Hoạt động 3 : + Mục tiêu :Giải đúng câu đố (nhanh và viết đúng chính tả). + Cách tiến hành :HS đọc yêu cầu và cho các em giải nhanh vào bảng con GV quan sát. GV chọn bảng đúng và khen ngợi. c/-Tổng kết nhận xét- dặn do ø: -Thu bài còn lại về nhà chấm. -Nhắc HS viết sai chính tả về xem lại. -Nhận xét –Tuyên dương. vào lề của trang vở. GV chấm 7- 10 bài. -Nhận xét chung. -HS đọc yêu cầu. -HS làm việc theo cặp. -Đại diện trình bày (lên bảng viết lại hoặc GV viết). -Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi. -Lá bàng đang đỏ ngọn cây, Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời. -Nhóm cặp (HS ) khác nhận xét. -HS đọc yêu cầu. -HS cả lớp giải vào banûg con. -HS đọc lại câu đố và lời giải. -Viết bài tập 3 b vàovở. -Chuẩn bò bài sau : “ Mười năm cõng bạn đi học”. TUẦN : 2 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TIẾT: 2 CHÍNH TẢ ( Nghe - viết ) Bài : MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC I/-MỤC TIÊU : -Nghe viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn “ Mười năm cõng bạn đi học”. -Luyện phân biệt và viết đúng những tiếng có âm i vần dễ lẫn : x, s ăng, ăn. II/-CHUẨN BỊ : -Ghi nội dung bài chính tả ( kiểm soát lỗi ). -Giấy khổ to ( bảng phụ ) ghi nội dung bài tập. BT 2 . -Bảng con, viết, bút chì, thước III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũõ: GV gọi HS lên viết bảng lớp và bảng con những tiếng có vần an / ang. -Nhận xét bước kiểm tra-Ghi điểm. 3/-Bài mới : a/-Giới thiệu : Trực tiếp. -Chia nhóm phân vai trò b/-Phát triển bài : *Hoạt động 1: +Mục tiêu: Nghe viết đúng chính tả đoạn cần viết. +Cách tiến hành : GV đọc mẫu chú ý những từ viết sai chính tả cho HS. HS viết vào bảng con những từ lấy GV đọc HS viết vào vở. -GV đọc từng câu của từng bộ phận cho HS viết. Mỗi câu đọc 2 lượt. -GV đọc toàn bộ bài trên bảng phu, cho HS soát lại. -GV quan sát. -Thu chấm, chữa 7-10 bài. GV nhận xét. -Cả lớp -HS lắng nghe. -Về nhóm tự bình bầu. -HS lắng nghe nhìn theo đọc thầm. bằng mắt. -HS viết vào bảng con những từ dễ sai : khúc khuỷu, gập ghềnh, liệt, tên riêng, con số ( Vinh Quang, , 10, 4 ki- lô- mét ( ). -HS viết vào vở ( ngắc lại tư thế ngồi viết trước khi viết ). -HS nghe đọc vừa nhìn bảng phụ soát lỗi. -HS trao đổi tập soát lỗi dựa vào bảng phụ. *Hoạt động 2 : +Mục tiêu : Làm đúng bài tập 2 , 3 SGK. +Cách tiến hành : Khi thu chấm bài yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập và làm theo nhóm. Bài tập 3 làm cá nhân. -GV nhận xét sủa sai ( nếu có ). +Bài tập 3 yêu cầu HS ở SGK đọc to yêu cầu làm cá nhân. -GV nhận xét sửa sai ( nếu có ) . 4/-Tổng kết nhận xét- dặn do ø: -Nêu lại nội dung bài học. -Nhận xét –Tuyên dương. -Yêu cầu HS về nhà tìm 10 từ có vần ăn / ăng, s / x -Về nhà làm bài tập 2 vào vở hoàn chỉnh. -Chuẩn bò bài sau : “cháu nghe câu chuyện của bà”. -HS đọc yêu cầu. -Nhóm thảo luận suy nghólàm vào nháp bài tập 2. -Đại diện trình bày. -Nhóm khác nhận xét. Kết quả : Sau, rằng chăng, xin, băn khoăn, sao, xem. -HS đọc. -Đại diện trả lời. a- sáo, sao b- trăng, trăng -GV nhận xét. TUẦN : 3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TIẾT: 3 CHÍNH TẢ ( nghe - viết ) Bài : CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ. I/-MỤC TIÊU : -Nghe viết lại đúng chính tả bài thơ cháu nghe câu chuyện của bà. -Biết trình bày đúng, đẹp các dòng thơ lục bát và các khổ thơ. -Luyện viết đúng các tiếng có âm đầu hoặc thanh dễ lẫn ( tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã ). II/-CHUẨN BỊ : -Bảng phụ ghi bài tập 2a, b. -Bảng phụ ghi nội dung bài viết chính tả. -Bảng con, viết, bút chì , chính tả. III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cu õ: 2 HS len bảng lớp, còn lại viết vào ( nháp )bảng con những từ có vần ăn / ăng và âm đầu s / x. -GV nhận xét ghi điểm 3/-Bài mới : a/-Giới thiệu : -GV nêu mục đích yêu cầu cần đạt của tiết học. b/-Phát triển bài : *Hoạt động 1: +Mục tiêu : Nghe - viết đúng lại bài thơ, trình bày đẹp. +Cách tiến hành : -GV đọc mẫu, chú ý nhấn giọng những từ viết sai chính tả cho HS, HS viết vào bảng con những từ ấy. GV đọc, HS viết vào vở. -GV hỏi cách trình bày thơ lục bát. -Cả lớp -HS lắng nghe. -HS lắng nghe nhìn theo đọc thầm bằng mắt. -HS viết vào bảng con những từ dễ sai : rưng rưng, mỏi, gặp, dẫn, lạc, về, bỗng. +Câu 6 viết lùi vào, cách lề vở 1 ô, câu 8 viết sát lề.Hết 1 khổ thơ phải để trống 1 dòng. GV đọc từng câu của từng bộ phận trong câu HS viết. -GV đọc toàn bài trên bảng phụ cho HS soát lại. -GV quan sát. -Thu chấm chữa 7-10 bài. GV nhận xét. *Hoạt động 2 : +Mục tiêu :Làm đúng bài tập 2 . +Cách tiến hành :Khi thu chấm bài yêu cầu HS đọc yêu cầu BT 2 . -2a :làm (nhóm) cá nhân. -GV nhận xét. -2b :Nhóm Nhận xét. 4/-Tổng kết nhận xét- dặn do ø: -Về nhà tìm 5 từ chỉ đồ đạc trong nhà mang thanh hỏi, ngã ( chổi , võng ) -Nhận xét –Tuyên dương. -Liên hệ giáo dục HS. -Chuẩn bò bài sau : “ Truyện cổ nước mình”. -HS viết vào vở. -HS nghe đọc vừa nghe vừa soát lỗi nhìn bảng phụ. -HS trao đổi cặp soát lỗi tren bảng phụ. -HS đọc yêu cầu. -Nhóm thảo luận làm (của cá nhân) a- tre - không chòu -Trúc dẫu cháy- Tre - tre - đồng chí - chiến đấu -Tre -HS nhận xét. -1 HS đọc yêu cầu. -Nhóm thảo luận làm. b-Triển lãm - bảo thử – cảnh - cảnh hoàng hôn - khẳng đònh - bởi vì -hoạ só - vẽ tranh - ở cạnh - những bao giờ. -Nhóm nhận xét. TUẦN : 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TIẾT: 4 CHÍNH TẢ (nhớ - viết) Bài : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH ( Từ đầu ông cha của mình ) I/-MỤC TIÊU : -Nhớ viết lại dúng chính tả, trình bày đúng đẹp. -tiếp tục nâng cao kó năng viết đúng ( phát âm đúng )các từ có các âm đầu r / d / gi hoặc có vần ân / âng. II/-CHUẨN BỊ : -Bảng phụghi nội dung bài viết và bài tập 2a. -Bảng con, viết, bút chì, thước kẻ. III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : -Gọi HS lên bảng viết cgữ có thanh hỏi, ngã. -GV kiểm tra tập HS . -Nhận xét bước kiểm tra. 3/-Bài mới : a/-Giới thiệu : -GV đọc mục tiêu của bài học. -Chia nhóm phân vai trò b/-Phát triển bài : *Hoạt động 1: +Mục tiêu : HS nhớ viết đúng, đẹp đoạn thơ cần viết. +Cách tiến hành : 1 HS đọc thuộc lòng đoạn thơ, GV cho HS viết bảng con những từ viết sai chính tả. GV gọi 1 HS đọc lại cả lớp nhớ viết -GV quan sát thu bài 7-10 em chấm điểm. -GV nhận xét. *Hoạt động 2 : +Mục tiêu: Điền đúng bài tập có -Cả lớp -2 HS lên bảng lớp còn lại vở tập KT : chổi, võng, tủ, đóa, chão, hợp sũa, vở -HS nhận xét. - 1 HS đọc lại nghe – nhìn SGK theo dõi. -Viết bảng con : tuyệt vời, rặng nghiêng soi, thiết tha, -1 HS đọc lại bài. -HS viết vào vở. âm đầu vần. +Cách tiến hành :GV tro bảng phụ yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài và làm theo cặp, nhóm. + 2a. -GV nhận xét. 4/-Tổng kết nhận xét- dặn do ø: -Trả bài nhận xét. -Tuyên dương- khen ngợi. -Về đọc lại bài tập 2 b để không bòsai chính tả . -Chuẩn bò bài sau : “ Những hạt thóc giống”. -HS đọc. -1 HS đọc yêu cầu. -Nhóm cặp thảo luận làm việc theo nhóm. -Nhóm thảo luận làm chân, dân dâng, vầng, , sân chân. Nhóm khác nhận xét. TUẦN : 5 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TIẾT: 5 CHÍNH TẢ ( nghe – viết ) Bài : NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG ( Lúc ấy vua hiền minh ) I/-MỤC TIÊU : -Nghe - viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn trong bài “ những hạt thóc giống”. -Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn : l / n, en / eng. II/-CHUẨN BỊ : -Bảng phụ ghi nội dung bài viết BT 2 . -Bảng con, viết, bút chì, thước kẻ. III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS lên bảng viết – còn lại viết vào bảng con. -GV nhận xét và ghi điểm. 3/-Bài mới : a/-Giới thiệu : Ghi tựa bài. -Nêu mục đích yêu cầu của tiết học -Chia nhóm phân vai trò b/-Phát triển bài : *Hoạt động 1: +Mục tiêu :nghe viết đúng đoạn chính tả cần viết, trình bày đẹp. +Cách tiến hành : GV đọc mẫu chú ý nhấn giọng những từ viết sai chính tả, HS viết bảng con ( phân tích ). GV đọc cho HS viết vào vở. - Ý của đoạn cần viết. -GV đọc từng câu của từng bộ phận trong câu HS viết vào vở. -GV đọc toàn bài trên bảng phụ để -Cả lớp -HS lên bảng viết – còn lại viết vào bảng con. -HS nhận xét. -HS lắng nghe nhìn theo đọc thầm bằng mắt. -Phân tích từ viết sai chính tả : luộc kó, dõng dạc, truyền ngôi viết bảng con. -Nói lên thế nào là trung thực, -HS viết vào vở. -HS nghe đọc vừa nghe, vừa nhìn HS soát lỗi. -GV quan sát. -Thu chấm 7 - 10 bài. *Hoạt động 2 : +Mục tiêu : Điền đúng những từ có vần en / eng . giải nhanh câu đó. +Cách tiến hành : GV phát phiếu bài tập HS làm vào theo nhóm. -GV quan sát và hỗ trợ. Kết quả : b chen chân – len qua – leng keng – áo len – màu đen – khen em . Bài tập 3 : Chim én -GV nhận xét + kết luận. Chim én là loàichim báo hiệu mùa xuân sang. GD : liên hệ bài nói lên tính trung thực để GD HS lớp. 4/-Tổng kết nhận xét- dặn do ø: -Trả bài nhận xét. -Nhận xét –Tuyên dương. -Thu vở còn lại. -Chú ý những lỗi viết sai. -Chuẩn bò bài sau : “ để soát lỗi ở bảng phụ ( dùng thước và bút chì ). - Đọc yêu cầu -Nhóm thảo luận làm. - Trình bày, bổ sung. [...]... BÀI HỌC CHÍNH TẢ ( nghe – viết ) Bài : NGƯỜI VIẾT TRUYỆN THẬT THÀ I/-MỤC TIÊU : -Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng truyện ngắn Người viết truyện thật thà -Biết tự phát hiện lỗi, sửa lỗi trong bài chính tả -Tìm và viết đúng chính tả các từ láy có tiếng chứa các âm đầu s / x hoặc có thanh hỏi / ngã II/-CHUẨN BỊ : -Bảng nhóm ghi yêu cầu BT 3a / bài viết chính tả III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên... đúng chính tả, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “ trung thu độc lập” -Tìm đúng, viết đúng chính tả những tiếng bắt đầu bằng d / r / gi ( hoặc có vần iên yên, iêng ) để điền vào ô trống, hợp với nghóa đã cho II/-CHUẨN BỊ : -Bảng phụ ghi nội dung bài viết III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh -Cả lớp 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : -HS viết bảng lớp -GV mời 2 HS viết bảng lớp Lớp -Lớp. .. câu đố -Lớp xung phong trả lời +Điện thoại +nghiền +Khiêng -Lớp nhận xét TUẦN : 9 TIẾT: 9 KẾ HOẠCH BÀI HỌC CHÍNH TẢ ( nghe – viết ) TH RÈN Bài : I/-MỤC TIÊU : 1-Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ thợ rèn 2-làm đúng các bài tập chính tả : phân biệt tiếng có phụ âm đầu hoặc vần dễ viết sai l /n ( uôn / uông ) II/-CHUẨN BỊ : -Bảng phụ ghi nội dung bài viết III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên... cường tráng -Lớp nhận xét bổ sung -GV nhận xét tuyên dương *Hoạt động 3 : +Mục tiêu : HS tìm nhanh các từ theo yêu cầu +Cách tiến hành : GV nêu yêu cầu -HS thi nhau nêu từ + Vươn lên BT 3b + tưởng tượng - Lớp nhận xét -GV nhận xét 4/ -Tổng kết nhận xét- dặn do ø: -Thu bài về nhà chấm -Nhận xét –Tuyên dương -Liên hệ giáo dục HS -Chuẩn bò bài sau : TUẦN : 8 TIẾT: 8 Bài : KẾ HOẠCH BÀI HỌC CHÍNH TẢ ( nghe... BÀI HỌC CHÍNH TẢ ( nghe – viết ) Bài : NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC I/-MỤC TIÊU : 1-Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn văn“ Người chiến só giàu nghò lực” 2-Luyện viết đúng những tiếng có âm, vần dễ lẫn tr / ch, ươn / ương II/-CHUẨN BỊ : -Phiếu bài tập ghi bài tập 2a III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh -Cả lớp 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : -Gọi 2 HS đọc thuộc lòng 4 câu... chính tả, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “Người tìm đường lên các vì sao” 2-Làm đúng các bài tập phân biệt âm đầu l / n các âm chính ( âm giữa vần )i / ê II/-CHUẨN BỊ : -Bảng nhóm ghi nộidung bài tập 2b III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh -Cả lớp 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : GV mời 2 HS lên viết bảng lớp, HS còn lại viết vào bảng con các từ : châu báu, bò, chân thành, trân trọng... Học sinh -Cả lớp 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : Mời 2 HS lên bảng viết – lớp viết - 2 HS viết bảng lớp - Lớp viết bảng con các từ : yên vào bảng con các từ có vần iên, tónh, siêng năng, kiên trì yên, iêng -GV nêu từ -GV nhận xét 3/-Bài mới : a/-Giới thiệu : Trực tiếp -Nêu mục đích yêu cầu tiết học b/-Phát triển bài : *Hoạt động 1: +Mục tiêu : HS nghe viết đúng bài chính tả Thợ rèn và... : 1-Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng bài “ Lời hứa” 2-Hệ thống hoá các qui tắc viết hoa tên riêng II/-CHUẨN BỊ : -Phiếu bài tập -Bảng nhóm III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh -Cả lớp 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : 3/-Bài mới : a/-Giới thiệu : Trực tiếp -Nêu mục đích yêu cầu tiết học b/-Phát triển bài : *Hoạt động 1: +Mục tiêu : HS nghe viết đúng chính tả trình bày đúng bài... bài thơ gà trống và cáo -Tìm đúng, viết đúng chính tả những tiếng bắt đầu bằng tr / ch ( hoặc có vần ươn ương ) để điền vào chỗ trống ; hợp với nghóa đã cho II/-CHUẨN BỊ : -Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2 III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh -Cả lớp 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : - 2 HS viết bảng lớp Mỗi HS tự viết vào bảng con 1 từ - Lớp viết bảng con láy có tiếng chứa âm “s”;... III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh -Cả lớp 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cũ : - 2 HS viết bảng -GV mời 2 HS viết bảng lớp các - Lớp viết bảng con tiếng bắt đầu l / n hoặc en / eng - Lớp nhận xét -GV nhận xét và ghi điểm 3/-Bài mới : a/-Giới thiệu : -Nêu mụcđích yêu cầu của tiết học b/-Phát triển bài : *Hoạt động 1: +Mục tiêu : HS viết đúng chính tả trình bày đúng, đẹp truyện ngắn “ Người . ghi nội dung bài viết chính tả. -Bảng con, viết, bút chì , chính tả. III/-HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Giáo viên Học sinh 1/-Khởi động : Hát vui 2/-Kiểm tra bài cu õ: 2 HS len bảng lớp, còn lại viết vào. giờ. -Nhóm nhận xét. TUẦN : 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TIẾT: 4 CHÍNH TẢ (nhớ - viết) Bài : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH ( Từ đầu ông cha của mình ) I/-MỤC TIÊU : -Nhớ viết lại dúng chính tả, trình bày đúng đẹp. -tiếp. lỗi trong bài chính tả. -Tìm và viết đúng chính tả các từ láy có tiếng chứa các âm đầu s / x hoặc có thanh hỏi / ngã. II/-CHUẨN BỊ : -Bảng nhóm ghi yêu cầu BT 3a / bài viết chính tả. III/-HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Chính tả lớp 4 trọn bộ_CKTKN, Giáo án Chính tả lớp 4 trọn bộ_CKTKN,